escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan ATA Szleri Harf Harf Bir Sayfada... Deyimler de Var.. retmen Sitesi2109 defa grntlendi.

ATA Szleri Harf Harf Bir Sayfada... Deyimler de Var..

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,204 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimii

Mesaj: #1
ATA Szleri Harf Harf Bir Sayfada... Deyimler de Var..
ATASZLER

A
Abdal dnden,ocuk oyundan usanmaz: Abdal isiz gsz olduundan,ocuk da gelecek dncesi olmadndan her ikisi de elence ve oyunu ok sever.
Acele ie eytan karr: Hesapsz,acele ile girilen ilerden zararl klr.
Ac patlcan kra almaz: e yaramayan bir kimsenin bozulacak bir eyi de yoktur. Bu nedenle zararl etkenler ona tesir etmez.
Ackan doymam,susayan kanmam sanr: Bir eyin yokluunu uzun sre eken kimse o eye kavusa da elindekinin kendisine yetmeyeceini sanr.
A ay oynamaz: Bir kimseden grev bekleniyorsa nce onun geimini salamak gerekir.
A tavuk ryasnda dar grr: Yoksul kimse,isizlikten hayallere dalar ve kendisini ok zengin bir yaant iinde hayal eder.
Atrma kutuyu syletme kty: Karmzdakini kzdracak szler sylersek,o da bizimle ilgili kt durumlar ortaya karr.
Adamn iyisi i banda belli olur: Kiinin gerek deeri iindeki baars ve almasyla,evresindekilere kar davranlaryla llr.
Aa yaprayla grler: nsan akrabalar ve arkadalaryla varln gsterir,nemli iler baarr.
Aa yaken eilir: Aaca daha yaken istenilen ekil verilebildii gibi ocuk terbiyesinede kk yata balanmaldr.
Alamayan ocua meme vermezler: Hakkn aramayan,aramasn bilmeyen kimsenin ii grlmez.
Ak ake kara gn iindir: Kazancmzn bir ksmn,kt gnlerin gelebilecei dnerek,saklamalyz.
Akl akldan stndr: nemli konularda bakalarnn dncelerini sormakta yarar vardr. nk bizim dnemediimizi bir bakas dnebilir ve bizi aydnlatabilir.
Akll dman aklsz dosttan hayrldr(Deli dostun olacana akll dmann olsun: Aklsz kimse dostu iin iyilik dnd halde yapt iin ktln bilmeden dostuna zararl olabilir. Halbuki dmana kar tedbirli olduumuz iin,dman akll da olsa,bize zarar veremez.
Akl para ile satlmaz: Akl kiilere Allah tarafndan,doumla birlikte bahedilen bir nimettir. Sonradan kazanlmas ya da para ile satn alnmas mmkn deildir.
Alet iler el vnr: Bir kimse,ne kadar usta olursa olsun,gerekli aletleri yoksa iinde baarl olamaz.
Altnn kymetini sarraf bilir: Bir eyin deerini ancak o konudaki uzmanlar bilir.
Alm,kudurmutan beterdir: Herhangi bir eye alan kii,bu alkanlndan kolayca vazgeemez.
Altn pas tutmaz: erefli,temiz insana hi kimse leke sremez.
Ar,bal alacak iei bilir: ini bilen kimse,nereye bavuracan,istediinin nereden gerekleeceini bilir.
Ate dt yeri yakar: Bir acy,onu ekenden bakas tam anlayamaz,ya da ayn lde zlemez.
Ate olmayan yerden duman kmaz: Kk de olsa kimi belirtiler nemli olaylarn habercisidir.
Ava giden avlanr: Bakasna zarar vermek iin yola kan kii,kendi yaamn da tehlikeye atm olur.
Ayan yorganna gre uzat: nsan giderini gelirine gre uydurmal,gelirinden fazlasn harcamamaldr.
A,elini kora sokar(A kpek frn deler): A insan yiyeceini bulmak iin her trl tehlikeye hazrdr.
Ak yaraya tuz ekilmez: Yeni acs bulunan kimsenin znts baz sz ve davranlarla arttrlmamaldr.
Alan solar alayan gler: Hibir durum olduu gibi kalmaz,tersine dner. zntler mutlulua,mutluluklar zntye...
Adama dayanma lr,aaca dayanma kurur: Hibir destek srekli olmaz,bunun iin insan yapaca ite bakalarnn desteine gvenmemeli,yalnz kendi gcne dayanmaldr.
Adamn yere bakanndan,suyun sessiz akanndan kork: Dnce ve duygularn aka sylemeyen insan,yava akan suya benzer,derin ve tehlikelidir.
Aacn kurdu iinde olur: Bir toplumu ykan eler sinsi sinsi ierden alrlar.
Aa,meyvesi olunca ban aa salar: Faydal eser veren erdemli ve bilgili insanlar,kimseye yksekten bakmaz,alak gnll olurlar.
Akacak kan damarda durmaz: Kii,bir zarara urayacan bile bile,bir iin stne gidiyorsa,artk bundan zarar grmesi kanlmazdr.
Akan su yosun tutmaz: alan kimse daima yararl iler yapar,tembel tembel oturan i yapma yeteneini kaybeder.
Akl kiiye sermayedir: Btn ilerde en byk etken akldr.
Akl iin yol birdir: Btn sorunlarn zmnde doruyu bulmak iin bir tek yol vardr. Dier yollar insan yanl sonuca gtrr.
Akllar pazara karmlar, herkes yine kendi akln beenmi: nsan daima kendi dnce ve davranlarn stn grr.
Akl yata deil batadr: Yal insanlar her zaman ok akll olmayabilir ve doruyu dnmeyebilir. Genler, bazen yallardan daha iyi dnebilir, daha doru kararlar alabilirler.

B
Baba eder oul der(Baba koruk yer,olunun dii kamar): Babann yapt kt iin skntsn olu eker.
Baba mal tez tkenir,evlat gerek kazana(Hazra da dayanmaz): Baba malna gvenip almamak,para kazanmamak yanltr. nk hazr bir gn tkeniverir. Baba malnn kymeti de bilinmez. Bunun iin en doru olan;herkesin alp aln teriyle kazanmasdr.
Babann sanat oula mirastr: Baba meslei genellikle ocuklarnca srdrlr. Buda onlar iin atalarndan kalan bir mal,mlk gibi miras saylr.
Baba oluna bir ba balam,oul babaya bir salkm zm vermemi: Babalar ocuklar iin byk zveride bulunup her eyi yaparlar ama ocuklar babalar iin kk fedakarlk bile yapmazlar. Babann kymetini bilmez,ona gereken deeri vermezler.
Babasndan mal kalan mertei iinden bitmi sanr: Kendi emei ile alp kazanarak deil de babadan miras yoluyla mal ve servet elde edenler,bu mal ve servetin ne glklerle kazanldn bilmezler. Buna gereken deeri de vermez,savurganlk yaparlar.
Baca eride olsa duman doru kar: Doutan doru ve drst bir kiilie sahip insanlar,sonradan ne kadar kt ve bozuk bir ortama girseler de,doruluk ve drstlklerini kaybetmezler.
Baa bak zm olsun,yemeye yzn olsun: Bir kii istedii eyi elde etmek iin stne deni yapmal,fedakarlktan kanmamaldr. Hazra konarsa istemeye yz de olmayacaktr.
Ba bayrda,tarla ayrda: Her ey kendisi iin iyi olan ortamda verimli olur ve yetiir. Deiik ortamlarda istenen verim ve kalite salanamaz.
Baht(akl)olmaynca bata,ne kuruda biter ne yata: Bir insan,talihsiz ve aklsz olursa btn ileri ters gider ve hi olumlu sonu alamaz.

C
Cahile sz(laf) anlatmak,deveye hendek atlatmaktan zordur: Bilgisiz ve anlaysz insanlara bir eyler anlatp retmek ok zordur.
Cahilin dostluundan alimin dmanl yedir(Akll dman aklsz dosttan hayrldr): Grgsz ve cahil dostumuz olacana,bilgili,zeki ve anlayl dmanmzn olmas daha iyidir. Hi olmazsa ona bir ey anlatp dmanlktan vazgeirebiliriz. Ama cahil insana hibir ey anlatlp,retilemez.
Cambaz ipte,balk dipde gerek: Herkes iinin gereini yapmal ve baka ilerle urap karmamaldr. Ancak kendi konusunda bilgili olanlar,kendi alanyla ilgili ilerde baarl ve verimli sonu alabilir.
Cemaat ne kadar ok olsa,imam gene bildiini okur: Bir toplulukta istek ve eilimler ne olursa olsun,o topluluun bandaki kii yine de bildii gibi ve kendi isteine gre davranr. evrenin hibir etkisi olmaz. nk sz sahibi ancak bataki kiidir,onun dedii olur.
Cana geleceine mala gelsin: Bir kiinin bana kt bir ey,kaza,felaket ya da zarar gelecekse,canna geleceine,mal ve eyasna,parasna gelmesi daha iyidir. nk;can gitti mi gelmez ya da zarar grrse abuk iyilemez. Ancak mal,zarar grse de,can sal oldu mu,tekrar alp kazanlabilir.
Can boazdan gelir: Kiinin sal,iyi beslenmesine baldr. Salkl ve kuvvetli olmak iin,beslenmeye iyi dikkat edilmelidir.
Can,bostanda bitmez: nsan,cannn deerini bilmeli ve onu ypratmamaldr. Cann her trl tehlikeden koruma
D
Da banda duman eksik olmaz: Toplumda, yksek makamda olan kiilerle zenginlerin zntleri, skntlar, dertleri hi eksilmez, zaman zaman da artar.
Da daa kavumaz,insan insana kavuur: Birbirini ok seven dostlar,arkadalar ayrlmak zorunda kalsalar da bir gn gelir tekrar kavuurlar.
Damlaya damlaya gl olur: Kk eyler nemsizdir, diyerek azmsamak doru deildir. Kk eyler bir araya toplannca byk bir varlk meydana gelir.
Davacn kad olursa yardmcn Allah olsun: lenen su, sizi yarglayacak kiiye kar ise iiniz ok zordur.
Da bana k gelir, insann bana i gelir: Da banda srekli k olduu gibi, insanolunun da hayatnda ac ve mutsuz gnler,deiik skntlar olabilir.
Davetsiz gelen deksiz oturur: arlmad yere gidenler, orada yeterince arlanmay da beklememelidir.
Deli deliden,imam lden holanr: Toplum iinde yaayan insanlar kendi dengi olan insanlarla konumaktan, kendine kar salayacak kiilerden holanr.
Deliye her gn bayram: Deli, dnmekten, ileriyi grmekten, etraf ile bilinli bir ekilde ilgilenmekten mahrum olduu iin, gnleri dertsiz, skntsz, zntsz geer.
Demir tavnda dvlr: Her iin yaplmasnn en uygun zamann bilmek ve kollamak lazmdr. Aksi halde yaplacak ite hatalar olmas kanlmaz olur.
Doru sz acdr: Karsndakinin yanllarn onun yzne vurann sz karsndakine ac gelir.
Dost iin i tavuk yenir: Gerek dostluk en skntl zamanlarda olur. nsan dostu iin her trl skntya katlanr, her trl fedakarlkta bulunur.
Dostun att ta ba yarmaz: nsann dostu, kendisi hakknda, her ne kadar istemedii szleri konusa, hareketleri yapsa da, bunun kendi iyilii iin olduunu bilir ve zlmez, gnl koymaz.

E
Ecel geldi cihane,ba ars bahane: Kiinin ok nceden yazlm bir aln yazs vardr. Bunu deitirmek elinde deildir.
Ecele are olmaz: Hayatta her iin aresi bulunabilir. ine dlen durum umutsuzlua sebep vermemelidir. Bir tek lmn aresi yoktur.
Eden bulur,inleyen lr: Bakasna ktlk eden kimse en sonunda yaptklarnn cezasn ekecektir.
Eri oturalm doru konualm: Tavr ve hareketlerin doru olmas,kiiyi toplumda belli bir yere getirir. Doruluktan ayrlmamak gerekir.
Ek tohumun hasn,ekme yiyecek yasn: Bir iten iyi sonu almak isteyen kii,temelini de salam atmaldr.
Ekmek inemeyince yutulmaz: Balanlan bir iten ok iyi bir sonu alnmak isteniyorsa gerekli olan alma yaplmal,zahmete katlanlmaldr.
El atna binen tez iner: almalarmzn baarlmasnda ara ve gerelerin bizim olmasnn byk nemi vardr.
El el stnde olur,ev ev stnde olmaz: Yaammzda birbirinin yannda bulunup uyum salayan pek ok ey vardr. Bu varlklar birbirini tamamlayarak btn olutururlar. Ancak iki ailenin bir evde oturmas,pek ok skntya neden olmas demektir.
El iin kuyu kazan evvela kendi der: El,yani bakas iin ktlkler yapmay dnen kimselerin bana nce bu ktlkler gelir.
El ile gelen dn bayram: Toplumda yaayan bir kimsenin bana skntlar gelebilir. Bu,kiiyi zp rahatsz etmemelidir.
El mi yaman,bey mi yaman: Cemiyetlerde her zaman gcn o toplumu oluturan bireylerde olmas gerekir. Zaman zaman el deitiren bu g,soylu kiilere bile gese sonunda muhakkak halka dnecektir,dnmesi gerekir.F
Fakirlik ayp deil tembellik ayp: Yoksul olmak ve alt halde az para kazanmak utanlacak bir ey deildir. Fakat,tembellik sebebiyle almamaktan dolay yoksul olmak ve zenginde olsa almamak utanlmas gereken bir eydir.
Fare kt delii bilir: Gizli bir i yapmak iin giriimde bulunan kimse yakalandnda ne yapacan bilir ve kendini ele vermez.
Faydasz ba mezara yarar: Hayatta olan kii alp bir ie yaramaldr. almyorsa ve faydal deilse,l insan gibidir.
Fazla mal gz karmaz: Fazla mal kiiye zarar vermez. Bu nedenle fazla maln saklanmasnda hibir saknca yoktur. leride ihtiya duyulduunda rahata kullanlabilir.
Felek kimine kavun yedirir kimine kelek: Hayatta baz insanlar mutlu,baz insanlarsa ne kadar istemelerde,ne kadar urasalar da mutsuzdurlar.
Frsat her vakit ele gemez: Bir insann eline frsatlar her zaman gemeyebilir. Bu nedenle eldeki frsat iyi deerlendirmelidir.
Fukarann dkn,beyaz giyer k gn: Elinde imkan varken iyi giyinen kii,imkan gittikten sonra kt giyinmeye balar. Vaktiyle toplumda deerli olan kii itibarn ve zenginliini kaybedince herkesin yadrgad ve alay ettii iler yapar.
Fukarann tavuu tek tek yumurtlar: Yoksul insanlarn ans az olur. yle ki,elinde ok paras bile olsa,zengine gre daha az gelir getirir.

G
Gambaz olmasa tilki pazarda gezer: Gizli ve sakncal i yapanlar,ikayet edilip yakalanacaklarndan korkmasalar,hi utanp sklmadan bu ileri aktan yaparlar.
Garibe bir selam, bin altn deer: Yabanc bir yerde yalnz olan kimseye kar gsterilecek kk bir ilgi ve hatr sorma,onun iin en byk zenginlik,iyilik ve sevin kaynadr.
Garip kuun yuvasn Allah yapar: Garip ve yoksul insanlara Allah daima yardm eder,onlar aresiz brakmaz.
Gavura kzp oru yenmez: Bizimle ilgili olmayan herhangi bir sz ve davrana aldanp kzarak ok nemli ilerimizi aksatp yapmamak yanltr.
Ge olsun da g olmasn: Amalarmza ve istediklerimize kavumak zor ve hi olmamaktansa ge olmas nemli deildir. nemli olan amacmzn gereklemesidir.
Gelene git denilmez: Kendiliinden gelen gzel eyler geri evrilmez ve kabul edilir. Kendiliinden gelen misafir de geri gnderilmez.
Gelen geer, konan ger: Dnyada hibir ey ayn kalmaz. Her ey sk sk deiir. nsanlar da bazen mutlu, bazen de mutsuz olabilirler. Hibir insan dnyada ebedi deildir. Bir gn mutlaka lecektir.
Gelen gidene rahmet okutur(Gelen gideni aratr): Beenmediimiz kiiler iten ktktan sonra, yeni gelen kii eskisinden daha kt olur ve eskisini arar duruma geliriz.
Gem almayan atn lm yakndr: Dik bal, mark ve hrn kiilerin davranlarnn cezasn ekmeleri mutlaktr. Bu davranlarnn cezasn mutlaka grrler.
Gemisini kurtaran kaptandr: alkan ve yetenekli insan en zor durumda ve kark bir ortamda btn glkleri yenerek iini baaryla sonulandrabilir. Herkes zor durumlarda kendi bann aresine bakar, bakalaryla ilgilenmez.
Genliin kymeti ihtiyarlkta bilinir: nsan genliinde zamann iyi deerlendiremez. Yalannca bunun farkna varr ve zlr, piman olur. Fakat artk yapacak hibir eyi yoktur. Giden genlii geri gelmeyecektir. Salk iin de ayn ey geerlidir. nsan salnn kymetini hastalannca daha iyi anlar.

H
Haberi verenden alan uz gerek: Bir kii sonucunu bilmedii haberi ve sz sadece anlatr. Bu haberden ve szden bir sonu karmak dinleyenin mantna baldr.
Hakl sz haksz Badat'tan evirir: Doru ve inandrc sz, yanl yolda ok ileri gitmi kiiyi bile dzeltebilir.
Hak yerde kalmaz: Bir insann hakk inenemez. Er ge mutlaka emeinin karln alr.
Hak yerini bulur: Bir anlamazl her zaman hakl olanlar kazanr. Bu, gecikse bile sulularn cezalandrlmas ve haklya hakknn verilmesi gerekleecektir.
Hal halin yoldadr: Ayn durumdaki insanlar birbirlerinin halinden daha iyi anlarlar ve birbirlerine daha ok yardmc olabilirler.
Hamala semeri yk olmaz: Bir insann kendi yapt i ve ald sorumluluk ar gelmez. nk o insan bundan bir yarar salayacaktr.
Hamama giren terler: Bir iin yaplmas sknt ve fedakarlk gerektiriyorsa ve o i kesin yaplacaksa bu sknt ve fedakarla katlanmak gerek.
Harman den kzn az balanmaz: Hizmetinden yararlandmz kiilerin, bize kazandrdklarndan faydalanmasna izin vermeliyiz.
Harman yel ile dn el ile: Her iin yaplmas bir takm artlarn gereklemesine baldr. Bu artlar olumadan o ii yapamayz.
Hasta ol benim iin leyim senin iin: Bir kii kendisi iin iyilik yapp fedakarlkta bulunan kimseye, zaman gelince daha byk iyilik ve yardm yapar.
Hastalk salk hepsi bizim iin: nsanlar iin salk kadar hastalk da olaan bir eydir. Bu nedenle hastalanmadan tedbir almal ve salmza dikkat etmeliyiz. Hastalannca da zlmemeli, moralimizi yksek tutarak aresini aramalyz.

I
Irmak kenarna eme yaplmaz: Aynsndan var olan bir eyden veya ayn ii yapan bir kiinin bulunduu bir yerde, gereksiz yere i kurmak ve o eyi bulundurmak, bouna yorulmaktr.
Irmaktan geerken at deitirilmez: Bir ii yaparken, kullanlan yntemden baka bir ynteme gemek veya iin banda bulunan kiiyi deitirmek daha byk baarszlklara neden olur.
Isracak it diini gstermez: Ktlk yapacak olan kiiler, bunu nceden hi belli etmez ve gizlice yaparlar.
Isramadn eli p bana koy: Yenemediimiz dmana ho grnerek, ktlklerinden kendimizi korumal ve tedbirli olmalyz.
Isrgan ile taharet olmaz: yi bir i yaparken kt ve zararl aralar kullanlmaz. Kt kiilerden iyilik yapmalar beklenmemelidir.
Isrgan, ocanda biter: Kt ve saldrgan insanlar, kt ve saldrgan bir evreden yetiir.
Islanmn yamurdan kokusu olmaz: nceden belli eylerden zarar grenler, ayn eylerin tekrar kendilerine zarar vermelerinden korkmazlar. nk almlardr.
In akamdan nce yakan, sabaha rasnda ya bulamaz: Bir eyi gereksiz yere ok israf edip savurganlk yapanlar, gerektiinde kullanacak hibir ey bulamaz ve yoksulluk iinde byk sknt eker.
Irak yerin haberini kervan getirir: Uzak yerlerle ilgili haberleme ve iletiimi, bir arac kullanarak salayabiliriz.


ki arslan bir posta smaz: Bir lke ve toplumda iki kii lider olmaz. Olursa, ikisi srekli kavgaldr ve birisi dierini ortadan kaldrr.
ki at bir kaza balanmaz: Bana buyruk, sorumsuzca yaamak isteyen iki kii, ayn ite birlikte altrlamaz, aralarnda anlamazlk kar ve birbirlerini yok etmeye alrlar.
ki ba bir kazanda kaynamaz: Dnce ve kiilikleri ayr olan iki insan, bir arada yaayamaz ve birlikte bir i zerinde anlaamazlar.
ki cambaz bir ipte oynamaz: Kurnaz ve hileci iki insan, ayn ortamda ve ayn ilerde birbirleriyle anlaamaz ve birisi dierini aldatarak bir tek kendisi nder olmak ister. Bunun iin de her trl yola bavuracandan, her ikisi asndan da tehlikelidir. nk birisi mutlaka zararl kacaktr.

K
Kabul olmayacak duaya amin denmez: Olmayacak bir ie girimek veya destek vermek bouna bir uratr. Bile bile, byle bir i yaplmamaldr.
Kanaat gibi devlet olmaz: Elindekilerle yetinmesini bilen kii, yokluk ve darlk ekmez, bunlarla mutlu olur.
Kaan balk byk olur: nsan, elden kard kk bir frsat gznde bytr; onun ok nemli olduunu syler durur.
Kara haber tez duyulur: lm ,kaza, felaket gibi haberler, ilgili kimselerin kulana abuk yetiir.
Kaynayan kazan kapak tutmaz: in iin byyen bir olay, bir duygu, ok gemeden patlak verir, duyulur.
Kaza geliyorum demez: Kaza, beklenmedik zamanda anszn olur. Olaca bilinse nceden tedbir alnr.
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez: Byk kar salanan yerden ufak tefek fedakarlklar esirgenmemelidir.
Kedi, uzanamad ciere pis der: Kii, elde edemedii bir eyi istemiyormu, beenmiyormu gibi grnr.
Kel ila bulsa bana srer: Kendi derdine are bulamayan kiiden, ayn durumda olan bakas yardm beklememelidir.
Kel lr srma sal olur: Kii, elinden giden nemsiz, kusurlu bir eyi ok nemli, ok gzelmi gibi anlatr.
Kendi den alamaz: Yaln davran yznden zarara urayan kimsenin, bu durumdan yaknmaya hakk yoktur.
Keskin sirke kpne zarar: ok fkeli kii, kendi saln bozar, vcudunu ypratr ve ilerini alt st eder.
Kl knn kesmez: Sert ve ar davranl kiilerin yaknlarna zarar dokunmaz.
Kr atn yannda duran ya huyundan, ya suyundan: Kii, kiminle arkadalk ederse ondan etkilenir, huy kapar.

L
Laf laf aar: Bir kimse ok fazla konuursa, sylemek istemedii konulara da girerek yanl davranta bulunabilir.
Lafla peynir gemisi yrmez: ok konuup atp tutarak yaplmas gereken iler baarlamaz. Baarmak iin o ile uramak ve almak, yorulmak gerekir.
Laf torbaya girmez: Azdan kan bir sz artk geriye evrilemez ve gizli kalacak bir eyse aa km olur. Herkes onu bilir. Karmzdakini zc bir sz ise, sonradan piman olmak ve keke sylemeseydim demek iin sonunu deitirmez. Bu nedenle konumadan nce szn douraca sonular iyi hesap etmek gerekir.
Latife latif gerek: akalar, krc ve zc olmamal, ince ve hoa giden akalar yaplmaldr.
Leylein mr laklaka ile geer: Saf ve tembel, konuan insanlarn zaman, gevezelikle ve bo konumakla geer. Hibir ie yaramaz.
Lodosun gz yal olur: Lodos rzgar yamur yadrr.
Lokma inenmeden yutulmaz: Her iin bir zorluu vardr. Bu zorluklara katlanmadan, hibir i baarlp verimli sonu alnamaz.
Lokma karn doyurmaz, efkat arttrr: Bir kimseye verilen kk hediyeler ve ziyafetler, o kiinin ihtiyacn karlamak iin deil, aradaki sevgi ve sayg balarn glendirmek iindir.

M
Mahkeme kadya mlk deil: Hibir insan alt resmi kurumda lene kadar kalmaz. Bir sre sonra bu ie baka insanlar getirilir ve kendisi ayrlr.
Mal insana hem dost hem dmandr: Kiiye rahat bir yaant salad iin, mal dost saylr. Fakat malna gz dikenler ok olacandan ve kiiyi kt yollara drebileceinden zararl ve dman olabilir.
Mal can kazanmaz, can mal kazanr: nsan. para ve mal salamak iin, ok zengin olmak iin, fazla alp, cann tehlikeye ve skntya atmamaldr. Salna dikkat etmelidir. Salkl olan kii bir gn zengin olabilir ama sal bozulursa yeniden salna kavumak para ve mlk ile mmkn olmayabilir. Saln korumak iinde maln harcamaktan kamamaldr.
Mal cann yongasdr: Mal, cann bir parasdr. Malna zarar gelen bir kimse, canndan bir para koparlm gibi zlr ve dertlenir.
Mal mala, can cana lmeli: Bizim malmz ve canmz ne kadar deerli ve zarar gelmesini istemiyorsak, bakalarnnkini de yle deerli grp, zarar gelmesini istememeli ve zarar vermemeliyiz.
Maln iyisi boazdan geer: Kazanlan mal kullanlr ve ie yararsa, sahibince yenilebilirse bir deeri vardr. Hibir ie yaramyor ve bir kede saklanyorsa, o maln bir deeri yoktur.
Mart ay dert ay: Mart aynda havalar sk sk deitiinden, insan ok abuk hastalanr. Bu ayda insan kendini daha iyi korumal ve sal iin daha dikkatli davranp tedbirini almaldr.
Mart kapdan baktrr, kazma krek yatrr: Mart aynda souklar ok sert olur. Odun ve kmrde azaldndan, evde ne bulunursa yaklmaya allr.
Maa varken elini atee sokma: Bakasna yaptrlabilecek tehlikeli ilere insan kendisi girmemelidir. ok zarar grebilir ve piman olabilir.
Mayasz yourt tutmaz: ok para ve mal kazanabilmek iin, bir eyler elde etmek iin, mutlaka az da olsa elimizde sermaye, mal olmaldr.

N
Namazda meyli olmayann kula ezanda olmaz: Bir insan yapmak istemedii ilerin ayrntsyla ilgilenmez ve bunlara fazla nem vermez.
Nasihat istersen tembele i buyur: Tembel bir insana i yaptrmaya altnzda yapmak istemez ve bizedeiik yollar gstererek akl retir.
Ne dilersen eine o gelir bana: Bir kimse yakn dostlar hakknda nasl dnrse, kendisi de bu dnd gibi olur. Dncesi iyi ise iyi olarak, kt ise kt olarak karlk grr.
Ne ekersen onu biersin (Herkes ektiini bier): Bir kii ne yaparsa bir gn bu yaptklarnn karln grr. yilik yaparsa iyilik, ktlk yaparsa ktlk bulur. Ne kadar alrsa bu altnn karln alr.
Ne oldum dememeli ne olacam demeli: Bir kii iinde bulunduu durumun srekli ayn kalacan dnerek varlna (zenginliine) gvenmemeli, bakalarna hor bakp, onlar kmsememelidir. leride kendisi de yoksul duruma debilir ve bakalar da onunla alay edebilir. Salna da gvenip tedbirsiz davranmamal, iyi beslenip mevsimine gre giyinerek souktan ve scaktan kendisini korumaldr.
Nerde birlik orda dirlik: Aralarnda dnce birlii olup ayn duygular paylaan kiiler ve toplumlar daha rahat, huzurlu, birlik ve beraberlik iinde yaarlar.
Nerde hareket orda bereket: Srekli allan yerde baar, verim ve bereket ok olur, sknt ekilmez.
Neren arrsa cann orada: Bir insann rahatszl ve hastal bedeninin neresinde olursa, aryan yeri neresiyse, canda orada kendini gsterir.
Ne verirsen elinle o gider seninle: Bu dnyada yoksullara ve ihtiyarlara, ihtiyac olan insanlara yardm ve iyilik yapanlar, br dnyada (ahirette), bu iyiliklerinin karlklarn grrler.
Ne yavuz ol asl, ne yava ol basl: Ceza grecek ekilde ok ar ve saldrgan olmamal, saldrgan davranlara kar da yenik decek ekilde yumuak olmamaldr.
Niyet hayr akbet hayr: yi niyetle yaplan iin sonu hayrl olur. Baarl ve verimli sonular alnr.
O
Olacakla lecee are bulunmaz : nsann kaderinde var olan eyler nlenemez. lmn de aresi yoktur. Herkes bir gn mutlaka lecektir.
Olan drt balar, olmayan dert balar : Bir kii zenginse istedii gibi yaar, zenginliin keyfini karr. Fakat fakir ise, fakirliin acsn srekli eker.
Ortak atn beli sakat olur : Her ortak, ortak maldan daha fazla yararlanmaya alaca iin bu mal ok abuk ypranr ve zarar grr.
Ot kk stnde biter : Bir ocuk, ailesinin genel durumu ve retmenlerinin davranlarna uygun olarak, evrenin de etkisiyle byyerek yetiir.
Otu ek kkne bak : Bir kiinin karakterini, duygu ve dncelerini doru olarak renmek iin, o kiinin soyuna ve slalesine bakmak gerekir.
Otuz iki diten kan otuz iki mahalleye yaylr : Azdan kan bir sz, bakalarnca duyulur ve onlar tarafndan da sylenerek her tarafa yaylr.


dn gle gle gider, alaya alaya gelir : dn verilen bir ey, nce her iki taraf memnun eder, daha sonra geri istenildiinde, iki tarafn aras bozulur. nk dn verilen ey ya hi alnamaz ya da ypranm olarak alnr.
P
Paa slanmadan balk tutulmaz : Hi bir zaman zahmet ekilmeden ve fedakarlkta buklunmadan bir eye sahip olunamaz.
Para dediin el kiri : Para fazla saklanamaz ve bir sre sonra harcanarak kullanmak zorunda kalnr.
Para ile imann kimde olduu bilinmez : Para ve iman herkese aka gsterilmez ve belli edilmez. Bu nedenle kimin ne kadar zengin ya da yoksul olduu, kimin iyi ya da kt olduu anlalamaz.
.
R
Rabet, gzel ile zenginedir : Gzel veya zengin olanlar her zaman ilgi grr, itibar edilir.
Rahat ararsan mezarda : Dnyada skntsz ve tam olarak mutlu olmak mmkn deildir. Bazen mutlu bazen mutsuz olunabilir. Ancak lnce bu dnyann iinden gcnden ve zahmetlerinden kurtulmak mmkndr.
Rvet kapdan girince insaf bacadan kar : Bir ide rvet alnp veriliyorsa, adalet ve hak aranmam olur. Yetkili insan, rvet verenden yana karar verir ve rvet veren kazanl karak hakszlk yaplm olur.

S
. Sabr acdr meyvesi tatl : Her trl zorlua ve skntya kar sabretmek ok gtr ama sabrn sonunda da gzel sonular vardr.
Sabrla, koruk helva olur, dut yapra atlas : Sabretmesini bilen insan, ok zor ve yaplamayacak gibi grnen ilerde bile baarl olur. Ortaya ok gzel bir sonu kar.
Sabreden dervi muradna ermi: Bir iin gereklemesi ve baarya ulamas ok zaman alabilir, ok zor gibi grnebilir. Ancak, sabredip azimle alan ve gayret eden kii hedefine ulaarak baarl olur.

T
Tarlada izi olmayann harmanda yz olmaz: Tarlasn srmeyen, apalamayan, gbrelemeyen, ondan rn bekleyemez. Bir ite almayan kii de o iten bir karlk ve mkafat almaz.
Ta dt yerde ardr (Ta yerinde ardr): Kiinin deerini en iyi bilenler, kendi evresinde bulunanlardr. Onun iin hatr daha ok kendi evresinde saylr. Bir felaket ve zarar da kime gelmise, onu zer, bakalar fazla zlp etkilenmezler

U
Ucuz alan pahal alr: Ucuz mal kt maldr. abucak ypranr ve kullanlamaz duruma gelir, yenisini almak gerekir. Bundan dolay daha pahalya mal olur.
Ucuzdur vardr illeti, pahaldr vardr hikmeti: Bir mal ucuz ise, bu maln bir takm rkleri, kaba, kullansz ve modas gemilik gibi veya bol bulunan bir ey olmas sz konusudur. Pahal olan bir maln ise salamlk, kullan kolayl, yeni km olam ve az bulunma gibi nitelikleri olabilir. Alverite btn bunlar gznnde bulundurulmaldr.

V
Vakit nakittir: Zaman para kadar deerlidir. Boa geen zamanlar, bir daha ele gememek zere yitirilen bir hazinedir. Bunun iin, zaman boa harcanmamal ve gerei gibi deerlendirilmelidir.
Vakitsiz ten horozun ba kesilir: Her sz yerinde ve zamannda sylenmelidir. Yeri ve zaman iyi belirlenmeden konuulan bir sz, byk zararlara yol aabilir. Bu nedenle de uygun olmayan yer ve zamanda akla geleni syleyen kiiler cezalandrlr.

Y
Yalancnn mumu yatsya kadar yanar: Yalan sylemeye alm kimselerin yalanlar gnn birinde elbetteki ortaya kar.
Yalnz kz ifte koulmaz: ki kiiyle yaplmas gereken iler bir kiiyle yaplmak istenirse baar salanmaz.
Yerin kula var: ki kii arasnda konuulan bir konu gizli olsa bile evrede duyulabilir. Bu nedenle sr verilecek kimsenin ve yerin iyi seilmesi gerekir.

Z
Zahmetsiz lokma yenmez: Bo durana kimse yardm etmez. Bir ey vermez. Sknt ekilmeden, uralmadan gzel sonu elde edilemez.
Zararn neresinden dnersek kardr: Srp giden zararl bir iten ne denli erken vazgeersek daha sonra urayacamz zarar o kadar azaltm oluruz.
Zenginin mal zrtn enesini yorar: Zengin kimselerin mallar, zrt kimselerin sohbetlerinin konusu olur.
Zorla gzellik olmaz: Bir kimseye iyi, doru ve gzel olmayan bir eyi, zorla iyidir, dorudur ve gzeldir diye kabul ettirmenin imkan yoktur.
Zrafann dkn beyaz giyer k gn: Eskiden gl ve paral olduklar zamanlarda kibar ve zevkli giyinen insanlar, fakir dtklerinde artk modaya ve mevsime uyarak giyinemezler.
Zora dalar dayanmaz: Zor kullanan, bask yapan kiilere, ok gl sanlan kimseler bile boyun eerlendirmek iin Ek'e Bakanz....


Ekli Dosya(lar)
.doc  ATASZLERi.doc (Boyut: 86 KB / ndirme: 109)
.doc  baz deyim ve atszleri.doc (Boyut: 46 KB / ndirme: 112)
.doc  Deyimler.doc (Boyut: 72.5 KB / ndirme: 120)
02-04-2012 03:54
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
ATA Szleri Harf Harf Bir Sayfada... Deyimler de Var.. - KaRNeC - 02-04-2012 03:54

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  "B" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,898 31-08-2011 01:28
Son Mesaj: Dilek iriki
  "Z" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,651 31-08-2011 01:26
Son Mesaj: Dilek iriki
  "Y" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,669 31-08-2011 01:25
Son Mesaj: Dilek iriki
  "V" Harfiyle Balayan Deyimler ve Aklamalar Anlamlar Dilek iriki 0 1,688 31-08-2011 01:24
Son Mesaj: Dilek iriki

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir