escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan retmenlerin l i Alan Deiiklii Klavuzu yaynland retmen Sitesi789 defa grntlendi.

retmenlerin l i Alan Deiiklii Klavuzu yaynland

Yeliz
Super Moderator
******


Mesajlar: 2,581 Katlma Tarihi: 04-03-2011 Rep Puan: 23 Durum: evirimd

Mesaj: #1
retmenlerin l i Alan Deiiklii Klavuzu yaynland
T.C.

MLL ETM BAKANLII

NSAN KAYNAKLARI GENEL MDRL

2012

RETMENLERN L ALAN DEKL KILAVUZU

2012 Yl l ii Alan Deiiklii Klavuzu

2 GENEL AIKLAMALAR

1.1. Bu Klavuz; eitim kurumlarmzda grevli kadrolu retmenlerin alan deiikliklerine

ilikin i ve ilemleri kapsamaktadr. retmenlerin alan deiiklikleri EK-1 Alan

Deiiklii Takvimine gre gerekletirilecektir.

1.2. Alan deiiklii ilemlerinde;

- Mill Eitim Bakanl retmenlerinin Atama ve Yer Deitirme Ynetmelii,

(Bu Ynetmelie http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr adresinden ulalabilir.)

- Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayl karar (Bu karar ve

eklerine http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19 adresinden

ulalabilir.) esas alnacaktr.

1.3 Alan deiiklii ilemlerinde, retmenlerin halen grev yaptklar alanlardaki ihtiya
ile alan deiikliklerinin yaplabilecei alanlardaki ihtiya dikkate alnacak olup alan deiiklikleri sadece retmen ihtiyac bulunan alanlara yaplacaktr.

1.4 Alan deiiklii gerekletirilen retmenlerin alan deiiklikleri iptal edilmeyecektir.

1.5 2012 ylnda il ii, iller aras ve zr durumundan yer deiiklii yaplan retmenlerin il ii alan deiikliine bavurular kabul edilmeyecektir.

1.6 2012 yl Austos aynda iller arasnda zr durumundan yer deitirme bavurusunda
bulunan ancak atanmak istedikleri illerde alanlarnda ak norm kadro bulunmamas nedeniyle atamas yaplamayan retmenler, bulunduklar il iinde alanlarnn deitirilmesi halinde zr durumundan yer deitirme bavurusundan vazgemi saylacaklardr.

1.7 Eitim kurumu yneticileri, renimleri itibaryla geebilecekleri alanda ders yk bulunmas halinde kadrolarnn bulunduu eitim kurumunu tercih etmek suretiyle alan deiiklii isteinde bulunabileceklerdir. Bu yneticilerin grevli olduklar eitim kurumunda alan deiikliklerinin yaplmas halinde yneticilik grevleri zerlerinde kalacaktr.

1.8 Kadrolarnn bulunduu eitim kurumu dnda dier eitim kurumlarn tercih eden

yneticilerin, bulunduklar eitim kurumu dndaki tercihlerinden birine alanlar

deitirilerek atanmalar hlinde yneticilik grevleri sona erecektir.

1.9 Kadrolar okul ve kurumlarda olup Bakanlk merkez ve merkeze bal tara

tekilatnda geici grevlendirilen retmenlerden alan deiiklii gerekletirilenlerin

geici grevlendirmeleri sona erdirilerek yeni grevlerine balamalar salanacaktr.

1.10 retmenlerin hizmet puanlarnn hesabnda alan deiiklii bavurularnn son gn

esas alnacaktr.

1.11 Alan deiikliine bavuracak retmenlerde adaylklarnn kaldrlm olmas art

aranacaktr.

2012 Yl l ii Alan Deiiklii Klavuzu

3 BAVURUDA BULUNABLECEKLER

2.1. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayl kararna gre;

- Mezun olduu alan dnda baka bir alana atanm olan,

- renimleri birden fazla alana kaynak tekil eden,

- Grev yapt alan dnda baka bir alanda yksek renim bitiren

retmenler, alan deiiklii bavurusunda bulunabileceklerdir.

2.2. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayl Karar ile 12/09/2012

tarihli ve 5110 sayl mtalaas dorultusunda 2012 ylna mahsus olmak zere;

1- Snf retmenleri aadaki ncelik srasna gre;

a) Yksek renimleri dier alanlara atanmaya kaynak tekil edenler

renimlerine gre atanabilecekleri alana veya diplomalarnda yazl olan yan

alana ya da retmen yetitiren iki yllk yksekretim kurumu mezunlar

lisans tamamladklar alana,

b) Zihin Engelliler Snf retmenlii alanna, bu alanda bo norm kadro

bulunmamas halinde Teknoloji ve Tasarm alanna

alan deiiklii bavurusunda bulunabileceklerdir.

2- Dier alan retmenleri aadaki ncelik srasna gre;

a) Yksek renimleri dier alanlara atanmaya kaynak tekil edenler

renimlerine gre atanabilecekleri alana veya diplomalarnda yazl olan yan

alana ya da aylk karl okutabilecekleri dersin alanna,

b) Teknoloji ve Tasarm alanna

alan deiiklii bavurusunda bulunabileceklerdir.

2.3 Salk eitim enstits mezunu iken salk eitim fakltesi salk eitimi blmnde

3+1lisans tamamlama programn bitirenler, salk bilgisi ya da salk/hemirelik

alanna alan deiiklii bavurusunda bulunabileceklerdir.

2.4. - Mezuniyetine uygun olmayan alana,

- Elektronik Bavuru Formundaki hizmet puan ile zlk Modlndeki hizmet

puan farkl olarak,

- Gerekli artlar tamadan,

- Bavuru Formu dnda bir belgeyle,

- Geersiz veya yanl bilgi ve belgeyle,

- Posta yoluyla,

- stenilen bilgileri uygun biimde iaretlemeden,

- Elektronik Bavuru Formu ve kts imzalanmadan/onaylanmadan

yaplan bavurular ileme alnmayacak, geersiz bavurulara dayal olarak yaplan

alan deiiklikleri iptal edilecektir.

2012 Yl l ii Alan Deiiklii Klavuzu

4 BAVURULAR ve ONAY SREC

3.1 Bavurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Alan

Deitirme Elektronik Bavuru Formu ile yaplacak ve okul, ile ve il mill eitim

mdrlklerince bavuru sresi iinde onaylandktan sonra geerlilik kazanacaktr.

3.2 Alan deiiklii bavurusunda bulunacaklarn Elektronik Bavuru Formunu

doldurmadan nce MEBBS zlk Modlndeki alan, mezuniyet bilgileri, hizmet

sresi ve hizmet puanlarn titizlikle kontrol etmeleri ve bu bilgilerinde farkllk olmas

halinde bilgilerinin gncellenmesi iin gerekli belgeleri bavuru sresi iinde okul/ile

ve il milli eitim kurumu mdrlklerine bavurmalar gerekmektedir. MEBBSteki

alan ile en son Bakanlk atama kararnamesindeki alan farkl olanlarn belgeleri nsan

Kaynaklar Genel Mdrlne gnderilerek alanlarndaki bu farklln dzeltilmesi

salanacaktr. MEBBS zlk Modlndeki alan dzeltmelerinde Bakanlk tarafndan

dzenlenmi olan en son atama kararnamesindeki alana ilikin belge gnderilecektir.

3.3 retmenler, bilgileri dzeltildikten sonra bavuru sresi iinde yeniden bavuruda

bulunacaklardr. Bilgi dzeltmelerinden nce bavuru yaplm ise bu bavurular

reddedilerek bavuru sresi iinde yeniden bavuru yaplmas salanacaktr. Bavuru

onay ileminden sonra Bavuru Formu zerindeki bilgilerde deiiklik

yaplmayacaktr.

3.4 Alan deiikliine bavuran retmenler bavurunun iki adet kts ile birlikte okul

mdrlne bavuracaklardr. Bavuru yapan retmenlerin Bavuru Formuna

yansyan bilgilerinin doru olup olmad ve bavuru artlarn tayp tamad okul

mdrlklerince kontrol edildikten sonra bavurusu uygun grlenlerin Bavuru

Formu, okul, ile ve il mill eitim mdrlklerince sresi iinde onaylanacaktr. Okul

mdrlnce onayl belgenin bir rnei retmene verilecektir. Onayl belgenin

dier rnei bir yl sreyle muhafaza edilecektir.

3.5 Bavurular geersiz saylmas gerekirken deerlendirmeye alnan ve alan deiiklii

ilemi gerekletirilen retmenlerin alan deiiklii ilemi iptal edilecektir.

3.6 Alan deiiklii bavurularnda okul mdrlnce tereddte dlen sorunlar

ncelikle ile ve il mill eitim mdrlklerince zlecek, burada da zlemeyen

sorunlar Bakanla bildirilecektir.

TERCHLER

4.1. Alan deitirme bavurusunda bulunacak retmenler, Bavuru Formuna yanstlacak

eitim kurumlar arasndan, bulunduklar il iinde en fazla 25 (yirmibe) eitim

kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

4.2. Alan deiikliinde; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri ile bilim ve

sanat merkezleri ve halk eitim merkezleri ile gzel sanatlar ve spor liselerinin beden

eitimi, mzik ve grsel sanatlar/resim retmenlikleri dnda Bakanlka bo norm

ilan edilen dier eitim kurumlar tercih edilebilecektir.

ALAN DEKLKLERNN YAPILMASI ve DUYURULMASI

5.1. Alan deiikliine bavuran retmenlerin alan deiiklikleri, tercihleri de dikkate

alnmak suretiyle hizmet puan stnlne gre alanlarnda ihtiya duyulan eitim

2012 Yl l ii Alan Deiiklii Klavuzu

5 kurumlarna yaplacaktr. Hizmet puanlarnn eit olmas durumunda retmenlikteki

hizmet sresi fazla olana ncelik verilecektir.

5.2. Alan deiiklii sonular http://ikgm.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

5.3. Alan deiiklii ilemi yaplan retmenlerin kararnameleri internet araclyla il

mill eitim mdrlklerine gnderilecek ve grevden ayrlma ve balama ilemleri,

MEBBS Atama Modl zerinden il mill eitim mdrlklerince yaplacaktr.

ALAN DEKL TAKVM (EK-1)

L MLL ETM MDRLKLERNCE

BAVURULMASI GEREKEN LETM ADRESLER (EK-2)

LLER TELEFON E-POSTA ADRESLER

FAKS

NO


Bursa , Gaziantep, Hatay, Antalya, rnak,

Ardahan, Idr, Bolu, Van, Eskiehir, Ordu,

Zonguldak, Mu, Mardin. Kilis, zmir

(0 312) 413 15 62

pgm_atama_yerdeg19@meb.gov.tr

(0 312) 418 03 81

stanbul, ankr, Dzce, Hakkari, Rize,

Krkkale, Malatya, Kocaeli

(0 312) 413 15 48 pgm_atama_yerdeg8@meb.gov.tr

Mersin, Mula, Siirt, Elaz, anlurfa,

Gmhane, Isparta, Tokat, Ktahya, Manisa,

Denizli, Edirne, Konya, Osmaniye Kars

(0 312) 413 15 62 pgm_atama_yerdeg6@meb.gov.tr

Samsun, Ar, Nevehir, Krehir,

anakkale,Burdur, Sivas, Sinop, Aksaray,

Krklareli, Giresun, Afyonkarahisar,

Kahramanmara, Nide, Adyaman,

((0 312) 413 15 48 pgm_atama_yerdeg20@meb.gov.tr

Ankara, Bingl, Bitlis, orum, Trabzon, Tunceli,

Karaman, Yalova, Bayburt, Kayseri, Uak,

Amasya

(0 312) 413 15 56

pgm_atama_yerdeg46@meb.gov.tr

Adana, Aydn, Tekirda, Erzurum, Batman,

Sakarya, Erzincan, Balkesir, Diyarbakr,

Kastamonu, Bartn, Bilecik, Karabk, Artvin,

Yozgat

(0 312) 413 15 56

pgm_atama_yerdeg63@meb.gov.tr

Bavurularnn Kabul Edilmesi ve Onay Sreci 21-26 Eyll 2012

Alan Deiikliklerinin Yaplmas ve lan 27 Eyll 2012

Tebli ve liik Kesme lemleri 28 Eyll 2012 tarihinden itibaren

Klavuzu indirmek iin tklayn
21-09-2012 12:57
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
retmenlerin l i Alan Deiiklii Klavuzu yaynland - Yeliz - 21-09-2012 12:57

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  2015 KPSS Tercih Klavuzu Kontenjanlar (Ka kii atanacak) KaRNeC 0 1,581 23-11-2015 11:18
Son Mesaj: KaRNeC
  retmenlerin Sorunlar Mecliste Soruldu ! KaRNeC 0 589 31-10-2013 02:52
Son Mesaj: KaRNeC
  Ne olacak bu retmenlerin hali ? KaRNeC 0 677 11-10-2013 08:40
Son Mesaj: KaRNeC
  Alan Deiiklii Hakk Verilmeli KaRNeC 0 1,056 23-09-2013 05:16
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | n11 entegrasyon | mara haberleri

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir