bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan "G" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar retmen Sitesi744 defa grntlendi.

"G" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar

Dilek iriki
Administrator
*******


Mesajlar: 3,270 Katlma Tarihi: 08-08-2011 Rep Puan: 21 Durum: evirimd

Mesaj: #1
"G" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar
Wmal.net Kahramanmara zel Anaokulu A101 AktelGoogle sra bulucu
"G" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar

Gaflet basmak: Uykusu gelmek."Siz konuurken beni bir gaflet bast ki hi sorma, sizin konutuklarnz anladm diyemem."

Gam yememek: Kayglanmamak, tasa etmemek, zlmemek."Seni bir kez daha grdm ya, artk gam yemem."

Gani gnll: Cmert, eli bol, vermekten kanmayan."Gani gnll insanlara artk gnmzde pek rastlanmyor."

Gvur etmek: Bouna harcamak, ie yaramaz duruma getirmek, yerinde harcamamak."Onca paray bu eve verip gvur etti."

Gvur inad: Yok edilemeyen, nne geilemeyen, yumuatlamayan inat."Adamn yine gvur inad tuttu, gelmem deyip duruyor."

Gazel okumak: 1. Gazel sylemek. 2. Kandrmak ve oyalamak iin bo szler sylemek."Bouna gazel okuma, kandramazsn beni!"

Gece kuu: Geceleri gezip dolaan, bunu huy edinen kimse."Bizim olan iyice gece kuu oldu."

Geceyi gndze katmak: Ara vermeden, devaml almak; byk aba gstermek."Geceyi gndze katp altk ve bu evi yaptk."

Geer ake: Herkese aranlan, beenilen, deerli (ey)."Elimizdeki tek geer akemiz u arabadr."

Geimini salamak: Yaamak iin gerekli olan elde etmek."Geimini salamak iin hemen her yola bavurdu."

Gemiini kartrmak: Birinin lmlerini yermek veya onlara svmek.

Geti Bor`un pazar (sr eeini Nide`ye): " iten geti artk, frsat kardn" anlamnda kullanlr.

Gel gelelim: "Fakat, ama, ancak" ve "Ne are ki.." anlamlarnda kullanlr."Gel gelelim onlara, daha teklifimizi kabul etmediler."
Bilgicik.Com, Trke, Edebiyat, Roman zetleri, Duvar Yazlar, Ataszleri, Hzl Okuma, zl Szler, Trk
Gelip atmak: Vakti gelmek, kanlmaz olmak, ok yaknda olmak."deme gnnn gelip atacan hi dnmedin mi?"

Gel keyfim gel: Bir durumdan duyulan memnunluk, ilerin yolunda gitmesi anlatlr.

Gel zaman git zaman: Aradan epeyce bir zaman getikten sonra."Gel zaman git zaman bu ikisi beraberce yaptlar bu evi."

Gemi azya almak: 1. Sz dinlemez olmak. 2. At, gemi azlar arasna alp etkisiz brakarak svarisinin ynetiminden kmak ve kendi istediince komak.

Geni gnll: Heyecan ve tel gstermeyen, merak etmeyen, olaylar ho karlayan."Geni gnll olmak benim iin o kadar kolay deil."

Geri basmak: Geri geri gitmek."Heyecanlannca geri basmaya balad."

Geri ekilmek: 1. Kamak, bulunduu yerden arka arkaya doru gitmek. 2. Kart bir ii srdrmekten ya da srdrenler arasnda bulunmaktan vazgemek."Dmann okluu karsnda geri ekilmekten baka aremiz kalmamt."

Geri evirmek: 1. ade etmek, geldii yere gndermek, kabul etmemek."Ona aldm hediyeyi rvettir diye geri evirdi."

Geri durmamak: Bir ie girmekten kanmamak, o ie girimek."Ona bu ii yapmaktan geri durmamasn syle, sonunda baaracaktr."

Geri hizmet: 1. Ordunun eitli gereksinimleri ile ilgili ilerin tm. 2. Etkinlii ikinci dereceden saylan, kolay grev."Senin bu savata, geri hizmette bulunacan sylediler bana."

Geri kafal: Yenilikleri kabul etmeyen, banaz, kafas hurafelerle dolu.

Gck tutmak: Bir sre boaz gcklanmasna yakalanmak, konuamamak."Gck tuttuu iin konumasn yarda kesmek zorunda kald."

Gck vermek: 1. Birini kzdrp sinirlendirmek. 2. Boaz yakp kandrarak ksrmeye yol amak."Gck veren bu tatly yiyemiyorum."

Gk dememek: Hi sesini karmamak, yaknmamak, kar kmamak."Btn hepsi zerine yrd ama o gk demedi."

Gna gelmek: Usanmak, bkmak."Bu iten gna geldi artk."

Grla gitmek: 1. Bol bol ortaya dklp harcanmak. 2. Uzun srmek.

Grtlana kadar borca girmek: Pek ok, denmesi zor olacak ekilde borlanmak."Nasl glerim, grtlama kadar borca girdim."

Grtlak grtlaa gelmek: Kyasya dvmek ya da dvecek hle gelmek."Komumla grtlak grtlaa gelecektik az kalsn."

Gidi o gidi: "Gitti ve kendisinden bir daha haber alnamad" anlamnda kullanlr.

Gbei atlamak: Birok glkleri yenmek iin ok uramak, pek ok aba sarf etmek."Onu raz edeceim diye gbeim atlad."

Gbek ad: Yeni doan ocuun gbei kesilirken konulan ad."Senin gbek adn nedir?"

Gs kabarmak: ftihar etmek, vn duymak."Senin baarlarnla gsm kabaryor olum."

Gs geirmek: zntl bir ekilde soluk almak, iini ekmek."Eski hatralar gznde canlannca derin derin gs geirdi."

Gs germek: Bir zorlua dayanmak, kar koymak."Bu gne birok zorluklara gs gererek geldik."

Gklere karmak: Ar lde vmek."Adam bu basit i iin gklere kartp marttka marttlar."

Gkten zembille mi indi?: "Ona niin ayrcalk gsteriliyor?", "Onun ne zellii var ki ona zel imknlar tannyor?" anlamnda kullanlr.

Glge drmek: Bir eyin nemini ve deerini azaltacak, nn drecek iler yapmak.

Glge etmek: 1. Ia engel olmak. 2. Bir iin yaplmasna engel olmaya almak."Glge etme de u ii zamannda yapaym."

Glgesinden korkmak: ok korkak olmak, en basit ilere bile girmekten korkar olmak."Glgesinden korkan adamlarla hibir ie girilmez."

Gnl bol: Yeterli imknlardan mahrum olmasna ramen eli ak davranan, cmert.

Gnl kalmak: 1. Gcenmek. 2. stedii hlde elde edemedii ey zerinde istei devam etmek."Gnlm o vitrindeki elbisede kald."

Gnl kara: Bakalar hakknda kt dnen, onlarn iyiliini istemeyen.

Gnlden geirmek: Bir eyi yapmay dnmek, olmasn istemek, o eyi dnr olmak."Ben de o ii yapmay gnlmden geirmitim."

Gnlnden kopmak: Birine iyilik yapma ya da bir eyi verme istei, iinde aniden douvermek."Gnlnden kopan vermek kadar gzel bir ey olamaz."

Gnlne gre: steine uygun olarak, dilediine gre."Allah gnlne gre verir inallah."

Gnl tok: Fazla para ve mal istemeyen, zorunlu ihtiyac kadar ile yetinen, imknlar az da olsa bunu hissettirmeyen, bu durumda dahi cmert olan."Onun kadar gnl tok bir adam grmedim."

Gnl almak: 1. Sevindirmek, honut ettirmek. 2. Krlan, gcenen bir kimseyi gzel sz ve davranlarla yeniden honut etmek."Daha fazla uzatmadan o ocuklarn gnln almalsn."

Gnlden karmak: Anmaz ve sevmez olmak."Onu gnlnden karmsn anlalan."

Gnl eri: Ak yrekli, gvenilir, hogrs geni, ehli dil (kimse)."O ihtiyar adam tam bir gnl eriydi."

Gnl krmak (ykmak): Birini ok zecek, gcendirecek davranta bulunmak."Gnl krmakta stne yoktur onun."

Gnll gnlsz: Pek de istekli olmayarak.

Gnl okamak: Birini ho bir davran ve szle sevindirmek."Gnln okamak m istiyorsun, bir gl uzat ona."

Gnl yapmak: Hoa giden davranlarla veya szle birinin krgnln gidermek.

Gr as: Bir soruna yaklama, onu ele alma biimi."Dar bir gr as ile sorunlar zmlenemez."

Gvde gsterisi: Belli bir ama iin glerini birletiren kalabalklarn yaptklar gsteri."...partisi byk bir gvde gsterisi yapt."

Gz aamamak: lerinin youn oluu sebebiyle baka bir eyle ilgilenme imkn bulamamak."u bronun ileri yznden gz aamyorum."

Gz ap kapayncaya kadar: ok abuk, ksa bir zamanda."O ii gz ap kapayncaya kadar yaparz."

Gz atrmamak: Bask altnda bulundurarak baka bir eyle uramasna frsat vermemek."alan iilere hi gz atrmad."

Gz alc: Alml; ekli, rengi ve gzellii ile dikkat ekici."Olduka gz alc bir elbise."

Gz atmak: Ksaca, dikkatli deil de yle bir bakvermek; zerinde fazla durmadan elden geirmek."Ktphaneye yle bir gz atp gitti."

Gz boyamak: Gsterile aldatmak, bir eyi iyi gibi gstermek, kandrmak, yanltmak.

Gz bebei: Pek deerli, sevgili, ok nem verilen (kimse)."Babam benim gz bebeimdir."

Gzda vermek: Korkutmak, tehdit etmek, istediini yaptrmak iin yldrmak."Ona yle bir gzda verin ki bir daha buralara ayak basmasn!"

Gzden karmak: Bir maln elinden kmasna katlanmak, bir eyden vazgemek ve yokluuna raz olmak."Evi ister istemez gzden kardlar."

Gzden dmek: Kendisine daha nce duyulan sevgi ve ilgiyi kaybetmek."Eskisi gibi top oynayamayan Ali bir senede gzden dt."

Gzden geirmek: 1. Okumak. 2. Durumu incelemek. 3. Niteliini anlamak iin bir eyin her yanna bakmak."Yaplan ileri gzden geirdiniz mi?"

Gzden kaybolmak: Ortadan ekilmek, grnmez olmak."Adam biraz nce buradayd ama gzden kayboldu."

Gzden rak olan gnlden de rak olur: "Ayr denlerin arasndaki sevgi de zamanla azalr" anlamnda kullanlr.

Gzden kamak: Farkna varlmamak, ortadan ekilmek, grlmemek."Nasl oldu da gzden kardk onu."

Gzde ttmek: ok zlemek, hasret ekmek."Yllardan beri gzmde tten kyme yarn kavuuyorum!"

Gz dikmek: Bir eyi ele geirmek isteinde olmak."Komusunun tarlasna gz dikti."

Gz doldurmak: Hli, tavr ve grn ile beklenenden ok etkilemek."Vitrine konan elbiseler gz dolduruyor."

Gze almak: Bir i nedeniyle karlaabilecei her trl zarar ve tehlikeyi nceden kabullenmek."Vatan iin kim lm gze almaz ki?"

Gze batmak: 1. Bakalarn ar sz ve davranlaryla tedirgin etmek. 2. Kskanla, ekememezlie yol amak."Her davrannla gzme batyorsun. Kendine bir eki dzen ver."

Gze arpmak: Grn ile dikkati zerine ekmek."O uzun boyuyla hemen gze arpyordu."

Gze girmek: Yetenekleri ve davranlar ile evresinde, bulunduu yerde sevgi ve gven kazanmak."Ksa zamanda gze girmeyi baard."

Gze gz, die di: Misilleme; ayn biimde ktlk yapp alma, ktl yapandan acsn karma."Dmanla artk gze gz, die di mcadele edilecektir."

Gz gezdirmek: 1. Derinlemesine incelemeden okumak. 2. Bir eyi, bir yeri pek fazla dikkat etmeden abucak incelemek."Raftaki mallara yle bir gz gezdirip kalm."

Gz gre gre: Apak ekilde, herkesin gz nnde."Gz gre gre yaktlar zavallnn evini."

Gz gz grmemek: Dumandan, karanlktan ya da youn tozdan hibir ey grlmez olmak."Sokaa kmtk, ancak sisten gz gz grmyordu."

Gz hakk: Grlp de imrenilen yiyeceklerden grenlere karlan pay, imrenmelerini yok edecek kk para."ocuklarn gz hakkn ayrmay da sakn unutmayn."

Gz hapsine almak: Gzetlemek, bir eyin zerinden baklarn ayrmamak, birinin hibir davrann gzden karmamak."Askerler, kaak mahkmun snd evi bir saat kadar gz hapsine aldlar."

Gz kamatrmak: 1. Hayran brakmak. 2. Gl, parlak bir n ksa bir zaman iin gr bulandrmas, baklan yeri grmez etmesi."Kapdan kar kmaz gz kamatran bir n etkisine girip donakaldlar."

Gz karar: Gzle oranlanarak belirtilen miktar, gzle yaplan lme ya da oranlama."Kuma gz karar lp verdi."

Gz kesilmek: Btn dikkatiyle bakmak."Yoldan geen adama gz kesildi."Gz krpmadan: 1. Hi duraksayp ekinmeden. 2. Acmadan, merhamet etmeden."ocuklar gz krpmadan kuruna dizdiler."

Gz krpmak: Karsndakine gz kapan ap kapatarak iaret vermek, bu ekilde meramn anlatmaya almak; bir eyi onayladn ya da doru olmadn gzn ap kapayarak belirtmek."Kalabalk iinde birbirlerine gz krparak glmsediler."

Gz krpmamak: 1. Hi uyumamak. 2. Tehlikeye aldrmamak."Bu gece hi gz krpmadm, hep seni dndm."

Gz kulak olmak: 1. Korumak, bakmak, gzetmek. 2. Grme ve iitme yoluyla renmeye almak."Yolda ona gz kulak ol da bana bir ey gelmesin."

Gzleri bulutlanmak: Gzleri yaararak evreyi bulank grmek.

Gzleri dolmak: Alayacak gibi olmak, gz pnarlarna ya yrmek."Hi beklemedii bir anda beni karsnda grnce gzleri dolu dolu oldu."

Gzleri fal ta gibi almak: Hayret, aknlk ve fke gibi sebeplerle gzleri iri iri alm olmak.

Gzleri fldr fldr etmek: Gzleri zekice, abuk abuk dnerek her tarafa bakmak.

Gzleri kan anana dnmek: Uykusuzluk, alama, kzgnlk ya da bir eyin kamas sebebiyle gzlerin ok kzarm olmas.

Gzleri kapanmak: 1. ok uykusu gelmi olmak. 2. lmek."Yemei yer yemez gzleri kapand, horlamaya balad."

Gzlerine inanmamak: Hi beklemedii bir anda bir eyi grp ok armak, bu sebeple grdnn gerek olduuna inanmamak."Gzlerime inanamyorum, sen misin Ahmet?"

Gzlerini (gzn) kan brmek: ok fkeli, kinli olmak; her ktl yapacak hle gelmek."Bir adamn gzlerini kan brmesin, ondan her trl bel beklenebilir."

Gzlerinin ii glmek: ok sevindiini gzlerinden ve yznden belli etmek."Snfn getiini renen Halim`in gzlerinin ii glyordu."

Gzleri yaarmak: zc ve duygulandrc bir durum karsnda gzlerinden ya gelmek."Gurbetteki olundan gelen mektup eline tututurulunca gzleri yaard."

Gzleri yollarda kalmak: zlemle beklemek.

Gz nuru dkmek: Gz emei harcamak; gzn dikkatini, elin emeini gerektiren ince bir i yapmak ve ite uzun sre almak."Onca gz nuru dkt el ileri rnleri ok ucuza satlnca kahroldu."

Gz nnde tutmak (bulundurmak): Dikkate almak. Herhangi bir durumun nasl bir sonuca yol aacan hesaba katmak."Yola kyorsunuz ama yamuru da gz nnde tutun."

Gz ucuyla bakmak: Belli etmemeye alarak, ban evirmeden gz kenar ile yandan bakmak."Yabanc askerlere gz ucuyla bakmaya balad."

Gz a: A gzl, doymak bilmeyen, gerektiinden fazlasn isteyen."Gz a insanlar topluma huzur vermezler."

Gz ak: Uyank, kurnaz, karlarn iyi kollayan, becerikli, zeki."Senin ocuk gz ak birisi olacak galiba."

Gz ak gitmek: ok istedii eylere kavuamadan lmek."Halam `gurbete giden oluma kavuamadan lrsem gzm ak gider` dedi."

Gz almak: Yararly yararsz, iyiyi kty ayrt edebilir duruma gelmek."Ya bydke gz de almaya balad."

Gz arkada kalmak: Kendisi ayrldktan sonra, brakt ey veya kimse ile ilgili tedirginlii srmek, merak etmek."Kyden ayrlyordu ama gz de arkada kalmt."

Gz bal: 1. Sorup soruturmadan, anlayp anlamadan. 2. Gafil, evresinde olup bitenlerin farknda olmayan."Hibir zaman gz bal biri olman istemem senin."

Gz dalmak: Gzlerini bir noktaya dikerek dalgn dalgn bakmak."Zavall ihtiyar bir noktaya gz dalm ylece duruyordu."

Gz doymak: ok istenen bir eye kavuup, artk istemez duruma gelmek."Sanrm imdi gzn doymutur, daha istemezsin artk."

Gz gibi saknmak (esirgemek): Bir eye ar derecede ilgi duymak, onu koruyup gzetmek, dikkatle muhafaza etmek."ocuunu gz gibi saknyordu kadncaz."

Gz hibir ey grmemek: Heyecana, fkeye ya da nem verdii bir ie kaplp baka hibir eyle uraamaz duruma gelmek."Kendinden ylesine gemiti ki gz hibir eyi grmez olmutu."

Gz srmak: Bir kimseyi sanki tanr gibi olmak.

Gz ilimek: stemeden, birdenbire, rastgele grmek.

Gz kesmek: Bir ii yapabilme konusunda bakalarna ve kendisine gvenmek."Onca ii yapmaya gzn kesiyor mu?"

Gz kara (veya pek): Cesur, atak, korkusuz, tehlikeli ilere tereddt etmeden girebilen."O gz kara bir insand."

Gz korkmak: Daha nce bandan geen kt bir denemeden sonra, birinden veya bir eyden zarar gelebilecei endiesine kaplmak ve o ii yapmaktan ekinmek.

Gznde bymek: Olduundan fazla byk ya da g grnmek."Onca yolu nasl yryeceim, gittike gzmde byyor."

Gznde bytmek: Bir eyi, olay, kimseyi veya ii abartmak.

Gzlerinden uyku akmak: ok uykusu geldii iin gz kapaklar kapanr gibi olmak."ocukcazn gzlerinden uyku akyor, unu yatana yatrn."

Gzne bakmak: 1. Verilen emri yapmak zere iaret beklemek, iareti verecek kimseyi gzlemek. 2. Gerektiinden fazla dikkat gstermek, koruyup gzetmek." kuru para verecek diye adamn gznn iine bakyor, ne derse yapyoruz, daha ne istiyor bizden."

Gzne dizine dursun: Nankrlk eden kimseye kar sylenen ilenme sz. " Allah, bu nankrlnn cezasn versin." anlamnda kullanlr.
Bilgicik.Com, Trke, Edebiyat, Roman zetleri, Duvar Yazlar, Ataszleri, Hzl Okuma, zl Szler, Trk
Gzne girmek: Birinin sevgi ve ilgisini kazanmak.

Gzne sokmak: 1. Grmek istemedii bir eyi zorla gstermek. 2. Bir aba sonucu, bir kimseyi bynn beenmesini salamak."Kalemi gzne sokarcasna uzatt."

Gzne uyku girmemek: Uykusuz kalmak, hi uyumamak."Gzme uyku girmedi bu gece."

Gzn amak: 1. Uyank, dikkatli olmak. 2. Birisine bilgiler vererek grn geniletmek."Gzn a, iini kimseye kaptrma."

Gzn ayrmamak: Bir eye devaml bakmaktan kendini alamamak."Devaml yola bakyor, gzn ayramyordu."

Gzn karmak: Zarara uratmak, bir ii kt biimde yapmak, iyi yerine kty semek."yle bir ta att ki az kalsn kuzunun gzn karacakt."

Gzn daldan budaktan esirgememek (veya saknmamak): Tehlikeli ilere girimekten ekinmemek."Sen ki genliinde gzn daldan budaktan saknmazdn, ne oldu sana byle?"

Gzn drt amak: Bir hileye dmemek, aldanmamak iin ok dikkatli olmak."Gzn drt a da kuru odun yerine ya odun koymasnlar."

Gzn kan brmek: Birisini ldrecek kadar fkelenmek."Katillerin gzn kan brmt, nlerine kan ldryorlard."

Gzn kapamak: 1. Grmezlikten gelmek, yapna ses karmamak. 2. lmek."Dedem gzn kapaynca o koca aile birdenbire dalvermi."

Gzn korkutmak: Yldrmak, kar duramaz hle getirmek."lk ii, adamlaryla kasaba halknn gzn korkutmak oldu."

Gznn nnden gitmemek: Unutamamak, her an grr gibi olmak."Gzmn nnden gitmiyor onun hayli."

Gznn yana bakmamak: Hi acmamak, merhamet etmemek."Gznn yana bakmadan hapse attlar adam."

Gz pek (kara): Korkusuz, atlgan, cesur, tehlikelere aldrmayan."Gz pek insanlardan korkulmaz, nk onlar kartlarn ak oynarlar."

Gz sulu: En kk sevin ya da znt karsnda hemen alayveren, gzyalarn tutamayan."Senin kz da amma gz sulu biriymi."

Gz tok: Elinde imknlar olsun olmasn, mal-mlk veya paraya dkn olmayan, cmert."O mu? Gz tok bir insandr, inann."

Gz tutmak: Gvenmek, beenmek."O adam gzm tuttu benim."

Gz zerinde olmak: Bir eye, bir kimseye sk sk bakarak ne durumda olduunu kontrol etmek, dolaysyla kt bir sonuca meydan vermemeye almak."Gznz zerinde olsun, devaml izleyin onu."

Gz ylmak: Daha nce denedii iin o durumla karlamaktan korkmak, o ie girimekten ekinmek."Sebzecilik iinden gzm yld, bir daha bu ie girieceimi sanmyorum."

Gz ykseklerde olmak: Hlen bulunduu durumdan daha yksek bir duruma ya da mevkiye kmak istemek, byle bir amac gtmek."Bundan byle kk eylerle yetinme, gzn ykseklerde olsun daima."

Gz yummak: Kabahatlerini, kusurlarn ho karlamak, grmezlikten gelmek, balamak."Sana bu yaa gelinceye kadar gz yumdum, ama artk yeter."

Gz yummamak: 1. Ho grmemek, balamamak. 2. Hi uyumamak."Sabaha kadar gzlerimi yummadm."

Gururunu okamak: Bir kimseyi yzne kar verek, becerilerini syleyerek duygulandrmak.

Gcne gitmek: Bir sz, bir davran bir kimsenin onuruna dokunmak, o kimseye ar gelmek."Dorusu onun bu szleri gcme gitti, nk hak etmedim o szleri."

Gllk glistanlk: Sorunlar bulunmayan; nee, bolluk ve huzur iinde olan yer."Ne zaman gllk glistanlk iinde olacaz acaba?"

Glmekten krlmak: Ar lde glmek, ok glmekten halsiz dmek."Ne matrak adamd, hareketlerine glmekten krldk hepimiz."

Glp gemek: Bir durumu umursamamak, aldr etmemek, gln bulup zerinde durmamak."Glp geilecek bir i sanmayn sakn, ciddi durun zerinde."

Gnaha girmek: Dini bakmdan su saylacak bir i yapmak ya da sz sylemek."Sebepsiz yere adam ldrmek, gnaha girmek demektir."

Gnaha sokmak: Gnah ilemesine yol amak, dinin buyruklar dna kmasna zemin hazrlamak."Kes sesini de bizi gnaha sokma."

Gnahn vermez: "ok cimri, eli sk, hasis" kimselerin durumunu anlatmak iin kullanlr.

Gnah ilemek: Dince su saylan bir i yapmak."Yetimlerin maln yiyerek gnah ileyenlerden mutlaka hesap sorulacaktr."

Gn almak: 1. Bir i yapmak iin ilgili kiiden gn ayrmasn; belirli bir tarih tespit etmesini istemek, randevu almak. 2. Yan bitirip daha sonraki yln bir ya da birka gnn almak."Doktordan gn almay unutmamsndr umarm."

Gn batmak: Gne batmak."Gn batmadan yola kmalyz."

Gne almak: Bir yere gne ulamak."Evin bir odas gne almyor."

Gn grmek: Bolluk, mutluluk, esenlik iinde huzurlu gnler geirmek."Kayglanma evldm, daha ok gnler greceksin inallah."

Gn grm: Bandan nice iler gemi, tecrbeli, grp geirmi, ok yaam."Gn grm insanlarla konumaktan zevk alrm."

Gn na kmak: Aydnlanmak, akla kavumak, anlalr olmak."ledii tm sular yaknda gn na kacaktr."

Gnleri sayl olmak: 1. inde olunan gnlerde lecek olmak. 2. Bulunduu yerde kalmak iin birka gn kalmak."Doktorlara baklrsa anneannemin gnleri saylym."

Gn birliine: Sabah gidip akam dnmek zere."Size gn birliine konuk olmak istiyoruz."

Gnn adam: 1. Zamann gereine gre tutum ve yn deitiren, karn gzeten kimse. 2. Kendisinden o gnlerde ok sz edilen.

Gnn doldurmak: Bir iin gereklemesi iin gemesi gereken zaman tamamlamak."Gnn doldurur doldurmaz senetleri avukata verin."

Gnn gn etmek: Eline geen imknlar deerlendirmek, hibir eyi dert edinmeyip hoa vakit geirmek."Gnn gn eden yneticilerden kurtulacamz gnler yakndr."

Grltye (patrtya) pabu brakmamak: Korkutmalara, tehditlere aldr etmeyip diledii gibi davranmak."yle her grltye pabu brakacak bir adam m sanyorlar beni?"

Gven beslemek: Bir kimseye, bir eye gven duymak, inanmak, itimat etmek."O adama gven beslediiniz iin piman olmayacaksnz."

Gvendii dalara kar yamak: Gvendii kimselerden yardm alamamak, gvendii bir eyin ie yaramad anlalmak."ok umutlusun, inallah gvendiin dalara kar yamaz."

Gven kazanmak: Sz, davran ve yapt ilerle evresindekileri kendisine inandrmak."nsan, nce gven kazanmaldr."

Gven vermek: Kendisinin gvenilir bir kii olduu, kendisine itimat edilebilecei duygusunu uyandrmak."Olduka gven veren birisin."
31-08-2011 01:11
Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
"G" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar - Dilek iriki - 31-08-2011 01:11

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  ATA Szleri Harf Harf Bir Sayfada... Deyimler de Var.. KaRNeC 0 2,049 02-04-2012 03:54
Son Mesaj: KaRNeC
  "B" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,834 31-08-2011 01:28
Son Mesaj: Dilek iriki
  "Z" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,593 31-08-2011 01:26
Son Mesaj: Dilek iriki
  "Y" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,608 31-08-2011 01:25
Son Mesaj: Dilek iriki

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar tantm yazs Replika saat kurumsal SEO danman seim anketi

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir