escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Harf Harf Argo Szl retmen Sitesi5079 defa grntlendi.

Harf Harf Argo Szl

Fatma Uzun
Doent
****


Mesajlar: 315 Katlma Tarihi: 18-09-2011 Rep Puan: 0 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Harf Harf Argo Szl
mage

ARGO, Bir sosyal snfn, bir meslek grubunun ya da bir topluluun yelerinin kulland, genel dilin szcklerine yeni anlamlar ykleyerek ya da yeni szckler, deyimler katarak oluturulan zel dil.
Bir toplumda geerli genel dilden ayr, ama ondan tremi olan, yalnzca belli evrelerce kullanlan, toplumun her kesimince anlalmayan, kendine zg bir szck, deyim ve deyilerden oluan argonun, ayr bir grameri yoktur.
Argo, anadil iinde sonradan tretilmi bir yardmc dil olarak konuulur. Temelde szl ve doal bir dildir. Argo srekli deien ve gelien zel bir dil olmakla birlikte oluumunu baz genel ilkelere balamak mmkndr. Sfatlardan cins isim tretme, eski ve blge dili szlerinden yararlanma, genel dildeki szcklerin biimlerini bozma, yabanc kkenli szck kullanma, szcklerin anlamlarn kaydrma ve deitirme bu ilkelerin balcalardr. Trk argosu eski stanbul'un klhanbeyi ve tulumbac evrelerinde gelimitir.
Rak'ya "anzarot", polis"e "aynasz", kt paraya "papel" vs. demek; bo ver, abay yakmak, aktan almak, bo koymak gibi deyiler argo iinde zikredilir.
Burada Trk argosu zerine yaplm iki almay zikredecek olursak: Ferit Develliolu-Trk Argosu (1980), Hulki Aktun-Byk Argo Szl (1989).
Kaynak: Aklamal Edebiyat Terimleri Szl-Murat AKINCI)
Dier tanmlar:
Bir toplumda geerli genel dilden ayr, ama ondan tremi olan, yalnzca belirli evrelerce kullanlan, toplumun her kesimince anlalmayan, kendine zg szck, deyim ve deyilerden oluan zel dil.
Ana Britanicca Genel Kltr Ansiklopedisi, c. 2, s. 266.
--------------------------------------------------------------------------------
Toplumda belli bir gruba veya sosyal bir snfa mahsus olan ve genel dilin koynunda asalak bir kelime hazinesi bulunan konuma sistemleri.
Trk Argosu, Ferit Develliolu, 6. bask, s. 9.
--------------------------------------------------------------------------------
- Ayn meslek veya toplulua (atlye, okul, kla vb.) mensub olan ahslarn benimsedikleri zel terimlerin btn. - Kaba konuma, kltrsz ve aa tabakann az.
Meydan Larousse, Byk Lugat ve Ansiklopedi, c. 1, s. 643.
--------------------------------------------------------------------------------
- Babolar, hrszlar gibi toplum dzeninin dnda kalan kiilerin kendi aralarnda kullandklar zel dil, bu dili belirleyen szck ve deyimler. - Ayn meslekten olan kiilerin kendi aralarnda kullandklar zel szck ve deyimler.
Yazn Terimleri Szl, Tahir Nejat Gencan-Haydar Ediskun-Baha Drder-Enver Naci Gken, s. 16.
--------------------------------------------------------------------------------
Eskiden, nce esnafn, sonra da dilenci , serseri, klhanbeyi, hrsz, kaak ve genel olarak erir takmnn kendi yaay tarz isteine uyarak, etrafndakilerin anlayamayaca bir ekilde ve kendi aralarnda konutuu aalk, zel ve gizli dil. (nn Ansiklopedisi, c. 3, s. 289.)

ARGO ETLER
1 Cinsel argo
2 Denizcilik argosu
3 Dilenci argosu
4 Elence yerleri argosu
5 Esnaf argosu
6 Ecinsel argosu
7 Fuhu argosu
8 Gmen argosu
9 Hapishane, tutukevi argosu
10 Hrsz, dolandrc, yankesici argosu
11 Kabaday argosu
12 Kla, asker argosu
13 Kumar argosu
14 Manga argosu
15 Spor argosu
16 ofr argosu
17 Uyuturucu argosu
18 Yatl okul, okul, renci argosu

Argo Szl -A-
abondone : pes etmek
abanmak : birine yk olarak onun srtndan geinmeye bakmak
abtestini vermek : azarlamak
afi : gsteri
afi kesmek :gsteri yapmak
aftos : metres,oyna
aklna tkrmek : birinin dncesini beenmemek
akmak : abucak savumak,ortadan kaybolmak
alabanday yemek : adamakll azarlamak
alarga : uzaktan,aktan
alarga etmek : geri ekilmek,uzaklamak
alay gemek : alay etmek
alengirli :gsterili,yakkl
anam avradm olsun : birini kesin olarak inandrmak iin sylenen sz
anam babam :teklifsiz bir seslenme
anann rekesi : sama bir sze kar verilen karlk
anasnn gz : ok kurnaz,ok akgz
anafordan :yolsuz veya emeksiz olarak
anaforcu : yolsuz veya emeksiz kazan peinde olan
anaforlamak : yolsuz veya emeksiz kazan elde etmek
anahtarc :kap,kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hrszlk yapan kimse
andaval : aptal,ahmak,beceriksiz
andavall :grgsz,beceriksiz
anlamak : sahip olmay istemek
anzarot : rak
aparmak : gizlice almak
apiko : hazr,tetik
arak : hrsz
armut : fazla aptal,budala
asnt : srnaan,tebelle olan kimse
asnt olmak : srnamak,tebelle olmak
aramento :alma,arma
amak : grnmeden kamak
ana fine :gizli dost
atmak : 1.bilmeden,kestirerek sylemek 2.yalan veya abartl sz sylemek 3.sylemek
atma Recep,din kardeiyiz : sylediklerin hep yalan,farkndayz
aval : safl sersemlik derecesine varan kimse
aval aval :aptal bir biimde,aptal aptal
avanta : bir kimsenin emek vermeden salad kazan
avantac : karc,belei,bedavac
avurtlu : alm satan,yksekten atan
ayarlamak :kandrmak
ayazda kalmak : bo yere beklemek
ayna : iyi bir durumda,yolunda
aynal : parlak yzl,yakkl,gzel
aynasz : hoa gitmeyen,kt,yakksz,irkin,ters,biimsiz
ayran azl : aptal,budala,sersem
ayvay yemek : kt duruma dmek,ii bozulmak

Argo Szl -B-
babako : gl ve gsterili,iri yar kadn
babalanmak : diklenmek,kabadayca davranmak
bal kaba : aptal,beyinsiz
balta olma : direnerek birey istemek,aslmak,musallat olmak
bamya tarlas : mezarlk
bas git : ekil,yr git,defol
baylmak : vermek,demek
bayramlk azn amak : kaba konumak,kfretmek
becermek : 1.rzna gemek,kirletmek 2.birisini ldrmek
bele : karlksz,emeksiz,parasz elde edilen
bkn : kabaday
bilezik : kelepe
bitirim : 1.ok hoa giden kimse,yer 2.kahve,kumarhane 3.yaman,zeki,ok beenilen
bitirmi : bilgili,akgz
bitmek : 1.ok sevmek,baylmak,beemek 2.beklenmedik bir anda ortaya kmak
bountu : bir eyi deerinden ok yksee satma ii
bozuk almak : can sklm,yz aslm olmak
bozum havas : utangalk,mahcupluk
bozum olmak : utanmak,utanacak duruma dmek
bzk : yreklilik,cesaret

Argo Szl -C-
caddeyi tutmak : korkulu bir durumda ban alp gitmek,uzaklamak
caka : gsteri,alm,kabadaylk,fiyaka
caka satmak : gsteri yapmak,alm satmak
camekan : gzlk
canna ezan okumak : bir kimsenin hakkndan gelmek
cann cehenneme gndermek : ldrmek
cart kaba kat : yksekten atana kar sylenen sz
carta : yellenme
cartay ekmek : lmek
cavalacoz : deersiz,nemsiz,derme atma
cavlamak : lmek
cebellezi : hakk olmayan bir eyi cebine koyma,sahip kma
cebellezi etmek : cebine koymak
czlam : kama,savuma
czlam ekmek : kamak,savuup gitmek
cicoz : hi yok
cicozlamak : kaamak,uzaklamak
cilalamak : neesini arttrmak
cins : garip,tuhaf

Argo Szl --
aa : sokak kadn
akal : kurnaz,yalanc,dzenci,aalk kimse
akmak : 1.kabul edilmeyecek bireyi kurnazlkla kabul ettirmek 2.iki imek
akar almaz : ie yaramayacak durumda olan
ark : para czdan
arkna etmek : birine byk ktlk yapmak
ekmek : iki imek
eyrek : alman mark
kmak : vermeye katlanmak
ngar : kavga,grlt
ifte diki : bir snfta iki yl okuma
uvallamak : baaramamak

Argo Szl -D-
dalga : 1.gizli i,dalavere 2.dalgnlk 3.geici sevgili
dalgaya gelmek : yanlmak,dalgnlkla unutmak
dalgaya getirmek : birinin dalgnlndan yararlanmak
dalg : birinden habersiz bireyi almakhuyunda olan kimse
dam : tutuk evi
damlamak : biryere arlmadan birdenbire gitmek
dava : sevgili
davul tozu : gereklemesi imkansz olan durumlar iin kullanulan sz
dehlemek : kovmak
delik : cezaevi
demirhindi : pinti,hasis
deve olmak : kaybolmak
dik alas : genellikle ho karlanmayan bireyin arln anlatr
dikiz : bakma,gzetleme
dikizlemek : sezdirmeden bakmak,gzetlemek
dinine yandm : fk,kzgnlk gibi duygular belirtmek iin kullanlan ilenme sz
diskur ekmek : nutuk verir gibi konumak
dolma : yaln hile,dalavere
dolma yutmak : kanp aldanmak
dubara : oyun,dzen
dubarac : oyunla,dzenle i gren,dzenci
duman : 1.kt,yaman 2.esrar
duman attrmak : kt duruma drmek,geride brakma,birini yldrma
duman etmek : datmak,bozmak,yoketmek
duman olmak : ii,durumu berbet olmak
dut gibi olmak : ok sarho olmak,utanmak,mahup olmak
ddk : aklsz,bo kafal
ddk makarnas : aptal,anlaysz
ddklemek : cinsel ilikide bulunmak,aldatmak,kandrmak
dkkan : kumarhane
dmen : dalavere,hile
dmen kullanmak : bir ii kurnazca ynetmek
dmen yapmak : dalavere,hile ile birini kandrmak,aldatmaya almak
dmeni krmak : ekip gitmek,uzaklamak,kamak
dmenci : 1.en geride olan,sonuncu,en tembel 2.dalavereci,hileci,dzenbaz
dmencilik : 1.en geride olama durumu,sonuncu olma durumu 2.dalaverecilik,hilecilik,dzenbazlk

Argo Szl -E-
ekmek : 1.birini uydurma bir sebeple brakp gitmek,atlatmak 2.bouna harcamak,ziyan etmek 3.yarta gemek
ekmeklik : oyunda hep yenilerek kendisinden para kazanlan kimse
ekimek : 1.utanmak,mahup olmak 2.srnamak,srar etmek
elden gel : ver
emmek : uzun sre yararlanmak
enayi : fazla bn,avanak
enayi dmbelei : ok enayi
ense yapmak : hi almadan rahata yaamak
enselemek : yakalamak
enselenmek : yakalanmak
erteke : dikiz
esnaf : kt yola sapm kadn
eek cenneti : br dnya
eekten dm karpuza dnmek : 1.ok sarslmak 2.kt bir duruma dmek
ezmek : harcamak

Argo Szl -F-
faa : 1.yz,ehre,surat 2.giysi 3.iskambil destesinin en altndaki kat
faasn almak : birini mahup etmek,bozmak
fasarya : bo anlamsz sz
fayrap(fire up) : ama,karma
fayrap etmek : 1.herhangi bir ii veya eyi hzlandrmak 2.amak,karmak
fertik ekmek : kamak
fr : ****,frlama
frlama : ****
filinta : yakkl,gzel
film evirmek : elenmek ho vakit geirmek
filo : bit
fino : esrar
fiek atmak : cinsel ilikide bulunmak
fit olmak : demek,raz olmak
fiyaka satmak : gsteri yapmak
fora etmek : ekip karmak
fos : rk,bo,kof
fos kmak : bir iin sonu gelmemek
foslatmak : utandrmak
frigo : sevimsiz souk kimse
frikik : etein almasyla bacan grlmesi
frikik yakalamak : ak bacak grmek

Argo Szl -G-
gaco : kadn,dost,sevgili,metres
gaga : az
gazlamak : kamak
gazla : defol,git
gazoz aac : bir szn ok sama olduunu bildirmek iin sylenen sz
gebe : aptal,sersem
gemii knal : svg yerine sylenen bir sz
gerzek : gerizekal
gevemek : sevmek,holanmak
geyik : karsnn veya bir kadnn ihanetine uram erkek
gck : szleriyle,davranlaryla karsndakini kzdran,sinirlendiren,skan kimse
gck kapmak : bir davrana veya bir kimseye sinirlenmek
gck etmek : sinirlendirmek,fkelendirmek
gcr : yeni
gr : 1.sz,lakrd 2.yalan,uydurma
gr atmak : konumak,laf atmak
gr gemek : bol bol konumak,ene almak
gr gr gemek : alay etmek
gr kaynatmak : ilerini brakp yarenlik etmek
gmlemek : snfta kalmak
gnee kar iemek : sayg gsterilmesi gereken eylere saygszlk etmek

Argo Szl -H-
hacamat : hafif yaralama
hacamat etmek : hafife yaralamak
hacamatlamak : hafife yaralamak
hafz : 1.aptal,ahmak,bn 2.bireyi anlamadan ezberleyen kimse
hafzlk : aptallk,ahmaklk
hali duman olmak : kt duruma dmek
hallenmek : bireye kar istek duymak
hamamc olmak : gsul aptesi almas gerekmek
hanm evlad : ****
hap : bir iimlik afyon
harcamak : yokolmasna,lmesine sebep olmak
hasbi gemek : nem vermemek,ilgi gstermemek,ksa kesmek
hasta : parasz,zrt
haat kmak : bozulmak,ie yaramaz hale gelmek,ok yorulmak,bitkin dmek
hava almak : umduunu bulamamak,hibirey kazanamamak
hava basmak : byklenmek,gururlanmak
hava gaz : bo laf,nemsiz ey
havyar kesmek : vaktini boa geirmek
haybe : bo,ie yaramaz,anlamsz
haybeci : isiz gsz,bedavadan geinen
haydamak : kovmak,defetmek
haza : etkisiz,kusursuz
hrbo : 1.iri yar kimse 2.sersem,salak ve kaba saba
hrboluk : sersemlik,salaklk
hrt : sersem,budala,ahmak
hrtapoz : sersem,aptal,akn
hrtapozluk : hrtapoz olma durumu
hrtlk : sersemlik,budalalk,ahmaklk
hr : aptal,sersem
hyar : kaba saba,grgsz,budala
hyarlamak : kaba saba,budalaca davranlarda bulunma
hour : iman,dolgun,gzel kadn
hdk : grgsz,kaba,anlay kt kimse

Argo Szl -I-
ska : boa karma,rast getirememe
ska gemek : 1.hedefe rast getirememe 2.zerinde durmamak,nem vermemek
skalamak : hedefe rast getirememe
slak karga : ok korkak,ekingen
slatmak : dayak atmak veya ar harakette bulunmak

Argo Szl --
i etmek : eline geen bireyi sahibine bildirmeden kendine mal etmek
iinden okumak : sessiz bir biimde svmek
ifadesini almak : stn gelmek,yenmek
iki seksen uzanmak : bir arpma,vurma sonucu boylu boyuna serilmek
ilik gibi : ok gzel,istek uyandran(kadn)
imam kay : tabut
imam suyu : rak
imanm : karde,arkada anlamnda bir sesleni
inek : 1.ok alkan renci 2.ibne
ineklemek : ok almak,ok alarak renmek,hafzalamak
inmek : vurmak
iplemek : sayg gstermek,deer vermek
iskandil etmek : gzetlemek,evreyi kollamak
iskele almak : sarkntlk etmek
iini grmek : ldrmek
iyi etmek : soymak,parasn ve/veya maln almak

Argo Szl -K-
kafa tlemek : ok laf edip tedirgin etmek
kafay bulmak : sarho olup,neesi keyfi yerine gelmek
kafay ekmek : iki imek
kafay ttslemek : sarho olmak
kafes : hapishane
kafese girmek : aldatlp kendisinden kar salanmak
kafese koymak : aldatp kar salamak
kakrdamak : lmek
kalay : svme,kfr
kalay basmak : adamakll kfr etmek
kaldrmak : almak,armak
kalbn basmak : bireyi gvenle dorulamak
kamano etmek : yklemek,aktarmak,elden ele geirmek
kam koymak : birine oyun etmek,arabozanlk etmek
kandil : ok sarho
kantarl : ar svg,ar svmek
kaparoz : yolsuzca veya zorla elde edilen mal
kaput gitmek : hibir snav verememek
karavana : at taliminde hedefi vuramama
karga bokunu yemeden : ok erken bir saatte
kaalot : aptal,budala
kaar : oyunda akgz,kurnaz olan kimse
kakaval : aptal,sersem
katakulli : yalan,dolan,oyun,tuzak,dzen
kayarto : ahlaksz kimse,melun,pezevenk
kaya ekmek : aldatmak,kandrmak
kaynamak : arada kaybolmak
kaynatmak : 1.belli etmeden almak,unutturmak 2.konumak,sohbet etmek
kaypak : sznde durmayan,dnek
kelek : aptal
kemik atmak : susturmak
kendini fasulye gibi nimetten saymak : kendini ok nemli biri gibi grmek
kepe kuruk : bakalarnn srtndan bedavadan geinen
keriz : kolayca kandrlabilen kii
kesilmek : ok beenmek,ok holanmak
kesimek : (erkek&kadn)bakarak anlamak
kesmek : uydurmak,yalan sylemek
ke : aptal
k atmak : ok istemek
kkrdamak : lmek
krmak : kamak,uzaklamak
klatmak : musallat etmek
ktpiyos : deersiz,baya,kt
ktr : uydurma sz,yalan
ktr atmak : yalan uydurup sylemek
ktra almak : alay etmek
ktrc : ok yalan syleyen kimse
kyak akmak : ok uygun dmek,yakk almak
kyak : gzpek
kytrk : deersiz,baya,basit
kirii krmak : bulunduu yerden ayrlmak,kap gitmek
kocakar : anne
kodes : tutukevi,hapishane,karakol
kokoroz : irkin kimse
kokoz : paras olmayan,zrt
koltuk : genelev
kontak : ruh sal yerinde olmayan kimse
kopil : 1.arsz sokak ocuu 2.****
kova : futbolda ok gol yiyen kaleci veya takm
koyduum yerde otluyor : hibir ilerleme gsteremeyenler iin kullanlr
kuyruu titremek : lmek
kl yutmak : kurnazca yaplan bir oyuna dmek
kp : sarho

Argo Szl -L-
lolo : gsteri,kabadaylk
lp : hi emek vermeden kazanlan ey

Argo Szl -M-
madara : kt,sevimsiz
madara etmek : kt duruma drmek
madara olmak : kt duruma dmek
madik atmak : dolap evirmek,hile yapmak
makaralar koyvermek : kendini tutamayarak kahkayla glmeye balamak
mandepsi : tuzak,oyun
mandepsiye basmak : tuzaa dmek,aldatlmak
mangiz : para
mantar : uydurma sz,yalan
mantar atmak : yalan sylemek
mantarlamak : aldatmak,yalan sylemek
mars olmak : sz syleyemeyecek duruma dmek
mastor : ok sarho
matiz olmak : sarholuktan szacak duruma gelmek
matrak : elenceli,gln,ho
maval : yalan,uydurma sz
maya : arsz,utanmaz kimse
mayas bozuk : kt yaradll,karaktersiz
mehterhane : hapishane
mektep ocuu : acemi,toy
mhst : cimri,elisk
mortlamak : lmek
mortoyu ekmek : lmek
mortocu : imam
mostra olmak : kendini gln bir duruma sokmak
mostralk : kt veya yersiz davranlaryla gze batan kimse
mum olmak : raz olmak

Argo Szl -N-
name yapmak : bildii bir eyi bilmez grnmek
nallar dikmek : lmek
nallamak : ldrmek
nanay : yok
ne iektir,biliriz : ne mal olduunu biliriz

Argo Szl -O-
okumak : svmek,kfretmek
okutmak : satarak elinden karmak
oltay yutmak : aldanmak
omuzlamak : alp gtrmek,srtlayp karmak,armak
orostopolluk : kurnazca i,dalavere,dolap
ortaya balgam atmak : bir i kvamnda iken herkesin zihnini bulandracak bir sz sylemek
ot : esrar

Argo Szl --
kz : cval zar
ls knal : iyi gitmeyen bir i iin svg yerine kullanlr
rdek : uzun yolculuklarda srclerin yollardan aldklar yolcu
tmek : 1.anlamsz,bo konumak 2.kusmak

Argo Szl -P-
paoz : fahie,orospu
palas : 1.rahat,kolay 2.kolaylk gsteren,hoa giden
pantuflac : dolandrc,yankesici
papaz uurmak : ikili elence dzenlemek
parlak : yz gzel olan
parlatmak : iki imek
pas vermek : kadnn,bak ve davran ile erkee cesaret vermesi
paspal : kt cins esrar
pata akmak : askerce selam vermek
payandalar zmek : ayrlmak,kamak,uzaklamak
perdahlamak : 1.birini aslsz szlerle kandrmaya almak 2.svmek,kfretmek
pestil : hasta
peygamber kz : aptal,ahmak,budala
prpr : uar,hovarda
**** etmek : yapaym derken bozmak,tadn karmak
pilaki : aptal,ahmak
pili gibi : gzel ve sevimli kz
pinpon : yal,km
piyaz : bir kar salamak iin sylenen vc sz
piyazc : yze glc,iten olmayan davranlarda bulunma
piyazlamak : bir kar salamak iin birini ar vmek
plak bozulmak : can skmak
postu deldirmek : kurunla vurulmak
pulu : ibne

Argo Szl -R-
racon : 1.yol,yntem,usul 2.gsteri,fiyaka
racon kesmek : 1.grne gre hkm vermek 2.gsteri yapmak
rampa etmek : birinin iki masasna arlmad halde oturmak
rntgenci : kadnlar gizlice gzetleme alkanl olan erkek
rntgenlemek : kadnlar gizlice gzetlemek

Argo Szl -S-
samak : aldatarak parasn ekmek
samal inek : aptal yerine konularak kendisinden srekli kar salanan
saks : ba,kafa
sallamak : vurmak,tokatlamak
sallamamak : nem vermemek
saloz : salak
salozlamak : salak durumuna dmek
saraka : alay istihza
sarakaya almak : alay etmek
sepet havas almak : iinden karmak,sepetlemek
sigortas atmak : rndan kmak,ktlemek
sinek avlamak : ii veya mterisi olmamak,bo oturmak
sivil : plak
skmek : kagelmek
su karmak : ba artmak,can skmak
su koyuvermek : cvtmak,sznde durmamak
sulamak : demek,vermek,harcamak
sulanmak : imrendiini aa vurmak
st : benzin,mazot
szme : kt,aalk,maln gz

Argo Szl --
aban : aptal,alk,saf,akn,budala
apa oturmak : iinden klmas g bir duruma dmek
arj etmek : bir eyi anlamaya,kavramaya almak
akoloz : a veya akn kimselere hakaret yollu sylenir
avalak : aptal,alk,sersem,budala
inanay : yok
ilemek : kama,ak gibi bir arala yaralamak
imek : bozulmak,bozum olmak,utanmak
orolap : yalan

Argo Szl -T-
takmak : 1.nemsememek 2.bor brakmak 3.snavn baaramamak
tayfa : bir adamn yannda bulunan yardaklar
tekke : esrar iilen st kapal yer
teklemek : kekelemek
temize havale etmek : ksa yoldan zmlemek
tkr : para
tngr : para
tra : yalan,aslsz,bktrc sz
trtklamak : armak,almak
tiye almak : biryle alay etmek,elenmek
toka etmek : vermek
topu atmak : snfta kalmak
torpillemek : snfta kalmak
toslamak : para vermek
tuzlayalm da kokmasn : birine,dncesinde aldandn ve aklnn bir eye ermediini anlatmak iin kullanlr
tnel gemek : akln yapt ie vermemek
tts : iki
ttslemek : iki imek,sarho olmak
ttsl : sarho

Argo Szl -U-
ulanmak : vermek
uurmak : gizlice alp gitmek
uydu : bireye bamll olan
uydulamak : uydu durumuna gelmek
uydurmak : cinsel birlemede bulunmak

Argo Szl --
buuk atmak : ok korkmak
stnden gemek : rzna gemek
tmek : delirmek,samalamak
tk : akln yitirmi,samalayan kimse

Argo Szl -V-
vamp : erkek peinde koan kadn
vardakosta : iri yar ve gsterili kadn
varta : tehlikeli durum
vartay atlatmak : tehlikeden kurtulmak
veledi zina : ****
voli : vurgun,kazan,kar
voli evirmek : tuzaa drmek
voli vurmak : vurgun vurmak
volta : aa yukar gidip gelme
volta atmak : bir aa,bir yukar dolamak
volta vurmak : bir aa bir yukar dolamak
voltasn almak : kamak,ekilmek,gitmek
voyvo : alay ederek satamak iin sylenir
vurmak : 1.yolsuzca para almak,soymak 2.iki imek

Argo Szl -Y-
yac : dalkavuk
yahudi : cimri
ya : kt,korkulu,zor
yaylanmak : ekilip gitmek
yemlik : kumarda kandrlp paras alnan kimse
yeermek : ok beklemek
yeillenmek : 1.birine kar duyduu cinsel istei kendisine sezdirmek,sarkntlk yapmak 2.bakasnn malnda gz olmak,elde etmeye almak
yrtk : utanmas ekinmesi olmayan
yolunu bulmak : yasal olmayan yollardan kazan salamak
yollu : kolayca elde edilen kadn
yutmak : iyice eksiksiz olarak renmek
ykl : 1.ok sarho 2.varlkl,paral
yrmek : lmek
yrtmek : habersiz almak,almak

Argo Szl -Z-
zamazingo : dost,metres
zamkinos : 1.ad birden hatrlanamayan kk,deersiz eyler iin kullanlr 2.dost,metres 3.kama
zamkinos etmek : kamak
zarta : yellenme
zartay ekmek : lmek
zemzem kuyusuna iemek : ad anlsn diye herkesi irendirip kzdran kt bir i yapmak
zmbalamak : baklamak,ldrmek
zrtapoz : zpr,utanmaz,saygsz,hayta
zrtapozluk : haytalk
zirzop : aklna eseni yapan
zirzopluk etmek : uygunsuz,yakksz davranlarda bulunmak
zokay yutmak : aldatlp zarara sokulmak
zom : 1.olgun kimse 2.ok sarho olan
zom olmak : ok sarho olmak
zula : kaak ve yasak eylerin sakland gizli yer
zula etmek : almak,armak
18-09-2011 10:41
Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Harf Harf Argo Szl - Fatma Uzun - 18-09-2011 10:41
RE: Harf Harf Argo Szl - Kaystros - 17-09-2012, 10:59

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir