escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan simler Konusu retmen Sitesi10606 defa grntlendi.

simler Konusu

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,205 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
simler Konusu
SMLER
Canl ve cansz varlklar ve kavramlar anlatmak iin kullanlan szcklere isim denir.
rnek: nek, kalem, anta, araba, Ahmet , Enver, Mustafa, gazete, halk at,otomobil,kaza,gn,domates,papatya,ubat,sal,stanbul…
simler, anlamlar ynnden ksmda incelenir.
I . VARLIKLARA VERLLERNE GRE SMLER:
1) zel simler
2) Cins simler
1) zel simler: Evrende tek olan bir ei daha olmayan varlklara verilen isimlerdir.
rnek: zlem, Karaba, Ziraat Bankas, Ersular lkretim Okulu,
Asya, Avrupa,Trke,slamiyet,Akdeniz Blgesi, Nevehir, Pinokyo, Cumhuriyet, Ragp ner Mahallesi, Cevizli Sokak, Ar Da, ukurova ,Van Gl,Kzlrmak…
zel simlerin Yazl:
zel isimlerin ilk harfi, cmlenin her yerinde byk harfle yazlr.
rnek: Serhat’n babas Antalya’ya gitmi.
zel isimlere eklenen oul ekleri”-ler, -lar ” ile yapm ekleri ( genellikle ” -li, -siz, -ci, -gil, -cik, -ler ” ) ekleri kesme iareti ile ayrlmaz.
rnek: Emreler , Ayesiz, Atatrk, Muratgil, mercik, Osmanlar…
Sreksiz sert sessiz ( p, , t, k ) harflerle biten zel isimler, sesli harf veya sesli harf ile balayan bir ek aldklarnda yumuama kural uygulanmaz. Ancak, bu durumdaki isimler okunurken, sylenirken yumuama kural uygulanr.
rnek:
Yazl Okunuu
Mehtap’n Mehtabn
Nursa’a Nursaca
Nihat’ Nihadn
Kzlrmak’a Kzlrmaa
zel isimlere eklenen ekler,satr sonuna smadnda ksa izgi kullanlmaz.Sadece kesme iareti kullanlr.
rnek:………………….Atatrk’
n
Balca zel simler:
a) nsanlarn isim ve soy isimleri:
rnek: Levent Yamurolu, Sibel Korkmazer…
b) lke ve ulus isimleri:
rnek: Trkiye,Fransa, Almanya, talya…
Trk, Fransz,Alman, talyan
c) Hayvanlara verdiimiz isimler:
rnek: Boncuk, omar,Pamuk, Tekir, Karaba…
) Gazete, dergi, kitap, isimleri:
rnek:Milliyet, Hrriyet, Zaman, Avrupa, Cumhuriyet, Bilim ocuk, Krmz Balkl Kz…
d) Da, deniz, dere, tepe, ova, boaz, krfez, burun vs. corafi isimler:
rnek: Ar Da, Akdeniz, ukurova ,Van Gl, anakkale Boaz, Edremit Krfezi, Ar Burnu, Tnaz Tepe…
e) Kurum, dernek, okul, banka, sendika, iletme vs. kurulu isimleri:
rnek: Ersular lkretim Okulu Trk Hava Kurumu, Atatrk Dnce Dernei, Atatrk Lisesi, Ziraat Bankas, Trk Eitim Sendikas, Atatrk Orman iftlii…
Not:Kurum ve kurulu isimlerine gelen ekler kesme iaretiyle ayrlmaz
f) Dil ve din isimleri:
rnek: Trke, Franszca, Almanca…
Mslmanlk, Hristiyanlk, Protestanlk…
g) Sokak, cadde, mahalle, meydan, ky, ehir isimleri:
rnek: Meneke Sokak, Atatrk Caddesi, Cumhuriyet Meydan, Nevehir, Kozakl, Kkyal Ky…
2) Cins simler: Ayn cinsten varlklarn ortak ad olan szcklerdir.
Cins simler cmle ierisinde kk yazlr.
rnek: kak, telefon, kedi, tavuk, erik,st, kzamk, ev, mavi,uak…
II. VARLIKLARIN OLULARINA GRE SMLER:
1) Somut sim ( Madde ismi )
2) Soyut sim ( Mana ismi )
1 .Somut isim: Duyu organlarmzla alglayabildiimiz varlklara verilen szcklerdir.
rnek: aa,ses, koku, eker, hava, insan, k, zm, rzgar, duman,otomobil
2 .Soyut isim: Madde olarak var olmayan , duyu organlarmzla alglanamayan; ancak dnce yoluyla kabul edilen kavramlarn adlarna soyut isim denir.
rnek:sevin, sevgi,nee,nefret,hzn, rya, mutluluk, akl, yalnzlk, kin, zlem, intikam, gzellik, tanr, eytan, melek, korku, phe, keder, tasa, znt, dostluk…
III. VARLIKLARIN SAYILARINA GRE SMLER:
1) Tekil isimler
2) oul isimler
3) Topluluk ismi
1 .Tekil isimler: Ayn trden olan varlklardan bir tanesini anlatmada kullanlan isimlerdir.
rnek: ocuk, kedi, aa,tarak,koyun,araba, okul, silgi, kalem, inek, kitap…
2. oul isimler: Ayn trden birden ok varl belirten isimlere oul isimler denir.
oul isimler “-ler, -lar ” eklerinden bir tanesini alarak oul yaplr. Byk ses uyumu kuralna uygun olarak alrlar.
rnek: ocuklar, inekler, kalemler, silgiler,oraplar…
NOT: oul ekleri, eklendii szc oul yapmakla kalmaz. Ona baka anlamlar da katar. Bu anlamlar unlardr:
a) Abartma anlam: Aye ateler iinde yanyordu.
b) Teklik anlam: kisi de evin kapsnda babasn bekliyorlard.
c) Aa – yukar anlam: Sizi bekleyen 20 yalarnda bir genti.
) Aile anlam: Yarn merler bize gelecek.
d) Sayg anlam: retmen Hanmlar, ieride oturuyorlar.
e) Benzerlik anlam: Mustafa Kemaller tkenmez.
3. Topluluk ismi: oul eki almadklar halde birden ok varl karlayan szcklere topluluk ismi denir.
rnek: deste, dzine, ekip, grup, demet, aile, orman, blk, takm, ekip, sr, ordu, ulus, kme, meclis…
NOT: Topluluk isimleri oul olarak da kullanlr.
rnek: uluslar,gruplar,aileler, ordular, ormanlar, srler,ekipler…
YAPILARINA GRE SMLER
simler yaplarna gre ksmda incelenir:
1) Basit isimler
2) Tremi isimler
3) Bileik isimler
1 .Basit yapl isimler: Yapm eki almam, birden ok szcn birlemesiyle olumam kk durumundaki isimlere basit isimler denir.
rnek: Ali ay iiyor. Ali ve ay basit isimdir.
rnek:Orhanlar parka gidiyor.
NOT: Kk durumundaki isimler ekim eki alrlarsa yine basit yapl isim olarak kabul edilirler.
2 .Tremi yapl isimler: Yapm eki alarak yeni bir anlam kazanan isimlere tremi isimler denir.
Tremi isimler,tretildikleri szcklerle ayn anlam tamaz, ancak aralarnda anlam ilikisi bulunur.
rnek:
kalemlik kk ( kalem )
gzlk kk ( gz )
talk kk ( ta )
Trke kk ( Trk )
yurtta kk ( yurt )
Almanca kk ( Alman )
simiti kk ( simit )
giyim kk ( giy )
silgi kk ( sil )
3 . Birleik isimler: Birden ok szcn, kendi anlamlarnn bir ksmn veya tmn yitirerek birleip, kaynap, kalplamalar ile oluan yeni anlaml isimlere bileik yapl isimler denir. Bileik isimler bitiik yazlr.
rnek: Ayegl,akgz,Atatrk,ilkretim,demirba,Kadky,anakkale, anayasa, baretmen, havagaz, kabakulak, hanmeli…
SMLERDE KLTME
simlerin sonlarna getirilen ” -cik, -cik, -ceiz, -caz, -cek, -cak, -ciim ” ekleri onlarn anlamlarna sevgi, acma, kltme, azmsama ve alay gibi anlamlar katar.
rnek: anneciim sevgi
bahecik kltme
adamcaz acma
yavrucak acma
bir lirack azmsama
ressamck alay
NOT: Baz szckler “-cik ” ekini aldklarnda kltme ismi olarak kabul edilmezler. Bu szcklerde bulunan “-cik” eki szcn anlamnda kltme yapmaz.
rnek: Bademcik, Gelincik, Arpack…
SMN HALLER
simler, cmle iindeki grevlerine gre yaln veya ” -i, -e, -de, -den ” ekim eklerinden birini alarak bulunurlar. simlerin girdii bu biimlere ismin halleri denir.
smin be hali vardr.
1 . smin yaln hali:
smin hal eki almam biimidir.
rnek: okul, aa,orman,ocuk,kelebek,renci,Emre ,Hasan…
2. smin -e hali:
smin sonuna ” -e ” veya ” -a ” eklerinden ‘’Byk Ses Uyumuna”na uygun olarak getirilmi biimidir.
rnek: okula, aaca, ormana, kelebee, kitaba, derde, renge, topraa, Hasan’a, elmaya…
NOT( 1 ) : Sesli harf ile biten cins isimler, ” -e ” hal ekini aldklarnda, isim ile hal eki arasna ” y ” kaynatrma harfi girer.
NOT ( 2 ) : ” p, , t, k ” harfleri ile biten cins isimler, ” -e ” hal ekini aldklarnda ” Sreksiz sert nszlerin yumuamas ” kural uygulanr.
NOT ( 3 ) : zel isimlere eklenen ” -e ” hal eki kesme iareti ile ayrlr. ” p, , t, k ” harfleri ile biten zel isimler ” -e ” hal ekini aldklarnda yumuama kural ( yazarken ) uygulanmaz.
3 . smin -i hali:
smin sonuna ” – i, -, -u, - ” eklerinden uygun olannn getirilmi biimidir.
rnek: ayvalar, okulu, zm, ka, seneyi, kitab, aac, derdi, rengi, topra, Samet’i, ayvay…
NOT ( 1 ) : Sesli harf ile biten cins isimler, ” -i ” hal ekini aldklarnda, isim ile hal eki arasna ” y ” kaynatrma harfi girer.
NOT ( 2 ) : ” p, , t, k ” harfleri ile biten cins isimler, ” -i ” hal ekini aldklarnda ” Sreksiz sert nszlerin yumuamas ” kural uygulanr.
NOT ( 3 ) : zel isimlere eklenen ” -i ” hal eki kesme iareti ile ayrlr. ” p, , t, k ” harfleri ile biten zel isimler ” -i ” hal ekini aldklarnda yumuama kural ( yazarken ) uygulanmaz.
4 . smin -de hali:
smin sonuna ” -de ” ekinin getirilmi biimidir. ” -de ” eki eklendii ismin son hecesindeki sesli harf kaln ise ” -da ” eklini alr.
rnek: ayvalarda, okulda, zmde, kata, senede, kitapta, aata, dertte, renkte, toprakta, Samet’te, ayvada…
NOT: ” p, , t, k, s, , h, f ” harfleri ile biten isimler, ” -de ” hal ekini aldklarnda ” yumuak nszlerin sertlemesi ” kural uygulanr.
5 . smin -den hali:
smin sonuna ” -den ” ekinin getirilmi biimidir. ” -den ” eki eklendii ismin son hecesindeki sesli harf kaln ise ” -dan ” eklini alr.
rnek: ayvalardan, okuldan, zmden, katan, seneden, kitaptan, aatan, dertten, renkten, topraktan, Samet’ten, ayvadan…
NOT: ” p, , t, k, s, , h, f ” harfleri ile biten isimler, ” -den ” hal ekini aldklarnda “yumuak nszlerin sertlemesi ” kural uygulanr.

Buradan ndirin
17-04-2011 12:05
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
simler Konusu - KaRNeC - 17-04-2011 12:05

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | n11 entegrasyon | mara haberleri

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir