escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan BREYSELLETRLM ETM PROGRAMININ HAZIRLANMASI retmen Sitesi1915 defa grntlendi.

BREYSELLETRLM ETM PROGRAMININ HAZIRLANMASI

Ebru
Profesr Dr.
*****


Mesajlar: 10,000 Katlma Tarihi: 04-03-2011 Rep Puan: 27 Durum: evirimd

Mesaj: #1
BREYSELLETRLM ETM PROGRAMININ HAZIRLANMASI
BEP n kim hazrlar?

zel eitim hizmetleri kurulunca yerletirilen birey iin BEP Gelitirme birimince BEP hazrlanr.
Bireyselletirilmi Eitim Program Gelitirme Birimi
Madde 63. zel eitim ve kaynatrma uygulamalar yaplan okul ve kurumlarda zel eitim gerektiren bireyler iin, bireyselletirilmi eitim programnn gelitirilmesi, uygulanmas, izlenmesi ve deerlendirilmesi amacyla bireyselletirilmi eitim program gelitirme birimi oluturulur. Bu birimlerin, yakn evrelerinde birim kurulamayan kurumlardaki zel eitim gerektiren bireylere de destek eitim vermesi iin hizmet alanlar zel eitim hizmetleri kurulu tarafndan belirlenir.
Bu birim; kurum mdr veya grevlendirecei mdr yardmcsnn bakanlnda, gezerek zel eitim grevi verilen retmen, aile, zel eitim gerektiren renci, rehber retmen-psikolojik danman eitim programlar hazrlamakla grevlendirilen retmen, zel eitim gerektiren rencinin snf retmeni veya hazrlanan programn ieriine uygun bran retmeni, gerektiinde izleme tanlama ve deerlendirme ekibinden grevli bir kiiden oluur.
Bireyselletirilmi Eitim Program Gelitirme Biriminin Grevleri
Madde 64. Bireyselletirilmi eitim program gelitirme birimi bakan ve yelerinin grevleri unlardr:
a)Bakan;
1.Birimi oluturur, yeleri belirler, toplantlar planlar,
2.Bireyselletirilmi eitim program gelitirilmesi, uygulanmas, izlenmesi ve deerlendirilmesi srecinde, bireyin gereksinimleri dorultusunda kurum ii dzenlemeleri yapar,
3.Bireyselletirilmi eitim program gelitirilmesi srecinde yaplan almalar, deerlendirmeleri izler, gereksinim duyulan ara-gerecin gelitirilmesi veya salanmas iin zel eitim hizmetleri kurulu ile e gdml alr.
b) Gezerek zel eitim grevi verilen retmen;
1.Kurumun olanaklarna ve bireyin gereksinimlerine gre hazrlanan bireysel eitim planlarn, kaynatrma uygulamalar yaplan kurumlar ile zel eitim kurumlarnda uygular,
2.Deerlendirme leklerinin gelitirilmesinde grn bildirir,
3.Gerektiinde bireye, aileye, retmene ve kuruma bili verir.
c) retmen;
1.Bireysel eitim programlarnn hazrlanmasnda, uygulanmasnda ve deerlendirilmesinde etkin grev alr,
2.Planlanan eitim programlarn uygulamaya dntrr,
3.Bireyin geliimine gre yeni bireysel eitim program nerileri hazrlar.
d) Aile;
1.Bireysel eitim programnn gelitirilmesi srecinde gereksinimleri iletir,
2.ocuu ile ilgili hedeflerini ve planlarn belirtir,
3.Eitim programnn uygulanmas srasnda almalara etkin bir ekilde katlr, gerektiinde eitim ara-gere destei salar.
e) zel eitim gerektiren birey;
1.Bireysel eitim programlarnn hazrlan srasnda kendi gereksinim ve isteklerini belirtir,
2.almalara etkin biimde katlr,
3.Deerlendirme sonrasnda kan eitim nlemi ve yneltme kararnda isteini belirtir.
f) Rehber retmen-psikolojik danman;
1.Bireyin zel eitim gereksinimleri dorultusunda grn belirtir ve bireye rehberlik yapar,
2.Bireyin geliimini izler.
g) Eitsel tanlama, izleme ve deerlendirme ekibi;
1.Birey iin saptanan destek eitim hizmetlerinin uygulanmasnda rehberlik eder,
2.Bireyin geliimini okul rehberlik ve psikolojik danma hizmetleri servisi ile i birlii iinde iziler.
h) Eitim programlar hazrlamakla grevlendirilen retmen;
1.Bireysel eitim programlarnn hazrlanmasnda, uygulandrl-masnda ve deerlendirilmesinde etkin grev alr,
2.Deerlendirme lekleri gelitirir. Gereksinim duyulan ara-gerecin gelitirilmesi veya salanmas iin bakan ile e gdml alr.
3.Bireyin geliimine gre yeni bireysel eitim program nerileri hazrlar,
4.Gerektiinde bireye, aileye, retmene danmanlk yapar.

BEP nn uygulanabilmesinin n koullar nelerdir?

BEP Gelitirme Birimince hazrlanan BEP;
a) Bireyin gereksinimlerine gre belirlenmitir.
b) Okul ve aile tarafndan karlkl kararlatrlmtr.
c) Bireyin ya grubuna zg etkinlikleri destekler.
d) Bireyin aitlik duygusunu desteklemeye ynelik nlemleri ierir.

BEP Gelitirme Biriminin alma ilkeleri nelerdir?

a) Birim yeleri BEP nn ama ve hedeflerini gerekletirmek iin birlikte almaya nem vermelidir.
b) Bireyin gl ynlerine ve sahip olduu yeteneklere odaklanlmaldr.
c) Birim yeleri srekli iletiim iinde olmaldr.
d) Programlar, her bireyin gereksinimlerini karlayacak dorultuda uyarlanmaldr.
e) retim yntemleri eitlilik oluturmaldr.
f) Dncede esnek, uygulamada risk almaya ak bir tavrla hareket edilmelidir.
g) retmenlerin ders planlar, bireyin BEP nda yer alan ama ve hedefleri yanstmaldr.
h) retimden sorumlu okul personeli bireyin kaydettii ilerlemeleri izlemelidir.
i) Dnemsel incelemeler, planl olarak yaplmaldr.
j) lgili hizmetler (destek hizmet, destek personel vb.) yneltme raporunda belirtildii ekilde verilmelidir.
k) Deerlendirme toplantlar yaplmaldr.
l) Bireyin programnn uygulanabilmesi iin zel eitim gerektiren bireylerin rgtlerinin grlerine nem verilir (573 sayl KHK Mad. 4/h).
m) Birim, bireyin toplum iindeki ortamlara katlmn desteklemek amacyla retimsel dzenlemeler yapmaldr.

Birim tarafndan hazrlanan BEP neleri ierir?

Yerletirme sonrasnda bireyin yerletirildii kuruma eitsel tanlama, izleme ve deerlendirme ekibince hazrlanm olan ayrntl dosyas sunulmutur. Bu dosyada, bireyin ya, yetersizlii, tm geliim ve disiplin alanlarnda neler yapabildiini gsteren kaba deerlendirme izelgesi, bireyin gereksinimleri ve gereksinim ncelikleri, bireyin gereksindii destek hizmetleri de ieren yneltme raporu bulunur. Buna gre BEP Gelitirme Birimi;
a) Bireyin evde, okulda ve toplum iinde ne yaptn,
b) Bireyin istedii ya da gereksindii eylerin neler olduunu,
c) Bireyin u anda neler yapabildiini,
d) ncelik srasna konulmu eitsel gereksinimlerinin gerekletirilebilmesi amacyla en ok bir yllk uzun dnemli amalarn,
Uzun dnemli ama, disiplin ve geliim alanlarnda bireyin bir dnemde ya da yl sonunda ulamas beklenilen dzeyi ifade eder. Uzun dnemli amalar belirlenirken bireyin; gemi baars, varolan performans dzeyi, tercihleri, amalarn uygulanabilirlii, retime ayrlacak sreyi ve gereksinim duyduu alanlardaki nceliklerini gz nnde bulundurulur.
e) Bireyin ne tr bir destek hizmetine gereksinme duyduunu,
f) Birey iin hangi koullarda ne tr ve nasl dzenlemeler yapmak gerektiini yazarak BEP i hazrlam olur.
Birim BEP srecini izlemek ve ilerlemeyi kaydetmek zere BEP Bireysel zleme izelgesi oluturur (Ek 5. BEP Bireysel zleme izelgesi).

B E P UYGULAMASI
BREYSSELLETRLM RETM PLANI (BP)


Bireyselletirilmi eitim programnn BEP Gelitirme Birimince hazrlanmasndan sonra retmen tarafndan BP hazrlanr. Bireyselletirilmi retim plan (BP), BEP nn amalarna ulalmasnda gerekli zel retim planlarn ieren uygulama plandr.
BP ya da dier bir adyla uygulama plan, bireyselletirilmi eitim programnda ngrlen uzun dnemli amalara, rencinin yerletirildii eitim ortamnda ulalmasn salayan bir dokman olarak da dnlebilir.
BP, uzun dnemli amalara ulamak iin konulan ksa dnemli amalar, ayrntl deerlendirmeyi, retimin planlanmasn ve BP nn deerlendirmesini ierir. Bu deerlendirme BEP nn bir sonraki uzun dnemli amalarnn belirlenmesini salayacaktr.

A.BREYSELLETRLM RETM PLANININ HAZIRLANMASI

Ayrntl deerlendirme:
Ayrntl deerlendirme; rencinin gereksinim nceliklerinin sras dikkate alnarak ve lme aralar kullanlarak geliim ya da disiplin alanlarnda, retimin yaplaca basaman belirlenmesidir.
Ayrntl deerlendirme, ayrntl lme aralarnn uygulanmasn gerektirir. Ayrntl lme aralarnn uygulanmas sonucunda, retimin yaplaca davran basamaklar ortaya kar. Ayrntl lme aralar retmen yapm l aralardr Bu aralar nceden karar verilen bir lte gre gelitirilir ve lt baml testler olarak nitelendirilirler. lt baml l aralar gelitirilirken, ncelikle ele alnan kavram ve becerinin analizi yaplr.
Kavram analizi, bir kavramn ilikili ve ilikisiz niteliklerinin belirlenmesi iidir. Beceri analizi ise bir beceriyi daha kk alt basamaklara ayrma iidir. Beceri analizi, retimsel hedeflerin ve ilikili renme etkinliklerinin belirlenmesinde kullanlan bir yntemdir. Bu yntem bir sreci belirli baz beceri ve paralara blerek bireyin daha kolay renmesini amalar. Beceri analizinin temeli btn becerilerin, kendisinden daha kk paralara ayrlabildiine ve dikkatli bir sralama yaplrsa renmenin daha kolay gerekleebileceine dayanr.
lt baml testler rencinin nceden tanmlanm kavram ve becerilerde yapabildiklerini belirlemek amacyla kullanlr. Bu testler, rencilerin kavram ve becerilere sahip olma dzeyini verir ve llecek olan davran gerekletirme durumunu lerek deerlendirmeye hizmet eder. Bu tr l aralar ile rencinin kavram ve becerilerde yapabildikleri, yatlar ile kyaslanmadan bamsz olarak deerlendirilir.
Hazrlanan lt baml testler bireysel olarak her bir renciye uygulandktan sonra retimin planlanmas aamasnda retimin yaplaca davran basamaklarna gre retim amalar yazlr.
Ksa dnemli amalarn oluturulmas:
BEP Gelitirme Birimi tarafndan hazrlanan bireyselletirilmi eitim programndaki uzun dnemli ama, mfredat programnda yer alan ve rencinin gereksinimi olan geliim ya da disiplin alannda bir dnemde ya da yl sonunda gerekletirebilecei amalardr. Bir baka deyile, zel eitim gerektiren bireyin yerletirildii snfn veya grubun yllk plan hazrlanrken, mfredatn hedefleri dorultusunda, bireyin eitim amalarnn gzetilmesi ve belirtilmesidir.
Uzun dnemli amalara gre bireyin daha ksa srede gerekletirebilecei ara basamaklarn belirlenmesi gerekir. Bu ara basamaklar ksa dnemli amalardr. Ksa dnemli amalar bireyin bir gn, bir hafta, bir ay ya da bir nite sonunda hangi performans dzeyine ulaacann llebilir ifadelerle yazlmasdr. Ksa dnemli amalar zel eitim gereksinimi olan bireyin retmeni tarafndan ksa dnemli planlarnda (gnlk ve nite) belirtilmi olmaldr. Ynetmeliin 80.maddesinde de ..)Gnlk planlarnda zel eitim gerektiren rencinin bireysel ve geliim zelliklerini dikkate alarak, alaca nlemleri belirtmi olmas, konularna dikkat edilir. denilmektedir (Ek 6. Gnlk deerlendirme izelgesi ve gnlk BP rnei).
Ksa dnemli amalar, retim etkinliklerinin ve deerlendirme yntemlerinin seilmesine temel olutururlar. Bu amalar, rencinin davran olarak tanmlanmal, gstermesi istenen davrann hangi koullar altnda gerekletirilecei belirtilmeli ve kabul edilebilir davran iin gerekli ltlere yer verilmelidir.
retimin planlanmas:
lt baml testlerin uygulanmas sonucunda retimin yaplaca davran basamaklar retim amalar olarak belirtilir. retim amalar rencinin hangi davran, hangi durum ve koullarda ve hangi dzeyde yapacan ifade eden gzlenebilir ve llebilir terimlerle yani davransal ama niteliinde yazlr.
retimin planlanmasnn ieriini, retimin amac ve retimin amalarnn gerekletirilmesinde kullanlacak retim sreci oluturur. retimin amac, lt baml testlerin uygulanmasndan sonra ortaya kmtr. retim sreci ise retim yntem ve aralarndan oluur. rencinin eitim gereksinimine ve programn niteliine gre retim amalarnn gerekletirilmesine hizmet edecek yntem belirlenir, bu ynteme uygun aralar hazrlanr (rnein rencinin bir disiplin alanndaki bir davran basamana ilikin retim amalarnn gerekletirilmesine hizmet edecek yntem bireysel alma olarak belirlendi ise, bu rencinin retiminin planlanmas srecinde bu almaya uygun dzenlemeler yaplr ve aralar gelitirilir).
retimin yntem ve amalar belirlendikten sonra bu retimin uygulanmas iin bir takvim oluturulur. Bireyin bir gn, bir hafta, bir ay ya da bir nite sonunda hangi performans dzeyine ulaacann llebilir ifadelerle yazlmas, bir disiplin alannda bir davrana ynelik retimin planlanmasdr.

B.RETMN UYGULANMASI:
Bireyselletirilmi retim plannn uygulamaya dntrlmesi; belirlenen ksa dnemli amalar dorultusunda, ayrntl deerlendirmeyi yaparak ve retim yaplacak davran basamak ya da basamaklarn belirleyip bu basamaklara uygun davransal amalar yazarak, davrann retimine ilikin yntem ve aralarn belirlenmesi ve retimin ngrlen sre iinde gerekletirilmesidir.

C. B P DEERLENDRMES :
rencinin retim sresince ve retim sonunda srekli olarak deerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bireyselletirilmi retim planlarnda yer alan retim amalarnn retimi, belirlenen sre ierisinde tamamlandktan sonra, BP nda belirlenmi olan retim amalarnn ne kadarnn rencide gerekletii, lt baml testlerde retim yaplacak davran basamak ya da basamaklarnn kazanlp kazanlmadna baklarak, deerlendirilir. retmen, rencilerinin BP nda yer alan her bir ksa dnemli amala ilgili olarak ilerleme deerlendirmesini yapmal ve kaydetmelidir (Ek 6. Gnlk deerlendirme izelgesi ve gnlk BP rnei).
lerlemelerin deerlendirilmesiyle, rencinin gerekletirdii retimsel amalara gre ve nceden belirlenmi ksa dnemli amalarn srasna uygun yeni retimsel amalar belirlenir.
retimin uygulanmas iin ngrlen sre ierisinde retmen davrann retimine ilikin deerlendirmeler yapacaktr. Bu deerlendirmeler sonucunda, rencinin ilerleme kaydedememi olduu belirlenmise, retmen retimin gerekletirilmesini snrlandran ya da engelleyen nedenleri deerlendirerek, BEP gelitirme birimine raporlatrarak sunmak zere, kaydedecektir. Bu nedenler yle sralanabilir:
1.renciden kaynaklanan nedenler;
rencinin uzun sren bir salk sorunu yaamas, uyumunu gletiren psikolojik sorununun olmas ve bu sorunlara zm getirebilecek uzman desteinin,yazl bavurulara ramen bulunamam olmas vb.
2.retimin planlanmas ile ilgili nedenler;
Uygun lt baml testlerin gelitirilmemi olmas, ksa dnemli amalarn uygun seilmemi olmas, belirlenen retim yntem ve tekniklerinin uygun olmay, belirlenen ara-gerecin salanamamas vb.
3.Ortamdan kaynaklanan nedenler;
zel eitim gereksinimi olan bireyin eitim gereksinimine uygun ortam dzenlemelerinin yaplmam olmas vb.
4.Destek hizmetleri ile ilgili nedenler;
Yneltme raporunda belirlenmi olan destek hizmetlerin ortamda salanamam ya da yetersiz salanm olmas vb.
5.Anne-babann retim srecindeki yeri ile ilgili nedenler;
Anne-babann renci ile evde yapmas gereken, retmen tarafndan bildirilmi almalar yapmam olmas vb.
6.Yatl kurumlarda grup ve ett retmenlii ile ilgili nedenler,
zel eitime gereksinimi olan bireyin yerletirilmi olduu yatl kurumda, BP srecinde anne babann verecei eitim desteinin grup ya da ett retmenlerince desteklenmemi olmas vb.
retimin uygulanmasnda ilerlemeyi deerlendiren retmen, bu deerlendirmesini raporlatrarak, BP deerlendirme raporu olarak birime sunacaktr. lerlemeyi engelleyen ya da snrlandran yukardaki nedenler varsa, bunu raporunda belirtecektir.


2.almalara etkin biimde katlr,
3.Deerlendirme sonrasnda kan eitim nlemi ve yneltme kararnda isteini belirtir.
f) Rehber retmen-psikolojik danman;
1.Bireyin zel eitim gereksinimleri dorultusunda grn belirtir ve bireye rehberlik yapar,
2.Bireyin geliimini izler.
g) Eitsel tanlama, izleme ve deerlendirme ekibi;
1.Birey iin saptanan destek eitim hizmetlerinin uygulanmasnda rehberlik eder,
2.Bireyin geliimini okul rehberlik ve psikolojik danma hizmetleri servisi ile i birlii iinde iziler.
h) Eitim programlar hazrlamakla grevlendirilen retmen;
1.Bireysel eitim programlarnn hazrlanmasnda, uygulandrl-masnda ve deerlendirilmesinde etkin grev alr,
2.Deerlendirme lekleri gelitirir. Gereksinim duyulan ara-gerecin gelitirilmesi veya salanmas iin bakan ile e gdml alr.
3.Bireyin geliimine gre yeni bireysel eitim program nerileri hazrlar,
4.Gerektiinde bireye, aileye, retmene danmanlk yapar.

BEP nn uygulanabilmesinin n koullar nelerdir?
BEP Gelitirme Birimince hazrlanan BEP;
a) Bireyin gereksinimlerine gre belirlenmitir.
b) Okul ve aile tarafndan karlkl kararlatrlmtr.
c) Bireyin ya grubuna zg etkinlikleri destekler.
d) Bireyin aitlik duygusunu desteklemeye ynelik nlemleri ierir.
BEP Gelitirme Biriminin alma ilkeleri nelerdir?
a) Birim yeleri BEP nn ama ve hedeflerini gerekletirmek iin birlikte almaya nem vermelidir.
b) Bireyin gl ynlerine ve sahip olduu yeteneklere odaklanlmaldr.
c) Birim yeleri srekli iletiim iinde olmaldr.
d) Programlar, her bireyin gereksinimlerini karlayacak dorultuda uyarlanmaldr.
e) retim yntemleri eitlilik oluturmaldr.
f) Dncede esnek, uygulamada risk almaya ak bir tavrla hareket edilmelidir.
g) retmenlerin ders planlar, bireyin BEP nda yer alan ama ve hedefleri yanstmaldr.
h) retimden sorumlu okul personeli bireyin kaydettii ilerlemeleri izlemelidir.
i) Dnemsel incelemeler, planl olarak yaplmaldr.
j) lgili hizmetler (destek hizmet, destek personel vb.) yneltme raporunda belirtildii ekilde verilmelidir.
k) Deerlendirme toplantlar yaplmaldr.
l) Bireyin programnn uygulanabilmesi iin zel eitim gerektiren bireylerin rgtlerinin grlerine nem verilir (573 sayl KHK Mad. 4/h).

yntem bir sreci belirli baz beceri ve paralara blerek bireyin daha kolay renmesini amalar. Beceri analizinin temeli btn becerilerin, kendisinden daha kk paralara ayrlabildiine ve dikkatli bir sralama yaplrsa renmenin daha kolay gerekleebileceine dayanr.
lt baml testler rencinin nceden tanmlanm kavram ve becerilerde yapabildiklerini belirlemek amacyla kullanlr. Bu testler, rencilerin kavram ve becerilere sahip olma dzeyini verir ve llecek olan davran gerekletirme durumunu lerek deerlendirmeye hizmet eder. Bu tr l aralar ile rencinin kavram ve becerilerde yapabildikleri, yatlar ile kyaslanmadan bamsz olarak deerlendirilir.
Hazrlanan lt baml testler bireysel olarak her bir renciye uygulandktan sonra retimin planlanmas aamasnda retimin yaplaca davran basamaklarna gre retim amalar yazlr.
Ksa dnemli amalarn oluturulmas:
BEP Gelitirme Birimi tarafndan hazrlanan bireyselletirilmi eitim programndaki uzun dnemli ama, mfredat programnda yer alan ve rencinin gereksinimi olan geliim ya da disiplin alannda bir dnemde ya da yl sonunda gerekletirebilecei amalardr. Bir baka deyile, zel eitim gerektiren bireyin yerletirildii snfn veya grubun yllk plan hazrlanrken, mfredatn hedefleri dorultusunda, bireyin eitim amalarnn gzetilmesi ve belirtilmesidir.
Uzun dnemli amalara gre bireyin daha ksa srede gerekletirebilecei ara basamaklarn belirlenmesi gerekir. Bu ara basamaklar ksa dnemli amalardr. Ksa dnemli amalar bireyin bir gn, bir hafta, bir ay ya da bir nite sonunda hangi performans dzeyine ulaacann llebilir ifadelerle yazlmasdr. Ksa dnemli amalar zel eitim gereksinimi olan bireyin retmeni tarafndan ksa dnemli planlarnda (gnlk ve nite) belirtilmi olmaldr. Ynetmeliin 80.maddesinde de ..)Gnlk planlarnda zel eitim gerektiren rencinin bireysel ve geliim zelliklerini dikkate alarak, alaca nlemleri belirtmi olmas, konularna dikkat edilir. denilmektedir (Ek 6. Gnlk deerlendirme izelgesi ve gnlk BP rnei).
Ksa dnemli amalar, retim etkinliklerinin ve deerlendirme yntemlerinin seilmesine temel olutururlar. Bu amalar, rencinin davran olarak tanmlanmal, gstermesi istenen davrann hangi koullar altnda gerekletirilecei belirtilmeli ve kabul edilebilir davran iin gerekli ltlere yer verilmelidir.
retimin planlanmas:
lt baml testlerin uygulanmas sonucunda retimin yaplaca davran basamaklar retim amalar olarak belirtilir. retim amalar rencinin hangi davran, hangi durum ve koullarda ve hangi dzeyde yapacan ifade eden gzlenebilir ve llebilir terimlerle yani davransal ama niteliinde yazlr.
retimin planlanmasnn ieriini, retimin amac ve retimin amalarnn gerekletirilmesinde kullanlacak retim sreci oluturur. retimin amac, lt baml testlerin uygulanmasndan sonra ortaya kmtr. retim sreci ise retim yntem ve aralarndan oluur. rencinin eitim gereksinimine ve programn niteliine gre retim amalarnn gerekletirilmesine hizmet edecek yntem belirlenir, bu ynteme uygun aralar hazrlanr (rnein rencinin bir disiplin alanndaki bir davran basamana ilikin retim amalarnn gerekletirilmesine hizmet edecek yntem bireysel alma olarak belirlendi ise, bu rencinin retiminin planlanmas srecinde bu almaya uygun dzenlemeler yaplr ve aralar gelitirilir).
retimin yntem ve amalar belirlendikten sonra bu retimin uygulanmas iin bir takvim oluturulur. Bireyin bir gn, bir hafta, bir ay ya da bir nite sonunda hangi performans dzeyine ulaacann llebilir ifadelerle yazlmas, bir disiplin alannda bir davrana ynelik retimin planlanmasdr.

B.RETMN UYGULANMASI:
Bireyselletirilmi retim plannn uygulamaya dntrlmesi; belirlenen ksa dnemli amalar dorultusunda, ayrntl deerlendirmeyi yaparak ve retim yaplacak davran basamak ya da basamaklarn belirleyip bu basamaklara uygun davransal amalar yazarak,


Aile Grme Formu
Bu form ocuunuzun deerlendirilmesine katkda bulunmanza yardmc olmak amacyla hazrlanmtr. Sralamay deitirebilir ya da nemli bulduunuz yeni eyleri ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, size nerilen balklar kullanmanzda yarar vardr.

A.LK YILLAR
1.ocuunuzun ilk yllar konusunda bize yardm olabilecek neler anmsyorsunuz? 2.Bir bebek olarak nelerden holanrd?
3.O zaman kaydettii ilerlemelerden honut muydunuz?
4.Bir eylerin yolunda gitmediini ilk ne zaman hissettiniz?
5.O zaman ne oldu?
6.Kimden ne tr neriler ve yardmlar aldnz?

B.OCUUNUZUN U ANK DURUMU
1.Genel sal: Yeme ve uyku alkanlklar, genel durumu, okula devamszl, ksrk, souk algnl gibi kk salk sorunlar, ciddi salk sorunlar;kazalar, hastanede geirilen sre, uygulanan zel diyet, genel belirtiler; yorgunluk, kullanlan ilalar, sigara, iki gibi alkanlklar
2.Bedensel beceriler: Yrme, koma, trmanma, bisiklet srme, futbol ya da baka sporlar, resim yapma, lego oyunlar, ev yaam ile ilgili ara-gere kullanma
3.Yaam becerileri: Kiisel bamszlk dzeyi; giyinme, yatak toplama, odasn dzenli tutma, gnlk rutinle baa kma, parasnn hesabn yapma, genel bamszlk durumu.
4.letiim: Konuma dzeyi, aklama, insanlar ve olaylar betimleme, evden- okula ve okuldan-eve bilgi iletimi, sohbetlere katlma, telefonu kullanma.
5.Evde oyun ve renme: Zamann nasl geirdii; TV seyretme, bilgi edinmek iin okuma, hobiler, konsantrasyon, paylama.
6.Dardaki etkinlikler: Spor etkinliklerine katlm, sosyal etkinliklere ve ortamlara katlm, bu tr ortamlara ve etkinliklere katlmdan tr mutlu olma.
7.likiler: Evde ve darda anne-babayla, kardelerle, arkadalarla, dier yetikinlerle.
8.Evdeki davranlar: birlii, paylam, istenilenleri dinleme ve yerine getirme, evde yardm davran, yardm etmeyi nerme, ailenin gnlk rutinine ve kurallarna uyma, iyi ve kt ruh halleri; somurtma, huysuzluk, gsterii, sevecen.
9.Okulda: Dier ocuklarla ve retmenlerle ilikiler, okuma, yazma, sayma ve okuldaki dier etkinliklerde kaydettii ilerlemeler, okul ocuunuza nasl yardm etti ya da etmedi, ocuunuzun okul almalarna yardm etmeniz istendi mi, istendiyse sonu ne oldu, ocuunuz okuldan holanyor mu, ocuunuzun okulla ilgili kolay ya da zor bulduu eyler.

C.GENEL GRLERNZ
1.ocuunuzun zel eitim gereksinimleri neler?
2.Bunlar en iyi biimde nasl karlanabilir?
3.ocuunuzun ayn ya grubundan dier ocuklarla farkllklar neler?
4.ocuunuz neleri yapmaktan holanyor?
5.ocuunuzun iyi yapt eyler neler?
6.ocuunuz nelerden kayglanyor? Glklerin farknda m?
7.ocuunuzla ilgili sizin kayglarnz neler?
8.Vermeyi istediiniz baka bilgi var m?
a. Aileniz hakknda ocuunuzu etkilemi olabileceini dndnz nemli olaylar?
b. Bakalarnn ocuunuz hakknda syledikleri?
9.Kiminle daha fazla balant iinde olmay istersiniz?
10.ocuunuzun gereksinimlerinin ailenizi bir btn olarak nasl etkilediini dnyorsunuz?


Ekli Dosya(lar)
.doc  BREYSELLETRLM ETM PROGRAMININ HAZIRLANMASI.doc (Boyut: 64.5 KB / ndirme: 115)
ranl air irazi Derki ; Ak'a uma kanatlarn yanar,
Hz.mevlana der ki; Ak'a umayan kanatlar neye yarar.
(Bu Mesaj 04-09-2011 10:45 deitirilmitir. Deitiren : Ebru.)
04-09-2011 10:41
Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
BREYSELLETRLM ETM PROGRAMININ HAZIRLANMASI - Ebru - 04-09-2011 10:41

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir