bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan Schek retmen Alm, Mlakat Tarihi ve Sorular retmen Sitesi9209 defa grntlendi.

Schek retmen Alm, Mlakat Tarihi ve Sorular

Yeliz
Super Moderator
******


Mesajlar: 2,581 Katlma Tarihi: 04-03-2011 Rep Puan: 23 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Schek retmen Alm, Mlakat Tarihi ve Sorular
SHEK Szlemeli Personel Alm lan 2011,SHEK Szlemeli Personel Alm lan 2011 ka kii alacak,SHEK Szlemeli Personel Alm lan 2011 nasl bavurulur,SHEK Szlemeli Personel Alm lan 2011 yazl snav,SHEK Szlemeli Personel Alm lan 2011 mlakat sorular
SHEK; Mtercim, Sosyolog, ocuk Eiticisi, Sosyal almac, Psikolog, Fizyoterapist, ocuk Geliimcisi, Diyetisyen, Hemire, Salk Memuru, retmen, Din Grevlisi ve mhendis alacak.
MERKEZ VE TARA TEKLATINA ALINACAK SZLEMEL PERSONEL LANI

Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Genel Mdrl Merkez ve Tara Tekilatnda altrlmak zere 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan “Szlemeli Personel altrlmasna likin Esaslar” n Ek Madde 2 nin © bendi ile Ek Madde 5′e gre Mtercim, Sosyolog, ocuk Eiticisi, Sosyal almac, Psikolog, Fizyoterapist, ocuk Geliimcisi, Diyetisyen, Hemire, Salk Memuru, retmen ve Din Grevlisi pozisyonlarndan lisans dzeyleri iin KPSSP3, nlisans dzeyleri iin KPSSP93 ve ortaretim dzeyleri iin KPSSP94 puan tr sralamas esas alnmak suretiyle yaplacak szl snav ile 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun deiik 4/B maddesine gre, ayn esaslarn Ek Madde 2 nin (b) bendi kapsamnda Mhendis pozisyonlar iin KPSS (B) grubu KPSSP3 puan tr sralamas esas alnmak suretiyle Kurumumuzca yaplacak yerletirme ile szlemeli personel alnacaktr.

1- ADAYLARDA ARANAN NTELKLER VE POZSYONLAR: A) GENEL ARTLAR

1) Trk vatanda olmak. (Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti vatandalar iin Trkiye Cumhuriyeti vatanda olma art aranmayacaktr.)

2) Bavuru tarihi itibariyle 18 yan tamamlam olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yan doldurmu olmak ve Trk Medeni Kanununun 12 nci maddesine gre kazai rt karar alm olmak.

3) Kamu haklarndan mahrum bulunmamak. .

4) Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay bir yl veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da affa uram olsa bile devletin gvenliine kar sular, Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, milli savunmaya kar sular, devlet srlarna kar sular ve casusluk, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaaklk sularndan mahkm olmamak

5) 657 sayl Kanunun 53 nc madde hkmleri sakl kalmak kayd ile grevini devaml yapmasna engel olabilecek akl hastal bulunmamak.

6) Bavuracak adaylarn durumunun; 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4/B maddesinin “Bu ekilde istihdam edilenler, hizmet szlemesi esaslarna aykr hareket etmesi nedeniyle kurumlarnca szlemelerinin feshedilmesi veya szleme dnemi ierisinde Bakanlar Kurulu karar ile belirlenen istisnalar hari szlemeyi tek tarafl feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yl gemedike kurumlarn szlemeli personel pozisyonlarnda istihdam edilemezler” hkm gereince bu maddeye aykr durumu tespit edilenlerin mracaat alnmayacaktr.

7) Son mracaat tarihi itibariyle atanlacak pozisyon iin gerekli programdan mezun olmak.

8) Erkek adaylar iin muvazzaf askerlik ana gelmemi veya askerlik ana gelmi ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm veya muaf veya erteletmi olmak.

9) Herhangi bir Sosyal Gvenlik Kurumundan emekli ayl almyor olmak.

El) POZSYON VE CRETLER:

1) Pozisyon saylar ve szleme brt cretleri: SHEK Genel Mdrl internet adresinde (http://www.shcek.gov.tr) “Ek I Sayl Liste” olarak yaymlanacaktr.

2) Pozisyonlarn il dalm: SHEK Genel Mdrl internet adresinde (http://www.shcek.gov.tr) “Ek II Sayl Liste” olarak yaymlanacaktr.

C) YAPILACAK SINAVLAR VE ZEL ARTLAR:

1) Mtercim Snav SHEK Genel Mdrl Internet (http://www.shcek.gov.tr) adresinde yaymlanacaktr.

2) ocuk Eiticisi Snav : SHEK Genel Mdrl nternet (http://www.shcek.gov.tr) adresinde yaymlanacaktr.

3) Sosyolog Snav : SHEK Genel Mdrl nternet (http://www.shcek.gov.tr) adresinde yaymlanacaktr.

4) Sosyal almac Snav : SHEK Genel Mdrl nternet (http://www.shcek.gov.tr) adresinde yaymlanacaktr.

5) Psikolog Snav : SHEK Genel Mdrl nternet (http://www.shcek.gov.tr) adresinde yaymlanacaktr. *

6) Fizyoterapist Snav : SHEK Genel Mdrl nternet (http://www.shcek.gov.tr) adresinde yaymlanacaktr.

7) ocuk Geliimcisi Snav : SHEK Genel Mdrl nternet (http://www.shcek.gov.tr) adresinde yaymlanacaktr.

8) Diyetisyen Snav : SHEK Genel Mdrl nternet (http://www.shcek.gov.tr) adresinde yaymlanacaktr.

9) Hemire Snav : SHEK Genel Mdrl nternet (http://www.shcek.gov.tr) adresinde yaymlanacaktr.

10) Salk Memuru Snav : SHEK Genel Mdrl nternet (http://www.shcek.gov.tr) adresinde yaymlanacaktr.

11) retmen Snav : SHEK Genel Mdrl nternet (http://www.shcek.gov.tr) adresinde yaymlanacaktr.

12) Din Grevlisi Snav : SHEK Genel Mdrl nternet (http://www.shcek.gov.tr) adresinde yaymlanacaktr.

13) Mhendis : SHEK Genel Mdrl nternet (http://www.shcek.gov.tr) adresinde yaymlanacaktr.
2- BAVURUYA LKN AIKLAMALAR:

A) BAVURU TARH VE YER:

1) Bavuru Tarih: 14/03/2011 – 23/03/2011 tarihleri arasnda ahsen yaplacaktr. (Posta ile yaplan bavurular kabul edilmeyecektir). Bavuru 23/03/2011 tarihi saat 17.00′da sona erecektir.

2) Bavuru Yeri: Kurumumuz internet sitesinde (http://www.shcek.gov.tr) yaymlanan bavuru formunun kts alnarak doldurulduktan sonra l Sosyal Hizmetler Mdrlklerinden herhangi birine mracaat edile ektir. Birden fazla l Mdrlne ve birden fazla unvan iin bavuru yaplmayacaktr.

B) BAVURU SIRASINDA STENEN BELGELER:

1) Bavuru Talep Formu, (l Sosyal Hizmetler Mdrlklerince sistemden alnacaktr.)

2) renim belge fotokopisi,

3) Nfus Czdan fotokopisi,

4) KPSS sonu belgesi,

5) Adli sicil kayd bulunanlardan “sabka sorgulama belgesi” ile buna ilikin mahkeme karar. ,

Adaylar belgelerin asllar veya noter tasdikli rnekleri ile birlikte l Sosyal Hizmetler Mdrlklerine ahsen bavurmalar gerekmektedir. l Mdrlklerinde grevli personelce belgelerin birer rnekleri onaylanarak teslim alndktan sonra asllar adaylara geri verilecektir.

C) BAVURULARIN DEERLENDRLMES VE ATAMA :

1. Mtercim, ocuk Eiticisi, Sosyolog, Sosyal almac, Psikolog, Fizyoterapist, ocuk Geliimcisi, Diyetisyen, Hemire, Salk Memuru, retmen ve Din Grevlisi pozisyonlarna bavuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puan esas alnarak en yksek puandan balayarak sraya konulmak kaydyla her unvan iin bo bulunan szlemeli personel pozisyonunun 10 kat kadar aday szl snavna arlmak zere belirlenecektir. Son sradaki aday saysnn birden fazla olmas halinde, eit puan alm adaylarn tm szl snaVa arlacaktr.

2. Szl snava katlmaya hak kazanan adaylar ile szl snav tarihi ve yeri, Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Genel Mdrl internet sayfasnda (http://www.shcek.gov.tr) ayrca ilan edilecektir.

3. Szl snavnda 100 tam puan zerinden puan verilecektir. Szl snavna katlmayan adaylar baarsz saylarak deerlendirmeye alnmayacaktr.

4. Baar puan KPSS (B) grubu puannn %40′ szl snav puannn %60′ esas alnarak belirlenecektir.

5. Snav sonucu bir sonraki snav yaplncaya kadar geerlidir.

6. Atamalar; Baar Puan esas alnarak, en yksek puan alan adaydan balanarak sraya konulmak kaydyla, ilan edilen bo pozisyon says kadar aday atanmaya hak kazanacaktr. Baar puan sralamas sonucunda puanlarn eit olmas halinde; doum tarihi nce olan adaya, bununda eit olmas halinde mezuniyet tarihi nce olan adaya ncelik tannacaktr.

7. Adaylar en fazla 10 il tercihinde bulunabilecektir. Ayrca adaylar tercihler dnda;

“a)Tercihlerime yerletirilememem halinde tercih harici atamay kabul ediyorum. b)Tercih harici atamay kabul etmiyorum”

Seeneklerinden birini zorunlu olarak semesi gerekmektedir. Tercihlerine yerleemeyen ve tercih d seenek olarak (a) “Tercihlerime yerletirilememem halinde tercih harici atamay kabul ediyorum” seenei iaretlenmi ise atanmaya hak kazanp sresi ierisinde bavurmayanlar ile atamas iptal edilen adaylarn yerine veya herhangi bir nedenle atama yaplamad iin bo kalan pozisyonlara puan sralamas ve kurumsal ihtiyaca gre resen atama yaplacaktr, (b) “Tercih harici atamay kabul etmiyorum” seenei iaretlenmi ise bo kalan pozisyonlar iin ilgili aday tekrar deerlendirmeye alnmayacaktr.

8. Mhendis pozisyonuna bavuru yapacak adaylardan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan tr esas alnarak en yksek puandan balayarak sraya konulmak suretiyle bo bulunan szlemeli personel pozisy onlarna yerletirmesi yaplacaktr.

9. Bavuru ve ilemler srasnda geree aykr beyanda bulunduu veya eksik evrak verdii sonradan tespit edilen adaylarn mracaatlar kabul edilmeyecek, atamalar yaplm olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda ki adaylar hakknda genel hkmlere gre yasal ilem yaplacaktr.

D) TEBLGAT :

Szlemeli Personel alm ile ilgili tm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Genel Mdrl (http://www.shcek.gov.tr) internet adresinde yaymlanacaktr. Yaymlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacandan, adaylara ayrca bir tebligat yaplmayacaktr.

E) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN STENLECEK BELGELER :

1) Salk Kurulu Raporu (son alt ay ierisinde salk raporu vermeye yetkili tam teekkll Devlet hastanesinden alnm)

2) renim Belgesinin Asl veya Noter Tasdikli Sureti.

3) Askerlik Durum Belgesi.

4) 6 Adet Fotoraf.(mevzuata uygun yeni ekilmi)

5) Sabka Kayd, (cumhuriyet savclndan yeni tarihli)

6) Nfus Czdannn Fotokopisi

7) Varsa Daha nce alt Hizmetleri Gsterir Belge

8) Mal Bildirimi Formu.(http://www.shcek.gov.tr adresinden temin edilerek arkal nl tek sayfa)

9) Kamu Grevlileri Etik Szlemesi(http://www.shcek.gov.tr adresinden temin edilecektir).

LAN OLUNUR

Shek Szlemeli Personel Mlakat Tarihi ve Mlakat sorular buradan yaynlanacaktr...
25-03-2011 10:16
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Schek retmen Alm, Mlakat Tarihi ve Sorular - Yeliz - 25-03-2011 10:16

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Atanma ans En Yksek Ve En Dk retmen Branlar KaRNeC 0 839 10-11-2015 07:16
Son Mesaj: KaRNeC
  retmen ntihar Etti ! KaRNeC 0 857 20-09-2013 02:40
Son Mesaj: KaRNeC
  retmen ilk atama bavurular iin ek sre verildi ! Esra Bayraktar 0 782 06-09-2013 07:39
Son Mesaj: Esra Bayraktar
  retmen atama bavurular iin bugn son gn KaRNeC 0 748 06-09-2013 09:47
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir