escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Gda,Tarm ve Hayvanclk Bakanl 2012 Memur Alm retmen Sitesi1504 defa grntlendi.

Gda,Tarm ve Hayvanclk Bakanl 2012 Memur Alm

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,204 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Gda,Tarm ve Hayvanclk Bakanl 2012 Memur Alm
Gda,Tarm ve Hayvanclk Bakanl 2012 Memur Alm

Gda,Tarm ve Hayvanclk Bakanl, KPSS ile 192 personel alacak

lme Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl (SYM) tarafndan 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yaplan KPSS lisans snav sonucuna gre, Bakanlmz Aratrma Enstits/stasyon Mdrlklerinde istihdam edilmek zere 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4/B maddesi kapsamnda, szlemeli Mhendis, Biyolog ve Veteriner Hekim alnacaktr. Mracaat edilecekAratrma Enstits/stasyon Mdrlkleri, pozisyon unvanlar, saylar aadaki Tablo-1'da verilmitir.

mage

I. SZLEMEL PERSONEL OLARAK ALITIRILACAKLARDA ARANACAK ARTLAR A) GENEL ARTLAR

landa belirtilen pozisyonlara mracaat edecek adaylarn aadaki genel artlara sahip olmalar gerekmektedir.

1) lan edilen pozisyonlara yerletirilmek zere bavuru yapanlarn, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu'nun 4/B maddesindeki, ayn Kanunun 48 inci maddesinin (A) fkrasnn 1, 4, 5, 6 ve 7nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Szlemeli Personel altrlmasna likin Esaslarn Ek 1 inci maddesindeki artlar da tamalar gerekmektedir.

2) Sosyal Gvenlik Kurumundan emekli ayl alanlar ile 65 yan doldurmu olanlar greve balatlmayacaktr.

3) Bavuru yapacak adaylarn 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yaplm olan 2012-KPSS Lisans'a girmi ve KPSSP3 puan trnden en az 50 puan alm olmas gerekir.

4) Szlemeli Personel altrlmasna likin Esaslar belirleyen Bakanlar Kurulu Kararnn "Szlemeli personelin, hizmet szlemesi esaslarna aykr hareket etmesi nedeniyle kurumlarnca szlemesinin feshedilmesi veya szleme dnemi iinde szlemeyi tek tarafl feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yl gemedike kamu kurum ve kurulularnn szlemeli personel pozisyonlarnda yeniden istihdam edilemez." hkm uyarnca bu durumda olan adaylarn bavurusu deerlendirmeye alnmayacaktr.

5) Genel artlar ile zel artlarda bavurduklar pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip olmayan ve aranan nitelik ve artlar tad halde istenen belgeleri verilen sre iersinde getiremeyen adaylarn bavurular deerlendirmeye alnmayacaklardr.

B) ZEL ARTLAR

Genel artlar yan sra adaylarn aada belirtilen zel artlar da tamalar gerekmektedir.

1) Szlemeli personel pozisyonlar, hangi blm/lisans program mezunlarnn alnaca ve aranan nitelikler Tablo-2'de verilmitir. Bavuracak kiilerin bavurduu szlemeli pozisyona ilikin Tablo-2'de belirtilen aranan niteliklere sahip olmas gerekmektedir.

2) Yksek lisans istenilen szlemeli personel pozisyonlarna bavuran adaylarn mracaatlarn sona erdii tarihten nce yksek lisansn tamamlam olmas gerekir.

3) ngilizce Dil Belgesi iin KPDS veya DS'den en az 50 puan aldn gsteren belge istenecektir. Dil belgelerinin geerlilik sresinde herhangi bir art aranmayacaktr.

3) Salk bakmndan Mhendis, Biyolog ve Veteriner Hekim olarak almasna engel hali bulunmamak.

II. BAVURU YER, EKL, TARH VE STENLEN BELGELER:

1. Bavurular dorudan ilgili Aratrma Enstits/stasyon Mdrlklerine yaplacaktr.

2. Posta ile yaplan bavurular kabul edilmeyecektir.

3. Bavurular, Szlemeli Personel Alm ile ilgili gazete ilannn yaynland gn (07/09/2012) balayacak ve 08/10/2012 Pazartesi gn mesai saati bitiminde sona erecektir.

4. Bavuruda istenen Belgeler;

• Dileke

• Diploma veya mezuniyet belgesinin asl veya kurum onayl rnei

• KPSS sonu belgesi

• KPDS, DS veya geerli edeer dil belgesi

• Bavuru yaplan pozisyonun aranan niteliklerinde "Yksek Lisansn Yapm Olmak" art var ise, Yksek Lisans diplomasnn asl veya kurum onayl rnei

• Beyan (Mracaat srasnda doldurulup teslim edilecektir.)

II. YERLETRME VE SONULARININ DUYURULMASI:

Yerletirme ilemi; 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayl Bakanlar Kurulu Karar Esaslar erevesinde, yazl ve szl snav yaplmakszn, genel artlar ile pozisyonlarla ilgili aranan nitelikleri tayan ve verilen sre ierisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak mracaat eden adaylar arasndan, 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yaplan KPSS lisans snav sonucuna gre, (B) grubu KPSSP3 puan tr sralamas esas alnmak suretiyle, Aratrma Enstit/stasyon Mdrlkleri tarafndan yaplacaktr.

Her pozisyon iin asil adaylar dndakiler KPSSP3 puan tr sralamasna gre yedek listeye alnr.

Sonular bavuru yaplan Aratrma Enstits/stasyonu Mdrlkleri tarafndan duyurulacaktr.

KPSS'de yksek puan almak ilanda yer alan szlemeli pozisyonlara yerletirmede tek bana bir hak tekil etmeyecektir. Pozisyonlar iin belirtilen genel artlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar deerlendirmeye alnmayacaktr. Yanl, yanltc veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarszlklar yznden deerlendirmeye alnmayan adaylar bu durumdan dolay bir hak iddia edemeyecektir.

Geree aykr belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakknda yasal ilem yaplacaktr. Bu durumda olanlarn yerletirmeleri yaplsa dahi szlemeleri iptal edilecektir ve dare tarafndan kendilerine bir bedel denmi ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

NEML AIKLAMA:

657 sayl Kanunun 4 nc maddesinin B fkrasnn ilgili ksmnda "... Bu ekilde istihdam edilenler, hizmet szlemesi esaslarna aykr hareket etmesi nedeniyle kurumlarnca szlemelerinin feshedilmesi veya szleme dnemi ierisinde Bakanlar Kurulu Karar ile belirlenen istisnalar hari szlemeyi tek tarafl feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yl gemedike kurumlarn szlemeli personel pozisyonlarnda istihdam edilemezler" hkm,

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayl Szlemeli Personel altrlmasna likin Esaslar belirleyen Bakanlar Kurulu Kararnn "Yeniden Hizmete Alnma" balkl Ek 1 inci maddesinin 3 nc bendinde;

"Szlemeli personelin, hizmet szlemesi esaslarna aykr hareket etmesi nedeniyle kurumlarnca szlemesinin feshedilmesi veya szleme dnemi iinde szlemeyi tek tarafl feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yl gemedike kamu kurum ve kurulularnn szlemeli personel pozisyonlarnda yeniden istihdam edilemez.

Szlemesini;

a) Ksmi zamanl veya proje sresi ile snrl alanlardan, b)Ek 4 nc madde erevesinde unvan deiiklii yapanlardan,

c)E veya salk durumu nedeniyle yer deiiklii talebinde bulunmakla beraber; gei yapaca hizmet birimi bulunmamas, birim bulunmakla beraber o birimde ayn unvan ve nitelii haiz bo pozisyon bulunmamas veya en az bir yllk fiili alma artn karlayamamas nedenlerinden herhangi birine bal olarak, ek 3 nc maddenin (b) veya © bendi hkm kendilerine uygulanamayanlardan,

tek tarafl feshedenler, bir yllk sre artna tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. nc ve drdnc fkra kapsamndakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri iin ilk defa ie alnma prosedrne riayet edilmesi zorunludur." hkm, yer almaktadr.

Bu hkmler birlikte deerlendirildiinde halen Bakanlmzda 657 sayl Kanunun 4/B maddesi erevesinde istihdam edilen szlemeli personelden yukarda belirtilen istisnalar kapsamna girenlerin dnda olanlarn mracaatlar deerlendirmeye alnmayacaktr. Bu hkmler kapsamnda halen Bakanlmzda istihdam edilen szlemeli personelden yukarda belirtilen istisnalar kapsamna girenlerden aada durumlar belirtilen szlemeli personelin bir yllk sre artna tabi tutulmadan kendi pozisyonlar ile ilgili mracaatlar sz konusu olabilecektir. Bu erevede;

- E durumu nedeniyle yer deiiklii talebinde bulunanlardan; kendilerine anlan Esaslarn Ek 3 nc maddesinin (b) bendi hkm uygulanamayanlardan, kamu personeli olan einin, kurum ii grev yeri deiiklii mmkn olmayan (niversite, belediye, 657 sayl Kanunun 4/B maddesine gre szlemeli vb.) veya mevzuat uyarnca zorunlu yer deitirmeye tabi tutulan (asker, polis, hakim vb.) bir grevde bulunmas ve gei yapaca hizmet biriminde ayn unvan ve nitelii haiz bo pozisyon bulunmamas veya bulunduu yerde bir yln doldurmamas nedeniyle yer deiiklii yapamayanlarn pozisyonlar ile ilgili mracaat kabul edilebilecektir. Ei zel sektrde alanlar ile ei kamu grevlisi olup da, birden fazla ilde birimi olan veya kurumsal mevzuatnda atanamayacaklarna dair bir hkm bulunmayanlarn mracaatlar alnmayacaktr.

- Salk durumu nedeniyle yer deiiklii talebinde bulunanlardan; kendilerine anlan Esaslarn Ek 3 nc maddenin © bendi hkm uygulanamayanlarndan, szlemeli personelin pozisyonunun bulunduu ildeki Devlet ve niversite hastanesinden alnan kendisi, ei ve ocuklar ile mevzuat uyarnca bakmakla ykml olduu ana ve babasnn hastalnn tedavisinin mmkn olmadna ilikin salk kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi ve personelin gei yapaca hizmet biriminde ayn unvan ve nitelii haiz bo pozisyon bulunmamas nedeniyle yer deiiklii yapamayanlarn mracaat kabul edilebilecektir. la kullanm raporu, epikriz raporu, tedavi grdne dair raporlarla ilem yaplmas mmkn olmadndan bu ekilde belge ibraz edenlerin mracaatlar dikkate alnmayacaktr.

- Halen Bakanlmzda istihdam edilmekte olan szlemeli personelden unvan deiiklii nedeniyle mracaat edenlerin mracaatlar kabul edilebilecektir.

Yukarda belirtilen artlar tayan adaylar kendi pozisyonlar ile ilgili genel artlar ve aranan nitelikleri tayan adaylar 08/10/2012 tarihine kadar pozisyonlarna uygun yerlere bavuru yapabileceklerdir.

Dier taraftan, dier kamu kurum ve kurulularnda szlemeli personel olarak alanlardan szlemeli pozisyonlara mracaat edenlerin, yukarda belirtilen istisnalar kapsamna girmediklerinin tespit edilmesi durumunda bavurular deerlendirmeye alnmayacaktr. Yerletirmeleri yaplsa dahi szlemeleri iptal edilecektir ve dare tarafndan kendilerine bir bedel denmi ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
07-09-2012 11:20
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Gda,Tarm ve Hayvanclk Bakanl 2012 Memur Alm - KaRNeC - 07-09-2012 11:20

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Emniyet Mdrlne KPSS artsz Personel Alm KaRNeC 0 531 14-03-2018 12:25
Son Mesaj: KaRNeC
  Gmrk ve Ticaret Bakanl Aktan Personel Alm lan KaRNeC 0 1,136 21-12-2014 10:56
Son Mesaj: KaRNeC
  Diyanet leri Bakanl retmen Alm lan Esra Bayraktar 0 1,269 06-09-2013 07:33
Son Mesaj: Esra Bayraktar
  30 Bin Koruma Memuru Alm Bavurular 2013 Detaylar Tkla ren KaRNeC 0 1,194 26-08-2013 12:04
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir