bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan MEB Bakan mer Diner'i Tebrik Ediyoruz retmen Sitesi784 defa grntlendi.

MEB Bakan mer Diner'i Tebrik Ediyoruz

Yeliz
Super Moderator
******


Mesajlar: 2,581 Katlma Tarihi: 04-03-2011 Rep Puan: 23 Durum: evirimd

Mesaj: #1
MEB Bakan mer Diner'i Tebrik Ediyoruz
Dn Sayn Diner, lisede hlleye bari siz el atn! balyla;


Gemite Milli Eitim Bakanlarnn kulaklarn tkadklar hlle ile snf geme konusuna Sayn DNERin el atmas beklenmektedir.


Nedir hlle ile snf geme?


renci Devlet Okulunda okuyor ve ok baarsz dersi olduundan snfta kalacak. Hemen kendine bir zel Akam Lisesi buluyor ve genellikle denetimsiz, devam sorunu olmadan alan bu okula nakil alnyor.


Bin-3bin TL arasnda bir cretle kayt olan renci burada derslerinden stelik 5,00 alarak geiyor ve sonra tekrar Devlet Okuluna nakil geliyor.


Bu ne zaman m oluyor?


Tam da bu zaman? u anda Eyllde yaplacak snavlar ncesi furya balad. renciler bir bir nakil alyorlar. Orada snf geecekler ve geri dnecekler.


Sayn Bakan paras olmayann yapamad bu uygulamadan yararlanan rencilerin nne gemelisiniz.


zel Akam Lisesinden Genel Liseye Gei olmayacan bir yana braktk, en azndan bir yl gemeden Genel Liseye dnemeyeceklerini hkm altna aln


Bu konu kanayan yara. Sayn DNERin bu konuya zm bulmas gerekir. Aksi halde her yl ayn eletiriler, konumalar devam edecek, paras olan snf geecek olmayan ise kalacak. Snfn para ile geen ile snfta kalan ayn okulda eitime devam edecek. Geen renci pikin pikin retmene glerek bakacakCmleleriyle ele aldmz konuyla ilgili Bakan sayn DNER ynetmelik deiikliine giderek sorunu zmlemitir.


Bu kanayan yaraya el att iin ncelikle teekkr ediyoruz.


Yaplan deiiklik maddelerini aada krmz renkte


Mevcut ynetmelii ise siyah renkte yaymlyoruz.


Deiiklik ne getiriyor?


- Bu okullarda eitim-retim alma saatlerinde yaplamayacak. Hafta ii 17.00dan sonra ve Cumartesi Pazar Eitim-retim yaplacak.


- Okulun amac: Bu okullarn amac, on sekiz yan bitirmi olup rgn gndz ortaretim kurumlarna devam edemeyenler ile okuma hakkn kullanarak rgn gndz ortaretim kurumlarndan ayrlanlara eitim ve retim imkn salamaktr.


olarak deitirildi. Yani bu okullara bugnden itibaren rgn eitimde olanlar gidemeyecek. 18 yan bitirdii iin rgn eitime gidemeyenler ile rgn eitimde eitim retim hakkn kaybedenler gidebilecekler. Bylece hlleye bavurulamayacak.


- Grsel sanatlar, mzik ve beden eitimi gibi zel yetenek gerektiren derslerin dndaki derslerde renci baarsnn deerlendirilmesine esas olan snavlar, Eitim Teknolojileri Genel Mdrlnce merkez sistemle yaplr.


Hkm getirilerek devam etmeden snf gemeye, diploma almaya ynelik uygulamalar son bulacak bu renciler akretim lisesi rencileri gibi merkezi snav sonucuna gre snf geecekler.


- Ynetmelie eklenen Kazanlm haklar


GEC MADDE 1 Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce bu okullara ve e-okul sistemine kaytl olan renciler, kayt olduklar tarihte yrrlkte olan Ynetmelik hkmlerine tabidir.


Maddesinde Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce cmlesinin Bu ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce eklinde olmas gerekirdi. Bu mevzuat hazrlayanlarn yaptklar bir yanllk olduunu dnyoruz.


Bu madde (GEC MADDE 1 ) ile u anda nakil gitmi olan rencilerin geri dnlerine ve snavlarnn eski usulle yaplmas hakk vermektedir. Ayrca u anda Akam Lisesine kaytl renciler eski sisteme gre mezun olacaklardr.


Bugnden sonra hllenin nne geen sayn bakan akln yolunu semesi nedeniyle tebrik ediyor. Snf Geme Ynetmelii ve Nakil,Gei Ynergesinin revize edilmesi gerektiini hatrlatyoruz.


Sayglarmla


Maksut BALMUK


Eitim Yneticisi


Resmi Gazete Tarihi: 17.11.2003 Resmi Gazete Says: 25292
MLL ETM BAKANLII ZEL AKAM LSELER YNETMEL


BRNC KISIM


Genel Hkmler


BRNC BLM


Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar


Ama
Madde 1-Bu Ynetmeliin amac, zel akam liselerinin ileyiine ilikin esas ve usulleri dzenlemektir.


Kapsam
Madde 2-Bu Ynetmelik, zel akam liselerinin; eitim-retim, ynetim ve rencilere ait i ve ilemlerini kapsar.


Dayanak
Madde 3- (Deiik:RG-4/3/2009-27159)


Bu Ynetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayl Mill Eitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilt ve Grevleri Hakknda Kanun ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayl zel retim Kurumlar Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.


Tanmlar
Madde 4-Bu Ynetmelikte geen;


a) Bakanlk: Mill Eitim Bakanln,


MADDE 1 17/11/2003 tarihli ve 25292 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl zel Akam Liseleri Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.


b) Okul: gnlerinde alma saati bitiminden sonra veya cumartesi ve pazar gnleri de retim yaplabilen zel akam liselerini,


b) (Deiik:RG-5/4/2005-25777) Okul: gnlerinde alma saati bitiminden sonra, gerektiinde alma saati bitiminden nce veya cumartesi/pazar gnleri de retim yaplan zel akam liselerini,


ifade eder.


KNC BLM


Okulun Amac, Ders Datm izelgeleri, retim Programlar,


retim Sresi ve alma Saatleri


Okulun Amac
Madde 5- (Deiik:RG-5/4/2005-25777)


Bu okullarn amac, gndz orta retim kurumlarna devam edemeyenler ile orta retim kurumlarndan ayrlanlara eitim-retim imkn salamaktr.


MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.


MADDE 5 Bu okullarn amac, on sekiz yan bitirmi olup rgn gndz ortaretim kurumlarna devam edemeyenler ile okuma hakkn kullanarak rgn gndz ortaretim kurumlarndan ayrlanlara eitim ve retim imkn salamaktr.


Ders Datm izelgeleri ve retim Programlar
Madde 6-Okullarda, genel liselerde uygulanan ders datm izelgeleri ve retim programlar uygulanr.


retim Sresi
Madde 7-Okullarn retim sresi, genel liselerin retim sresi kadardr.


alma Saatleri
Madde 8- ( Deiik:RG-5/4/2005-25777)


Bu okullarda retime, alma saati bitiminde balanmas esastr. Gerektiinde alma saati bitiminden nce veya cumartesi/pazar gnleri de retim yaplabilir.


Gnlk ve haftalk alma saatleri, blgenin ve okulun zellikleri de dikkate alnarak okul mdrlnce hazrlanan il/ile mill eitim mdrlnce onaylanan alma saatleri izelgesine gre dzenlenir.


MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.


MADDE 8 Bu okullarda retime, hafta iinde en erken saat 17:00da balanr. Cumartesi ve pazar gnleri ise daha erken saatte de balanabilir.


Gnlk ve haftalk alma saatleri, birinci fkradaki hkm dikkate alnarak okul mdrlnce hazrlanan il veya ile mill eitim mdrlnce onaylanan alma saatleri izelgesine gre dzenlenir.


NC BLM


Kayt-Kabul, Okulu Bitirme Sresi
Aday Kayt artlar
Madde 9- (Deiik:RG-5/4/2005-25777)


Bu okullara kayt-kabulde rencilerde; ilkretim okullarn bitirmi veya orta retim kurumlarndan ayrlm olma artlar aranr.


MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.


MADDE 9 Bu okullara kayt ve kabulde rencilerin; ilkretim okulundan mezun ve on sekiz yan bitirmi veya okuma hakkn kullanarak rgn gndz ortaretim kurumlarndan ayrlm olma artlar aranr.


Orta retim Kurumlarndan Ayrlm Adaylarn Kabul Edilecei Snflar
Madde 10-Gndz retim yapan orta retim kurumlar ile Akretim Lisesinden ayrlan adaylarn devam edecekleri snflarn tespitinde;


a) Ders geme ve kredi sisteminin uyguland kurumlardan ayrlan adaylar; ayrld orta retim kurumunun bir ders ylndaki ortalama kredisi kadar veya daha fazla kredisi bulunmas hlinde, okulun bu krediye denk olan snfna,


b) Gndz retim yapan orta retim kurumlarndan ayrlan adaylarn tasdiknamelerinde belirtilen


snflara kaytlar yaplr.


Snflar, rencilerin yalar da dikkate alnarak oluturulur.


Gndz retim yapan orta retim kurumlarnda okuma hakkn kaybetmeden zel akam liselerine kaydolan rencilerden, kayt-kabul artlarn tayanlarn gndz retim yapan orta retim kurumlarna nakilleri yaplabilir.


Okulu Bitirme Sresi
Madde 11-Okula kayt yaptran renciler;


a) lkretim kurumlar diplomas ile kayt yaptranlar, en fazla be retim yl,


b) Orta retim kurumlarndan renim belgesi ile kayt yaptranlar,


1) 9 uncu snfa kayt yaptranlar en fazla drt retim yl,


2) 10 uncu snfa kayt yaptranlar en fazla retim yl,


3) 11 inci snfa kayt yaptranlar en fazla iki retim yl


sonunda okulu bitirmek zorundadrlar.


st ste iki retim yl okula devam etmeyenler ile yukarda belirtilen srelerde mezun olamayanlarn kaytlar silinir.


Adaylardan stenen Belgeler
Madde 12 - ( Deiik:RG-5/4/2005-25777)


Bu okullara kayt iin bavuran adaylardan;


a) renim belgesinin asl,


b) ki adet vesikalk fotoraf,


c) (Deiik:RG-31/7/2009-27305) T.C. Kimlik Numaras beyan,


d) Askerlik andaki adaylarn askerlikle iliiklerinin olmadna dair belge,


e) 18 yan doldurmam rencilerin veli gstermesi


istenir.


MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.


a) renim belgesinin asl veya kurumca onayl rnei,


d) Askerlik durum beyan,


KNC KISIM


lme ve Deerlendirme, Snavlar, Snf Geme, Disiplin ve Klk- Kyafet


BRNC BLM


lme ve Deerlendirme, Snavlar, Snf Geme


lme ve Deerlendirme
Madde 13 (Deiik:RG-5/4/2005-25777)


renci baarsnn tespitinde; Mill Eitim Bakanl Orta retim Kurumlar Snf Geme ve Snav Ynetmelii hkmleri uygulanr.


MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.


renci baarsnn tespiti


MADDE 13 Grsel sanatlar, mzik ve beden eitimi gibi zel yetenek gerektiren derslerin dndaki derslerde renci baarsnn deerlendirilmesine esas olan snavlar, Eitim Teknolojileri Genel Mdrlnce merkez sistemle yaplr.


Ancak merkez sistemle yaplan snavlar dndaki renci baarsnn deerlendirilmesiyle ilgili dier hususlarda, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl Ortaretim Kurumlar Snf Geme ve Snav Ynetmelii hkmlerine uyulur.


Snavlarn Yaplmas


Madde 14- (Mlga:RG-5/4/2005-25777)


Snavlara Katlamayanlar


Madde 15- (Mlga:RG-5/4/2005-25777)


Snf Geme


Madde 16- (Mlga:RG-5/4/2005-25777)


Sorumluluun Kalkmas


Madde 17- (Mlga:RG-5/4/2005-25777)


Diploma


Madde 18- Okulu bitiren her renciye lise diplomas verilir.


KNC BLM


Disiplin leri ve Klk-Kyafet


Disiplin leri
Madde 19-Okulda renci disiplin ilerinde, "Mill Eitim Bakanl Ortaretim Kurumlar dl ve Disiplin Ynetmelii "nin ilgili hkmlerine gre ilem yaplr.


Klk - Kyafet
Madde 20-rencilerin klk kyafetlerinde, yetikin ve bir ite alyor olmalar da dikkate alnarak, "Mill Eitim Bakanl ile Dier Bakanlklara Bal Okullardaki Grevlilerle rencilerin Klk-Kyafetlerine likin Ynetmelik" hkmlerine uyulur.


Denetim


Madde 21-Bu okullarda denetim, Mill Eitim Bakanl Tefti Kurulu Tz ve Mill Eitim Bakanl lkretim Mfettileri Bakanlklar Ynetmelii hkmlerine gre yaplr.


NC BLM


Yrrlk - Yrtme


Madde 22-Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan konularda, orta retim kurumlar iin yrrlkte olan mevzuat hkmlerine uyulur.


Yrrlkten Kaldrlan Mevzuat
Madde 23-28/1/1993 tarihli ve 21479 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Mill Eitim Bakanlna Bal Akam Okullar Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.


Yrrlk
Madde 24-Bu Ynetmelik, yaym tarihinde yrrle girer.


Yrtme
Madde 25-Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.


MADDE 7 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.


Kazanlm haklar


GEC MADDE 1 Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce bu okullara ve e-okul sistemine kaytl olan renciler, kayt olduklar tarihte yrrlkte olan Ynetmelik hkmlerine tabidir.


MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.


MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr
11-08-2011 11:51
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
MEB Bakan mer Diner'i Tebrik Ediyoruz - Yeliz - 11-08-2011 11:51

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Bakan Diner'e Alkl Protesto (CANLI YAYINDA) KaRNeC 0 758 27-10-2012 07:36
Son Mesaj: KaRNeC
  mer Diner Bu Sorulara Ne Cevap Verecek ? Ebru 0 723 20-10-2012 09:51
Son Mesaj: Ebru
  Bakan Diner'den Atanmayan retmenlere Hakaret !! KaRNeC 0 857 02-10-2012 09:17
Son Mesaj: KaRNeC
  Bakan Diner'e ar: Cenazeye Katl ! KaRNeC 0 666 27-09-2012 10:07
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir