bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan Maliye Bakanl Gelir eflii Soru ve Cevaplar retmen Sitesi1533 defa grntlendi.

Maliye Bakanl Gelir eflii Soru ve Cevaplar

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,198 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimii

Mesaj: #1
Maliye Bakanl Gelir eflii Soru ve Cevaplar
Wmal.net Kahramanmara zel Anaokulu A101 AktelGoogle sra bulucu
MALYE BAKANLII 2004 YILI GELR EFL SORULARI
1)Aadakilerden hangisi Trkiye tekilat yapsnda bir mesleki kurulutur?
A)KK
B)Baro
C)l zel idaresi
D)Belediye
2)Kurumlar ii nitelii tamayan geici personel altrmak iin aadakilerden hangilerinin grn almak zorundadr?
A)DPB-Maliye Bak.
B)Maliye Bak.-Babakanlk
C)Maliye Bak.-SSK
D)SSK-DPB
3)On yldan az hizmeti bulunan ve nceki yl hi yllk izin kullanmayan devlet memuru o yl iin en fazla ne kadar yllk izin kullanabilir?
A)20 gn
B)30 gn
C)60 gn
D)40 gn
4)Devlet memurlarna yllk izinlerinde gidi ve dn iin en fazla ne kadar yol izni verilir?
Gidi-Dn
A) 2- 1
B) 1- 1
C) 2- 2
D) 1- 2
5) l)Snflandrma ll)Liyakat lll)Kariyer lV)Derece ykselmesi
657 sayl kanunun temel ilkeleri aadakilerden hangisinde doru olarak verilmitir?
A) I-III
B) I-IV-II
C) I-II-IV
D) I-II-III
6) 657 sayl kanuna gre aadakilerden hangisi bir snflandrma eidi deildir?
A) Avukatlk hizmetleri
B) Genel idare hizmetleri
C) Hakimlik- savclk hizmetleri
D) Teknik hizmetler
7) .657 sayl kanuna gre ne zaman sre iinde soruturma almazsa zaman amna urar?
a) 30 gn b) 60 gn c) 6 ay d) 2 yl
-2004 yl Milli Emlak Mdr Yardmcl grevde ykselme snav sorular 05.11.2004
Tzkler kimin incelemesinden getikten sonra uygulanr?
Dantay
2-Hi kimse veya organ kaynan anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.ilkesi aadakilerden hangisidir.
Egemenlik
3- Sivas Kongresinin tarihi nedir?
4-11 Eyll 1919
4- Kronolojik sralamada en nce gelir?
Saltanatn Kaldrlmas
5- Trke dilbilgisindeki ki ekinin yazlm hangisinde yanltr?
Benki bunu hi hak etmemitim.
6- Yazmalarda kullanlan ilginin kullanl amac nedir?
Yaplan ilemin kanuni dayanaklaryla birlikte daha nceki evrelerini gsterir.
7- Hangisi yetkisini vekleten (ksmen) de olsa devredemez?
TBMM
8- Atatrkn Btn Milletlere sayg esasna Dayanan ve Irk, cins ayrm yapmadan Trk Milletinin sevip koruma ilkesi?
Milliyetilik
9- Zorunlu hallerde memurlara gidi-dnlerde en fazla ne kadar sre verilir?
2+2
10- 10 yldan az hizmeti olan bir memur nceki yl hi izin kullanmamsa toplam izni ne kadardr?
40 gn
11- 657 DMKnun Temel lkeleri?
Kariyer-Liyakat-Snflandrma
12- Geici personel altrmak iin kimlerin grleri alnr?
Maliye Bakanl-Devlet Personel Bakanl
13- Siyasi partileri ye olma ya katr?
18
14- Meslek kuruluu hangisidir?
Baro
15- Hangisi Meslek Kurulularnn amalarndan deildir?
ktisadi faaliyetlerde bulunmak
16- Aadakilerden hangisinin yapt iler yarg denetiminin dndadr?
Cumhurbakannn tek bana yapt ilemler ve Yksek Askeri ura Kararlar
17- Anadolu Ulusal Eylemi ve Temsilciler Kurulunu stanbul Hkmeti hangi olayla tanmtr?
Amasya Grmeleri (Bu soru bana gre hala tartlr)
18- Hangisi Kamu ynetiminde Halkla ilikilerin amalarndandr?
Hizmetin grdrlmesinde halkla ibirlii yapmak
19- Aadakilerden hangisi 657'ye gre bir snflandrma deildir?
Hakimler ve Savclar Snf
20- Milli gvenlik kurulunda tavsiye niteliinde alnan kararlarn uygulanmasndan kim sorumludur?
Bakanlar Kurulu
21-657 sayl Devlet memurlar Kanununa gre aadaki hangi disiplin cezalarn alrlarsa mstear olamaz?
-Aylktan kesme- Kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas...
2004 yl Maliye Bakanl Personel eflii grevde ykselme snav sorular
1- Yazmalarda kullanlan ilginin kullanl amac nedir?
Yaplan ilemin kanuni dayanaklaryla birlikte daha nceki evrelerini gsterir.
2- 10 yldan az hizmeti olan bir memur nceki yl hi izin kullanmamsa toplam izni nekadardr?
40 gn
3- 657 DMKnun Temel lkelerinden deildir?
Kariyer-Liyakat-Snflandrma Deerlendirme
4- Geici personel altrmak iin kimlerin grleri alnr?
Maliye Bakanl-Devlet Personel Bakanl
5- Siyasi partileri ye olma ya katr?
18
6- Aadakilerin hangisi Devletin dari Yaplanmasnda Meslek kuruluu hangisidir?
niversite zel dare DT Baro
7- Hangisi Meslek Kurulularnn amalarndan deildir?
ktisadi faaliyetlerde bulunmak
8- Aadakilerden hangisinin yapt iler yarg denetiminin dndadr?
Cumhurbakannn tek bana yapt ilemler ve Yksek Askeri ura Kararlar
9- Hangisi Kamu ynetiminde Halkla ilikilerin amalarndandr?
Hizmetin grdrlmesinde halkla ibirlii yapmak
10- Aadakilerden hangisi 657'ye gre bir snflandrma deildir?
Hakimler ve Savclar Snf
11- Milli gvenlik kurulunda tavsiye niteliinde alnan kararlarn uygulanmasndan kim sorumludur?
Bakanlar Kurulu
12-Yllk izinlerde verilebilecek yol izin sreleri?
Gidi iin 2 gn Dn iin 2 gn
13-Aagdakilerden hangisi memuru grevden uzaklatmaya yetkili deildirler?
- Mfetti -Atamaya yetkili Amir -Vali -Kontrolrler
14-5018 Sayl Kanuna gre geici bte uygulamas en fazla ne kadar olabilir?
- 1 yl - 3 ay - 4 ay -6 ay
15-Teknik Hizmetler snfna atanan Matematikinin kademe verecesi aadakilerden hangisidir?
8/1
16- Lise mezunu polis memuriyete hangi derece ve kademeden atanr?
11/1
17-Sakatlar ile ilgili olarak kadrolarnn kata ka personel altrlaca?
18- 6/1den maa almakta olan memur , 5 dereceli Veznedar kadrosuna vekaleten grevlendirilmitir. Bu durum ile ilgili olarak aadakilerden hangisi dorudur?
Vekalet ayl 5/1 kademe zerinden, greve balad tarihten itibaren verilir
19- Devir teslim ile ykml bulunan memurlardan ykmlln yerine getirmeden ekilenler veya ekilmi saylanlar ile ilgili olarak Memuriyete dnmeleri ile ilgili soru?
3 yllk sre gemeden memuriyete dnemezler.
20- 657 Sayl Kanuna gre memurun kardeinin lm halinde ka gn mazeret izni verilir?
5 gn
21- Personel efinin 1. sicil amiri aadakilerden hangisidir?
Personel Mdr Yardmcs
22-Personel efinin disiplin amiri aadakilerden hangisinde doru olarak verilmitir?
Personel Mdr Yard.-Personel Mdr
23-1. SicilmAmiri tarafndan 90 2. sicil amiri tarafndan 95 sicil notu verilen memurn sicil notu aadakilerden hangisidir?
93
24-Tarada 8 ay sre ile grev yaparak grevijmden ayrlan memurun sicil raporu ka ierisinde doldurulur?
15 gn
25-A lesinde grev yapmakta olan memurun grevine sarho olarak geldiinin tespit edilmesi halinde ;Bu memura verilecek olan disiplin cezas aadakilerden hangisidir?
26-Ayn memura szkonusu cezas aadakilerden hangisi vermeye yetkilidir?
l Disiplin Kurulu-
27-Memurun anlan cezaya itiraz etmesi halinde itirazn hangi merciye yapmas gerekir?
dari Yarg.
28-Kurumlardaki Yksek Disiplin Kurullar ka kiiden oluur?
1 bakan 4 ye
29- 657 Sayl Kanun hkmlerince aadakilerde hangisinde hibir vergi kesintisi yaplmaz?
Doum Yardm
30-178 Sayl Kanun Hkmnde Karanameye gre aadakilerden hangisidir?
Mali Sular Aratrma Komisyonu
31- 178 Sayl Kanun Hkmnde Karanameye gre aadakilerden hangisi yardmc denetim birimlerindendir?
32- Tekilatlanmasnda Eitim Dairesi Bakanl bulunmayan birimlerde eitim palnlamasn aadakilerden hangisi yrtr?
33-Aadakilerden hangisi Personel Mdrlnn grevleri arasnda yer almaz?
Emekli Maann balanmas.
34-Maliye Bakanln temsil eden ledeki en yetkili amairi aadakilerden hangisidir?
Mal mdr
35-3628 Sayl Kanuna gre ek Mal bldirimi ne kadar sre ierisinde verilmesi gerekir?
30 gn
36-Emekli Sand Kanununa gre kiinin doum tarihinde sadece yl belirtilmi ise kiinin doum tarihi aadakilerden hangisi kabul edilir?
1 Temmuz
37- Emekli Sand Kanuna gre aadakilerden hangisi dul ve yetim saylmaz?
Kz karde
38-Emekli Sand Kanununa gre ikramiye baanmasna esas alnacak en fazla sre aadakilerden hangisidir?
30 yl
39-5434 sayl kanuna gre Mal veya hizmet al..?
Tedariki
40-Aadakilerden hanfisai 5434 sayl kanun kapsamnda deildir?
Satm halelesi
41-5434 Sayl Kanuna gre eik deerlerin belirlenmesi hangi amaca yneliktir?
hale usulnn ve ilan eklinin belirlenmesi amacyla
42-5434 Sayl Kanuna gre aadakilerden hangisi mcbir sebep olarak kabul edilmez?
Mteahhidin hastalanmas
43-5018 Sayl Kanuna gre denei bulunmayan ve yl ierisinde ngrlmeyen giderler aadakilerden hangisidir?
Olaanst denek. Dnlmeyen Giderler denei
44-Harcrah Kanunu ile ilgili olarak aadakilerden hangisi yanltr?
Yurt dna grevlendirlenlere harcrah tam olarak denir.
45-Eitim ve snavla gecii olarak grevlendirilen memura Harcrah Kanunu hkmlerince en fazla ka gn yevmiye denir?
7 gn
46-Kanunda aksine bir hkm bulunmad srece Dantay ve dare Mahkemelerine dava ama sresi ne kadardr?
60 gn
47-Aadakilerden hangisi sebep konu ekil vs. nedenlerle alan dava trdr?
ptal Davalar
48-2577 Sayl Kanuna gre zmni olarak idareye yaplan bavurularda idarenin cevap vermemesi halinde talep red edilmi saylr?
60 gn
49-2577 Sayl Kanuna gre yarglamann yenilenmesi talebine ilikin sre?
10 yl
50-4483 Sayl Kanuna gre Memur hakknda soruturma izni verilmemesi ynndeki karara aadakilerden hangisi ne kadar srede itiraz edebilir?
Cumhuriyet Basavcl 10 gn
51-Nakitlerin toplanmas, demelerin yaplmas, kaytlarn tutulmas, raporlanmas.........neyi ifade eder?
Muhasebe Hizmetleri
52-3071 Sayl kanuna gre Kuruma bavuru yapan bir vatandan dileeye cevap verilesindeki en fazla sre ne kadardr?
30 gn
53-657 Syl Kanuna gre ikayet ve Mracaatta bulunan birisinin szkonusu mracaat ve ikayetinin sonulandrlmasnda en fazla sre ne kadardr?
30 gn
54-190 Sayl Kadro Kanunauna ghre dolu ve bo kadrolar ile ilgili olarak deiiklik talepleri nezaman badurulur ve ne zamana kadfar sonulandrlr?
Mays- eyll aylar
55-657 Sayl Kanun hkmlerince mevsimlik iilerin almasnda aadakilerden hangisnin gr alnarak Bakanlar Kurulunca Kararlatrlr?
Maliye Bakanlnn ile Devlet Personel Bakanlnn gr
56-190 Sayl Kadro Kanununa gre aadaki kuaumlardan hangisinin kadrosu Bakanlar Kurulunca ihdas edilir.?
Mersin Belediyesi
57-Bilgi Edinme Kanunu hkmlerince aadakilerden hangisi kanun kapsamndadr?
Kurum ve kurulularn ilemleri ile igili bilgiler.
58-657 Sayl Kanun ile ilgili ynetmelikler aadakilerden hangisinin onay ileyrle girer?
Bakanlar Kurulu
59-Aktan bir greve atanan memurun ayl ile ilgili olarak aadakilerden hanfgisi dorudur?
Greve balad tarihten itibaren aybanda denir.
60-5434 Sayl Kanuna gre kiiye balancak aylk ile ilgili olarak aadaki deerlerden hangisi geemez?
%100
61-2004 yl Mali Bte Kanununa gre Gelirin eitleri ve trlerini gsteren cetvel aadakilerden hangisidir?
B Cetveli
62-Maliye Bakanl Yer Deitime Suretiyle Atama Ynetmelii hkmlerince aadakilerden blge esasna gre anlan ynetmekliin zel hkmlerine tabidir?
Muhakemat Mdr
63-Maliye Bakanl Yer Deitime Suretiyle Atama Ynetmelii hkmlerince Defterdar ve Yefterdar yardmclarnn Bykehir Belediyesi snrlarnda vekaleten veya tedviren grevlendirilmesindeki sre en fazla ne kadardr?
5 Yl
64-3628 Sayl Kanuna gre aadakilerden hangisinde memur mal bildirimi vermeye zorunlu deildir?
Anne ve baba
65-3046 Sayl Kanuna gre Bakanlar yrttkleri ilemler ynnde kime kar sorumludurlar?
Babakan
66-Bilgi edinme kanununa gre itiraz sresi aadakilerden hangisidir?
15 gn
67-4483 Sayl Kanuna gre sorutuma izni verilmesi ve sonulandrlmasnda en fazla sre ne kadardr?
45 gn
22-08-2011 12:05
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Maliye Bakanl Gelir eflii Soru ve Cevaplar - KaRNeC - 22-08-2011 12:05

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Mdr Mdr Yardmcl Snav Soru Bankas Yeliz 0 1,564 18-08-2013 10:42
Son Mesaj: Yeliz
  Hatsa Danmanl ve Salk Hizmetleri Sekreterlii Kursu Soru ve Cevaplar Dilek iriki 0 2,054 28-03-2013 11:23
Son Mesaj: Dilek iriki
Thumbs Up  AF 2. Snf Ticaret Hukuku - Grsel Soru zm Seti - 4CD camkinoz_61 0 934 22-11-2012 05:31
Son Mesaj: camkinoz_61
Thumbs Up  AF 2. Snf Muhasebe Uygulamalar - Grsel Soru zm - 4CD camkinoz_61 0 1,000 22-11-2012 02:15
Son Mesaj: camkinoz_61

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar tantm yazs Replika saat kurumsal SEO danman seim anketi

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir