bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan "" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar retmen Sitesi770 defa grntlendi.

"" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar

Dilek iriki
Administrator
*******


Mesajlar: 3,270 Katlma Tarihi: 08-08-2011 Rep Puan: 21 Durum: evirimd

Mesaj: #1
"" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar
Wmal.net Kahramanmara zel Anaokulu A101 AktelGoogle sra bulucu
"" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar

aba gstermek: Bir ii baarmak iin uramak, kuvvet harcamak."aba gstermeden amacna ulaamazsn."

abalama kaptan ben gidemem: "Zorlamann hi faydas yok, ben bu ii yapacak gte deilim; bouna urayorsun, yapamam, gitmem," anlamnda kullanlr.

a amak: Yeni bir gidiin, tutumun ncs olmak; evrensel bir gidie yol amak."stanbul` un fethiyle yeni bir a ald."

akar almaz: e yarar gibi grnse de aslnda yararsz, bozuk olan."akar almaz bir tabancayla bizi korkutacan sanmt."

ak gibi: Canl ve atik, evik."ak gibi delikanl olmu."

almndan geilmemek: ok kibirli, kurumlu olmak; byklk taslamak, gsteri yapmak."Adamn almndan geilmiyor, ona laf anlatmak ok zor."

alm satmak (caka satmak): Byklk taslamak, kurularak davranmak.

alp rpmak: Eline ne geerse (az ve ok) almak, bu yolla kazan salamak."Yoksul kalnca alp rpmaya balad."

am devirmek: Farknda olmadan karsndakini kracak ya da kt bir sonuca yol aacak sz sylemek, davranta bulunmak."Onun da am devirmede stne yok hani."

am yarmas: ri gvdeli insan.

anak tutmak (amak): 1. Sz ve davranlaryla kavgaya, kargaaya yol amak. 2. Dilenmek."Onun bu ie anak tutmasna frsat vermeyeceim."

anak yalayc: Dalkavuk, kar iin dalkavukluk eden."anak yalayclar gn getike artyor."

an an etmek: Gerekli gereksiz srekli konumak, yksek sesle devaml gevezelik etmek."Bamda ne an an edip duruyorsun, kes artk u sesini."

anna ot tkamak: Bir daha sesini karamayacak, ktlk edemeyecek bir duruma sokmak."Elbet sizin de annza ot tkayacam gn gelecek."
Bilgicik.Com, Trke, Edebiyat, Roman zetleri, Duvar Yazlar, Ataszleri, Hzl Okuma, zl Szler, Trk
antada (torbada) keklik: "Ele geirilmesi o kadar kesin ki elde edilmi saylr" anlamnda kullanlr."Beni antada keklik sanyor ama yanlyor."

aptan dmek: nceleri iyi olan durumu sonradan bozulmu olmak; alma gc, verimi tkenmi olmak."Adamn bir ayda aptan deceini sandlar."

ar ur etmek: Gereksiz, lzumsuz yere harcayp tketmek."Paran sakn arur edeyim deme."

arkl erknharp: Daha ziyade renimi olmayan ama kafas alan, kurnaz ve uyank kyller iin aka yollu kullanlr.

ark etmek: Dnmek, geri dnmek."Birka adm sonra ark ediniz."

arkna okumak: Bozmak, alamaz hle getirmek, zarar vermek; birine byk ktlk yapmak."Eline alr almaz saatin arkna okudu."

aramba pazar: Her eyi akta olan, karmakark yer."Etraf aramba pazar gibi yapm ocuklar."

araf gibi: Dalgasz, dmdz ve durgun."Deniz araf gibiydi."

at kap: Aniden, beklenmedik bir anda."Oturuyorduk, at kap kageldiler."

at pat: 1. Ara sra. 2. Yarm yamalak, biraz. 3. Vakitli vakitsiz, uygunsuz zamanlarda."at pat okumas var diye mektubu ona uzattlar."

ay grmeden paalar svamak: Ham hayaller kurmak; henz zaman gelmedii hlde yaplacak bir i, meydana gelebilecek bir olay iin hazrlklara girimek."Durun bakalm hele, ay grmeden paalar svamayn, bir haber ulasn nce."

ehre zrd: irkin, suratsz, yz yakksz."Olan ehre zrd bir kzla evlenmek zorunda braktlar."

ekecei olmak: ok ac ekecei, skntya girecei bir i ya da durumla karlaaca sezilir olmak."yle anlalyor ki bu avutan ekeceimiz var."

ekidzen vermek: Karkl, dankl, babozukluu gidermek."Kendine bir eki dzen vermelisin artk."ekip evirmek: Ynetmek, dzene sokmak, hle yola koymak, almasn salamak."Tek bama bu ii ekip eviremem ki!"

ekip gitmek: Savumak, brakp gitmek, kimseye danmadan ayrlmak."Aradn bulamaynca ekip gitti."

ekirdekten yetime: Bir ii kk yatan, raklktan balayarak renme ve o ite ustalama."Ali, ekirdekten yetimi bir marangozdu."

ekie ekie pazarlk (etmek): Bir mal ucuza almak, ya da pahalya satmak iin titizce uzun sre yaplan pazarlk."Babam ok istedii at alabilmek iin, atn sahibiyle ekie ekie pazarlk etmeye balad."

elme takmak: 1. Ayan bacana geirerek ykmaya almak. 2. Bir iin gelimesini engellemek veya bir kimsenin iyi yryen iini bozmak."Sakin sakin giden arkadan elmek takarak yere drd."

ene almak: Gevezelik ederek, ok konuarak vakit geirmek."Komu kadnlar ene almaya baylrlar."

enesi dk: Geveze, ok konuan, gereksiz eyler syleyen."Senin kadar enesi dk bir adam daha grmedim."

enesi kuvvetli: Sylemekten yorulmayan, syledii szlerle kendisini dinletmesini bilen."yi hatip, acaba enesi kuvvetli hatip midir?"

ene yartrmak: Karlkl gevezelik etmek, bo konumak."Sizinle ene yartrlmaz dorusu."

etele tutmak: Hesap tutmak amac ile bir yere izgiler ekmek."Ahmet amca, veresiye verdii mallar iin etele tutmaktan usanmt."

etin ceviz: 1. Krlmas zor, kabuu sert ceviz cinsi. 2. Yola getirilmesi, yenilmesi zor rakip; baarlmas g i."imdi anlyordu rakibinin ne deneli etin ceviz olduunu."

evir kaz () yanmasn: Karsndakini kracak bir sz sylediini fark edip de evirmeye kalkanlara aka yollu sylenir.

ban ba: 1. bann patlamak zere olan tepe noktas. 2. Kt sonularn, uygunsuzluklarn ana sebebi."Bu ite ban ba m olmak istersin?"

ft ars: Trl ktlklerin, hile ve dzenlerin karmakark bir durumda bulunduu yer."Daireyi ft arsna evirenler tek tek bulunmaldr."

r amak: Bir alanda yeni bir yol amak; yeni bir tutum, izlenecek yntem bulmak."Bilim adamlar kanserle mcadelede r amak iin kollar svadlar."

rndan kmak: Yoldan sapmak, doru ve uygun giditen ayrlmak, artk dzelemez hle gelmek."ler rndan kmadan nlem almalyz."

kar yol: are, en tutarl zm yolu."Snf geebilmek iin tek kar yol ders almaktr."

k yapmak: Bir tartma esnasnda etkili sz ve sert davranlarla dncelerini belirtmek."Ani bir k yaparak herkesi artt."

kmaza girmek: zmlenemeyecek, iinden klamayacak bir duruma dmek."ler, hi ummadklar bir anda kmaza girdi."

ngar karmak: Grlt patrt, karklk ve kavga karmak."ngar karmadan oturtun u kadn."

t karmamak: ok sessiz olmak, hi ses karmamak, grlt yapmamak."ocuklar korkudan t karmyorlard."

iei burnunda: ok taze, yeni koparlm."iei burnunda bir haber getirmek iin yara girdi muhabirler."

ifte kumrular: Birbirini ok seven ve birbirinden ayrlmayan kimseler."te ifte kumrular geliyorlar."

ilik etmek: nsana yakmayan; olgunlua, yaa uygun dmeyen yersiz ve kaba davranlarda bulunmak."Bir ilik edip de toplanty berbat edecek diye dm kopuyor."

i st etmi olmak: Soysuz ve namussuz olmak."Bu yrek yakc ii yapmak iin i st emmi olmak gerek."

i yemedim ki karnm arsn: "Herhangi bir su ilemedim ki korku duyaym, ii eksik yapmadm ki olumsuz sonutan kayglanaym" anlamnda kullanlr.

ile ekmek: znt, eziyet, ac ve sknt iinde yaamak."Annen seni bytnceye kadar ne ileler ekti biliyor musun?"

ile karmak: 1. Skntl bir iin veya durumun sona ermesini beklemek. 2. Tasavvufta bir mridin belli bir eitim safhasndan gemesi."ile karmayan mrit olgunlaamaz."

ileden kmak: 1. ok fkelenmek, olan bitenler karsnda dayankll kalmayp taknlk gstermek. 2. ile sresini bitirmek."Ben ileden kmadan abuk terk edin buray."

il yavrusu gibi dalmak: Toplu hlde bulunan insanlarn her biri, herhangi bir sebeple bir yana dalmak."Silh sesini duyunca il yavrusu gibi dalmaya baladlar."

irkefe ta atmak: Edepsiz, geimsiz, kaba saba kimsenin tepkisine yol aacak davranlarda bulunmak."u irkefe ta atp da ban belya sokmadan gir ieri!"

ivi kesmek: ok mek, donmak."ocuklar souktan ivi kesmilerdi."

izmeden yukar kmak: Bilmedii, aklnn kesmedii, yetkisinin dnda bir ie kalkmak; haddini bilmemek."Kes artk, izmeden yukar kmaya baladn."

ocuk oyunca: nem verilecek deerde olmayan, kolay i."Dereyi gemek mi? ocuk oyunca benim iin."

ocuk oyunca hline getirmek: Bir ii sk sk deitirip verilmesi gereken nemde ele almamak, kmsenir duruma getirip deerinden drmek."Ne biim adamlarsnz siz, bu gzel ii ocuk oyunca hline getirdiniz!"

ou gitti az kald: in en g, en nemli, en byk ksm bitti, kalan nemsizdir."Ha gayret ocuklar, ou gitti az kald."

ok grmek: 1. Esirgemek, bir kimseyi o eye deer bulmamak. 2. Bir kimsenin yaptn, davrann yadrgamak."Gel, ok grme bana bu ii."

oluk ocuk elinde kalmak: Gen, tecrbesiz, ocuk denecek kiilerin ynetimi altnda yaar durumda olmak."lke oluk ocuk elinde mi kalacak? Allah korusun!"

oluk ocua karmak: Evlenip, ocuklar dnyaya gelip, onlarla urar olmak."Vay canna! Daha dnk ocuktu, bugn oluk ocua karm! Zaman ne abuk da geiyor."

orap sk gibi gitmek: Balayan bir iin birbirine bal dier blmlerinin kolaylkla halledilmesi."Hele bir bala sen, bak nasl orap sk gibi gidecek i."

orbada tuzu bulunmak: Yaplan bir i ya da hizmette az da olsa abas, emei bulunmak."Haydi durmayn, orbada sizin de tuzunuz bulunsun!"

mlek hesab: Gvenilmez, yanl hesap."Senin yaptn mlek hesab, bir muhasebeciye havale et ii."

uval gibi: Kaba ve seyrek, bol ve tsz."Pantolonun uval gibi olmu."

re kmak: 1. e yaramaz olduu, salam olmad anlalarak bir yana atlmak. 2. Sal el vermedii iin askerlik grevine alnmamak."re kmak iin can atanlar da yok deil bugn."

rk tahtaya basmak: Tedbirsiz hareket edip, kt sonulanacak bir ie girimek."Allah kimseyi rk tahtaya bastrmasn."
31-08-2011 01:05
Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
"" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar - Dilek iriki - 31-08-2011 01:05

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  ATA Szleri Harf Harf Bir Sayfada... Deyimler de Var.. KaRNeC 0 2,048 02-04-2012 03:54
Son Mesaj: KaRNeC
  "B" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,832 31-08-2011 01:28
Son Mesaj: Dilek iriki
  "Z" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,592 31-08-2011 01:26
Son Mesaj: Dilek iriki
  "Y" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,607 31-08-2011 01:25
Son Mesaj: Dilek iriki

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar tantm yazs Replika saat kurumsal SEO danman seim anketi

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir