EN YENİLER

EN ÇOK OKUNAN

Fashion is important for me, but I can't follow it.
I'm very interested in technology.

Everyday clothes should be comfortable. They shouldn't be expensive because they get old and you will have to buy new ones all the time. They have to be nice too because your friends
Ekleyen : huriye
Ekleme Tarihi: 27:07:11

Bu dersimizde ingilizce okuman?z? da geli?terecek baz? ilginç konulara yer verdik. Sava?lar, piramitler gibi tarihteki ilginç olaylardan bahsedece?iz.I believe some of the mysteries of the past. Most of them are not true, but some of them must be true. For example. The Pyramids are a myster
Ekleyen : Haydar
Ekleme Tarihi: 27:07:11

14 uniteden olu?an 5.s?n?f okul ingilizcesi derslerimizde ülkeler, bölgeler,?ehirler, yer ve yön sorma,can/yetenekler, like/dislike, aktiviteler, hayvanlar, geni? zaman/do/does, ?imdiki zaman ve iyelik s?fatlar? ile ilgili konular ayr?nt?l? olarak i?lenmi? ve örneklerle zenginle?tirilmi?tir. Ayr? ay
Ekleyen : Suat
Ekleme Tarihi: 27:07:11

Tan??ma diyaloglar? konumuza örneklerle ba?layal?m...

-Hello, What is your name?
-Merhaba, Ad?n nedir?
-My name is Mehmet. -Benim ad?m Mehmet
veya
-I am Mehmet. -Ben Mehmet.
-Where are you from, Mehmet? -Mehmet nerelisin?
-I am from ?stanbul. -?stanbul'dan?m.
-Nice to meet y
Ekleyen : halim
Ekleme Tarihi: 17:07:11

I am interested in science. I always try to read new articles about science. I have watched the life of scientists on documentary programs. Some scientist work in space and some scientist work under water. They have very interesting lives.

For me, success is doing good things and helping human b
Ekleyen : Sultan
Ekleme Tarihi: 09:08:11

Cümlede isim yerini tutan ifadelere zamir deriz. Türkçede olu?u gibi, ?ngilizce konu?urken de zamir ifadeleri çok s?k kullan?l?r. Zamir kullan?m? konusu alt?nda ilk olarak "ki?i zamirleri" nden bahsetmeliyiz. Ki?i zamirleri, özel isimlerin yerine kullan?lan "ben, biz, onlar" gibi
Ekleyen : Ayhan
Ekleme Tarihi: 17:07:11

I am playing with my friends in the park.

We are playing football.

My mother is talking to my friend's mother.

There are other kids in the park too. They are climbing a tree.
?ngilizce konu?urken, bazen ?u anda, konu?ma an?nda yapt???m?z ?eylerden bahsederiz. Daha
Ekleyen : Yakup
Ekleme Tarihi: 27:07:11

A?a??daki tabloda sol tarafta ülke adlar? vee sa? tarafta da uyruk adlar? göreceksiniz.

Kendimizi ?ngilizce ifade ederken, "Ben Türk'üm" demek için "I am Turkish" deriz.

"Türkiye'liyim" demek için "I am from Turkey" deriz.

Ülke ad
Ekleyen : Yurdagül
Ekleme Tarihi: 19:07:11