escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan 4+4+4 Kanununun Tm Maddeleri retmen Sitesi843 defa grntlendi.

4+4+4 Kanununun Tm Maddeleri

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,205 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
4+4+4 Kanununun Tm Maddeleri
TBMM Genel Kurulunda grlerek kabul edilen ve kamuoyunda 4+4+4′ olarak yansyan zorunlu eitimi 12 yla karan kanunun tam metni akland.

LKRETM VE ETM KANUNU LE BAZI KANUNLARDA DEKLK

YAPILMASINA DAR KANUN

Kanun No. 6287

Kabul Tarihi: 30/3/2012

MADDE 1- 5/1/1961 tarihli ve 222 sayl lkretim ve Eitim Kanununun 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3- Mecburi ilkretim a 6-13 ya grubundaki ocuklar kapsar. Bu a ocuun 5 yan bitirdii yln eyll ay sonunda balar, 13 yan bitirip 14 yana girdii yln retim yl sonunda biter.

MADDE 2- 222 sayl Kanunun 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7- lkretim; 1 inci maddede belirtilen amac gerekletirmek iin kurulmu drt yl sreli ve zorunlu ilkokul ile drt yl sreli ve zorunlu ortaokuldan oluan bir Milli Eitim ve retim Kurumudur.

MADDE 3- 222 sayl Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

lkretim kurumlarnn ilkokul ve ortaokul olarak bamsz okullar hlinde kurulmas esastr. Ancak imkn ve artlara gre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir.

MADDE 4- 222 sayl Kanunun 14 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan byklne ibaresi lkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayr olularna, byklne eklinde deitirilmitir.

MADDE 5- 222 sayl Kanuna aadaki ek madde eklenmitir.

EK MADDE 4- Bu Kanunun 76 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendine gre elde edilen gelirler, il zel idarelerince, ortaretim kurumlarnn arsa temini, binalarnn yapm, bakm ve onarm ile dier ihtiyalarnn karlanmas iin de kullanlr.

MADDE 6- 222 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 11- Bu maddenin yaym tarihinde ilkretim kurumlarnn 5, 6, 7 ve 8 inci snflarnda eitim grenler eitimlerini bu kurumlarda tamamlar.

Bu maddenin uygulanmasyla ilgili usul ve esaslar Milli Eitim Bakanlnca belirlenir; Bakanlk bu maddenin uygulanmasyla ilgili dzenlemeleri il, ile ve okul baznda yapmaya yetkilidir.

MADDE 7- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayl Milli Eitim Temel Kanununun 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22- Mecburi ilkretim a 6-13 ya grubundaki ocuklar kapsar. Bu a ocuun 5 yan bitirdii yln eyll ay sonunda balar, 13 yan bitirip 14 yana girdii yln retim yl sonunda biter.

MADDE 8- 1739 sayl Kanunun 24 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 24- lkretim kurumlarnn ilkokul ve ortaokul olarak bamsz okullar hlinde kurulmas esastr. Ancak imkn ve artlara gre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir.

MADDE 9- 1739 sayl Kanunun 25 inci maddesinin mlga birinci fkras aadaki ekilde yeniden dzenlenmitir.

lkretim kurumlar; drt yl sreli ve zorunlu ilkokullar ile drt yl sreli, zorunlu ve farkl programlar arasnda tercihe imkn veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarndan oluur. Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarnda lise eitimini destekleyecek ekilde rencilerin yetenek, geliim ve tercihlerine gre seimlik dersler oluturulur. Ortaokul ve liselerde, Kuran- Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayat, istee bal semeli ders olarak okutulur. Bu okullarda okutulacak dier semeli dersler ile imam-hatip ortaokullar ve dier ortaokullar iin oluturulacak program seenekleri Bakanlka belirlenir.

MADDE 10- 1739 sayl Kanunun 26 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 26- Ortaretim, ilkretime dayal, drt yllk zorunlu, rgn veya yaygn renim veren genel, mesleki ve teknik retim kurumlarnn tmn kapsar. Bu okullar bitirenlere ortaretim diplomas verilir.

MADDE 11- 1739 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 3- Zorunlu ortaretim 2012-2013 eitim-retim ylndan itibaren uygulanmaya balanr. Bakanlar Kurulu uygulamay bir eitim-retim yl ertelemeye yetkilidir.

MADDE 12- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayl Mesleki Eitim Kanununun 18 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan yzde onundan fazla ibaresi madde metninden karlmtr.

MADDE 13- 16/8/1997 tarihli ve 4306 sayl Kanunun geici 1 inci maddesinin (A) fkrasnn (2) numaral bendinin © alt bendinde yer alan sekiz yllk kesintisiz ilkretim ibaresi ilkretim ve ortaretim eklinde deitirilmi ve maddede yer alan sekiz yllk kesintisiz ibareleri madde metninden karlmtr.

MADDE 14- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 45 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Yksekretime giri ve yerletirme:

MADDE 45- Yksekretime giri ve yerletirme aadaki ekilde yaplr:

a. Yksekretim kurumlarna giri ve yerletirme ilemleri imkn ve frsat eitliini salayacak tedbirleri almak kaydyla, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen usul ve esaslara gre yaplr.

b. Yksekretim kurumlarna esaslar Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen merkez snavlarla girilir. Yerletirme puanlarnn hesaplanmasnda adaylarn ortaretim baarlar dikkate alnr. Ortaretim bitirme baar notlar en k ikiyzelli, en by beyz olmak zere ortaretim baar puanna dntrlr. Ortaretim baar puannn yzde onikisi yerletirme puan hesaplanrken merkez snavdan alnan puana eklenir.

c. Ortaretim kurumlarn birincilik ile bitiren adaylar iin mevcut kontenjanlarn yan sra Yksekretim Kurulu karar ile ayr kontenjanlar belirlenebilir.

d. Mesleki ve teknik ortaretim kurumlarndan mezun olan renciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programn devam niteliinde veya bunlara en yakn olan mesleki ve teknik nlisans yksekretim programlarna snavsz olarak yerletirilebilir. Bu rencilerin yerletirilmesine ilikin usul ve esaslar Milli Eitim Bakanlnn gr zerine Yksekretim Kurulu tarafndan karlacak ynetmelikle belirlenir.

e. nlisans mezunlar iin, ilikili lisans programlarnda belirlenmi kontenjann yzde onunu gemeyecek ekilde Yksekretim Kurulu karar ile her yl dikey gei kontenjan ayrlabilir.

f. Yabanc uyruklu renciler ile ortaretimin tamamn yurt dnda tamamlayan rencilerin yksekretim kurumlarna kabul usul ve esaslar Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenir. Uluslararas andlamalar gerei Trkiyedeki yksekretim kurumlarnda burslu olarak renim grecek yabanc uyruklu rencilerin yerletirme ilemleri Yksekretim Kurulu tarafndan yaplr.

g. Yksekretim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara gre, belli sanat ve spor dallarnda stn kabiliyetli olduu tespit edilen renciler ile Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumunca tespit edilen uluslararas bilimsel yarmalarda dl kazanan renciler, ilgili dallarda eitim yapmak kaydyla yksekretim kurumlarna yerletirilebilir.

MADDE 15- 2547 sayl Kanunun 56 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin ikinci paragraf aadaki ekilde deitirilmitir.

Gelir veya kurumlar vergisi mkellefleri tarafndan niversitelere, yksek teknoloji enstitleri ile gelirlerinin en az drtte n mnhasran devlet niversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini ama edinmek zere kurulan ve fiilen bu erevede faaliyette bulunan vakflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tannanlara makbuz karlnda yaplan balar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar hkmlerine gre yllk beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancndan indirilebilir. Bu hkmn uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.

MADDE 16- 2547 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 61- Bu maddenin yrrle girdii tarih itibariyle bir meslee ynelik program uygulayan ortaretim kurumlarnda renim grmekte olan renciler bakmndan, bu kurumlarn mezunlarnn Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen ayn meslek dalnda yer alan yksekretim programlarna yerlemelerinde merkez snavlardan alm olduu puanlara ilave edilecek ortaretim baar puan hesaplanmasnda, bu maddenin yrrle girdii tarihten nceki mevzuat hkmleri uygulanr.

MADDE 17- 2547 sayl Kanunun ek 21 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 18- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun ek 9 uncu maddesinin bal ile birinci fkrasnda yer alan Zonguldak Karaelmas niversitesi ibareleri Blent Ecevit niversitesi eklinde deitirilmitir.

MADDE 19- 2809 sayl Kanunun ek 61 inci maddesinin bal ile birinci fkrasnda yer alan Rize niversitesi ibareleri Recep Tayyip Erdoan niversitesi eklinde deitirilmitir.

MADDE 20- 2809 sayl Kanunun ek 129 uncu maddesinin bal ile birinci fkrasnda yer alan Konya niversitesi ibareleri Necmettin Erbakan niversitesi eklinde deitirilmitir.

MADDE 21- 2809 sayl Kanunun ek 130 uncu maddesinin bal ile birinci fkrasnda yer alan Kayseri Abdullah Gl niversitesi ibareleri Abdullah Gl niversitesi eklinde deitirilmitir.

MADDE 22- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayl cetvelin Yksekretim Kurulu, niversiteler ve Yksek Teknoloji Enstitleri blmnn 53, 61, 102 ve 103 nc sralar aadaki ekilde deitirilmitir.

53) Blent Ecevit niversitesi

61) Recep Tayyip Erdoan niversitesi

102) Necmettin Erbakan niversitesi

103) Abdullah Gl niversitesi

MADDE 23- 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayl 2012 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayl Yksekretim Kurumlar retim Elemanlarnn Kadrolar Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamede; Zonguldak Karaelmas, Rize, Konya ve Kayseri Abdullah Gl niversitelerine yaplm olan atflar Blent Ecevit, Recep Tayyip Erdoan, Necmettin Erbakan ve Abdullah Gl niversitelerine yaplm saylr.

MADDE 24- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununa aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 13- Yurt ii retimin ve katma deerin artrlmas, teknoloji kazanmnn salanmas, daha nce yurt iinde retimi bulunmayan rnlerin retilebilmesi, yeni teknoloji ve rnlere ynelik aratrma-gelitirme faaliyetlerinin srdrlmesi ve bilgi toplumuna gei hedefleriyle, Mill Eitim Bakanlna bal okulncesi, ilkretim ve ortaretim kademelerindeki okullarn dersliklerine biliim teknolojisi donanm, yazlm, a altyaps ve internet eriim imknnn salanmas, dersler iin evrim ii ve evrim d ortamlarda e-ierik temin edilmesi ve e-ierik altyapsnn oluturulmas, Mill Eitim Bakanlna bal okullarda grev yapan retmenlere ve rgn eitim gren rencilere e-kitap, tablet bilgisayar ve benzeri ihtiyalarn salanmas amalaryla Eitimde Frsatlar Artrma ve Teknolojiyi yiletirme Hareketi (FATH) Projesi kapsamnda, Mill Eitim Bakanl ve Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl tarafndan 2015 yl sonuna kadar yaplacak mal ve hizmet almlar ile yapm ileri, ceza ve ihalelerden yasaklama hkmleri hari, bu Kanun hkmlerine tabi deildir. Bu madde uyarnca yaplacak almlara ilikin usul ve esaslar Maliye Bakanl ve Kamu hale Kurumunun gr alnarak Mill Eitim Bakanl ve Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl tarafndan mtereken hazrlanacak ynetmelikle, rekabete ak olacak ekilde dzenlenir.

MADDE 25- 5018 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 20- Eitimde Frsatlar Artrma ve Teknolojiyi yiletirme Hareketi (FATH) Projesi kapsamnda Mill Eitim Bakanlna bal okullara internet eriim hizmetleri ve a altyapsnn salanmas iin Mill Eitim Bakanl ve Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca 2015 yl sonuna kadar yaplacak mal ve hizmet almlar ile yapm ilerinde st yneticinin onayyla 15 yla kadar gelecek yllara yaygn yklenmelere giriilebilir.

MADDE 26- Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 27- Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.
02-04-2012 04:27
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
4+4+4 Kanununun Tm Maddeleri - KaRNeC - 02-04-2012 04:27

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | n11 entegrasyon | mara haberleri

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir