escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Banka Hesaplarna E-Haciz Konulmas Konusunu Anlatalm retmen Sitesi1131 defa grntlendi.

Banka Hesaplarna E-Haciz Konulmas Konusunu Anlatalm

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,205 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Banka Hesaplarna E-Haciz Konulmas Konusunu Anlatalm
Son gnlerde birok mkellefimde yaadm ve birok meslektamdan duyduum vergi idaresinin vergi borcu olan mkelleflerin banka hesaplarna e-haciz (elektronik haciz) ilemi uygulamas sebebi ile bu konuyu aklamak isterim.

Bu keden daha nce “vergi idaresindeki deiimin farknda msnz” bal ile yazdm makalelerde bu konuyu biraz aklamtm. Gelir daresi Bakanlnn ”2011 Yl Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”ndan bilgiler aktarrken dare, vergi kayp ve kaa ile mcadele etmek, vergi gelirlerini artrmak ve daha etkin bir denetim amacyla yl sonuna kadar bir dizi nlemi uygulamaya koyacak e hacizde bunlar iinde demitik.

Devlet vadesi geen vergi alacaklarnn tahsili iin elektronik ortamda haciz ilemi gerekletirebilir. Bunun iin bankalarn yan sra Tapu ve Kadastro Genel Mdrl ve Trafik Tescil ile elektronik balantlar kurularak. Otomasyon sistemi ve veri paylam yoluyla, vergi borcunu demeyen mkellefin banka hesab, gayrimenkul, araba ve dier mal varlklar annda grlerek. E-Haciz sisteminde elektronik ortamda btn icra ilemleri yapabilir.

imdi ksaca e haciz ilemlerinin kaynana bakacak olursak; Haciz ilemi 6183 Sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun’un 54/2 maddesine gre “Cebren Tahsil ve ekilleri” bal altnda saylm olup amme alacann tahsilinde kullanlan en etkili cebri yntemdir. E hacizde Devlete kar denmeyen borlarn Maliye Bakanlnn emri ile mkellefin bankalar yolu ile hesaplarna bloke konulmas sistemi olduunu syleyebiliriz. 6183 Sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun’un 79.maddesi 5479 sayl kanunla 08.04.2006 tarihinden geerli olmak zere maliye bakanlna e haciz yapma imknn salad.

6183 sayl Kanunun 79. maddesinin Maliye Bakanlna verdii yetkiye gre;

1. Devlete ait amme alacaklar iin dzenlenecek haciz ve ihtiyati haciz bildirilerinin, takip konusu amme alacann feri’leri ile birlikte 50.000- lira ve zerinde,
2. l zel dareleri ve Belediyelere ait amme alacaklar iin 10.000- lira ve zerinde olmas halinde Bankalarn Genel Mdrlklerine tebli edilebilecektir.

79.maddedeki dzenleme ile tahsil dairelerince dzenlenen haciz bildirileri elektronik imza ya da ifre kullanlmak suretiyle haciz bildirilerinin elektronik ortamda tebli imknn da getirmitir. Maliye vergi borcu olan mkellefin banka hesabna e haciz koyabilecei gibi yine 79.maddede dzenlenen “nc ahslardaki Menkul Mallarn, Alacak Ve Haklarn Haczi” de dzenlenmi olmas sebebi ile vergi borcu olan firmann alacakl olduu firmalardaki alacaklar zerine de haciz koyabilir.

Buna gre; “Hamiline yazl olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile maa, cret, kira vesaire gibi her trl haklar. Ve fiilen tutanak dzenlemek suretiyle haczi kabil olmayan nc ahslardaki menkul mallar, borlu veya zilyed olan veyahut alacak ve haklar demesi gereken gerek ve tzel kiiler ile kurumlara haciz keyfiyeti “Haciz Bildirisi” nin teblii suretiyle haczedilebilecektir” eklinde kanunda tanmlanan aklama ile vergi borlusunun alacakl olduu firmalardan alaca iinde haciz yoluna gidebilir.

Burada 3. ahslar iin nemli bir husus sz konusudur borlu firma veya ahs’a 6183 sayl Kanunun 79 uncu maddesinde tannan 7 gnlk srede alacakl tahsil dairesine itirazda bulunmaz ise icra ile muhatap kalabilirler. nc ahslar haciz bildirisinin tebliinden itibaren bir yl iinde genel mahkemelerde menfi tespit davas amak ve haciz bildirisinin tebli edildii tarih itibaryla borlu olmadn veya maln elinde bulunmadn ispat etmek imkn verilmitir.

Fakat Menfi tespit davas almas durumunda amme alacann takibinin durmayacak ancak, mahkemece 6183 sayl Kanunun 10. maddesinde saylan trden teminat karlnda takip ilemlerinin durdurulmasna karar verilebilecektir.

Tahsil dairelerince dzenlenen haciz bildirileri; amme borlusunun hak ve alacaklarnn bulunabilecei bankalarn ubelerine dorudan veya mahallindeki tahsil dairesi aracl ile tebli edilecei gibi Maliye Bakanlnca yukarda belirttiimiz tutarn zerindeki alacaklar iin dorudan bankalarn genel mdrlklerine de tebli edilebilir. Haciz bildirisi bankann genel mdrlne de tebli edilmi ise tm ubelerini kapsayacak ekilde beyanda bulunma ykmll bankann genel mdrlne aittir.

Maliye Bakanl Gelir daresi Bakanl amme alacan daha hzl tahsil etmek amacyla 6183 Sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun’nun 79.maddesinin tand yetkiye istinaden vergi yzszlerine kar cebri icra yntemlerini elektronik ortamda kullanmaya balamtr.

Bu yntem ile amme idaresine kesinlemi borcu olan ve yaplan deme emrine ramen demeyen borlular yakndan takip ederek banka nezdinde bulunan vadeli-vadesiz mevduatlar ile dier gelirlerine el koyarak alacaklar iin sanal ortamda haciz tatbiki yapmaktadr. Bu yntemin devreye girmesiyle alacaklar otomatik olarak kesilerek tahsil edilecek birok krtasiye ve brokratik ilem ortadan kalkacak vergi alacaklar zamannda ve srncemede kalmadan tahsil edilmesi salanm olacaktr.

Fakat burada unu gz ard etmemek gerekir. Zor bir dnemde ticaret yapmaya alan drst fakat ticarette zorlanan taciri Vergi Dairesi tarafndan yaplan tahsilt ve banka hesaplarna konulan blokaj ilemi ticari ilem ve ilikilerinde ok zor durumlarda brakr.

Geen sre ierisinde, mkellefin eklerinin yazlmasna, maalarnn denememesine, sz verilen zamanda ticari borlarnn denememesine dolaysyla gerek ticari evresi gerekse bankalar nezdinde kredibilitesinin dmesine neden olmaktadr.

Devlet alacan elbette ki alacaktr. Fakat ticari faaliyetine devam edemeyen mkellefin vergisini de deyemeyecei gibi yaamn da devam ettirmesi zor olacaktr. Bu yzden bence 2012 ylnda youn bir ekilde balatlan e haciz uygulamasnn maliye bakanl tarafndan tekrar gzden geirilmesi gerekir.
19-08-2012 10:45
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Banka Hesaplarna E-Haciz Konulmas Konusunu Anlatalm - KaRNeC - 19-08-2012 10:45

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | n11 entegrasyon | mara haberleri

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir