escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Kpss Tarih ifreleri retmen Sitesi2051 defa grntlendi.

Kpss Tarih ifreleri

yelizturkmen
retmen
**


Mesajlar: 6 Katlma Tarihi: 15-08-2012 Rep Puan: 0 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Kpss Tarih ifreleri
mage

1.nn bizim iin MLAT oldu...Moskova ant, stiklal mar kabul,Londra konferans Afganistanla Dostluk ant,Tekilat esasiye

Balkan Antant Devletleri:TaYYaR (byk harfler) Trkiye,Yunanistan,Yugoslavya,Romanya

Vilayet-i Sitte : BESDEV.
Sivas ,Erzurum,Van,Diyarbakr ,Elaz,Bitlis

Berlin Antlamasyla Bamsz olan lkeler: SaKaR...Srbistan,Karada,Romanya

Berlin Anlamasyla Rusya ya verilenler :KAB
yani SAKAR KAB eklinde kodlayn Kars,Ardahan,Batum

Lozan Ant da zmlenemeyen Sorunlar: HIRBO....Hatay Sorunu,Irak Snr,Rum Patrikhanesi,Boazlar,Osmanl Borlar.

Trklerin Kurduu Zararl Cemiyetler :WSTKoNTAP
1 Merutiyet dnemi Aydnlar :ZAMAN..Ziya paa,Ahmet Mithat,Mustafa fazl paa,Ali suavi,Namk kemal

Dogu Snrmzn izildii antlamalar srasyla aama aama olarak: Gazi Mustafa Kemal in ba harfleri GMK:...
GMR,MOSKOVA VE KARS ANT.

1. Balkan Harbi : BYSeK...
Bulgaristan ,Yunanistan ,Srp Karada =) Osmanl

2.Balkan Harbi :YRSeK
Romanya,Osmanl,Karada,Srp,Yunan =)Bulgaristan

Misak Milli Maddeleri: KABSAR....
Kapitlasyon ,Araplar,Bogazlar, Snrlar,Aznlk Refarandum

Erzurum Kong. Katlan Dou lleri:BEST-VAN...
Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon,Van

Erzurum Kong Katlmayanlar:MED...
Mardin, Elaz,Diyarbakr

1.dnya savandan sonra yaplan Atekeslerin kronolajik sralamas :SeMaVeR....
Selanik antlamas(bulgaristan) Mondros(osmanl)
Villa Queste(avusturya macaristan)Rethendes(almanya)

Milli mcadele Yanls Basn (HAYAT AB VE VAKT)...
Hakimiyet-i Milliye Albayrak,Yenign,Akgz,Tasvir-i efkari ,stikbal ve rade-i milliye ve AA(anadolu ajans) B kdam ,Vakit

1. dnya sava bar antlamalar kronolojisi: SeNTeS
Versay(almanya) Senjermen(avusturya) Nyyi(bulgaristan) Trianon(macaristan) Sevr(osmanl)

Kullandmz Takvimler: 12HACERM )
12 (hayvanl Trk takvimi) H (hicri) a C (celali) e, R (rumi)i,M (miladi)

lk Trk beylikleri: SADM...
Saltulalar, Artuklar ,akabeylii,Danientler Mengcekler

ran ile savalarmz; KaFeSiN...
Kasr irin, Ferhat paa anl, Serav anl, Nasuh paa anl

Atatrk'n 1. dnya savanda savat cepheler SaaK.... Suriye,anakkale,Kafkas

Atatrkn savat cepheler;CAKAS
Conk bayr,Anafartalar,Kiretepe,Arburnu, Sedlbahr
Osm Duraklama dnemi siyasi ilikileri :VARL...
Venedik,Avusturya,Rusya,ran,Lehistan

Lozanda Atatrkn asla taviz verilmemesi gereken konular:KEM...
Kapitlasyonlar,Ermeni sorunu,Misak Milli snrlar..

hallarla yaplan savalar :SINAV II....
S rpsnd,I. Kosova,N ibolu,A-,V arna,II.kosova

Trklerin kulland alfabeler srasyla:
GU SAKaL....g-gktrk alfabesi,Uygur,Sogd,Arap,Kiril,Latin, not:Gktrk ve Uygur milli alfabesidir...

Nabucco projesine ortak olan lkeler:
RABATA DOAL GAZ BORU HATTI PROJES.....T RKYE,A VUSTURYA,M ACARSTAN,B ULGARSTAN,A LMANYA,R OMANYA

Lozan antlamas iin GARANTR devletler = FJ....
FRANSA,NG,JAPON,TALYA

kadnlarn syas hak sras: B.M.V
B..eledye,M..uhtar,V..ekil

Birlemi milletler Gvenlik Konseyinde bulunan daimi yeler FRA.....
Fransa, ngiltere, Rusya ,in,ABD

Lozan da lehimize zlen meseleler:ASK....
Aznlk,Sava tazminat,Kapitilasyonlar,stanbulun durumu

Osmanlda kapkulu atl birlikler hepsi S harfiyle balyor:.....
S-PAHLER,S-LAHTARLAR,S-OL ULEFEC, S-A ULAFES,S-A GARPLER,S-OL GARPLEER

2.Mahnut dnemi askeri alanda yaplan slahatlarConfused-E-V-D-A-M
S ekban cedit,E kinci oca,V akayi Hayriye, Daruuray askeriye,A sakiri muhammediye,M zkay hmayunII. Mahmut dare alanndaki yenilikler.PSNEDMM
P asaport uygulamasn balatmtr. ileri-d ileri Bakanlklar amtr.S adrazaml kaldrmtr. N azrlklar kuruldu.E ncmen-i Danime kuruldu.(tercme odalar.) D ivan kaldrld. lk nfus saym yapld.M eclis-i ahkam- Adliye kuruldu. M uhtarlklar ald

Euro kullanmayan lkeler: D .....
sve,Danimarka, ingitere

DEMOKRAT PARTY KURANLAR:CAFeR....
Celal Bayar,Adnan menderes,Fuat kprl,e,Refik koraltan

sosyal ve ekonomik haklar :SAKlan ve GE ya da GE ve SAKlan... AYRICA.. kartrmayn;
konut hakk.....sosyal ve ekonomik hak
konut dokunulmazl......temel hak ve zgrlklerde dzenlenmitir..
Sendika kurma,Aile korunmas,Konut hakk,Grev ve lokavt hakk,Etim ve retim hakk,alma hakk

Tanzimatla Yaplan Islahatlar: TMHA....
Tanzimat, dare,Maliye,Hukuk,Askeriye
SALnan HA-ERat MEDRESEde KIYAFETini giyip,TEKKEde MAARF bey ile MEDEN SLAMn LAKLK ile ters dtn grt

Saltanatn kaldrlmas, Halifeliin kaldrlmas erriye ve evkaf vekaletinin kaldrlmas, Tevhid-i tedrisat kanunu, Medreselerin kapatlmas, Klk kyafet kanunu, Tekke ve zaviyelerin kapatlmas, Maarif tekilat kanunu, Trk medeni kanunu, Devletin dini islamdr maddesinin anayasadan karlmas, Laiklik ilkesinin kabul.

Osmanl devletinin donanmalarnn yakld yerler sras ile
nebaht
eme
i
Navarin
i
S....inop

Gney ephesinde illerin kurtulu sras
Mara
Urfa , Antep

Msrda kurulan trk islam dev.
T olunoullar
E yubiler
M emlkler
A kitler

Denzc beylkler..
C andarogulalr
A ydnogulalr
M enteseogullar
K aresogullar
S aruhanogullar

Dou Anadoludaki Volkanik Dalar (E-ceyle M-ete H-asandan K-estane K-ardlar)
Erciyes
Melendiz
Hasan
Karacada
Karada

-- kutadgu Blig-yusuf has hacB (kisindede VE B HARF VAR)
-- A tabetl hakayk-A hmet yknaki (ikiside A harfiyle balyo)
-- divan-I lgatit trk-kagarl-I mahmut (I harfi ikisindede var)

Balkan Savalarnda kaybettiimiz yerler: MEBA
Makedonya, Ege Adalar, Bat Trakya, Arnavutluk

BD Milletvekilinin dmesinde meclis kakar gereken haller:
Badamazlk, istifa, devamszlk

-- ilk zel matbaa (Sait E.-brahim M.): lale devri
-- ilk devlet matbaas (Matba- Amire) : III. Selim
-- ilk resmi gazete (Takvim-i Vekayi) :II. mahmut
-- ilk zel gazete ( Tercuman- Ahval): Tanzimat dnemi
-- orhun kitabelerini Yolu tigin; Bilge kaan, Tonyukuk ve Kltigin adna dikmitir.
-- Yola bi ton kl dkmler(dikmiler)Sevr sntlamasndaki balklar == SIKBoazDOY
S nrlar
I stanbul
K apitlasyonlar
BOAZ lar (komisyonu)
D uyunu umumiye (borlar)
O rdunun terhisi
Y abanc okullar

Atatrk dneminde kurulan siyasi partiler CiToS
c-umhuriyet halk partisi,
i
t-erakki perver cumhuriyet frkas,
o
s-erbest cumhuriyet frkas

LALE DEVR ISLAHATLAR MMEK
iek as (ilk)
tfaiye rgt (ilk)
M Mimari alanda (Avrupa mimarisi rnek alnd)
M Matbaa (ilk ZEL)
E Elilikler ald (geici)
ini imalat
K Kat fabrikas kuruldu

l.MAHMUT HKH

H endesehane
K apitlasyonlar (Fransaya verilen kapitlasyonlar srekli hale getirildi)
H umbaracoca

III. MUSTAFA MuSTafa MEsT

M Mhendishane-i Bahr- Hmayn
Es Esham Senedi
sT srat Topular

l.ABDLHAMT GEMUC' den aklnza gelsin... GYMUC
G-Gemi yapm
Y-Yenieri saym
M-Maliye ve saray giderleri dzenlendi
U-Ulfe alm-satm yasakland
C-Cls bahii kaldrld
-stihkam okulu ald

lll.SELM
Franszca - YEMMN

Fanszca - Devletin resmi yabanc dili oldu ve okullarda okutulmaya baland.
Y- Yerli mal kullanmna tevik
E- Elilikler srekli hale getirildi
M- Mhendishane-i Berr-i Hmayn
M- Matbaa ( ilk DEVLET matbaas)
- rad- Cedid
N- Nizam- Cedid

II.MAHMUT MEMUR - TABP SSMMV MEMUR
M- Msadere kalkt
E - Ekinci oca kuruldu
M- Maarif-i Adliye kuruldu
U- Ulm-u Edebiye kuruldu
R- Resmi kyafet (memura) zorunlu klnd

TABP

T- Takvm-i Vakay-i karld
A- Asakir-i Mansre-i Muhammediye (yenierinin yerine)
B- Bakanlklar (nazrlklar) kuruldu
- lk nfus saym yapld
P- Posta tekilat kuruldu

SSMMV

S- Sened-i ttifak imzaland
S- Sekban- Cedid kuruldu
M- Muhtarlklar kuruldu
M- Memura maa baland
- renci gnderildi yurtdna
V- Valay- Ahkam- Adliye kuruldu...

Osmanly Bitiren Olaylar
mondros ve sevr osmanlnn fiilen
mudanya hukuken
saltanatn kaldrlmas resmen

*Sray deitirmeden okuyun,
''ehzade Sleyman, Selimiye de...''
raklk,kalfalk ve ustalk eserleri mimar sinann
stanbullu Alemder peyami-Sabah Aydede olmak iin mtlendi ))

*Milli mcadele kart yaynlar....
stanbul
Alemdar
Peyami-Sabah
Aydede
mit

*Atatrk'n kuruluunda rol oynad yaynlar AHM
Anadolu Ajans
Hakimiyet-i Milliye
rade-i Milliye
Minber

Anadolu Seluklu Divan eitleri: VPTA-Y-N Y harfi joker
V ezaret divan
rafdivan
P ervane divan
T ura divan
A rz divan
stifa divan
N iyabet-i Saltanat

1.dnya savanda kurulan yeni uluslar:PALYaoM
Polonya
Avusturya
Letonya
Yogoslavya
ekoslovakya
Macaristan

MUSTAFA DENZL SRATL TOPULAR in BORLANDI
MUSTAFA(III. MUSTAFA)
DENZL::: MHENDSHANE- BAHR HUMAYUN
SRATL TOPU: SRAT TOPU OCAI
in BORLANDI: BORLANMA

HABER AL SAT
HAVZA GENELGES
AMASYA GENELGES
BALIKESR KONGRES
ERZURUM KONGRES
R
ALAEHR KONGRES
L
SVAS KONGRES
AMASYA GRMELER
TEMSL HEYETNN ANKARA'YA GELMES

BATI CEPHES SAVALARI SIRASI: BR K KaSaB
I. NN
II. NN,
KTAHYA -ESK,
SAKARYA,
BYK TAARRUZ

OSMANLIDA SALYANEL (ZEL YNETML):= (MUHABBETTE CAY)
M= MISIR
H= HABE
B= BASRA
B= BAGDAT
T= TUNUS
T= TARABLUSGARP
C= CEZAYR
Y= YEMEN

II.Mahmuttan sonra gelen padiahlar kartryorsanz;yukardan aa okuyun
M a- h- mut
E-- z -a
C-- i -m
i ---z -i
T------t

Anadolu seluklu devletine bakentlik yapan ehirler KN
KAYSER
ZNK
NDE

DEMOKRAT PARTY KURANLAR: CAFeR
Celal bayar
Adnan menderes
Fuat kprl
e
Refik koraltan

ANADOLU BEYLKLER--------(GEMiCi HAKKO)
G.germiyanoullar
E..Eretma devleti
M..menteeoullar
C..candaroullar
H..HAMTOULLARI
A..Aydnoullar
K..karamanoular
K..karesi oullar
O..Osmanoullar

lk Trk beylikleri
Sakn Maa kma Dayak Atarlar(S, M, ,D, A)
S:Saltulalar M:Mengcekler :akabeylii D anientler A:Artuklar


Osmanl kurulu dnemi savalar ifre:KMS SINAVI II
1.Koyunhisar sava:ilk osmanl bizans sava.
2.Maltepe sava:palekanon savada denilir.
3.Sazldere sava:hal yenilir edirne alnr.
4.Srpsnd sava:balkan kaplar trklere alr.
5.I.Kosova sava:ilkkez top kullanlr.
6.Nibolu sava:anadolu hisar yaptrld.
7.Ankara sava:anadoluda siyasi birlk bozuldu.
8.Varna sava:2.murat tekrar tahta ckar.
9.II.Kosova sava:balkanlar kesin olarak trk yurdu halina gelir.taarruz dnemi balar.
18-08-2012 02:54
Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Kpss Tarih ifreleri - yelizturkmen - 18-08-2012 02:54

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
Smile KPSS iin Tarih Testleri, zet ve Kitaplar +Tarih Atlas kpss2014 0 3,359 11-05-2014 01:25
Son Mesaj: kpss2014
Rainbow 2014 Tm Kpss Trleri Snava Hazrlk Dokman Platformu( Tklamayan Kalmasn) kpss2014 0 1,707 17-04-2014 03:13
Son Mesaj: kpss2014
  FEM Tarih Soru Bankas ndir Bedava Yeliz 2 22,938 10-12-2013 10:15
Son Mesaj: KaRNeC
  Kpss Tarih Hap Bilgiler ! KaRNeC 0 5,315 24-09-2013 02:54
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir