escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Peygamberimizin hayatindan - snnetler retmen Sitesi1998 defa grntlendi.

Peygamberimizin hayatindan - snnetler

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,205 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Peygamberimizin hayatindan - snnetler
mage

-Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) kamis dedikleri gmlei severdi.
-ok dnrler ve her rast geldiine evvela selam verirlerdi.
-Yzkleri gmten idi.
-Cemaatle bir yere giderken daima kendileri geride kalrd.
-Her vakit iin abdest alrd.
-Ramazann sonraki gnlerinde ibadet iin ok gayret sarfederdi.
-Bir eyi alp verirken sa elle yapard.
-Yerin zerine otururlard.
-Taranaca vakitte san, kan, sakaln evvela sa taraftan balar sonra sol taraftan tararlard.
-Her ilerinde evvela sa yaparlar sonra da sol tarafn yaparlard.
-Hacamat olurlard. (Kan aldrrlard.) Ekseriyetle bu kan aldrmas balarndan yaptrrlard.
-Bayram namazlarna giderken yryerek giderler, dnerken de baka yoldan dnerlerdi.
-Elbisesindeki yrtklar dikerlerdi.
-Ayakkablarn tamir ederlerdi.
-Davete icabet ederdi.
-Sar balarna sararlard.
-Kurbanlk koyunlar kendi elleriyle keserdi.
-Yemei yere kor orada yerdi.(Altna kasnak gibi bir ey koymazd.)
-Eee binerdi.
-ocuklara selam verir, onlarn balarn okard.
-Perembe gnleri sefere kmay severdi.
-Suyu nefeste ierler evvelinde Bismillah derler sonunda Elhamdlillah derdi.
-Ehli beytinden birisinin yalan sylediine muttali olursa artk onun yzne bakmazd ta ki o tevbekar olup da bir daha yapmayacam deyinceye kadar.
-Sarklarn mbarek balarna kendileri dolarlar, ularn da arkalarna omuzlarnn arasna sarktrd.
-Gzlerine srme ekerdi. Bu srmeyi gece vakti yatarken ekerdi. ektikleri vakit de defa ekerdi.
-Yemek yerken nne isabet eden yerden yerlerdi.
-Namaz kldktan sonra kere istifar ederdi.
-Abdest aldktan sonra bir avu su alrlar o aldklar suyu avret yerlerine, n taraflarna serpitirirdi.
-Abdest alrken yzn oynatrd.
-Abdest aldktan sonra iki rekat mutlaka namaz klard.
-Kendilerini zen bir ey olduu vakit, hemen kalkar namaza dururdu.
-Dua ederken elin iini yzne doru evirirdi.
-Dua bitince ellerini yzne srerdi.
-Yatarken misvak yan banda olurdu. Gece uyand zaman azn misvaklard. -
-Gece namaz klarken evvela iki rekat hafif namaz klar dier kldklar namazlar (iki rekat hafif kldktan sonraki kldklar gece namazlarn) uzun tutard.
-Toplant meclisinden dalrken yirmi kere istifar ederdi.
-Seferden dndkleri vakit mescide gider iki rekat namaz klar sonra evine giderdi.
-Gece gndz daima Kuran okurdu. Elese zalike bi kadirin ala en yhyiyel mevta? Sure-i Kyametin sonundaki bu ayeti okurken Allah Teala lleri diriltmeye kadir deil mi? deyince o zaman kendisi ona bela diye cevap verirdi.
-Vettini suresinde Eleysallahu biahkemil hakimin? Ahkemil hakimin deil mi Allah? ayetini okuyunca bela derdi.
-Ashabndan bir zat Resulu Ekremle karlat, ayaa kalkt ise Resulu Ekrem de onunla beraber ayakta dururdu. O gelen ayrlmadkca Resulu Ekrem ondan ayrlmazd.
-Kim olursa olsun kk, byk onun elini brakmaz ta ki o brakncaya kadar.
-Ashabndan birisiyle karlat m elini tutar musahafa eder ve sonra da onun iin dua ederdi.
-Adamn ismini unuttuu zaman, o adama Ey Allahn kulunun olu diye hitab ederdi.
-Yrrken saa sola bakmazd.
-Cuma gnleri muhakkak gusl abdesti alrd.
-Susmas ok glmesi az idi.
-Gayet az mizah, latife yapard.
-zerine giydii gmlek ayak topuk kemiinin stnde idi.
-Tara, makas, aynas, inesi daima yanlarnda gezerdi.
-Bir cam barda vard suyu ondan ierdi.
-Sz getirenlerin szn katiyyen dinlemezlerdi.
-Birinin dieri iin syledii szlere de hi dikkat verip kulak asmazd.
-Dayanarak yemek yemezdi.
-Konutuklar vakit muhakkak tebessmle, gler yzle konuurdu.
-Yatarken, kalkarken misvak kullanrd.
-Sure-i Secde ve Tabarekeyi okumadan uyumazd.
-Bir yere gittikleri vakitte orada iki rekat namaz klmadan (gittii evde iki rekat namaz klard) ayrlmazd.
-nsann bazan kzgn vakitleri olur, megul vakitleri olur. O zaman karsndakinin yzne bakmazlarm ki benim yzmden onun iine bir soukluk gelir diyerek, onun yzne bakmazlarm.
-Mslmanlarn zaiflerine gider ziyaret ederdi.
-Yedi eyin gmlmesini emretmitir: Sa, trnak, kan, kadnlarn hayz eyleri, diler, phtlam kan, -lohusalarn ocuk dourduklar vakitte atlan zarlar, paralar.
-Hurma ile iftar ederdi o yoksa su ile iftar ederdi.
-En ok yedikleri ey arpa ekmei idi.
-drarn melerek yapard.
-Ayda bir kere umumi temizleme yapard.
-Koltuk altlar, edep yerlerindeki tylerin giderilmesini ayda bir kere yapard.
-Pazartesi Perembe gn oru tutard.
-Aure gn oru tutard.
-Yalnz muharremin 10.ncu gn deil 9.cu gn de ilave etmek, yahut 10.ncu ile 11.nci gn beraber tutmay efdal bulmulard.
-Her ayda bazan ilk n bazan son n bazan 13,14,15.nci (kameri ayn) tutmak suretiyle her aydan gn oru tutard.
-Hac aynn nceki dokuz gnn de oru tutarm.
-ftar hurma ile yaptktan sonra yemein sonunda yine hurma yerlerdi.
-Elmaya bakmak holarna giderdi.
-Yeilliklere, ormanlara, aalara, meyvalara, akarsulara bakmak holarna giderdi.
-Dua ederken defa sylerdi.
-Mesela Ya Rab beni af et, Ya Rab beni af et, Ya Rab beni affet.
-Kollar ve kollarn krek denilen ksmlar holarna gider, et alnd vakitte oralardan alp yerdi.
-Souk tatllar sever, erbetlerin souunu severdi.
-Gzel kokuyu sever ve kokulanrd.
-Dmanla ancak gne leyi getikten sonra ikindiye doru karlamay severdi.
-Kendileri evlerimizdeki kaplarn kapal olmasn tavsiye ediyorlar.
-Yemek kaplarnn kapanmas houna giderdi.
-zm salkmlarnn evlerinde bulunmalarndan memnun olurdu.
-Bakr kaplardan, ibrik gibi eylerden abdest almak houna giderdi.
-Koyunlar kendisi saard.
-Cuma gn, Ramazan bayram gn, Kurban bayramndan nceki arefe gn guslederdi.
-Taharetlenirken kere ykamay adet haline getirmiti.
-irkin isimleri deitirirdi.
-Kendi ilerini kendi yapard.
-Cuma gn Cuma namazna gelmezden evvel, trnaklarn keser, byklarn ksaltrd.
-Zikrullah okca yapard.
-ri iri bara bara sylenen szleri sevmezdi.
-Sesi ksa ksa, kimseyi taciz etmemek suretiyle alak sesle konuulmasn severdi.
-Scak yemei ho grmez, soutun bunu derdi.
-Daima cemaat nde yrr kendisi arkada, yahut sada veya solda yrrd.
-Baz insanlar lzumu olmayan sorular sorduunda bunu sevmezdi.
-Mescidde baz insanlar iddetli aksrr ondan holanmazd.
-Ayakkabnn ne byk ne de kk olmasn isterdi, ayakkabnn ayaa gre olmasn isterdi.
-Hayvanda, koyunlarda d, sidiklik, zeker, hayalar, bez, kan, bbrekler gibi eylerin yenilmesini ho grmezdi.
-Balarna giydikleri ey (takke) beyaz amda yaplm bir ba giyecei idi.
-Doan ocuun kulana ihlas suresini okurdu.
-Miski bedenine ve bana srer onun gzel koku olduunu buyururdu.
-Yata hafif ve ince idi.
-Kokulardan amber de srmtr.
-Namaz kldktan sonra kere istifar ederdi.
-Namaz srasnda giydii elbisenin dmesi zkt.
-Sabah namazndan sonra gne kncaya kadar uyumay yasaklamtr.
-Bir hastay ziyaret ettii zaman baucunda otururdu.
-Kendi eyalarn bizzat kendileri tarlard.
-Mezzin Hayyealessalah dedii vakit La havle vela kuvvete illa billah derdi.
-Tufanda bir meyva getirildii zaman Allahm! u ehrimizede bize bereket ver. leimizde ve lmzde bereket stne bereket ver der sonra o meyvay yannda bulunan ocuklarn en kne verirdi.
-Daima en yumuak ve tatl yolla ikaz ederler ve iradda bulunurdu.
-nsanlara kar olduu gibi hayvanlara kar da merhametliydi.
-Bann sa ksmn gstererek berbere salarn kesmesini sylerdi.
-Dnya zevklerinden uzak olarak her eyin az ve basiti ile yetinirdi.
-Sabah namazn klnca orada gne iyice doup, aydnlanncaya kadar bada kurup otururdu.
-Haprd zaman elini veya elbisesinin ucunu azna gtrerek sesini ksar veyahut azn yumard.
-Sefer esnasnda gece konaklad vakit sa tarafna yaslanr.
-Eer sabaha az bir zaman kala konaklarsa dirseini dikip ba avucunda olduu halde yaslanrd.
-Geceleyin yataklarna girdikleri zaman sa elini yanann altna koyar sonra yle buyururdu: Allahm! Mbarek ismin bereketiyle yaarm ve yine ismin bereketiyle leceim.
- Uykudan uyandklar zaman da lme benzer uyku ile bizi ldrdkten sonra yine hayata kavuturan Allaha hamd senalar olsun, hair onadr. derdi.
-Vitir namaznn birinci rekatnda Sebbihisme Rabbikel ala, ikinci rekatnda Kafirun, nc rekatnda ihlas suresini okurdu.
-Yatmadan nce oturarak iki rekat namaz klar ve sonra yatard. Birinci rekatta za Zlzile ikinci rekatta Elhakm veya Kafirun suresini okurdu.
-Gnde yetmi kere Allaha tevbe ve istifar ederdi.
-Bazan dizleri zerine kerek, bazan iki ayaklar zerine ve bazan da sa ayan bkerek (sa ayan diker) sol aya zerine otururdu.
-Hibir yemei beenmezlik etmezdi.
-Ramazan bayramnda bayram namazna gitmeden nce birka hurma yerdi. (Bu hurmalarn says tek olurdu.)
-Kurban bayramnda namazdan dnnceye kadar bir ey yememi ancak kestii kurban etinden yemiti.
-Yemek yerken bireye dayanarak yemek yemez ve sofradan doymadan kalkard.
-En ok okuduu dua: Allahmme Rabbena atina fiddnya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kna azabennar idi. -zr dileyenlerin mazeretini kabul ederdi.
-Kadnlarla et dorard.
-akalar fakat akasnda da doruyu sylerdi.
-Kendisine mracaat eden herkesin iine koard.
-Bir vakit yataca yeri ayplamamtr.
-Sokaklarda fazla dolamazd.
-Besmele ile oturur ve besmele ile kalkard.
-Herkese ayr ayr hal ve hatrn sorard.
-Fazla ve lzumsuz konumazd.
-Her gece yatana girdii vakit avularn toplar onlara frr ve hlas, Felak ile Nas okur sonra elleri ile bandan ve yznden balayarak yetiebildii aa ksmna doru vcudunu meshederdi.
-Bunu defa yapard.
-St ier ve azn alkalard.
-Hurmay salatalkla yerdi.
-Karpuzla birlikte hurma yerdi.
-Kavunu taze hurma ile yerdi.
-Hurma ile tereyan severdi.
-Bal severdi.
-Abdest bozmak istedii zaman oturmadan nce elbisesini kaldrmazd.
-Vitir namazn bitirip selam verdii vakit defa ve ncsnde sesini ykselterek Sbhanel melikil kuddus derdi. -Cuma gn sabah namaznda Secde suresini okurdu.
-Kendisine sevin verici bir haber veyahud bir mjde gelince Allaha kretmek zere secdeye kapanrd.
-arya, pazara kar oluk ocuunun ihtiyalarn satn alrd.
-Kendisine verilen hediyeyi orada bulunanlarla paylar ve hediye mterektir buyururdu.
-Evine girdii zaman ie diini misvaklamakla balard.
-Vaaz ve nasihatten sahabelerine bkknlk gelmesin diye hallerine bakp ona gre gn ve saati kollard.
-Kuran Kerimi hatim ederken Nas suresini okuyunca Fatihadan balar ve Bakara suresinin bandan Ve ulaike hmlmflihun ayetine kadar okuduktan sonra hatim yapar kalkard.
-Ekmei sa eline karpuzu da sol eline alr bir ekmekten bir karpuzdan yerdi.
-Bakalaryla yemek yedii zaman sofradan en son kalkard.
-Mminin artn yemesini severdi.
-Kabak tatls ve mercimek orbasn ok severdi.
-Eline biraz arpa ekmei alp zerine hurma koyup ekmek ile beraber hurmay yerdi.
-Tatl ve gzel kokulu hediyeler geldiinde geri evirmezdi.
-Tatlnn tadna bakar ve gzel kokulu iek veya gl koklard.
-Hurmann ekirdeini ehadet parma ile orta parma arasna alp atard.
-ecekler iinde en ok sevdii souk erbet idi.
-Sol eline zm salkmn alr sa eliyle zm yerdi.
-Patlcan yer ve faydalarn anlatrd.
-Turp yerken snnet olan kiinin ilk srmasnda Resulullah (S.A.V.)i hatrlamasdr.
-Yumurta yerdi ve severdi.
-Souk ve tatl suyu severdi.
-Mesti siyahd.
-Salarn gn ar tarard.
-Salarn taramak iin aarken Elem nerahleke suresini okurdu.
-Abdestsiz durmazd.
-Helvay severdi.
-Sebze yemeklerini severdi.
-Kabak yemeini severdi.
-Hi kimse ile ekimezdi.
-Bakmak istedii zaman bakaca tarafa tamamiyle dnerek bakard.
-Meclisinde bulunanlar bir eye glerse o da onlara uyarak glerdi.
-Hi barp armaz, kt sz sylemezdi.
-Hi kimseyi ayplamazd.
-Etrafna gelii gzel bakmazd.
-Lzumsuz yere konumazd.
-Dnya iin, dnya ileri iin kzmazd.
-Bir eye iaret edecei vakit parma ile deil btn eli ile iaret ederdi.
-Ev sprrd.
-Salatal taze hurma ve tuz ile yerdi.
-Meyvelerden en ok sevdii ya hurma, zm, kavun ve karpuz idi.
-Eti srarak yerdi.
-Semizotu severdi.
-Parmaklarn temizlemeden elini mendil ile silmezdi.
-tii kaba nefes vermez, barda azndan uzaklatrdktan sonra nefesini alrd.
-Cbbe giyerdi.
-Can fazla skld zaman sk sk sakaln avulard.
-Hoa gitmeyen bir eyi yze vurmazd.
-ok cmert idi. Hele Ramazan aynda esen rzgar gibi eline geen her eyi datrd.
-Kabile ve akrabasna ok ikramda bulunurdu.
-Kendisinden istenilen hereyi verirdi.
-Cenazelere katlrd.
-Elbisesini yamard.
-Kim olursa olsun kendisini arana buyurun diye cevap verirdi.
-Admlarn ar ve ekinerek atar, yrrken sallanmaz ve admlarn fazla amazd.
-Alk ve susuzlukla nefisle mcadele edilmesini sylerdi.
-Tok karnna uyunmamasn ve faydasz ileri terketmemizi sylerdi.
-Sol eliyle smkrrlerdi.
-Topran stne oturur altna kilim gibi eyler sermezdi.
-nekten olan ya severdi.
-Post zerinde namaz klmay severdi.
-En ok sevdii renk yeil idi.
-En ok nefret ettii huy yaland.
-En ok lezzet ald et koyunun n kollar idi.
-ecekler arasnda en ok sevdii ey: st, bal erbeti idi.
-Yatt vakit Kafirun suresini okurdu.
Yeni elbise diktirdii zaman onu Cuma gn giyerdi.
-Oturaca zaman elleri ile elbisesini toplard.
-Helaya girecei zaman pabularn giyer, ban rterdi.
-Duada (bir eyi) istedii zaman, avularnnn iini kendine doru evirirdi; bir eyden snd vakitte avu dlarn kendine doru evirirdi.
-Bir yudum su ile dahi olsa iftar etmeden akam namazn klmazd.
-Yrrken ardna bakmazd.
-Kendisinden kt sz duyaca kimseye yaklamazd.
-nsana ait olan kan, di, sa, trnak gmlmesini emrederdi.
-Ani lmden (Allaha) snrd, lmeden nce hastalanmasn isterdi.
-Bal severdi.
-Yeillie ve akan suya bakmaktan holanrd.
-Tesbihi parmaklarn sayarak yapard.
-Kna kokusunu sevmezdi.
-Yemein buhar gitmeden yenmesini ho karlamazd.
-Mezzin ezan okuduunu duydumu mezzin sustuu vakit onun sylediini sylerdi.
-Aynay, srmeyi, tara, misvak, glya iesini brakt olmazd, yannda tard.
-Buyurdu ki: Vermrselati suresini okuyan Fe bieyyi hadisin badeh yminuna gelip eriince Amenna billahi=Biz Allaha iman ettik deyin.
14-08-2012 10:27
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Peygamberimizin hayatindan - snnetler - KaRNeC - 14-08-2012 10:27

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Peygamberimizin Hadis Ve Snnetleri Ebru 0 1,692 28-07-2011 03:11
Son Mesaj: Ebru

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | n11 entegrasyon | mara haberleri

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir