bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan "H" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar retmen Sitesi780 defa grntlendi.

"H" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar

Dilek iriki
Administrator
*******


Mesajlar: 3,270 Katlma Tarihi: 08-08-2011 Rep Puan: 21 Durum: evirimd

Mesaj: #1
"H" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar
Wmal.net Kahramanmara zel Anaokulu A101 AktelGoogle sra bulucu
"H" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar

Ha Hoca Ali, ha Ali Hoca: Farkl gibi gsterilen iki eyin, gerekte hibir deiiklii yoktur, "ikisi de birdir" anlamnda kullanlr.

Ha babam (ha): 1. Devaml olarak, hi durmadan. 2. Karsndakinin abasn, gayretini artrmak iin kullanlr."Ha babam ha, az kald, bitireceiz ii."

Habbeyi kubbe yapmak: nemsiz, kk bir eyi bytp mesele karmak."Syle ona, habbeyi kubbe yapp durmasn, ne olmu ocuk biraz ge kalm da!"

Haber uurmak: abucak, gizlice haber gndermek."Hemen haber uurun kye, kaymakam bu gece misafir olacakm!"

Ha bire: Durmadan, arka arkaya, srekli olarak, ara vermeden."Tarlada bir adam ha bire alyordu."

Hacet kalmamak: Gerei olmamak, lzumu kalmamak."Seni armaya hacet kalmad."

Hac aa: zellikle byk kentlerde gereksiz yere ok para harcayan, taral bilgisiz zengin."Ne bu israf! Hac aa msn sen?"

Haddine mi dm!: "Onun bunu yapmaya yetkisi yoktur; byle bir ie nasl, hangi yetenekle giriir? Bu ii yapmas imknszdr" anlamnda kullanlr."Haddine mi dm ki ona sz syleyebilsin."

Haddini bildirmek: Yetkisi dndaki ilere kart iin sert bir karlk vererek onu cezalandrmak, yola getirmek, uslandrmak, yetki snrn bildirmek."Haddini bildirin u serseme de bir daha onun bunun malna el uzatmasn."

Haddini bilmek: Kendi deer ve yeteneini bilmek, stn grmemek, kendi yapabilecei eylerin tesine gememek."Merak etme sen, o haddini bilen bir ocuktur."

Haddi zatnda: Aslnda."Haddi zatnda sen ona hakkn vermemitin ki!"

Hafife almak: Kmsemek, nem vermemek,"Beni hafife alyorlar ama yanlyorlar."

Hak getire: "Yoktur, bulunmaz, Allah vermemitir" anlamnda kullanlr."yle bir diyardayz ki su ve yiyecek Hak getire."

Hak kazanmak: Davasnda hakl olduu meydan kmak, emeinin karln alabilecek duruma gelmek."Emeklilie yedi yl sonra hak kazanacam."

Hakk gemek: 1. Birisinin payndan bir bakas alm olmak. 2. Bir eyde veya bir kimsede emei bulunmak."Komumun ok hakk gemitir bana, onunla mutlaka helllemeliyim."

Hakkndan gelmek: 1. G bir ii baar ile sonulandrmak. 2. almak, yenmek veya cezasn vermek."Siz onu bana brakn, hakkndan gelmesini bilirim."

Hakkn hell etmek: Geen hakkn, emeini balamak."Annem inallah hakkn hell eder bana."

Hakkn vermek: 1. Bir eyin lykyla yaplmas iin ne gerekiyorsa ondan kanmamak. 2. Birinin almasn gereince deerlendirmek, hakk olan eyi vermek."altrdn kiinin hakkn vermek zorundasn."

Hakkn yemek: Birinin hakk olan eyi vermemek, onu kendisine maletmek."Drst ol, milletin hakkn yeme, yoksa boaznda kalr."

Hakk- skt (sus pay): Bir konu zerinde konumamas, bildii eyi sylememesi karlnda bir kimseye salanan yarar.

Hak yolu: Cenab- Allah`n insanlara kitaplar ve peygamberleri ile bildirdii, dnya hayatnda tutmalar gereken yol, yaama dzeni, doru ve hakl yol.

Hlden anlamak: Bir kimsenin iinde bulunduu zor durumu kavrayarak, anlayp sezerek hogrl olmak, anlay gstermek."Dedem hlden anlayan birisidir, bize iyi davranacana eminim."

Hle yola koymak: Dzenlemek, tertiplemek, iyi iler bir duruma getirmek."Hele u ileri bir hle yola koyalm, o zaman tatilini de dnrz."
Bilgicik.Com, Trke, Edebiyat, Roman zetleri, Duvar Yazlar, Ataszleri, Hzl Okuma, zl Szler, Trk
Hli vakti yerinde: Zengin, olduka varlkl, para durumu iyi."Hasan efendiler mi? Hli vakti yerinde insanlardr onlar."

Halis muhlis: Saf, katksz, temiz, eksiksiz, iinde yabanc madde bulunmayan."Halis muhlis bir zeytin ya satarz biz."

Halka verir talkn kendi yutar salkm: Kendi verdii tlere kendisi uymaz.

Halla pamuu gibi atmak: Bir arada, toplu bulunan eyleri ya da kimseleri datmak, paralamak; bu yolla saa sola, her birini bir yana atmak."Sizin takm halla pamuu gibi atacaz sahadan."

Halt etmek: Yakksz davranmak, uygunsuz bir sz sylemek veya kt bir ey yapmak."Halt etmisin, bir de utanmadan anlatyorsun."

Ham ervah: i adam; yersiz ve yakksz szleri, davranlar olan kaba kimse.

Hangi dada kurt ld?: Kendisinden hi umulmayan, beklenilmeyen bir kimsenin olumlu davran grldnde; "Nasl oldu da byle gzel bir i, bir iyilik yapt?" anlamnda sylenir.

Hangi rzgr att?: "Nasl oldu da gelebildin? Hi grnmyordun, sen de gelir miydin?" anlamnda, uzun sre bir yerde grnmeyen kimse iin kullanlr.

Hangi ta kaldrsan altndan kar: 1. Hemen her ite parma vardr. 2. Her iten anlar, her ie karr ya da her iten anlad izlenimi verir.

Hanm evld: Nazl bytlm, zora gelmeyen, tkrldm kimse."Amma hanm evldymsn, ekil uradan ben yaparm."

Hap yutmak: Kt bir duruma dmek, zarar ve ziyana uramak."Hap yuttuk desene!"

Haram olmak: Bir eyden gerektii gibi yararlanamaz olmak."Senin yzn grmek bana haram oldu."

Haram para: Din bakmdan yasaklanm yollardan elde edilen para."Haram parayla ekmek alnmaz."

Haram yemek: Din inanlara aykr olarak kazan salamak, haksz olarak bir eye el atmak."nsan ol, haram yemek insana kr getirmez."

Harfi harfine: Tastamam, uygun, tpatp, gerekte olduu gibi."Sylediklerimi harfi harfine yerine getirdin mi?"

Har vurup harman savurmak: Hesapszca, dncesizce harcamak; maln, parasn lszce, bol bol harcayp tketmek.

Hasret ekmek: zlem duymak, epeydir ayr kald yere ya da kimseye kavuma istei iinde olmak."Yllardr yurdumun hasretini ekiyorum."

Hasret gitmek: zledii, sevdii bir yere ya da kimseye kavuamadan lmek.

Hasret kalmak: zlemini duyduu eye uzun zaman kavuamamak."Hasret kaldm deresine, tepesine..."

Hastas olmak: Bir eye ok dkn olmak."Bizim olan kpek hastas, hi kapdan eksik etmiyor."

Hair neir olmak: Aralarnda bulunduu kimselerle kaynamak, bir arada bulunup uramak; kimi ilerle ilgilenip durmak."nsanlarla hair neir olmay sevdiim sylenemez."

Hatr bels: Saylan ve sevilen kimse iin katlanlan sknt."nan bu ii hatr belsna yapyorum."

Hatr gnl tanmamak (bilmemek): 1. sterse en sevdii ve sayd olsun, gcenmesini gze alarak doru bildiini yapmak. 2. Krc davranlarda bulunmak.

Hatr kalmak: Gcenmek, krlmak."Elenceye onu da aralm ki hatr kalmasn."

Hatrndan kmamak: Sevdii, sayg duyduu birinin istedii bir eyi yapmay reddedememek, gnln krmaktan ekinmek.

Hatr saylr: 1. nemli, sayg deer, saygn (kimse). 2. Olduka ok."Babam, hatr saylr bir kimsedir."

Hava almak: 1. Temiz haval bir yere karak dolamak, dinlenmek, cierlere temiz hava ekmek. 2. Eline bir ey gememek, umduunu bulamamak. 3. ine hava girmek."Haydi, kra kp da biraz hava alalm."

Hava basmak: 1. Byklenmek, kibirlenmek, olduundan fazla grnmeye almak. 2. Bir eyin iine hava doldurmak."Amma da hava basyorsun, onlar korkutacan m sandn.?"

Havada kalmak: 1. Yksek bir yerde durmak. 2. Sonuca balanamamak. 3. Bir iddia, dayanaksz olduundan ispat edilememek."Yaptmz btn i havada kald."

Havadan sudan konumak: ylesine, geliigzel, rastgele konumak.

Hava ho: u ya da bu ekilde olmas arasnda bir fark olmamak.

Havanda su dvmek: Bir ile bouna uramak."Senin yaptna havanda su dvmek derler,brak artk u ile uramay."

Hava paras: Bir yeri tutmak, kiralamak ya da bir eyi elde etmek iin deeri dnda aktan verilen para."Yeri bize verecekler ama bir milyon lira hava paras istiyorlar."

Havsalas almamak: Akl kabul etmemek."Nasl yaparsn bana bunu, hl havsalam almyor."Hayal krkl: Gereklemesi istenilen veya umulan bir eyin gereklememesinden duyulan znt, d krkl.

Hayal meyal: Belli belirsiz, ak seik belli olmayan, bulank (bir ekilde hatrlanan)."O olay hayal meyal hatrlyorum."

Hayatn kazanmak: alp elde ettii para ile geimini salamak."Ben iyi ya da kt hayatm kazanyorum, sen kendi iine bak."

Hayatn yaamak: Cannn istedii gibi hayatn srdrmek."Bana karmaya hakknz yok, brakn beni, artk hayatm yaamak istiyorum."

Hayat memat meselesi: Sonucu ok tehlikeli olan, lm kokan bir durum."Artk burada kalamam, i hayat memat meselesine dnd."

Hayat pahall: Yiyecek, iecek ve giyecek gibi geim iin gerekli olan maddelerin pahal olmas."Hayat pahallndan herkes ikyeti olmaya balad."

Hayrdr inallah!: 1. Anlatlan bir ryay iyiye yormak iin sylenir. 2. ama, heyecan ve merak uyandran durumlar karsnda sylenir.

Hayr ilemek: Dine ve insanla uygun, iyi davranlarda bulunmak."Hayr ile ki br dnyada kurtulua eresin."

Hayr kalmamak: e yarar, beenilecek bir yan ve taraf kalmamak."Bu arabalarda hayr kalmam, yenilerini almamz gerekecek."

Hayr sahibi: yiliksever, yardmsever kimse."u yoksullara uzanacak bir hayr sahibi kalmad m acaba?"

Hayra yormak: Bir rya ya da olay iyi ve yararl bir durumun iareti grmek.

Hazra konmak: Hibir emek sarf etmeden, aba gstermeden bakasnn emei ile ortaya km olan eyden yararlanmak."Hazra konarak yaamay kural edinmi bu adam."

Hazr bulunmak: 1. Bir yerde kendisi bulunmak, var olmak. 2. Bir yere hemen gidecek, bir eyi annda yapacak durumda olmak."Yarnki toplantda sen de hazr bulunmalsn."

Hazrdan yemek: Yenisini kazanmadan elindekini harcamak."Hemen her gn bir bahane buluyor, almyor ve hazrdan yiyiyordu."

Hell st emmi olmak: yi huylu, doru yoldan sapmayan, temiz bir kii."nanmyorum onun yaptna, o hell st emmi birisidir."

Hell olsun (Hell ho olsun): 1. Bunu sana gnl holuu ile veriyorum, hi piman deilim, Allah bunu sana baladma ahit olsun. 2. "Aferin, takdire deer i yapyorsun" anlamnda kullanlr.

Hele kr!: Allah`a hamdolsun, beklediimiz sonu gerekleti.

Hem kel hem fodul: "Bu kadar kusuruna, bu yeteneksizliine ramen bir de vnyor, stnlk taslyor" anlamnda kullanlr.

Hem nalna hem mhna (vurmak): Birbirine zt olan iki yan da desteklemek."Ben hem nalna hem de mhna vuran adamlardan korkarm."

Hem sulu hem gl: Gerekte kendisi sulu olduu hlde su ilememi gibi davranan ve karsndakini sulamaya alan kimse.

Hem ziyaret hem ticaret: Bir yeri veya kimseyi ziyarete giden kimsenin, bu grmeden yararlanarak baka bir ii de yapmas durumunu anlatmak iin kullanlr.

Her kafadan bir ses (kmak): Bir konu zerinde herkesin istedii gibi, rastgele konumas ve bu konumalardan bir sonu alnamamas."Ortalk kzt, her kafadan bir ses kmaya balad, kimin ne dedii anlalmaz oldu."

Her telden almak: Pek ok konuda bilgi sahibi olmak, iinde bulunduu ortamn artlarna gre her eit i yapabilir olmak.

Hesaba ekmek: Bir kiiyi, bir makam yapt iler zerine aklama ve savunma yapmaya armak."Sakn oraya gitme, seni hesaba ekecekler."

Hesaba dkmek: Bir konu ile ilgili ilemlerin hesabn kt zerinde yapmak.

Hesaba katmak (almak): Bir ii yaparken ya da yrTrken bir baka eyi de gz nnde bulundurmak."Hasan` da hesaba katalm, az zorluk karmayacaktr bize."

Hesaba (kitaba) gelmez: 1. Beklenmedik, umulmadk. 2. Saylmayacak kadar ok, pek fazla, saysz.

Hesab kesmek: Al verii ya da ilgiyi kesmek."Dkkn sahibi, uzun zamandr borcunu demeyen mterisinin hesabn kesti."

Hesabn bilmek: Bo yere para harcamamak, tutumlu davranmak."Her ev kadn hesabn bilmek zorundadr."

Hesabn grmek: 1. Alacan deyip ilikisini kesmek. 2. Cezalandrmak, vcudunu ortadan kaldrmak ya da ldrmek."abuk u adamn hesabn grn!"

Hesap amak: 1. Hesap defterinde, bir kiiye al veri iin alacan borcunu kaydetmek zere bir yer ayrmak. 2. Bankada, gereinde ekilmek zere yatrlan para iin ilem yapmak. 3. Birine kredi amak, birine borlanma imkn tanmak.

Hesap etmek: 1. Kazanla gideri karlatrp bir sonuca ulamak. 2. Dnmek, tasarlamak, ayrntlar gzden geirip ihtimalleri deerlendirmek."Hesap etmeden sakn ie girimeyin!"

Hesap grmek: Taraflarca alacakla verecei karlatrp demek."ok uzad, hesap grmek iin ne zaman bir araya geleceiz?"

Hesap kitap: Dnp tandktan sonra, hesap sonunda."Hesap kitap, baktm iler ktye gidiyor; hemen sizi ardm."

Hesapsz kitapsz: 1. Sorumsuz, lsz, tutumsuz. 2. Deftere geirilmeden, herhangi bir belgeye dayanmadan."Ne hesapsz kitapsz ilerin iine girmiiz de haberimiz yokmu."

Hesap sormak: Bir kimseyi kanunsuz, kural d, ahlka aykr, usulsz davran ve szlerinden tr sorgulamak, o kiiden savunma istemek."Size hesap sormak iin mutlaka geri dneceim."

Hesaptan dmek: Bortan, alacaktan, hesaptan karp yok saymak."Elli bin liray hesaptan dmeyi unutmadn inallah."

Hesap tutmak: Al verile ilgili alaca ve verecei bir kda ya da deftere yazmak.

Hesap vermek: 1. Herhangi bir davrannn ya da sznn sebebini aklamak 2. Bir iin sorumluluunu stlenmek."Rahat olun, bu konuda hesap vermek bana der."

Hevesi kursanda kalmak: ok istedii, imrendii, kavumak diledii eyi elde edememek."Piknie gitmek istiyorduk, yamur yanca hevesimiz kursamzda kald."

Hevesini almak: mrendii, ok istedii eye kavuup ona doymak.

Heyheyleri tutmak (stnde): ok kzp sinirlenmek.

Hk mk etmek: Bir ii yapmamak iin bahaneler ileri srmeye almak, bir soruyu cevaplandrrken net eyler sylememek."Hk mk edip durma, bu ii eninde sonunda yapacaksn!"

Hk demi burnundan dm: "Her durumuyla ona ok benziyor" anlamnda kullanlr.

Hr karmak: Kavga, grlt, patrt ve olaya sebep olmak."Orada hr karmaya kalkmayacaksn deil mi?"
Bilgicik.Com, Trke, Edebiyat, Roman zetleri, Duvar Yazlar, Ataszleri, Hzl Okuma, zl Szler, Trk
Hzr gibi yetimek: Dara dt, ok skt, aresiz kald bir zaman da, beklemedii bir kii yardmna yetimek.

Hie saymak: Hi nem ve deer vermemek.

Hi yoktan: Sebepsiz, ortada hibir neden yokken."Hi yoktan adam dvemezsiniz ya!"

Hizaya gelmek: 1. Dz izgi durumunda dizilmek. 2. Aykr, yanl davranlardan vazgemek; doru yola gelmek, dzelmek.

Hodri meydan: "Kendine gvenen ortaya ksn" anlamnda kullanlr.

Hop oturup hop kalkmak: Ya heyecanndan ya da fkesinden yerinde duramaz olmak.

Hora tepmek: 1. Ayaklarn yere vurarak oynamak. 2. Grlt karmak."Yandaki snfta hora tepiyor, ortal birbirine katyorduk ki..."

Hor grmek (veya bakmak): nem vermemek, deersiz saymak, adam yerine koymamak, kmsemek."Beni, yoksul diye hep hor grdler."

Hor kullanmak: zen gstermeden, kabaca, dikkat etmeyerek, hrpalayarak kullanmak."ok hor kullanmsnz bu dolab."

Ho be etmek: undan bundan konuarak sohbet etmek."O iki ihtiyar kadn ho be etmek iin yaratlmlar sanki."

Hurdas kmak: e yaramayacak, kullanlamayacak hle gelmek.

Huyuna suyuna gitmek: steklerine, alkanlklarna, yapsna gre onu kzdrp rktmeyecek davranlarda bulunmak.

Huyunu suyunu almak: Onun zelliklerini, davranlarn ve karakterini yapsna geirmek.

Huzur vermek: Gnl rahatl, i dirlii vermek; dinlendirmek.

Huzurunu karmak: Huzurunu bozmak, tedirgin ve rahatsz etmek.

Hkm giymek: Mahkemece ya da birileri tarafndan kendisine ceza verilmek.

Hkm srmek: 1. banda olmak. 2. Yaygn olmak. 3. Bir eyin gl varl srp gitmek."Beinci Kral be yl hkm srd."

Hkmet kaps: Devlet dairesi."Hkmet kaplar halka ak klnmaldr."

Hr dn: stediini, dndn bask altnda kalmadan syleme.

Hsn- kuruntu: htimal bulunmad hlde gzel bir eyin olacan sanma, hayal etme, buna kendini inandrma.

Hd da gibi imek: Bir hastalk sebebi ile bir taraf, zellikle de karn taraf imek. Icn ccn karmak: 1. Her yann ellemek, didiklemek. 2. Bir meseleyi en ince ayrntlarna kadar soruturmak, incelemek."yice cn ccn kardnz meselenin."
31-08-2011 01:12
Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
"H" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar - Dilek iriki - 31-08-2011 01:12

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  ATA Szleri Harf Harf Bir Sayfada... Deyimler de Var.. KaRNeC 0 2,045 02-04-2012 03:54
Son Mesaj: KaRNeC
  "B" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,828 31-08-2011 01:28
Son Mesaj: Dilek iriki
  "Z" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,587 31-08-2011 01:26
Son Mesaj: Dilek iriki
  "Y" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,604 31-08-2011 01:25
Son Mesaj: Dilek iriki

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar tantm yazs Replika saat kurumsal SEO danman seim anketi

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir