escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Kara Kuvvetleri Komutanl Uzman Erba Alm lan retmen Sitesi4169 defa grntlendi.

Kara Kuvvetleri Komutanl Uzman Erba Alm lan

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,204 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Kara Kuvvetleri Komutanl Uzman Erba Alm lan
mage

KARA KUVVETLER KOMUTANLIINDA STHDAM EDLMEK ZERE UZMAN ERBA TEMN EDLECEKTR

2012 YILI KNC DNEM UZMAN ERBA TEMN FAALYET BAVURU KILAVUZU

BRNC BLM

GENEL BLGLER


1. Kara Kuvvetleri Komutanlnn uzman erba ihtiyacn karlamak amacyla personel temin edilecektir. Temin en az lise ve dengi okul mezunu, hlen askerlik hizmetini yapmakta olan veya bavuru tarihi itibaryla terhisinden yl sre gememi olan adaylar arasndan yaplacaktr. Alnacak snf ve branlar TABLO-1’de, faaliyet takvimi TABLO-2`dedir.

2. Adaylar daha nceki yllarda yaplan temin faaliyetlerinden farkl olarak, n bavuru yapm olduklar tarih esas alnarak mracaat ncelik srasna gre faaliyet takviminde (TABLO-2) belirtilen tarihler arasnda arlacaktr (nce mracaat etmek adaylarn lehinedir.). arlacak aday says kontenjana gre belirlenecektir. arlan adaylarn snavlar [Yazl snav, mlakat, n salk ve Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT)] ayn gn sonulandrlarak, sonu tebli edilecek ve baarl adaylar hastaneye sevk edilecektir.

3. Hastane sevk ilemleri iin Ankara`da geici salk kurulu tekil edilmesi halinde, adaylar snavlarn bitiminde bu kurula sevk edilecek ve salk raporu ilemlerini ksa sre ierisinde tamamlamas salanacaktr. steyen adaylar nceden olduu gibi yurt genelindeki 17 asker hastanesinden birisini tercih edebilecektir.

4. Temin edilen ve salk raporu ile gvenlik soruturmas ilemleri olumlu sonulanan adaylarn ubat 2013 dneminden itibaren alacak temel kurslara alnmas planlanmaktadr.

5. n bavurular ve snavlarla ilgili tebli niteliindeki tm duyurular http://www.kkk.tsk.tr genel a adresinden yaplacaktr. Bu nedenle adaylarn, temin faaliyeti boyunca genel a adresinden yaplacak duyurular takip etmeleri nem arz etmektedir.

6. Klavuzun tamamn okumadan evrimii (Online) n bavuru formunu doldurmaynz. Yaplan yanllklardan doacak sonularn tm adaya ait olacaktr.

KNC BLM

BAVURU ESASLARI

1. BAVURU KOULLARI:

a. Trkiye Cumhuriyeti vatanda ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c. Askerlik hizmetini avu, onba veya er olarak yapm veya bavurduu esnada yapyor olmak ve alm yaplacak snf ve branlarda aranan niteliklere sahip olmak,

. Muvazzaflk hizmeti srasnda bavuruda bulunmak veya terhisinden itibaren (3) yl iinde ( 17 Eyll 2009 tarihinden itibaren terhis olanlar) bavuruda bulunmak,

d. 01 Ocak 2012 tarihi itibaryla yirmibe yan bitirmemi olmak (01 Ocak 1987 ve sonraki tarihlerde doanlar),

e. Tablo-1’de yer alan branlar iin aranan nitelikleri tamak (Halen askerlik grevini yapan adaylar hangi kuvvet, snf ve branta olduklarn renmek iin birlik komutanna soracaklar ve buna gre genel ada bavuru ve tercihlerini yapacaklardr. Terhis olan adaylar ise terhis belgelerinde yazl kuvvet, snf ve bran blmlerine bakarak genel ada bavuru ve tercihlerini yapacaklardr.),

f. Asker rencilikle iliii kesilmemi olmak,

g. Trk Silahl Kuvvetlerinde daha nce subay (yedek subay dhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erba olarak istihdam edilmemi olmak,

. Taksirli sular hari olmak zere; affa veya zaman amna uram yahut para cezasna evrilmi ya da ertelenmi ve adli sicilden karlm olsa dahi bir crmden hkml bulunmamak,

h. Trk Silahl Kuvvetlerinin manevi ahsiyetine glge drmemi, askerliin eref ve haysiyeti ile badamayacak eylemlerde bulunmam, tutum ve davranlar ile yasa d siyasi, ykc ve blc ideolojik grleri benimsememi olmak,

. Askerlik hizmeti srasnda; ste hakaret, emre itaatsizlikte srar, mukavemet, amir veya ste fiilen taarruz, fesat ve isyan sular ile 1632 sayl Asker Ceza Kanunu 148’inci maddesinde yazl sulardan hkml bulunmamak,

i. Askerlik hizmetini yapmakta iken mracaat edenler iin Birlik Komutanlklarnca dzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve zeri not alm olmak [rnei KKY 51-3(B) K.K.Uzman Erba Ynergesinde bulunmaktadr],

j. Tm snavlar geen adaylar iin TSK Salk Yetenei Ynetmeliine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden komando uzman erba aday seilenler iin “Komando Uzman Erba Olur, Paratle Atlar”, dier snflar iin “Salam, Uzman Erba Olur” kaytl salk raporu alm olmak,

k. Boy ve kilo oranlar tablosunda belirtilen deerler ierisinde bulunmak (Adaylarn en az 164 cm, en fazla 210 cm boyunda olmalar ve TABLO-3’deki boy-kilo snrlar iinde bulunmalar gerekmektedir. Adaylarn boy uzunluu ayakkabsz olarak plak ayakla llmektedir.),

l. Tm snavlar geen adaylar iin gvenlik soruturmas uygun olmak.

NOT: 1. TABLO-1’den aranan nitelikleri tam olarak okuyunuz ve artlarnz hangisine uyuyorsa o snf ve brana bavurunuz.

2. Bavuruda bulunan adaylarn bavuru artlarn tamadklar anlaldnda veya evraklarnn eksik/yanl olduu tespit edildiinde snavn hangi aamasnda olursa olsun ilemleri iptal edilecektir.

2. N BAVURULARIN YAPILMASI LE LGL HUSUSLAR:

a. Adaylar n bavurularn 17 Eyll 2012 tarihinden, 10 Ekim 2012 saat 17.00’a kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlnn http://www.kkk.tsk.tr genel a adresinden evrimii olarak yapacaktr.

b. Adaylarn evrimii bavuru formunu doldurmalarn mteakip en son aamada, her bir aday iin Aday Numaras otomatik olarak bilgisayar tarafndan verilecek ve adaylarn bavurular bu aday numaralar ile bavuru merkezinde kayda girecektir. n bavurunun tamamlanmasn mteakip btn ilemlerde bu aday numaras kullanlaca iin, adaylarn bu numaralar kaydederek muhafaza etmeleri nem arz etmektedir. evrimii Bavuru Formu T.C.Kimlik Numaras, Ad, Soyad ve Aday Numaras bilgileri girilmek suretiyle son mracaat tarihine kadar gncellenebilecektir.

c. Genel a ortam dnda dileke, mektup vb. yntemlerle yaplacak n bavurular kabul edilmeyecek, bu dilekelere cevap verilmeyecek ve ilem yaplmayacaktr.

NOT: http://www.kkk.tsk.tr genel a adresi zerinden yaplacak bavurular n bavuru niteliinde olup, adaylar bu bavuruya istinaden snavlara planlanacaktr. Adaylarn asl bavurusu (Bavuru artlarnn uygunluu ve belge kontrol) kayt kabul aamasnda ve snavlar (Yazl snav, mlakat, n salk ve FKYT ) srecinde yaplacaktr. Bu aamada bavuru artlarn tamadklar anlalan veya evraklarnn eksik/yanl olduu tespit edilen adaylarn ilemleri iptal edilecektir.

3. BRLK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK LEMLER:

a. Askerlik hizmeti srasnda bavuruda bulunacak adaylar iin birlik komutanlklar ve kurum amirliklerince, rnei KKY 51-3(B) K.K.K.Uzman Erba Ynergesinde bulunan nitelik belgesi, ilgi ynergenin EK-’sinde belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna gre doldurulacak, mteakiben nitelik belgesi ve kontrol formu onaylanarak mhrlenecek ve zarflanacaktr. Nitelik belgesi adaylar tarafndan, kapal ve mhrl zarf ierisinde snavlara gelirken getirilecektir.

b. Snav tarihleri datm iznine denk gelen adaylar iin nitelik belgesi, acemi eitimi grdkleri eitim birlii tarafndan doldurulacaktr. Acemi birliinde eitimi devam eden adaylar iin nitelik belgeleri, bulunduklar eitim birlii tarafndan verilecektir.

c. Askerlik hizmeti devam eden adaylara;

(1) Nfus czdanlar verilecek, adaylarn nfus czdan ve askeri kimlik belgeleri ile snavlara katlmalar salanacak,

(2) Snavlar ve salk raporu ilemleri sresince yllk izinlerine mahsuben izin verilecektir.

4. N BAVURUSU KABUL EDLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

n bavurusu kabul edilen adaylara uygulanacak snavlarn tarihi 19 Ekim 2012 tarihinde http://www.kkk.tsk.tr genel a adresinden tebli niteliinde yaymlanacaktr. Adaylara posta ile tebligat yaplmayacaktr.

NC BLM

ADAYLARA UYGULANACAK SINAVLAR VE FAALYETLER

1. SINAVLAR VE FAALYETLER:

n bavurusu kabul edilen adaylar, 31 Ekim - 28 Kasm 2012 tarihleri arasnda K.K.Per.Tem.Mrk.k.l (Cebeci/Ankara)nda aada belirtilen snav/aamalardan geecektir.

a. Yazl snav,

b. Kayt Kabul Faaliyeti,

c. Mlakat,

. n Salk Kontrol,

d. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT).

2. YAZILI SINAV UYGULAMA ESASLARI:

a. Uzman erbalk iin mracaat eden adaylardan n bavurusu kabul edilenler yazl snava alnacaktr.

b. Yazl snavda; T.C. nklap Tarihi ve Atatrklk, matematik ve kompozisyon konularndan toplam yedi soru sorulacaktr.

3. KAYIT KABUL FAALYETNN UYGULAMA ESASLARI:

a. Adaylarn snavlara gelirken getirecekleri belgeler teslim alnacak ve bavuru artlarn tayp tamad kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve bavuru artlarn tamayan adaylar mteakip aamalara alnmayacaktr.

b. Adaylarn Kayt Kabul aamasnda teslim ettii belgeler iade edilmeyecek, saklama sresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adaylarn diploma, sertifika, vb. belgelerin asllarn teslim etmemeleri nem arz etmektedir.

c. Snavlara arlan adaylar aada belirtilen belgeleri [Aada belirtilen sraya uygun (1’inci bent stte) olacak ekilde[ yarm kapakl pembe karton dosyaya takl olarak getireceklerdir. Belgeler effaf poetlere konulmayacaktr. Dosyann kapana kurun kalem ile aday numaras, ad, soyad ve tercih ettii snf/bran (Piyade Komando, stihkam, Muhabere, Topu vb.) yazlacaktr.

(1) Nfus Czdan Fotokopisi: Adayn kendisine ait nfus czdannn asl (Askerlik hizmetine devam eden adaylar dhil) ve bir adet fotokopisi, anne, baba (vefat edenler hari) evli ise eine ait fotorafl nfus czdannn fotokopisi (Nfus czdan sureti ve nfus kayt rnei kabul edilmez).

(2) Asker Kimlik Fotokopisi: Askerlik hizmetine devam eden adaylar iin asker kimliinin fotokopisi.

(3) Acemi birliinde askerlik hizmetine devam eden adaylar iin snf ve branlarn belirten birlik komutanndan onayl bir yaz.

(4) Vukuatl Nfus Kayt rnei: Adayn kendisine ait 17 Eyll 2012 ve daha sonra alnm baba, anne ve kardeleri ile evli ise ei ve varsa ocuklarn da gsteren, dnceler ve aklamalar blmn de ieren “Vukuatl Nfus Kayt rnei”.

(5) Lise Diplomasnn;

() Asl (adayn yannda olacaktr) ve bir adet fotokopisi getirilecek veya,

() Lise diplomas faklte/yksekokulda olan adaylar, lise diplomasnn fotokopisini mezun olduu faklte/yksekokul renci ilerine onaylatarak getirecek (Mezun olduu lise mdrlne de onaylatlabilir) veya,

() Lise diplomasn kaybeden/elde edemeyen adaylar, lise diplomasnda bulunan tm bilgileri ierecek ekilde lise mdrlklerinden onayl diploma kayp belgesinin asln getirecektir.

(6) Yksek okul mezunlar iin lise diplomas (“e”bendinde belirtildii ekilde) ile birlikte;

() Mezun olduu yksek okul diplomasnn asl (adayn yannda olacaktr) ve bir adet fotokopisi veya,

() Yksek okul diplomasnn noter onayl sureti (adayn yannda olacaktr) ve bir adet fotokopisi veya,

() Yksek okul diplomasnn yksek okul onayl sureti getirilecektir.

(7) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitirenler;

() Terhis belgesinin asl (adayn yannda olacaktr) ve bir adet fotokopisini veya,

() Terhis belgesinin nl-arkal fotokopisini Askerlik ubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysz fotokopi ve “Askerlik Durum Belgesi” kabul edilmez).

(8) Ehliyet: ofr branlarn tercih eden adaylar Tablo-1’de istenilen snf ehliyeti veya Kurs Bitirme Sertifikasnn asllar (adayn yannda olacaktr) ile birer adet fotokopisini getireceklerdir.

(9) Asker Ehliyeti: ofr branlarn tercih edip askerlik grevine devam eden adaylar askeri ehliyetinin birlik komutan onayl fotokopisini getireceklerdir. ofr branlarn tercih edip terhis olan adaylar, askeri ehliyetinin (varsa) fotokopisini de getirebilirler.

(10) Nitelik Belgesi (Kapal ve Mhrl Zarf iinde): Halen silah altnda bulunan adaylar iin KKY 51-3(B) K.K.K. Uzman Erba Ynergesi EK-’sinde belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna gre tanzim edilen nitelik belgesi (TABLO-3), nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapal, mhrl zarf ierisinde olacaktr. Nitelik belgesine adayn kuvveti, snf ve bran da yazlacak, ak olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Snav tarihleri, datm iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eitimi grdkleri eitim birliinden alacaklardr. Acemi birliinde eitim gren adaylar ise nitelik belgelerini bulunduklar eitim birliinden alacaklardr.

(11) Varsa bonservis, baar belgesi asllar ve fotokopileri.

(12) Adayn kendisine ait 16 adet vesikalk fotoraf getirilecektir (4 tanesi dosyasnda kalacak, 2 tanesi hastene sevk belgesi ile 1 tanesi snav kartnda kullanlacak, 10 tanesi adayn zerinde kalacak ve salk raporu iin hastanede kullanlacaktr.).

(13) Gvenlik soruturmas ve ariv aratrmas formu (TABLO-4).

4. MLAKAT UYGULAMA ESASLARI:

a. Mlakat, adaya gre deien, yeterli bir zaman ierisinde bir oturum ile adayn gemii, kiilii, psikolojik yaps, kendini ifade edebilme yetenei ve askerlik mesleine n yeterliliin tespiti gibi konularn deerlendirildii planl bir grmedir. Mlakat, personel temininde adayda bulunmas gereken ve testlerle ortaya karlmas mmkn olmayan niteliklere, adayn sahip olma durumunu tespit etmek maksadyla, mlakat kurulu ile aday arasnda yz yze, szl iletiim eklinde, soru ve cevap yntemi uygulanarak gerekletirilir.

b. Mlakat, kayt kabul aamasndan sonra ayn gn uygulanacaktr.

c. Mlakatta asgari geer not 40 puan zerinden 28’dir (100 puan zerinden 70’tir.). Bunun altnda not alan adaylar elenmi saylacaklardr.

5. N SALIK KONTROLNN UYGULAMA ESASLARI:

a. n salk kontrol; salk personeli (tabip ve di tabibi) ve snav uygulama subaylar tarafndan yaplacaktr.

b. Muayene srasnda adaylarn TSK Salk Yetenei Ynetmelii ve MY 33-2(B) TSK Personelinin Salk Muayene Ynergesi esaslarna gre genel fiziki kusurlar olup olmad kontrol edilir ve fiziki kabiliyet yeterlilik testi iin gerekli salk kontrolleri yaplarak sonular formun ilgili ksmna kaydedilir. Koullar uygun olanlar fiziki kabiliyet yeterlilik testine alnrlar. n salk semelerinde;

(1) Vcut yaps dzgn, her bakmdan salam ve fiziki grn kusursuz olmak (Gs kafesi ve omurgasnda ekil bozukluu olmamak, a ve renk kr olmamak),

(2) Vcudun herhangi bir yerinde dvme, yank, ameliyat, jilet ve cilt hastalklarndan izler bulunmamak,

(3) Dz taban olmamak,

(4) Kalp, bbrek, karacier rahatszlklar ve tberkloz geirmemi olmak,

(5) Az ve di yaps ile salkla ilgili dier hususlarn TSK Salk Yetenei Ynetmeliinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

(6) TSK Salk Yetenei Ynetmeliinde belirtilen boy ve kilo snrlar iinde olmak, [Adaylarn boy uzunluu ayakkabsz olarak, arlk ise spor ortu/eofman ile llr (TABLO-5)],

(7) Trkeyi kusursuz konumak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak) koullar aranacaktr.

c. Sonulara itiraz eden adaylar iin, Snav Kurul Bakannn bakanlnda, bir snav uygulama subay ve bir doktordan oluan "Nihai Karar Kurulu" tekil edilir. Nihai Karar Kurulu tarafndan yaplan muayenede elenen adaylar, bir daha itiraz hakk bulunmadndan elenir. Komisyonun verdii karar kesin olup, deitirilemez ve itiraz edilemez.

6. FZK KABLYET YETERLLK TESTNN UYGULAMA ESASLARI:

a. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT)nin; nav, mekik ve bomba kousu branlar K.K.Per.Tem.Mrk.K.l (Cebeci/Ankara)nda, 1500 m kou bran ise MEBS Okulu ve Eitim Merkez Komutanl (Mamak/ANKARA)nda n salk muayenesini mteakip, ayn gn ierisinde yaplacaktr.

b. Adaylar Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testine gelirken yanlarnda eofman, ort, spor ayakkabs, nfus czdan, kurun/ tkenmez siyah kalem ile silgi ve kalemtra getireceklerdir.

c. Tm adaylar; mekik, nav ve 1500 m kou veya bomba kousu branlarndan (Puan tablosu TABLO-6’dadr.) deerlendirilecektir. FKYT aklamalar TABLO-7’dedir.

. Adaylar, her bir brantan puan aldklar takdirde baarl saylacaktr. Bir veya daha fazla brantan puan alamayan adaylar elenecektir. Elenen adaylarn ayn gn ierisinde elendikleri bran/branlardan bir defa not ykseltme snavna girme haklar vardr.

d. Adaylarn FKYT notu, her bir brantan aldklar notlarn toplamnn bran saysna blnmesiyle elde edilecek ortalama puandr.

e. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testlerine katlacak adaylar herhangi bir salk sorununun olmadn beyan ve kabul etmi saylacaklar ve snavlar sresince meydana gelebilecek herhangi bir salk sorununda sorumluluk tamamen adaylarn kendilerine ait olacaktr.

7. SALIK KURULU MUAYENES LEMLER:

a. Adaylarn snavlar ayn gn sonulandrlarak, sonu adaylara tebli edilecek ve baarl olan adaylar “Uzman Erba Olur/Olamaz, Komando Olur/Olamaz, Paratle Atlar/Atlayamaz” kararl rapor almak zere asker hastanesine sevk edilecektir.

b. Hastane sevk ilemleri iin Ankara`da geici salk kurulu tekil edilmesi halinde (Bu konudaki almalar devam etmektedir.), adaylar snavlarn bitiminde bu kurula sevk edilerek salk raporu ilemleri ksa sre ierisinde tamamlanabilecektir.

c. steyen adaylar nceden olduu gibi yurt genelindeki 17 asker hastanesinden birisini tercih edebilecektir. Komando branna mracaat edip “Uzman Erba Olur, Komando Olamaz veya Paratle Atlayamaz” kararl rapor alan adaylar, tercihlerinde olmas halinde dier snflara yerletirilebilecektir.

. Hastaneden olumsuz rapor alan ve itiraz etmek isteyen adaylarn, n rapor tarihinden itibaren otuz (30) gn ierisinde yeniden sevk edilmek zere 2 adet fotoraf ve 2 adet nfus czdan fotokopisi ile;

(1) Ankara’daki bir asker hastanesinde muayene olmak isteyenler ahsen (Sevk belgesi elden verilecektir.),

(2) Ankara dndaki bir asker hastanesinde muayene olmak isteyenlerin dileke ile (Ak adres ve telefon numaras belirtilecek, bu durumda olan adaylarn sevk belgesi posta ile adresine gnderilecektir.) K.K.Per.Tem.Mrk.K.l (Cebeci/Ankara)na mracaat etmeleri gerekmektedir.

d. Adaylar tarafndan gnderilecek evraklarn postada kaybolmayacak ekilde (adeli taahhtl vb.) gnderilmesi, adaylarn hak kaybna uramasn engelleyecektir.

8. DEERLENDRME:

a. Yaplacak snavlar sonucunda baarl olan adaylar, elde ettikleri snav sonu puanna gre en yksekten en de doru sralanacaktr. Adaylar, puan en yksekten balanmak suretiyle ncelikle idarenin ihtiyalar, mteakiben adaylarn tercihleri dikkate alnarak kontenjanlar dorultusunda asil/yedek olarak yerletirilecektir. evrimii n bavuru formunda ilgili blm “Evet” olarak iaretleyen adaylar, baar puanlar esas alnarak idarenin uygun grd, kontenjan bo kalan snf ve branlara yerletirileceklerdir.

Bu kapsamda; Komando bran iin salk raporu alacak adaylar “Uzman Erba olur, Komando Olamaz veya Paratle Atlayamaz” kararl rapor almalar halinde, yukarda belirtilen esaslar dahilinde dier snflara yerletirilebilecektir.

b. Snavlarn deerlendirilmesi 100 tam puan zerinden yaplr. Bu puann; %30’unu yazl snav, %40’n mlakat, %30’unu FKYT notu oluturur.

9. SINAV SONULARININ LANI:

Yaplan snavlar sonucunda; snflandrma sonularn ieren asil/yedek aday listesi, tm adaylarn salk raporu ilemlerinin tamamlanmasndan sonra (Muhtemelen 15 Ocak 2013 tarihinden sonra) http://www.kkk.tsk.tr genel a adresinden yaymlanacaktr.

DRDNC BLM

N BAVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

1. N BAVURU SIRASINDA DKKAT EDLECEK KONULAR:

a. Adaylar bavuru artlarnda belirtilen koullarn tamamna uygun olmak zorundadr.

b. evrimii n bavuru formunda doldurulmas gereken btn blmler tam ve doru olarak doldurulmaldr.

c. Adaylarn yazma adresleri ile telefon numaralarn tam ve eksiksiz olarak doldurmalar gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodunu doru olarak doldurmaldr.

. evrimii n bavuru formunda adaylarn doldurduklar bilgilerin doruluundan ve sonrasnda doabilecek hukuki meyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatal olduunun tespit edilmesi hlinde aday elenmi kabul edilecek ve ilemleri iptal edilecektir.

e. Temin faaliyet takvimi gerekli grldnde idarece deitirilebilecektir.

2. UZMAN ERBA EVRM (ONLNE) N BAVURU FORMU DOLDURMA TALMATI:

Adaylar aada aklanan Bavuru Formu doldurma talimatn iyice okuyup anladktan sonra “EVRM (ONLNE) BAVURU FORMU”nu tklayarak dolduracaklardr.

a. KMLK BLGLER:

(1) T.C.KMLK NUMARASI:

T.C. Kimlik numaranz (11 haneli) tam ve doru olarak yaznz. “Bavuru Gncelleme” safhasnda T.C. Kimlik numaras deitirilemeyeceinden ve “Aday Numaram Unuttum” seenei seildiinde T.C. Kimlik numaras sorulacandan bilginizi hatasz olarak giriniz.

(2) ADI:

Adnz ilgili kutucua byk harflerle yaznz. Adnz yazmanz iin bu alanda 20 harflik bir yer ayrlmtr. Birden fazla adnz varsa, nfus czdannzda olduu gibi, dier adnz arada bir boluk brakarak yaznz. sim veya isimlerinizi yazdnzda ilgili alana smamas durumunda, birinci adnz ak olarak sd kadaryla, ikinci adnz bir boluk brakarak ba harfini yaznz. “Bavuru Gncelleme” safhasnda ad bilgisi deitirilemeyecektir.

(3) SOYADI:

Soyadnz ilgili kutucua byk harflerle yaznz. Soyadnz yazmanz iin 25 harflik bir yer ayrlmtr. Nfus czdannzda olduu gibi, soyadnz ilgili kutucua sd kadar yaznz. Birden fazla soyadnz varsa, srasyla arada bir boluk brakarak yaznz. “Bavuru Gncelleme” safhasnda soyad bilgisi deitirilemeyecektir.

(4) BABA ADI:

Babanzn adn veya adlarn ilgili kutucua, size ait nfus czdannzdaki kayda uygun olarak byk harflerle yaznz.

(5) ANNE ADI:

Annenizin adn veya adlarn ilgili kutucua, size ait nfus czdannzdaki kayda uygun olarak byk harflerle yaznz.

(6) DOUM TARH:

Nfus czdannzda yazan veya dzeltilmemi nfus kaydna gre olan doum tarihinizi gn/ay/yl olarak ilgili blmden bularak seiniz.

(7) DOUM YER L:

Nfus czdannzn “doum yeri” blmnde yazl olan ili, ilgili blmden bularak seiniz.

(8) DOUM YER LE:

Nfus czdannzn “doum yeri” blmnde yazl olan ileyi, ilgili blmden bularak seiniz.

(9) NFUSA KAYITLI OLDUU L:

Nfus czdannzn “nfusa kaytl olduu” blmnde yazl olan ili, ilgili blmden bularak seiniz.

(10) NFUSA KAYITLI OLDUU LE:

Nfus czdannzn “nfusa kaytl olduu” blmnde yazl olan ileyi, ilgili blmden bularak seiniz.

(11) NFUSA KAYITLI MAHALLE/KY:

Nfus czdannzn “nfusa kaytl olduu” blmnde yazl olan mahalle/ky, ilgili blme yaznz.

(12) CLT NUMARASI:

Nfus czdannzn “Cilt No” blmnde yazl olan rakamlar ilgili blme yaznz. “Aday Numaram Unuttum” seenei seildiinde cilt numaras sorulacandan bilginizi hatasz olarak giriniz.

(13) ALE SIRA NUMARASI:

Nfus czdannzn “Aile Sra No” blmnde yazl olan rakamlar ilgili blme yaznz. “Aday Numaram Unuttum” seenei seildiinde aile sra numaras sorulacandan bilginizi hatasz olarak giriniz.

(14) SIRA NUMARASI:

Nfus czdannzn “Sra No” blmnde yazl olan rakamlar ilgili blme yaznz. “Aday Numaram Unuttum” seenei seildiinde sra numaras sorulacandan bilginizi hatasz olarak giriniz.

(15) MEDEN HAL:

Evli olanlar “EVL”, bekr olanlar “BEKR”, dul olanlar ise “DUL” seeneini iaretleyecektir.

Kimlik bilgileri ile ilgili blm bitti. Ltfen “ileri” yazan blm tklayarak aile bilgilerinin doldurulmas ile ilgili blme geiniz…

b. ALE BLGLER:

(1) BABA MESLE:

Babanzn (sa veya vefat) mesleini ilgili blmden seiniz.

(2) ANNE MESLE:

Annenizin (sa veya vefat) mesleini ilgili blmden seiniz.

(3) BABA ETM DURUMU:

Babanzn (sa veya vefat) renim durumunu ilgili blmden seiniz.

(4) ANNE ETM DURUMU:

Annenizin (sa veya vefat) renim durumunu ilgili blmden seiniz.

(5) GAZ VEYA EHT OCUU MUSUNUZ ?:

Bu alana gazi ve ehit ocuu iseniz “EVET”, deilseniz “HAYIR” seeneini iaretleyiniz.

Aile bilgileri ile ilgili blm bitti. Ltfen “ileri” yazan blm tklayarak iletiim bilgilerinin doldurulmas ile ilgili blme geiniz…

c. LETM BLGLER:

(1) SREKL KAMET ADRES:

Hlen ikamet edilen (Oturduunuz) adresinizi tam ve doru olarak yaznz.

(2) POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doru olarak yaznz. Bilmiyorsanz en yakn PTT ubesinden reniniz.

(3) L:

lgili alandan ikamet edilen ili seiniz.

(4) LE:

lgili alandan ikamet edilen ileyi seiniz.

(5) TELEFON NUMARASI (CEP):

En ksa zamanda ulaabileceimiz size veya bir yaknnza ait cep telefonunun numarasn 10 haneli tam ve doru olarak yaznz. Cep numaranz yok ise size ulaabileceimiz baka bir telefon numarasn yaznz.

(6) TELEFON NUMARASI (EV):

Size en ksa zamanda ulaabilmemiz maksadyla; 10 haneli ev telefon numaranz (Alan kodunu belirterek) yaznz. Ev numaranz yok ise size ulaabileceimiz baka bir telefon numarasn yaznz.

letiim bilgileri ile ilgili blm bitti. Ltfen “ileri” yazan blm tklayarak eitim bilgilerinin doldurulmas ile ilgili blme geiniz…

. ETM BLGLER:

(1) ETM DURUMU (LSE VE DENG OKUL):

Eitim durumunuzu belirleyen size uygun alan seiniz. Lise ve dengi okul ise lise trn ve lise blmn ilgili alandan seiniz.

(2) ETM DURUMU (N LSANS VE MYO):

Eitim durumunuz n lisans ve MYO ise, size uygun alan seiniz. Lise trn, lise blmn, n lisans/MYO ad ve blmn ilgili alandan seiniz. Hlen Meslek Yksekokulunda reniminize devam ediyorsanz iaretlemeyiniz.

(3) ETM DURUMU (NVERSTE):

4 yllk veya daha uzun sreli niversite/faklte mezunu iseniz, size uygun alan seiniz. Lise trn, lise blmn, niversite ad ve blmn ilgili alandan seiniz. Lisans mezuniyet notunuzu ve lisans mezuniyet tarihini ilgili alana yaznz. Hlen 4 yl ve daha fazla sreli niversite/fakltede reniminize devam ediyorsanz iaretlemeyiniz.

(4) EHLYET:

Sahip olduunuz Src Belgesinin snfn ilgili blmden seiniz. Src Belgesi almak iin bavuruda bulunduysanz ve hlen belgenizi almadysanz kodlama yapmayacaksnz. Src Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktr.

Eitim bilgileri ile ilgili blm bitti. Ltfen “ileri” yazan blm tklayarak askerlik bilgilerinin doldurulmas ile ilgili blme geiniz…

d. ASKERLK BLGLER:

(1) ASKERLK STATS:

Askerlik hizmetini hangi statde yapyor veya yaptysanz onu seiniz.

(2) ASKERE SEVK (BALAMA) TARH:

Mracaat tarihinde, halen silhaltnda bulunan adaylar, askerlik ubelerinden askere sevk belgesini aldklar tarihi gn/ay/yl olarak ilgili blmden seeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafndan iaretlenecektir. Bilmiyorsanz Askerlik ubesinden rendikten sonra bavurunuzu yapnz.

(3) TERHS TARH:

Askerlik ubesinden aldnz terhis belgenizde yazl olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gn/ay/yl olarak ilgili blmden seilecektir. Hlen silhaltndaysanz bu blm iaretlemeyiniz.

(4) TERTB:

Askerlik hizmeti ile ilgili uzun veya ksa dnem tab olduunuz tertip yl ve numaranz yaznz (rnek:1990/4, K/D 329).

(5) GREV YAPTIINIZ KUVVET:

Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapyor veya yaptysanz ilgili kuvveti seiniz.

(6) ASKERLK YAPTII SINIF:

Askerlik hizmetinizi hangi snfta yapyor veya yaptysanz ilgili blmden seiniz.

(7) ASKERLK YAPTII BRAN:

Askerlik hizmetinizi hangi branta yapyor veya yaptysanz ilgili blmden seiniz.

(8) RTBENZ:

Askerlik hizmetini erba ve er olarak tamamlam olanlarn terhis belgesinin “Rtbesi” hanesinde belirtilen rtbedir. Hlen silhaltnda iseniz bulunduunuz rtbeyi seiniz.

(9) BRLK ADRES:

Hlen silhaltnda bulunan adaylar, birlik adresini tam ve doru olarak yaznz.

(10) BRLK L:

lgili blmden birlik ilinizi seiniz.

(11) BRLK LES:

lgili blmden birlik ilenizi seiniz.

Askerlik bilgileri ile ilgili blm bitti. Ltfen “ileri” yazan blm tklayarak tercih bilgilerinin doldurulmas ile ilgili blme geiniz…

e. TERCHLER:

(1) TERCH ETT SINIF/BRANLAR:

Tercih ettiiniz snf/branlar ilgili blmden seiniz ve iaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan branlar iaretleyiniz (TABLO-1’E BAKINIZ).

(2) TERCH DII YERLETRLMEY KABUL EDYORUM :

Adaylarn TABLO-1’de belirtilen snf ve branlardan tercih ettikleri snf ve bran kontenjanlarnn dolmas halinde, “Tercih D Yerletirilmeyi Kabul Ediyorum” seeneini iaretleyen adaylar, tercihlerinin dnda idarenin uygun grd dier snf ve branlara yerletirilebileceklerdir. Bu nedenle baka snf ve branlara yerletirilmek isteyen adaylar “EVET”, istemeyen adaylar ise “HAYIR” seeneini iaretleyecektir.

(3) ADL KAYIT:

(a) Hakknzda adli sicilinizde grlmyor olsa dahi herhangi bir sutan adli veya askeri yargya ait mahkeme karar var mdr? Herhangi bir mahkeme karar olanlar “EVET”, mahkeme karar olmayanlar “HAYIR” seeneini iaretleyecektir. (Varsa mahkeme karar/kararlarnz snavlara gelirken mutlaka yannzda getiriniz.).

(b) Bavurunuzdan itibaren geliebilecek mahkeme ilemleriniz ile ilgili olarak bilgi ve belgeleri taahhtl posta ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lna en ksa sre ierisinde ulatrnz.

© Yukarda belirtilen hususlar yerine getirmediiniz ve idare tarafndan daha sonra aksi tespit edilmesi durumunda ilemleriniz hangi safhada olursa olsun adaylnz sonlandrlacaktr.

(4) SINAV MERKEZ TERCH:

Snavlar ayn gn ierisinde Ankara’da (Tek merkezde) icra edilecektir.

NEML NOT:

1. evrimii n Bavuru formunu eksiksiz, tam ve doru olarak doldurduktan sonra onay sayfasndaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” dmesine basnz.

2. Bavuru bilgileri sayfann bilgisayar ktsn alp saklaynz.

3. Mevcut bavuru bilgilerinizi “Bavuru Sorgulama” seeneini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

4. Bilgilerinizde deiiklik olduu takdirde, bavuru ana sayfasndan “Bavuru Gncelleme” seeneinden, kaytl bilgilerinizi gncelleyebilirsiniz.

5. Aday numaranz kaybetmeyiniz. darece, adaylarn yazl, ifahen veya bilgi edinme bavurusu yolu ile yapacaklar “Aday Numarasn renme” taleplerine yant verilmeyecektir.

n bavuru esnasnda karlatnz sorunlarla ilgili irtibat numaras:

Telefon : (0 312) 562 11 11 (4739, 4735)

Belgegeer : (0 312) 411 60 50TABLOLAR:TABLO–1
 TEMN YAPILACAK SINIFI BRANLAR Ulamak
iin tklaynz…
TABLO–2
 FAALYET TAKVM Ulamak iin tklaynz…TABLO–3
 NTELK BELGES VE NTELK BELGES KONTROL FORMU Ulamak iin tklaynz…TABLO–4
 GVENLK SORUTURMASI VE ARV ARATIRMASI FORMU Ulamak iin tklaynz…TABLO–5
 BOY
VE KLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulamak iin tklaynz…
TABLO–6
 UZMAN
ERBA FZK KABLYET YETERLLK TEST STANDARTLARI Ulamak iin tklaynz…
TABLO–7
 FZK
KABLYET YETERLLK TEST AIKLAMALARI Ulamak iin tklaynz…
07-10-2012 11:35
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Kara Kuvvetleri Komutanl Uzman Erba Alm lan - KaRNeC - 07-10-2012 11:35

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Gmrk ve Ticaret Bakanl Aktan Personel Alm lan KaRNeC 0 1,126 21-12-2014 10:56
Son Mesaj: KaRNeC
  Diyanet leri Bakanl retmen Alm lan Esra Bayraktar 0 1,255 06-09-2013 07:33
Son Mesaj: Esra Bayraktar
  Bir Garip Personel lan ! KaRNeC 0 1,380 01-09-2013 12:29
Son Mesaj: KaRNeC
  Yap Kredi Bankas Personel Alm lan Yeliz 0 646 25-07-2013 04:40
Son Mesaj: Yeliz

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir