bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan Mfettilerin Grev ve Yetkileri Nelerdir ? retmen Sitesi1465 defa grntlendi.

Mfettilerin Grev ve Yetkileri Nelerdir ?

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,204 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Mfettilerin Grev ve Yetkileri Nelerdir ?
lkretim Mfettilerinin Grev ve Yetkileri

Madde 43- Mfettilerin grev ve yetkileri unlardr:

a) Rehberlik ve i banda yetitirme;

1) Her retim yl banda ve sonunda, ayrca gerektiinde retim yl iinde, retmenlerle meslek toplantlar dzenlemek, eitim retim ve ynetim ile ilgili olarak sorunlarn belirlenmesinde ve zmnde rehberlik etmek,

2) Okul ve kurumlarda rehberlik amal almalarda belirlenen konulan, nerileri le birlikte rehberlik tebliine ve kurum tefti defterine yazmak, tebliin bir rneini bakanla vermek,

3) Okul ve kurumlarn teftiinden sonra retmen ve yneticilerle birlikte toplant yapmak, eitim retim ve ynetim ile ilgili sorunlarn zmne ynelik rehberlik etmek,

4) Meslek yaynlar ve meslekle ilgili gelimeler ile mevzuat deiikliklerini izlemek, bakanlk veri tabanna katkda bulunmak ve bu kapsamda blgesindeki retmen ve yneticilere rehberlik etmek,

5) Aday memurlarn yetitirilmesine rehberlik etmek ve bu konuda verilen dier grevleri yapmak,

6) Teftii ile ykml bulunduu retmenlere ve yneticilere meslek yardmlarda bulunmak ve i banda yetimelerine rehberlik etmek,

7) (Deiik: 21.7.2005/25882 RG) Tefti, deerlendirme, aratrma, inceleme ve soruturma hizmetlerinde mfetti yardmclarnn katlmn salamak ve yetitirilmelerine yardmc olmak.

b) Tefti ve Deerlendirme;

1) Trk mill eitiminin genel ama ve remel ilkelerine uygun olarak, okul ve kurumlarn amalarna gre rencilerin yetitirilmeleri ile yetenek, bilgi ve becerilerinin gelitirilmesi durumunu,

2) Grev alanlarndaki okul ve kurumlarn eitim, retim, ynetim ve dier grevlilerinin mevzuata gre almalarn,

3) Atatrk ilke ve inklplar'nn, stikll Mar'nn, Atatrk'n Genlie Hitabesi'nin ve renci And'nn retilme ve kavratlma durumunu,

4) (Deiik: 21.7.2005/25882 RG) Bayrak, anma ve kutlama trenlerinin;sosyal etkinliklerin mevzuatna uygun olarak yaplp yaplmadn,

5) Her yn le eitim-retim ve ynetim almalarn,

6) Kurumun ve kurumdaki personelin kanun, tzk, ynetmelik, ynerge ve programlarda belirtilen amalar gerekletirme durumunu,

7) Eitim-retim ve ynetim grevlilerinin evre ile ilikilerini,

8) Okul veya kurum Personelinin yeterlilik ve verimliliklerini,

9) Okul aile birlii, okul kooperatifi ve kantininin kurulu ve almalarnn mevzuatna uygun olarak yrtlp yrtlmediini, tefti etmek ve deerlendirmek.

10) Okul ve kurumlara ait bina uygulama bahesi, arsa, arazi ve tesislerin amaca ve projeye uygun olarak kullanlp kullanlmadn tefti etmek ve deerlendirmek; sonucunda belirlenen hususlar nerileri ile birlikte okul veya kurumun tefti defterine yazmak; gerektiinde ayrca kurum tefti raporu dzenleyerek bakanla sunmak,

11) Tefti edilen okul ve kurumlarda ynetici, retmen ve gerektiinde dier per-sonel hakknda ayr ayr tefti raporu dzenlemek.

12) Yrrlkten kaldrlmtr. ( 21.7.2005/25882 RG)

13) Tefti blgelerindeki okul ve kurumlar hakknda saptanan bilgileri zamannda ve eksiksiz olarak bakanla sunmak.

c) inceleme;

1) Bakanlka verilen veya tefti srasnda karlalan konularla ilgili inceleme yapmak,

2) Okul, retmen ve dier personel ile ders ara ve gerekelerine ilikin ihtiyalar belirleyerek bakanla bildirmek,

3) Okul ve kurumlarn alma ve kapatlmalarna ilikin nceleme raporu dzenlemek,

4) Yrrlkten kaldrlmtr. ( 21.7.2005/25882 RG)

5) Okul ve kurumlardaki tefti sistemi, eitim ve retim yntemleri, tefti ve deerlendirme raporlar ile dier basl defter ve kaytlarn gelitirilmesi iin almalar yapmak, konu ile ilgili gr ve nerilerinin kurul gndemine alnma isteini bakanla bildirmek,

6) Okul ve kurumlar ile ilgili mevzuatn ve programlarn uygulanmas srasnda karlalan aksaklklar, glkleri belirlemek ve bakanla bildirmek,

7) Okul ve kurumlarda zel eitime ynelik uygulamalar mevzuat erevesinde incelemek ve bakanla bilgi vermek,

8) Yrrlkten kaldrlmtr. ( 21.7.2005/25882 RG)

d) Soruturma;

1) l daresi Kanunu hkmlerine gre, valilike verilecek soruturma emirleri gereince resm ve zel okul ile kurumlarda grevli retmen, ynetici ve dier personel hakknda soruturma yapmak,

2) nceleme ve soruturmaya ynelik almalarnda kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerle dorudan yazma yapmak,

3) Verilen soruturmaya zamannda balamak ve ksa sre iinde tamamlayarak nerilerini fezleke veya rapora balayp bakanla sunmak,

4) Bir olayn soruturmasn yaptklar srada, ayn konuda baka soruturmac veya soruturmaclarn grevlendirilmesi durumunda; soruturmann birletirilmesi iin durumu bir yaz ile bakanla bildirmek,

5) Balanlan bir soruturmay eitli nedenlerle tamamlayamama durumunda, gerekesini yazl olarak bakanla bildirmek,

6) Gerekli grlen defter, evrak, belge ve bilgileri, ilgili dairelerden istemek, incelemek sbut delil tekil edenlerin asllarn, dier belgelerin rneklerini almak; asllar alnan belgelerin yerine mhr ve imzas ile onayl birer rneini dosyasnda saklamak zere ilgili daireye vermek,

7) Soruturma alanna giren ilgililerin koruma ve sorumluluu altndaki gizlilik dereceli de olsa her trl evrak ve defterleri, para ve para hkmndeki senet, demirba eya, ambar ve depolar ile kasa ve vezneyi grmek, incelemek, saymak ve gerekirse mhrlemek,

8) (Deiik: 21.7.2005/25882 RG) Soruturmalarda, muhbir, ikyeti, sank ve tanklarn celbi ve dinlenmesi gibi soruturmann gerektirdii her trl ilemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hkmlerine gre hareket etmek,

9) Grev alan ile ilgili aldklar ikayet ve ihbar zerine veya bizzat grmeleri durumunda, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybna meydan verebilecek hallerde delilleri toplayarak, olaya el koymak ve soruturma emri istemek,

10) Dzenledikleri tefti, inceleme ve soruturma raporlarnn birer rneini zel dosyalarnda saklamak,

11) (Deiik: 21.7.2005/25882 RG) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilernin Yarglanmas Hakknda Kanun kapsamna girmeyen konularda Bakanlka, mill eitim mdrl aracl ile Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunmak.

e) Aratrma; (Ek: 21.7.2005/25882 RG)

1) Grev alanlarndaki okul/kurumlarn eitim-retim, ynetim ve rencilerle ilgili ihtiya duyulan konularda aratrma yapmak,

2) Okul/ kurum personelinin yetrlik ve verimliliklerini aratrmak,

3) Blgesinde okula devam etmeyen rencilerin devamszlk sebeplerini aratrmak,

4) Eitim sorunlarn belirlemek, zm nerileri gelitirmek ve eitimin niteliini artrarak etkin ve verimli olarak gerekletirilmesine ynelik aratrma yapmak,

5) Okul ve evre ilikisini glendirmek amacyla aratrma yapmak,

6) Grev alanlaryla snrl olmak kaydyla bakanlka verilen dier konularda aratrma yapmak.
13-09-2012 08:53
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Mfettilerin Grev ve Yetkileri Nelerdir ? - KaRNeC - 13-09-2012 08:53

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir