bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan simler Konusu retmen Sitesi10414 defa grntlendi.

simler Konusu

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,198 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
simler Konusu
Wmal.net Kahramanmara zel Anaokulu A101 AktelGoogle sra bulucu
SMLER
Canl ve cansz varlklar ve kavramlar anlatmak iin kullanlan szcklere isim denir.
rnek: nek, kalem, anta, araba, Ahmet , Enver, Mustafa, gazete, halk at,otomobil,kaza,gn,domates,papatya,ubat,sal,stanbul…
simler, anlamlar ynnden ksmda incelenir.
I . VARLIKLARA VERLLERNE GRE SMLER:
1) zel simler
2) Cins simler
1) zel simler: Evrende tek olan bir ei daha olmayan varlklara verilen isimlerdir.
rnek: zlem, Karaba, Ziraat Bankas, Ersular lkretim Okulu,
Asya, Avrupa,Trke,slamiyet,Akdeniz Blgesi, Nevehir, Pinokyo, Cumhuriyet, Ragp ner Mahallesi, Cevizli Sokak, Ar Da, ukurova ,Van Gl,Kzlrmak…
zel simlerin Yazl:
zel isimlerin ilk harfi, cmlenin her yerinde byk harfle yazlr.
rnek: Serhat’n babas Antalya’ya gitmi.
zel isimlere eklenen oul ekleri”-ler, -lar ” ile yapm ekleri ( genellikle ” -li, -siz, -ci, -gil, -cik, -ler ” ) ekleri kesme iareti ile ayrlmaz.
rnek: Emreler , Ayesiz, Atatrk, Muratgil, mercik, Osmanlar…
Sreksiz sert sessiz ( p, , t, k ) harflerle biten zel isimler, sesli harf veya sesli harf ile balayan bir ek aldklarnda yumuama kural uygulanmaz. Ancak, bu durumdaki isimler okunurken, sylenirken yumuama kural uygulanr.
rnek:
Yazl Okunuu
Mehtap’n Mehtabn
Nursa’a Nursaca
Nihat’ Nihadn
Kzlrmak’a Kzlrmaa
zel isimlere eklenen ekler,satr sonuna smadnda ksa izgi kullanlmaz.Sadece kesme iareti kullanlr.
rnek:………………….Atatrk’
n
Balca zel simler:
a) nsanlarn isim ve soy isimleri:
rnek: Levent Yamurolu, Sibel Korkmazer…
b) lke ve ulus isimleri:
rnek: Trkiye,Fransa, Almanya, talya…
Trk, Fransz,Alman, talyan
c) Hayvanlara verdiimiz isimler:
rnek: Boncuk, omar,Pamuk, Tekir, Karaba…
) Gazete, dergi, kitap, isimleri:
rnek:Milliyet, Hrriyet, Zaman, Avrupa, Cumhuriyet, Bilim ocuk, Krmz Balkl Kz…
d) Da, deniz, dere, tepe, ova, boaz, krfez, burun vs. corafi isimler:
rnek: Ar Da, Akdeniz, ukurova ,Van Gl, anakkale Boaz, Edremit Krfezi, Ar Burnu, Tnaz Tepe…
e) Kurum, dernek, okul, banka, sendika, iletme vs. kurulu isimleri:
rnek: Ersular lkretim Okulu Trk Hava Kurumu, Atatrk Dnce Dernei, Atatrk Lisesi, Ziraat Bankas, Trk Eitim Sendikas, Atatrk Orman iftlii…
Not:Kurum ve kurulu isimlerine gelen ekler kesme iaretiyle ayrlmaz
f) Dil ve din isimleri:
rnek: Trke, Franszca, Almanca…
Mslmanlk, Hristiyanlk, Protestanlk…
g) Sokak, cadde, mahalle, meydan, ky, ehir isimleri:
rnek: Meneke Sokak, Atatrk Caddesi, Cumhuriyet Meydan, Nevehir, Kozakl, Kkyal Ky…
2) Cins simler: Ayn cinsten varlklarn ortak ad olan szcklerdir.
Cins simler cmle ierisinde kk yazlr.
rnek: kak, telefon, kedi, tavuk, erik,st, kzamk, ev, mavi,uak…
II. VARLIKLARIN OLULARINA GRE SMLER:
1) Somut sim ( Madde ismi )
2) Soyut sim ( Mana ismi )
1 .Somut isim: Duyu organlarmzla alglayabildiimiz varlklara verilen szcklerdir.
rnek: aa,ses, koku, eker, hava, insan, k, zm, rzgar, duman,otomobil
2 .Soyut isim: Madde olarak var olmayan , duyu organlarmzla alglanamayan; ancak dnce yoluyla kabul edilen kavramlarn adlarna soyut isim denir.
rnek:sevin, sevgi,nee,nefret,hzn, rya, mutluluk, akl, yalnzlk, kin, zlem, intikam, gzellik, tanr, eytan, melek, korku, phe, keder, tasa, znt, dostluk…
III. VARLIKLARIN SAYILARINA GRE SMLER:
1) Tekil isimler
2) oul isimler
3) Topluluk ismi
1 .Tekil isimler: Ayn trden olan varlklardan bir tanesini anlatmada kullanlan isimlerdir.
rnek: ocuk, kedi, aa,tarak,koyun,araba, okul, silgi, kalem, inek, kitap…
2. oul isimler: Ayn trden birden ok varl belirten isimlere oul isimler denir.
oul isimler “-ler, -lar ” eklerinden bir tanesini alarak oul yaplr. Byk ses uyumu kuralna uygun olarak alrlar.
rnek: ocuklar, inekler, kalemler, silgiler,oraplar…
NOT: oul ekleri, eklendii szc oul yapmakla kalmaz. Ona baka anlamlar da katar. Bu anlamlar unlardr:
a) Abartma anlam: Aye ateler iinde yanyordu.
b) Teklik anlam: kisi de evin kapsnda babasn bekliyorlard.
c) Aa – yukar anlam: Sizi bekleyen 20 yalarnda bir genti.
) Aile anlam: Yarn merler bize gelecek.
d) Sayg anlam: retmen Hanmlar, ieride oturuyorlar.
e) Benzerlik anlam: Mustafa Kemaller tkenmez.
3. Topluluk ismi: oul eki almadklar halde birden ok varl karlayan szcklere topluluk ismi denir.
rnek: deste, dzine, ekip, grup, demet, aile, orman, blk, takm, ekip, sr, ordu, ulus, kme, meclis…
NOT: Topluluk isimleri oul olarak da kullanlr.
rnek: uluslar,gruplar,aileler, ordular, ormanlar, srler,ekipler…
YAPILARINA GRE SMLER
simler yaplarna gre ksmda incelenir:
1) Basit isimler
2) Tremi isimler
3) Bileik isimler
1 .Basit yapl isimler: Yapm eki almam, birden ok szcn birlemesiyle olumam kk durumundaki isimlere basit isimler denir.
rnek: Ali ay iiyor. Ali ve ay basit isimdir.
rnek:Orhanlar parka gidiyor.
NOT: Kk durumundaki isimler ekim eki alrlarsa yine basit yapl isim olarak kabul edilirler.
2 .Tremi yapl isimler: Yapm eki alarak yeni bir anlam kazanan isimlere tremi isimler denir.
Tremi isimler,tretildikleri szcklerle ayn anlam tamaz, ancak aralarnda anlam ilikisi bulunur.
rnek:
kalemlik kk ( kalem )
gzlk kk ( gz )
talk kk ( ta )
Trke kk ( Trk )
yurtta kk ( yurt )
Almanca kk ( Alman )
simiti kk ( simit )
giyim kk ( giy )
silgi kk ( sil )
3 . Birleik isimler: Birden ok szcn, kendi anlamlarnn bir ksmn veya tmn yitirerek birleip, kaynap, kalplamalar ile oluan yeni anlaml isimlere bileik yapl isimler denir. Bileik isimler bitiik yazlr.
rnek: Ayegl,akgz,Atatrk,ilkretim,demirba,Kadky,anakkale, anayasa, baretmen, havagaz, kabakulak, hanmeli…
SMLERDE KLTME
simlerin sonlarna getirilen ” -cik, -cik, -ceiz, -caz, -cek, -cak, -ciim ” ekleri onlarn anlamlarna sevgi, acma, kltme, azmsama ve alay gibi anlamlar katar.
rnek: anneciim sevgi
bahecik kltme
adamcaz acma
yavrucak acma
bir lirack azmsama
ressamck alay
NOT: Baz szckler “-cik ” ekini aldklarnda kltme ismi olarak kabul edilmezler. Bu szcklerde bulunan “-cik” eki szcn anlamnda kltme yapmaz.
rnek: Bademcik, Gelincik, Arpack…
SMN HALLER
simler, cmle iindeki grevlerine gre yaln veya ” -i, -e, -de, -den ” ekim eklerinden birini alarak bulunurlar. simlerin girdii bu biimlere ismin halleri denir.
smin be hali vardr.
1 . smin yaln hali:
smin hal eki almam biimidir.
rnek: okul, aa,orman,ocuk,kelebek,renci,Emre ,Hasan…
2. smin -e hali:
smin sonuna ” -e ” veya ” -a ” eklerinden ‘’Byk Ses Uyumuna”na uygun olarak getirilmi biimidir.
rnek: okula, aaca, ormana, kelebee, kitaba, derde, renge, topraa, Hasan’a, elmaya…
NOT( 1 ) : Sesli harf ile biten cins isimler, ” -e ” hal ekini aldklarnda, isim ile hal eki arasna ” y ” kaynatrma harfi girer.
NOT ( 2 ) : ” p, , t, k ” harfleri ile biten cins isimler, ” -e ” hal ekini aldklarnda ” Sreksiz sert nszlerin yumuamas ” kural uygulanr.
NOT ( 3 ) : zel isimlere eklenen ” -e ” hal eki kesme iareti ile ayrlr. ” p, , t, k ” harfleri ile biten zel isimler ” -e ” hal ekini aldklarnda yumuama kural ( yazarken ) uygulanmaz.
3 . smin -i hali:
smin sonuna ” – i, -, -u, - ” eklerinden uygun olannn getirilmi biimidir.
rnek: ayvalar, okulu, zm, ka, seneyi, kitab, aac, derdi, rengi, topra, Samet’i, ayvay…
NOT ( 1 ) : Sesli harf ile biten cins isimler, ” -i ” hal ekini aldklarnda, isim ile hal eki arasna ” y ” kaynatrma harfi girer.
NOT ( 2 ) : ” p, , t, k ” harfleri ile biten cins isimler, ” -i ” hal ekini aldklarnda ” Sreksiz sert nszlerin yumuamas ” kural uygulanr.
NOT ( 3 ) : zel isimlere eklenen ” -i ” hal eki kesme iareti ile ayrlr. ” p, , t, k ” harfleri ile biten zel isimler ” -i ” hal ekini aldklarnda yumuama kural ( yazarken ) uygulanmaz.
4 . smin -de hali:
smin sonuna ” -de ” ekinin getirilmi biimidir. ” -de ” eki eklendii ismin son hecesindeki sesli harf kaln ise ” -da ” eklini alr.
rnek: ayvalarda, okulda, zmde, kata, senede, kitapta, aata, dertte, renkte, toprakta, Samet’te, ayvada…
NOT: ” p, , t, k, s, , h, f ” harfleri ile biten isimler, ” -de ” hal ekini aldklarnda ” yumuak nszlerin sertlemesi ” kural uygulanr.
5 . smin -den hali:
smin sonuna ” -den ” ekinin getirilmi biimidir. ” -den ” eki eklendii ismin son hecesindeki sesli harf kaln ise ” -dan ” eklini alr.
rnek: ayvalardan, okuldan, zmden, katan, seneden, kitaptan, aatan, dertten, renkten, topraktan, Samet’ten, ayvadan…
NOT: ” p, , t, k, s, , h, f ” harfleri ile biten isimler, ” -den ” hal ekini aldklarnda “yumuak nszlerin sertlemesi ” kural uygulanr.

Buradan ndirin
17-04-2011 12:05
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
simler Konusu - KaRNeC - 17-04-2011 12:05

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar tantm yazs Replika saat kurumsal SEO danman seim anketi

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir