bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan "T" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar retmen Sitesi1454 defa grntlendi.

"T" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar

Dilek iriki
Administrator
*******


Mesajlar: 3,270 Katlma Tarihi: 08-08-2011 Rep Puan: 21 Durum: evirimd

Mesaj: #1
"T" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar
"T" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar

Tabana kuvvet: "Binecek bir ey yok, yayan gitmekten baka are de kalmad" anlamnda kullanlr."Haydi kalkn bakalm, tabana kuvvet!"

Tabanlar kaldrmak: ok hzl yrmeye ya da ok hzl koarak kamaya balamak."Polislerin geldiini grnce tabanlar kaldrd."

Tabanlar yalamak: 1. Uzak bir yere yayan olarak gitmek iin hazrlanmak. 2. Hzlca koarak kamak.

Taban tabana zt: Birbirinin tamamen kart olmak, birbirine ok aykr."Taban tabana zt dncelere sahiptiler."

Taban tepmek (patlatmak): Yayan olarak ok uzun yol yrmek, ok sk gidip gelmek."Kasaba ile ky arasnda o i iin az taban tepmedim."

Tabanvayla gitmek: Arala deil de yryerek gitmek.

Taburcu olmak: yileen hasta, bakma gerek duymadndan hastaneden kmak."Taburcu olan arkadalarn karlamaya gittiler."

Tad damanda kalmak: Tadn, lezzetini bir trl unutamamak."O kebabn tad damamda kald."

Tadna bakmak: Kk bir parasn azna alarak lezzetini denemek, nasl olduunu yoklamak."Yemein tadna baktn m?"

Tadna varamamak: Bir eydeki ince gzellii duyamamak, hissedememek ya da kavrayamamak."u dostluumuzun tadna varamadm daha."

Tadnda brakmak: ll olup arla kamamak."Yeter ocuklar! Tadnda brakn, havay bozacaksnz yoksa."

Tadn almak: 1. Bir eyin lezzetini almak. 2. Yapt iten zevk duymaya balamak."O iin tadn ald bir kez, daha peini brakmaz."

Tadn karmak: Bir eyin salad gzelliklerden ya da imknlardan istedii gibi yararlanmak."u tatilin tadn karmaya alacam."

Tadn karmak: Zevkine varlmaya allan bir eyde arla kaarak olumsuz bir durum oluturmak, zevki bozmak.

Tad tuzu kalmamak: Eski zevk veren yan kalmamak, yavanlamak, gzel ve ekici durumu ortadan kalkmak."lerimizin artk tad tuzu kalmad."
Bilgicik.Com, Trke, Edebiyat, Roman zetleri, Duvar Yazlar, Ataszleri, Hzl Okuma, zl Szler, Trk
Tahtal ky: Mezarlk.

Tahtas eksik: Akl noksan, deli."O ne biim hareketti, tahtas eksik galiba!"

Takm taklavat: Hepsi, paralaryla birlikte.

Takp taktrmak: zenerek sslenmek."Takp taktrm, yle kmt sokaa."

Takke dt kel grnd: Kusuru, kabahati rten ey ortadan kalknca btn irkinlikler, hileler, ayplar ortaya kt.

Tam adamn bulmak: 1. En uygun kiiyi semek. 2. En uygunsuz kiiyi semek."Tam adamn bulmusunuz hani!"

Tam takr kuru bakr: inde hibir ey yok, bombo."Tam takr kuru bakr bir ev brakp gitmiler."

Tam stne basmak: stenilen eyi bulmak, fikir ve davranlarnda isabet kaydetmek, istenilen sz sylemek.

Tanr misafiri: Eve kendiliinden gelen konuk."O bir Tanr misafiridir. Nasl kalk git diyebilirim."

Taraf tutmak: Bir yan desteklemek, yan kmak."Ben sana taraf tutup da onlarn dmanln kazanma demedim mi?"

Tarihe karmak: Yalnz ad anlr olmak veya etkisi yok olmak.

Tas tara toplamak: Gitmek zere btn eyasn toplamak."Tas tara toplam arabann gelmesini bekliyorduk."

Ta atmak: Birine dokunacak, onu incitecek sz sylemek.

Ta att da kolu mu yoruldu?: "Bu kazanc salamak iin hi yoruldu mu, emek verdi mi, para harcad m?" anlamnda kullanlr.

Taa tutmak: st ste ta atmak, srekli talamak."ocuklar aa yoldan geen kar kylleri taa tuttular."

Ta atlasa: "Ne yaplsa, ne denli zorlansa, gereklemesi imknsz" anlamnda kullanlr."Ta atlasa bu elbise otuz binden fazla etmez."

Ta kartmak: Biri, tekinden niteliiyle stn olmak."Nezaketiyle akranlarna ta kartyor."

Ta gediine koymak: Zekice bir hareketle gerekli bir sz tam zamannda ve yerinde sylemek.

Ta sksa suyunu karmak: Bedence ok kuvvetli, din kimse."Ta sksa suyunu karr bir adamd, hastalk onu ne hle getirmi!"

Ta kesilmek: ok arp ne yapacan, ne syleyeceini bilemez olmak; sesini karamamak, hareket edememek."ocuk sanki ta kesilmiti."

Ta stnde ta brakmamak (koymamak): Her eyi ykp yerle bir etmek."Belediye aralar gecekondular yerle bir ettiler, ta stnde ta koymadlar."

Ta yrekli: Hi acma hissi tamayan, merhametsiz."Ta yrekli herifler, ocuklar hi acmadan kuruna dizdiler."

Tatl dil: Gnl alc, hoa giden, krmayan konuma biimi ya da sz."Tatl dil ylan deliinden karr."

Tatl sert: Krmamakla birlikte yumuak da olmayan sz ya da davran.

Tatl su firengi: Batllk taslayan, Batl gibi davranan Doulu Hristiyan.

Tatlya balamak: Bir anlamazl taraflar memnun edecek biimde bir zme ulatrmak."Nihayet ii tatlya baladk."

Tava getirmek: Gerei kadar stmak.

Tavna getirmek: Bir ii en uygun duruma getirmek."Tavna getirip syle."

Tava gelmek: 1. Yumuamak, kanmak. 2. Szlecek duruma gelmek."Sylediim szlerle tava geldi; tamam, yapalm dedi."

Tavr almak (taknmak): Belli bir durum ve davran almak."Aabeyim bana niin kar tavr ald bilmiyorum"

Tavana ka tazya tut: Birbirine kar olan taraflar atma iin kkrtma, davranlarnda yreklendirme.

Tavann suyunu suyu: ki ey arasnda ok uzak bir ilgi olduunu anlatmak iin kullanlr.

Tavan yrekli: Korkak, rkek, ekingen."Amma da tavan yrekli bir adammsn."

Tazya dnmek: 1. Olduka zayflam olmak. 2. Srlsklam, ok slanm olmak.

Tebelle olmak: Kancay takmak, musallat olmak, istediini yaptrncaya kadar yakasn brakmamak."Bama iyice tebelle oldu, nereye gitsem oraya geliyor."

Tebdil gezmek: Tannmamak iin klk deitirerek gezmek.

Tefe koymak: Biriyle ilgili olarak alayl dedikodu yapmak."Bunlar adam tefe koyarlar, sakn azndan bir ey karma."

Tekbir getirmek: "Allah- ekber" diyerek Allah`n adn yceltmek.

Tekerine omak sokmak: Birinin yolunda giden iini engellemek, aksatmak gibi davranlarda bulunmak."Adamn tekerine omak soktular, dzenini altst ettiler."

Tekin deil: 1. inde cinlerin olduu kabul edilen bina ya da yer. 2. Kendisinde baz gizli glerin olduu sanlan, tehlikeli kabul edilen kimse."O eski ev tekin deil diyorlar."

Tela dmek: Heyecanlanmak, aceleci olmak.

Tel ekmek: 1. Telgraf ekmek. 2. Telle snrlandrmak, telle evirmek.

Telleyif pullanmak: Kimi bezeme teli ve sslerle iyice sslemek."Gelini bir gzel telleyip pulladlar."

Temcit pilav gibi stp stp koymak: Bir meseleyi srekli anlatmak, yeni bir eymi gibi birok defa sz konusu etmek.

Temel atmak: 1. Bir yapnn temellerini yapmaya balamak. 2. Bir ie balamak, ilk davranta bulunmak, girimek."Evin temelini yarn atacaz inallah."

Temel ta: 1. Bir yapnn temeline konan ta. 2. Bir eye temel olan e, kii, bir eyin asl unsuru, en gl dayana."Bu iir, onun iir anlaynn temel tadr."

Temize ekmek: Karalama hlindeki bir yazy yeniden, silintisiz ve kazntsz bir ekilde kda yazmak."devlerinizi temize ekin."

Temize kmak: Bir kimsenin susuz olduu anlalmak."O yapmad, temize kacak, greceksin!"

Temiz para: 1. Kesintiden sonra elde kalan para miktar. 2. Doru yoldan kazanlm para.

Tencerede piirip kapanda yemek: Kt kanat geinmek, olanyla yetinmek.

Tencere dibin kara seninki benden kara: "Ktlkte, kusur ynnde sen benden daha betersin" anlamnda kullanlr.

Tencere yuvarlanm kapan bulmu: ki deersiz kii bir araya gelmi, birlemi, yakmlar birbirlerine.

Tepeden bakmak: Kmsemek, kendini stn grmek."nsanlara tepeden bakmay brak artk, aciz bir varlk olduunu dn."

Tepeden inme: 1. Beklenmedik, artc, anszn gelen. 2. Yksek bir makamdan kan buyruk, emir."Tepeden inmeyle bir sr ehliyetsiz adam geti iin bana."

Tepeden trnaa (kadar): Her yan, batan aa, btn vcudu."Tepeden trnaa gzden geirdi ihtiyar."

Tepesi atmak: ok sinirlenmek, birden fkelenmek."Tepesi atar atmaz salondakileri dar kard."

Tepesinde havan dvmek: st kattakiler grlt yaparak alt kattakileri rahatsz etmek.
Bilgicik.Com, Trke, Edebiyat, Roman zetleri, Duvar Yazlar, Ataszleri, Hzl Okuma, zl Szler, Trk
Tepesinden (bandan) kaynar su dklmek: Hi ummad bir durumla karlap derin bir zntye kaplmak, sknt iinde kalmak."Hayr cevabn alnca tepesinden kaynar su dkld."

Tepesine binmek: 1. markl sebebiyle her istediini yapmak, yaptrmak. 2. Kendinden gszleri ezmek, onlara kt davranmak."Dmanlarn tepesine binmek boynumuza bor oldu."

Tepesi st: Tepe taklak, ba yere gelmek zere."ocuk sandalyeden tepesi st dmt."

Tepe tepe kullanmak: Ypranacan, eskiyeceini dnmeden, saknmadan istedii gibi kullanmak."Bu kadar istiyorsan al senin olsun, tepe tepe kullan!"Terbiyesini vermek: Yapt krc hareketler, kulland kt szler iin kendisini serte uyarmak, azarlamak, gerekirse dvmek.

Tercman olmak: Bakasnn duygusunu, dncesini dile getirmek, anlatmak.

Ter dkmek: 1. Bir ii yapmak iin ok zahmet, zorluk ekmek. 2. ok terlemek."Bu ii baarmak iin az ter dkmedi."

Tereciye tere satmak: Birine ok iyi bildii bir konuda bilgi vermeye almak.

Tere yandan kl eker gibi: Hi kimseye zarar vermeden, ok kolaylkla kimseye hissettirmeden, kimi sorumluluklardan kurtularak."Merak etme sen, tereyandan kl eker gibi halledecektir ii."

Tersi dnmek: aknlktan bulunduu ve gidecei yeri kestirememek.

Ters tarafndan kalkmak: Aksi, huysuz ve ters olmak."Ters tarafndan kalktn galiba, ne dersem tersini yapyorsun."

Ters yz etmek: ini dna, altn stne getirmek ya da evirmek."Gmlein yakasn ters yz edip diktim."

Ters yz geri dnmek: stediini elde edemeden, eli bo dnmek.

Teselli etmek: Avundurmak, acsn gidermeye, onu rahatlatmaya almak."Arkadan en iyi ekilde teselli ettiine eminim."

Teselli bulmak: Avunmak.

Teslim bayra ekmek: 1. Yenilgiyi kabullenmek, teslim olmak. 2. Bir ekime sonunda karsndakinin istediini yapmaya raz olmak."Yaknda teslim bayran ekerler, endieye kaplmayn."

Teslim olmak: 1. Kendinden stn bir g karsnda yenilgiyi kabul etmek, mcadeleden vazgemek. 2. Kendini teslim etmek, birtakm ellere brakmak."Teslim olursan klna dokunulmayacaktr!"

Terif etmek: Onurlandrmak, ereflendirmek.

Tetikte olmak: Her an uyank ve hazr bulunmak."Ben size tetikte olun, gznz drt an demedim mi?"
Bilgicik.Com, Trke, Edebiyat, Roman zetleri, Duvar Yazlar, Ataszleri, Hzl Okuma, zl Szler, Trk
Tez canl: Aceleci, sabrsz, beklemeye dayanamayan."Bu kadar tez canl olma!"

Tez elden: abucak, bir an nce, arabuk,"Tez elden hastaneye gitmeli bu yaral!"

Tezgh kurmak: e balamak zere tm ara ve gereleri hazrlamak, almaya balamak."Hemen tezgh kurup gittiler."

Tezkeresini eline vermek: Kovmak, iten atmak, iine son vermek.

Tka basa doldurmak: Doldururken ok bastrp sktrmak, hi bo yer brakmamak."uval tka basa doldurun, ne alrsa krdr."

Tka basa yemek: Haddinden fazla yemek, ok yemek, mideyi rahatsz edecek kadar ok yemek."Doymaz ocuk, tka basa doldurdu karnn."

Tmarhane kakn: Delice iler yapan kimse.

Tp tp yrmek: 1. Ksa admlarla abuk yrmek. 2. ster istemez bir yere gitmek.

Tra etmek: 1. (Sa, sakal) benzeri tra iini yapmak. 2. Bkknlk verecek kadar uzun ve gereksiz konumak."Yeni berber iyi tra yapamyor."

Trnak gstermek: Gzda vermek, korkutmak.

Trpan atmak: 1. stemedii kiilerin bir yerdeki grevlerine son vermek. 2. Krp geirmek, topluca ldrmek, kyma uratmak."Genel mdr olunca, ilk ii yardmclarna trpan atmak oldu."

Tohuma kamak: Yalanmak, evlenme a geip kartlamak.

Tok evin a kedisi: Varlkl olduu hlde doymayan, ihtiyac olmad hlde a gzllk eden, her grdne sahip olmak isteyen (kimse)."Bu ocuk da tok evin a kedisi."

Tokat aketmek: Anszn el ii ile vurmak.

Tok gzl: Mala, paraya, yiyecee dkn olmayan; cmert.

Tok szl: Szn esirgemeden, ekinmeden, hatr gnl dinlemeden syleyen."Rahmetli tok szl bir insand."

Tongaya basmak: Tuzaa dmek."ok kt bast tongaya."

Top atmak: flas etmek."Bu kadar ksa zamanda top atacamz sanmazdm."

Topa tutmak: 1. Bir yeri top atei altnda bulundurmak. 2. Bir kimseye krc, ar szler sylemek.

Topun aznda: Tehlikeye, saldrya en yakn yerde olmak.

Topra bol olsun: Mslman olmayan llerin anlmas srasnda kullanlr, Mslman ller iin "Allah rahmet eylesin" denir.

Topu topu: (Azmsanan eyler iin) olup olaca, yalnzca, hepsi."Topu topu be elma alm."

Toz kondurmamak: Bir eyi kusursuz gstermek, onda bir kusurun olabileceini kabul etmemek."Kzna da hi toz kondurmuyor."

Toz olmak: Ortadan kaybolmak, kamak, uzaklamak."abuk toz olun buradan."

Toz pembe grmek: Ar iyimser olmak; hemen her aksakl, zc durumlar iyimserlikle karlamak."Hayat hep toz pembe grmtr."

Tozu dumana katmak: 1. Ortal altst etmek, karkla yol amak, grlt patrt karmak. 2. ok fazla toz kaldrarak komak veya kamak."Babo srlar tozu dumana katarak yokutan aa iniyorlard."

Tur atmak: Dolamak, dolap gelmek."Evin etrafnda iki tur atp yanma gelsin."

Turnay gznden vurmak: Hi beklenmedik bir kazan salama imknn ele geirmek.

Turp gibi: ok salkl, salam, rahat yerinde."Merak etme, turp gibi o."

Turu gibi olmak: ok yorgun, bitkin dmek." gndr alyoruz, turu gibi oldum, hi hlim kalmad."

Turusu kmak: 1. ok yorulmak. 2. yice ezilmek, paralanmak."Armutlarn turusu km, yenecek hlleri kalmam."

Turusunu kurmak: Bir eyi kullanmak, harcamak gerekirken kyamamak durumunda sylenir."Kullanmad sandalyeyi vermiyor, turusunu kuracak sanki."

Tut kelin pereminden: G bir durumda zmn zor olduunu anlatmak iin kullanlr.

Tuttuu dal elinde kalmak: Dayand, gvendii ey nemini kaybederek ie yaramaz hle gelmek, fayda temin edemez olmak.

Tuttuunu koparmak: Her giriiminden baaryla kmak, her ii becermek,"O tuttuunu koparr bir delikanldr, gvenin ona."

Tutunacak dal olmamak: Gvenecei, dayanaca kimse bulunmamak."Kktm, tutunacak dalm yoktu, tek bamaydm."

Tuz biber ekmek: 1. Bir yemee tuz ya da biber dkmek. 2. Bir zntnn acsn, bir kusurun arln daha da artrmak."yi yaptn sanki, o gnleri hatrlatarak tuz biber ektin kadnn yreine."

Tuz (la) buz olmak: Krlp paralanmak, ok kk paralara ayrlmak, parampara olmak."Masadan den vazo tuzla buz oldu."

Tuzlayaym da kokma: Bilip bilmeden konuanlar, yksekten atanlar, dncesinde aldananlar iin kmseme sz olarak kullanlr.

Tuzluya mal olmak: Olduka ok para harcanarak salanm olmak."Arabay tamir ettirdik ama tuzluya mal oldu."

Tuzu kuru: Hibir derdi, sknts olmayan; kazanc yerinde olduu iin kayglanmayan."Sana gre hava ho, glersin, oynarsn, tuzun kuru nasl olsa."

Tkrdn yalamak: Verdii szden geri dnerek benliini kltmek."Ben tkrdn yalayan bir insan deilim, gideceim oraya!"

Tmen tmen: Pek ok.

Trksn armak: Birinin houna gidecek davran ortaya koymak, sz sylemek, onun tarafn tutmak."mrmce onun bunun Trksn arp durdum, yeter artk!"

Trk yakmak: Bir Trkye ezgi uydurmak."Sevdii kza yank bir Trk yakm diyorlar."

Ttn tepesinden kmak: Bir acnn ateiyle yanp tutumak, ok zlmek.

Ty dikmek: Kt bir ii, ortaya konan bir sz ya da davranla daha da ktletirmek.

Tyleri diken diken olmak: Korku, heyecan, endie veya mekten vcuttaki tyler, kllar kabarmak, dikilmek."Hava buz gibiydi, tylerim diken diken olmutu."

Ty dzmek: nceleri kt olan klk kyafetini dzeltmek, iyi yaama kavumu gibi gzel giyinir olmak.
31-08-2011 01:22
Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
"T" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar - Dilek iriki - 31-08-2011 01:22

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  ATA Szleri Harf Harf Bir Sayfada... Deyimler de Var.. KaRNeC 0 2,056 02-04-2012 03:54
Son Mesaj: KaRNeC
  "B" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,843 31-08-2011 01:28
Son Mesaj: Dilek iriki
  "Z" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,601 31-08-2011 01:26
Son Mesaj: Dilek iriki
  "Y" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,616 31-08-2011 01:25
Son Mesaj: Dilek iriki

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir