escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan "D" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar retmen Sitesi848 defa grntlendi.

"D" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar

Dilek iriki
Administrator
*******


Mesajlar: 3,270 Katlma Tarihi: 08-08-2011 Rep Puan: 21 Durum: evirimd

Mesaj: #1
"D" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar
"D" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar

Daa kaldrmak: Herhangi bir sebepten tr birini zorla daa veya ssz bir yere gtrp orada alkoymak."Ekyalar, karakol komutannn olunu daa kaldrmlar; ne istedikleri henz belli deil."

Daarcna atmak: Yeni bilgilerini, eski bilgilerine katmak; yeni bilgileri zihnine yerletirmek."rendii her yeni bilgiyi daarcna atmay ihmal etmedi."

Dadan gelip badakini kovmak: Daha sonradan geldii bir yere ya da kart bir ite eskiden beri bulunan bir kiinin yerini almaya almak."u densize bak hele, dadan gelip badakini kovuyor!"

Da doura doura fare dourdu: nemli gibi grnen eylerden nemsiz bir sonu kmas durumunda sylenir.

Dalara dmek: Sknt, znt sebebiyle insanlardan kap ssz yerlerde yaar olmak."Annesinin lmnden sonra dalara dt."

Dalar devirmek: ok byk glklerin altndan kalkmak, ar ileri baarmak."O, dalar devirir bir adamdr."

Dalavere evirmek: Yalan, dolan ve hile ile kt bir i yapmak; dzen kurarak gizlice bakasn aldatmak."Yine bir dalavere evirmesin bu adam!"

Dal budak salmak: 1. Karmak biimde yaylp genilemek. 2. Soy ya da dostluk ynnden genileyip yaylmak."Bu mesele daha fazla dal budak salmadan hemen halledilmeli."

Daldan dala konmak: ok sk, dnce ya da konu deitirmek."Daldan dala konmay brak da bir ie sarl artk."

Dalna basmak: Hi holanmad eyleri yaparak birisini fkelendirmek."Dalma basp da beni ileden karma ltfen!"

Dallanp budaklanmak: Genileyip yaylmak, gittike byyerek kark bir durum almak."i dallandrp budaklandrmada stne yok hani!"
Bilgicik.Com, Trke, Edebiyat, Roman zetleri, Duvar Yazlar, Ataszleri, Hzl Okuma, zl Szler, Trk
Damdan der gibi: Aniden, yersiz olarak (sz sylemek)."Damdan der gibi sz syleyince ortalk birbirine girdi."

Damgasn vurmak: Biri hakknda kt bir yargya varmak."Allah`tan korkmazsan ona hrszlk damgasn vur da rezil olsun."

Damokles`in klc: Kiiyi korku ve bask altnda tutan byk ceza tehdidi."Damokles`in klc gibi bamda dikilip durma yle!"

Danann kuyruu kopmak: Olay patlak vermek, beklenen ve korkulan sonucun gereklemesi."Danann kuyruu bu gece kopacak, inallah hayr demezler."

Dankl dv: ike; nceden aralarnda bir anlama olduu hlde, sanki byle bir anlama yokmu gibi davranarak bakalarn aldatmak."Dankl dv insanlarn mertlik anlayn tamamen ldrd."

Dara dmek: 1. Paraca skntya uramak. 2. Skntl, tehlikeli bir durumla karlamak."yice dara dtk, geinmekte glk ekiyoruz."

Dara getirmek: Aceleye getirmek, gerektii gibi zaman ayramamak."Biraz erken kalkalm da dara getirmeden yapalm ii, gzel olsun."

Dar boaz: Skntlar ve glkler iinde geirilen, geici kabul edilip sonunda ferahlk umulan durum."Evel Allah bu dar boaz da aacaz."

Dar hayat: Skntlar, glkler, zorluklar iinde srdrlen hayat.

Darda kalmak: 1. Zor duruma dmek. 2. Paraca sknt ekmek."retmeninin karsnda darda kalmak istemeyen Ahmet, devini yapmay hi ihmal etmezdi."

Dar gelirli: Geim sknts eken, kazanc normal olarak geimini salamaya yetmeyen."Dar gelirli ailelerin ocuklarnn ou okulu yarda brakmak zorunda kalyorlar."

Dars (dostlar) bana: "Kavutuum baar ve mutlulua tm dostlarmn da kavumasn isterim" anlamnda kullanlr.

Dar kafal: Anlay, kavray az; yeniliklere ak olmayan."Dar kafal insanlarla anlamak olduka zordur."

Davul almak: Bir eyi herkesin duyabilecei biimde ortala yaymak."Davul alp bizi elleme rezil etti."

Defe (tefe) koymak: Dedikodusunu yapmak, knayan bir dille bakalarna anlatmak, alaya almak."Sakn syleme, yoksa bizi defe koyarlar."

Defterden silmek: likisini kesmek, yok saymak, adn anmaz olmak, unutmak."Ali`yi defterden iyice sildim."

Defteri drlmek: 1. ine son verilerek bir yerden uzaklatrlmak. 2. lmek ya da ldrlmek."Onun da defterini drecekler yaknda.

Defteri kapamak: lgiyi kesmek, uramaz olmak, sz konusu ii yapmaz olmak. "O defteri kapadk biz, artk soru sormayn.

Deli divane olmak: Bir eyi, bir kimseyi ar derecede sevmek, ona tutkun olmak."Delikanl o kz iin deli divane oluyordu."

Deli fiek: Atak, delimen, delice iler yapan, mark."Brak artk u deli fiek adamla arkadalk etmeyi."

Deliksiz uyku: Hi uyanmadan, ok rahat, uzun sre uyunulan uyku."Bu gece deliksiz bir uyku ekip yorgunluumu atmak istiyorum."

Demir atmak: 1. apasn denize atmak. 2. Bir yerde uzun sre kalmak."Gemiler frtna balaynca koya girip demir attlar."

Dem tutmak: Bir algya, bir baka alg veya sesle elik etmek.

Denizden km bala dnmek: Yeni bir ie, ortama, duruma almakta zorluk ekmek."Eski iinden ayrlp, yeni iine balaynca denizden km bala dnmt."

Derdine dmek: Yaplmas gereken bir eyi gerekletirmenin yollarn aramak."Sana ne ki o iin derdine dtn?"

Dert orta: 1. Ayn derdin, skntnn iinde bulunanlardan her biri. 2. Bir kimsenin derdini paylat, anlatt yakn dostu."Onlar yllar yl birbirlerinin dert orta olarak yaamlard."

Destan olmak: Yapt (kt) bir iten dolay hreti yaylmak."Karsna bard diye annesini kapya att, btn civar kylere destan oldu."

Devede kulak: Btne gre ok ufak bir para."Onun yapt i devede kulak kalr."

Deve kini: Bitmeyen, gemeyen, unutulmayan byk kin."Tam anlamyla bir deve kini besliyordu komusuna kar."

Deveye hendek atlatmak: Birisine yaplmas ok zor, hemen hemen yapamayaca bir ii yaptrmaya almak."Senin yaptn deveye hendek atlatmak, brak u garibin yakasn."

Devlet kuu: Umulmadk, iyi talih; zenginlik, mutluluk getiren talih.

D eli (seni) yakar, ii beni: "Dtan grn, herkesi imrendirecek kadar gzel ama iyz elverisiz, kt, sahibini zc" anlamnda kullanlr."Ah bir bilseler iin i yzn, d eli yakar, ii beni."

Diken stnde oturmak: Bir yerde tedirginlik duymak, her an kalkmak durumunu belirtir olmak, huzursuz olmak."nan, diken stnde oturuyorum urada."

Dikine gitmek: natlk etmek, bildiini yapmaya almak, kimsenin uyarsna kulak asmamak."Biraz daha dikine giderse bana byk bir bel gelecek bu ocuun."

Diki tutturamamak: Bir yerde, bir ite bir sebepten tr baar salayamayp uzun sre kalmamak."Bir eyde diki tutturamad, imdi bota gezip duruyor."

Dikiz etmek: Bir yeri, olay, birinin hareketlerini gizlice ve gzn ayrmadan dikkatlice izlemek.

Dilden dile dolamak: Her yerde, pek ok kimse tarafndan bahis konusu olmak."Ata szleri dilden dile dolaarak gnmze kadar geldi."

Dil dkmek: Kandrmak, inandrmak ya da yararlanmak iin tatl szler sylemek."Peine den ocuu ne kadar dil dktyse de evde kalmaya raz edemedi."

Dil ebesi: ok fazla ve esprili konuan."Dil ebesi bir adam o, sen onunla baa kamazsn."

Dile (dillere) dmek: Hakknda dedikodu yaplmak."Allah kimseyi dile drmesin, kadncaz sokaa kamaz oldu."

Dile gelmek: 1. Konuma yetenei yokken konumak, dillenmek. 2. Dile dmek."Dile geldi dalar, avuttu onu!"

Dile getirmek: 1. Bir meseleyi belirtmek, ortaya atmak, anlatmak, aklamak. 2. Birini konuturmak."Hi umulmadk bir anda konuyu dile getirdi, hepimizin anlamasn salad."

Dile kolay: Sylenmesi kolay ama yaplmas ortaya konmas ya da katlanlmas ok g."Evet, dile kolay, haydi yap da grelim."

Dili almak: Herhangi bir sebepten dolay konuamayan kimse, birden konumaya balam olmak."Dili ald ok kr!"

Dili dolamak: Heyecan, korku ya da bir hastalk sebebiyle syleyeceini armak, kartrmak, ak olarak ifade edememek."Babasn aniden karsnda grnce dili dolat, kekelemeye balad."

Dili dnmemek: 1. Bir sz doru ve dzgn sylemeyi becerememek, yanlsz konuamamak. 2. Amacn iyi anlatamamak."naallah dilim dnmeden meseleyi anlatr da kurtulurum ondan."

Dilinden kurtulamamak: Yapt bir kabahatten tr srekli olarak, bir kimsenin sitem, eletiri ve satamalarna uramak."Ne yapmalym da dilinden kurtulmalym onun?"

Dilinde ty bitmek: Sk sk sylemekten bkmak, usanmak."Size syleye syleye dilimde ty bitti."

Diline dolamak: 1. Bir kimsenin dedikodusunu yapmak, kt tarafn her yerde sylemek. 2. Bir eyi her frsatta syler olmak.

Dilinin altnda bir ey olmak: Bir kimsenin szlerinden aka sylemedii bir eyler olduu anlalmak."Dilinin altnda bir ey olduunu biliyorum ama bir trl syletemiyorum."

Dilinin ucuna gelmek: 1. Tam syleyecekken vazgeip sylememek. 2. Hatrlad eyi syleyecekken yine unutuvermek."Dilinin ucuna geldi ama utand iin syleyemedi."

Dilini tutmak: Sonunu dnerek geliigzel konumaktan saknmak, ll konumak, rast gele konumamak."Dilini tutmasn bilmeyenlerin bana neler geldiini sana sylemediler mi?"

Dilini yutmak: Byk bir korku, aknlk ya da sevin karsnda konuamaz hle gelmek."Korkudan neredeyse dilini yutacakt."

Dilin kemii yok ya!: 1. nceden syledii sz baka biimlere sokarak inkr etmek. 2. nsan konuurken baz hatalar yapabilir, doru ve yanl her eyi syleyebilir.

Dili olsa da sylese: "Cansz nesneler, hayvanlar konuabilseler, baz olaylara tanklk edebilseler ne iyi olurdu" anlamnda kullanlr.

Dili tutulmak: Herhangi bir sebepten tr sz syleyemez duruma gelmek."Sevinten dili tutuldu bizim kzn."

Dili uzun: ncitici, krc szler syleyen, saygsz kimse."O uzun dilini bana kestirmeden ek ieri!"

Dili varmamak: Bir sz sylemeye gnl raz olmamak."Sana git demeye dilim varr m sanyorsun?"

Dillerde dolamak: Her yerde kendisinden, ondan sz edilmek."Cephede gsterdii yararllklardan sonra ad dillerde dolar oldu."Dillere destan olmak: Bir olay veya nitelik halk arasnda yaylmak."Ona yle bir oyun oynayacam ki dillere destan olacak!"

Diline pelesenk etmek: Bir sz her zaman, yerli yersiz tekrarlamak."ey szn diline pelesenk etmisin, her cmlenin banda kullanyorsun."

Dil uzatmak: Bir kimse veya bir ey iin kt sz sylemek."Ben retmenime dil uzattracak adam deilim."

Dil yaras: Ac, ar ve kt szn gnlde brakt krgnlk."Bak yaras geer, dil yaras gemez demiler."

Dimyat`a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak: Daha iyisini elde etmek uruna alrken elindekilerini de yitirmek."Gel u iten vazge, Dimyat`a pirince giderken evdeki bulgurdan da olma."

Dinden imandan kmak: ok sinirlenmek, fkelenmek, kzgnlk duymak."nsan dinden imandan karyorsun, yapma u hareketleri!"

Dinden imandan olmak: Din inancn yitirmek, mrtet olmak.

Dini bir uruna: Mslmanlk davas yoluna (i yapmak).

Dini btn: Dinin emirlerini eksiksiz yerine getirmeye alan, inanc salam olan, dinine ok bal."Her Mslman dini btn olmak zorundadr."

Dipsiz kile bo ambar: Para, mal tutamayann durumunu ya da verimsiz, sonusuz bir ii anlatmak iin kullanlr."Memurlarn ii tam anlamyla dipsiz kile bo ambar, sfra sfr elde var sfr."

Dirlik dzenlik: Bir arada yaayan, alan kimseler arasnda iyi geim, gven, sevgi ve anlama hli."Bir aileye nce dirlik ve dzenlik gereklidir."

Dirsek evirmek: Daha nce birlikte i yapt, anlat kimseden, artk ihtiya duymad iin yz evirmek; bir kimseyi kendinden uzaklatracak davranlarda bulunmak."Onun da dirsek evireceini hi beklemezdim."

Dirsek rtmek: Okumak, renim grmek iin uzun yllar almak."Desene bouna dirsek rtmsn."

Di bilemek: almak, ktlk yapmak iin frsat kollamak; fkesini gsterir durum almak."Bana di biledii baklarndan belli."

Die dokunur: Hatr saylr, ie yarar, belirtilmeye deer, nemli."Die dokunur bir i yapmsn, aferin ocuum."

Di geirememek: Etkisiz kalmak, g yetirememek, hkmn yrtp szn dinletememek."Bir ocua di geiremiyorsun, ne biim annesin sen!"

Di gcrdatmak: Kzgnln, fkesini kimi davranlaryla belli etmek."Dediini yaptramaynca dilerini gcrdatmaya balad."

Di gstermek: Gl olduunu, kendine gvendiini, saldrabileceini davranlaryla belli etmek; tehdit etmek."Biraz di gstersen hemen yola geleceklerdir."

Diinden trnandan artrmak: Yiyeceinden, ieceinden vb. ihtiyalarndan keserek zorla biriktirmek."Seni, diimden trnamdan artrdm parayla okuttum!"

Diine gre: Yapabilecei, gcnn yetecei, becerebilecei, uygun bir durumda."Tam da diime gre, onu yenebilirim."

Diini skmak: Darla, skntya dayanmak; her trl zorlua katlanmak."Biraz daha diini skmalsn, inallah yaknda rahata kavuacaz."

Diini trnana takmak: ok byk zorluklara, skntlara, darlklara katlanarak btn gcn kullanp almak."Biz bu evi diimizi trnamza takarak yaptk, ykmalarna izin vermeyeceim!"

Di kiras: 1. Eskiden sarayda ya da konaklarda zenginlerin iftara ardklar yoksullara verdikleri armaan veya para. 2. Harcad emek dnda bir kimsenin fazladan salad kar.

Diinin kovuuna bile gitmemek: ok az gelmek (yiyecekler iin)."Alktan krlyorduk, nmzdeki yiyecekler diimizin kovuuna bile gitmeyecek kadard."

Diz boyu: Dize kadar (ykseklik veya alaklk iin)."ukuru diz boyu kazmlard."

Diz kmek: 1. Dizini yere koyarak oturmak. 2. Teslim olmak."Dman askerleri nmzde diz kmlerdi."

Dize gelmek: Teslim olmak, boyun emek, yenilmek, glnn buyruunu kabullenmek."Bizim kitabmzda dize gelmek yoktur!"

Dize getirmek: Kendisine kar geleni alt ederek buyruunu dinler duruma getirmek, boyun edirmek."ki saatte dman dize getirebiliriz."

Dizgini (dizginleri) ele almak: Ynetimi ele geirmek, ii kendisi ynetmeye balamak."Dizginleri ele almazsak fabrika kargaa iinde boulup kalacak, retim yaplamayacak."

Dizginleri salvermek: Babo brakmak, sk tuttuu ynetimi gevetmek."Ynetim, dizginleri salverince insanlar rahat bir nefes aldlar."

Dizini dvmek: ok piman olmak."ocuklarn kk yata eitmezsen sonradan dizini dversin."

Dizinin (dizlerinin) ba zlmek: Korkudan, heyecandan, yorgunluktan ayakta duramayacak hle gelmek."Yokuu ktm ama dizlerimin de ba zld."

Dizlerine kapanmak: Yalvarmak, kendini kk drecek kadar ok yalvarmak, ban dizlerinin zerine koymak."Greceksin, gnn birinde dizlerine kapanacak babasnn."

Dobra dobra sylemek: Hibir eyden ekinmeden, sz eip bkmeden, dosdoru, ak ak konumak."Dobra dobra konuan insanlar severim."

Domam ocua don bimek: Henz ele gememi bir ey, gereklemesi kesin olarak bilinmeyen bir durum iin hazrlk yapmak.

Dokuz dourmak: 1. Bir ii glkle ve sknt iinde sonuca ulatrmak. 2. Merakla, heyecanla, sabrszlkla, sknt ekerek beklemek."e ge kalmt, yeni araba gelinceye kadar dokuz dourdu."

Dokuz kyden kovulmu: Geimsizlii, hatal davranlar yznden birok yerden atlm kimse.

Dolap evirmek: Hile, dzen ve dalavere ile i yapmak."Yine ne dolap eviriyor acaba?"

Dolma yutmak: Kanp aldanmak."Ona dolma yutturacan hi sanmam!"

Dolu dizgin: 1. Son hzla (svari ve at arabas iin). 2. nne geilemeyecek biimde, ok fazla olarak."Kinlerimizi dolu dizgin salverdik dmann stne."

Doluya koydum almad, boa koydum dolmad: inden klamayan g bir durum karsnda sylenir. "Her yolu denedim, zm yolu bulamadm" anlamna gelir.

Domuzdan kl ekmek: Sevilmeyen, eli sk olan, cimri bir kimseden bir ey alabilmek."Domuzdan bir kl koparmak krdr."

Don gmlek: plak, zerinde sadece don ve gmlek var denilecek kadar soyunmu hlde."Adam, don gmlek kalacak kadar soydular."

Dostlar alverite grsn: Gsteri olsun; ama i yapyor grnmek, i yapmak deil."Gya alyor, dostlar alverite grsn!"

Dklp salmak: 1. Bir ey uruna fazla para harcamak, masraf etmek. 2. Soyunmak, ok ak giyinmek."Dn yapyorum diye sakn dklp salma, yoksa kendini toplayamazsn."

Drt ayak stne dmek: Tehlikeli bir durumdan hi zarar grmeden kurtulmak."Nasl oluyor da, bu adam hep drt ayak stne dyor?"

Drt ba mamur: Her yan bakml, elverili, gzel, tam istenildii gibi."Alrsam drt ba mamur bir ev alacam."

Drt dnmek: Bir ii yapmak iin korku, heyecan, tel, aknlk iinde saa sola komak, are aramak."Kadncaz haberi alr almaz odann iinde drt dnmeye balad."

Drt elle sarlmak: Yapaca ie byk bir nem verip zen gstererek girimek."Baarl olmak m istiyorsun, drt elle sarl iine!"

Drt gzle beklemek: zleyerek, ok isteyerek, byk bir sabrszlkla beklemek."Annemin yolunu drt gzle beklemeye baladm."

Dudak bkmek: Umursamamak, beenmemek, kmsemek."Yeni alnan elbiseye yle bir dudak bkp geti."

Dudak srmak: Hayret etmek, armak."Beni karsnda grnce dudan sracak eminim."

Dudak srtmak: 1. Hayran brakmak. 2. aknla, hayrete drmek."Yazd son kitabyla dudak srtt herkese."

Duman attrmak: Geride brakmak, zor duruma drmek, birini yldrmak."Silhn eken komutan etrafa duman attrmaya balad."

Duman etmek: Bozmak, ortal datmak, yok etmek; yenmek, birine kar baar salamak."Askerler ortal toz duman ettiler."

Duman stnde: 1. ok taze (sebze ve meyve iin). 2. ok yeni, zerinden zaman gememi."u elmalara bak, daha duman stnde bunlarn."

Duman olmak: 1. Ortadan kaybolmak. 2. Durumu, dzeni, ii bozulmak. Kt olmak."abuk duman ol buradan, gzm grmesin seni!"

Durduu yerde: 1. Hi gerei yokken. 2. Kolaylkla, hi emek ve aba harcamadan."Adam durduu yerde para kazanyor, anlamadm bu ii!"

Durup dinlenmeden: Srekli olarak, ara vermeden, arka arkaya."Yllar yl durup dinlenmeden altm sizin iin."

Durup dururken: 1. Birden bire, anszn. 2. Hi gerei veya sebebi yokken."Durup dururken bir tokat att arkadana."

Dut yemi blble dnmek: Susmak; konukanln, sevincini, neesini yitirmek; sesi kmaz olmak."Onu dut yemi blble dndrmezsem bana da Hasan demesinler!"

Dm noktas: Bir meselenin sonulandrlmas iin zlmesi, akla kavuturulmas gereken en g yan."Biz iin daha dm noktasn tespit etmi deiliz ki!"

Dn bayram etmek: ok sevin duymak, topluca neeli bir duruma kavumak."Aabeyim savatan sa salim dnnce ailece bayram ettik."

Dn evi gibi: ok kalabalk ve tell grlen yer."Hayrola, dn akam sizin sokak dn evi gibiymi!"

Dmen evirmek: Dzen kurup, hileli i yapmak."Yine ne dmen eviriyorsunuz siz?"

Dmen krmak: Yn deitirmek.

Dmen suyunda gitmek: Birine baml olmak, birinin tuttuu yolu izlemek, hemen her eyde ona uyarak onun istediini yapmak."Bakasnn dmen suyundan gidenler kiiliklerini bulamazlar."

Dnk ocuk: Deneyimi az, toy acemi."Dnk ocuklarn aklna ihtiyacm yok benim."
Bilgicik.Com, Trke, Edebiyat, Roman zetleri, Duvar Yazlar, Ataszleri, Hzl Okuma, zl Szler, Trk
Dnya bana yklmak: Dara dmek, felkete uramak, umutlarn yitirmek, ok zlp ac ekmek."Trafik kazasnda kocasn ve iki ocuunu kaybeden kadnn dnyas bana yklmt."

Dnya bir araya gelse: "Btn insanlar engel olmaya kalksa bile, asla, hibir zaman, kim ne derse desin" anlamnda, yine bildiini yapma durumu iin kullanlr."Dnya bir araya gelse de ben o adamla barmam."

Dnyadan elini eteini ekmek: Bir kenara ekilip toplum ile ilikisini kesmek, toplumun yaayna karmaz olmak, daha ok ibadetle megul olmak ve dnya ileriyle ilgilenmez olmak."Bizim komu her nedense dnyadan elini eteini ekti, grnmez oldu sanki."

Dnyadan haberi olmamak: evresinden, andan ve ann getirdiklerinden, zamannda yaanan hayattan haberli olmamak."Sen dnyadan haberi olmayan bir adamsn, ne anlarsn bu iten, ltfen karma!"

Dnya gz ile: lmeden nce, yaarken."Dnya gz ile Almanya`daki kardeimi bir daha grsem."

Dnyalar onun olmak: Olduka ok sevinmek."Babas istedii oyunca getirince dnyalar onun oldu sanki."

Dnyann ka bucak olduunu anlamak: Dnyada insann bana neler gelebileceini renmek, zorluklarla karlamak, tecrbe kazanmak."Elbet sen de bir gn dnyann ka bucak olduunu anlayacaksn."

Dnyann br ucu: ok uzak yer."Ali de dnyann br ucunda oturuyor."

Dnya yklsa umurunda deil: Hibir eyle ilgilenmemek, umursuz olmak, sorumluluk duymamak."Sakn `dnya yklsa umurumda deil` deme bana."

Dnyay toz pembe grmek: yimser olmak, zc durumlara bile iyi gzle bakmak."Brak artk u dnyay toz pembe grmeyi, a gzlerini!"

De kalka: 1. i kimi zaman iyi, kimi zaman kt olarak glkle, uraa uraa (yapmak). 2. Biriyle yakn iliki kurarak."Sokak serserileriyle de kalka iyice bozuldu, saptt."

De atmak: Umulmadk bir baar kazanmak."De att bizim olan, imdi yanna da yaklatrmaz kimseyi."

Dman atlatmak: Nisbet yapmak, iyi durum ve baarlaryla dman kzdrmak ve kskandrmak."Dman atlatmakta da stne yok senin!"

Dman kesilmek: Dman olmak, dman gibi grnp tavr almak."Yalnz benim deil, btn ailenin dman kesilmiti."

Dnp tanmak: Bir meseleyi enine boyuna tartmak, konuyu btn ynleriyle incelemek, iyice dnp ona gre davranmak."Acele etme, dnp tan yle karar ver."

Dp kalkmak: 1. Yakn arkadalk etmek. 2. Yasa ve gelenek d kadn ve erkekle birlikte yaamak veya sk sk bir araya gelmek."Seni bu hle getirenler dp kalktn arkadalarndr. Hl anlamadn m?"

Dttr Leyl: Gln, tuhaf, darack ve ksack giyinmi kadn."Sana hi yakmam, dttr Leyl gibi olmusun."
31-08-2011 01:08
Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
"D" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar - Dilek iriki - 31-08-2011 01:08

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  ATA Szleri Harf Harf Bir Sayfada... Deyimler de Var.. KaRNeC 0 2,114 02-04-2012 03:54
Son Mesaj: KaRNeC
  "B" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,907 31-08-2011 01:28
Son Mesaj: Dilek iriki
  "Z" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,658 31-08-2011 01:26
Son Mesaj: Dilek iriki
  "Y" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,673 31-08-2011 01:25
Son Mesaj: Dilek iriki

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir