escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Peygamber Efendimizin Hayat retmen Sitesi1734 defa grntlendi.

Peygamber Efendimizin Hayat

Esra Bayraktar
Moderator
*****


Mesajlar: 574 Katlma Tarihi: 26-08-2012 Rep Puan: 0 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Peygamber Efendimizin Hayat
mage
PEYGAMBERIMIZIN DOGUMU

Peygamberimiz Fil vakasndan 50 gn sonra ,Rebiullevvel ayinin on ikinci Pazartesi gn,tan yeri aarrken, Mekke`de dodu.
PEYGAMBERIMIZ DODUUNDA BAZI HADISELER VUKU A GELDI

Peygamberimiz doduunda baz hadiseler vuku a geldi,bunlardan bazlarn syle sralayabiliriz:Peygamberimiz ,Anadan Snnetli ve gbei kesik olarak dodu. Peygamberimiz doarken, ocuklarn yere dtkleri gibi dmeyip ellerini ,yere dayam ban semaya kaldrm olarak dodu.Peygamberimiz doduu zaman ,bir yldz domu ve bilginler, bu yldzn doduu gece,Ahmed domutur Dediler.Bir ok Yahudi Alimi Tevrat tan inceleme ile peygamberimizin bu gecede doduunu yaknlarna bildirmilerdir.

Peygamberimiz doduu gece Kisranin sarayndan on drt erefe ykld ranllarn,bin yldan beri hi snmeden yanan Atesgedeleri snverdi.Save Glnn suyu ekildi.Sema ve Vadisini su bast.Iran Sahi, Araplarn, lkesini istila edeceini ryasnda grd,ve telaa dt.

PEYGAMBERIMIZIN BABASI HZ.ABDULLAH

Peygamberimizin babas Hz. Abdullah Kureyin ileri gelen delikanllarndan idi. Gzel yzl,iki gz arasnda peygamberlik nurunu tayordu.Mekkenin btn gen kzlar onunla evlenmek iin can atarlard.Babasna o kadar itaatliydi ki babasnn izinden hi kmazd.Hatta birinde babas Abdulmuttalip Allaha dua etmi ve Allahm eer bana on erkek evlad verirsen onlardan birini senin iin kurban edeceimdemi ,on evlad olunca da Allaha verdii sz tutmak iin olu Abdullah kurban etmek istemitir.Olu Abdullah babasna itiraz etmemi ve boyun emitir Etraftan yaplan eletirilerle olunu kurban etmekten vaz gemi onun yerine 100 Adet Deve kurban etmitir. Hz. Abdullah hz. Amine ile evlendikten Ksa bir mddet sonra gittii ticaret kervanndan dnerken yolda hastaland. Medinede days Beni Adiy bin. Neccarin yannda bir ay hasta aldktan sonra vefat etti.Hz. Abdullah vefat ettii zaman Peygamberimiz henz Anne karnnda alt aylkt.

PEYGAMBERIMIZIN ST ANNEYE VERILISI

Yeni doan ocuklar st anneye vermek; Kurey ve sair Arap erafnn adeti idi.

Bu da; kadnlarn kocalar ile daha iyi megul olmalarn ve ocuklarnda ,zellikle ,havasnn gzellii, rutubetinin azl ve suyunun tatll ile tannan yerlerde yasayan erefli kabileler arasnda, salam vcutlu,siki etli, cesaretli yetimelerini ve dzgn, przsz konumay renmelerini salamak iindi.

Mekke evresinde ve Harem iinde oturan kabilelerden St annesi olanlar, her yl iki defa, yaz ve gz olmak zere Mekke`ye gelirler,ocuklar alp gtrrlerdi.

Peygamber efendimizi(A.S) Ben`i Sa`d b.Bekr kabilesinden St annesi Halime hatun gtrd.

Peygamberimizin St kardeleri unlardr::

Abdullah b. Haris,neyse binti.Haris,eyma bint-i Haris.

Peygamberimizi Yetim olduu iin Arap kadnlar kabul etmemi; sadece kabilesine gtrecek ocuk bulamayan Halime, eli bos gitmemesi iin peygamberimizi kabul etmiti.Peygamberimizi aldktan sonra Halime ve Ailesinin yaam tarz bir anda deiti.

Bunlardan bazlarn Halimenin dilinden dinleyecek olursak; Halime Hatun der ki; inde bulunduumuz kuraklk ve ktlk ylnda hi bir eyimiz kalmamt. Ben, kr merkebimin zerinde idim.Yanmzda, yal bir devemiz vard,bize bir damla st vermiyordu.

zerinde bulunduum merkebin ar yrmesi yol arkadalarm ileden ckartyordu.Nihayet Mekkeye varp emdirilecek olan ocuklar aramaya baladk. imizden hi bir kadn Muhammedi almak istemiyor,ondan uzak duruyorduk. nk, bizler emdireceimiz ouun babasndan bahisse kavumay ve ondan armaanlar almay bekliyorduk.

Bir ara Muhammed in dedesi Abdulmuttaliple karlatm,bana; smin nedir ?diye sordu.

Halime dedim. Bana;Ey Halime! Benim yanmda bir yetim ocuum var onu emzirmek iin Beni Sa`d kabilesi kadnlarna teklif ettim ksz olduu iin kabul etmediler. Sen kabul eder misin? Ben ,bana biraz msaade ette kocama bir danaymdedim.

Hemen kocamn yanna dndm,ona haber verdim. Kocam izin verince Muhammedi aldm.

Muhammed bize gelince,evimiz yle bereketlendi ki kocam la hayretler iinde kaldik.St ekilmi olan devemizde stler fazlaca akmaya, zayf olan merkebimizi,yolda baka hi bir binek hayvan geememee,davarlarmza inen st hi bir davara inmemeye balad.

Peygamberin ocukluu daha deiikti. Daha iki Aylk iken,her tarafa yuvarlanmaya alyordu. Aylk olunca Day durmaya alyordu.Drt Aylk olunca, duvara tutunup yryordu.Be Aylk olunca bir yere tutunmadan yryebiliyordu.Alt Ay tamamlaynca, yrmeyi hzlandrmt.Yedi Aylk iken her tarafa gidebiliyor,koabiliyordu. Sekiz Aylk iken,konuuyor,konuulan anlayabiliyordu.On Aylk iken Ok atabiliyordu. ki Yl doldurduu zaman,olduka, iri ve gsterili bir ocuk olmutu.Onu Annesine gtrdk, Amma,biz,Onun yznden grdmz hayr ve bereketten dolay, Yanmzda bir mddet daha tutmaya ok istekli bulunuyorduk.

HZ.AMINENIN MEDINE ZIYARETI VE VEFATI

Hz. Amine Peygamberi de yanna alarak Medinedeki Neccar oullarndan olan Daylarn ziyarete gitti. Orada peygamberle, bir ay kadar misafir oldular.

Yahudi kavmi peygamberimizi orada grnce onu devaml kontrol edip hal ve hareketlerine dikkat ediyorlard. Hz. Amine Yahudilerin Peygamberimiz hakknda takndklar tavrlardan korkmaya balad Ve acilen Mekke ye dnmek iin yola koyuldular.

Hz. Amine, Mekkeye gelirken, yolda hastalanp Evba kynde durakladi.Baucunda duran Peygamberimizin yzene bakt.Sonra da syle hitap etti:

Ey ekilen dehetli lm okundan, Allah in lutfu ve yardm ile yz deve karlnda kurtulan zatin olu!Allah, Seni,mbarek ve devaml kilsin! Eer ryada grdklerim doru karsa,Sen Celal ve bol ikram Sahibi tarafndan,Adem oullarna helal ve haram bildirmek zere gnderileceksin! Allah, Seni milletlerle birlikte devam edip gelen putlardan, putperestlikten de, esirgeyecek,alkoyacaktr.

Her canl varlk lecektir. Bende leceim.Fakat temelli anlacam nk, temiz bir oul dourmu,arkamda hayrl bir an brakm bulunuyorum demitir.

Ve hz. Amine Ebva da vefat etti.Hazret-i Amine vefat ettiinde 30 yalarnda idi.

Dnyada,bylece Babasz ve Annesiz kalan Peygamberimizi,yce Allah,hamisiz brakmad: nce dedesi Abdulmuttalibin yannda, sonra da amcas Ebu Talib-in yannda kald. Peygamberimiz, sekiz yana kadar,Dedesi Abdulmuttalibin yannda,sekiz yandan sonra da Amcas Ebu Talib-in yannda kald.

PEYGAMBERIMIZIN TICARET HAYATINA ATILISI

Kureyliler, teden beri ticaretle urarlard. Ticaretle uramayanlarn ise,ellerinde hi bir eyleri bulunmazd. Peygamberimizin de, hazreti Hatice hesabna ticarete balamadan nce, ticaretle urat olmutur. Nitekim, Said b.Ebu Saib, Islamiyetten nce Peygamberimizin ticaret orta idi.Peygamberimizin,ticaret yapmak iin, sermayesi olmadndan,hazreti Hatice peygamberimizi cretle tuttu ve Kureyilerden tuttuu, baka bir zatda, Peygamberimizin yanna katt. Hazreti Hatice yapaca her sefer iin, Peygamberimize, cret olarak gen ve yiit birer erkek deve veriyordu. Peygamberimiz, Hazreti Hatice`nin ticaret Maln am`a gtrmek iin ,ilk defa drt tane erkek ve gen deveye anlatlar. Peygamberimizle Kervan halk am`a gitmek iin yola koyuldular: am topraklarndan Busraya vardklarnda peygamberimiz orada getirdii btn mallar ok karl bir ekilde satp alacaklarn aldktan sonra,Mekkeye yardmcs olan Meysele ile birlikte geri dnd.

PEYGAMBERIMIZIN EVLENMESI

Peygamberimiz hazreti Hatice adna ticaret yaparken, Peygamberimizdeki harikulade halleri grm ve yardmcs Meysele ile Peygamberimize evlilik teklif etmiti. Peygamberimiz bu teklifi kabul ederek Kureylilerin en soylu kadnlarndan olan hazreti Hatice ile evlendi.

PEYGAMBERIMIZIN COCUKLARI

Peygamberimizin, hazreti Haticeden,iki erkek ocuu,drt kz ocuu domutur Isimleri yleydi: Kasim, Abdullah, Zeynep,Rukayye ,mm Klsm,Fatima ve Cariyesi Msrl Maria`dan doan Ibrahim`dir.

KABENIN KUREYILERCE YENIDEN YAPILISI VE PEYGAMBERIMIZIN HAKEMLIGI

Bir Kadn, Kabe Hareminde buhurdanlkta d aac yakt srada , buhurdanlktan srayan bir kvlcmdan Kbenin kat kat olan rts tutuup tamam ile yanm, bu yzden duvarlar da her taraftan geveyip atlam bulunuyordu. Zaman, zaman sahilden gelen sel basknlar ilede Kbenin taban ve duvarlar da iyice yklacak duruma gelmiti.

Bunun icin,Kureysliler Kabenin duvarlarn onarp salamlatrmak ve zerinede,tavan atmak istiyorlar,fakat, ykmaa kalkarlarsa azaba ugrayabileceklerinden korkuyorlar,aralarinda mevere ediyorlard.

Am bu srada Rum tccarlarndan birisine Ait olan inaat malzemesi ykl bir gemi Cdde sahillerinde parcalandi,bunu frsat bilen Kureyliler aralarnda yardmlaarak bu batan gemiden Kabe inaas iin gerekli malzemeleri alm oldular.Ve Kbenin inaatna baladlar.

Hacerl Esved ta yerine konulaca zaman kabileler ,birbirleriyle anlaamadlar. Hatta ii okadar ilerlettiler ki aralarnda kavga yapmaya ok az bir zaman kald. Kureyiler, Bu i zerinde, drt veya be gece durdular. Sonra Kureyin yallarndan Ebu meyye b. Mugire bir teklifte bulundu;

Teklifine gre ,mescidin kapsndan giren ilk kii bu ta koymak iin hakem olacakt. Btn kavmin ulular bu teklifi kabul ettiler.

Tam bu srada peygamberimiz ieri girdi, btn kureyliler el rparak El-Emin`in hakemligine razyz dediler.

Peygamberimiz de hakemlik yaparken btn kabilelerden birer kii alarak Hacerul Esved-i bir beze koydurdu,ve onu konulacak yere getirttikten sonra besmele ekerek kendi elleriyle Hacerul-Esvedi yerine koymu oldu.

Peygamber Efendimizin Hayat Detaylar in Tklayn
02-10-2012 11:35
Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Peygamber Efendimizin Hayat - Esra Bayraktar - 02-10-2012 11:35

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Snnetleri Yeliz 0 1,149 15-01-2013 04:27
Son Mesaj: Yeliz
  PEYGAMBER EFENDMZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V) Sevdazede 0 1,035 18-04-2011 07:09
Son Mesaj: Sevdazede

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir