Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ogretme1/public_html/ingilizce-dersleri/index.php on line 35

EN YENİLER

EN ÇOK OKUNAN

Bu ünitede matematiksel i?lemleri ?ngilizce söylemeyi ö?renece?iz.

Toplama i?lemini ?öyle söyleriz:
12 + 8 = 20
If you add twelve to eight, you get twenty.

If you add fifteen to fourteen, you get twenty-nine.
If you add ten to eleven, you get twenty-one.

Ç?karma i?lemini ?öyle söyl
Ekleyen : Haydar
Ekleme Tarihi: 27:07:11

Capital Cities: Ba?kentler:

What is the capital of Turkey?

Türkiye's capital is Ankara.
Spain's capital is Madrid.
Paris is France's capital.
Berlin is Germany's capital.


The River Thames is in Britain. It is in London.
Buckhingam Palace is in London too.Ekleyen : Gonca
Ekleme Tarihi: 27:07:11

I want to see Mardin city because Mardin's architecture is very good. There are many old buildings and they are very interesting. Tourists want to go to Mardin and see those buildings. The old buildings in Mardin are tourist attractions.

I went to Marmaris last year. Marmaris is a
Ekleyen : Handen
Ekleme Tarihi: 27:07:11

Germs live in dirty places. Germs make you sick. You can't see them with bare eyes but you can see them on a microscope.

Wash your hands carefully before meals.
Brush your teeth after meals.
Comb your hair everyday.
Take showers frequently
Bu gibi cümlelerde, özne bulunmad???
Ekleyen : huriye
Ekleme Tarihi: 27:07:11

BAKLAG?LLER
Baklagiller, çal? ve a?aç türlerini de içeren büyük bir familyad?r. Birço?u yiyebildi?imiz türdendir. Bunlara örnek olarak fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller verilebilir. Akasya, yabani keçiboynuzu gibi türleri ise yiyemedi?imiz cinslerdir. Bu konu içerisinde baklagiller
Ekleyen : Burhan
Ekleme Tarihi: 17:07:11

I love space and other planets. I love them so much that I would like to be an astronaut in the future. I want to get in a space shuttle and go to outer space."would like" kal?b? mana olarak "want" fiili ile hemen hemen ayn? ?ekilde kullan?l?r. ?ngilizce konu?urken wan
Ekleyen : Ayhan
Ekleme Tarihi: 09:08:11

Bu dersimizde hayvanlar aleminden bahsedece?iz. ?ngilizce okumam?z? ve kelime da?arc???m?z? geli?tirmek için a?a??daki paragraflar? okuyal?m:

There are different plants and different animals in every region because the climate is different in every region too.All the animals can't
Ekleyen : huriye
Ekleme Tarihi: 27:07:11

I want to eat a cake.

He wants to drive a car.
She wants to read a book.
It wants to chase cats.

We want to go to the cinema.
You want to go on a holiday.
They want to play a computer game.


Want fiilinin kullan?m? gördü?ünüz gibidir. 3. tekil ?ah?slarda "-s" eki ekleriz.

Ekleyen : Sultan
Ekleme Tarihi: 27:07:11