escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Her Mslman ocuun Bilmesi Gereken Saller retmen Sitesi1728 defa grntlendi.

Her Mslman ocuun Bilmesi Gereken Saller

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,204 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Her Mslman ocuun Bilmesi Gereken Saller
1. Mslmanmsn?
Elhamdlillah Mslmanm.
2. Mslmanm demenin manas nedir?
Allah' bir bilmek, Kur'an- Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam' tasdik etmektir.
3. Ne zamandan beri Mslmansn?
"Bela" dediimiz zamandan beri Mslmanm.
4. "Bela" zaman neye derler?
Misak'a derler. Yani Cenab- Hakk ruhlarmz yaratt vakit bunlara hitaben:
"Elest birabbikm" yani (Ben sizin rabbiniz deil miyim ?) diye sordu.
Onlar da: "Bela" (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Mslmanm demektir.
5. Rabbin kimdir?
Allah
6. Seni kim yaratt?
Allah
7. Sen kimin kulusun ?
Allah'n kuluyum.
8. Allah katr diyenlere ne dersin?
Allah birdir derim.
9. Allah'n bir olduuna delilin nedir?
Sure-i hlas'n ilk ayeti kerimesidir.
10. Bunun manas nedir?
Sen syleki ey Habibim Allah birdir..
11. Allah'n varlna akli delilin nedir?
Bu alemin varl ve alemdeki nizam ve intizamn devamdr.
12. Allah'n zat hakknda dnce caiz midir?
Caiz deildir. nk akl Allah'n zatn anlamaktan acizdir. Allah'n ancak sfat hakknda dnlr.
13. Nereden geldin, nereye gideceksin?
Allah'dan geldim, Allah'a gideceim
14.Niin geldin?
Allah'a kulluk iin
15. man- yeis nedir?
Firavun gibi lrken iman etmektir.
16. Bu iman muteber midir?
Deildir.
17. Tevbei yeis nedir?
man ve ameli olan kimsenin lrken gnahlarndan tevbe etmesidir.
18. Bu tevbe muteber midir?
Muteberdir.
19. Dinin hangi dindir?
slam dinidir.
20. Kitabn hangi kitaptr?
Kur'an'dr.
21. Kblen neresidir?
Kabe-i Muazzamadr.
22. Kimin zrriyetindensin?
Adem Aleyhisselam'n zrriyetindenim.
23. Kimin milletindensin?
brahim Aleyhisselam'n milletindenim.
24. Kimin mmetindensin?
Muhammed Aleyhisselamn.
25. Peygamberimiz nerede dodu ve imdi nerede bulunuyor?
Mekke'de dodu. Elli yandan sonra Medine'ye hicret etti. imdi Medine'de "Ravza-i Mtaharra"sndadr.
26. Peygamberimizin ka ad vardr?
Gzel isimleri oktur. Fakat drdn bilmek lazmdr. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.
27. Peygamberimizin en ok kullanlan ismi nedir?
Hazret-i Muhammed Mustafa sallallah aleyhi ve sellem'dir.
28. Peygamberimizin babasnn ad nedir?
Abdullah'tr.
29. Annesinin ad nedir?
Amine'dir.
30. St annesinin ad nedir?
ifa Hatun'dur.
31. Dedesinin ad nedir?
Abdlmttaliptir.
32. Peygamberimiz ka yanda iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?
40 yanda.
33. Fiilen ka sene peygamberlik yapt?
23 sene peygamberlik yapt.
34. Peygamberimiz nerede dodu?
Mekke-i Mkerreme'de.
35. Hangi tarihte dodu?
571 tarihinde
36. Hangi tarihte nereye hicret etti?
622 tarihinde Medine'ye hicret etti.
37. Fani hayat hangi ylda ka yanda sona erdi?
632 ylnda, 63 yanda sona erdi.
38. Peygamberimizin ka kz vard?
Drt kz vard. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) mm Glsm 4) Fatma (r.a.)'dir.
39. Peygamberimizin ka olu dodu?
olu oldu. 1) Kasm 2) Abdullah (Dier ad Tayyip) 3) brahim (r.a) hazretleridir.
40. Peygamberimizin mbarek hanmlarn sayarmsn?
1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aie 4) Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. mmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cah 8) Hz. Cuveyriye 9) Hz. mm Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (r.a)
41. Peygamberimizin hanmlar bizim neyimiz olur?
Onlar btn mminlerin annesidir.
42. Peygamberimizin ilk hanm kimdir?
Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 ya byk olup 25 sene beraber hayat srmtr.
43. Peygamberimizin son hanm kimdir?
Hz. Aie (r.a.) validemizdir.
44. Peygamberimizin 53 yandan sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazlarn sayarmsnz?
Peygamberimiz, kabilelerin slamiyete balanmalarn temin, ayrca kadnlara ait hkmleri kadnlar vastasyla yaymak, bazlarn sefaletten kurtarmak, bazlarnn ise iffet ve namuslarn korumak iin onlarla evlenmitir. Asl hikmet ve gaye kadnlar vastasyla slam' yaymaktr.
45. Peygamberimizin en son vefat eden ei kimdir?
Hz. Aie (r.a)'dr.
46. Gelmi ve gelecek insanlarn en ycesi kimdir?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallah aleyhi ve sellem'dir.
47. Peygamber Efendimizin ka torunu vardr?
ki torunu vardr :1) Hasan 2) Hseyin (radyallah anhuma) hazretleridir.
48. Bunlar kimin ocuklardr?
Hz. Ali ve Hz. Fatma (r.a.)'nndr.
49. Allah'n emrettii eylerin en nemlisi nedir?
Tevhid'dir.
50. Tevhid nedir?
Allah' bir bilmek, yalnz ona kulluk etmektir.
51. Allah'n yasaklad en byk gnah nedir?
irk'tir.
52. irk nedir?
Allah'a ortak komak, ondan baka Allah olduunu sylemek.
53. Peygamber kime denir?
Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebli iin Allah'n vazifelendirdii zata denir.
54. Allah, peygamberleri niin gnderdi?
irkten korumak, tevhide armak iin
55. Allah tarafndan mahlukata gnderilen peygamberlerin says katr?
Peygamberimizden yaplan bir rivayete gre yz yirmi drt bin, bir rivayete gre, iki yz yirmi drt bin.
56. En byk peygamberler katr?
5 dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz.brahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. sa (a.s.) dr.
57. Kur'an- Kerim'de ismi geen peygamberlerin says katr?
Yirmi sekiz.
58. simlerini sayarmsnz?
Adem, dris, Nuh, Hud, Salih, brahim, Lut, smail, shak, Yakup, Yusuf, Eyyup, uayp, Musa, Harun, Davud, Sleyman, Yunus, lyas, Elyesa, Zlkifl, Zekerriyya, Yahya, sa, zeyr, Lokman, Zlkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratdr. zeytr, Lokman ve Zlkarneyn (aleyhimsselam) hazretlerine bazlar velidir, demilerdir.
59. Peygamberimiz bir millete mi yoksa btn insanla m gnderildi?
Btn insanla gnderildi.
60. Resul nedir?
Mstakil bir eriat getiren veya evvelki peygamberineriatna yeni hkmler ilave eden peygamberdir.
61. Nebi nedir?
Kendisinden nce veeya zamanndaki resulun eriatna tabi olan peygamberdir. Her resul ayn zamanda nebidir, fakat her nebi resul deildir.Her resul ayn zamanda nebidir. Fakat her nebi resul deildir. Her ikisine peygamber denir.
62. lk nebi kimdir?
Adam (a.s.) dr.
63. lk resul kimdir?
Nuh (a.s.) dr.
64.nsanlar ldkten sonra ne olacaklar?
Dirilecekler
65. Dirildikten sonra ne olacaklar?
Dnyada yaptklarnn mkafatn veya cezasn grecekler.
66. ldkten sonra dirilmeyi yalanlayan kimse ne olur?
Dinden kar, kfir olur.
67. Melek nedir?
Allah'n nurdan yaratt ve istedikleri ekle girebilen, daima ibadet eden gnahsz varlklardr.
68. Drt byk melek hangileridir?
Cebrail, Mikail, srafil ve Azrail (A.S.)
69. Meleklerin grevleri nelerdir?
Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktr.
Baz meleklerin zel grevleri vardr.
70. Cebrail'in grevi nedir?
Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.
71. Mikail'in grevi nedir?
Tabiat olaylar, rzk taksimatyla grevlidir.
72. srafil'in grevi nedir?
Kyamette Sur'a flemek
73. Azrail'in grevi nedir?
Allah'n emriyle can almak
74. Drt byk kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmitir?
Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), ncil sa (A.S.), Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallah aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmitir.
75. Suhuf ne demektir, ka tanedir ve kimlere verilmitir?
Cenab- Hakk'n, drt kitaptan baka Cebrail (A.S.) vastasyla baz peygamberlere gnderdii sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, it (A.S.) 50, dris (A.S.) 30, brahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmitir.
76. Mezhep katr?
kidir.
77. Nelerdir?
tikatta mezhep, amelde mezhep.
78. tikattaki mezhep imamlar katr ve kimlerdir?
kidir. mam Ebu Mansur Muhammed Matridi ve mam Eb'l Hasani'l Eari Hazretleridir.
79. Amelde mezhep katr ve nelerdir?
Drttr. Hanefi, afii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.
80. tikatta mezhebin nedir?
Ehl-i snnet ve cemaat mezhebidir.
81. Amelde mezhebin nedir?
Hanefi mezhebidir.
82. Bizi itikattaki mezhebimizin imam kimdir?
Ebu Mansur Muhammed Matridi Hazretleridir.
83. afii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanlarn itikatta imamlar kimdir?
Eb'l Hasani'l Eari Hazretleridir.
84. mam Ebu Muhammed Matridi nerelidir, ne zaman vefat etmitir?
Semerkand'n Maturid kyndendir. Trktr. Hicri (333) tarihinde vefat etmitir.
85. mam Eb'l Hasani'l Eari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmitir?
Basra'l olup Hicri (324) tarihinde vefat etmitir.
86. Namazn kazaya kalmasnn meru sebepleri katr, sayarmsnz?
tr. A) Uyku B) Muharebe esnasnda dmandan hi frsat bulamamak C) Unutmak.
87. Ka tane kandil vardr, nelerdir?
Be tane kandil vardr.
Mevlid Kandili : Peygamberimizin dnyaya geldii gecedir.
Regaib Kandili : Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduunu anlad gecedir.
Mirac Kandili : Peygamberimizin, ilahi saltanat seyretmek zere Allah'n daveti ve gc ile bir mucize olarak gklere ve daha nice alemlere seyahat ettii gecedir.
Berat Kandili : Kur'an- Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dnyaya indirildii, insanlarn bir senelik hayat ve rzklarnn gzden geirildii, mslmanlarn af ve ltuflara nail olduu gecedir.
Kadir Gecesi : Kur'an- Kerim'in dnya semasndanPeygamberimize indirilmeye balad gecedir.

88. Kabir suali kime sorulmaz?
Peygamberlere, ocuklara ve delilere
89. Din nedir?
Akl sahibi insanlar kendi istek ve arzularyla srf hayr ve saadete ulatran, ilahi bir kanundur.
90. slam nedir?
Peygamber Efendimizin tebli buyurduu hkmleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, onlar btn hayatnda yaamaktr.

___________________________________
Kaynaklar:

1)Muhtasar lmihal, Hasan Arkan
2) Hikmetleriyle Namaz Hocas, Rauf Pehlivan
(Bu Mesaj 18-08-2011 05:37 deitirilmitir. Deitiren : KaRNeC.)
18-08-2011 04:25
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Her Mslman ocuun Bilmesi Gereken Saller - KaRNeC - 18-08-2011 04:25

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Mslman ocuun Edebi KaRNeC 0 1,853 18-08-2011 04:18
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir