escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan "P" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar retmen Sitesi930 defa grntlendi.

"P" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar

Dilek iriki
Administrator
*******


Mesajlar: 3,270 Katlma Tarihi: 08-08-2011 Rep Puan: 21 Durum: evirimd

Mesaj: #1
"P" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar
"P" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar

Pabucu dama atlmak: Kendisinden stn birinin kmasyla gzden dmek, deer ve itibarn kaybetmek."Yeni bir elektriki aldlar, desene Murat`n pabucu dama atld."

Pabucunu ters giydirmek: G bir duruma drerek tellandrmak, bu tella kamasna sebep olmak."El olu bu, adama pabucunu ters giydirir, tetikte olmal insan."

Pabu brakmamak: Ylmamak, korkmayp yapacandan vazgememek."Ben yle olur olmaz insanlara pabu brakmam."

Pabu pahal: Giriilen iin tehlikeli olduunu anlatmak iin kullanlr."Bakt ki pabu pahal, hemen geri dnd."

Paalar svamak: Bir ii yapmak iin hazrlanmak."Bir an nce paalar svayp ie balamak istiyordu."

Paas dk: Giyimine, klk kyafetine pek dikkat etmeyen, snepe.

Paay kaptrmak: 1. Yakalanmak, ele gemek. 2. Giritii iten vazgemek istedii hlde kendini kurtaramamak. 3. Diledii gibi davranamamak."Paay kaptrdk bir kere, yakamz kurtaramyoruz."

Paavrasn karmak: ok hrpalamak, salam yerini koymamak, ie yaramaz bir duruma getirmek."Be kiiydiler, adamn paavrasn kardlar."

Paay kurtarmak: Bir ilikiden veya nce giriip sonra piman olduu bir iten yakasn syrmak."ok kr u bell iten paay kurtardk."
Bilgicik.Com, Trke, Edebiyat, Roman zetleri, Duvar Yazlar, Ataszleri, Hzl Okuma, zl Szler, Trk
Paha biilmez: ok pahal, kymeti llemeyecek kadar yksek."Paha biilemez tablolar sergilenmiti."

Pahalya mal olmak: Kolay elde edilememek; para, zveri ve emek gerektirmek; zarara ve skntya yol amak."Bu ev size pahalya mal olsa gerek."

Palas pandras: Acele olarak, hazrlanmaya zaman bulamadan."Palas pandras evden kmak zorunda kaldk."

Palavra atmak: Abartarak sylemek, yalan sylemek, olmayacak eylerden sz etmek.

Paldr kldr: 1. Byk bir grlt ile. 2. Anszn ve kurallara uymakszn."Paldr kldr merdivenlerden inmeye baladlar."

Pamuk iplii ile balamak: Etkisi az srecek, kksz, geici bir zm yolu bulmak.

Panie kaplmak: ok korkmak, tela srklenmek."ocuklar panie kaplacaklar diye endieleniyorum."

Papara yemek: ok azarlanmak."abuk olun, annemden papara yemek istemiyorum."

Para babas: ok zengin, paras bol olan.

Para canls: Paray ok seven, paraya dkn.

Para ekmek: 1. Banka veya benzeri bir yere yatrlm paray geri almak. 2. Bir kimseden eitli yollarla para szdrmak.

Para dkmek: Bir ey iin ok para harcamak."Dn iin az para dkmedi."

Para etmemek: 1. e yaramamak, etkili olmamak. 2. Deeri pahasna satlamamak."Bu mallarn para edeceini sanmyorum."

Parasn sokaa atmak: Deeri olmayan bir ie ya da mala para vermek.

Para kesmek: 1. ok para kazanmak. 2. Devletin ok para basmas."Bizim bfe deta para kesiyor."

Para szdrmak: Kandrarak, zorlayarak birinden para almak."Kabadaylar esnaftan az para szdrmadlar."

Para tutmak: 1. Parasn idareli harcayp kalann biriktirmek. 2. Satn alnan eyin karln para olarak hesaplamak."Aldmz eyalarn hepsi ka para tuttu dersiniz?"

Paraya evirmek: Bir mal verip yerine para almak."Gidin, u dolaplar paraya evirin de gelin."

Paraya kymak: Gereken yerde para harcamaktan kanmamak.

Paraya para dememek: 1. ok para kazanmak. 2. Bol para harcamak. 3. Elde olan paray az bulmak.

Para yapmak: Para kazanp biriktirmek."Gurbete para yapmaya gitti."

Para yedirmek: ini yaptrmak iin birilerine kanunsuz, hak etmedikleri paray vermek; rvet vermek."O binay yaptrmak iin belediyeye az para yedirmediler."

Para yemek: 1. ok para harcamak. 2. Rvet yemek, grevini ktye kullanp bir i yapmak iin birinden para almak."nsanlar artk aktan para yiyorlar."

Parma aznda kalmak: ok armak, hayrete dmek.Parmana dolamak: Bir konuyu her frsatta, her yerde ele alp konumak, o konu ile uramak.

Parmanda oynatmak: Birine her istediini yaptrmak, onu kukla gibi kullanmak."Beni parmanda oynatamayacaksn alak herif."

Parman bile oynatmamak: Hi tepki gstermemek, kaytsz kalmak."Beni dvdler ama o parman bile oynatmad."

Parmak basmak: 1. Bir nokta zerine dikkati ya da ilgiyi ekmek. 2. mza yerine parman mrekkebe batrarak bir yere bastrmak.

Parmak hesab: 1. Parmaklar kullanmak suretiyle yaplan hesap. 2. Hece vezni."Bizim bakkal hl parmak hesab yapyor."

Parmak srmak: Byk aknlk duymak, hayrete dmek."Yaptm tatly grnce parmaklarn sracaklar."

Parmak kadar (ocuk): Yaa ok kk, pek kk (ocuk)."Parmak kadar ocukla i yaplr m?"

Parmak kaldrmak: 1. Olumlu oy vermek iin el kaldrmak. 2. Bir toplulukta sz istemek iin iaret parman kaldrp dierlerini yumarak el kaldrmak."Parmak kaldrarak sz istemeyi renin artk!"

Parmakla gsterilmek: 1. Bir ey az bulunmak. 2. Sekin, nl olmak."O, evresinde parmakla gsterilen bir adamd."

Parmaklarn yemek: Bir yemein ok lezzetli olduunu anlatmak iin kullanlr."Brei deil, parmaklarmz yedik deta."

Parsay bakas toplamak: Verilen emek karln, emek veren deil, bir bakas almak."Biz durmadan alalm parsay da bakas toplasn olmaz yle ey!"

Partiyi kaybetmek: 1. Biriyle ekitii bir konuda yenilmek. 2. Elde etmeye alt bir kazanc bir bakasna kaptrmak.

Pasaportunu vermek: Kovmak, iten atmak."Patron iinin pasaportunu eline verdi."

Pas gemek: zerinde durmamak, caymak, vazgemek, aldr etmemek.

Patrt karmak: Kavga, kargaa, grlt karmak."Patrt karmadan oturun, babanz uyuyor."

Patlak vermek: Gizlenen ya da ho karlanmayan bir durum aniden ortaya kmak."Kim der di ki sava bu sabah patlak verecek."

Pay bimek: Bir fikir elde edebilmek iin, durumu bir ey ile kyaslamak.

Payn almak: 1. Azarlanmak. 2. Kendine den kazan miktarn almak.

Paye vermek: Adam yerine koymak, deer vermek.

Payidar olmak: Kalmak, yok olmamak, yaamak."Milletimiz ilelebet payidar olacaktr."

Perdesi yrtk: Ar damar atlam, utanmaz, arlanmaz."Perdesi yrtlm adamn, baksana neler sylyordu!"

Pergelleri amak: Uzun admlarla yrmeye balamak."Pek vaktimiz yok, pergelleri an da ge kalmayalm."

Pay karmak: Bir olay ya da davrantan tecrbe kazanmak, hisse kapmak, tutulacak yolu belirlemek.

Pes demek: Malubiyeti kabul etmek, bakasnn stnlne boyun emek."Yenileceini anlaynca srt yere gelmeden pes dedi."

Pestil gibi olmak: ok yorulmu olmak; kmldayamayacak kadar bitkin, gsz dmek.

Pestilini karmak: 1. ok dvmek. 2. ok altrp adamakll yormak. 3. yice ezmek."Kazma sallamaktan pestilimiz kt."

Peini brakmamak: Bir eyi izlemekten vazgememek."Adamn peini brakmayn sakn!"

Peke ekmek: Kendisinin veya bir bakasnn maln bir kar uruna birisine uygunsuz olarak vermek."Yurdu dmanlara peke ekiyorlar."

Peyda olmak: Ortaya kmak, belirmek, olumak."Kede bir adam peyda oldu."

Ply prty toplamak: Hemen btn eyalarn toplayarak bir yere gitmek zere hazrlk yapmak."Ply prty toplam bekliyordu."
Bilgicik.Com, Trke, Edebiyat, Roman zetleri, Duvar Yazlar, Ataszleri, Hzl Okuma, zl Szler, Trk
Pire iin yorgan yakmak: nemsiz bir ey iin kzp daha byk zarara yol aacak davran iine girmek.

Pireyi deve yapmak: Kk, basit bir olay bytp mesele yapmak, ar abartmak.

Pisi pisine: Bo yere, bouna."Pisi pisine vurdular ocukcaz."

Pis pis dnmek: Karamsar, derin ve zntl bir dnceye dalmak."Pis pis dnmeyi brak da bir yol arayalm."

Pis pis glmek: Birinin dt kt duruma alr gibi, arsz arsz glmek.

Pikinlie vurmak: kar iin kt bir davrana veya sze aldrmamak.

Pimi aa su katmak: Yoluna girmi, bitmek zere olan bir ii bozmak ya da aksatmak."Pimi aa su katabilir, onu buraya sokmayn."

Pimi kelle gibi srtmak: Anlamsz, irkin, yersiz, dilerini gstererek glmek."Pimi kelle gibi glmeyi brak da iine bak."

Posasn karmak: 1. Birini ok dvmek. 2. Bir kii veya eyi sonuna kadar smrmek."lkenin posasn kardlar, biz hl seyrediyoruz."

Posta koymak: Birini korkutmak, gzda vermek, tehdit etmek."Bana posta koyacak adam daha anasndan domad."

Postay kesmek: likiyi kesmek, gidip gelii sona erdirmek.

Post elden gitmek: 1. ldrlmek. 2. Bulunduu yksek makamdan ayrlmak zorunda kalmak."Post elden gidince kahretti adam."

Post kavgas: Bir makam, ii ya da iktidar ele geirme ekimesi."Seimler yaklat, post kavgas da balad."

Postu kurtarmak: Can tehlikesini atlatmak, ldrlme tehlikesi olan yerden kap kurtulmak."Postu kurtardk ok kr."

Postu sermek: Ksa bir sre iin gittii yerde, saygszca ve sorumsuzca uzun sre kalmak.

Pot krmak: Gaf yapmak, farknda olmayarak karsndakini kracak, incitecek sz sylemek."Dikkatli ol, bir pot krma sakn."

Psteki saymak: inden klmas zor ve anlamsz bir ile uramak."Ne mi yapyorlar? Psteki sayp duruyorlar."

Prangaya vurmak: Zincire vurmak, ayana pranga balamak."Prangaya vurulu olarak yllarca kald o hapishanede."

Puan almak: 1. Spor karlamalarnda say kazanmak. 2. Bir test imtihannda herhangi bir puan elde etmek."u sorulardan hi puan alamayacam sanyordum."

Puan tutturmak: Gereken sayda puan kazanmak."Bu sene puan tutturup da niversiteye girecek miyim bilmiyorum!"

Punduna getirmek: Bir eyi yapmak iin uygun artlar elde etmek, frsat kollamak."Punduna getirir getirmez patlatt yumruunu."

Pupa yelken: 1. Alabildiince, hibir eye baml olmadan. 2. Yelkenler, arkadan esen rzgrla imi olarak, tam yolla."Pupa yelken aldk denize."

Pusu kurmak: Birine saldrmak iin, bir yere gizlenip beklemek."Dmanlarmzn pusu kurduundan tam zamannda haberdar olmutuk."

Pusulay armak: 1. Ne yapacan bilemez duruma dmek. 2. Doru tutum ve davrantan ayrlmak."yice pusulay armadan uyarmalyz onu."

Pusuya dmek: Pusu kuran kimsenin saldr alan iine girmek."Eyvah, pusuya drdler bizi!"

Put gibi: Kmltsz, sessiz, anlamsz bir bakla.

Put kesilmek: Sessiz, kmltsz bir durumda kalmak."Onun barmasyla herkes bir anda put kesildi!"

Pf noktas: Bir iin en ince, en nemli yeri.

Pskll bel: Kendisinden kurtulunmas bir trl mmkn olmayan, byk sknt, zarar veren kimse veya ey."Bama pskll bel kesildi bu ocuk."
31-08-2011 01:19
Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
"P" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar - Dilek iriki - 31-08-2011 01:19

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  ATA Szleri Harf Harf Bir Sayfada... Deyimler de Var.. KaRNeC 0 2,114 02-04-2012 03:54
Son Mesaj: KaRNeC
  "B" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,907 31-08-2011 01:28
Son Mesaj: Dilek iriki
  "Z" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,658 31-08-2011 01:26
Son Mesaj: Dilek iriki
  "Y" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,673 31-08-2011 01:25
Son Mesaj: Dilek iriki

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir