bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan "S" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar retmen Sitesi1691 defa grntlendi.

"S" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar

Dilek iriki
Administrator
*******


Mesajlar: 3,270 Katlma Tarihi: 08-08-2011 Rep Puan: 21 Durum: evirimd

Mesaj: #1
"S" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar
Wmal.net Kahramanmara zel Anaokulu A101 AktelGoogle sra bulucu
"S" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar

Saat bu saat: Ele geen frsat kullanmann tam zaman, en iyi, en elverili an bu andr.

Saati saatine uymamak: Bir kimsenin durumu, huyu sk sk deiir olmak."Ona gvenemem, nk saati saatine uymaz."

Sabaha kamamak: Sabahtan nce lmek, sabaha kadar yaayamamak."Hastann durumu ar, sabaha kacan sanmyorum."

Sabah etmek (veya bulmak): Sabahlamak, bir sebeple sabaha kadar uyumamak, bir konu ile uramak."Kye varmamz sabah bulacak."

Sabahn krnde: ok erken, ortalk henz aarmadan, sabahn en erken vaktinde."Sabahn krnden beri yoldayz."

Sabr ta: ok sabrl kimse, trl skntlara katlanan."Ben sabr ta mym?"

Sabr tamak: Katlanamaz, dayanamaz, sabredemez olmak; tahamml gc kalmamak."Sabrm tarmadan ekip gidin buradan."

Sa aartmak: Bir ite uzun zaman alp emek vermi olmak.

Sa bitmedik (yetim): Doal ok olmam, henz yeni domu ocuk (yetim)."Bu parada, sa bitmedik yetimlerin de hakk vardr."

Sana ak dmek: Yalanmak, ihtiyarlamaya balamak."Bizim de samza ak dt."

Sana bana bakmadan: lerlemi yana yakmayacak biimde davranan kimseler iin kullanlr.

San ban yolmak: 1. Birini ok fazla dvp hrpalamak. 2. ok zlmek, zntsnden dvnmek."Sinirinden san ban yolmaya balad."

San sprge etmek: (Kadn) ok byk istekle alp hizmet etmek, zveri ile birileri urana almak."Sizi okutabilmek iin sam sprge ettim."

Sa saa ba baa: (Kadnlar) kyasya kavgaya tutumak, birbirlerini hrpalayarak kapp dvmek.

Sa sakal birbirlerine krmak: st ba perian, uzun sre sa ve sakal tra olmam, kendine eki dzen vermemi olmak."Onu, sa sakal birbirine karm grnce baya canm skld."

Safra bastrmak: Aln yattrmak iin az miktarda yemek yemek.

Saa sola bakmamak: Ortal kollamak, evresi ile ilgilenmemek."Saa sola bakmadan yryordu."

Sa gzn sol gznden saknmak: ok kskanmak, zerine titremek.
Bilgicik.Com, Trke, Edebiyat, Roman zetleri, Duvar Yazlar, Ataszleri, Hzl Okuma, zl Szler, Trk
Sar sultan bile duydu: itmedik kimse kalmad, hemen herkes iitti, duymayan kalmad."Haklarnda kan dedikoduyu sar sultan bile duydu ama siz duymadnz yle mi?"

Sa solu (belli) olmamak: Bir durum karsnda nasl davranaca, ne tavr taknaca belli olmamak."Dikkatli olun, onun sa solu belli olmaz."

Salam kaza balamak: Bir iin aksamadan yrmesini salayacak nlemleri alarak gvenilir bir duruma koymak.

Salam ayakkab deil: Doruluuna, namusluluuna gvenilmez; kiilii kuku veren."O mu? Hi de salam ayakkab deil."

Salk olsun: "Bir zarara uradk ama nemli deil, zlmeye demez, canmz sa olsun, kapatrz" anlamnda kullanlr.

Samal inek: Kendisinden durmadan kar salanan, smrlen, istismar edilen kimse.

Sahip kmak: 1. Birini ilgilenip korumak. 2. Bir eyin kendisine ait olduunu sylemek."u kimsesize sahip kalm."

Sakal ele vermek: Bakasnn sznden kmayacak bir duruma dmek, birinin idaresine girmek.

Sakz gibi yapmak: Peini brakmamak, ayrlmamak, istediini yaptrmaya almak."Sakz gibi yapt yakama, brakmyor ki gideyim!"

Salkm saak: Dank, dzensiz bir durumda; paras bir yana ayrlm.

Sallantda kalmak: Bir zme balanamamak, nasl olaca bilinmeden ylece kalmak."ler sallantda kald; bu, bizi biraz dndryor."

Saltanat srmek: 1. Bolluk, verimlilik iinde yaamak. 2. Hkmdarlk etmek."zlme, saltanat ok srmeyecek."

Saman altndan su yrtmek: Hi kimseye sezdirmeden i evirmek, ortal birbirine kartrmak."Saman altndan su yrtenleri hi sevmem."

Saman gibi: Tatsz, yavan.

Sap silik: Serseri, ba bo, kiiliksiz.

Sar izmeli Mehmet Aa: Kim olduu, nerede oturduu bilinmeyen kimse.

Sarma dola olmak: Birbirine sarlp kucaklamak, birbirini iyice kucaklamak."Anne oul sarma dola oldular meydanda."

Sarpa sarmak: Bir i, zlmesi ok g bir durum almak; zorluklar belirmek."ler iyice sarpa sard, nasl kurtulacaz bundan."

Satp savmak: Eldeki mal veya eyalar yok pahasna satmak, ucuza satp tketmek."Ne varsa satp savacak, yle gelecek."

Sayp dkmek: Ne var ne yok hepsini sylemek, arka arkaya sralamak."Ne szler sayp dkt ama kimse anlamad."

Sebil etmek: Bolca vermek, datmak.

Sedyelik olmak: Ayakta duramayacak hle gelmek."Adam bir vuruta sedyelik oldu."

Seferber olmak: Bir ie eldeki tm imknlar kullanarak girimek."Yanan evi sndrmek iin herkes seferber oldu."

Selm sabah kesmek: Dostluu, arkadal, ahbapl kesmek, her trl ilikiye son vermek; selmna bile karlk vermemek."Onunla selm sabah kesmisin diyorlar, doru mu?"

Selm verip borlu kmak: Kk bir ilgi gstermek karlnda hemen kendisine bir i yklenilmek.

Senet vermek: 1. Yazl, imzal belge vermek. 2. "Bu iin byle olduuna inanman istiyorum" anlamnda kullanlr.

Sen giderken ben geliyordum: "Ben bu oyunlar senden daha iyi bilirim, ben daha tecrbeliyim, beni aldatamazsn." anlamnda kullanlr.

Seninki (tatl) can da benim ki (elinki) patlcan m?: "Senin cann kymetli de benimki kymetli deil mi?" anlamnda kullanlr.

Senli benli olmak: ok samimi, iten, teklifsiz biimde olmak."O kadar senli benli olma yabanclarla."

Sen sa ben selmet: sonuland, artk yapacak bir ey kalmad."Nihayet btn mallar satld, bundan sonra sen sa ben selmet."

Sepet havas almak: Birini iten karmak, yol vermek, yanndan uzaklatrmak."Demek bize de sepet havas alacakm, grrz bakalm!"

Sere serpe: Rahata, skk olmayarak, alp salarak, ekinmeden, serbeste."Yolda sere serpe yrrken korkun bir ses duydum."

Sermayeyi kediye yklemek: Parasn yiyip bitirmek, iini ve parasn kaybetmek, batrmak."Desene sermayeyi kediye yklemisin sen!"

Ser verip sr vermemek: Drst, gvenilir, az sk olmak; ne kadar zorlanrsa zorlansn kimseye srrn sylememek."Bu ordunun ser verip sr vermeyen yiitlere ihtiyac vardr."

Ses karmamak: 1. tiraz etmemek, ho grerek kar kmamak. 2. Hi konumamak, susmak."Kendisine sylenen o kt szlere nasl ses karmad ayorum."

Sesini kesmek: 1. Sylemekte iken susmak, bir ey sylemez olmak. 2. Bir kiiyi sylerken susturmak, artk syletmemek."unun sesini kesin, yoksa ldracam!"

Ses seda kmamak: 1. Hibir tepki grlmemek. 2. Haber kmamak."Ses seda kmad hibir komudan."

Ses vermemek: 1. Herhangi bir sesi karmamak. 2. Bir arya kulak vermemek."Adam evdeydi ama hi ses vermedi."

Seyirci kalmak: Bir olay karsnda hi tepki gstermemek, ie karmamak."rencilerin birbirine girmesine polis seyirci kalamazd."

Sca scana: Hemen, olayn zerinden fazla zaman gemeden, unutulmadan."Sca scana gidip onlar bartrmay dnd."

Scak kanl: Sevimli, cana yakn, sempatik."Ne kadar scak kanl bir ocuk."

Scak yz gstermek: Yaknlk gstererek karlamak."Biraz scak yz gsterseydin gnaha m girerdin?"

Sdk syrlmak: Birinden soumu olmak, tiksinmek."Bir kez sdkm syrld o adamdan."

Sfra sfr, elde var sfr: "Hibir ey elde edemedik, btn almalar boa gitti" anlamnda kullanlr.

Sfr tketmek: 1. Elinde avucunda bir ey kalmamak, mal ve paray bitirmek. 2. Gc kalmamak."Bu kadar dncesiz davranmasayd sfr tketmezdi."

Sk boaz etmek: Bir ey yaptrmak iin birini zorlamak, bask altna almak."Tamam yapacaz, sk boaz edip durmayn."

Sk durmak: Gl, dayankl olmak; gl grnerek dikkatli bulunmak."Sk dur, ut ekeceim."

Sk fk: ok samimi, birbirine ok bal, iten ve teklifsiz."Onlar kadar sk fk insan grmedim."

Sknt basmak: ok daralmak, sklmak, can sknts duymak, ruhen bolukta olmak."Otobste beni bir sknt bast, dokunsalar patlayacaktm hani!"Sknt ekmek: 1. Zorluk, darlk ya da yoksulluk iinde yaamak. 2. Ruhen tedirginlik duymak."Hi sknt ekmedim desem yalan olur."

Skntya gelememek: Kendini dara drc ilere dayankl olamamak, bu ileri yapma yetenei bulunmamak.

Sk tutmak: nem vermek."leri sk tutmazsan byle olur ite."

Sr kp: ok ey bilen, ok ey bildii hlde kimseye sylemeyen.

Sr olmak: Akln eremeyecei biimde ortadan kaybolmak.

Srra kadem basmak: Bir kimse ortalktan yok olmak."Srra kadem bast adam!"

Srm gibi: nce yapl olmasna mukabil gl, dayankl."Srm gibi delikanl olmu."

Srt kanmak: Sz ve davranlar ile dayak yemeyi hak etmi bulunmak.

Srtndan geinmek: Asalak yaamak, birinin kesesinden salamak."Yeter artk onun bunun srtndan geindiin, biraz da sen al abala!"

Srtn dayamak: 1. Gl bir yere veya birine gvenmek. 2. Bir yere dayanmak ya da yaslanmak."Srtn babasna dayam atp tutuyor, her dilediini yapyor."

Srtn yere getirmek: 1. stn gelmek. 2. Grete rakibi srt st yere yatrarak yenmek."Onun srtn kimse kolay kolay yere getiremez."

Sygaya ekmek: Sorgulamak, yapp ettiklerinin hesabn sormak.

Sil batan: Yaplan ii beenmeyerek yeniden yapmak.

Silip sprmek: 1. Ortada ne varsa hepsini yemek. 2. Hepsini alp gtrmek, yok etmek. 3. Ortal temizlemek."Evi arabuk silip sprdm."

Sinek avlamak: Sat yapamamak, i ve mteri olmadndan bo oturmak, i yapamaz olmak."Sabahtan beri sinek avlayp duruyoruz."

Sinekten ya karmak: Hemen her eyden, olmayacak eyden bile kar salamaya almak; yarar ummak."yle akgzd ki sinekten bile ya karrd."

Sineye ekmek: Bir zarara, ho olmayan bir duruma, bir kt sz veya davrana ister istemez katlanmak."Uzun yllar kocasnn geimsizliini, kabaln sineye ekti; durdu."

Sinirleri alt st olmak: Haddinden fazla sinirlenmek; ne yapacan armak, bilememek.

Sinirleri boanmak: Kendini tutamayarak glmek, alamak ya da barmak.

Sinirleri yatmak: fkesi veya kzgnl gemek, sakinlemek."ok kr fkesi yatt, imdi konuabilirsiniz."

Sinirlerini bozmak: Kzdrmak, fkelendirmek.

Sinirleri gergin olmak: En ufak bir olay kt anda tepki gsterecek kadar sinirleri bozuk olmak."Sinirleri ok gergin, stne varmayn."

Sipsivri kalmak: Tek bana, aresiz ortada kalmak."Sipsivri kalakalmtm, ne yapacam bilmiyordum."

Sivri akll: Kimsenin akln beenmeyen, dnceleri kimseninkine benzemeyen, acayip fikirleri olan."Hangi sivri akllya uydunuz da byle yaptnz!"

Souk almak: yp hastalanmak."Souk almm, ksrp duruyorum."

Souk du etkisi yapmak: Anszn bildirilen tatsz bir haber karsnda olumsuz bir tepki gstermek.

Souk kanl: Serin kanl, kolayca kzmayan, heyecana kaplmayan, tel etmeyen."Hell olsun, ne souk kanl davrand."

Souk nevale: Sevimsiz, sz ve davranlar scak olmayan, insanlardan uzak duran kimse.

Sokaa dmek: 1. Bir ey oalp deerini yitirmek. 2. Kt yola sapmak."Kimsesiz olduu iin itilip kakld, sonunda sokaa dt zavall."

Sokak sprgesi: Evinde oturmayp ok gezen, srtk kadn.

Solda sfr: "Hibir deeri ve nemi yok" anlamnda kullanlr."Senin yaptn i benimkinin yannda solda sfr kalr."

Soluu kesilmek: Nefes alamaz olmak, gc tkenmek."Bu yoku soluumuzu kesecee benziyor."

Soluk aldrmamak: ok sk altrmak, dinlenmesine frsat vermemek.

Soluk solua: Zor nefes alarak; heyecan, tel, yorgunluk veya bitkinlikle; komaktan glkle, sk sk soluyarak."Soluk solua ieri girdi."

Son kozunu oynamak: Elindeki son imkn kullanmak, son areye bavurmak.

Sonradan grme: Sonradan zenginleerek gsteri, kibarlk, vnme gibi davranlarda bulunan."Sonradan grme ne olacak!"

Sorguya ekmek: Bir kimseye yaptklarndan tr sorular sormak ve cevaplarn istemek."Mahkmu hemen sorguya ekmiler."

Soyup soana evirmek: 1. Her eyini, varn younu elinden almak. 2. (Hrsz) bir yeri ya da kiiyi iyice soymak."Dkkn soyup soana evirmiler."

Skn etmek: Bir ey kagelmek, art arda gelmek, birbiri ardndan grnmek."Gmen kular ufuktan skn ettiler."

Sz amak: Bir konu hakknda konumaya balamak."Toplantda felsefeden sz at."

Sz almak: 1. Konumaya balamak iin toplant bakanndan izin almak, yle konumaya balamak. 2. Birinin bir i yapacan kesin olarak bildirmesini salamak. 3. Erkek taraf, istenilen kzn verileceine dair ailesinden olumlu cevap almak."Toplantda ilk olarak Aye sz almak istedi."

Sz altnda kalmamak: Bir kimsenin kendisini inciten szne benzer ekilde cevap vermek."Benim sz altnda kalacam sanyordu."

Sz ayaa dmek: Bir konu, herkesin azna dklmek, sorumsuz ve yetkisiz kimselerin dnce bildirdikleri duruma gelmek.

Sz bir Allah bir: "Verdiim sz yerine getireceim, ondan dnmeyeceim; Cenab- Hakk`n bir olduunda phe yoktur; ona nasl inanyorsam, verdiim szn doruluuna da inann" anlamnda kullanlr.
Bilgicik.Com, Trke, Edebiyat, Roman zetleri, Duvar Yazlar, Ataszleri, Hzl Okuma, zl Szler, Trk
Sz birlii etmek: Bir olayla ilgili olarak ayn eyleri sylemek zere anlamak, ayn grte olmak."Onunla sz birlii mi ettiniz?"

Sz kmak: 1. Ortalkta bir rivayet dolamak. 2. Hakknda dedikodu yaplr olmak."Bir daha grmek istemiyorum, hakkmzda sz kacak diye korkuyorum."

Szde kalmak: Yaplmas kararlatrlm bir i gereklememek."Szde kalacaksa konumamzn bir anlam yok."

Sz dinlemek: Verilen bir d, bir sz tutmak, davranlarn buna uydurmak."Szm dinleseydin bana bunlar gelmezdi!"

Sz geirmek: Dediini yaptrmak."Oluna sz geirdin mi ki bana karyorsun?"

Sz gelmek: Bir davranndan veya sznden tr eletiriye uramak, ktlenmek, yaknlar kendisine darlmak.

Sz gtrmez: Gereklii, doruluu kesin ve ak olan; tersi savunulamayan."Sz gtrmez iler bunlar."

Sz (laf) iitmek: Paylanmak, azarlanmak, biri kendisine darlmak."Durup dururken babamdan sz iittik yine."

Sz kaldrmamak: Onu inciten, onuruna dokunan sze dayanamayp karlk verir olmak."Bu szleri kaldrmam beklemiyordun her hlde?"

Sz kesmek: Evlenmek iin anlap kesin karar vermek."Sz kesildi, iki ay sonra dn olacak."

Sz sahibi olmak: Herhangi bir konuda konumaya yetkisi bulunmak."Bu irketin alm ve satmnda sz sahibi olmadm da kim sylemi?"

Sz aznda brakmak: Sylemekte olduu eyi bitirmesine frsat vermemek, engel olmak.

Sz balamak: Konutuklarn bir sonuca vardrmak, konumay sonulandrmak."Sz balamasna az bir zaman kalmt ki bir grlt koptu."

Sz inemek: Syleyeceklerini ak ve kesin ortaya koyamamak, istediini syleyememek.

Sz (bir eye) getirmek: Konuurken asl zerinde durmak istedii meseleye st kapal deinmek, bu konunun zerinde konuulmasn salamak."Sylesene aka, sz nereye getirmek istiyorsun?"

Sz kesmek: 1. Syleyeceklerini bitirmeden susmak. 2. Bakasnn konumasna engel olmak."Bir anda szn kesip krsden indi."

Szm meclisten dar: "Konumam arasnda hounuza gitmeyecek, kaba olabilecek, aza alnmas doru olmayan szler kullanacam ancak bunlarn sizinle ilgisi yoktur" anlamnda kullanlr.

Szm ona: "Gya, sanki, szde" anlamlarnda kullanlr.

Sznde durmak: Verdii szn gereini yerine getirmek."Demek sznde duracaksn, iyi."

Sznden kmamak: Birinin isteklerine, tlerine kulak vermek, o ne derse onu yapmak.

Szne gelmek: En sonunda kar kt kimsenin fikrini kabul etmek."Demek szme geldin, o hlde gidelim."

Szn balla kestim: "Sznz kesmemi ho grn; zr dilerim, sznz kesmek zorunda kaldm" anlamnda kullanlr.

Szn esirgememek: Ne dnyorsa sylemek, kimseden ekinmemek, karsndakini kracam diye kayglanmamak."Ondan szm esirgeyecek deilim, tamam m?"

Szn geri almak: Sylemi olduu szn doru olmadn kabul ederek sylenmemi saylmasn istemek."Szn geri al, yoksa karmam!"

Sznn eri olmak: Verdii sz ne pahasna olursa olsun yerine getiren bir kii olmak."Ona gvenin, o sznn eri olan birisidir."

Szn tutmak: 1. Verdii sz yerine getirmek. 2. Birinin verdii de uymak."Babann szn tut, zararl kmazsn."

Szn yabana atmamak: Bir kimsenin sylediklerine nem vermek."retmenin szn yabana atma sakn."

Sucuk gibi slanmak: Batan aa, elbisesinin ve vcudunun her yanna su demek."Hortumu stme tutup beni sucuk gibi slad."

Sudan cevap: stnkr, tutar yan olmayan, batan savma cevap."Ne sordumsa sudan cevaplar aldm."

Sudan ucuz: ok ucuz, deta bedava gibi."Sizin orda elbiseler sudan ucuzmu yle mi?"

Su dknmek: Ykanmak."Buz gibi havada bile su dknmekten kanmaz."

Su gibi akmak: 1. Zamann ok hzl geip gitmesi. 2. Bol bol gelmek ya da gitmek (para, yiyecek vs.)."Para su gibi akyor, o harcamayacak da ben mi harcayacam?"

Su gibi bilmek: ok iyi, yanlsz bilmek veya okumak."Senin konunu da su gibi biliyorum."

Su gibi ezberlemek: ok iyi, yanlsz ve taklmadan syleyebilecek lde ezberlemek.

Su gibi gitmek: Bol bol harcamak."Paralar su gibi gitti."

Su gtrmez: Kesin, baka bir yoruma ak olmayan."u anlattklar su gtrmez gibi geliyor bana."

Su gtrr olmak: eitli yorumlara elverili olmak.

Su iinde kalmak: ok terleyip srlsklam olacak biimde slanmak.

Su katlmam: Saf, katksz, bozulmam, baka bir etkiyle deimemi olan, hilesiz.

Su koyvermek: 1. Sebze ve et pierken suyunu salvermek. 2. Cvtmak, sznde durmamak."Su koyvermeden alamaz msn sen?"

Sululuk etmek: Cvklk etmek, takn hareketlerde bulunmak, ciddi davranmamak."Sululuk etmeyi brak da almaya bak."

Surat asmak: Kalarn atp yzne kskn ve dargn bir anlam vermek.

Surat bir kar: fkeli, kzgn, zntl ve somurtkan."Yanna vardmzda surat bir kart."

Suratn ekitmek: Honutsuzluunu yz ifadesiyle belli etmek."Btn gn suratn ekitip durdu."

Sus pay: Bir kimseye bildiklerini sylememesi karlnda verilen para, susmalk.

Suya gtrp susuz getirmek: Birinden ok kurnaz olmak, onu aldatabilecek kadar akll ve kabiliyetli olmak.

Suya sabuna dokunmamak: Sakncal konulardan uzak durmak, davranlaryla birilerini incitmeyecek yol tutmak."Bana gelen son beldan sonra suya sabuna dokunmamaya karar verdi."

Suyu bulandrmak: yi, olumlu, yolunda giden bir ii art niyetle kartrmak."Sen de suyu bulandrmasan olmaz deil mi?"

Suyu kaynamak: bandan uzaklatrlmas zaman yakn olmak."Sen de suyu kaynayanlar arasnda yer alyorsun."

Suyu mu kt?: "Beenilmeyecek nesi var, ne kusurunu grdn ki orada kalmyorsun?" anlamnda kullanlr.

Suyun ba: 1. Suyun kt yer, kaynak. 2. En ok yarar salanacak yer. 3. Bir i iin en nemli, i en son kendisinde bitecek kii, mevkii."Yorgun bedenlerini suyun bandaki imenlerin stne braktlar."

Suyunca gitmek: Bir kimseyi fkelendirmeyecek biimde hareket edip davranlarn onun isteine, eilimlerine uydurmak."Aman kzm kocann suyunca git de sana zarar vermesin."

Suyu nereden geliyor?: "Bu ii yrtmek iin harcanan para hangi kaynaktan salanyor." anlamnda kullanlr.

Suyunu ekmek: 1. Yemek ok kaynayp hi suyu kalmamak. 2. Bir eye zellikle de para harcanp tkenmek."Paralar suyunu ekti, aann da forsu bitti."

Suyunun suyu: ok uzaktan ilgisi bulunan ey.

Su yz grmemi: Hi ykanmam, ok kirli."Gnlerce hapiste kaldm, su yz grmedim hi."

Su yzne kmak: Belli olmak, aydnlanmak."Bu iin asl sebepleri su yzne kacak, sen de gnn greceksin."

Sklm pklm: Korkup ekinerek, ezilip bzlerek, utanp sklarak."Sklm pklm yanmza yaklat.

Sktla geitirmek: Asl mesele zerinde bir ey konumamak, sessizce atlamak.

Snger ekmek: Unutmak, silmek, hibir ey olmam saymak."Sen o iin zerine bir snger ek hele."

Sngs dk: Eski atlganl, neesi, canll, etkinlii kalmam."Bir hayli sngs dk kt mdrn yanndan."

Srncemede kalmak: Gecikmek, bir trl sonulanamamak, askda kalmak."Bizim i sakn srncemede kalmasn ocuklar!"

Srden ayrlmak: Herkesin tuttuu yolu brakp ayr bir yol takip etmek."Srden ayrlan her zaman kurt kapar m?"

St dkm kedi gibi: Bir kabahat ileyip de bu kabahatinden dolay utanan, korkan, ekinen kimsenin durumunu anlatmak iin kullanlr.
Bilgicik.Com, Trke, Edebiyat, Roman zetleri, Duvar Yazlar, Ataszleri, Hzl Okuma, zl Szler, Trk
St kuzusu: 1. Henz meme emen kuzu. 2. ok kk bebek, yavru, korunmas gereken kk ocuk. 3. ok nazl, el bebek gl bebek bytlm kimse."Daha st kuzusu o, nasl kylp da vurulur ona?"

St liman olmak: Dingin, grltsz, sakin olmak."Ortalk bir anda st liman olmutu."

St bozuk: Mayas bozuk, kt soydan gelen ve ahlkszlk eden kimse."Senin gibi st bozuklara selm verilir mi?"
31-08-2011 01:21
Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
"S" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar - Dilek iriki - 31-08-2011 01:21

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  ATA Szleri Harf Harf Bir Sayfada... Deyimler de Var.. KaRNeC 0 2,051 02-04-2012 03:54
Son Mesaj: KaRNeC
  "B" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,837 31-08-2011 01:28
Son Mesaj: Dilek iriki
  "Z" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,595 31-08-2011 01:26
Son Mesaj: Dilek iriki
  "Y" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,611 31-08-2011 01:25
Son Mesaj: Dilek iriki

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar tantm yazs Replika saat kurumsal SEO danman seim anketi

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir