bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan Eshab- Kehf (Maara Arkadalar) retmen Sitesi794 defa grntlendi.

Eshab- Kehf (Maara Arkadalar)

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,204 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Eshab- Kehf (Maara Arkadalar)
Hazreti Isa aleyhisselmdan sonra ncil ehlinin ii karmakark, alt st olmu, aralarnda gnahkrlar bym, hkmdarlar azgnlam ve putlara tapar; putlar iin kurbanlar keser hale gelmilerdi. Bu yolda en ileri gidenlerden birisi de Rum hkmdarlarndan Dekyanus idi. Bu hkmdar Rum diyarn dolap putperestlii kabul etmeyen Isa mmetini katlediyordu.

Dekyanus bu gezisi srasnda nihayet Eshb- Kehf'in ehri olan Dekinos'a da indi. ner inmez de man ehlini takip ve toplanmasn emretti, iman ehli bunu duyduklarndan dolay uraya buraya kap gizlenmilerdi. ehrin kfirlerinden tyin ettii zabtas, man sahiplerini takip ediyor, gizlendikleri yerlerden karp Dekyanus'a getiriyorlard. O da putlara kurban kesilen mezbaalara sevkedip kendilerini putlara tapmak ile ldrlmek arasnda muhayyer brakyordu. Alak dnya hayatna rabet gsterip de bu katlimdan korkanlar onun dediini yapyorlar, ebed hayat tercih edenleri ise ldrp paralayp ehrin srlarna ve kaplarna asyorlard.

Bu durumu gren bir ka gen ki, onlar Rum'un asilzadelerinden bir rivayete gre de hkmdarn yaknlarndan idiler. Kendileri hr kimselerdi. Bunlar bu vaziyetten ok mteessir oldular, bu fitnenin defi iin Allah Tel'ya gz yalaryla yalvararak namaz klp dua ediyorlard. Zalim hkmdarn adamlar bunlar ihbar ettiler. Bunun zerine Dekyanus, onlar bir sohbet halinde iken bastrp huzuruna getirtti ve biraz eyler syledikten sonra kendilerini Ya putlara tapmak veya lmden birini semek zere muhayyer brakt. O vakit o yiitler de Allah Tel'nn kendilerine verdii rabta ve metanetle kyam edip dediler ki:

Bizim bir ilhmz vardr ki, O'nun azamet ve kudreti Gkleri ve Yeri kaplar. O, Gklerin ve Yerin Rabbidir. Biz O'ndan baka birine ilh demeyiz, asla ibadet etmeyiz. Senin davetine uyma ihtimalimiz ebediyyen yoktur. Dorusu biz yle yaparsak o vakit akldan uzak, haddini am, yalan sylemi oluruz. nk ondan baka ilh muhaldir, yalandr. Hkmn ne ise yap!

Bylece bu yiitler mriklere kar ba kaldrp Allah'n birliini, tevhidi iln ettiler. Hsl bu genler, Allah'dan baka ilh tanmayan hakik m'min idiler, ileri de Allah Tel'nn hidayetiyle dinlerini korumak iin zalim mriklerin zorlama ve iddetlerine kar ba kaldrmak olmutu. irke sapan ve dnya hayatna rabet gsteren Hristiyanlara benzemiyorlard. Hkmdarn ve mriklerin huzurunda byle kyam edip olanca rabta ve kalb metanetiyle sz birlii halinde tevhidi iln ederek kendileriyle beraber hakk sylemeyip irke sapan kavimlerini tahkir ve takbih ederek yle sylediler:

Bak hele, unlar, u bizim kavim Allah Tel'dan baka ilh kabul ettiler. Allah Tel'nn ilh olduuna ve Rab olmasnn byklne Gkler ve Arz gibi ak deliller var. Fakat O'ndan bakasnn ilh olduuna dair ak bir delil getirseler ya bakalm? Ne mmkn?.. Delilsiz dva kabul edilir mi? Veya unun bunun keyf tahakkm ve tasallutu delil tutulur mu?

Yiitlerin byle kyam edip gereken cevab vermeleri zerine Dekyams, onlarn zerlerindeki asalet elbiselerinin soyulmasn emredip yanndan kard ve kendisi mhim bir i iin Ninova ehrine gitti ve geri dnnceye kadar onlara dnmek iin mhlet verdi; kendisinin dediine uyarlarsa uyarlar, yoksa dier mslmanlara yaptn yapacakt.

Bunun zerine genler kavimlerinden de byle yz evirdikten sonra ekilip kendi kendilerine dinlerini muhafaza etmek iin karar verip ehrin yaknndaki Bencls danda sarp bir maaraya gizlenmeyi kararlatrdlar. Her biri babasnn hanesinden bir eyler ald, bazsn sadaka olarak verdiler, kalann da nafaka edinerek gidip o maaraya sndlar. Burada gece ve gndz namaz klyorlar, Allah Tel'ya inleyerek, yalvararak niyaz ediyorlard. Nafakalarna ait ileri Temliha'ya vermilerdi. O, sabahleyin bir miskin kyafetine girerek ehre giriyor, lzm olan alyor, biraz da havadis renerek arkadalarnn yanna dnyordu.

Dekyanus ehre geri dnnceye kadar bu ekilde durdular. Zalim gelir gelmez bunlar isteyip babalarn getirtti. Babalar onlarn kendilerine isyan ve mallarn da yama ederek arlarda israf ile daa katklarn syleyip zr beyan ettiler. Temliha bu fena durumu grnce pek az azk alp alayarak maaraya vard ve arkadalarna deheti haber verdi. Hepsi alaarak secdelere kapanp Allah Tel'ya yalvardlar, sonra balarn kaldrp oturdular, yapacaklar i hakknda konumaya baladlar. Derken Allah Tel bunlara bir uyku verdi, yattlar, nafakalar ba ularnda olduu halde uyuyup kaldlar.

Beri tarafta Dekyanus hiddetinden ne yapacan dnyordu. Onlar uykuya daldran Allah Tel bunun kalbine de maarann kapsn kapatmay getirdi. Bunun zerine Dekyanus maarann kapsnn rdrlmesini emretti:

Alktan, susuzluktan lsnler, maaralar kabirleri olsun! dedi.

Adamlar da yle yaptlar. Ancak Dekyanus'un hanesinde mann gizleyen iki m'min vard. Birinin ad Pendros, dierininki ise Runas idi. Bunlar Eshb Kehf'in isimlerini, neseblerini ve kssalarn iki kuru levhaya yazp bir bakr sanda koyarak yaplan duvarn iine koymay kararlatrdlar ve bu ekilde yaptlar.

Bu yiitler yle bir vaziyette uykuya dalmlard ki, grlse uyank zannedilir, fakat hakikatte ise uykuda idiler. Uykuda olduklar halde gzleri ak, saa ve sola dnyorlard. Kpekleri Ktmr ise maarann giriinde kollarn servermi bir vaziyette uyuyordu. zerlerine kp varlsa muttlak dnlr kalr, korkudan donakalrlard. Zira vaziyetleri yle heybetli, yle korkun idi. Bu itibarla kendilerine kimsenin muttali olmas mmkn deildi. yle bir rahatlk iinde uyuyorlard ki Gne doduu zaman maaralarndan sa tarafna meyillenir, batarken de onlar sol taraftan makaslard. Yani zerlerine gn bile demez, dese de nihayet bat srasnda soldan biraz krkar geerdi. nk maarann vaziyeti buydu. Her taraf m'ahfuz, ancak kaps biraz batya meyilli olarak kuzeye bakyordu. Onlar ise maarann bir geni yerinde skntsz bir ekilde yatyorlard.

Eshb Kehf in o suretle Allah iin ba kaldrmas ve kavimlerini terkedip maarada byle yatmalar, Allah Tel'nn kudret ve rahmetinden bir delil, bir keramettir.

te bylece ilh bir rahmet olarak bu yiitlerin o maarada senelerce uyuyup muhafaza edilmesinden sonra Allah Tel onlar bir delil olarak ba's de etti, l diriltir gibi uykudan uyandrd. Eshb Kehf uyandklar vakit aralarnda soruturmaya baladlar ve ilerinden biri:

Ne kadar durdunuz, ne kadar uyudunuz? diye sordu. Kimisi:

Bir gn, diye cevap verdi. Kimi de:

Bir gnden z, dediler. . Nitekim kyamette diriltilecekler de byle sanacaklardr. Bu konuma esnasnda kimi de daha fazla durulduunu sezerek aralarndaki ihtilf kesmek iin dediler ki:

Ne kadar durduunuzu Rabbiniz en iyi bilir. Binaenaleyh ihtilf braknz da, hemen birinizi u gm paranzla ehre gnderiniz, en temiz yiyecek hangisi baksn ve size ondan bir rzk getirsin, ok dikkat ve nezaketle hareket etsin, sakn sizi kimseye sezdirmesin. Zira banza binerlerse phe yok ki, ya Sizi ldrecekler veya irtidad ettirip milletlerinin din putperestlie dndrecekler. O zaman da ebed kurtulu bulamazsnz. drlrseniz ehd olur kurtulursunuz ama, dininizden dnp kfre girerseniz dnyada ve hirette ebediyyen felaha eremezsiniz.

Hls'a byle konutular ve bu sz kabul ettiler de, ilerinden Temliha'y ehre gnderdiler. Fakat Hdnn takdirine bak ki, o derece saknmalarna ramen Allah Tel, bu suretle kendilerini tanttrd. nk Yemliha'nn elindeki para, o zamanki insanlara gre hayli eski olduundan dikkati ekmi ve yakalanmasna sebep olmutu. Bu ekilde Allah Tel va'dinin hak ve saatinin phesiz olduunu insanlar muhakkak bilsinler diye, bu duruma muttali klmt. Zira maarada ne kadar durduklarn bilemeyen Eshb- Kehf senelerce yattklar yerden kabirden kalkar gibi uyanp kalktklarn anlam ve vaktiyle ba kaldrdklar mriklere kar muvaffak olduklarn ve taleb ve mid ettikleri ilh rahmetin bir tecellsini grmek ve daha nce man ettikleri ekilde Alah'n va'dinin hak olduunu mahede ile bilmi oluyorlard. Ve bu suretle gerek kendileri ve gerek dierleri iin Kyametin phesiz olduuna da bir delil ve misl olmu bulunuyorlard.

Eshb- Kehf in uyuduklar maarann mevkii ile alkal olarak muhtelif yerler rivayet edilegelmitir. Ancak bugn ziyaret edilmekte olan Tarsus yaknlarndaki mevkiin onlara ait yer olduu bilinmektedir.

Bu kssaya ait hususlardan biri de onlarn kii olup kelbleriyle birlikte drt, veya be kii olup kelbleriyle beraber alt, yahut da yedi kii olup kelbleriyle beraber sekiz olduklarna dair rivayetlerdir ki, doruya en yakn olan sonuncusudur. Dorusunu Alah Tel bilir. Adetlerin bilinmesi kssa noktas nazarndan herkese lzm deildir. Onlar hakkiyle bilenler pek azdr. oklar bu mevzuuda gayb talamaktan baka bir i yapmamaktadrlar. u hlde Eshb- Kehf kssasn yalnz Kur'an'n beyanna dikkat ederek mtalea etmeli, undan bundan sormaya kalkmamaldr.

Eshb- Kehf'in maarada uyuma srelerinin ise yz dokuz sene olduu yine Kur'an'n beyandr.

(Kehf Sresi)
10-09-2011 01:00
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Eshab- Kehf (Maara Arkadalar) - KaRNeC - 10-09-2011 01:00

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir