3936 defa görüntülendi.

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINA HAZIRLIK (SORU-CEVAP)

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,188 Katılma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puanı: 123 Durum: Çevirimiçi

Mesaj: #1
MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINA HAZIRLIK (SORU-CEVAP)
1. 3797sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Milli eğitim teşkilatı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Merkez teşkilatı B) Yurtiçi teşkilatı
C) Bağlı kuruluşlar D) Taşra Teşkilatı

2. 3797sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Bakanlık merkez teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bakanlık Makamı B)Talim ve Terbiye Kurulu
C) Yardımcı birimler D) Hepsi

3. 3797sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Bakanlık Makamı kaç birimden oluşur?
A) 1 B)2 C) 3 D)4

4. 3797sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Müsteşar’ın görevlerinden biri değildir?
A) Bakanın yardımcısıdır.
B) Bakanlığın amaç ve politikalarına bakan adına yürütür.
C) Yurt içi ve yurt dışı hareketleri bakan adına takip etmek.
D) Yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak bakan adına düzenlemek.

5. I. Milli eğitim şurasının sekreterlik görevini yürütmek.
II.Bakanın onayından sonra kurul karaları yürürlüğe konulmasını ile ilgili işlemleri yapmak.
III. Yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve öğrenciler için öğretim planlarını incelemek.
IV. Bakanlığın tarihçesini hazırlamak.
3797sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre yukarıdakilerden hangileri Talim ve terbiye Kurulu Başkanlığının görevlerindendir?
A) I-II-IV B) I-III-IV C) II-III-IV D) I-II-III

6. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre aşağıdakilerden hangisi ana hizmet birimlerinden değildir?
A) Okul içi Beden eğitimi spor ve izcilik dairesi başkanlığı
B) Din öğretimi genel müdürlüğü
C) Personel genel Müdürlüğü
D) Dış ilişkiler genel müdürlüğü

7. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre aşağıdakilerden hangisi ana hizmet birimlerinden biridir?
A) İlköğretim genel müdürlüğü
B) Özel kalem Müdürlüğü
C) Personel genel Müdürlüğü
D) Savunma sekreterliği

8. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre aşağıdakilerden hangisi Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir?
A) Mecburi İlköğretim çağına girmemiş çocukların eğitimine yönelik bütün görevi yürütmek.
B)Endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri ile aynı seviye ve türdeki diğer mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek.
C) Genel liseler, muhtelif programlı liseler, Anadolu liseleri,fen liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri ve aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek.
D)Zorunlu eğitim çağındaki çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek.

9. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi Ticaret ve turizm genel Müdürlüğüne bağlı değildir?
A) Olgunlaşma Enstitüleri B) Sekreterlik meslek liseleri
C) Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri D) Anadolu ticaret meslek liseleri

10. I. Teftiş kurulu başkanlığı
II. Hukuk Müşavirliği
III. Bakanlık Müşavirliği
IV. Basın ve halkla ilişkiler Müşavirliği
3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre yukarıdakilerden hangileri Danışma ve Denetim Birimlerindendir?

A) I-II-IV B)I-II-III-IV C) I-III-IV D) II-III-IV

11. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre aşağıdaki Yardımcı birimlerden hangisi Teşkilat ve kadro hizmetlerini yürütmekle görevlidir?
A) İdari ve mali işler dairesi başkanlığı B) Personel genel müdürlüğü
C) Özel kalem müdürlüğü D) İşletmeler dairesi başkanlığı

12. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek görevi aşağıdaki birimlerden hangisine aittir?
A İdari ve mali işler dairesi başkanlığı B) Personel genel müdürlüğü
C) Basın ve halkla ilişkiler başkanlığı D) İşletmeler dairesi başkanlığı

13. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Bakanlığın her türlü protokol hizmetlerini özel kalem müdürlüğü ile koordineli olarak yürütme görevi aşağıdaki birimlerden hangisine aittir?
A) Talim ve terbiye kurulu başkanlığı
B) Yatırımlar ve tesisler dairesi başkanlığı
C) Öğretmene hizmet ve sosyal işler dairesi başkanlığı
D) Basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü

14. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek görevi aşağıdaki birimlerden hangisine aittir?
A) Öğretmene hizmet ve sosyal işler dairesi başkanlığı
B) Özel kalem müdürlüğü
C) Yatırımlar ve tesisler dairesi başkanlığı
D) Savunma sekreterliği

15. I.Milli eğitim şurası
II.müdürler kurulu
III.Çıraklık ve mesleki eğitim kurulu
IV.Öğrenci disiplin kurulları
V.Özel ihtisas komisyonları
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre yukarıdakilerden hangileri sürekli kurullardandır?
A) I-II-IV B) I-III-IV-II C)I-IV-V D) Hepsi
16. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Sürekli kurulların teşkili, çalışma ve uygulama esasları aşağıdaki hangi mevzuata göre düzenlenir?
A) Yönetmelik B) Tüzük C) Yönerge D) Kanun hükmünde kararname

17. I. Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur.
II.Eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almak

3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Müdürler Kurulu
B) Öğrenci disiplin kurulu
C) Özel ihtisas komisyonları
D) Milli eğitim şurası

18. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre diğer kamu kuruluşlarının memurları kurumlarının muvafakatı ile en çok kaç ay süre ile özel ihtisas komisyonlarında görevlendirilebilir?
A) 3 B) 4 C) 6 D)10

19. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Taşra teşkilatı ve yurt dışı teşkilatı kurma aşağıdaki hangi mevzuata göre yapılır?
A) Yönetmelik B) Tüzük C) Yönerge D) Kanun hükmünde kararname

20. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşları değildir?
A) Milli eğitim akademisi - Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar Kurumu
B) Talim ve terbiye kurulu - Öğrenci disiplin kurulu
C) Milli eğitim şurası - Müdürler Kurulu
D) Hepsi

21. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’ a göre Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin sorumlulukları ve niteliklerine ait bir özellik değildir?
A) Yönetim görevlerine atanma ve bu görevlerden yükselmede kariyer ve liyakat esas alınır.
B) Yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak nitelik bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle . düzenlenir.
C) Hepsi
D) Görevlerini mevzuata plan, programa ve emirlere uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst . . kademe yöneticilere karşı sorumludurlar.

CEVAP ANAHTARI
1. B
2. D
3. C
4. C
5. D
6. C
7. A
8. C
9. A
10. B
11. B
12. A
13. C
14. B
15. D
16. A
17. D
18. A
19. D
20. A
21. C
(Bu Mesaj 22-08-2011 11:54 değiştirilmiştir. Değiştiren : KaRNeC.)
22-08-2011 11:52
Web Bul Rep Ver Alıntı
« Önceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINA HAZIRLIK (SORU-CEVAP) - KaRNeC - 22-08-2011 11:52

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Müdür Müdür Yardımcılığı Sınavı Soru Bankası Yeliz 0 1,490 18-08-2013 10:42
Son Mesaj: Yeliz
  Hatsa Danışmanlığı ve Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Kursu Soru ve Cevapları Dilek Şirikçi 0 1,993 28-03-2013 11:23
Son Mesaj: Dilek Şirikçi
  Müdür Müdür Yardımcılığı Sınavı Sor Bankası Derleme KaRNeC 0 3,853 01-02-2013 10:56
Son Mesaj: KaRNeC
Thumbs Up  AÖF 2. Sınıf Ticaret Hukuku - Görsel Soru Çözüm Seti - 4CD camkinoz_61 0 920 22-11-2012 05:31
Son Mesaj: camkinoz_61

Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar tanıtım yazısı Replika saat

Öğretmen Sitesi

Öğretmen SiteleriÖğretmen Sitesi | İletişim | Yukarıya dön | İçeriğe Dön | Mobile Version | RSS

Türkçe Çeviri: MyBBTürkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO İnSiDe

ÖğretmenSitesi.İnfo Google Gizlilik Politikasına riayet etmektedir