escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Biliim Sularyla lgili Uyarlar - neriler retmen Sitesi1670 defa grntlendi.

Biliim Sularyla lgili Uyarlar - neriler

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,205 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Biliim Sularyla lgili Uyarlar - neriler
mage
BLM SUU LE KARILATIINIZDA YAPABLECEKLERNZ

Yasad siteler (web sayfalar) ile ilgili ikayetlerinizi 155@iem.gov.tr adl e-mail ihbar adresine bildirebilirsiniz.
ahsnz ile ilgili ikayeti olduunuz konular ile ilgili elde edebildiiniz tm deliler ile birlikte en yakn Cumhuriyet Basavclna mracaat ederek ikayeti olabilirsiniz.
l Emniyet Mdrlmz tarafndan yrtlmekte olan tm tahkikatlarda Savclk talimat veya Mahkeme karar esas alnmaktadr.
ikayeti olduunuz konular ile ilgili olarak yaplacak alma neticesinde ISP(nternet Servis Salaycnn) yurt dnda bulunmas durumunda Adli Makamlar tarafndan yaplacak olan Adli stinabe ile konunun takibi yaplabilmektedir.

BLM SULARI LE LGL OLARAK MADUR OLMADAN NCE YAPILABLECEKLERNZ

irketinize veya ahsnza ait nemli bilgilerinizin yer ald bilgisayarnz ile zel gvenlik nlemleri almadan internete balanmaynz.
nternet ortamnda %100 gvenliin hibir zaman salanamayacan unutmayn!
zellikle Chat ortamnda bilgisayarnza saldrlabileceini;
Chat de tantnz kiilere ahsnz, aileniz, adres, telefon, iiniz v.s. konularda ahsi bilgilerinizi vermemeniz gerektiini unutmayn!
nternet ortamnda tantnz kiilere kredi kart bilgilerinizi vermeyin.
nternet zerinden yaplan yazmalarnzda karnzdaki kurumlarla zel bir yntemle yazmanzda fayda olacaktr. Bu ekilde sizin adnza birlikte ticaret yaptnz irketlere aslsz bilgiler veya sizi ktleyici bilgiler gnderilse bile kar taraf bunun sizden gelmediine emin olacaktr.

TRKYEDE BLM SULARI

Teknoloji her geen gn ilerlemekte, her geen gn farkl su trleri ortaya kmaktadr.Bu kapsamda deiime ve geliime en ak olan suu ise biliim sular oluturmaktadr.Bu nedenle bu su trnn de ayr bir balk altnda incelenmesi gerekmektedir. Globalleen dnyada yeni bir teknolojik gelime btn dnyaya yaylmaktadr. Bunun sonucunda da lkemizde de gelien teknolojiye bal olarak yeni biliim ular ortaya kmaktadr.

Biliim sularn oluturan maddi vakalara rnek olarak unlar verebiliriz.
• Bakalarnn adna e-mail gndererek zellikle ticari ve zel ilikileri zedeleme.
• Bakalarnn adna web sayfas hazrlamak ve bu web sayfasnn tantm amacyla bakalarna e-mail ve mesaj gndermek ve bu mesajlarda da madur olan ahsn telefon numaralarn vermek.


• Kiisel bilgisayarlar yada kurumsal bilgisayarlara yetkisiz eriim ile bilgilerin alnmas ve karlnda tehdit ederek maddi menfaat salanmas

• irketlere ait web sayfalarnn alan adnn izinsiz alnmas ve bu alan adlarnn karlnda ykl miktarlarda para talep etmek.

• zellikle Pornografik ierikli CD kopyalamak ve satmak.

• Sahte evrak basmak

Sularn trn yukarda saylm olan maddi vaklar oluturmaktadr. Suu ileyebilmek iin trl yollar kullanlabilmekte,bunun tesinde bu tr sularn ilenmesindeki asl ama eylemin sonucundaki menfaat olmaktadr.11.06.1999 tarihinde Birlemi Milletler ve Avrupa Birlii tarafndan hazrlanan “Biliim Sular” raporuna gre ; su eitleri altya ayrlmaktadr.Bunlardan birincisi “Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Eriim ve Dinleme” olarak tanmlanr.kinci olarak tanmlanan biliim suu “Bilgisayar Sabotaj” dr.Bir dier su kavram “Bilgisayar Yoluyla Dolandrclk” tr.Baka bir siber su ise “Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik” kavramdr.Beinci su tr ise “Kanunla Korunmu Bir Yazlmn zinsiz Kullanm” eklindedir.Son olarak tanmlanan biliim suu ise “Dier Sular” bal altnda Yasad Yaynlar,Pornografik Yaynlar (Byk ve ocuk Pornografisi),Hakaret ve Svme olarak deerlendirilmektedir. [Computer Sabotage , Unauthorizied Access,Computer Fraud ,Child-terbiyesiz biey yazdm Porn ] Buna benzer yine Internet ortamnda ilenen sularla mcadele etmek maksadyla, 23 Kasm 2001 tarihinde Budapete’de imzaya alan,Avrupa lkeleri ile Kanada,Japonya,Gney Afrika ve ABD dahil 33 devlet tarafndan imzaland halde henz Avrupa Birlii ile flrt eden Trkiye’nin imzalamam olduu; Avrupa Konseyi Siber Su Szlemesine gre;bilgisayar veri ve sistemlerinin gizliliine,btnlne ve kullanmna ak bulunmasna ynelik sular kapsamnda hukuka aykr eriim,yasa d mdahale,verilere mdahale,sistemlere mdahale,cihazn ktye kullanm fiilleri;bilgisayarla ilikili sular erevesinde ise sahtecilik,dolandrclk,telif haklarnn ve benzeri haklarn ihlaline ilikin fiiller ve ierikle ilikili olarak ocuk pornografisine ynelik fiiller,cezalandrma konular arasnda saylm;bu hususlarda ulusal ve uluslar aras alanda gerekli etkin yaptrm ve ibirliine ilikin dzenlemeler belirtilmitir.Avrupa devletlerinin bir ou (Almanya, talya, Finlandiya, Avusturya, Yunanistan, sve, Danimarka, Norve ve Hollanda gibi) mevcut yasal hkmlere eklemeler yapm; ABD, ngiltere ve rlanda gibi Anglosakson sistemine dahil baz devletler ise bu konularda zel dzenlemelere gitmilerdir.

Trkiye’de son yllarda bilgisayar kullanmnn artmas ve her sokak banda internet cafelerin kurulmas sonucu sanal alemdeki su oranlar hzla artmaya balamtr. Hrszlk, dolandrclk, soygun, terrizm, sabotaj ve kaaklk gibi pek ok su dijital ortama tanmtr. Trkiye’de ilenen biliim sular her geen yla gre yzde 100 e yakn bir art gstermektedir.Bilgisayar kullanmnn bu kadar artamas nitelikli sularn hzla artmasna sebep olmutur.Trkiye’de Emniyet Genel Mdrl (EGM) Bilgi lem Daire Bakanl Biliim Sular Aratrma Bro Amirlii biliim sularnn aratrlp incelenmesinde ve biliim ularna verilen nemde etkin olmutur. stanbul, Ankara,zmir, Adana,Konya, Bursa, Malatya,Diyarbakr biliim ularnn en ok ilendii iller olarak karmza kmaktadr.

Emniyet Genel Mdrl, il emniyet mdrlklerindeki verileri alarak, Trkiye’deki bilgisayar sularnn haritasn karmtr.Takibi ikayete bal sular, Interpol araclyla intikal eden sular ve polisin bizzat ilgilendii sulardan olumaktadr.1998 ylnda Trkiye'de ilenen biliim su says 5 iken, 1999'da bu say 15'e ykselmi. 2000 ylnda 80'i bulan su dosyasnn says, 2001 ylna gelindiinde 136'y bulmu. Her geen ylda art gstererek ilerlemitir. Elde edilen sonular, Trkiye’deki bilgisayar sularnn, lisans haklarnn ihlali, dolandrclk, sahtecilik, yasad yaynlar ve bilgisayar sabotaj eklinde gelitiini gstermektedir. Sanal alemdeki dolandrclk sularnn byk bir ksm kredi kartlar zerinden yaplmaktadr. Deiik yntemlerle ele geirilen kredi kart numaralaryla bilgisayar zerinden alveri yaplmas en yaygn yntem olmaktadr. Otomatik para ekme makineleri olarak bilinen ATM dolandrcl ise kredi kartlarndan sonra ikinci srada yer almaktadr. Kredi kartlarnn ATM cihaznda sktrlmas, deiik hilelerle ifrelerin renilmesi veya kartlarn hrszlk yoluyla elde edilmesi suretiyle dolandrclk yaplmaktadr. Evrak, para, Milli Piyango bileti, kimlik kartlar, sigorta polieleri, pasaportlar ve yazarkasa filerinin sahteleri sahtecilik sular da bu kapsamda yaplmaktadr.

Lisans haklar ihlali iinde en yksek oran yzde 82 ile filmlerin oaltlmas oluturmaktadr. Bilgisayar oyunlar ve mzik CD’lerinin oaltlmas da sanal alemin dier lisans hakk ihlalleridir.

Interpol verileri, yasad yayn sular arasnda ilk srann yzde 40’la ocuk pornografisine ait olduunu gstermektedir. Genel anlamdaki pornografik yaynlarn oran da yzde 25. Bunlar, daha ok internet kafe gibi ortamlarda pornografik ieriklerin gsterimi ve CD’lerinin satndan olumaktadr. Terr ierikli web sayfalar hazrlanmas suretiyle ilenen sularn oran ise yzde 30. ikayete bal sulardan kiilik haklarna saldr ve hakaret ise yzde 5 orannda ilenmektedir.

Trkiye’de Emniyet Tekilat'nda biliim ile ilgili temel, 1982 ylnda Bilgi lem Daire Bakanlnn kurulmasyla atld. 1997 ylnda ise Biliim Sular Brosu kuruldu. 2001 ylnda bu bronun ad nternet ve Biliim Sular ube Mdrl olarak deitirildi. Bu birimin dnda da dier daire bakanlklar altnda Bilgi lem ube mdrlkleri kuruldu. Bu daireler kendi grev alanlarna giren konularda biliim sular ile mcadele etmektedir. Ayrca merkez tekilat iinde bir Bilgisayar Sular ve Bilgi Gvenlii Kurulu ve st Kurul oluturulmutur. 2001 ylnda Kaaklk ve Organize Sular Daire Bakanl ile Birlemi Milletler tarafndan ortaklaa kurulan TADOC (Turkish Academy Against Drug and Organised Crime) bnyesinde de Biliim Sular Aratrma Merkezi oluturulmutur. Bu merkez faaliyetlerini daha ok bu sular ile mcadelede, ilgili birimlere yn gstermek amacyla akademik destek niteliinde almalar yapmaktadr. Bu merkezi yaplanmann yannda byk illerde de bilgi ilem brolar kurulmu ve bu alanda karlalan sorunlar ile ciddi anlamda mcadele etmeye balanmtr.

Trkiye’de genel olarak, lkemizde biliim sular denince akla iki olay gelmektedir: Kredi kartlar ve pornografik CD'ler bata olmak zere telif haklarnn konusunu tekil eden korsan CD'ler.

Biliim sularna ilikin olarak yaplan l snflandrma gznne alnrsa bilgisayar araclyla ilenen sularn lkemizde daha yaygn olduu grlmektedir. Ancak bilgisayar sistemleri araclyla ilenen sularn birou takibe bal sulardan olduu iin madurlarn ikayeti olmadan resen ele alnmamaktadr. rnein elektronik posta yoluyla yaplan bir tehditte, tehdit edilen kii veya kurum bunu polise bildirmezse polisin bu olaydan haberdar olmas ve ilem yapmas mmkn olmamaktadr.

Riptech'in yaynlad rapora gre, siber saldrlar en fazla ABD'de olurken, Trkiye 6. srada yer almaktadr.

Trkiye’de ilenen biliim sularna ait oransal veriler ise u ekildedir.

Lisans haklar ihlallerinin yzdesi
% 4 mzik
% 14 oyun
% 82 film

BLM SULARI NELERDR

Biliim sularnn ok eitli tanmlar vardr .Bunlardan, Avrupa Birlii Uzmanlar Komisyonu’nun Mays 1983’deki Paris Toplants’nda ‘bilgileri otomatik ileme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki d gerekletirilen her trl davran’ olarak tanmlanmtr. znde biliim sular terimi, teknolojileri kullanarak ilenen bir su unsurudur.
Biliim Sularnn Trlerini belirlemekte sorun olarak karmza kmaktadr. Biliimle ilgili su trlerini ok deiik ekillerde ortaya koymak mmkndr. Ancak , konuyu makul bir seviyede ele alarak, en ok grlen ve en ar nitelikli olan su trlerinin ele alnmasnda yarar vardr.

Suun ilenmesindeki esas konuyu sular arasndaki farklar oluturur.Bir hedefe ulaabilmek iin trl yollar kullanlabilir,bunun tesinde asl ama hedeftir. Yani suun trleri arasndaki fark oluturan esas etken suun ilenmesindeki amatr. Bu haliyle Sularn trleri TCK da su tekil edecek tm sular kapsaya bilmekte veya bu sulara zemin hazrlamaktadr. Su eitleri ayrmnda, 11.06.1999 tarihinde Birlemi Milletler ve Avrupa Birlii tarafndan hazrlanan “Biliim Sular” raporuna gre ; su eitleri altya ayrlmaktadr. Bunlardan birincisi “Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Eriim ve Dinleme” olarak tanmlanr.kinci olarak tanmlanan biliim suu “Bilgisayar Sabotaj” dr.Bir dier su kavram “Bilgisayar Yoluyla Dolandrclk” olarak kabul grr.Baka bir siber su ise “Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik” kavramdr.Beinci su tr ise “Kanunla Korunmu Bir Yazlmn zinsiz Kullanm” eklindedir.Son olarak tanmlanan biliim suu ise “Dier Sular” bal altnda Yasad Yaynlar,Pornografik Yaynlar (Byk ve ocuk Pornografisi),Hakaret ve Svme olarak deerlendirilir.

Bu su trlerini teker teker aklayacak olursak;

1)Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisi Eriim ve Dinleme
“Eriim” sistemin bir ksmna,btnne,bilgisayar a veya ierdii verilere,
programlara; yine programlar,casus yazlmlar veya virsler vb. ile ulama anlamndadr.Gnmzde zel hayatn gizliliinin korunmas iin kanunlarda gerekli meyyideler konulmas ile birlikte dinlemeler ,eriimler ,izinsiz zel ve irket bilgisayarlarna ve sistemlerine girmek su olarak kabul edilmitir..
Gnmzde telefon dinlemeleri veya kiilerin zel mlklerine girmek nasl savc izni olmadan mmkn olmamakta ise yine kiiler veya kurumlar aras haberlemenin bilgisayar zerinden dinlenmesi veya izinsiz bilgilerin alnmas da kii zel mlk ya da kiilerin ahsiyetlerine taciz olarak kabul edilmektedir ve su oluturmaktadr.
lkemizde bu konuda TCK’nn (Trk Ceza Kanunu) 243. maddenin 1. ve 2. fkrasnda aka belirtilmitir.
Bu blmde incelenmesi gereken konulardan biri de casus yazlmlardr.Bu yazlmlar
hukuki olarak su saylmamaktadr,fakat bu konuda tartmaya ak bir kavram olduu da bir gerektir.

-Casus Yazlmlar Ve Etkileri
Casus yazlmlar bir bilgisayara kurulduktan sonra bilgisayarnza girdikten sonra
bilgisayarnzda farkl etkiler brakarak,ya da bilgisayarnz ierisinde deyim yerindeyse casusluk yaparak rahatsz eden yazlmlar olarak ifade edilir.
Casus yazlmlarn belli bal amalar; eritii ya da kurulduu bilgisayarlardaki verileri,gezilen siteleri,bilgisayar ieriindeki bilgilerin ie yarayan ksmlarn belli bir hedefe(dorudan merkeze) gndermesine ya da bilgisayardan istenmeyen reklamlarn kmasna,internetten reklam indirmesine yol amaktadr.
Tartmaya ak olarak bu tr yazlmlar Kanunen su saylmamaktadr. Bu yazlmlar, yine bu yazlmlarn lisans anlamasyla kullanlmasn kabul ederek yklediinizden , bu tr yazlmlar kanuni olarak gsterilmektedir.

2)Bilgisayar Sabotaj

Bu su tr iki ekilde karmza kmaktadr.

1. Bilgisayar teknolojisi kullanarak sistemine szlan bilgisayardaki bilgilerin
silinmesi, yok edilmesi ve deitirilmesi.

2. Hedef alnan sisteme uzaktan erierek deil de bilakis fiziksel zarar vererek yada sistem banda bulunarak bilgisayardaki bilgileri silmek,yok etmek veya deitirerek zarar verilmesi.Burda nemli olan mala verilen zarardan ziyade iindeki bilgilere verilen zarar nem arzeder.

Yetkisiz eriimin aktif sahas olarak da nitelendirilen “Bilgisayar Sabotaj”,yalnz sisteme eriimle kalmamakla birlikte,eritii sistem (bilgisayar)‘n ierdii bilgileri silme veya deitirme olarak ifade edilir.
Bir bilgisayara veyahut sisteme yetkisiz eriim salayanlar; sadece eritii bilgileri incelemekle,kopyalamakla kalmyor, bu bilgileri deitirebiliyor, silebiliyor ya da bu bilgileri kanun d kullanmak isteyenlere satabiliyor.

Trkiye’de “Bilgisayar Sabotaj” TCK(Trk Ceza Kanunu)’nun 243/ 3 ile 244/1 ve 2 maddelerine gre sutur.
Virsler,Wormlar ve Zombiler kt amal olarak yazlm kodlardr.
Bu tr kt amal yazlm kodlar,bakalarna zarar vermedii srece su saylmamaktadr.Fakat bu tr kodlar; kii ya da kurumlara intikal eder ve zarar verirse su tekil etmeye balar. Yoksa srf kod yazm saikten te bir anlam ifade etmemelidir.
Trkiye’de kt amal kodlar yazma bunu yaymaya ilikin ak bir hkm bulunmamaktadr.Bu nedenle Kt amal kodlarla bilgisayarlara zarar verme, doktrinde genellikle “sistem ve unsurlarna ynelik nas-i zrar suu” olarak adlandrlmaktadr, oysa sabotaj konusunda belirttiimiz TCK maddelerine bu blm de dahil etmek daha uygun olacaktr.

3)Bilgisayar Yoluyla Dolandrclk
Dolandrclk genel balamda “Hileli davranlarla bir kimseyi aldatp, onun veya bakasnn zararna olarak, kendisine veya bakasna bir yarar salamaya” denmektedir.Biliim kavram olarak “Dolandrclk” bilgisayar veya iletiim aralaryla kiileri artma,aldatma,kandrma olarak tarif edilebilir.

Bilgisayar Yoluyla Dolandrclk suu;

Kredi kartlarnn bir benzerinin yardmc programlarla oluturulmas yoluyla
Yetkisiz ve izinsiz eriilen bilgilerin kopyasn olmak eklinde
Finans bilgilerinin tutulduu programlarla yaplan deiiklik ile istenilen kiinin hesabna istenildii kadar para aktarmak suretiyle
Kiiler arasnda mali alverii olan kiilerin adna mail vs. eklinde iletiim kurarak;
kiileri kandrarak , ilenmektedir.

lkemizde bu tr sular TCK(Trk Ceza Kanunu)’da 158.maddenin (1). fkrasnn (f) bendinde,244.maddenin (3).fkrasnda ve 245.maddesinin (1). Fkrasnda hkm altna alnmtr.

4)Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
Klasik olarak tabir edildiinde ,Bir eyin aslna benzetilerek yaplan dzmece olarak tarif edilebilmektedir.Bazen ileri teknoloji rn cihazlar kullanlarak,bazen de ok basit web programcl ( Fakemail,Phishing) yntemiyle sahtecilik yaplmaktadr. Gnmzde bakalarnn adna e-mail gndererek,ticari ve zel ilikileri zedelenmesini salamak, bakalarnn adna web sitesi hazrlamak ve bu web sitesinin tantm amacyla bakalarna e-mail ve mesaj gndererek (iletiim kurarak) ve bu mesajlarda da madur olan ahsn telefonlarn vererek,sahte para,sahte evrak,sahte bilet vb. basma ynetimiyle bu su ilenmektedir.

lkemizde bu tr sulara ynelik kanunlarda henz net bir tanmlama yaplmamtr.Fakat yeni TCK(Trk Ceza Kanunu)’nn 158. maddesinin f bendi uygulanlabilirlii szkonusudur.

5) Kanunla Korunmu Bir Yazlmn zinsiz Kullanm
“Kanunla Korunmu Bir Yazlmn zinsiz Kullanm” yazlmlarn; yasad yntemlerle kopyalanmasn,oaltlmasn,satlmasn,datlm asnn ve kullanlmasn ifade eder.

lkemizde 5846 no’lu Fikir ve Sanat Eseleri Kanunu (FSEK) lisansl yazlmlar satn alan kiiye bir adet kopyalama hakk vermekte,daha fazla kopyann yaplmasn,satlmasn,
yazlmn kiralanmasn yasaklamaktadr.

6)Yasad Yaynlar
Yasad olarak kabul edilen unsurlarn bilgisayar sistemleri,alar,internet araclyla yaynlanmas ve datlmas olarak ifade edilir.Kanunun yasaklam olduu bu materyaller; web siteleri(sayfalar), elektronik postalar,haber gruplar,forumlar,iletiim salayan her trl ara,optik aralar tarafndan kayt yapan tm sistemler olarak kabul edilir.

Yasad yaynlar gruba ayrmak mmkndr.Bunlardan birincisi,vatann blnmez btnlne aykr olarak hazrlanm terr ierikli internet siteleridir(sayfalardr).Bu tr siteleri hazrlayanlarn asl amac sansr konulmu Anyasaya aykr fikirlerini , interneti kullanarak yaymak ,bu sayede de kendilerine taraf toplayarak vatann btnln bozacak dncelerini ifade etmektir..

Yasad yaynlarn bir dieri ise toplumun genel ahlakna,ar ve haya duygularna aykr den yaynlardr.Bunlar pornografik grnt veya yazlar eklinde olmaktadr. Trkiye’de TCK (Trk Ceza Kanunu)’da 77,102,103 ve 104. maddeleriyle byk ve ocuk pornografisi yasaklanmtr.

nternet araclyla fiilen ilenen sulardan ncs ise; bir kiiye,kuruma vb. kar yaplan hakaret ve svme suudur.Bu su tr internet zerinden bakalarnn adna uygun olmayan e-mailler gndererek kii ya da kurumlarn itibarn zedelemek suretiyle olabilmektedir.Bir baka yol ise yine kii ya da kurumlarn sahip olduklar adn,lakabn web zerinden satn alnarak,kii aleyhine yaynda bulunmak suretiyle medyana gelebilmektedir.

Ksaca 6 Anabalk altnda toplanan Biliim Sular Trlerinin bir ou yasalarmzda su olarak dzenlenmi ve bu sayede koruma altna alnmtr. Lakin gnmz tekolojisinin hzl ilerlemesi, internetin srekli yaygnlamas nedeniyle, bu gn su trleri arasnda saylmayan yeni bir ok zarar amal kullanmlar oluacaktr. Yasalarmz teknolojik gelimelerle ayn hzda ilerlemez ve yenilenmezse , bu tr fiilere kar kanunlarmzda boluk oluacak, bu fiilleri ileyerek byk zararlar douran ahslara kar hibir meyyide uygulanamayacaktr. Bu halde Devlet yetkilileri, Hukukuular ve Emniyet Mensuplar srekli yeni gelimeleri takip ederek yasal boluklarn giderilmesi konusunda alma yapmaldrlar ki ,nternet yoluyla yaplan iletiim hizmetlerin en st dzeyde gvenlii salanabilmi olsun.

Gvenli iletiim imkanlarmzn devam edebilmesi iin nternet kullanclar olarak bizlerde, yukarda belirtilen su trleri iine giren, yasaya aykr olduunu bildiimiz eylemleri ve bu eylemlerin uygulayclarn en ksa srede emniyet birimlerine bildirmemiz gerekmektedir.Bu sayede bu tr sularn yaygnlamasna engel olunabilinecektir.


Tanm

Biliim Sularyla ilgili olarak karmza bir ok tanm kmaktadr; Bilgisayar sular, dijital sular, internet sular, siber sular, ileri teknoloji sular v.b.Tm bunlar ayr bir tanm olmakla beraber biliim sular terimi kullanldnda bahsedilen bu teknolojileri kullanarak ilenen tm sular kapsamaktadr.

Biliim Kelime anlam olarak; insanlarn teknik,ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiiminde kulland ve bilimin dayana olan bilginin,zellikle elektronik makineler araclyla dzenli ve aklc bir ekilde ilenmesi olarak kabul edilmektedir.
Biliim Sular Halk deyimi ile; Bilgisayar Sular” olarak tanmlanabildii gibi “letiim Sular” , “Internet Sular” , “Dijital Sular” , “Teknolojik Sular” , gibi tanmlamalar da yaplmaktadr.

Biliim Sularn Avrupa da ki ilk tanm ise u ekilde; AET Uzmanlar Komisyonu’nun [8]Mays 1983 ylnda Paris Toplantsnda yapt tanmlamaya gre; “Bilgileri otomatik ileme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanun, gayri ahlak ve yetki d gerekletirilen her trl davrantr.” denmektedir.

Genel manada biliim sular tanm ise;Her trl teknoloji kullanlarak,kanuni olmayan yollarla kiisel ya da kurumsal bilgisayarlarda,sistemler zerinde zarar verici etki brakmaktr.Biliim teknolojilerinde su meydana gelebilmesi iin mutlaka teknoloji kullanlmaldr.Bu teknoloji bilgisayar,kredi kart,telefon,poss makinesi,elektronik bir cihaz olarak dnlebilir.

Biliim Sularnn Hukuki tanm ve TCK daki yeri; Bilgileri otomatik bir sisteme tabi olan bilgisayar ,bilgisayar programlar ile iletiim teknolojilerinin verilerini hukuka aykr bir biimde ele geiren, ele geirerek deitiren, yok eden, eriilmez klan bylece bir bakasnn zarara uratlmasnn salanmas veya kendisine ve bakasna maddi bir kar salanmas Biliim Suunu oluturmaktadr..5237 sayl Trk ceza kanununda ayr bir balk halinde dzenlenen biliim sular kanunun 243, 244 ve 245. maddeleri ile tanmlanmaktadr.


BLM SULARININ TRLER NELERDR?

Sularn trleri TCK da su tekil edecek tm sular kapsaya bilmekte veya bu sulara zemin hazrlamaktadr. Sularn ileme ekilleri;

Hakaret, kfr, kredi kart yolsuzluklar, sahte belge basm, bilgilerin alnmas ve buna bal olarak devam edebilecek sular kapsamakla, birlikte bunlarla snrl olmayp, gnden gne deiiklikler gstermektedir. l Emniyet Mdrlmz Bilgi lem ube Mdrlmz 1999 ylndan itibaren deiik birimlerden ve Cumhuriyet Basavclklarndan gelen talepler dorultusunda almalarna balamtr. 1999 ylnda balayan almalarmz talebin atmas nedeniyle Bilgi lem ube Mdrl ierisinde bulunan Bilgi Sistemi Bro Amirlii bnyesinde almalarn srdrmtr. 2002 ylndan itibaren Emniyet Genel Mdrl bnyesinde nternet ve Biliim Sular ube Mdrln kurulmas sonucu tara tekilat olarak ube Mdrlmz ierisinde Biliim Sular Bro Amirlii ad altna almalarn srdrmektedir.

LKEMZDE EN OK KARILAILAN BLM ULARINDAN RNEKLER

Bakalarnn adna e-mail gndererek zellikle ticari ve zel ilikileri zedeleme.
Bakalarnn adna web sayfas hazrlamak ve bu web sayfasnn tantm amacyla bakalarna e-mail ve mesaj gndermek ve bu mesajlarda da madur olan ahsn telefon numaralarn vermek.
Kiisel bilgisayarlar yada kurumsal bilgisayarlara yetkisiz eriim ile bilgilerin alnmas ve karlnda tehdit ederek maddi menfaat salanmas
irketlere ait web sayfalarnn alan adnn izinsiz alnmas ve bu alan adlarnn karlnda ykl miktarlarda para talep etmek.
zellikle Pornografik ierikli CD kopyalamak ve satmak.
Sahte evrak basm gibi ok farkl konular ierebilmektedir.

NOT: Unutmayn bu tr sularn tek maduru siz deilsiniz. Karlalm olan durumdan utanmadan tm deliller ile birlikte en yakn Cumhuriyet Basavclna bavurunuz.
(Bu Mesaj 20-08-2012 12:06 deitirilmitir. Deitiren : KaRNeC.)
20-08-2012 11:59
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Biliim Sularyla lgili Uyarlar - neriler - KaRNeC - 20-08-2012 11:59

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Alan Snav ile lgili En Gncel Bilgi Yeliz 0 854 14-12-2012 08:27
Son Mesaj: Yeliz
  KPSS Alan Snav Ne Zaman ? Kpss Alan Snavyla lgili Bilmedikleriniz KaRNeC 0 706 28-11-2012 09:36
Son Mesaj: KaRNeC
  Kpss nlisans / Memurluk Snavna Gireceklere Uyarlar KaRNeC 1 1,025 20-09-2012 10:39
Son Mesaj: Yeliz
  retmen Atamalaryla lgili 4 Soru KaRNeC 0 1,215 29-08-2011 12:41
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | n11 entegrasyon | mara haberleri

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir