escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan 29 Mays stanbul'un Fethi retmen Sitesi2499 defa grntlendi.

29 Mays stanbul'un Fethi

Ebru
Profesr Dr.
*****


Mesajlar: 10,000 Katlma Tarihi: 04-03-2011 Rep Puan: 27 Durum: evirimd

Mesaj: #1
29 Mays stanbul'un Fethi
stanbulun fethi
stanbulun fethi 29 Mays 1453, Sal gn, ehri gnlerdir kuatan Osmanl ordusunun, imdi stanbul olarak bilinen, o zamanki adyla Konstantinopolis ( Constantinople) ehrini Sultan II. Mehmed Hann (Fatih Sultan Mehmed) komutanlnda fethetmesidir.

Bu fetihten sonra Osmanl Devleti mparatorluk olmu, henz 21 yanda olan Sultan II. Mehmed, "fatih" unvann da alarak Fatih Sultan Mehmed olarak anlmaya balanmtr. Tarihteki en nemli devletlerden olan Dou Roma mparatorluu bu fetihle birlikte sona ermitir. stanbul feth edildikten sonra Orta a kapanm ve 1789 Fransz ihtilaline kadar srecek olan Yeni a balamtr.


nceki stanbul kuatmalarKaradeniz ve Akdenizi birbirine balayan deniz yolu zerinde kurulu olan stanbul ehri, gnmzde olduu gibi o zamanlar da olduka nemli bir ehirdi. 1453 ylna kadar farkl zamanlarda, Avarlar, Araplar, Avrupallar ve Osmanllar tarafndan defalarca kuatlm, fakat gerek Bizansn sahip olduu Rum atei (grejuva), gerekse ehrin o zamanlar iin alamaz olarak grlen surlar, bu fetih hareketlerini baarsz klmt.

Saylar 29 olan kuatmalar srayla unlardr:1.M. 340 Makedonya Kral Phillippe

2.M. 194 Roma mparatoru Septim Severus (Baarl olmutur.ehir artk Romallara balanmtr.)

3.M.S 616 ran Hkmdar Keyhsrev

4.M.S 626 ranllar ve Avar Trkleri ortak

5.M.S 665 Emevi Halifesi Muaviye

6.M.S 667 Emevi Halifesi Muaviye

7.M.S 672 Emevi Halifesi Muaviye

8.M.S 712 Emevi Halifesi I.Velid

9.M.S 722 Emevi Halifesi I.Velid (Yalnzca Galata Liman alnm,Arap Camii ina edilmitir.)

10.M.S 782 Abbasiler (Kent haraca balanmtr.)

11.M.S 854 Abbasi Halifesi Mtevekkil

12.M.S 864 Ruslar

13.M.S 869 Abbasi Halifesi Mtevekkil

14.M.S 936 Ruslar

15.M.S 959 Macarlar

16.M.S 970 Abbasiler (Kent haraca balanmtr.)

17.M.S 1203 Latinler (Latinler stanbulu 1261e kadar ellerinde tuttular.)

18.M.S 1302 Venedikliler

19.M.S 1348 Cenovallar

20.M.S 1391-1396 Osmanl Padiah I.Bayazid (ehir stanbulda bir Trk Mahallesi kurulmas isteine kar klmas zerine ablukaya alnmtr.)

21.M.S 1412 Osmanl ehzadesi Musa elebi

22.M.S 1422 Osmanl Padiah II.Murat

23.M.S 1437 Cenovallar

24.M.S 1453 Osmanl Padiah II.Mehmed (Baarl olmutur.Sonrasnda ehir Trklerin hakimiyeti haline girmitir.)Bunun yannda Atillann, Vikinglerin, Bulgarn ve Gotlarn da kuatma yapt baz kaynaklarda geer ama tarihleri bilinmemektedir.

Fatih Sultan Mehmet padiah, olduktan sonra ilk i olarak, devaml ayaklanma karan Karamanolu Beyliine kar sefere kt. Karamanolu brahim Bey af diledi. Fatih stanbulun fethini dnd iin onu balad. Fatih Sultan Mehmed, byk gayesini gerekletirmek iin, Macarlara, Srplara ve Bizansllara kar yumuak davranyordu. Amac Hallarn birlemesini nlemek, onlar tahrik etmemek ve zaman kazanmakt. Bin yllk tarihinin sonuna gelmi olan Bizans kle kle sadece stanbul ehrinin snrlar iinde hkm sren bir devlet durumuna dmt. Ancak buna ramen Bizansn varl, Balkanlardaki Trk hakimiyeti asndan tehlikeli oluyordu. Bizans mparatorlar, Anadoludaki eitli siyasi gleri de Osmanl aleyhine kkrtmaktan geri kalmyorlard. Hatta zaman zaman Osmanl ehzadeleri arasndaki taht kavgalarna karp devletin i dzenini bozuyorlard. stanbulun Osmanl Devletinin hakimiyeti altnda girmesi, ticari ve kltrel ynden nemli bir avantajn daha ele geirilmesi demekti. Boazlar tam anlamyla kontrol altna alnacak ve bu sayede, Karadeniz ticaret yollar ele geirilmi olacakt.

Karamanoullar meselesini zen Fatih Sultan Mehmed, stanbulun fethi iin gerekli hazrlklara balad. Devrin mhendislerinden Musluhiddin, Saruca Sekban ile Osmanllara snan Macar Urban Edirnede top dkm iiyle grevlendirildi. "ahi" ad verilen bu toplarn yannda, tekerlekli kuleler ve artma gllelerin retilmesi (havan topu) yaplan hazrlklar arasndayd. Yaptrlan bu byk toplar stanbulun fethedilmesinde nemli rol oynad. Yldrm Bayezidin stanbul kuatmas srasnda yaptrd Anadolu Hisarnn karsna, Rumeli Hisar (Boazkesen) ina edildi. Bu sayede Boazlarn kontrol salanacak, deniz yoluyla gelebilecek yardmlara kar tedbir alnm olacakt. 400 paradan oluan bir donanma ina edildi. Turhan Bey komutasndaki bir Osmanl donanmas Moraya gnderildi ve stanbula yardm gelmesi engellendi. Eflak ve Srbistan ile var olan bar antlamalar yenilendi. Macarlarla da yllk bir antlama yapld. Osmanllarn bu hazrlklar karsnda, Bizansllar da bo durmuyordu. Surlar salamlatrlyor ve ehre yiyecek depolanyordu.
Ayrca Bizans mparatoru Konstantin, Halie bir zincir gerdirerek, buradan gelecek tehlikeyi nlemeye alt. Ayn zamanda Hal dnyasndan yardm isteniyor, Papa ise yapaca yardm karsnda Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birletirilmesini istiyordu. Ancak Katoliklerden nefret eden Ortodoks Rumlar, Roma kilisesine balanmak istemiyor, "stanbulda Kardinal Klah grmektense, Trk sar grmeye razyz" diyorlard. Fatih Sultan Mehmed, hazrlklar tamamlandktan sonra, Bizans mparatoru Konstantine bir eli gndererek, kan dklmeden ehrin teslim edilmesini istedi. Fakat mparatordan gelen savaa hazrz mesaj zerine, stanbulun kara surlar nne gelen Osmanl ordusu, 6 Nisan 1453de kuatmay balatt. Osmanl donanmas ise Haliin giriinde ve Sarayburnu nnde demirlemiti. Ordu; merkez, sa ve sol olarak ksma ayrld. 19 Nisanda yaplan ilk saldrda, tekerlekli kuleler kullanld ve bu saldr ile Topkap surlarndan burlara kadar yanald. Osmanl Ordusundaki er says 150.000 ile 200.000 arasndayd. Bu kuvvetlere Rumeli ve Anadolu beylerine bal eitli kuvvetler de katlmt. ok iddetli arpmalar oluyor, Bizansllar ehri koruyan surlarn zarar gren blmlerini hemen tamir ediyorlard. Venedik ve Cenevizliler de donanmalaryla Bizansa yardm ediyorlard.
Fatih Sultan Mehmed Osmanl donanmasnn kuatma srasnda yeterince kullanlamadn ve bu yzden kuatmann uzadn dnyordu. stanbulun Hali tarafndaki surlarnn zayf olduu biliniyordu. Bizans bu blgeye zinciri bu nedenle germiti. Yksekten atlan ta glleler Bizans donanmasndan baz gemileri batrmt fakat bir ksm donanmann Halie indirilmesi kesin olarak gerekliydi. Fatih Sultan Mehmed, stanbulun fethedilmesini kolaylatracak nemli kararn verdi. Osmanl donanmasna ait baz gemiler karadan ekilerek Halie indirilecekti. Tophane nndeki kydan balayp Kasmpaaya kadar ulaan bir gzergah zerine kzaklar yerletirildi. Gemilerin, kzaklarn zerinden kaydrlabilmesi iin, Galata Cenevizlilerinden zeytinya, sade ya ve domuz ya alnarak kzaklar yaland. 21-22 Nisan gecesi 67(yada 72) para gemi dzeltilmi yoldan Halie indirildi. Haliteki Trk donanmasna ait toplar, surlar dvmeye balad. Ciddi arpmalar cereyan etti.
Bundan sonraki gnlerde top sava, ok, tfek atlar, lam kazmalar, byk ve hareketli sava kulelerinin surlara saldrlar devam etti. Kuatmann uzun srmesi ve kesin baarya ulalamamas askerler arasnda endie yaratt. Ancak, stanbulu her ne artta olursa olsun almaya kararl olan Fatih Sultan Mehmed kumandanlarn ve alimlerin de bulunduu bir toplant dzenledi. Cesaretlendirici bir konuma yaptktan sonra, 29 Maysta genel saldrnn yaplacana dair kararn aklad. arpmalar srasnda Bizans koruyan surlar zerinde kapatlmas mmkn olmayan gedikler almaya balamt. Surlar ierisine kk szmalar oluyor, ancak geri pskrtlyordu. lk defa Ulubatl Hasan ve arkadalarnn ehit olmak pahasna tutunmay baardklar stanbul surlar, artk direnemiyordu. 53 gn sren ve 19 Nisan, 6 Mays, 12 Mays ve 29 Maysta yaplan drt byk saldrdan sonra Dou Roma mparatorluunun 1125 yllk bakenti olan stanbul, 29 Mays 1453 sal gn fethedildi. stanbulun fethi, ok nemli sonular da beraberinde getirdi.
Fatih Sultan Mehmed, stanbulun fethinden sonra batdaki hakimiyeti pekitirmek, snrlar geniletmek, slam en uzak yerlere kadar yaymak ve Hristiyan birliini bozmak amacyla Avrupa zerine bir ok seferler dzenledi. Srbistan (1454,1459), Mora ( 1460), Eflak ( 1462), Bodan ( 1476), Bosna-Hersek, Arnavutluk, Venedik ( 1463- 1479), talya ( 1480) ve Macaristan seferleriyle Osmanl mparatorluu Avrupadaki hakimiyetini pekitirdi. Srbistan Krall tamamen ortadan kaldrlp Osmanl sanca haline getirildi, Mora tamamen fethedildi, Eflak Osmanl eyaleti yapld, Bosna tekrar Osmanl hakimiyetine alnd, Arnavutluk ele geirildi. 16 yl sren Osmanl-Venedik Deniz Savalar sonunda Venedik bar imzalamay kabul etti. talyaya yaplan sefer srasnda Romann fethi asndan ok nemli bir merkez olan Otranto, fethedildi ancak Fatih Sultan Mehmedin lm zerine geri kaybedildi.
stanbulun o dneme kadar fethedilemeyen efsanevi bir ehir olmasnn en byk sebebi evresini kuatan surlard. O dnemde baka hibir yerde bu kadar salam savunma sistemi bulunmamaktayd. Uzunluk bakmndan eriilmez olmasna ramen in Seddi bile savunma asndan stanbul surlarnn yanna yaklaamyordu. Karada 6.492 m., Marmara ve Hali kylarnda 820 m. uzunluundaki surlar birka kademeden oluurdu. En nde Bizansn mobil kuvvetleri savunur, arkasnda 7 m. genilik ve derinliindeki su ile dolu hendekler bulunurdu. Bunlarn arkasnda mzrakl askerlerin bekledii savunma mazgallar vard. Savunma mazgallar geildii takdirde 5-7 m. yksekliindeki orta surlara gelinirdi. Osmanl ordusu orta surlar nnde ok sayda ehit vermiti. En arkada ise 12-13 m. ykseklikte asl surlar bulunurdu. Asl surlarn zerinde bekleyen askerler hibir canlnn sur dibine yaklamasna izin vermezdi.

stanbulun Fethinin Nedenleri
1. Bizansn, Osmanl Devletinin Rumelideki ilerlemesine ve bymesine engel olmas
2. Bizansn Anadolu beyliklerini Osmanl Devletine kar kkrtarak Anadoludaki Trk birliini bozmaya almas
3. Bizansn Osmanl ehzadelerini kkrtarak Osmanl Devletinde taht kavgalarna neden olmas
4. Bizansn, Avrupa-Hristiyan dnyasn kkrtp Hal Seferlerine zemin hazrlamas
5. Anadolu ve Rumeli topraklar arasndaki balantnn salanabilmesi iin stanbulun alnmasnn gerekmesi
6. pek Yolunun Avrupaya alan koluna hakim olmak
7. Kara ve deniz ticareti bakmndan stanbulun nemli bir konuma sahip olmas
8. Boazlar yolu ile ekonomik canlln mevcudiyeti
9. Anadolu ve Rumeli arasndaki askeri geiin kolaylatrlmak istenmesi
10. II. Mehmedin, Hz. Muhammedin; "stanbul elbet fetholunacaktr. Ne gzel kumandandr o kumandan ve ne gzeldir o askerler" hadisine layk olabilme dncesi

stanbulun Fethi in Osmanl Devletinin Yapt Hazrlklar
1. II. Mehmet, nce Macarlar ve Venedikliler ile bir bar antlamas yaparak Balkanlarda gven ve istikrar salad.
2. Karamanoullar ile anlaarak Anadoludaki gvenlii salad.
3. Bizansa Karadenizden gelecek yardmlar engelleyebilmek iin, Anadolu Hisar( Gzelce Hisar)nn karsna Rumeli Hisar( Boazkesen Hisar)n yaptrd.
4. stanbulun gl surlarnda gedikler aabilmek iin, Bizansn hapisanesinden Macar Usta Urban karld ve Edirnede ona, o zamana kadar grlmemi byklkte toplar dktrtld.
5. stanbul surlarna rahat asker karabilmek iin tekerlekli kuleler yapld.
6. Kuatmaya yardm iin bir donanma hazrland.
stanbulun Fethi in Bizansn Yapt Hazrlklar
1. Kale surlarn glendirdiler.
2. Osmanl Donanmasnn Halie girmesine engel olmak iin, Haliin azn zincirle kapattlar.
3. Bizansllar, suda yanabilen barut, neft ya ve kkrt ile yaplan Rum Atei (Gregois) adl silah yaptlar.
4. Osmanl Devletinin kuatmaya hazrlandklarn anlaynca depolarn yiyecek, silah, mhimmat vb. eylerle doldurdu.
Byk Kuatma
23 Mart 1453te Edirneden hareket etti ve 6 Nisan 1453te stanbulu kuatt. Kuatma, aralkl atmalarla 53 gn srd. II. Mehmet, andarl Halil Paann stanbulun fethine kar bir tutum sergilemesi zerine, son saldr hazrlklarn yapmas iin Zaanos Paay grevlendirdi. Bizansa yardmn gelmesini nlemek iin de Marmara Denizi ile anakkale Boazn ablukaya ald. Hibir yerden destek alamayan Bizansn bakenti 29 Mays 1453 gn dt. Bin yllk Bizans mparatorluuna son veren II. Mehmet, bu olaydan sonra "Fatih" (lke aan, lke alan) nvann ald.

Fatih, bir tren alaynn banda ehre girdi. lk i olarak Ayasofyaya giderek buray camiye dntrd. stanbulu Osmanl mparatorluunun bakenti yapt. Kentin ticaret merkezi olan Galatadan kam olan Rumlarn ve Cenevizlilerin dnmesini salad. Rum Patrikliinin yeniden almasna izin verdi; ayrca bir Yahudi hahambal ile bir Ermeni patrikhanesi kurdurdu. II. Mehmet stanbulu, farkl dinlerden insanlarn bir arada yaad, ticaret ve kltr merkezi olan bir bakent yapmay amalad.

stanbulun Fethinin Trk Tarihi Asndan Sonular
1. Osmanl Devletinin Kurulu Dnemi bitti, Ykseli Dnemi balad.
2. stanbulun Fethi ile Osmanl Devletinin Anadolu ve Rumeli topraklar arasndaki Bizansn yaratt tehlike ortadan kalkt.
3. stanbulun Fethi ile Karadenizi Akdenize balayan ticaret yollar ele geirildi.
4. pek Yolunun Avrupaya giden kolu ele geirildi.
5. stanbul, Osmanl Devletinin bakenti yapld ve II. Mehmed lke alan, lke aan anlamna gelen Fatih nvann ald.
6. Osmanl Devletinin slm Dnyasndaki saygnl artt.
7. Fener Rum Patrikhanesi Osmanl himayesine girdi.
stanbulun Fethinin Dnya Tarihi Asndan Sonular
1. stanbulun Fethi ile Orta a kapanp, Yeni a ald.
2. stanbulun Fethi srasnda kullanlan byk toplarn, en gl surlar bile ykabilecei grld. Bu denli gl toplarn yaplmas, Avrupadaki derebeyliklerin yklmasna ve merkeziyeti krallklarn glenmesine neden oldu.
3. stanbulun Fethi ile pek Yolunun Orta Asyadan Avrupaya giden kolunun Osmanl Devletinin eline gemesi, Avrupallar yeni ticaret yollar arayna yneltti. Bu olay Corafi Keiflerin nedenlerinden birini oluturdu.
4. stanbulun Fethinden sonra talyaya giden bilim adamlar, orada eski Yunan ve Roma eserlerini inceleyerek, Rnesansn balamasna katkda bulundular.
ranl air irazi Derki ; Ak'a uma kanatlarn yanar,
Hz.mevlana der ki; Ak'a umayan kanatlar neye yarar.
13-03-2011 01:44
Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
29 Mays stanbul'un Fethi - Ebru - 13-03-2011 01:44
RE: 29 Mays stanbul'un Fethi - KaRNeC - 12-08-2011, 12:53

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  13 Mays Anneler Gn iirleri KaRNeC 0 1,639 09-05-2013 11:07
Son Mesaj: KaRNeC
  19 Mays Atatrk Anma Genlik ve Spor Bayram Ebru 2 3,453 12-08-2011 01:01
Son Mesaj: KaRNeC
  22 Mays Dnya ocuk iirleri Gn KaRNeC 0 1,476 12-08-2011 12:59
Son Mesaj: KaRNeC
  29 Mays Trk Bykleri Gn KaRNeC 0 1,847 19-04-2011 08:01
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 2 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | n11 entegrasyon | mara haberleri

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir