escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Doumundan lmne Atatrkn yl yl hayat retmen Sitesi5282 defa grntlendi.

Doumundan lmne Atatrkn yl yl hayat

Yeliz
Super Moderator
******


Mesajlar: 2,581 Katlma Tarihi: 04-03-2011 Rep Puan: 23 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Doumundan lmne Atatrkn yl yl hayat
Doumundan lmne Atatrkn yl yl hayat

19 Mays 1881 Mustafann Selanikte douu
1893 Mustafann Selanik Askeri Rtiyesine yazlmas ve retmeni Mustafa Efendinin kendisine Kemal adn takmas
1896 Mustafa Kemalin Selanik Askeri Rtiyesini bitirerek Manastr Askeri ddisine girmesi
13 Mart 1889 Mustafa Kemalin Manastr Askeri ddisini bitirerek stanbulda Harp Okuluna girii.
10 ubat 1902 Mustafa Kemalin Harp Okulunu temen rtbesiyle bitirerek Harp Akademisine gemesi
11 Ocak 1905 Mustafa Kemalin Kurmay Yzba olarak Harp Akademisinden mezun olmas ve merkezi amda bulunan Beinci Ordu emrine verilmesi
Ekim 1905 Mustafa Kemalin baz arkadalaryla birlikte amda gizli Vatan ve Hrriyet Cemiyetini kurmas
20 Haziran 1907 Mustafa Kemalin rtbesinin Kolaaslna (kdemli yzba) ykseltilmesi
13 Ekim 1907 Mustafa Kemalin Selanikte III. Orduya atanmas
15 - 16 Nisan 1909 Mustafa Kemalin 31 Mart (13 Nisan) ayaklanmas zerine Hareket Ordusunun kurmay bakan olarak stanbula hareket etmesi
6 Eyll 1909 Mustafa Kemalin Selanikte III. Ordu Piyade Subay Talimgh Komutan olmas (ayn yl iinde Kolaas rtbesiyle 38. Piyade Alay komutan olmutur.)
Mays 1910 Mustafa Kemalin Mahmut evket Paann kurmay bakan olarak Arnavutluk harektlarnda bulunmas
17-21 Eyll 1910 Fransada yaplan manevralara (Picardie) Trk Ordusu temsilcisi olarak katlmas.
13 Eyll 1911 Mustafa Kemalin stanbula Genelkurmaya nakledilmesi
27 Kasm 1911 Mustafa Kemalin Binbala ykseltilmesi
22 Aralk 1911 Mustafa Kemalin talyan - Osmanl Trablus savanda Tobruz Taarruzunu baaryla idare etmesi
25 Kasm 1912 Mustafa Kemalin Bahrsefid Boaz (anakkale) Kuv-y Mrettebesi Harekt ubesi Mdrlne atanmas
27 Ekim 1913 Mustafa Kemalin Sofya Ataemiliteri olmas
1 Mart 1914 Mustafa Kemalin Yarbayla ykselmesi
2 ubat 1915 Mustafa Kemalin Tekirdada 19. Tmeni kurmaya balamas (25 ubat 1915te tmen kuruluunu tamamlayarak Maydosa gelmitir.)
25 Nisan 1915 tilaf Devletlerinin Arburnuna asker karmalar zerine Mustafa Kemalin tmeniyle dman nleyerek durdurmas.
1 Haziran 1915 Mustafa Kemalin Albayla ykselmesi
8 - 9 Austos 1915 Mustafa Kemalin Anafartalar Grubu Komutanlna atanmas
10 Austos 1915 Mustafa Kemalin bizzat idare ettii taarruzla Anafartalar cephesinde dman geri atmas
17 Austos 1915 Mustafa Kemalin Kiretepede zafer kazanmas
21 Austos 1915 Mustafa Kemalin II. Anafartalar Zaferini kazanmas
1 Nisan 1916 Mustafa Kemalin Tmgenerallie ykseltilmesi
7-8 Austos 1916 Mustafa Kemalin Bitlis ve Muu dman elinden kurtarmas
7 Mart 1917 Mustafa Kemalin Diyarbakrdaki II. Ordu Komutan Vekilliine atanmas
16 Mart 1917 Mustafa Kemalin Diyarbakrdaki II. Ordu Komutanlna asil olarak atanmas
5 Temmuz 1917 Mustafa Kemalin Halepteki VII. Ordu Komutanlna atanmas
20 Eyll 1917 Mustafa Kemalin VII. Ordu Komutan sfatyla memleketin ve ordunun durumunu aklayan tarihi raporunu gndermesi
15 Ekim 1917 Mustafa Kemalin VII. Ordu Komutanlndan ayrlarak stanbula dnmesi
15 Aralk 1917 Mustafa Kemalin Veliaht Vahdettin ile Almanyaya gitmesi
16 Aralk 1917 Mustafa Kemale Birinci Rtbeden Kll Mecidi Nian verilmesi
4 Ocak 1918 Almanya gezisinden dnmesi
7 Austos 1918 Mustafa Kemalin Filistinde bulunan VII. Ordu Komutanlna ikinci defa tayin edilmesi
26 Ekim 1918 Mustafa Kemalin komuta ettii VII. Ordu Birliklerinin dman taarruzunu Halepin kuzeyinde bugnk snrlarmz zerinde durdurmas
31 Ekim 1918 Mustafa Kemalin Yldrm Ordular Grubu Komutan olmas
13 Kasm 1918 Mustafa Kemalin Yldrm Ordular Grubu Komutanlnn lav zerine stanbula gitmesi
30 Nisan 1919 Mustafa Kemalin IX. Ordu Mfettii olmas
16 Mays 1919 Mustafa Kemalin Samsuna gitmek zere Bandrma Vapuru ile stanbuldan ayrlmas
19 Mays 1919 Mustafa Kemalin Samsuna kmas
21-22 Mays 1919 Mustafa Kemalin Amasyadan yollad genelgeyle, Milli Kuvvetleri bir gaye ve bir tekilat erevesinde toplamak amacyla Sivas Kongresini toplanmaya armas
26 Haziran 1919 Amasyadan Sivasa hareketi
3 Temmuz 1919 Mustafa Kemalin Erzuruma ilk gelii
8-9 Temmuz 1919 Mustafa Kemalin resmi grevinden ve askerlikten ekilmesi
23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresinin toplanmas ve Mustafa Kemalin Erzurum Kongresine bakan seilmesi
4 Eyll 1919 Sivas Kongresinin toplanmas ve Mustafa Kemalin Sivas Kongresine bakan seilmesi
11 Eyll 1919 Mustafa Kemalin Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Bakanlna seilmesi
20-22 Ekim 1919 Mustafa Kemalin stanbuldan gelen Bahriye Nzr (Bakan) Salih Paa ile Amasyada grmesi ve Amasya bildirgesinin imzalanmas
7 Kasm 1919 Mustafa Kemalin stanbulda toplanmas kararlatrlan Osmanl Meclisi iin Erzurumdan Milletvekili seilmesi (Byk Millet Meclisinin birinci dnemi iin yaplan seimde ve ondan sonraki seimlerde Ankaradan Milletvekili seilmitir.)
27 Aralk 1919 Mustafa Kemalin Heyet-i Temsiliye yeleriyle birlikte Ankaraya gelmesi
16 Mart 1920 stanbulun tilaf Devletleri tarafndan igali zerine Mustafa Kemalin durumu btn devletler ve Millet Meclisleri nezdinde protesto etmesi ve Ankarada yeni bir Millet Meclisi giriiminde bulunmas
23 Nisan 1920 Mustafa Kemalin Ankarada Trkiye Byk Millet Meclisini amas
24 Nisan 1920 T.B.M.M.nin Mustafa Kemali bakanla semesi
11 Mays 1920 Mustafa Kemalin stanbul Hkmetince lm cezasna arptrlmas (Bu karar 24 Mays 1920de Padiah tarafndan onaylanmtr)
13 Eyll 1920 Mustafa Kemal tarafndan Halklk programnn Byk Millet Meclisine sunuluu
5 Aralk 1920 Mustafa Kemalin stanbuldan gelen Osmanl delegeleri Ahmet zzet ve Salih Paalarla Bilecik stasyonunda grmesi
10 Mays 1921 Mustafa Kemal tarafndan Byk Millet Meclisinde Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Grubunun kurulmas ve kendisinin Grup Bakanlna seilmesi
13 Haziran 1921 Mustafa Kemalin Fransz temsilcisi F. Bouillon ile Ankarada grmesi
5 Austos 1921 Byk Millet Meclisi tarafndan Mustafa Kemale Bakomutanlk grevinin verilmesi
23 Austos 1921 Mustafa Kemalin 22 gn 22 gece sren Sakarya Meydan Savan ynetmeye balamas
13 Eyll 1921 Mustafa Kemalin Sakarya Zaferini kazanmas
19 Eyll 1921 Mustafa Kemale Byk Millet Meclisi tarafndan Mareallik rtbesinin ve Gazi unvannn verilmesi
26 Austos 1922 Gazi Mustafa Kemalin Kocatepeden Byk Taarruzu idareye balamas
30 Austos 1922 Gazi Mustafa Kemalin Dumlupnarda Bakomutan Meydan Savan kazanmas
10 Eyll 1922 Gazi Mustafa Kemalin zmire girii
1 Kasm 1922 Gazi Mustafa Kemalin teklifi zerine Byk Millet Meclisinin saltanat kaldrlmasna karar verii
14 Ocak 1923 Gazi Mustafa Kemalin annesi Zbeyde Hanmn zmirde lm
29 Ocak 1923 Gazi Mustafa Kemalin zmirde Ltife (Uaklgil) Hanmla evlenmesi (5 Austos 1925te ayrlmlardr)
17 ubat 1923 Gazi Mustafa Kemalin zmirde ilk Trkiye ktisat Kongresini amas
13 Austos 1923 Gazi Mustafa Kemalin ikinci kez Byk Millet Meclisi Bakanlna seilmesi
11 Eyll 1923 Gazi Mustafa Kemalin Halk Partisini kurmas
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilan ve Gazi Mustafa Kemalin ilk Cumhurbakan seilmesi
1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemalin Byk Millet Meclisini a ve Halifeliin kaldrlmas ile retimin birletirilmesi gereini konumasnda belirtmesi
23 Austos 1925 Gazi Mustafa Kemalin Kastamonuda apka ve kyafet devrimini balatmas
3 Ekim 1926 stanbulda Sarayburnunda Mustafa Kemalin ilk heykelinin dikilmesi
1 Temmuz 1927 Gazi Mustafa Kemalin Cumhurbakan sfatyla ilk defa stanbula gelmesi
15-20 Ekim 1927 Gazi Mustafa Kemalin CHP kinci Kurultaynda tarihi byk nutkunu sylemesi
1 Kasm 1927 Gazi Mustafa Kemalin ikinci kez Cumhurbakanlna seilmesi
4 Kasm 1927 Gazi Mustafa Kemalin Ankara Etnografya Mzesi nnde ve Yeniehirde dikilen heykellerinin al
20 Mays 1928 Afgan Kral Amanullah Hann Gazi Mustafa Kemali Ankarada ziyareti
9-10 Austos 1928 Gazi Mustafa Kemalin Sarayburnunda Trk harfleri hakkndaki nutkunu sylemesi
12 Nisan 1931 Gazi Mustafa Kemal tarafndan Trk Tarih Kurumunun kurulmas
4 Mays 1931 Mustafa Kemalin nc kez Cumhurbakanlna seilmesi
12 Haziran 1932 Irak Kral Emir Faysaln Ankarada Mustafa Kemali ziyareti
12 Temmuz 1932 Gazi Mustafa Kemal tarafndan Trk Dil Kurumunun kurulmas
4 Ekim 1933 Yugoslavya Kral Aleksandren Gazi Mustafa Kemali stanbulda ziyareti
29 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemalin Cumhuriyetin onuncu yldnm dolaysyla tarihi nutkunu sylemesi
16 Haziran 1934 ran ehinah Rza Pehlevinin Gazi Mustafa Kemali Ankarada ziyareti
24 Kasm 1934 Byk Millet Meclisinin Mustafa Kemale ATATRK soyadn veren yasay kabul etmesi
1 Mart 1935 Atatrkn drdnc kez Cumhurbakan seilmesi
4 Eyll 1936 ngiltere Kral Edward VIIin stanbulda Atatrk ziyareti
11 Haziran 1937 Atatrkn iftliklerini devlete ve bir ksm gayrimenkullerini Ankara Belediyesine balamas
30 Mart 1938 Atatrkn hastal hakknda Cumhurbakanl Genel Sekreterliince ilk kez resmi tebli yaynlanmas
19 Haziran 1938 Romanya Kral Karol IInin Atatrk stanbulda ziyareti
5 Eyll 1938 Atatrkn vasiyetnamesini yazmas (Al: 28 Kasm 1938)
16 Ekim 1938 Atatrkn hastalk durumu hakknda gnlk resmi tebliler yaymna balanmas
10 Kasm 1938 Atatrkn lm
21 Kasm 1938 Atatrkn cenazesinin Etnografya Mzesindeki geici kabre trenle konulmas
10 Kasm 1953 Atatrkn nnn Etnografya Mzesindeki geici kabrinden Antkabire nakledilmesi
1981 UNESCOnun ald bir kararla Atatrkn doumunun 100. Ylnn btn dnyada Atatrk Yl olarak kutlanmas.
29-03-2011 08:40
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Doumundan lmne Atatrkn yl yl hayat - Yeliz - 29-03-2011 08:40

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Nutuk (Sylev) 1919-1927 - Mustafa Kemal Atatrk KaRNeC 7 11,895 19-05-2013 10:57
Son Mesaj: KaRNeC
  Mustafa Kemal Atatrk'n Hayat 1881-1938 Ebru 7 8,452 06-09-2011 11:20
Son Mesaj: Ebru
  Atatrk'n rtmenlere Verdii Deer KaRNeC 0 1,690 17-03-2011 11:52
Son Mesaj: KaRNeC
  Said Nursi Hazretlerinin Atatrk'e Mektubu KaRNeC 0 1,756 17-03-2011 11:51
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir