escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Cneyt Arkn Otobiyografisi retmen Sitesi1221 defa grntlendi.

Cneyt Arkn Otobiyografisi

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,205 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Cneyt Arkn Otobiyografisi
mage

1937 ylnn Eyll aynda Eskiehir' de dodum. lk anlarm ablamn melankolik arklar, babamn akamstleri baheyi sularken itii rakya karan kzgn topran, gnein ve ieklerin kokusu oldu. Annem topuklarna kadar uzun sal bir kadnd ve gizli gizli alard. Biraz daha byynce gnlerim iftlikte gemeye balad. Topraa karm kaln tenli, kaba, kara, byk elli kadn ve erkekleri seyrederdim tarlalarda. Akamstleri bir rzgar uuldard kulaklarmda. Usuz bucaksz ovadan geen treni karma kark zlemler, korkular, isteklerle beklerdim. Bu benim ilk yalnzlk duygumdu. Ve sonra hep yalnz kaldm. Tabiat unutulmaz bir ekilde gzledim. Unutamadm eylerden birisi krlanglard. Onlarn yuva yaplarna hayran kalmtm. Erkek ve dii krlang, amuru yutuyorlar. Bunu salglaryla birletiriyorlar. al paras getiriyor biri, O salgyla buluyorlar. O yuvann yklmasna imkan yoktur! Bir dier zellik de krlangcn yavrularn yine at kllaryla yuvaya balamasdr. Onlarn yavru kaybetmeleri hemen hemen imkansz gibidir. Sonra bu yavrulara umay ve yaamay retmeleri de ok mthitir.

... anam beni Eskiehir Necatibey lkokuluna yazdrd. Ne korkun, diye mrldanyordum kendi kendime. Beni topraktan ayrmaya hakk yok diye geceleri ehirden kap, byk rgat ateleri arasnda uyuyordum. Bu anam zyor, babama kvan veriyordu. Bir erkek okuyup da ne olacakt ki. Yine de ilkokulu normal bitirdim. Zaten ders kitaplarndan ok kimsesiz ocuk romanlaryla, ta topra altndr diye stanbul'a kaan ve adam topuundan vuran canilerin hikayelerini okumutum.

ocukluumun unutulmayan hatralarndan birisi de k geceleri dinlediim menkbelerdi. Daima kahramanlk zerine idi. Tabii imdi kelimesi kelimesine hatrlayamyorum. Beyaz ve kanatl bir at olan bir kahraman hep vard. Ve dnyann neresinde olursa olsun bir sknts, acs olan insanlara yardma koard. Temeli bu idi bu menkbelerin. Belki bir ou da bizim destanlarmzn yeni artlara uydurulmu versiyonlaryd. Mesela Deli Dumrul'u dinlediimi ok iyi hatrlyorum. Ve Battal Gaziler, Krolu hikayeleri... O yal kadnlarn inanlmaz muhayyilesinde yeni bir biim kazanarak aktarlan mthi menkbeler. Babamn ald, Hazreti Ali'nin cenklerini anlatan kitaplar. O ocuk yamda, benim de zlfikar gibi bir klcm olmasn isterdim. Kuran- Kerim ve mevlid okunur, yal insanlar dini sohbetler yaparlard. te o sohbetlerde hem slam kltrn, hem din eitimini alrdk.
Hayatmda stanbul' a gelmemiim.

lk defa gurbete kyorum. stanbul'a geliim, tpk ilk filmim Gurbet Kular 'ndaki gibidir. Haydarpaa’ya geldim, valiz, yatak ve yorganmla. Sirkeciye getim. O gece otel de kaldm. Ertesi gn imtihana gireceim.

Ders alyorum. Bir ara kap alyor ve bir adam geliyor. Biraz sonra biri daha, az sonra biri daha. Odada drt yatak var. Biz de drt kiiyiz. Hi tanmadm, bilmediim adam. Gece yars biri " kapa" diyor. "Aabey, ders alyorum" diyecek oluyorum, bir bakas kalkp dmeyi eviriyor. Zifiri karanlkta yolumu bulup aaya iniyorum. Elime bir mum tututuruyorlar. Mumun nda ders alrken kendi kendime yemin ediyorum: Doktor olunca hastanenin klarn hi sndrmeyeceim.

Sabah imtihana girdim. Sonra neticeleri aldk. ncydm kazananlar arasnda. skntl artlarda mthi bir mcadele veriyorduk iyi renci olmak iin.

Alt kii bir araya gelip Akdeniz Caddesindeki 74 numaral apartmanda bir kat tutuyoruz. ocuklarn drd Yksek Ticaret'te, biri de Diilik' te okuyor. Adam bana 45 lira dyor. Bir sre sonra kiraya zam yaplnca ev kiramz 70 lira oluyor. Derslere sarlyorum, bo vakitlerimde hep "Nasl geineceim?" sorusuna cevap aramakla geiriyorum.

Elence ve iki yoktu hayatmzda. Devaml alyor ve o dnemde kan Varlk dergisini alyorduk. Kendi paramzIa Erek diye bir dergi kardk. Cemal Sreya, Erdal z, Muzaffer Buyruku, Kemal zer'le tantk. Ben hikayeler ve iirler yazmaya baladm. Vatan gazetesinde sayfa hazrlardk. Aramzda bir zengin ocuu vard. Meyve alr ve bizden gizli gizli yer, kabuklarn yatan altna atard. Ayn on bei dedi mi paramz biterdi. Sarayburnu'na gider zoka atardk. Her gn birimiz gider palamut tutar gelirdik.

1963 ylnda Artist mecmuasnn sinema artisti yarmasnda birincilii kazanp da sinemaya ilk adm atnca, ilk olarak babamdan aldm lanetleyici mektuplar. Arkasndan arkadalarmn bitmeyen tkenmeyen knc latifeleri geldi: "Yahu Fahrettin baka iin yok muydu da artist oldun. Senden de artist olur mu?" diyerek beni her frsatta inelerler, kahrederlerdi.

Dier arkadalarn okullar bitti. Ben Balo sokanda bir bodrum katna tandm. Rutubet iinde, insanlarn ayaklarn grebildiim bir pencere, o kadar. Ancak bu dnem benim iin en verimli zamanlar oldu. ok gzel hikayeler yazdm. Sonra Blent Ecevit'in de yazd Pazar Postas kt. Hem siyasi, hem edebi ve fikri bir dergiydi. Genellikle hemirelerin yapt bir i vardr: Hasta beklemek. Para kazanmak iin o ii yapyordum. Bir gn Aksaray tarafndaki bir eve gittim. Yemek vakti geldi, beni de ardlar. Gittim. Ev halk sofraya oturmutu. Biri beni alp mutfaa gtrd. Birden olduum yerde sallandm. Benim yemeim mutfaktayd, orada yiyecektim. Dnn o srada doktor olmak zereydim. Gentim, tecrbesizdim ve tepeden trnaa da gurur doluydum.
niversiteyi bitirdim, Eskiehir'e geldim. Orda Halit Aabey ile tantm. afak Bekileri'ni ekiyordu, Gksel Arsoy ile. Sonra ben ihtisas beklemeye baladm. alyorum ama ihtisas olmaynca le yemei yok, akam yemei yok, para yok. Bir yoksulluktur, garibanlktr gidiyor. Bir evlilik var bamzda o zamanlar. Suadiye de oturuyoruz. Bir akam Halit Aabey ile karlatm "Yahu bir film ekeceim" dedi bana. Gurbet Kular 'ndan bahsetti, bir doktor rol vard. Halit aabey daha o filmde kefetmiti, "Yahu doktor sende mthi bir ey var. "

lk filmimden elime geen 500 lira ile ancak ay idare edebildim. Sonra gene alk gnleri balad. Yeilam'da belki i verirler diye yazhane dolatm gnlerden birinde Aziz Sarkaya'ya uradm. Belki bir i verir diye dnmtm ama yanlmm. Odasnda olduu halde bana kendisini 'yok' dedirtti. Bozuk bir moralle, cebimde iki buuk lira olduu halde, Taksim'den Karaky'e kadar yrdm, vapura bindim. Yorgundum, ama son param tketmeye gnlm raz gelmiyordu bir trl. Kadky' den, Suadiye' deki kaynpeder evine yrye yrye gittim.

Medrano Sirki'nde Rus kazaklarn atlarna baktm, karlnda binicilik dersleri aldm. Parende atmasn rendim cambazlardan. Ter kokulu havlularn kurutup pelerinde kotum. Sirkte bulunanlarn ou benim artist namzedi olduumu renmilerdi. Bir gece program bittikten sonra imdi ismini pek hatrlayamadm fakat ok sevdiim akrobatlardan biri yanma geldi, "Gel, seninle biraz alalm" dedi. "Sana ufak bir numara gstereceim ve btn filmcilik hayatnda bu numarann byk faydasn greceksin". Onunla tam iki saat altk. Ertesi gece gene, daha ertesi gece gene derken, kendimde bir fevkaladelik hissetmeye baladm.

O dnemde Trk sinemasnda barol oyuncular gerek tipler deildi. Ama evresindeki insanlar yayor. Btn yardmc rollerdekiler, hepsi yayor. Biz barolcler gerek d. O sralarda Suat Yalaz'n izgi romanndan Karaolan filmi yaplmak isteniyor. Ben de o zaman piyano alan, keman alan romantik bir jnm. Ama gene bir Kbrs filminde, Remzi Jntrk' n teklifiyle biraz avantr koyduk. Baya tuttu ve iyi yapld. Ben sinemaya baladmda ok basit hareketler vard. Biz o zaman parendeler attk, havalarda utuk. Biraz dinamizm getirdik sinemaya. Ben de ona gvendim, Karaolan'da oynarm diye dndm.

Yeilam'dan kamaya, 'elveda sinema' demeye hazrlanrken lk Erakaln kt karma. ‘Bana Gzleri mre Bedel’ filminde ans tand. Adm bir anda btn Trkiye'ye yayld ve hretin kaplar nmde ardna kadar ald.

HALT REF ANLATIYOR

1963 yaznda, Eskiehir 1. Hava ss'nde jet sava pilotlarnn yaam ile ilgili afak Bekileri adl filmi ekiyordum. Filmdeki rollerin bir ksmn, kumandanlarnn da onay ile subaylarn bizzat kendisi canlandryordu.

almalarmz ilgi ile takip eden gen subaylar arasnda biri zellikle dikkatimi ekmiti. Son derece dzgn bir fizyonomisi vard. Subay kyafeti de kendisine ok yakyordu. Bu gen subay Hava Kuvvetlerinde doktor olarak yedek subayln yapan temen Fahrettin Creklibatur idi. Filmdeki rollerden birini ona oynatmay teklif ettim. Kabul etti. Ama artlar bunun
gereklemesine imkan vermedi. afak Bekileri ylece tamamland.

1963 sonbaharnda da Gurbet Kular filminin ekimlerine hazrlanyordum. Bir gn ili'deki evimin kaps alnd. Karmda yakkl bir adam vard. Sivil kyafetler iinde bir an Dr. Fahrettin Creklibatur'u hatrlamakta zorluk ektim. Askerlik hizmeti bitmi, terhis olmutu. O zaman artlar uygun olmad iin afak Bekileri'nde oynayamadn ifade etti. Ama imdi bir engel kalmamt, benim yapacam bir filmde artk oynayabileceini syledi. Aramzda byle bir ba kurulduuna gre bir deneme yapalm dedik. Ve Gurbet Kular'ndaki rollerden birini ona verdim. Gurbet Kular'nn yapmcs, ayn zamanda bir sinema dergisi de yaynlamakta olan Recep Ekicigil idi. Cneyt Gker'in Cneyt'ini, kitap Ramazan Arkn'n Arkn'n alarak ona Cneyt Arkn adn taktlar. Ellerindeki dergi vastas ile tannmas iin ok da gayret ettiler.

Gurbet Kular'nn finalindeki dam sahnesinin ekimi srasnda Cneyt Arkn'n hareketli sahneler iin olaanst bir yatknl olduunu farkettim. Macera filmleri yapan baz meslektalarma, ondan bu yolda yararlanmalarn tavsiye ettim. Ama o sralar ok gzde bir yldz olan Gksel Arsoy’a bir rakip arand iin, Cneyt Arkn’ balangta, mehur kadn oyuncularnn karsnda romantik rollerde kullandlar. Cneyt Arkn'n sinemadaki ilk yllar srasnda yaptm filmlerden stanbul'un Kzlar'nda, konunun snrl imkanlar iersinde onun fizik hareket zelliinden yararlanmaya altm. Haremde Drt Kadn ile Krk Hayatlar' da kendisini ok rahat hissedecei, biri jntrk hareketine karan, br evlilik d iliki kuran iki ayr doktor karakteri oynattm.

Bu almalardan sonra Cneyt Arkn kendi kendini yaratmaya giriti. stanbul'u ziyaret eden yabanc sirklerde alarak akrobatik yeteneklerini gelitirdi. Burada kazand becerileri Malkoolu tarz, kll, kavgal, atl, atlamal filmlerde deerlendirdi. Bu tarzn iinde olaanst baar kazand. Ksa zamanda zellikle ran'dan balayarak n yurtdna da yayld. 1970 ylnda ranllarla ortak bir yapm olan Adsz Cengaver'in ekimi iin yeniden biraraya geldiimizde Cneyt Arkn Trkiye'nin en popler oyuncusu haline gelmiti. Adsz Cengaver'in teknik ilemleri Londra'da Rank stdyolarnda yaplmt. Filmi seyreden ngilizler Cneyt Arkn' atletik kabiliyetleri ve yakkll ile Burt Lancaster' dan bu yana en nemli sinema kiilii olduunu belirttiler. Adsz Cengaver'in ran'daki gsterimleri iin Tahran'a davet edildiimde ehrin en nemli be sinemasnda Cneyt Arkn'n be ayr fiImi oynamaktayd.

Cneyt Arkn'a zellikle talyan sinemaclar ok ilgi gsterdiler. Onu John Arkin adyla dnya sinema piyasasna lanse etmeye altlar.Ama Cneyt Arkn d piyasalar iin kendisinden beklenen gayreti gstermedi. Dil meselesini halletmedi. ngilizceyi kusursuz konumak iin ciddi bir almaya girmedi. Trkiye’deki yeri ona yeterli geliyordu.

Cneyt Arkn ile son almamz Show TV iin yaptm Zirvedekiler adl 18 blmlk TV dizisi oldu. Cneyt Arkn'n bu dizide izdii kompozisyon, bir erkek oyuncudan bugne kadar elde edebildiim en st seviyede bir dramatik performans oldu. Cneyt Arkn benim iin deeri ancak john Wayne, Burt Lancaster, Toshiro Mifune ve Alain Delon ile kyaslanabilecek, Trk sinema tarihini en nemli ve baka benzeri bulunmayan bir "sinema" oyuncusudur.

Cneyt Arkn lkemizin yetitirdii kukusuz en baarl aktrlerden biridir. Ben de ahsen Cneyt Arkn hayranlarndanm.

Yapt filmler de sosyal mesaj veren trden. O dnemin furyasna kaplmadan milletime nasl mesaj veririmin telana dm.

07-09-2012 02:59
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Cneyt Arkn Otobiyografisi - KaRNeC - 07-09-2012 02:59

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | n11 entegrasyon | mara haberleri

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir