escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Namazla lgili Soru ve Cevaplar retmen Sitesi2400 defa grntlendi.

Namazla lgili Soru ve Cevaplar

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,204 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Namazla lgili Soru ve Cevaplar
Sual: Namaz bittikten sonra neler yaplr?
CEVAP
Yalnz klm olan veya imamla klan kimse, selamn akabinde, (Allahmme entesselam ve minkes-selam tebarekte ya zel-celali vel-ikram) der.

Bundan sonra, 3 kere (Estafirullahelazim ellezi la ilahe illa hv elhayyelkayyume ve etb ileyh) der. Buna istifar duas denir.

Sonra yet-el-krsi okunur, 33 kere (Sbhanallah), 33 kere (Elhamdlillah) ve 33 kere (Allah ekber) denir. Bir kere (La ilahe illallah vahdeh la erike leh lehl-mlk ve lehl-hamd ve hve ala klli eyin kadir) denir. Bunlarn arasna baka dualar kartrmak bidat olur.

Sonra eller kaldrlp dua edilir. Duadan sonra min denir ve eller yze srlr. Hadis-i erifte, (Be vakit farz namazdan sonra yaplan dua kabul olur) buyuruldu. Ama dua, uyank kalb ile ve sessiz yaplmal. Duay yalnz namazlardan sonra veya belli zamanlarda yapmak ve belli eyleri ezberleyip, iir okur gibi uursuzca dua etmek mekruhtur.

Sual: Duadan sonra okunacak sure ve zikirler nelerdir?
CEVAP
11 kere hlas- erif, bir kere Kuleuzler okunur ve 67 Estafirullah denerek yetmie tamamlanr. On kere (Sbhanallah ve bi-hamdihi sbhanallahilazim) denir. Sbhane Rabbike yeti okunur.

Sual: Hacda grdk. Bazlar tesbih ekmeden, dua etmeden kalkyorlar. Namazdan sonra toplu olarak tesbih ekmek, imamn duasna min demek bidat diyorlar. Bunlar bidat midir?
CEVAP
Cemaatin imam ile birlikte, sessizce dua etmeleri efdaldir. Ayr ayr dua yapmalar ve dua etmeden kalkp gitmeleri de caizdir. Ama bunu det haline getirmemelidir. Hem imamn duasna min demeli, hem de kendimiz dua etmeliyiz. Bidat olan sadece mezzinin komut etmesidir. Tesbih ekmek, dua etmek bidat deildir.

Din kitaplarnda ifadeler yledir:
Farz veya son snneti klnca, imamn saa, sola veya cemaate dnmesi mstehaptr. lerini grmesi iin, hemen gitmesi de caizdir. Hadis-i erifte, (Her namazdan sonra, kere, Estafirullahelazm ellez l ilhe ill huv el-hayyel-kayyume ve etub ileyh okuyann, btn gnahlar afv olur) buyuruldu. stifrdan sonra, yet-el-krs ve 33 kere (Sbhnallah), 33 kere (Elhamdlillah) ve 33 kere (Allah ekber) ve bir (kelime-i tehlil) yani (La ilahe illallah vahdeh la erike leh...) okumalar ve ellerini gs hizasna kaldrarak, dua etmeleri de mstehaptr. (Merkl-felh, Tahtavi)

mam ve cemaat ile beraber kollarn, az ileriye uzatp ve gs hizasna kaldrp, avular tam ak olarak semaya evirip dua et ve min de. (Ey Oul lmihali)

min ile ilgili drt hadis-i erif meali yledir:
(Bir cemaat topluca dua eder, bir ksm da min derse, Allah tel o duay kabul eder.) [Hakim]

(Dua edenle min diyen sevapta ortaktr.) [Deylemi]

(mam duada, cemaati hari tutmasn. Hari tutarsa onlara hyanet etmi olur.) [Beyheki]

(mam min dedii zaman siz de min deyin. nk birinin min demesi meleklerin min demesine tesadf ederse onun gemi gnahlar mafiret olunur.) [Buhari]

Cemaatin imam ile tesbih ekmesi ve dua etmesi bidat deil, mstehaptr. (Nimet-i slam)

Sual: Namazdan sonra okunmas gereken dualar nelerdir?
CEVAP
Namazlardan sonra, okunmas gereken belli dua yoktur. Herkes ihtiyacna gre dua eder. Hep ayn duay okumak da uygun deildir. Ne istediini uurlu olarak bilmek gerekir. Ne istediinin farknda olmadan dua etmek uygun olmaz. Belli eyleri ezberleyip, iir okur gibi dua etmek mekruhtur. Dua, uyank kalb ile ve sessiz yaplmal, duay yalnz namazlardan sonra ve belli zamanlarda yapmak da mekruhtur. Her frsatta dua etmelidir!

Mesela yle dua edilebilir:

Elhamdlillahi Rabbillemin essalat vesselam al resulina Muhammedin ve al alihi ve sahbihi ecmain.

Ya Rabbi, kldmz namazlar kabul eyle! Ahir ve akbetimizi hayreyle! Son nefesimizde kelime-i tevhid sylememizi nasip eyle! lmlerimizi af ve mafiret eyle!

Allahmmafir verham ve ente hayrrrahimin. Teveffeni mslimen ve el hkni bissalihin. Allahmmafir li veli valideyye ve lilmminine vel mminat yevme yekuml hisab.

Ya Rabbi, bizi eytan ve dman errinden ve nefs-i emmaremizin errinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, hayrl ve bereketli rzklar ihsan eyle! Ehl-i slama selamet ihsan eyle! Din dmanlarn kahr ve perian eyle! Kfirlerle cihad etmekte olan mslmanlara imdad- ilahiyyen ile imdat eyle!

Allahmme inneke afvvn kerimn tuhibblavfe faf anni.

Ya Rabbi, hastalarmza ifa, dertlilerimize deva ihsan eyle! Allahmme inni eselkesshhate velafiyete vel-emanete ve hsnelhulki verridae bilkaderi bi rahmetike ya erhamerrahimin.

Riyadan, nifaktan, ikaktan, her trl hastalktan, kazadan, beldan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulm grmekten, azdran zenginlik ve azdran fakirlikten, eytan ve nefsin errinden, dman galebesinden, kt huydan, bidat ilemekten, dalalete dmekten, ihlassz amelden, her eit gnahtan, kfre girmekten, erzeli mrden, lrken gelecek fitnelerden, dinimize, dnyamza zarar verecek eylerden bizleri koru!

Hakiki iman, gzel bir ahlak, kredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rza gsteren hayrl bir mr, az yemek, az uyumak, az konumak, az glmek ve ok hizmet etmeyi, kabir azabndan ve ahiret dehetinden kurtulmay, mr boyu rzana uygun i yapmay, ehit olarak lmeyi ve son nefeste ehl-i snnet itikadna uygun bir iman ve tevbe nasip eyle.

Ya Rabbi, kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, sevgine kavuturacak amellerin sevgisini nasip eyle! lmimizi, ihlasmz, kabiliyetimizi artr, muratlardan, muhlaslardan olmamz nasip eyle, cmert ve sr sahibi kullarndan eyle.

Ana babamza ve evlatlarmza ve akraba ve ahbabmza ve btn din kardelerimize hayrl mrler ve gzel huy, akl- selim ve shhat ve afiyet rd hidayet ve istikamet ihsan eyle ya Rabbi! Amin.

Velhamd lillahi Rabbilalemin. Allahmme salli ala..., Allahmme barik ala..., Allahmme Rabbena atina... Velhamd lillahi Rabbilalemin. Estafirullah, estafirullah, estafirullah estafirullahelazim elkerim ellezi la ilahe illa h, elhayyel-kayyume ve etub ileyh.

Duada geen kelimelerin aklamas:

Riya: ki yzllk, Allahtan bakas iin ibadet etme.
Nifak: Mnafklk.

ikak: Uyumazlk.
Nefs-i emmare: Ktlk yapmak isteyen nefs.

Rd hidayet: Doru yolu arayp bulma.
stikamet: Doru yol.

Kelime-i tevhid: La ilahe illallah Muhammedn Resulullah sz.
Erzeli mr: Bakalarna muhta olunan skntl ihtiyarlk dnemi.

Murat: Seilmi kimse.
Muhlas: Devaml ihlas sahibi.

sr: Cmertlik, kendine ihtiyac olmayan eyleri vermek, sr ise, kendine gereken eyleri vermektir. Yani bakalarn kendine tercih etmektir.Sual: Dua ederken ge bakmakta mahzur var m?
CEVAP
Dua ederken ba yukar kaldrmak doru deildir. Allah tel mekandan mnezzehtir. Baz bidat ehli gibi, h, Allah tely gkte sanmak ok tehlikelidir. Buharinin rivayet ettii bir hadis-i erifte, namaz klarken de ge bakmak iddetle men edilmitir. (El-Envar)

Sual: Namaz klarken, yataa girince, dua veya kelime-i tevhid okurken, azmz kapal olarak kalbden sessiz okumak uygun mu?
CEVAP
Kraat, az ile okumak demektir. Kendi kulaklar iitecek kadar sesli okumaya, hafif okumak denir. Yannda olan kimselerin de iitecekleri kadar sesli okumaya, yksek sesle okumak denir. Hafif sesle okuyan bir iki kiinin iitmesi mekruh olmaz. Sesli okumak, ok kiinin iitmesi demektir. (Bezzziyye)

Kendi iitecei kadar sesle okumadan klnan namaz sahih olmaz. Dua ederken de, kendi iitecei sesle okumas, sylemesi gerekir.

Kelime-i tehlili de, ibadet sevab hasl olmas iin, dil ile, kendi iitecek kadar sesli sylemek gerekir. Hatm-i tehlil okuyanlarn da, en az kendi iitecekleri kadar sesli okumalar gerekir. Kelime-i tehlil, ibadet olarak deil de, kalbi temizlemek iin okunurken, dil oynatlmaz. (Redd-l-muhtar)

Sual: Hadis-i erifte, (Sabah-akam, Har suresinin son yetini okuyan ehid olarak lr) buyurulduu iin, sabah-akam Har suresinin sonunu okuyorum. Camide kldm zaman imam okuyor, biz dinliyoruz. Ben okumasam, yine ayn sevaba kavuur, ehid olarak lr mym?
CEVAP
Kuran- kerimi okumak snnet, dinlemek farzdr. Dinleyen, okuyandan daha fazla sevap ald iin, ayrca okumas gerekmez. Her gece Amenerresuly okuyan da, imamdan dinlemise, onun da okumas gerekmez. (ira)

Sual: Hadis-i erifte, sabah ve akam namazlarndan sonra, Har suresinin [hvallahlleziden itibaren] son yetinin okunmas bildiriliyor. Halbuki ok yerde Lev enzelnadan okunuyor. Yine hadiste, namazlardan sonra, 10 ihlas okunmas bildirilirken, siz 11 ihlas okunacan bildirdiniz. Niin byle yaplyor?
CEVAP
Bir hususta birka rivayet varsa, en faziletli olann semek iyi olur. Har suresinin sonunu Lev enzelnadan okumak daha iyi olur. Namazdan sonra 10 veya 11 hlas okunmas bildirilmitir. 11 defa okumak daha iyidir. Hadis-i erifte buyuruldu ki:
(Sabah namazndan sonra 11 defa ihlas okuyan mslmana, Cennette bir bur verilir.) [Hariti] (Bu hadis-i erif, Ramuzun 382. sayfasnda vardr.)

Sual: Bir hadis-i erifte, sabah namazn klp, iki dizinin stnde otururken, bada kurmadan ve konumadan on defa, "La ilahe illallah vahdeh la-erike leh lehl-mlk ve lehl-hamd yuhyi ve ymit ve hve ala klli eyin kadir" okuyann, o gn her trl ktlkten ve eytann errinden korunaca ve birok sevaplara kavuaca bildiriliyor. Ayanda ars olan bada kurup okusa, camiden karken yolda okusa veya sandalyeye oturup okusa, ayn sevaplara kavuur mu?
CEVAP
Bir iin, ruhsat ve azimet taraf olur. Hadis-i erifte bildirilen ekil en uygun olandr.

Kur'an- kerim de, iki diz stne oturup, kbleye dnerek edeple okunur. Fakat ihtiya olunca, sandalyeye de oturup okunabilir.

Yolda giderken ezbere okunabilir. Dualar da byledir. Bir ihtiya yokken diz st oturup okumaldr.

Ayaklar aryann veya uyuann bada kurup okumasnda mahzur yoktur. Yolda da, sandalye zerinde de okumak caizdir. Efdal olan bildirildii ekilde edebe uygun okumaktr.

Sual: Namazdan sonra istifar nasl okunur?
CEVAP
Namazlardan sonra kere Estafirullah denir. Fakat ve etub ileyhe kadar okumak daha iyidir. Hadis-i erifte buyuruldu ki:
(Her namazdan sonra, 3 defa "Estafirullahelazim ellezi la ilahe illa hv el-hayyel-kayyume ve etb ileyh" okuyann, btn gnahlar affolur.) [Merakl-felah]

Bu istifar mezzinin yksek sesle okumasnn bidat olduu El-bda kitab s.59 da yazldr.

Sual: Namazlardan sonra Kur'an- kerim okunduktan sonra, Fatiha demek gerekir mi?
CEVAP
Namazlardan sonra Kur'an- kerim okumak da, okumamak da caizdir. Yani okunsa da olur, okunmasa da olur. Ancak Kur'an- kerim okumak ok sevap olduu iin vakit msait ise, Kur'an- kerim okumak elbette ok iyidir. Kur'an- kerim okuyup Sbhane rabbike yetinden sonra Fatiha okumasna sebep olunur. Fatiha okumak ise ok sevaptr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki:
(Kur'an- kerimde hayr en ok olan sure Fatihadr.) [. Ahmed]

(Kur'an- kerimin en faziletli suresi Fatihadr.) [Hakim]

(Fatiha suresi, btn dertlere devadr.) [Beyheki]

(Fatiha suresi zehire ifadr.) [Ebueyh]

Bir sahabi, Fatiha suresini okuduunu syleyince Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Yemin ederim ki, Allah, ne Tevratta, ne ncilde, ne de Zeburda, o surenin benzerini indirmemitir. O, namazlarda tekrar edilen yedi yet olup, bana verilen Kur'an- azimdendir.) [Tirmizi]

Peygamber efendimiz, Cebrail aleyhisselamla otururken bir melek gelip dedi ki:
(Senden nce hi bir Peygambere verilmeyen, sadece sana verilen iki nur ile seni mjdeliyorum. Bunlar Fatiha suresi ile Bekara suresinin son yetleridir. Bu iki sureden okuyacan her harften dolay, istediin mutlaka verilecektir.) [Mslim]

(Fatiha suresi Allah telnn gadabn nler.) [ira]

Bir kabile reisini ylan soktu. Eshab- kiramdan biri Fatiha suresini okuyunca, Allahn izni ile hasta ifaya kavutu. Kabile reisi, bir sr koyun hediye etti. Sahabi, caiz olup olmadn bilmedii iin Peygamber efendimize sordu. Resulullah, (Ne okudun) buyurdu. O da, Fatiha suresini okuduunu bildirince, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Fatihann ifa olduunu nereden bildin? O koyunlar al, yanndakilere pay et!) [B.Arifin]

Berikada buyuruluyor ki:
(Dua okumas bildirilen yerlerde, Fatiha okumak daha iyidir. Namazlardan sonra dua edilmesi hadis-i erifle bildirilmitir. Fatiha suresi, dualarn en iyisini bildirmek iin nazil oldu. mam, Fatiha dedii zaman, herkesin sessizce okumalar iyi olur. nk dualarn sonunda hamd etmek mstehaptr. Hamd etmenin en iyisi de Fatiha okumaktr.) [S.137]

Namazlardan sonra, Kur'an- kerim okumak, Kur'an- kerim okunduktan sonra Fatiha okumak caizdir. Okunmazsa gnah olmaz. Fakat okunursa sevap olur.

Sual: Baz kimseler, Kuran- kerim okunduktan sonra Fatiha demenin ve okumann bidat ve haram olduunu syleyerek fitne karyor, blclk yapyorlar. Bu konuda din kitaplar ne diyor?
CEVAP
Muhammed Masum Faruki hazretleri birinci cilt, 197. Mektubunda, (Byklerimiz, be vakit namazdan sonra, elleri kaldrarak, Fatiha okumad. Namazdan sonra, hacetlere kavumak iin Fatiha okumak bidattir) buyuruyor.

Burada, bir hacete kavumak iin namazlardan sonra elleri kaldrarak Fatiha okumann caiz olmad bildirilmektedir. Normal olarak Fatiha okumann ise mahzuru yoktur.

Bu konuda Faideli Bilgiler kitabnn, (Doruya inan, blcye aldanma) ksmnda deniyor ki:
(Namazlardan ve dualardan sonra Fatiha suresini okumak bidat midir, deil midir? Bunun cevabn Hdimi, Berika kitabnn 137. sayfasnda uzun yazyor. Ksaca bildirelim: limlerin ouna gre, dua okumas bildirilen yerlerde, Fatiha okumak daha iyidir. Namazlardan sonra dua edilmesi de, hadis-i eriflerde bildirilmitir. Bidat, slamiyetin sahibinin izni olmadan yaplan ibadetlerdir. Fatiha suresi dualarn en iyisini bildirmek iin nazil oldu. Bunun namazlardan ve dualardan sonra okunmasna bidat diyen olmamtr. Herkesin birlikte yksek sesle okumalar yasaktr. mam, fatiha dedii zaman, herkesin sessizce okumalar iyi olur. nk, dualarn sonunda hamd etmek mstehaptr. Hamd etmenin en iyisi de, Fatiha okumaktr. Farzla snnet arasnda okumak ve isteklerine [hacetlerine] kavumak iin okumak mekruhtur.)

Burada da Fatiha okumann iyi olduu bildiriliyor. Ancak yukarda olduu gibi hacetlere kavumak iin okumann mekruh olduu bildiriliyor. Koro halinde yksek sesle farzla snnet arasnda okumann doru olmad bildirilmektedir.

Tam lmihalde diyor ki:
(Cil-l-kulubda diyor ki: Kabristana gelen bir kimse, ayakta, (Esselam aleykm, y Ehle dr-il kavm-ilm'minin! nna naallah an karibin bikm lhikun) der. Sonra, Besmele ile onbir hlas ve bir Fatiha okur. Kabrin yanna gelince, lnn sa [kabrin kble] ve ayak tarafndan yaklar. Selam verir. Ayakta veya melip veya oturup, Bekara suresinin ban ve sonunu, Yasin-i erifi, Tebareke, Teksr, hlas- erif ve Fatiha surelerini okuyup, lye hediye eder.)
Grld gibi burada da en sonda Fatiha okunmaktadr.

Ey Oul lmihalinde diyor ki:
(Namazdan sonra, imam ve cemaat ile beraber kollarn, bir miktar ileriye uzatp ve gs hizasna kaldrp, avular tam ak olarak semaya evirip dua et ve min de. Dua bitince ellerini yzne srp, Velhamd lillhi rabbil lemin de ve salevat ile Fatiha-i erife oku.)
Burada da namaz sonunda Fatiha okunaca aka bildirilmektedir.

Sual: Namazdan sonra edilecek dualardan birkan yazar msnz?
CEVAP
Namazdan sonra edilecek dua oktur. Bir tanesini bildirelim. Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
(Ya Muaz vallahi seni seviyorum, her namazdan sonra, u duay brakmadan oku: Allahmme enni al zikrike ve krike ve hsni ibadetike.) [Nesai] (Ya Rabbi, seni zikretmeyi, sana kredip gzel ibadet etmeyi bana nasip eyle) mealindedir.

Taberanide bildirilen, (Gnde 25 kere, erkek ve kadn mminlere dua eden, kendisi iin dnyaya rzk ihsan edilen ve duas kabul olanlardan olur) hadis-i erifindeki mjdeye kavuabilmek iin aada bildirilen duay okumaldr:
(Gnde 25 defa (Allahmmafir li ve li-valideyye ve li-staziyye ve lil mminine vel mminat vel mslimine vel mslimat el ahya-i minhm vel emvat bi-rahmetike ya erhamerrahimin) okuyan, abidlerden olur. Allah tel, bu kimsenin kalbinden kin ve hasedi karr. Ona, btn mminler adedince, sevap yazlr. Kyamette, btn mminler: Ya Rabbi, bu kulun bizim iin, istifar okurdu. Sen de onu af eyle derler..) [Miftah-n-necat]

inde bulunduumuz hle de kretmek gerekir. Mesela yle demelidir:
El-hamdlillahi al klli hl sivel kfri ved-dall = kfr ve dalalet hari her halimize hamd olsun.
yle bir ifade de var: (El-hamdlillahi al klli hl ve E'uz billhi min hl-i ehlinnr) = Her hlkrda Allah telya hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah telya snrm.]

Sual: Dua ederken eller yze kar eik mi tutulur?
CEVAP
Dua ederken, avular, yze kar deil, semaya kar ak, iki el aralk ve gs hizasnda, kollar yere ve birbirine paralel olmaldr.

Kadn, dua ederken ellerini ileri uzatmaz, yzne kar eik tutar. imdi birok erkek, byle kadnlar gibi dua ediyor.

Sual: Namazdan sonra dua ne zaman yaplr?
CEVAP
Dua, tesbihler ekildikten sonra yaplr.

Sual: Bir dua ezberleyip her namazdan sonra okuyorum. Bir mahzuru var mdr?
CEVAP
Ayn duay okurken uurunda olmak gerekir. Yani iir gibi okumamaldr. Ne istediinin farknda olmaldr. Ayn duay okumak caizdir, fakat iin uurunda olmalsnz. Dilinizle okuyup aklnz baka yerde olmamaldr. Hem insann her zaman istei, sknts ayn olmaz ki. Duay Trke yapmann mahzuru olmaz.

Sual: Allahmme entesselam... sadece farzlardan sonra m okunur? Bir de her namazdan sonra istifar okunur mu?
CEVAP
Farz, vacip, snnet ve nafileden yani her namazdan sonra, selam mteakip "Allahmme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zelcelali vel ikram" denir. Son snnet klndktan veya en son namaz klndktan sonra, kere (Estafirullahelazim ellezi la ilahe illa hvel hayyel kayyume ve etub ileyh) denir. Ondan sonra yet-el krsi okunup tesbihler ekilir ve dua edilir. Dua ederken, "Ya Allah ya Allah ya hayy ya kayyum ya zelcelali vel ikram, eselke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah ya Allah" okumak ok iyi olur.

Tesbih ekmek snnettir
Sual: Namazdan sonra, Sbhanallah, Elhamdlillah, Allah ekber diye tesbih ekmek bidat midir?
CEVAP
cma ile de sabit olmu mekked bir snnettir. Tesbihleri parmakla saymak ve tesbih kullanmak caizdir. Resulullah efendimiz, bir kadnn tesbihleri, ekirdeklerle saydn grm, fakat yasaklamamtr. Bu da, tesbihleri, tala, ekirdekle ve tesbihle ekmenin caiz olduunu gstermektedir. (Redd-l-muhtar)

Kuran- kerimde, Bkyat-s-sliht [srekli kalan iyi iler] gemektedir. Resulullah efendimiz buyurdu ki:
(Bkyat-s-sliht, ok syleyin. Bunlar; tesbih, tehlil, tahmid, tekbir ve temciddir.) [Taberani]
[Tesbih Sbhanallah,
Tehlil L ilhe illallah,
Tahmid Elhamdlillah,
Tekbir Allah ekber,
Temcid, L havle vel kuvvete ill billah demektir.]

Btn gnahlar affolur
Hadis-i eriflerde buyuruldu ki:
(Her namazdan sonra 33 Sbhanallah, 33 Elhamdlillah, 33 Allah ekber sonra, L ilhe illallah vahdeh l erike leh lehl-mlk ve lehl-hamd ve hve al klli eyin kadir diyenin deniz kp kadar gnah olsa da affedilir.) [Mslim]

(Parmak ular ile sayarak tesbihe ve tehlile devam edin. Kyamette her zadan sual edilir ve parmaklar iin tesbihte kulland derler. Gafil olan rahmetten uzak kalr.) [Hakim]

(Tekbiri, tahmidi, tesbihi ve tehlili sebebiyle Mslman olarak yalanandan iyisi yoktur.) [. Ahmed]

Fakirler, (Ya Resulallah; zenginler derece ve nimet bakmndan bizi getiler. Biz namaz klyoruz, onlar da klyorlar; biz oru tutuyoruz, onlar da tutuyorlar; fakat onlar, zekat, sadaka veriyor, kle azat ediyor, biz edemiyoruz) dedikleri zaman, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Sizden stn olanlara yetiebileceiniz, sizden aa olanlar geebileceiniz ve sizin yaptnz gibi yapanlar hari, sizden baka kimsenin stn olamayaca bir ey reteyim. Her namazn sonunda 33 defa Sbhanallah, 33 defa Elhamdlillah, 33 defa Allah ekber, bir kere de "La ilahe illallah vahdeh la erike leh lehl-mlk ve lehl-hamd ve hve al klli eyin kadir" syleyin!) Fakirler, (Zenginler de bizim gibi tesbih ekip, yine bizi geiyorlar) dediklerinde, Resulullah efendimiz buyurdu ki:
(Bu, Allah telnn fazldr, diledii kimselere verir.) [Ebu Davud]

mam- Rabbani hazretleri buyurdu ki:
Namaz klan, Rabbine yalvarmakta ve Onun bykln ve Ondan baka her eyin hi olduunu grmektedir. Namazdaki kusurlar, ekilen Tesbih ile rtlr, layk ve tam ibadet yaplamad bildirilir. Tahmid ile, namaz klmakla ereflenmenin, Onun yardm ile olduu bilinerek, bu byk nimete hamd edilir. Tekbir ile de, Ondan baka ibadete layk kimse olmad bildirilir. (m. 304)

Gnah ileyen bir kimse, bu emirlerin ve yasaklarn sahibinin azametini ve kibriyasn dnm olsayd, Onun emirlerine kar gelemezdi. Gnahlar yapmas, Onun emirlerine ve yasaklarna kymet vermediini gstermektedir. Byle eyden, Allah telya snrz. Tenzih kelimesini, [yani yukarda yazl olan tesbihi] ok okumakla, bu kusur affolunur.

stifar etmek, gnahlarn rtlmesini istemektir. Tenzih kelimesini okumak ise, gnahlarn yok olmasn istemektir. O nerede, bu nerede?

Sbhanallah alacak bir kelimedir. Sylemesi ok ksadr. Manalar ve faydalar ise pek oktur.

Tahmid [elhamdlillah] kelimesini ok okumakla, Allah telya kr edilmi olur. Onun verdii nimetlerin kr yaplm olur.

Tekbir [Allah ekber] kelimesi, Allah telnn, kullarn yapt krlerden ok yksek olduunu, Ona yakan kr yaplamayacan gstermektedir. nk, Ona yaplan istifarlar, af dilemekler iin de, ok istifar etmek gerekir.

Hak telya yakan hamd, ancak Onun tarafndan yaplabilir. Bunun iindir ki kendisi, Saffat suresinin sonunda, (Sbhane Rabbike...) buyurmutur. Kendini hesaba ekmek isteyen, bu yet-i kerimeyi ok okumaldr! Bylece istifar ve kr etmi olur. stifar ve kredemediini de ve kusurlarn da bildirmi olur. (Mektubat- Rabbani c.1, m.309)

Sual: Namazdan sonraki tesbihleri 33ten fazla eksek zarar olur mu?
CEVAP
Namazdan sonraki tesbihleri okurken 33e dikkat etmek gerekir. Dinin emirlerinde, eitli hikmetler vardr. Bu adetler, ilacn miktar gibidir. Ziyade veya noksan olursa, istenilen fayda hasl olmaz. Hazine 33tedir. Bir metre ileri, bir metre geri gidilirse, hazine bulunamaz. Tesbihleri 33 yerine, ok sevap olsun diye 40 defa veya daha fazla ekmek bidat olur. Hi tesbih ekilmeden gidilse gnah olmaz. Fakat snnet sevabndan mahrum kalnm olunur.

Sual: Namaz kldktan sonra da istifar ediyoruz. Her iyilik ve ibadetten sonra da niin su ilemi gibi korkup istifar ediyoruz?
CEVAP
nsan btn taatlarn, ibadetlerini kusurlu bilmeli, hakkyla yapamadn dnmelidir! Ebu Muhammed bin Menazil hazretleri buyurdu ki:
(Allah tel, Al-i mran suresinin 17. yetinde, sabredenleri, sadklar, namaz klanlar, zekat verenleri ve seher vakitlerinde istifar edenleri meth buyurdu. Hepsinden sonra, istifar edenleri bildirmesi, insann her ibadetini kusurlu grp, daima istifar etmesi iindir.)

Cafer bin Sinan hazretleri de buyurdu ki:
"badet yapanlarn kendilerini beenmeleri, fsklarn gnahlarndan daha kt ve daha zararldr."

Bir iyilik ve ibadet edince de drt yerde korkmak gerekir:
Birinci korku: nsan bir iyilik ileyince veya bir ibadet edince, o iyilik ve ibadetin kabul edilip edilmediinden endie edip korkmaldr! nk Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Allah tel ancak mttekilerin [takva ehlinin] amelini kabul eder.) [Maide 27]

kincisi riyadr. hlassz amellerin kymeti yoktur. yilii srf Allah rzas iin mi yaptm, yoksa baka bir menfaat dndm m diye korkmak gerekir. Ancak ihlasla yaplan ibadetin kabul edilecei yine Kur'an- kerimde bildiriliyor. (Beyyine 5)

ncs, yaplan iyilikleri, ibadetleri zarara uratmadan yerine teslim edebilme korkusudur.

Ktlkler, gnahlar, iyilie zarar verir. u halde, iyilii, ibadeti zarara uratmadan yerine gtrmeye almaldr! Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Bir iyilik getirene on kat verilir.) [Enam 160]

Drdncs, yaplan iyilikle rezil olma korkusudur. Bakalarnca iyilik sanlan eyler, belki de art niyetle yaplm birer ktlk olabilir. Yaplan iyiliklerin, zararlardan korunarak baarya ulap ulamayacandan da korkmaldr! Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Baarmam ancak Allahn yardm iledir.) [Hud 88]

Allah telnn yardmna kavumak iin de, Onun emirlerine uyup, yasak ettiklerinden kamak gerekir. Ktlk veya herhangi bir gnah iledikten sonra piman olmak ve iyilik ve ibadet etmeye devam etmek gerekir. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki:
(Bir gnah ileyince hemen arkasndan bir iyilik yap, bir sevap ile ki onu mahvetsin!) [Beyheki]

(Nerede, ne halde bulunursan bulun, Allahtan kork ve ktln akabinde bir iyilik yap ki onu yok etsin!) [Tirmizi]

Kur'an- kerimde de mealen buyuruluyor ki:
(Elbette hasenat, seyyiat yok eder.) [Hud 114]
[Hasenat, her eit iyilik, seyyiat, her eit ktlk]

Sual: Namaz kldktan sonra, tesbih ekmeden kp gitmek gnah mdr?
CEVAP
Namaz kldktan sonra tesbih ekmek art deildir, ii olan iine gidebilir. Tesbihi yolda da ekebilir. Fakat mhim ve acil ii olmayan mutlaka tesbih ekmelidir. nk namazlardan sonra tesbih ekmenin fazileti oktur.

mam- Rabbani hazretleri de buyuruyor ki:
Namaz klan kii, Rabbi ile konumakta, Ona yalvarmakta ve Onun bykln ve Ondan baka her eyin hi olduunu grmektedir. Peygamber efendimiz, (Farz namazdan sonra 33 tesbih, 33 tahmid, 33 tekbir ve bir de tehlil) emretmitir. Bunun sebebi, namazdaki kusurlar Tesbih ile rtlr. Layk olan, tam ibadet yaplamad bildirilir. Tahmid ile, namaz klmakla ereflenmenin Onun yardm ve eritirmesi ile olduu bilinerek, bu byk nimete hamd edilir. Tekbir ederek de, Ondan baka ibadete layk kimse olmad bildirilir. (m.304)

Sual: Camide namaz kldktan sonra duay beklemeden iimize giderken yolda yet-el krsiyi okumak ve tesbihleri ekmekte mahzur var mdr?
CEVAP
i olann duay beklemeden gitmesi, yolda okumas caizdir. Zaruret olmadka, dua ve tesbihleri terk etmemelidir. yet-el krsi ve tesbihlerin fazileti byktr. Ey Oul lmihalindeki hadis-i eriflerde buyuruldu ki:
(Bir kii namazdan sonra hemen bir defa yet-el krsiyi okusa, o yet Ar- alaya kadar gider ve orada durmadan hareket ederek "Ya Rabbi, beni okuyan kulunu affet!" der. Hak tel, mekandan ve cihetten mnezzeh olarak "Ey meleklerim, ahid olun, namazdan sonra yet-el krsiyi okuyan kulumun gnahlarn affettim") buyurur.)

(Namazdan sonra, yet-el krsiyi okuyana her harfi iin 40 sevap verilir.)

(Kim, farz namaz bitirince, yerinden kalkmadan bir defa yet-el krsiyi okuyup 33 defa Sbhanallah, 33 defa Elhamdlillah, 33 defa Allah ekber derse, 99 olur. Bir defa da La ilahe illallah vahdeh la erike leh lehl-mlk ve lehl-hamd ve hve ala klli eyin kadir, dese Hak tel o kiinin gnahlarn affeder.)

Bir hadis-i erifte de, sabah namazn klp, yerinden kalkmadan ve konumadan on defa, "La ilahe illallah vahdeh la-erike leh lehl-mlk ve lehl-hamd yuhyi ve ymit ve hve ala klli eyin kadir" okuyann, o gn her trl ktlkten ve eytann errinden korunaca ve birok sevaplara kavuaca bildiriliyor. (Nesai)

Allah telnn affettii gnahlar, yalnz kendisi ile o kulu arasnda olan, tevbe etmi olduu gnahlardr. Kul hakkndan kurtulmak iin helallemek de gerekir.

Sual: mam duaya balaynca, tesbih ekmeyen de duaya katlr m?
CEVAP
Tesbihi ektikten sonra duaya katlmak daha iyidir.

Sual: htiya halinde sol el ile tesbih ekmek caiz mi?
CEVAP
Elbette caizdir. Peygamber efendimizin iyi ilere sadan balamas, giyim-kuam, yiyip-imek gibi detlerine (Snnet-i zevaid) denir. Bunlar unutarak veya bir zrle terk etmekte hi mahzur yoktur. (Hadika)

Hayrl yani iyi ileri sa el ile yapmak snnettir. Sol ile de yaplsa mahzuru olmaz ama her ite Peygamber efendimize uymak iyidir.

Sual: Namazdan sonra (selam verdikten sonra) ve tesbihler ile duadan sonra ne okunur?
CEVAP
Namazdan sonra (selam verdikten sonra), defa:
"Estafirullah, Estafirullah min klli ma kerihallah, Estafirullah el azim ellezi la ilahe illa hvel hayyel kayyume ve etb ileyh"
Tesbihlerden ve duadan sonra da yalnz 67 kere estafirullah syleyip 70'e tamamlamaldr.

Sual: Tesbih ekerken, tesbihat kendi duyacamz ekilde sesli sylemek gerekir mi?
CEVAP
Evet gerekir.

Tesbihi elle saymak
Sual: Tesbihi elle mi yoksa tesbihle mi ekmek daha sevabdr?
CEVAP
Namazdan sonra tesbihleri parmakla ekmek snnettir. Zihin dankl sebebiyle sayda aranlarn, tesbihle saymalar daha sevab olur. armayanlarn parmakla saymas, aranlarn ise tesbihle saymas iyi olur. Bazlarnn sand gibi tesbihle tesbih ekmek snnete aykr deildir.

Sual: Bazlar tesbih ekerken Sbhanallah derken tesbihi aadan yukarya doru, Elhamdlillah derken dz, Allah ekber derken yukardan aa doru tutuyor. Neden byle yapyorsunuz? diye sorduumuzda Srat kprs byle olduu iin diyorlar. Byle yapmakta mahzur var mdr?
CEVAP
Bir mahzuru yoktur.

Sual: Namazdan sonra yet-el krsi okunduktan sonra tesbihe niin flyoruz?
CEVAP
Tesbihe flenmez. Elimize fleriz. flemek caizdir, nk Peygamber efendimiz bir ey okuduu zaman bazen ellerine fleyip mbarek vcutlarna srerlerdi. Ellere flerken tesbihe de flenirse mahzuru olmaz.

Sual: Gne doarken ve gne batarken tesbih ve dua etmekte mahzur var m?
CEVAP
Mahzuru yok. Sadece sabah namaz gne doarken klnmaz. kindi namaz gne batmadan balanrsa, gne battktan sonra devam edilir.

Sual: Akam ve sabah namazndan sonra har suresinin sonunu, yatsdan sonra Amenerresuly okumak mstehap mdr?
CEVAP
Evet mstehaptr.

Sual: Namazdan sonra Fatiha okurken eller kaldrlmaz m?
CEVAP
Evet.

Sual: Har suresini okurken 3.de (Esteiz) demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Duaya balarken sonu ... vehhab la biten duay m, ve ma erselnake... yetini mi okumak evladr?
CEVAP
kisini okumak evladr.

Sual: Namazdan sonra, ii olduu iin, tesbihleri ekmeden dua etmek veya sadece yet-el-krsiyi okumak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: 33 lk tesbihle tesbih ekmek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Kehribar veya gm tesbih kullanmak caiz midir?
CEVAP
Evet.

Sual: Namaz klnca yanmzda grlt yapan kiiye yapma kafam karyor anlamnda ima etmek iin tesbihleri biraz yksek sesle sylemek caiz mi?
CEVAP
Evet caizdir.

Sual: Namazlar yava klyorum. Tam ben namaz bitirip tesbihata balayacakken Kur'an okunuyor. Kuran okunurken dinleyip sonra m tesbihat yapmalym, yoksa okunurken tesbihat yapmaya devam etmeli miyim?
CEVAP
Okunan Kur'an dinlemek farzdr, bin sene tesbih ekseniz o kadar sevap alamazsnz. nk nafile, farzn yannda denizle damla gibi bile deildir. Onun iin farz tercih etmeli, yani Kur'an dinlemeli. Hatta Kur'an okunurken snnet ve nafile namaz da klmamal.

Sual: Farz namazlardan nce veya sonra secdeye kapanarak dua edilmez mi?
CEVAP
Namaz iinde secdede iken dua edilmez. Farz namaz dnda her zaman secdeye kapanp dua edilir. Ancak farz ile snnet, snnet ile farz arasnda yapmamaldr. Nafile namazlarda secdede iken dua edilebilir.

Sual: Amenerresuly dinleyen dua ksmnda min dese caiz olur mu?
CEVAP
Caiz olur.

Sual: Bazlar istifar imam selam verdikten sonra okuyor. Allahmme entesselam...dan sonra okunmas m gerekiyor?
CEVAP
Evet.

Sual: K gn souk olunca, namaz klp tesbih ve dualar yatakta okumak caiz mi?
CEVAP
Evet, caizdir.

Sual: Namazdan sonra yet-el krsiyi okuduktan sonra tesbihe flemek bidat midir?
CEVAP
yet-el krsiyi okuduktan sonra ele flemek caizdir, ele flerken tesbihe de gelirse mahzuru olmaz. zel olarak tesbihe flenmez.

Sual: Namazdan sonra, hep ayn duay okumak mekruh mudur?
CEVAP
uurla, uyank kalb ile okunursa, hep ayn dua olsa da mekruh olmaz. Bir duay ezberleyip, iir okur gibi okumak mekruhtur. Yani ezberlenen eyi papaan gibi tekrar etmek mekruhtur. Ama ne istediini bilerek ayn eyleri istemek mekruh olmaz.

Dua ederken
Sual: Duaya el kaldrrken, baz imamlar, iki eli ayn anda kaldryor, bazlarysa, nce sa eli, sonra sol eli kaldryorlar. Hangisi dorudur?
CEVAP
ki eli ayn anda kaldrmaldr.

Sual: Numaratrle veya elektronik sayala tesbih ekmek, zikretmek bidat midir?
CEVAP
Say saymak ibadet deil, dettir. Deveye binmek zevaid snnettir. Otomobile, uaa binmek dettir, snnete aykr deildir. Bunun gibi, mekanik veya elektronik aletlerle tesbih ekmek bidat deildir. Ancak bu aletleri insanlarn iinde kullanmak dikkati eker. Riyaya, fitneye sebep olabilir, gsterie kaabilir. Bu bakmdan bunlar cep iinde, tenhada veya dikkat ekmeyecek ekilde kullanmaldr.

Baz kimseler, brakn elektronik sayac, normal tesbih ile de tesbih ekmeye bidat diyorlar. Ellerini dizlerinin stne koyarak parmaklarn oynatarak ekiyorlar.

bni Abidin hazretleri buyuruyor ki:
Resulullah efendimiz, bir kadnn tesbihleri, ekirdeklerle saydn grm; fakat yasaklamamtr. Bu da, tesbihleri, tala, ekirdekle ve tesbihle ekmenin caiz olduunu gstermektedir. Delili de udur: Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, bni Hibban ve Hkimin; Said bin Ebi Vakkastan [radyallh anh] rivayet ettikleri hadis-i erifte, Resulullah bir kadnn ekirdeklerle veya akl talaryla tesbih ektiini grd halde yasaklamadn bildirmektedir. (Redd-l-muhtar)

Peygamber efendimiz iin asln bildirirdi. Mesela, (Ezan yksek yerde okuyun) buyurmutur. Bunun iin Minarede ezan okumak snnete aykrdr denmez. Tesbihi hurma ekirdeiyle, ide ekirdeiyle veya akl tayla saymak, snnete aykr deildir. Hocamzn bir hatras, bu konuyu ok iyi aklamaktadr:
Lisede retmen iken derste, bir talebe, (Hocam, harpte len Mslman ehit olur mu?) dedi. (Evet, olur) dedim. (Peygamber bunu haber verdi mi?) dedi. (Evet) dedim. (Denizde boulursa da, uaktan derse de, Helikopterden dp lrse de ehit olur mu?) dedi. (Evet, olur) dedim. (Peygamberimiz bunlar da haber verdi mi?) dedi. (Evet, haber verdi) dedim. Bir kahraman edasyla, (Hocam, o zaman uak ve helikopter var m idi?) dedi. (Peygamber efendimiz, Cami-ul-kelim idi. ok eyleri, bir kelimeyle, bir cmleyle bildirirdi. (Yksekten den ehit olur) buyurdu) dedim. Talebe, (imdi anladm) dedi.

Demek ki, attan dsn, minareden dsn, teleferikten dsn, yksek yerden dp lnce ehit olur. O zaman minare ve teleferik yoktu denmez.

Kanserden len mminin ehit olduu bildirilince, (O zaman kanser mi vard da, Resulullah bildirdi) diyenlere, hadis-i erifte i hastalklarndan len ehit olaca aklanmt. Her hastaln ismen teker teker bildirilmesi gerekmez. u hadis-i erif birok hastal iine almaktadr: ( hastalklarndan len kimse ehittir.) [bni Asakir]

Tesbih taneleri
Sual: Tesbihteki taneler, 33 deil de, fazla veya eksik olursa mahzuru olur mu?
CEVAP
Bilinmeyince mahzuru olmaz. 33 says, 3n kat olduu iin, tesbih ekerken, bazen er er ekilirse, eksik veya fazla olup olmad, ayrca saymadan anlalabilir.

Cenneti istemek
Sual: Namazdan sonra cenneti istemek ve cehennemden korunmak iin hangi duay okumal?
CEVAP
Bir hadis-i erif meali yledir:
(Namaz bitiren kimse, hibir ey konumadan Allahmme ecirn minennr ve edhlnil cennete demezse melekler, Yazk una, cehennemden korunmasn istemekten aciz kald, cennet de, Yazk una cenneti istemekten aciz oldu der.) [Taberani] Duann anlam, (Ya Rabbi, cehennemden koru, cennete dhil eyle) demektir. Bu dua, namazdan sonra, dua ederken okunabilir.

Dua ederken
Sual: Dua ederken, parmaklarn aralar alr m?
CEVAP
Hayr, bei de bitiik olur.

Namazdan sonra Amenerresul okunurken
Sual: Amenerresul okunurken dinleyenlerin dua ksmnda min demeleri caiz mi?
CEVAP
Caizdir, iyi olur. (ira)

Har suresinin sonu
Sual: Sabah ve akam namaznnda sonra okunan Har suresinin sonunu, Hvallahllezi yerine Lev enzelnadan balayarak okumak bidat olur mu?
CEVAP
Hayr bidat deildir. Peygamber efendimizin Lev enzelnadan okuduu da bildirildi. La yesteviden okunsa, hatta Har suresinin tamam okunsa yine bidat olmaz. Yats vakti, Bekara suresinin son iki yeti yani Amenerresul diye balayan iki yet okunur. Daha fazla okunsa, Bekarann tamam okunsa yine bidat olmaz.

Namazda okumak
Sual: Sabah ve akam Har suresinin sonunu, gece yatarken de Amenerresuly okumak ok sevap. Bunlar namazda okumak, denilen vakitte okumak yerine geer mi?
CEVAP
Evet daha iyi olur. Her zaman sabah ve akam namaznn ya farznn veya snnetinin ilk rekatnda hep Har suresinin sonu yani Hvallahllezi okunabilir. kinci rekatta da herhangi bir sure okunur. kinci rekattaki deiik olunca sakncas olmaz. kinci rekatta hep ayn sure okunursa, birinci rekatta okunan deiik olmal. Yats namaznn snnetinde veya farznda da Amenerresl okunur. Bilen ve vakti olan Tebareke suresini de okursa daha iyi olur.

istifar okumak
Sual: Namazlardan nce kere istifar okumak gerekiyormu. Bunu kametten nce mi sonra m okumak gerekir?
CEVAP
Namazlardan nce kere istifar okumak gerekmez. Sadece btn namazlar bitince, selam verip, (Allahmme entesselam) dedikten sonra, kere istifar duas okunur. Bu snnettir. Bir de Cuma gn sabah namaznn snnetinden nce kere istifar duas okunur. Dier namazlardan nce okumak gerekmez. Her namazdan nce, kere, be kere, yz kere de okunsa mahzuru olmaz; ama (Okumak gerekir) denince yanl olur. Bidat karlm olur.

Mesela, Yasin-i erif okunurken Selamn kavlen yet-i kerimesini kere okuyorlar. kere, be kere, yz kere okumak caizdir; ancak ( kere okumak gerekir) denirse bidat karlm olur.

Bu incelii iyi bilmelidir. stifar ve dier dualar her zaman okumakta mahzur yoktur. Ancak, dinimizin bildirdikleri dnda, u zaman, u kadar okumak gerekir demek bidat olur.

Duaya el kaldrrken
Sual: Namazdan sonra duaya balarken, (Sbhne rabbiyel aliyyil alel vehhb) demek mi, yoksa (Ve m erselnke ill rahmeten lil-lemn) yet-i kerimesini mi okumak evladr?
CEVAP
kisini birlikte okumak evladr.

Tesbih ekmemek
Sual: Namazdan sonra, ii olduu iin, tesbihleri yolda ekmek veya tesbihleri hi ekmeden sadece dua etmek yahut sadece ayet-el krsiyi okumak caiz midir?
CEVAP
Evet, de caizdir. Ancak imkn varken hepsini okumak daha iyidir.

Fatiha okurken
Sual: Namaz klp, duay bitirdikten sonra Fatiha okunursa, elleri kaldrmadan m okunur?
CEVAP
Evet.

Tesbih kullanmak
Sual: Bulgaristandan gelen baz gmenler, dua ederken parmaklar birbirine geiriyorlar. Namaz sonunda tesbih ekerken bidat diye tesbih de kullanmyorlar. Ellerini dizlerine koyarak parmaklaryla ekiyorlar. Drt mezhebin imamlar, mctehid limler, mam- Rabbani hazretleri, Abdlkadir-i Geylani hazretleri ve dier tasavvuf limleri tesbih ektikleri halde, btn tekkeler tesbihle doluyken bunlar niye ekmiyorlar? Btn limlerinki yanl da, tek Bunlarnki mi doru?
CEVAP
Tesbihle tesbih ekmek bidat deildir. Zannmza gre, bizim Trkiyedeki dier insanlardan bir farkmz olsun diye yle yaplm olabilir. Hele dua ederken parmak geirilmesi bu zann dorulamaktadr. Vehhabiler ve iiler de parmaklarn geirmiyorlar. Demek herkesten farkl bir dua ve tesbih ekme usul karlm.

Sabah ve ikindiden sonra
Sual: (Sabah ve ikindi namazlarndan sonra son snnet olmad iin cemaatin yerinden kalkmamas gerekiyor) diyenler var. Doru mudur?
CEVAP
Doru deildir. Saflar bozmak mstehabdr, son snneti olmayan namazlar bundan istisna tutulmamtr. Kitaplarda deniyor ki:
Farz namazlar klnca, saflar bozmak mstehabdr. (S. Ebediye)

Cemaatin farz namazdan sonra saflar bozmas, sonradan gelen kimselerin onlarn farz kldn sanmamas iin mstehabdr. (Haleb-yi sagir)

Grld gibi saflar bozmak, sabah ve ikindi namazlar dahil btn namazlar iin bildiriliyor.

Hadis-i eriflerle amel etmek
Sual: Camiye girince oturmadan namaz klnrsa veya ayaa kalkmadan u dua okunursa u sevab alnr diye hadisler var. Camide oturulduktan veya ayaa kalkldktan sonra okunursa sevab azalr m, yoksa hi sevab olmaz m?
CEVAP
Hadis-i eriflerden bizim hkm karmaya almamz ve kardmz hkmle amel etmemiz ok yanl olur; nk o hadis-i erif ictihad isteyebilir, baka bir hadis-i erifle deimi olabilir, nesh edilmi olabilir veya bilmediimiz bir tevili vardr. Mezhebimizin hkm neyse onunla amel edilir. (Berika)

Hadis-i erifte, denizden kan her hayvann yendii bildirilirken, Hanef limleri deniz haaratnn yenmesinin caiz olmadn bildirmilerdir. Yine hadis-i erifte kan aldrmann, vcuttan kann kmasnn abdesti bozmayaca bildirildii halde, Hanef limleri, vcuttan kan knca abdestin bozulacana hkmetmilerdir. Bunun iin bizim hadis-i erifle deil, mezhebimizin o konudaki hkmyle amel etmemiz gerekir.

Bildirdiiniz hadis-i eriflerden birkann meali yledir:
(Mescide girince, oturmadan nce iki rekt [tehyyet-l mescid] namaz kln!) [Buhari]
Hanef mezhebine gre, oturduktan sonra da, kalkp klnabilir.

(Akam namazndan sonra, konumadan 6 rekt namaz klan, 12 yl nafile ibadet etmi gibi sevaba kavuur.) [bni Mace]
Konuulmu olsa da yine evvabin sevab alnr.

(Sabah namazn kldktan sonra konumadan kbleye kar durup, gne bir mzrak ykseldikten sonra, iki rekt irak namaz klan Cennetliktir.) [slam Ahlak]
Konuulsa da, yine o vakitte irak namaz klnnca irak sevab hsl olur.

(Namaz bitiren kimse, hi konumadan Allahmme ecirn minennr ve edhlnil Cennete demezse melekler, Yazk una! Cehennemden korunmasn istemekten aciz kald, Cennet de, Yazk una! Cenneti istemekten aciz oldu der.) [Taberani]
Namaz bitirince demek, tesbihleri ekip duay ettikten sonra demektir. Tesbihlerden nce yaplmas bidat olur. Duadan sonra konusa da, o duay okursa, bildirilen ecre kavuur.

(Akam namazn kldktan sonra, hi konumadan yedi kere Allahmme ecirn minen-nr diyen, o gece lrse, ona Cehennem ateinden kurtulu emn [belgesi] verilir. Sabah namazndan sonra da ayn ekilde okuyup, o gn lene, yine ateten kurtulu emn verilir.) [Mslim]
Bunun da tesbihlerden nce yaplmas bidat olur. Konutuktan sonra okuyan da ayn sevaba kavuur.

Bir hadis-i erifte de, sabah namazn klp, yerinden kalkmadan ve konumadan on defa, (La ilahe illallah vahdeh l-erike leh lehl-mlk ve lehl-hamd yuhy ve ymt ve hve al klli eyin kadr) okuyann, o gn her trl ktlkten ve eytann errinden korunaca ve birok sevablara kavuaca bildiriliyor. (Nesai)
Yerinden kalksa da, okumadan nce konusa da, yine duann faziletine kavuur. Elbette daha iyi olan, konumadan okumaktr.
29-08-2011 04:30
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Namazla lgili Soru ve Cevaplar - KaRNeC - 29-08-2011 04:30

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir