escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan PDR Ders Notlar Psikolojik Dabmanlk ve Rehberlik Ders Notlar retmen Sitesi10660 defa grntlendi.

PDR Ders Notlar Psikolojik Dabmanlk ve Rehberlik Ders Notlar

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,204 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
PDR Ders Notlar Psikolojik Dabmanlk ve Rehberlik Ders Notlar
PDR Ders Notlar PSKOLOJK DANIMANLIK ve REHBERLK

Rehberlik : Her bireyin gl, zayf ynleri vardr. Kendini gerekletirme srecinde, kiinin gl yanlarn ortaya karmaya yardm etmektir. Bireyin temel ihtiyalar karlanmazsa, ksa dnemde eitimden fayda salamayacaktr. Uzun vadede ise istenilen kapasiteyi gsteremeyecek ve davran bozukluu grlecektir. Genellikle rencilerin bo zamanlarn deerlendirmek ulam, barnma, spor aktiviteleri, beslenme, salk v.b. olarak rencilere bilgi aktarm yoluyla ya da uygulama yoluyla onlara rehberlik ederek yardm etmektir.
Psikolojik Danma : Bireylerin gizil glerini glendirme, yetenek ve ilgilerine uygun meslek seme ve kiilik gelitirme gibi konularda rencilere yardm etmektir. Psikolojik danma, bireysel ve grup danma diye ikiye ayrlr.
Meathewsonr17;un tanm : Rehberlik, gizil glerini ve niteliklerini anlamas ve bunlar, toplumsal gerekliliklerle snflama ve frsatlarla daha etkili biimde ilikilerini kurmas, toplumsal ve moral deerlerle uyum iinde yaamas iin bireye, eitim ve yorumlama yolu ile yaplan sistematik ve profesyonel bir yardmdr.
Glanzin Tanm : Rehberlik; sorunlar zmesi ve iinde yaad toplumun zgr ve uyumlu bir yesi olabilmesi iin bireye yardmc olacak deneyimler kazandrma programdr.
Shertzer ve Stone Tanm : Rehberlik; bireye kendisini ve evresini tanmasna yardm srecidir. Verilen bu tanmlardan baz ortak amalarn olduu grlmektedir. Bunlar yledir:
Bireyin kendini tanmas,
1. evresinde kendine ak olan frsatlar renmesi,
2. Gizil glerini gelitirmesi,
3. evresine uyum salamas.
REHBERLKLE LGL KAVRAMLAR

Rehberlik Bir Sretir : Rehberlik geliimsel bir yaklamdr. htiyalarn doyurulmas gerekir. Bireylerin farkl geliimsel dnemlerle ve ailevi ihtiya ve gereksinimlerinin karland bir sretir.
Rehberlik Yardm Srecidir : Yardm; nasihat, akl vermek, eletiri, ikna etmek deildir. Bireyin kendini tanmasna ve seenekler gstererek yardmc olmaya alrz. Yardm sreci bireye dnktr.
Empati : Bilisel ve duyusal olarak kiinin kendini karsndaki kiinin yerine koymasdr. Empatiyi youn iletiimlerin olduu yerlerde kullanr. Rehberlik, profesyonel bir bilisel yardmdr. Sadece seenekleri gstermektir.

BR ETM KURUMUNDA REHBERLK HZMETLERNN
YRYEBLMES N 5 SERVSN OLMASI GEREKR
1. Bireyi Tanma : Bireyin bizim tarafmzdan tannmas nemli deildir. Bireyin kendisini tanmasna yardmc olabilecek almalar dzenlemek gerekir. rnek olarak psikolojik testler, anketler ya da grmeler. Testten alnan sonular hakknda konumak bireyin tannmasnda 2r17;ye ayrlr:
a. Bireyi dtan deerlendirme(gzlem, test) : Dosyalarn gizlilii nemlidir,dosya profesyonel meslek elemanlarnda olmaldr,kendisine ve bakasna zarar verebilecekse gizlilik kalkmaldr.
b. z Deerlendirme Aralar : Bireyin kendisini alglad biimde belirtmesi ve bizimde bundan yararlanarak tanmamz gerekir.(Grme, Psikolojik Danma)
Bilgi Verme : renciyi, ulaabilecei olanaklardan haberdar etmek(yeni renme yaantlar sunmak). Bireylere gruplar halinde ulalyor. Daha ok grup rehberlii yaplyor. Gncel ve doru bilgi verilmelidir. Verimli alma yntemleri hakknda bilgi verilmelidir.
2. Psikolojik Danma : Bireye kendisi ve evresi hakknda elde ettii bilgileri zmleyip kesin ve gereki kararlar vermesi iin yardmc olmaktr. Bireylerin i gr kazanmasn salar.
3. Yerletirme : Bir st kuruma, bir zel programa, ders d etkinliklere, okulda bireylerin ilgi yeteneklerine uygun eitici kollara katlmasn, srekli ya da part-time i bulmak...
4. zleme : Bireyin rendiklerine ilikin stratejiler hakknda geri bildirim salar ve nemli bir servistir.

BR RENC BU HZMETLERDEN YARARLANDIYSA U
SONULARI BERABERNDE GETRR
1. Kendi yetenek ve ilgilerini, eitim olanaklarn, meslekleri ve iinde yaad beklentileri ele alr.
2. z yapsndan gelen doal ve toplumsal evrenin etkileri sonucu ortaya kan sorunlarn grr ve bunlar zmler.
3. Bakalar ile iyi iliki kurmay renir. nk bireyleri anlamak iin gerekli zm yollarn renmitir.
4. Serbest zamanlarn doru ekilde kullanmay renecektir.
5. Kendini gerekletirmeyi reniyor. Bu nihai amacdr.
REHBERLN RETMLE LKS
Rehberliin retimle Farklar:
1. Grev ve Rol Ayrl Boyutu : retmen mfredat yrtmek ile megul, rehber ise bireyin ihtiyacna gre program hazrlar.
2. Bireysel Yardm : Rehberlik bireylere veriliyor, retim ise gruplara veriliyor. Fakat bir retim kurumunda rehberlik hizmeti iyi bir ekilde ulatrlyorsa, o okulda rehberlik bireyselletirilmitir.
3. Gnlllk Boyutu : Rehberlik hizmetinden gnll olarak yararlanlr. retim ise zorunludur. Bireylere grup rehberlii verilecekse gnlllk yar bir ekilde uygulanr. retimde duygusal destek fazla deildir. Rehberlikte duygusal destek vardr. Kiinin zel dnyasna yneli, retim, anlatma ve aktarma vardr. Rehberliin amac ile retimin amac farkldr.
Rehberlii Gerekli Klan Etmenler
1. Toplumsal Nedenli 2. Dnsel Nedenli 3. Bilimsel Nedenli
Rehberliin Somut Olarak Devreye Girmesi
a. Meslek Seiminin Zorlamas (Teknolojik, endstrileme, uzmanlama, karmak toplum)
Endstrileme ve kentleme ordusunun olumas farkllklarn artmasna neden olur.
*1908 ylnda Frank Parsons adndaki birey ilk mesleki broyu kuruyor. Rehberliin babas saylyor. u ilemleri yapyor: Bireylere meslekleri tantma, mesleklerle ilgili gerektirdii ilgi ve yetenek ortaya koyuluyor ve eletirme yapyor.
Rehberlikte belirlenen zellik kavramnn temeli olan yaklam ortaya koyuyor.
b. Bireysel farklarn eitimde dikkate alnmas zorluu;
Temel eitim zorunlu oluyor. Temel eitime katlan bireylerin farkl kltrlerden geldii sz konusudur. Bu noktada farkl seviyeler olduundan, bunlar belli gruplara ayrmak sz konusudur. renciler yeteneklerine gre gruplandrlmtr. Programlar heterojen gruplar iin yetersiz kalm, homojen gruplarn ayn programlardan yararlanmasn getirmitir.
lerici Eitim Anlaynn Benimsenmesi
1966 ylna kadar Dewey tarafndan ortaya atlan bu anlay konumdan hz alan deil, renciden hz alan eitim anlaydr. renciden hz alan anlay onaylar. rencinin duygusu, dnce ve deerleri ile birlikte alnp btn oluturmasdr. Rehberlik, demokrasi iinde gereklemitir. Demokraside seme hakk vardr. rencinin mesleini semesi, istedii dersi semesi zgrlktr. Eer eitimimizi iyi yaparsak, sosyal statmz de ykselebilir. yi eilimli kiiler toplumda iyi bir yerde olmulardr. Bireylerin kendilerini daha iyi yere getirebilmesi iin kendisine ak olan frsatlar deerlendirebilmesi gerekir.
Eitimli bireyin duygusal ynne verilen deerin giderek artmas. retmenler, renciyi genellikle zihinsel sreler olan bir ey olarak gryor. Halbuki bireylerin sadece zihinsel ynne arlk verilmesi, Gestalt akmna ters dyor. Her hangi bir para btnyle beraber alndnda deer kazanr. Davran deitirirken en nemli ey bireyin duygusal ynden motive olmas gerekir.
Psikometrik Gelimeler. 1870 ylnda Leibzigr17;de ilk psikoloji laboratuar kuruldu. Bireyler arasndaki farklar, kas gc, duyu keskinlii gibi eylerle deerlendirilmektedir. Fransar17;da 1905 ylna kadar bireysel zeka farklar, farkl boyutlarda deerlendirilmesi gereklilii duyuldu. (Zekann llmesinde)
Akl Salna Verilen nemin Artmas. Ruh sal, beden sal gibi ele alnd. Hastalklarn dzeltilmesi ynnde almalara balanld. Ruh salna verilen nem, rehberliin geliimiyle paralel biimde gelime izledi.
Genlik Alt Kltrnn Olumas. Genler bir araya gelerek sregelen toplumsal deer ve kurallara kar tutum ve davranlar ieren bir alt kltr olutururlar. Genler kendi sorunlarn yazarken toplumun iinde bulunduu dinamizmi iselletirmek zorundadr. Giyim tarzlarnda, konumalarda, davranlar ve benzeri ok farkldr. Anlalmaya kar istekleri vardr. Eitim, bireylerin farkl geliim sreleri iinde olduunu pekitiren bir sretir.
Okulun yaratt sorunlar. Disiplin kurallar, snavlar, retmenin demokratik olmayan tutumlar.
Geliimsel grevler. Geliimsel grevlerin gerekletirilmesine yardmc olmak zere rehberlik almalar hazrlanmtr. Bireylerin eitli geliimsel evrelerden gemesi sz konusudur. Bu evrelerde, evrensel dzeyde bireyin, ihtiyalar bir evreden dierine gre deiir. Her dnemde gereklemesi gereken geliimsel grevler vardr.
Serbest zaman sorunu. Erken yata bireyler serbest zamanlarn nasl deerlendireceklerini renirse, bu, ileri yalarda yararl olur. Nihai ama, kendini gerekletirmesini gerekletirmelidir.
REHBERLK NASIL GRLD VE NASIL GELT
Psikolojik Gr: Rehberlik hizmetlerinde nemli olan psikolojik danmanlktr ve aslnda rehberlik, bireylerin psikolojik ihtiyalarna bal olarak olumutur. Bireyin psikolojik grle birlikte;
-renci birey olarak bireysel farklar ierisinde deerlendirilmeli
-Bireye nem verme
-Birey iin bireyle beraber bir eyler yapma sz konusudur.
Bylelikle rehberlik ve psikolojik danmanlk denince, dzeltici ve iyiletirici ilemleri ieren bir kavram olarak kyor karmza.
Eitsel Gr: Rehberlik kavram genel olarak renci kiilik hizmetleri ile belirlenir. Ama, eitsel srelerin bireyselletirilmesidir. Eitsel grte rehberlik vardr. nk retme srecinde retmenin baz eyleri anlatmas sz konusudur.
Sosyolojik Gr: Rehberlik, eitim uygulamalarnda bir felsefe, bir ilev, bir rol, bir etkinlik olmaktadr. Yani rehberlik bir alt yap olarak domutur ve toplumsal amalarn gereklemesi ile ilgili bir grev olmutur.MERKEZLEMEM UZMANLAMAMI REHBERLK MODEL
Bir eitim kurumunda, rehberlik merkezinde alan bir kii rehberlii vermiyor da, her retmen aktif ekilde danmanlk, rehberlik yapyorsa; byle bir modelde rehberlik uzmanlarnn ayrcalkl yeri olmamaktadr. Daha ok bilgi vermeye dayal grup rehberlii yaplmaktadr. Oryantasyon rehberlii vardr. (Okula uyum salama almalar)
Grup Rehberlii: Bilgi verme eklindedir. Grupta psikolojik danma, 6-12 kii arasnda, daha ok bireyin kendisini gerekletirmesine dayaldr ve bir uzmana gereksinim vardr.
Yararlar;
1. Rehberlik ilkeleri retim etkinliklerine yansyabilir.
2. Grup Rehberlii, akademik kurslarn, derslerin bir paras olarak grlr.
3. retmenler de aktif rol alacaklar iin hizmetlerin verilmesi kolaylar.
4. retmen renciyi daha iyi tanr.
5. Bir renciye birden fazla retmen yardmc olabilir.
Zararlar;
1. retmen zel bir eitimden gemeden bu ii yapmaktadr.
2. Daha ok grup rehberlii verilip bireysel danmanlk salanamaz.
3. Her retmen kendi anlayna gre rehberlii uygular.
4. retmenin ok vaktini alr.
5. rencilerin geliimlerinin izlendii bir dosya hep el deitirdii iin hizmet yetersiz olur.
MERKEZLEM VE UZMANLAMI REHBERLK MODEL
Danman psikologlar, psikometrik uzmanlar, psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanlar grev alr. Bu modelde retmen sadece grup rehberlii yapar ve bilgi verir. retmenin katlm bilgi vermesi ile snrlandrlmtr. Yararlar;
1. Verilen hizmetin kalitesi yksektir.
2. Bu modelde psikolojik danmaya arlk verilir.
ETM PROGRAMLARINA KAYNATIRILMI REHBERLK MODEL
Bir snf ortamnda, psikoloji dersi ya da uyum kurslar yoluyla, rehberlik ve psikolojik danma hizmetinin verilmesidir. Birey kendi benliini inceleyebilir. Deerleri tanma, kayg ve stres konularnda bilgiler verilebilir. Rehber retmenin gelip snfta bilgi vermesi gerekir. Uzman olunmas gerekir. Yarar; btn rencilere ulalabilir ve rehberlik hizmeti sreklilik kazanabilir. Zarar; snf ortam kullanlarak bireysel danma yaplabilir.
**Rehberlik, eitimin anlamn bilmek, duymak ve anlamaktr.
LKEMZDE REHBERLK ALIMALARI
Trkiyer17;de ilk olarak 1948r17;li yllarda balamtr. 1950 ylnda Marshall yardm adnda her alanda bir yardm oldu. Bu alanlardan biri de eitim alan idi. Dardan rehberlik uzmanlar gelmitir. 1953-1954 ylnda ilk defa Gazi Eitim Fakltesinde rehberlik dersi bamsz bir ders olarak verilmeye balanmtr. 1967 ylnda Hacettepe ve Boazii niversitelerinde yksek lisans programlar almtr. Hacettepe Mezunlarna rehberlik sertifikas da verilmitir.
PDRr17;de HZMET TRLER
1. Birey saysna gre:
a. Bireysel Rehberlik b. Grup Rehberlik
- Rehber uzman ve renci var. - Yardm alan kii fazla
- ki kiilik yardm srecidir. - Grup psikolojik danman, uzman
- Psikolojik danma ve renci var ve 6-12 kii arasnda
2. Kurumlara Gre : Eitim merkezleri, sosyal yardm ve salk kurumlarnda (Ruh sal ve psikiyatri), endstriyel alanlar vb. alanlarda psikolojik danma vardr.
3. retim Kademelerine Gre :
4. Temel levlerine Gre :
a. Uyum Salayc Rehberlik
b. Yneltici Rehberlik (Mesleki konuda bilgi verme, eitsel kol almalarna ynlendirme)
c. Ayarlayc, Gelitirici Rehberlik (Bireylerin farkl geliim evrelerinde, psikolojik gereksinimlerine yardmc olmak, karlanmas gereken ihtiyalarn karlamaya rehberlik etmek.)
d. nleyici Rehberlik (Ruh salnn bozulmasn nlemeye almak)
e. Problem Alanlarna Gre Rehberlik (Eitsel, mesleki, bireysel)
PDRr17;de HZMET SERVSLER (ALANLARI)
1. Psikolojik Danma
2. Bireyi Tanma : Okullarda tm rencileri kapsamaldr. Btn okuldaki grevli personelin katlmyla olmaldr. Srekli hizmetlerdir. znellikten ok nesnel deerlendirmeler grlr. lme aralarndan yararlanlr. renciler hakknda toplanan bilgiler snflandrlmal ve dosyalanmaldr. Bireylerin tm ynlerinin ve zelliklerinin deerlendirilmesi gerekir.
3. Bilgi Toplama ve Yayma : Bilgi toplama daha ok mesleki alanlarda kullanlr.
4. Yerletirme : Okul iinde ve dnda yerletirme gibi almalar.
5. zleme : Alnan kararlarn uygulanrl izlenir.
6. Altrma ve Oryantasyon : Bireylere evreleri hakknda bilgi verme.
7. Mavirlik Hizmetleri : Ortak bir rehberlik anlayna sahip olmak iin denetim hizmeti veriliyor.
8. Aratrma Deerlendirme Hizmetleri : Hizmetlerin daha iyi ilemesi iin tekrar ele alnmasdr. Uygun olmayan hizmetlerin yerine yenisinin konmas gibi.
9. evre ve Ailesi ile likiler : Medyadan yararlanlr. Aileyi rehberlik anlayna koymak hizmetlerin btnl asndan nemlidir.
REHBERLN LKELER
1. Rehberliin temelinde insan hak ve sorumluluklar ile yakndan ilgili demokratik ve insancl bir anlay vardr.
2. Rehberlik uygulamalarnda renci ile yakndan ilgili olan kiilerin anlay ve ibirlii iinde olmas gerekir.
3. Rehberlik anlay, her trl almasyla renciyi merkez alan bir eitim sistemini ngrr.
4. Rehberlik yardmnn temeli, rencilerin kendi kiiliklerini daha iyi anlamalarn, problemlerine zm yolu bulmada, onlarn kendi kendilerine yeterli duruma gelmelerini salamaktr.
5. Rehberlik, rencilerin tm ynleri ile gelimesini salyor. Bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal alanlarda da bireyin yardma ihtiyac vardr.
6. Rehberlik hizmetleri planl, programl, sistemli ve profesyonel bir dzeyde sunulmaldr.
7. Gerekli olacak ara, gere ve malzemelerin olmas gerekir.
Ksa olarak;
1. Demokratiktir.
2. renciyi merkez alr.
3. Rehberlikte gnlllk esastr.
4. Bireye olduu kadar topluma kar da sorumludur.
5. yi bir rehberlikle eitim zdetir.
6. Bireyin tm ynleri ile kendini bilmesini salar.
7. Gerekli ara, gere ve malzemelerin olmas gerekir.
ETSEL REHBERLK
Bireyler arasnda baar, yetenek, gd arasnda farkllklar vardr. Bireylerin eitimleri de birbirinden farkl olmaktadr. Ayn derecede faydalanmalar mmkn deildir. ncelikle baar, yetenek, gdlerinin saptanmas gerekir. Bu da test ve eitli rneklerle bulunabilir. renciler eitli zamanlarda okula uyum salamakta glk ekerler. zellikle okul ald zaman, karneler datlaca zaman .... vb. zamanlarda anksiyete ykselir. kinci smestri balarken okula snmada glk ekerler. rencilerin bu dnemde zel bir yardma ihtiyac vardr. lk etapta bir yllk rehberlik programnn hazr olmas gerekir. lk olarak:
1. Okul ve evresi hakknda bilgi vermek: Okula yeni kayt yaptranlara verilen hizmettir. lk olarak okul binas gruplar halinde tantlmaldr. Okulun ynetimini ve kurallarn tantmak, not sistemi hakknda bilgi vermek, ders d etkinlik ve programlar tantmak gerekir. Semeli derslerin tantlmas, derslerin ierikleri hakknda bilgi verilmelidir.
2. stn ve geri yetenekli olanlarn bilinmesi ve renme glklerinin nedenlerinin belirlenmesi: eitli yetenek ve zeka testleri ile anlayabiliriz. retmenlerle ibirlii yaparak bilgi sahibi olunabilir. (Rehberlik Uzman). Daha st kurumlarla iliki kurulmas gerekir. (Psikiyatri gibi) Ya da daha st kuruma havale etmek gerekebilir.
3. Verimli alma yntemleri hakknda bilgi verme: Snflarda grup rehberlii yaplarak bilgi verilir.
4. st eitim kurumlar hakknda bilgi verme: Okullara giri artlarnn bilinmesi, bunlarn rencilere verilmesi, kabaca bir mali portre karlmal ve eitim sresi hakknda bilgi verilmelidir. ekingen rencilerle de grup rehberlii yaplarak meslekler hakknda bilgili olmalar salanabilir. Varsa burs ve kredi imkanlarnn aratrlmas gerekir.
yi not tutarken nelere dikkat etmeliyiz?
- Anlataca konu hakkndaki bilgileri daha nceden okumak (Onun iin retmenin daha sonraki ders anlataca konular sylemesi gerekir.)
- Bireylerin kendi szcklerini kullanarak not tutmas
- Semboller kullanarak yazmas
- ematik olarak ifade edilmesi
Verimli almada:
- Not tutarken sylenenlerin ana fikrini kararak yazmak gerekir. Kendi szgecimizden geirerek yazmak daha iyi sonu verir. Notlarn ayn zamanda ksa, anlalacak ekilde tutulmas gerekir.
- Not tutarken baz eyleri karabiliriz. Bunun iin defterin bir blmnde boluklar brakarak, sonra tamamlamak gerekir. Onun iin en iyisi klasr tutmaktr. Not tutarken semboller vermeye dikkat edilmelidir.
- nemli notlarn alt izilmelidir.
- dev ve benzeri durumlarda, eitimde var olan kaynaklardan yararlanmalyz. Baka kaynaklardan yararlanrken o kaynakta var olanlar anlamak, kelime daarcmz gelitirir. retmen dev verirken bakalarndan alm nlemek iin nceden uyarmas gerekir.
- karlan zet ne, niin, nasl, ne kadar, nerede sorularna cevap verecek nitelikte olmaldr.

SINAVLARA HAZIRLANMAK ve SINAVDA BAARILI OLMAK
Snav kaygs snav notlarn olumsuz ynde etkiliyor. Sunav kaygsnda bireyin kendine gveninin azalmas grlebilir .Kendine gvenin salanmas iin ders almay oaltp,sk sk tekrar yapmalyz. Snav kaygsnn en nemli nedeni, snava son zamanda allmas ve hazrlks oluumuzdur. ok sk snavda strese yol aar.
Snava hazrlanrken zamannda almalyz. nemli deney, gn, kurallar, yasalar listelenmelidir. Dersten zayf olduumuz noktalara iyi almalyz.retmenin hangi sorular sorabileceini ise kendimizi retmen yerine koyarak r0;u sorular sorarmr1; diyerek almalyz.
Test biimindeki sorular yantlarken ilk nce aklamalar okunmaldr.Herhangi bir soruya taklp kalmamalyz.Bu anahtar kelimelere dikkat etmeliyiz. Baz anahtar kelimelere dikkat etmeliyiz. Kukulu olduumuz sorularn cevaplamalarnda ise aklmza ilk geleni cevaplamalyz. Kompozisyon biimindeki sorularda nce kolay sorular yantlanmaldr.Her yantta daha sonra ekleme yapabileceimizi dnerek bir satr bo braklmaldr. lk cmleye gzalc cmlelerle balamalyz.
MESLEK REHBERLK
Meslek seimini kolaylatrmak iin bireyin ncelikle kendi ilgi ve yeteneklerinin farknda olmas gerekir. Bunun balamas iin karar verme alkanlnn kazanlmas gerekir. Sorumluluk almay renmelidir. lkokul dnemlerinde renciye nasl yardm edilmelidir? ncelikle bebeklik zamanna gidilerek annenin bebeye (yemek yemesi gibi) yardmc olmaldr.Kendi iini kendisi yapmas gibi. Ev ierisinde iblm yaparak sorumluluk almay renir. vgyle dllendirilmelidir. Birde bireyi gereinden fazla altrmamak gerekir.
Birer yetikin olarak bireye yardmc olmak iin;
r6; ncelikle bireye evre hakknda bilgi vermek, (Hayvanlar, bitkiler,tabiat olaylar hakknda bilgilendirme)
r6; Meslek sahibi olarak (Rehber-Danman)
Bireyler baz mesleklere ilgi duyabilirler ama toplumun ihtiyalarna nem vermek gerekir .Setii meslein toplum tarafndan ihtiya olup olmad nemlidir. Bireyler geree yakn olarak kendi yeteneklerini tanmaldr. Bazlar yeteneklerini kmserler. Bazlar da kendi yeteneklerinin zerinde eyler beklerler.
Bireylerin meslek hakknda doru ve ayrntl bilgi sahibi olmas, bir gencin meslek seimi kararn u ynde etkileyebilir:
1. Meslek seimi o kiinin o alanda i bulma olasln etkiler,
2. Meslek seimi bireylerin baar yada baarszl tatmasna neden olabilir,
3. Kiinin iinden holanp holanmayacan da belirler.
Meslek seimi yaamn dier ynlerini de belirler. Kiminle beraber olacan, evleneceini belirler. Meslek seimi demokratik bir toplumun insan gcn nasl kullanacan etkiler. Yani belli bir ii seen gen toplumun refahn nasl etkileyeceini bilir.
MESLEK BLG VERMENN AMALARI
1. Biz rencilere meslei tantrken, bireylere bilmedii ynlerini bilmesini salarz. Meslek hakknda bilgi verirken baz ayrntlar verilebilir.
2. Bireylerin daha nce hi bilmedii meslek dallar hakknda bilgi sahibi olmasn isteriz. Bylece zengin bir seim alanna sahip olacaktr.
3. eitli meslek dallar hakknda kalplam n yarglar vardr. Doru bilgiler vererek bu tutumlarndan vazgemelerine ve eletirmelerine olanak veririz.
4. Topluma yararl ve kiinin kendini gerekletirmesine olanak veren, saygya deer olduunu gstermeliyiz.

BR MESLEK HAKKINDA NELER BLNMEL
1. Meslek gruplarnn yapt faaliyetler, etkinlikler nelerdir.
2. alma ortam (grltl-grltsz fark,ak-kapal yerler)
3. alma koullar (Vardiya usul var m?)
4. Meslekte aranlan nitelikler (zel yetenekler nelerdir, dikkatli olup olmama)
5. Meslee hazrlanma iin zel bir ey gerekiyor mu?
6. Meslekte ilerleme var m?
7. Kazan ne kadar olacak?
8. bulma olasl ve gelecei nasl?
9. Meslek odalar, sendikalar var m?
10. Meslekte sosyal yardm nasl?
rencilerin hangi meslee ilgili olduu saptanmaldr. O meslek hakkndaki ilgileri llmelidir. Bireylere meslek hakknda bilgi vermek iin baz meslek adamlar okula getirilerek tantm yaplmaldr.
BREY TANIMA
Bir rehberlik rgtnde alan kiilerin dikkat ermesi gereken noktalar:
1. Bireylerin belirgin tutumlarnn izlenmesi (Liderlik vasf, aktif, pasif). eitli yntemler uygulayabiliriz. Gzlem, otobiyografi, sosyometri...
2. Bireyler sosyo-kltrel evresi iinde deerlendirilmelidir. Bulunduklar evre alan iinde incelenirlerse daha iyi olur. Ekonomik durumu birey hakknda bilgi sahibi olmamz salar.
3. Bireylerin ilgilerinin billurlamasna yardmc olmalyz. Bo zamanlarn deerlendirmede kulland metodlar nelerdir?
4. Yetenekleri konusunda bilgi sahibi olunmaldr. (Yetenek: Eitim yoluyla ilgi ve beceri kazanma gcnden karakteristik belirtisi saylan zellikler btndr.) Kendini gerekletirebilmesi iin nemlidir. Yetenek testleri ve kendi i grmzde bulabiliriz.
5. Derslerdeki baar durumunu lmek iin yarylda ald puan grafiine bakarz. lk baarnn sonraki baary etkilemesi gibi bir durum sz konusudur. rencilerin salklar hakknda bilgi toplamak gerekir. Belirli evrelerde kontrolden geirilmesi gerekir.
6. Bireylerin benlik tasarm hakknda bilgi sahibi olmamz gerekir. Onun kendini nasl algladn, nasl grdn, bireyin hangi durumda olduunu bilmeliyiz.
TERAPATK PSKOLOJ
Bireyin uyumuna yardm edici fonksiyonu olan, btn ilgili meslek ve disiplinler tarafndan elde edilen verileri iine alan bilgi btnn temsil eder. Bireye psikolojik yardm eden blmler; psikiyatri, klinik psikoloji, danma pskolojisi ve sosyal alma uzmandr.
Psikiyatri : Bireyin bilindnn bilince gelmesini salar. Psikiyatristler tp eitimi almlardr. Psikiyatristler tehis koyar, reete yazar, hastaln seyri konusunda inceleme yapar. Psikiyatristler hastanelerde, rehberlik ve ruh sal merkezlerinde alabilirler. Klinik psikologu ile birlikte alyorsa,klinik psikologu daha ok test uygulama ve yorumunu yapar. Her ikisi de nevrotik ve psikotik vakalarda biraraya gelirler. Psikiyatristler normal insan davranlarnda bozulmalar varsa bunlarn tedavisinde de alabilirler.Klinik Psikologlar : Uyum gl gsteren ve bu yzden salk kurulularna gelenleri tedavi eder. Nevrotik ve psikotiklerin uyum gl vardr. Klinik psikologlar ve psikiyatristlerin odak noktas nevrotik vakalardr. Klinik psikologlar tehis koyabilirler. Eitim kurumlarnda,endstriyel yerlerde, slah evlerinde alabilirler. Klinik psikolog olabilmek iin 4 yllk psikoloji eitiminden mezun olduktan sonra klinik psikoloji alnnda yksek lisans yapmak gerekir. Baz tedavi yntemlerinden yararlanlr. Psikoterapi ve lme aralar bunlardan bazlardr.
Danma Psikologlar : Psikolojik danma ve rehberlik mezunlardr. Psikoloji eitimi alm ve bu alanda sertifika alm kiiler danman olabilirler. Uyum problemi olan normal bireylere yardmc olurlar. Bireyler aras ilikiler, kararszlk, ders dinleyememe gibi... Danma psikologunun alan bireyin optimal psikoloji geliimidir. Optimal; en st dzeyde yararlanmadr. Klinik psikoloji ve danma psikolojisi karlatrldnda, danmanlk psikolojisi bireyi koruyucu bir alan benimsemitir.
Sosyal Hizmet Uzman : Klinik psikolojisinden ayrmak ok zordur. Fakat eitimleri farkldr. Salk kurulularnda alr, hastayla grme yapar, bilgi edinir, psikolojik olarak hastaln tarihesi hakknda edindii bilgileri psikiystristlere yada klinik psikolglara verirler. Bu alanda yetien kiiler niversitelerin sosyal hizmet blmlerinden mezundurlar. Salk kurulularnda, slah evlerinde alrlar. Bilgi toplamak iin ev ziyaretleri yapabilirler.
* Pepinskir17;ye gre danma nispeten yzeysel problem durumlaryla ilgilidir. Yani koyu nrotik rntler gelitirmemi, d evreden gelen basklar sonucunda byle bir yardma ihtiyac vardr. (sel sorunlardan ok, dsal sorunlardan kaynaklanan sorunlar)
* Robinsonr17;a gre danma kendine gittike artan olgunluk, bamszlk, kiisel btnlk ve sorumluluk halinde gsteren yksek seviyede bir uyum salamak iin normal kimselere yaplan yardmdr.
* Gestaltr17;a gre danma, basit, teke tek bir sosyal evre iinde geen bir renme sreci olup, psikolojik bilgi ve becerilerle donanm, davran ihtiyalarna uygun metodlar kullanarak bireye genel kiilik btnl iinde kendini daha iyi tanma, bunun bilincinde olma ve kendi gelecei iin gereki kararlar saptamakta, bylece daha mutlu ve toplumun daha retken olmasnda bireye yardm etmektir.
* Arbuckuelr17;e gre danma, iki kii arasnda geen yle bir eydir ki danann daha nce grmedii eyleri grmeyi, daha nce sahip olduu fakat farknda olmad glerini tanmaya ve giderek gr alnnda daha net bir ekilde, yaklamlarda bulunur.
Danmann ortak fonksiyonlar unlardr :
1. ounlukla normal insanlara yardm eder,
2. Ayn zamanda bireye sahip olduu gleri tantmak
3. Birey herhangi bir durumda karar verme glnde yardmc olarak kendi ayaklar zerinde durabilmesini salamak,
4. Bireyin kendini iyi ve kt yanlar ile tanyp olduu gibi kabul etmesini salamak (eitici rol)
5. Yardm ksa srelidir,duruma bal uyum bozukluu grlr,ar bir kiilik bozukluu grlmez
Psikoterapide ise, bilincin ve bilindnn yeniden dzenlenmesi sz konusudur. Psikoterapi kaynan ok derinden alan kiilik bozukluklarnn dzeltilmesidir.
BENLK KAVRAMI
Hmanist psikologlar, benlii fiziksel olmaktan ok psikolojik bir kavram olarak ele almtr. Hmanist psikologlara gre benlik iki yapdan oluur: zben ve Benlik Tasarm.
zben; benliin ekirdeini oluturan doutan gelen bir iselliktir. Bu isellik deimez boyuttur. (Bir dereceye kadar) zben bireyden bireye farkllk gsterebilir. Sevme-sevilme, gvenme, yeme-ime gibi faaliyetler bireylerde ortak zelliklerdir. Psikolojik ynleri bakmndan (yetenek gibi) farkllklar gzlenir. zbenin en nemli zelliklerinden biri kendini gerekletirmedir. nsan dier canllardan ayran en nemli zellii dnebilmesi, yaptklarnn bilincinde olmasdr. Hmanist psikologlar zbeni iyi olarak grrler. Gelimesine yardmc olan yandr.
Bask altna almaktan kanmaldr. Engelleme yerine tevik edici olmaldr. zbeni olduu gibi kabul etmeliyiz. nsann zdr. Eer zbenimize yabanclarsak evremize yabanclarz.
Benlik Tasarm; insann kendi i varln gr tarzdr. Sosyal sre iinde geliir. Bireyler sosyalleme sreci iinde benlii, ben ve ben dnda olarak kabul eder. Bundan sonra birey ona bakan kiilerle etkileimde bulunacaktr. Bu r0; benimr1; diyecektir. Baka mesaj alacak, o da r0;benimr1; diyecektir. Uygulamalar oalacaktr. Ufak yalardan itibaren ben neyim, kimim diye bu etkileim iinde gelimeye balarlar. zellikle 2-4 yalar arasnda ocuklar r0;benim, hayrr1; kelimelerini oka kullanmaya balar. Hayrr17;n anlam ben varm anlamndadr. rnein ocuun yemek yememesi ona gsterilen ilgi eklinde yorumlanabilir.
Dinamik bir yapdr, etkileimler sresince gelitii iin dinamik olacaktr. Bireyin kendine bak as deiebilir.
Leckyr17;e gre; benlikte bir tutarllk vardr. nk ahenkli bir btn olduu zaman benlik korunur. Benlikte tutarllk olmas bireyin dtan gelen motivasyonlarn iselletirirken seici davranmak zorunda olmasdr. Kendi iinde varolanlarla yeni bir fikir, benlik sisteminde varolan fikirlerle badatrlabiliyorsa uyumludur.
Hmanist yaklamda bireylerin kendini gr tarz ok nemlidir. Bu yaklam benimsemi danmanlar en ok bireyin kendini nasl deerlendirdiine bakarlar. Benlik tasarmndan bahsederken gerek benlik ve ideal benlikten sz etmek gerekir. Gerek benlik ile ideal benlik arasndaki ilikiyi bir ema halinde dnrsek daireler arasndaki kesime alan bireylerin uyumun gsterir. Eer kesimiyorsa sorun var demektir. Fakat bu kesime durumunda ideal benliin ulama alan gereklemeye uymuyorsa sorun vardr. rnek: e kapank bir insann kendisini evresinde aranlan, el stnde tutulan bir kii olduunu dnerek kendisinin dt durum.
nsanlarn iyi olmasnn izgisi kiinin ruh sal hakknda bilgi verir. Bazen savunma mekanizmalarn ksa sreli olarak kullanrlar. Ruh sal bakmndan normal bireylerin en nemli zellii kendini gerekletirmesidir. Maslow, kendini gerekletiren 3000 kii zerinde yapt aratrmada bu kiilerin baz ortak zelliklerini belirlemitir.
Maslowr17;a gre, psikolojik sal iyi olan bireylerin sahip olduu nitelikler unlardr:
1. Kendini ve bakalarn olduu gibi kabul edebilme (Kendilerinden vg duyabilirler, kendilerini aalamazlar, topluma bir katkda bulunabileceini bilir. Kendisini kabul edebilen insan karsndakinin de olumlu ynlerini grebilir)
2. Bireyin iinde bulunduu durumu ar derecede yadrgamamas (evresinde olup bitenlerden fazla etkilenmez, ar derecede tedirgin deil hogrldr, tedbirlerini zamannda alr, gerekidir)
3. Daha derin kiiler aras ilikiler kurabilir (Gven; bireylerin zaaflarn ona kar kullanp kullanmadn gsteren samimiyet. nsanln tmne ilikin sevecen bir tavr iindedir.)
4. Gerei daha iyi alglar. Gerekle daha rahat iliki kurabilir. Bakalarn aldatma gibi bir ey yoktur. Ak ve saydam kiilerdir. Bir maske arkasna saklanmasna gerek yoktur. Olduu gibidir. Kendini gizlemeye ihtiya duymaz. z sz birdir. Problemler karsnda zme yaklam daha iyidir.
5. Hayattan gerek bir doyum alarak yaayabilme.
6. zerk olabilme. Kltrden ve yaad evreden bamsz olabilme. Bireyin kendine saygs ve gveni vardr. Bu nedenle kendi kararlarn kendi verir. Birey igr sahibidir. Kendi deerleri ve sistemleri vardr. sel eilimlere yabanc deildir. z benden gelen ihtiyalar bastrmaz.
7. Yaratc olabilme. Ruh sal iyi olan kiiler hemen her konuda yaratcln gsterebilir, zdeim kurmaya almaz. Kendi kimliini bulmutur.
8. Demokratik bir karakter yapsna sahip olma. Bakalarnn fikirlerine deer verirler. Kiide demokratik bir kiilik yaps geliir. nsan haklarna sayg gsteren, ekonomik durumu ne olursa olsun onlarn dncelerini dinleyen, onlarnda kendilerine zg bir kiilik yaps olduuna inanr. Kendi bilgilerinin ve glerinin snrl olduunu bilir.
9. Dncelerinde, duygularnda ve itepilerinde daha akc ve Sportkanlk vardr. Sportkanlk doal olabilmedir. D basklarla ya da i yaantlarn bastrmaktan ziyade kendisiyle bark insanlardr. steklerini ve ihtiyalarn direk olarak karlama yolundadr. Doal ve saydam kiilerdir. Savunma mekanizmalarn daha az kullanrlar.
10. Doruk yaantlar geirebilme. Hayattan gerek bir doyum alabilme.
11. Kendi dnda problemlerle ilgilenme, hayatta bir amac ve misyonu bulunma. (Misyon nemli bir amaca hizmet iin stlenen grevdir.) Kendileri dndaki konularla ilgilenirler, duyarl olabilirler. Birey 45-50 yalarndan sonra kendi iinde bir i muhasebe yapar. Ne kadar derin ilikiler kurabildim? Nasl yaadm? Diye. Birey gemiini dnp, ileriye doru atlmlarda bulunabilir. Bireyin kendi iindeki muhasebe artarsa ruh sal bozulur. Buda eitli psiko somatik rahatszlklarn grlmesine neden olur. Birey en ok meslek seiminde zorlanr. nk sorumluluk alacaktr ve gzel gnlerin biteceini dnr. Bu nedenle sevdiimiz bir meslei semekte yarar vardr.
12. Amalar ve aralar arasnda uygun ayrm yapabilme.
13. Dmanca olmayan felsefi bir mizah duygusuna sahip olma. En skc durumda bile glecek bir ey bulabilme. (Bakalarn veya kendini aalatma eklinde olmadan)
14. Kiiliin gizli bir yan olduunu bilir. Yalnz kalabilir. Baz eylerin bireylerin kendine salad zellikler olabilir. Yalnz kaldnda bireyin kendisiyle arkadalk ettii bir eydir.
GELM DNEMLER
Geliimsel kuramda bireylerin yaamlar belirli evrelere ayrlr. Bireylerin o dnemde sahip olduu zellikler evreleri belirler. Baz kritik dnemler vardr. Bunlar kiiliin belirginlemesinde nemlidir. Bu dnemi atlatamam kii bir sonraki dnemde zorluklarla karlar.
1. EVRE (0-2 YA) : Temel gven duygusunun kazanlmasdr. Bireyin bunu kazanabilmesi iin; yaamnda ona bakan kiinin bebekle ilikisi nemlidir. Sevgi, scaklk, koruma, emniyetli bir ekilde tutma, olumlu fiziksel dokunma, fiziksel ihtiyalarn karlanmas (yeme, ime, uyku...) gerekmektedir. Bunlar ocua dnyann emniyetli olduu hissini uyandrr. Bu dnemde gven duygusunun kazanlmamas bireyin ilerideki yaamn etkilemektedir. Bu tip insanlar dmanca bir yaklam iindedir. Bu tr kiiler yaamda bir trl gven duyulabilecek kiilerle beraber olmazlar. Gvene dayal son ilikiyi kuramaz, kendilerini olduu gibi kabul edemezler. Korku dolu, kskan, benlik tasarm billurlamam kiilerdir. Byle bir kii ile yaplan danmada, danman danana kar ok istikrarl olmal, psikanalitik yaklam izlenmeli ve bireyin direncini krma eiliminde olmamaldr. steklerin karlanmas ok nemlidir.
2. EVRE (2-3 YA) : Bu dnemde kazanlmas gereken zerklik duygusudur. Bunu kazanamazsa utan duyar. Bu evrede bireylerin utan duygusunu nleme ve zerkliini kazanabilmesi iin karlanmas gereken ihtiyalarn banda tuvalet eitimi gelir. Bunda ocuk biraz zorlanr. nk zerinde bask vardr. Kendi bamszln kazanmaya balamaktadr. Tuvalet eitimi ok baskl olursa ocuk giriimde bulunmaktan men edilebilir. Bu evrede merak duygusu aratrma yapmak istei ar basar. Bunu engellemek gerekir. Bamszln kazanlmasnda yeme-ime, giyinmesi konusunda izin verilmelidir. Bamszln kazanlmas ile kiisel g kazanr. Benlik geliimini salayan durumlar yaratlr. Olumsuz duygular ifade etmesine imkan tanmalyz. Bu duygularn ifade edilmesine imkan tanmalyz. ocuklarn bu evrede bir eyler yapmalar salanmaldr. Fazla bir eyler beklenmemelidir, hata yapmalarna da izin verilmelidir. Olumsuz kiilik zellikleri; Bu ihtiyalarn karlanmamasnda bireyler baml olacaklardr. Yeteneklerine ilikin utanca boulacaklardr. Yetersiz olduunu dnr, kendi olumsuz duygularn kabul etmez. abuk kzar fkelenir. Bu evrede kiiler srekli olarak ilikilerinde bile g aray iindedir. Kendi gcn, nemini gstermeye alr.
renilmi aresizlik; Bireyin amacna ulamak iin yapt almalardan vazgemesidir. Buna kar birey daha nceki problemleriyle iliki kurabiliyorsa renilmi glk oluur.
3 . EVRE (4 - 6 YA) (Girikenlie kar sululuk) : Gereksinim duyduu eyler, yeni eyleri deneme ihtiyalar ufuklarn geniletmeye alr. lgilerini, uralarn gelitirirler. Baz eyleri renirler. Daha ok arkada edinmesine yardmc olunmaldr. Bu evrede bireyler, daha ok insan tarafndan etkilenir. Sosyal ilikilerinde olgunlamaya balyorlar. Sosyal beceriler kazanmas gerekir. ocuklar kendi kararlarn almaya balarlar. Ayn zamanda ocuklar cinsel oyunlara girme eilimindedir. Bilinci gelimeye balyor. Eer inatlk yapyorsa bunun farkndadr.
Olumsuz kiilik zellikleri: Bu evreyi iyi geirmezse kendini sulu hisseder. (Gnahkardr) Yaptklarndan dolay kendini cezalandrr. ok kat olurlar. Baarl olacaklarndan korkarlar. Toplum olarak elenceden korkarz. Ve ocuk yaygn sululuk duyduundan elenemez. Doal i gdlerinden korkar. Gereki olmayan ok yksek ahlak deerleri vardr. Cinsel atmalar yaarlar. zdeim kuramadklar iin bu evre iyi gemezse empatik eksiklii grlr.
4.EVRE (6 r11; 12 YA) (Okul a) : Bu evrenin atmas baar kazanmaya, alkanla kar aalk duygusuna girmesidir. Amalarna ulamas lazmdr. Bu evrede ok fazla hata yaplmasn kabullenemiyor. nk not sistemine yneliktir. Arkada evresi ierisinde belirli bir stats vardr. Bireyle iletiim becerilerini gelitirirler. e ilikin beklentileri ok makul olmaldr. Bir eyleri baarmaya ilikin beklentilerinin olmas gerekir.
Olumsuz kiilik zellikleri: Aalk duygusu kazanr. Baarsz bir kii olur. z disipline sahip olmamas, srekli erteleme eilimi gsterir.
5.ERGENLK DNEM : Kzlarda 12, erkeklerde 13-14 yalarnda balar. Scak blgelerde ergenlik dnemine daha nce girilir. Ergenlik dnemi btn toplumlarda zor geirilir. Bunun nedeni toplumun bireyden beklentileri fazladr. Ergenliin zor gemesinin nedenleri;
1. Geliimsel olarak bakldnda nce kazanlmas gereken kiisel glerin (temel gven, bamszlk, sululuk gibi) kazanlm olmas. Yetikin dnemine gemeden nce kimlik bulmaya alr. Kimlik bulmaya alrken daha nce kazanamad eylerin muhasebesini de yapar. rnek, sululuk duygusunu zerinden atamamsa, yapt her ite kendini sulu hissedecektir. Ayn ekilde bamszln kazanamamsa yapt ilerde bakalarna baml olacaktr. Kendi bana bir ey yapamayacaktr. alkanlk konusunda okul dneminde baarl deilse aalk duygusu kazanabilir.
2. Ergenlik evresinde ruhsal bamszln kazanlmas gerekir. En nemli zelliktir. Kendilerini biraz daha gl hisseder, derin dnebilir. Kendine gvenmeye balar. Sonsuz bamszlk kazanmaya alr. Bu evrede anne-baba orta ya krizi yayor olabilir. Anne-babann en byk istei, imdiye kadar yaptklar ile yapamadklarn ocuklarnn yapmalarn isterler. Bir ynde kendileri ile zdeletirirler. Gurur duymak isterler. Bireylerin duraanlk ve kriz yaamalar istenmektedir.
3. Fiziksel olarak deien birey arasra tepkilerde de bulunabilir. Ergenlik dneminde yaanan kimlik karmaas (kimlik bunalm, rol karmaas vb.) kriz olarak nitelendirilebilir. Bu evrede kimlik bulmas iin geliimsel grevler;
a. Kar koyma ihtiyacndadr. Kendi dncelerini ifade etmesi,
b. Sorgulama ve dnme (Eletirel ve analitik biimde). Eletirel biimde hibir eyi beenmiyor (Kendisine ve ailesine). Analitik ekilde ok fazla detaylara inilerek olaylarn doruluunu bulma.
c. Farkl dncelerin peindedir. Yaama soyut bir anlam vermeye alr. Yaam felsefesi bulmaya alr.
d. Mesleki beklentileri vardr. renme motivasyonu yksekse bir nceki evreyi rahat atlatmsa aklnda bir meslek vardr. Kimlik bulabilmesi iin meslek seimi ok nemlidir.
e. Yaam felsefesi bulmaldr. Baz politik tercihleri vardr. Deimeden yanadr. Kiilerin haklar nemlidir.
f. Cinsel ynnn belirlenmesi gerekir. eitli bozuk eilimler, dnmler oluabilir. Ksa sreli de olsa homoseksel hayaller kurabilir. Cinsel eitimin verilmesi gerekir. Cinsellik ve korunma yollar hakknda bilgi sahibi olmas gerekir. Bilgileri genellikle arkadalarndan edinir.
g. Ahlaki baz bak alar gelimitir.

Ergenlik dnemini iyi geirememi kiiler depresyona girerler. Depresyonun nedeni:
- Reaktif (Gerek bir kayp vardr)Bireyin kendini kurtarp daha iyi bir yere gelmesidir.
- Bireylerin toplumdan ve anne-babadan olumlu mesajlar alamamas
- Kendisinin bakalar tarafndan nemsenmediini dnyor.
- Gelecek hakknda srekli karamsarlk halindedir. Hibir eyin iyi olmayacan dnyor.
Bireyin karlat sorunlar; aile ile ilikiler, kendi kiilii ile ilgili sorunlar, okulla ilgili sorunlar, gelecek korkusu .... vb. Ergenlik dnemi iyi gitmezse ar uyum grlr. Sorgusuz, sualsiz uyumdur bu. Ergen kendi kiiliini bulduu zaman zdeim kurmay brakr. Bireyde biyolojik, sosyal, psikolojik alanda deiiklik oluyor. Kzlar 12 yanda ergenlie giriyor. Erkekler 14 yanda giriyor. 21 yanda bitiyor. Kimlik bulmaya alyorlar. 11 ya ncesi ergenlie hazrlan dnemidir. Hipofiz bezinin salglad birincil cinsiyet zellikleri ile erkeklerde testesteron, kzlarda astrojen hormonudur. Testesteron, testis torbalarnn geliimini salar. Koltuk altlarnda kllanma ve ses kalnlamas, 13-14 yalarnda ilk ereksiyon, 13-16 yalar arasnda ise yzde kllanma grlr. Kzlarda gslerin geliimi 10 yanda balar. Koltuk alt ve cinsel blgede kllanma 11 yanda balar. Adet kanamas 12-13 yalarnda balar. Her iki cins de ocuk yapmaya hazr deildir. Fiziksel ve psikolojik geliim farkl olduundan ancak 1-1,5 yl sonra ocuk yaplabilir. Her iki cinste de boy uzar. Aa yukar kzlarda 16-18, erkeklerde 18-20 yana kadar devam eder. 30 yana kadar geliim devam eder. Milimetrik olarak uzar. Erken olgunlama kzlarda ve erkeklerde olumsuz sonular dourur. Kz ocuk dezavantaj, erkeklerde avantaj olarak grlr. Kzlarda toplumun beklentisi artar. Erkekler ok popler olur ve kendilerine gveni artar. Ergenlik ya daha alt dzeye ekilmektedir. Bunda beslenmenin rol byktr. Ergenlik dneminde karlat sorunlar ise psiko-sosyal olarak toplumun beklentileri artyor. Ve ocuk yetikin muamelesi gryor. Rol karmaas iinde yeni olgunlaan ilikilere girmesi bekleniyor. Ergenlik sona erdiinde cinsiyetin belirlenmesi gerekiyor. Kz ya da erkek olarak davranmas gerekir. Bedenini etkin bir ekilde kullanmas bekleniyor. Duygusal bamszln aileden kazanmas gerekir. Ekonomik bakmdan baml olduklar iin karar veremiyorlar. Duygusal bamszln kazanmas gerekir. En nemli sorun, duygusal olarak ayrlmas ve bireysellemenin salanm olmas gerekir. Evlilik ve aile yaants iin hazrlk olmaldr. Meslek seimi belirlenmeli ve kendine gre yaam felsefesi gelitirmelidir. Kendi davranlarna rehberlik edecek dengelere sahip olmaldr. Btn kararlarn alnd evredir. Hayatn anlam nedir? sorusunu bulmakta zorlanr. Bunun iin logo terapisi, anlam ve varoluu terapiyi uygulamalyz. Baz ergenlerin ii kolaylaabilir. Bunda toplumun beklentisi, hazr olmas, model ald kiilerin durumu nemlidir. Varolmas iin baz problem zme yntemlerini bulmas gerekir. Ergenlerin kulland savunma mekanizmalar vardr. 15-17 yalar arasnda hayal kurmay ok kullanrlar. Artk birey yetikinlie girmektedir. Olumsuzlar kullanma daha fazladr. Toplumsallama eletiriye, sorgulamaya, analiz etmeye balar. Kar koymaya, isyan etmeye balyor. Kendine rehberlik eden deerleri sorguluyor, analiz ediyor.
Ergenler kendilerini iyi hissetmek isterler. Bunu baarmak iin cinsellikle, ila almayla, alkol yoluyla halletmeye alrlar. Bu dnemde aray iindedir. Olduka zorlanr. Zorlanmann nedeni atmadan kaynaklanyor. Kendi yaam deneyimlerini kullanmak istiyor fakat yetersiz kalyor. Akran ilikilerinde zorlanyor. Topluma uyum salayamyor. Duygularn kontrol edemiyor. Ergenlerde neler geliiyor? Yeterlilik duygusu artyor, karar verebiliyor, nemlilii artyor. G kontrol sahibi oluyor. Akran gruplarnda kendini daha rahat hissediyor. Ben Kimim? Sorusuna cevap bulabiliyor. Ne istiyorum? Amalarm ne olacak?

BREY TANIMA TEKNKLER
yi bir retmen renciyi merkez alan retmendir. yi bir retmenin grevleri unlardr :
1. rencilerini yeni durumlara altrr. Ders yl banda hemen derse balamaz. Dersin amalarn, yaamdaki yerini aklar. Dersin amalarna ulamak iin yaplacak gezi, deney, gzlemlerin neler olduunu belirler. Kaynak kitap, kurum ve kurululardan nasl yararlanacan aklar. Verimli alma ve renme yollarnn neler olduunu rencileriyle tartarak ortaya koyar.
2. rencilerin geliimini salayan bir ortam hazrlar. Beden sal asndan snftaki sra, masa, kara tahta, hava, s, k, ara-gere v.b.r17;nin oluturduu maddesel ortam, kiileraras ilikilerin nemli olduunu bilir. rencilerin kusurlar da olsa onu deerli bir varlk gibi grr. Snfn gerginlik, kayg yaratan durumlardan uzak, karlkl sayg, sevgi, anlay, hogr ve paylamaya dayanan bir toplumsal ortam durumuna getirir.
3. ncelikle ders konularna deil, rencinin kiilik geliimine nem verir. Ders d etkinlikler, eitici kol almalar, grupsal etkinlikler, ilgi, yetenek ve deer yarglar, zayf-gl yanlarn tanmalarna yardmc olur.
4. rencilerini gzlemlemeye ve incelemeye alr. Sadece bir alandaki baarsna bakmaz, deiik alanlarda ne kadar baar gstereceini inceler. rencilerin ilgi alanlarn, tutumlarn deer yarglarn, alma alkanlklarn, toplumsal iliki biimlerini v.b. eitli zelliklerini tanyabilir.
5. rencinin sadece derse ilikin sorunlaryla ilgilenmez, dier sorunlaryla da ilgilenir. retmen, baar ile duygusal sorunlar arasndaki ilikinin yksek olduunu bilir. O halde rencilerin her birinin ve snfn duygusal sorunlaryla ilgilenmeyi ve retimde bunu gz nnde tutmay ana grevlerinden biri olarak grr.
6. zel yardma gereksinim duyan rencilerle ilgilenir. Rehberlik uzmanna yada baka ilgililere yollar. Dier retmenlerle sk sk grr.
7. rencinin ailesi ile grmeye isteklidir.
8. Snav sonularn, rencinin yetenek ve baarsn saptamak amacyla deerlendirmez, rencinin kiisel gereksinimlerini ve engellemelerini tan iin kullanr. Baary deerlendirirken gemiteki baarsn, geliimini ve olanaklarn gznn de bulundurur. Kiinin nereden balayp nereye geldiine bakar.
9. Dersi ile ilgili mesleki rehberlik eder. Okulda mesleki rehberliin en ekonomik biimde dal retmenleri araclyla yaplaca sylenebilir.
10. Rehberlik grevlileri ile ibirlii yapar.


BREY TANIMA TEKNK ve ARALARI
Bireyi tanmak olduka zordur. zellikle, ilkretim dneminde genel olarak amalanan hedef u olmaldr:
r6; Birey kendini tansn,
r6; evresel olanaklarn tansn,
r6; Kendisini gerekletirmede, evresinden en iyi biimde yararlanabilsin.
Bireyi tanma amalandnda ele alnmas gereken balca konular :
r6; Bireyin ailesini, toplumsal-ekonomik durumunu ve aile ilikilerini,
r6; Kendi bedensel geliimi ve sal
r6; Zihinsel ve dilsel geliimi,
r6; Toplumsal- duygusal geliimi,
r6; Okul eitimi ve baar durumu,
r6; Okul d etkinlikleri ve i deneyimi,
r6; lgileri,
r6; Gelecee ynelik planlar,
r6; Mesleki eilimleri.
Bireyi tanma teknik ve aralar kullanlrken u ilkeler gz nnde tutulur:
1. Kiiyi tanmada ok sayda ara kullanlmal.
2. Bireyi tanmak iin kullanlmas kararlatrlan teknik ve aralar ayr zamanlarda deil, hepsi bir arada uygulanp yorumlanr.
3. Sonularndan kiiyi tanmada yararlanlamayacak ara ve teknikler kullanlmaz.
Bireyi Tanmada Kullanlan Ara ve Teknikler :
1 . Bireyin anlattklarna dayanan teknik ve aralar;
Grme : ki kii arasnda srdrlen bir iletiim sreci olarak grme, u amalardan birine ulamay hedefler;
r6; Kaynak kiilerden bilgi toplamak,
r6; Gzlenemeyen tutum ve davranlar konusunda, kiiden szel bilgiler alnmak istenir (personel seimi),
r6; Bireyin kiilik zelliklerini tanma abas,
r6; Bireyin doal geliim sorunlarnn zlmesine yardmc olunur (Psikolojik danma),
r6; Gerektiinde ev ziyaretleri (daha ok dinletici ve gzlemci olmaldr) yaplr. (renci ve evresine ilikin bilgiler edinmek iin),
renci Tanma Fii : renci kiisel dosyasnda yer almas gereken bilgilerin bir blm, ksa srede, tanma fii araclyla rencinin kendisinden veya velisinden salanabilir. Cevaplarn gvenilir olmas iin rencinin gveni salanmaldr. Fiin doldurulduu tarih, rencinin fotoraf, kimlii, veli ev adresi, ekonomik durumu, bedensel geliimi, duygusal geliimi, ilgileri, gelecee ynelik planlar, mesleki eilimi, okul eitimi, kazan durumu, okul d etkinlikleri yanstabilecek biimde dzenlenebilir.
zgemi : Bireyin kendini anlatt yaam, benlik algs(kendini nasl grd), istek ve zlemleri aa kar (katarsis=boalma). Uygulayana gven duymas salanmal, sonra uygulanmaldr.
stek Listesi : Bireyin doyurulmam ihtiyalarn, umut ve beklentilerini ortaya koymak amac ile dzenlenen sorulardan oluur. Sorular daha ok dsel durumlar ierir. rnein; istediiniz kadar para olsayd ne yapardnz? Eitsel sorular, mesleki eilimlerin neler olduu anlalabilir.
Zaman izelgesi : Zamann iyi kullanm, baarya giden yol. rencinin zamann iyi kullanmas amacyla gnn saatlerine blnm bir sayfaya gsterdii etkinliklerin trn sreleriyle birlikte yazaca bir izelgedir. Beden ve ruh salna ilikin ipucu elde edilebilir.

Saat Gsterdii Etkinliin Tr Etkinlie Ayrd Zaman Etkinlie likin DuyguDnceler
-- ---------------- ------------- --------------
-- ---------------- ------------- --------------
Problem Tarama Teknii : Bu yolla rencileri zen ya da dndren sorunlarn saptanmas sz konusudur. Konular belli gruplara ayrlr. renci Sorunlarn saptamak amacyla kimlik yazlmasna gerek yoktur. Gruptaki rencilerin en ok tekrarladklar problem okulda yaanan problemlerdir.
An Defteri (Gnlk) : Bireyin znel yaantlarnn yazld bir defterdir. Bireyin izni olmadan yararlanlmamaldr.
Anket : En ok kullanlan teknik ve aralardan biridir. Geerlilik ve gvenilirlii dk ama kolay ve ekonomiktir. rnein; rencinin ve ailesinin kimlii, renim durumu, meslei, geimi gibi.

Anketin Hazrlanmas :
1. Anketin konusu, amac saptanr.
2. Ankete; amacn elde edilecek bilgilerin nerede kullanlacan belirten bir aklama konur.
3. Ak ulu (doldurmal) ve kapal ulu (semeli) sorulardan hangisiyle anket konusunun dile getirilecei belirlenir.
4. Sorular gruplanr ve genelden zele doru sralanr. rnein; nce liseden sonra reniminizi srdrmek istiyor musunuz? Sonra liseyi bitirdikten sonra hangi okula gitmek istiyorsunuz? Gibi.
5. Anket fazla uzun olmamaldr.
6. Ak, anlaml bir dille yazlmaldr. Geerliliin salanmas iin anketi yantlayanlardan bir blm ile grme yaplabilir. Baz anketler asl gruba verilmeden nce n deneme amac ile bir baka gruba uygulanmaldr. Geersiz sorulardan arndrlmaldr.
Gzlem : Gzlem, rencinin davrannn oyun alan, iyeri, snf, arkada ve aile evresi gibi, yaad deiik ortamlarda izlenerek grlenlerin yazlmas ve bu gzkenlerden yararlanlarak bir yargya varlmas demektir. 2 tr olur: Balantsal Gzlem (nceden saptanm bir ama ve plan yoktur), Dzenli Gzlem (Nelerin, niin, ne zaman, nerede, kim tarafndan ve nasl gzleneceinin nceden planlanmas sonucu gerekletirilen gzlemdir).
Gzlem rencinin doal tepkilerinin yer ald ortamda yaplmaya allr. En iyisi aynal pencere arkasndan gzlemlenmesidir.
Gzlem Srasnda unlara Dikkat Edilir:
1. ncelenecek davrann tm zellikleri gzlemden nce saptanr. Gzlemci, bu zelliklerin bir listesini gzlem srasnda elinde bulundurmaldr.
2. Bireyin davranlarn deitirmemesi iin, gzlendii kendisine sezdirilmemeye allr.
3. Gzlemci taraf tutmaz. Kendi kiisel eilimlerini gzleme katmaz.
4. Gzlemden elde edilen sonular, hemen not edilir.
5. Gzlemci her eyi tespit etmek yerine, anlaml ve belirleyici davranlar saptar.
6. Bir davrana ilikin bir yargya varmak amacyla yaplan gzlemler, tek bir durum iinde deil, yeterince deiik ortamlarda yinelenir.
7. Gzlem sonularnn doruluu br aralarla kontrol edilir.
Ama: Gzlenen kiiye zg normal ve normal d davranlar saptayarak,bireyin kiiliinin zengin bir tanmn yapmaktr.
Olay Kayd (Anektod) : Gzlem verilerinin kaydedilmesi.
r6; Gzlenen rencinin ad, soyad, numaras, snf, ubesi,
r6; Gzleyenin ad, soyad, nvan,
r6; Olayn getii yer, zaman,
r6; Olayn betimlenmesi (tasfiri),
r6; Gzleyenin yorumu,
r6; Gzleyenin nerisi.
Saptanan olaylarn zeti, daha sonra, rencinin kiisel dosyasna ilenir. Zaman geirilmeden gzlem sonularnn yazlmas gerekir. Daha sonra d rnleri karabilir.
aretleme Listesi Teknii : Bu teknikte yaplan i, bir seri betimleyici ifade ya da sfat yazmak, sonra da derecelemeyi yapacak kimsenin, dereceleyecei kimseyi betimleyene ifadelerin karsna bir (X) iaret koymasn istemektir. aretleme ileminden sonra sfatlar iin (-1) vermek suretiyle sonular deerlendirilir. rnein; Bir grup rencinin alkanlk yznden deerlendirilmesi istenirse, bu nitelik iin farkl dereceleri ifade eden 5 ifade yazlr:
- ok az gayret sarfeder,
- ok kere iini bitirmez,
- steneni yapar ama fazlasna gayret etmez,
- Dzenli alr, bazen istenenden fazlasn yapar
Kimdir Bu? Teknii : Her rencinin baat kiilik zellikleri belirlenir. Bu yntem bir kimsenin iinde bulunduu grubun dier yeler tarafndan nasl grldn belirlemek iin kullanlr.
Davran Betimlemesi rnei :
1 - Her yerde kendini gsterme abas iindedir.
2 - Daima sessizce bir kede oturur, soru sorulmadka konumalara katlmaz.
3 - Derse hep ge gelir.
4 - ok temiz ve itinal giyinir.
5 - ok heceli konuur, orjinal ve deiik fikirler ortaya koyar.
renciler belli bir betimlemeye uyan arkadalarnn adlarn da yazabilirler. Bir betimleme iin birden fazla isim kullanlabilecei gibi bir kimsenin adnn birden fazla betimlemenin yanna yazlmas sz konusudur. Birey kendi adnda uygun grd davranlarn karsna yazabilir. Betimleme Listesi; aka ifade edilmi herkesin gzlemine ak davranlardan olumaldr. etelenerek deerlendirilir.
Sosyometri (Sosyal liki lei) : Bir grubun sosyal dokusunu, yeler arasnda yerlemi olan ilikilerin yapsn saptamak iin kullanlan teknie denir. Bu teknik renciler birbirlerini yeterince tandktan sonra uygulanr. Uygulayclara sevgi ve gven duymalar gerekir.
rnek : Bo bir kada tarih atlr. Kii kendi adn yazar ve 1.2.3. derecede kimlerle birlikte olduunu yazar. Sonuta, kmeyi oluturan rencilerin herbirinin kme ii toplumsal ilikileri ortaya konur.
Rol Datm Teknii (Temsil Edilecek Yollar) : Kral, kralie, iyilik perisi, arabulucu, neelendirici, yalanc, iki yzl, kendini beenmi, ara bozucu, herkesi sevip yardm etmek isteyen, drst, gvenilir, yalnz, kimseyle ilikisi olmayan, zorba, oyun bozan, mzk, gzel konuan v.b.
Bu teknik r0;Kimdir Bu?r1; teknii gibi, rencilerin belirgin zelliklerini dolayl yolla ortaya karmaya yarayan bir baka tekniktir. Bunun iin; belli tiplerin tannmasna yol aacak bir oyun seilir. Oyun rencilere okunur. Rol temsil eden adn nndeki bo yere rolleri en iyi yapabilecek rencilerin adnn yazlmas istenir. Tablo hazrlanr, etele hazrlanr. Sonunda her renciye ilikin olarak elde edilen bu bilgiler, rencilerin olumlu ve olumsuz baz kiilik zelliklerinin tannmasna yardm etmi olur. Sonular gizli tutulur; yeterince tannmaldr.
Toplumsal Oyun (Sosyodrama) : Oyun tekniklerinden yararlanlarak kiilerle insan ilikileriyle ilgili bilin ve beceri kazandrmak iin uygulanan, deneysel eitim tekniidir.
lgi : Kiilerden ok grubun ortak sorunlarna yneltilir. Kiinin br kiilerle kurduu iliki biimi incelenir. Oyuncular kiileri deil belirli tipleri canlandrrlar. rn: Kme yelerine, i arayan bir kiinin nereye, nasl bavuraca aydnlatlarak oynatlarak , kmenin bu ortak sorunu incelemesi salanm olur. Seilecek dier konular; anne-babann snf ziyaretleri, geziye kan renci grubu, retmenin hastalanmas, doktora giden renci v.b. konular olabilir. Sonuta; sorunun elerine ve zm yollarna ilikin bir gr kazanm olur. Toplumsal basknn olmad ortamda ilerini dkerek duygusal gerginliklerinden kurtulurlar. Tm bunlarn sonucu olarak da rencilerin, retmenleri ve arkadalar ile ilikiler gelimi olur.
r6; Toplumsal atmalarn zmnde ,
r6; Kiilerin kendilerini ve bakalarnn deer yarglarn tanmalarnda,
r6; Ortak bir sorun stnde alma gibi toplumsal beceri ve davranlarn gelitirilmesinde etkili olmaktadr,
rencilerin eitli ihtiyalar hakknda bilgi renilir.
Ruhsal Oyun ( Psikodrama- Moreno) :
Oyun hazrlanr.
1. Oyuncular seilir.
2. Sahne hazrlanr.
3. Gzlemciler tespit edilir.
4. Tartma uygulanr.
5. Deerlendirme yaplr.


Yukardaki anlatmnn tm ektedir.
Ayrca Rehberlik Konu anlatm dosyasn da indirmek iin tklayn


Ekli Dosya(lar)
.docx  PDR Ders Notlar PSKOLOJK DANIMANLIK ve REHBERL1.docx (Boyut: 46.71 KB / ndirme: 250)
(Bu Mesaj 06-10-2012 10:17 deitirilmitir. Deitiren : KaRNeC.)
06-10-2012 10:15
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
PDR Ders Notlar Psikolojik Dabmanlk ve Rehberlik Ders Notlar - KaRNeC - 06-10-2012 10:15

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Kpss 2013 Rehberlik Tm Konular Slayt Gsterisi KaRNeC 1 12,104 09-11-2012 07:06
Son Mesaj: serkancel
  htiya Uzaktan Eitim Rehberlik 2012 Videolar ndir KaRNeC 0 4,550 08-10-2012 06:27
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir