escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan OGYE - OKUL GELM YNETM EKB retmen Sitesi2342 defa grntlendi.

OGYE - OKUL GELM YNETM EKB

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,205 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
OGYE - OKUL GELM YNETM EKB
OKUL GELM YNETM EKB

1. BASAMAK

OKUL GELM YNETM EKB’NN KURULUU

Okul Geliimi Ynetim Ekibi (OGYE), Okul Geliim Modelinin birinci basamadr. Okul toplumunu temsilen Plnl Okul Geliimi’nden sorumlu bir ekiptir. Her retim yl iin hazrlanacak okul Okul Geliim Pln’nn hazrlanmas ve yrtlmesinden sorumludur.

Okul Geliim Ynetim Ekibi (OGYE) yeleri

1. Okul Mdr

2. Projeden Sorumlu Mdr Yardmcs

3. retmen (en az iki)

4. Rehber retmen

5. Destek Personeli (hizmetli, memur)

6. Veli (en az iki)

7. renci (en az iki)

8. Okul Koruma Dernei Temsilcisi

9. Okul Aile Birlii Snflar Temsilcisi (her snftan bir veli)

10. Okul Aile Birlii Temsilcisi

11. Sivil Toplum rgtlerinden Seilen Bir Temsilci

12. Muhtar

13. Sanayi-Ticaret Odalarndan Bir Temsilci


OGYE’nin Kurulu Esaslar:

OGYE; demokratik bir seimle; bir nceki retim ylnn Mart ay iersinde, dzenlenecek n seim ve bunu izleyen genel seimle kurulur. (OGYE’nin hazrlayaca “Okul Geliimi Pln” ilgili retim yl banda uygulanaca iin OGYE bir nceki Mart aynda kurulur.)

OGYE’ye seilecek btn gruplarn genel seime katlacak adaylarn belirleyebilmesi iin N SEM yaplr. Burada belirlenen adaylar arasndan OGYE’ye seilecek asil ve yedek yelerin belirlenmesi iin de GENEL SEM yaplr.

Bir rnekle aklayalm: Her snfn velisi o snfn veli temsilcisini seer. (N SEM) Tm snflarn veli temsilcileri arasndan da OGYE’ye seilecek veli temsilcisi seilir. (GENEL SEM)

Bu organizasyonu okul mdr gerekletirir. rnein; oku-lun btn velilerinin davet edilecei bir toplantda velilere proje hakknda bilgilendirici aklamalar yaplr, velilerin kendi adaylarn belirlemesi salanabilir.

Her grup personel hareketlerini de dikkate alarak olabilecek eksilmelere kar yedek yelerin de belirlenebilmesi iin ye saysnn 2 kat kadar sayda aday belirler. Aday belirlerken gerekli organizasyonu okul idaresi ile i birlii yaparak gerekletirir.

Daha nce kurulan OGYE, yapmay plnlad almalar tamamlandktan sonra fesh edilir. Yeni kurulan OGYE almalarna balar

imdi de ksaca OGYE yeleri ve grevleri hakknda aklamalarda bulunmak istiyorum.

Okul Geliimi Ynetim Ekibi yeleri ve Grevleri

1. Okul Mdr: Okul geliiminin srekliliinden sorumludur.

* Plnl Okul Geliimi iin gerekli plnlama, organizasyon ve grevlendirmeleri yapar,

* lgili bakanlk birimleri ile koordinasyonu salar,

* Okul-niversite i birliini salar,

* Okul personelinin mesleki geliimini destekler.

2. Projeden Sorumlu Mdr Yardmcs: Plnl Okul Geliimi’nde okulun ynetim kadrosunu temsil ederler. Plnl Okul Geliim srecinin yrtlmesinde gerekli okul ii koordinasyon ve organizasyondan sorumludur.

* OGYE’nin toplantlarn dzenler, yeleri toplantya arr ve toplantlarda kullanlacak her trl dokmann oaltlmas ve datmn yapar.

*Okul mdrnn katlmad OGYE toplantlarna bakanlk yapar.

* alma Gruplarnn kurulmas iin gerekli n hazrlk almalarn yrtr ve sre boyunca alma Gruplarnn almalarn izler.

* Okul geliimi ile okulda kaydedilen gelimelerden okul toplumunun haberdar edilebilmesi iin gerekli dzenlemeleri yapar ve yrtr.

* Okul personelinin mesleki geliimi iin onlarn hizmet ii eitim ihtiyacn belirler ve okul personelinin katlmn salar.

3. retmenler: Plnl Okul Geliiminde okulun retim kad-rosunu temsil ederler. Okul Geliim Sreci Basamaklar ierisinde yaplacak her trl almann plnlamas, organizasyonu ve yrtlmesinden de sorumludurlar.

* alma Gruplarnn amaca ynelik olarak etkili bir ekilde plnlarn uygulamalarnda onlara rehberlik ve liderlik yaparlar.

* alma Gruplarnn plnladklar almalar gerekletirebilmeleri iin gerekli organizasyonu ve koordinasyonu salarlar.

* alma Gruplarnn plnlamalarndaki zamanlamay izlerler.

4. Rehber retmen: Okul-veli, okul-evre i birliinin gelitirilmesi ve renci baarsnn artrlmas almalarna rehberlik ve danmanlk eder.

* rencilerin kiilik geliimine ynelik olarak yaplacak al-malar yrtr.

* renci baarsnn artrlmasna ynelik almalara rehberlik ve danmanlk eder.

* renme zorluu eken rencilerin baarlarnn artrl-masna ynelik almalar yrtr.

* Hzl renen rencilerin potansiyelini etkili bir ekilde kullanmaya ynelik almalar yrtr.

* alma gruplarnn etkinliini ve verimliliini artrc uygu-lamalarn dzenlenmesinde rol alr.

NOT: Okulda Rehberlik Uzman veya Rehber retmen bulunmuyor ise; yukarda sz geen almalar, gz ard edilmeden Rehberlik ve Danmanlk Ekibi tarafndan gerekletirilecektir.

5. Destek Personeli: Okul evresini, binasn, fiziki kaynaklarn, ekipmanlarnn gvenliini, dzenini, temizliini ve etkili kullanmn salar.

* Okul-evre temizlii ve gvenliine ynelik almalar dzenler ve yrtr.

* Okul eyalarnn ve ekipmanlarnn korunmas, temizlii ve etkili kullanmna ynelik yaplacak almalar dzenler.

* Okulun fiziki mekanlarnn kullanmn dzenler.

* Okulun gvenliine ynelik almalarn organizasyonunda rol alr.


6. Veli: Okul-evre ve okul-veli i birliini gelitirirler.

Okulun evre ve veliler ile i birliinin gelitirilmesine ynelik almalar organize edip yrtrler.

* Okulu fiziki kaynaklarnn gelitirilmesine nderlik ederler.

* Okulun tantm almalarn organize ederler.

* Yardma muhta rencileri belirleyip gerekli destein bu rencilere salanmas almalarn yrtrler.

7. renci: Okul geliimine ynelik almalarda rencileri temsil ederler.

* rencilerin grlerini, isteklerini ve sorunlarn OGYE’ye iletirler.

8. Okul Koruma Dernei Temsilcisi: Okulun parasal kaynaklarnn gelitirilmesine ve bu kaynan en verimli ekilde kullanlmasna katlr.

* Bakanlk kanalyla salanan deneklerin kullanm iin gerekli plnlamalar ve organizasyonu yapar.

* Velilerin parasal desteini salamak iin uygun dzenlemeleri yapar.

* Okulun parasal kaynaklarnn kullanm sonunda yaplan harcamalar gsteren mali raporlarn velilere duyurulmas iin gerekli dzenlemeleri yapar.

9. Okul Aile Birlii Temsilcisi: Okul-evre ve okul-veli i birliini gelitirir.

* Okulda sosyal yardmlama etkinliklerini dzenleyip yrtr.

* renci baarsnn artrlmasna ynelik yaplacak almalarn btn velilere duyurulmasnda ve veli desteinin salanmasnda rol alr.Okul Aile Birlii Snflar Temsilcisi, Sivil Toplum rgtlenmelerinden Seilen Temsilci, Mahalle Muhtar ve Sanayi/Ticaret Odalar Temsilcileri, Okul Geliim Sreci Basamaklarnn teknik almalar kapsayan blmlerine katlmazlar. Geliim hedeflerinin belirlenmesi, kaynaklarn kullanmnda nceliklerin belirlenmesi, geliim hedeflerine ne lde ulaldnn deerlendirilmesi gibi almalara gzlemci olarak katlrlar, fikir belirtirler ve kararlarn alnmasnda oy kullanrlar.

Bu yeler, Okul Geliim Sreci Basamaklarnn aada belirtilen blmlerinde yer alacaklardr.

II. Basama: Okul Geliim Hedeflerinin Belirlenmesi

IV. Basama: nceliklerin Belirlenmesi

VII. Basama: Biimlendirici Deerlendirme

X. Basama: Son Deerlendirme


Okul Geliimi Ynetim Ekibinin Grev Tanmlarn Aklayalm:

Okul Geliimi Ynetim Ekibi (OGYE), Okul Geliim Modelinde yaplacak almalar iin eitli nerilerde bulunulacak bir danma komisyonu deildir. (OGYE) Okul mdrnn liderliinde alarak okulun geliimini plnlayan, plnlanan almalar uygulayan, almalarda gerekli okul ii ve d koordinasyonu ve organizasyonu yrten bir alma grubudur.

OGYE, aada belirtilen grevleri gerekletirecektir.

1. OGYE, okul geliim pln srecinin ynetiminde okul toplumunu temsil eder.

2. Bakanlk kanalyla gnderilen denekler, okulda dzenlenen kermes, fuar gibi etkinliklerden elde edilen gelir, veli destei, hayrsever vatandalarn katks, okul evresindeki kurulularn yardmlar gibi eitli yollarla salanan mali kaynaklar kullanarak “Okul Btesi”ni hazrlar ve ynetir. Okulun gelirlerinin, okulun geliimine en fazla katkda bulunacak alanlarda kullanlabilmesi iin gerekli plnlamalar yapar. Okulun parasal kaynaklarnn kullanmnda yaplan harcamalar konusunda okul toplumunu ve velileri bilgilendirir.

3. OGYE, Okul Geliim Plnn hazrlar ve bu pln uygular.

4. OGYE, Okul geliim srecinde yer alacak olan alt “al-ma Gruplar”n kurar, bu gruplar plnlama sreci ile ilgili olarak bilgilendirir ve almalarna rehberlik eder.

5. Okulun mevcut durumunun belirlenmesi iin gerekli bilgileri toplar ve gelitirilmesine ihtiya duyulan alma alanlarn belirler.

6. Plnl okul geliimi ierisinde yer alan dier okullar (zellikle bu uygulamay ok iyi baaran okullar) ziyaret edip onlarla gr al veriinde bulunur.

7. “Okul Geliim Sreci” ile ilgili olarak; okul personelini, velileri ve renci gruplarn bilgilendirir. Bu amala; eitli toplant, panel, seminer vb. dzenler.

8. “htiya Analizi” iin anketler uygular, grmeler yapar, anket ve grme formlarn deerlendirir, deerlendirme sonularn okul personeline, velilere ve rencilere duyurur. 9. htiya analizi ile belirlenen konular arasndan, ilgili retim ylnn okul geliimi iin ncelik tayanlar belirler.

10. alma gruplarnn plnlama ve uygulamalarn organize eder ve her alma grubunun hazrlad “alma Plnlar”n esas alarak, okulun o retim ylnda uygulayaca “Yllk Okul Geliim Pln”n hazrlar.

11. alma gruplarnn gerekletirecekleri almalar koordine eder.

12. Okul Geliim Pln dorultusunda gerekletirilen almalarn “Biimlendirici Deerlendirmesini” yapar ve alnan sonular dorultusunda pln zerinde gerekli dzeltmeleri yapar.

13. Dzeltilmi Okul Geliim Pln’nn retim yl sonunda “Son Deerlendirmesini” yapar. Gerekletirilemeyen hedefler, nedenleri ile belirlenir ve deerlendirme sonular bir sonraki yln geliim plnnn hazrlanmasnda dikkate alnr.

14. Okul Geliim Raporunu hazrlar. Raporu okul toplumu-nun bilgilendirilmesine sunar ve retim yln izleyen Temmuz ay iinde Milli Eitim Mdrl ile Bakanlmzn ilgili birimlerine ulaacak ekilde gnderir.

15. Okul personelinin hizmet ii eitim ihtiyalarn belirler ve Bakanlk ilgili birimlerine bildirir.

16. Okul personelinin ihtiyalarna ynelik olarak okulda hizmet ii eitim (kurs, seminer, toplant vb.) almalarn organizasyonunu yapar.


II. BASAMAK

STRATEJK PLANLAMA ve OKUL GELM HEDEFLERNN

BELRLENMES

Stratejik Pln, okulun geliim hedeflerini ve okul geliiminde izlenecek stratejileri ortaya koyan ve okula vizyon kazandran bir plndr. Stratejik Pln, yaplacak almalara yn verecek, nceliklerin tespitine yardmc olacak ve okulun srekli geliimini garanti altna alacaktr.

Planl Okul Geliiminde renci merkez olarak kabul edilecektir. rencinin baarl olmas esastr. O halde baarl renci;

* Bilgiyi ezberlemeden ok bilgiye ulaabilen

* Bilgiyi kullanabilen

* retken

* Kiilikli

* Evrensel ve kltrel deerleri kazanma yolunda geliim gsterebilen,

* Mantkl dnen

* Zaman verimli olarak kullanabilen

* zgr dnceye sahip sorgulayabilen

* Geliim iin risk alabilen

* Kendisine ve bakalarna deer veren

* Okulu ve renmeyi nemseyen

* Moral ve Ahlak deerlere sahip kabilen

rencidir.

Ayrca, stratejik pln ierisinde okulun ilkeleri, deerleri, yarglar, misyonu, vizyonu ve deer ltleri bulunaca iin okul geliiminden beklenenler stratejik pln ile aa kavuacaktr.

Stratejik Pln okula kimlik kazandrr. Her ne kadar okullar ayn sistemin birer paralar olsalar da, her okul, iinde bulunduu evre artlarndaki farkllklar ve deien renci ihtiyalar nedeniyle dierinden farkldr. Btn bu farkllklarla geliim hedefleri ayr olabilmektedir.

Okuldaki eitim-retimin kalitesinin, renci baarsnn artna ynelik olmas gerekir. Bu baar kontrol edilmelidir.

Bu tespiti;


MEVCUT DURUM -------------- HEDEFLENEN DURUM---------------- SONU


eklinde formle edebiliriz.

Stratejik planlama, uzak ufuklar iine alan bir planlama sreci olduu halde uzun vadeli bir plan deildir. Organizasyonu geliim hedeflerine ulamas iin izlenecek hareket ynne bir aklk kazandrr. Ayrca, organizasyonun zayf ynlerinin tespit edilerek bunlarn giderilmesine, gl ynlerinin ise deerlendirilmesine imkan tanr.III. BASAMAK

HTYA ANALZ

htiya Analizi geliim hedeflerine ulaabilmek iin, okullarda yaplmas gerekli almalar belirlemek amacyla yaplr. “htiya Analizi Anket Formu” ve “Grme Formlar”nn uygulanp deerlendirilmesi ile yaplacak almalarn belirlenmesi basamadr.

htiya Analizi;

* Okul Geliiminde izlenecek dorultunun belirlenmesine ve yaplacak almalarn neler olacann ortaya konmasna yardmcdr.

* Planlamaclarn isabetli kararlar verebilmesine yardmc olacak bilgileri salar.

* Alnan kararlarn kabul grme orann artrr.

* Okulda koordinasyonu gelitirir.

* Planlamada karlalabilecek sorunlarn zmn kolaylatrr.

htiya Analizi btn bu zellikleri ile adeta okul geliim plannn temelidir ve Okul Geliimi Ynetimi Ekibi tarafndan gerekletirilecektir.

htiya analizi drt aamada yaplr.

1- Hazrlk 2- Bilgi toplama 3- Bilgilerin analizi 4- Bilgilerin rapor edilmesi

htiya analizi; mevcut durum ile ulalmak istenilen durum arasndaki fark ortaya koymak amacyla izlenecek bir sretir. Bu sre nceliklerin belirlenmesi ve kaynaklarn yerinde kullanlmasna aklc bir yaklam kazandrr.IV. BASAMAK

NCELKLERN BELRLENMES ve

ALIMA GRUPLARININ KURULMASI

htiya analizi ile belirlenen alma alanlar arasndan okulun geliimine en fazla katkda bulunacak olanlarn ncelikli olarak belirlenmesi ve snrl kaynaklarn bunlar iin ayrlmas salanr.

ncelikler

*

alanlarn tam katlmnn salanmas
*

Yaplan lerin srekli iyiletirilmesi

htiya olarak belirlenmi ancak; kaynaklarn yetersizlii nedeniyle ncelikli konular arasna alnamam olan ihtiyalar, gz ard edilmeden daha sonraki retim yllarnn geliim plnlarnda dikkate alnarak gerekletirilmeye allr.

alma alanlar belirlendikten sonra belirlenen konularn her biri iin ayr bir alma grubu kurulur.

alma Gruplar: Plnl Geliim Modelinde; okulun geliim amalarn gerekletirmek iin kurulan, dzenli alma ve rol ilikilerine sahip aralarnda etkili bir iletiim bulunan ikiden fazla bireyin oluturduu ekiplerdir.

Grup ve ekip arasnda ilkeler ve alma esaslar asndan byk farklar bulunmaktadr. Ekip olabilmek iin mutlaka bir grubun bulunmas gereklidir. Ancak; her grup ekip deildir. Bir grubun ekip olabilmesi iin belirlenen amalar gerekletirmek zere bir araya gelmi bireyler olmas ve aralarnda etkili bir etkileim olmas gereklidir.

Her alma grubunun ka kii olaca ve kimlerden oluaca, alma konusunun zelliine gre OGYE tarafndan belirlenecektir. OGYE yeleri de almann zelliine ve okulun ihtiyalarna gre gerekiyorsa alma gruplarnda yer alabilirler. (3-5 kiilik gruplar nerilir.)

alma gruplar, “alma Plnlar”n hazrlayp, OGYE’ye verirler.

alma Gruplar: Okul Geliim Sreci iinde;

V. Basamak Plnlama Fonksiyonu

VII. Basamak Uygulama Fonksiyonunu

gerekletirirler.

ALIMA GRUPLARI:

1- Teknoloji Grubu

2- Hizmet i Eitim Danma Kurulu

3- Kalite Kurulu

4- Kalite Gelitirme Ekipleri

5- Rehberlik Danma Merkezi

6- Birlii Gelitirme Ekibi vb eklinde oluturulabilir.

Bir alma grubu nasl oluturulur:

Varsayalm ki okulumuzda okuma alkanl istenilen seviyeye ulamamtr.

Bunun iin: “Okuma alkanl Gelitirme” alma grubu kurulabilir.

Bu grupta; Trke veya Edebiyat retmeni, ktphane memuru, okul koruma derneinden bir temsilci, birka renci temsilcisi, (okuldaki kltr-edebiyat ve ktphanecilik kollarna seilen rencilerden olabilir) ve veli.

Bu alma grubu retim yl ierisinde rencilerde oku-ma alkanl gelitirmek iin yapaca almalar planlayp, hazrladklar alma planlarn “Yllk Geliim Plan”n hazrlayabilmesi iin OGYE’ye verecektir.

V. BASAMAK

ALIMA PLANLARI’NIN HAZIRLANMASI

Her alma grubu yapaca almalarn her biri iin ayrntl bir “alma Pln” hazrlar. alma plnlar, gerekletirilecek almalar iin, sistematik bir plnlamay almalara ynelik organizasyonu salamada etkili olacaktr.

Her alma plan, hedeflenen amaca en ksa yoldan, en az zaman, i gc ve maliyet ile ulatrlabilecek ekilde hazrlanmaldr.

alma plannda;

* Detaylandrlacak proje almalar belirlenir

* Yaplacak almalarn baarya ulamas iin tamamlanmas gerekli alma basamaklar listelenir.

* Her basamak iin almann balama tarihi, hedeflenen biti tarihi, kullanlacak kaynaklar ve sorumlu kiiler listelenir.


VI. BASAMAK

YILLIK OKUL GELM PLANI’NIN HAZIRLANMASI


OGYE tarafndan alma planlar esas alnarak hazrlanan “Okul Geliim Plan” uygulanaca retim ylnn banda hazr olmaldr. Plann hazrlanmas ve uygulanmas OGYE’nin sorumluluundadr. OGYE, plan erevesinde gerekli btn uygulamalar organize edip yrtr.

Okul Geliim Plan, bir uygulama plandr. Yaplacak almalarn hangi tarihte balayp hangi tarihte tamamlanacan gsterir. Bu plan tamamlandktan sonra bytlerek oaltlacak ve okulda herkesin grebilecei eitli yerlere aslacaktr. Okul Mdr’nn odas, Projeden Sorumlu Mdr Yardmcsnn odas, retmen alma Odas ile veliler ve rencilerin grebilecei uygun mekanlara Okul Geliim Plan’nn aslmas yararl olacaktr. Ayrca, geliim plan dzenlenecek zel gndemli bir retmenler kurulunda retmenlerin grne, zel amal bir veli toplantsnda ise velilerin grne sunulmaldr.

Yaplacak bu tantm almalar sonucunda oluturulacak yazl metinler okulun dergi, blten gibi yaynlarnda baslabilir. Bu tr yaynlar ayn ilde bulunan dier MLO’lara da gnderilerek MLO’lar arasnda gr alverii salanlabilir.

Okul Geliim Plannn temel ilevi vardr.

1- Geliimi ynetir.

2- Sorumluluklar paylatrr.

3- Kaynaklarn kullanmna aklk kazandrp verimlilii arttrr. Geliim pln dzenlenecek zel gndemli bir retmenler kurulunda retmenlerin grne, zel amal bir veli toplantsnda ise velilerin grne sunulmaldr.

VII. BASAMAK

YILLIK OKUL GELM PLANI’NIN UYGULAMASI

Geliim plann uygulamas, alma gruplar tarafndan gerekletirilecektir. Her alma grubu planlamasn yapt almann uygulamas ile sorumludur. OGYE alma gruplarna destek hizmeti verecektir. Ayrca, alma gruplar arasnda ve alma gruplar ile okul ynetimi arasnda koordinasyonu salayacaktr.


VIII. BASAMAK

BMLENDRC DEERLENDRME ve DZELTME

Okul Geliim Pln’nn birinci deerlendirmesi Okul Geliim Ynetim Ekibi tarafndan birinci dnemin sonunda yaplr. Deerlendirmede plnn aksayan ynleri tespit edilerek ihtiya duyulan eklemeler veya karmalar yaplr.

Biimlendirici deerlendirme formu;

* alma Grubu

* alma Konusu

* almada hedef alnan biti tarihi

* almadan sorumlu kiiler

* Aklamalar

* no

* almadan beklenen yarar

* almadan beklenen yarar salanamad ise neden?

* Eklenecek alma konusu

* Ek almann tahmini maliyeti

* Ek almann tamamlanaca tarih

* karlacak alma konusu

* karlacak almadan baka almalara kaydrlarak kaynaklardr.

Biimlendirici deerlendirme formu, alma gruplar tarafndan daha nceden planlanan her alma iin ayr ayr hazrlandktan sonra OGYE’ye verilecektir. OGYE (okul geliim ynetim ekibi) alma gruplarndan gelen deerlendirme formlarn dikkate alarak Okul Geliim Plan’n yeniden dzenleyecektir.


IX. BASAMAK

DZELTLM OKUL GELM PLANI’NIN UYGULANMASI

Dzeltilmi Geliim Plan’nn uygulan bir nceki uygulama basamanda olduu gibi bu basamakta da alma gruplar tarafndan gerekletirilecektir. alma grubu planlamasn yapt almann uygulamasndan da sorumludur.


X. BASAMAK

SON DEERLENDRME ve RAPOR YAZIMI

retim ylnn sonunda Okul Geliim Pln ile gerekletirilen almalar ve bunlarn okuldaki eitim-retimin geliimine katklarn belirlemek amacyla son deerlendirme yaplr.

Uygulamas tamamlanan okul geliim plannn okulun geliimine katklarn belirlemek ve ortaya kan uygulama sonularndan daha sonraki yllarda yararlanmak iin hazrlanacak rapordur.

Okul Geliim Raporu sene sonu retmenler kurulunun gndemine alnarak grlr.

Okul Geliim Raporu okul toplumunun bilgilerine sunu-lur, Birer rnei de Temmuz aynda l Milli Eitim Mdrl ile Bakanlmzn ilgili birimlerine gnderilir.

Btn bu almalarn temelinde; Toplam (Toptan) Kalite Ynetimi anlaynn hakim klnmas yatmaktadr.

(Eypl ehit Sezar Aydn lkretim Okulu Sitesinden Alnmtr)

Kaynak:MEB'nn Eitimi Aratrma ve Gelitirme Dairesi Bakanl tarafndan 1999 ylnda hazrlanan "Okul Geliim Modeli/ Planl Okul Geliimi" adl kitap...
20-03-2011 09:21
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
OGYE - OKUL GELM YNETM EKB - KaRNeC - 20-03-2011 09:21

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  OKUL PERSONEL PROGRAMI Seda123 1 8,484 07-01-2014 11:09
Son Mesaj: Nuribey
  E-Okul Davran Notu Girme Program ndir KaRNeC 2 11,899 01-01-2014 01:44
Son Mesaj: gudar12
  E-Okul Duyurular Fatma Uzun 0 1,802 18-09-2011 10:24
Son Mesaj: Fatma Uzun
  E-Okul Haftalk Ders Datm Klavuzu KaRNeC 0 1,641 03-09-2011 09:00
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | n11 entegrasyon | mara haberleri

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir