bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan 15 Bin Mehmetik'e Uygulanan Vahet ! retmen Sitesi2321 defa grntlendi.

15 Bin Mehmetik'e Uygulanan Vahet !

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,204 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
15 Bin Mehmetik'e Uygulanan Vahet !
mage

15 bin Mehmetie yaplan bu vahet unutulur mu? Ama maalesef unuttuk. te insann tylerini diken diken eden o katliam...

1918 ylnda Mondros Atekes Antlamas'yla biten Birinci Dnya Sava sonrasnda Msr'da 15 bin Mehmetie yaplan o vahet, sosyal paylam sitelerinin gndeminde geni yer ald.
Beeni ve paylam rekorlar kran bu detay, tarihin tozlu raflarndaki o gizli geree k tuttu.

Bilenlerin byk acyla hatrlad, bilmeyenlerin ise byk bir okla bir trl inanamad bu detay sosyal sitelerde, "Bu unutulur mu? Ama malesef unuttuk" bal ile dikkat ekti.

MEHMETK KR EDLD

1. Dnya Sava sonrasnda Msr'da Seydibesir Kuveysna Osmanl Useray- Harbiye Kamp'nda Mehmetie yaplan bu vahetin sr perdesi halen aydnlatabilmi deil. 1918 ylndan 1920 ylna kadar ngilizler tarafndan yaplan byk ikenceler sonrasnda kampta 15 bin Mehmetik 'krizollu maddenin dkld havuzlarda' srayla havuzlara indirilerek tek tek kr edildi. Bunlarn arasndan da yzlerce Mehmetik feci bir ekilde can verdi.

ARATIRMACI TARHLER BLE BUNU TESPT EDEMED

Konu 1921 ylnda TBMM'de grld ancak o yllardan bu yana hi gndeme gelmedi. 7 yl nce konuyu gndeme getiren ve konuyla ilgili baz almalar yrten CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygn, yaanan bu ac dramla ilgili eitli aratrmalara imza att ancak bu giriimler hedefine ulaamad.

yazete.com Sinan Aygn'e ulat ve konuyla ilgili ok arpc bilgilere ulat.
7 yl nce gndeme alnan bir gelimenin 7 yl sonra tekrar gndeme gelmesinden duyduu memnuniyeti anlatan Aygn, 15 bin Mehmetiin kr edildii ve yzlerce askerin vahice katledildii bu hadiseyi nmzdeki gnlerde TBMM'nin gndemine alnacan, bu konuda bir soru nergesi sunacan ve konunun takipisi olacan aklad.

Aratrmac Yazar Aytun Altndal, bir havuz dolusu asit koyabilmenin mmkn olmadn belirterek, olayla ilgili bilgi ve belgeye sahip olmadn syledi.

Tarihi Yazar Yavuz Bahadrolu da, yaanan hadisenin ok iren olduunu, konunun belgesine ulalmadn ve belgelerin Genelkurmay arivlerinde bulunduunu hatrlatarak, "Genelkurmay arivlerin u ana kadar almamasnn nedeni farkl eylerin ortaya kmamas iindir" yorumunu yapt.

ARATIRMACI YAZAR AYTUN ALTINDAL:

"Bu konudaki belgeler ortada yok. Byle bir olayn nasl olduu ve nasl yaandn belgeleri gremediim iin bir yorumda bulunamyorum. Bilmediim konu hakknda yorum yapmam doru olmaz. Byle bir bilgiye ve belgeye sahip deilim. Bunu ben bilmediysem kimse bilmiyordur. Bu olayda beni dndren bir havuz dolusu asit koyabilmek mmkn deil. Bunlar teknik olarak mmkn olmayan eyler..."

TARH YAZAR YAVUZ BAHADIROLU:

"Bu olayn belgesini bulamadm. ok aratrdm ama yine de bulamadm. Bu ok iren bir hadise nk... Bunu yapmadklar anlamna gelmez ama yaptlar anlamna da gelmez. Genelkurmay arivleri halen ak deil. Bu arivler aldnda baz gerekler ortaya kacak. Arivlerin u ana kadar almamasnn nedeni de farkl eylerin ortaya kmamas iindir."

te 15 bin askerimize krizollu havuzda yaplan byk vahet ve sosyal sitelerde yer alan o ac hatra:

BU UNUTULUR MU ? (Ama malesef unuttuk...)

MISIR'DA OSMANLI ASKERLER TUTULUYORDU

Birinci Dnya Sava'nda ngilizlere, 150 bin askerimiz esir dt. Bu askerlerden bir ksm da Msr'n iskenderiye ehri yaknlarnda bulunan Seydibeir Usare Kamp'na hapsedildi. Kampn tam ad, "Seydibesir Kuveysna Osmanli Useray-i Harbiye Kamp" idi. Bu kampta, 1918'de Filistin cephesinde esir den 16. Tmen'in 48. Alay'na bagl Osmanl askerleri tutuluyordu.

TRK DMANI KESLMLERD

12 Haziran 1920'ye kadar iki yl boyunca her trl ikence, eziyet, ar hakaret ve aalamaya maruz kaldlar. Kamptaki, Trke bilen Ermeni tercmanlarn yalan, yanl evirileri ve kkrtmalar nedeniyle, kamplarn ngiliz komutanlar, azl Trk dman kesilmilerdi.

SAVA BTMT AMA...

Sava bitmiti. Ancak, kamptaki ar koullar nedeniyle lenler dndaki askerleri teslim etmek, ngilizler'in iine gelmiyordu. nk, olas yeni bir savata, bu askerlerin yeniden karlarna kabilecekleri ngilizlerin beyinlerine ilenmiti.
zm toplu katliamd...

KRZOL MADDES KATILDI

Askerlerimiz, mikrop krma bahanesiyle, sng zoruyla dezenfekte havuzlarna sokuldu. Ancak suya normalin ok zerinde krizol maddesi katlmt.

Mehmetik, daha ayan soktuunda, ar krizol maddesi nedeniyle halanyorlard. Ancak ingiliz askerleri dipik darbeleri ile askerlerimizin havuzdan kmalarna izin vermiyorlard.

15 BN ASKER KR OLDU

Mehmetikler, bele kadar gelen suya balarn sokmak istemedi. Ancak bu kez ingilizler havaya ate etmeye balad. Askerlerimiz, lmemek iin melerek balarn suya soktular. Ancak ban sudan kaldran artk gremiyordu. nk gzler yanmt... Dar kanlarn halini gren sradaki askerlerimizin direnileri de fayda etmedi ve 15 bin askerimiz kr oldu.

VAHET 25 MAYIS 1921'DE GRLDA AMA...

Bu vahet, 25 Mays 1921 tarihinde TBMM'de grld. Milletvekilleri Faik ve eref beyler bir nerge vererek, Msr'da esirlerin krizol banyosuna sokularak 15 bin vatan evladnn gzlerinin kr edildiini, bunun faili olan ngiliz tabip, garnizon komutan ve askerlerinin cezalandrlmas icin TBMM'nin teebbse gemesini istediler. Tabii ki yeni kurulan devletin bin trl sorunu vard. Bu hesap sorma ii de unutuldu gitti.

AMA ONLAR UNUTMUYOR...

Kendi ihanetlerini bile soykrm ambalajna sarp, dnya kamuoyuna sunuyorlar. En zc olan da malum birilerinin, bu karalama kampanyalarna anak tutmas...

KRZOL NEDR?

Krizol metilfenol snfndan organik bileiklerdir. ounlukla, doal halde ya da aromatik bileiklerin retimiyle elde edilirler. Bazen fenol ya da fenolikler olarak adlandrlrlar. Scakla bal olarak krizol kat ya da sv halde bulunabilir.

Krizol (Cresol) enok Lysol isimli markayla bugn tuvaletlerde dezenfekte edici olarak kullanlan keskin kokulu temizlik maddesinin kimyasal ismidir.

91 YIL NCE 2-3 SAAT MECLS’TE TARTIILMI AMA…

Meclis tutanaklarn atn ve aratrdn kaydeden Aygn, bu detaylar 2005 ylnda Ahmet Duru imzasyla yaymlanan “Katran Kazannda Sterilize” isimli kitaptan alnt yaparak konuyu Trkiye Gazetesi’ndeki kesinde yazdn hatrlatt.

Soru nergesinin hazrlanp ilgili makamlara gnderildiini ifade eden Aygn yle devam etti:

“2005 ylnda tarihinde Trkiye Gazetesi’nde yaz yazyordum. Bu yazy da alnt Ahmet Duru imzasyla yaymlanan “Katran Kazannda Sterilize” isimli kitaptan yaptm. Daha sonra Meclis tutanaklarnda da buldum.

Bu kitaptan alnt yaptktan sonra bu gne kadar gndeme almadm. nk bununla ilgili tahkikat almt ve bunun sonucu ne olmu bilemiyorum.
Meclis’te bu iki saat tartlm. O gnk Meclis’in gndemine de alnm. 7. maddede yer alyor.

“GEREKRSE KOMSYON KURULSUN!”

Siz syledikten sonra bunlar toparlayp, byle bir ey olduunu, kitapta byle yazdn, bununla ilgili aratrmann yaplmas iin nerge vereceim. Gerekirse bunun aratrlmas iin bir komisyon kurulmas nerisinde bulunacam.

O yazy yazdktan sonra beni kimse de arayp sormad. O gnki arivlere baktk, bulduk. 7 yl sonra bu da sizinle canland. Ankara Milletvekili olarak, Meclis zabtlar, o gnk milletvekillerinin konumalar ve tutanaklarn, byle bir ey oldu mu eklinde soru nergesi vereceim.”

TE SNAN AYGN'N 08.10.2012 TARHL O SORU NERGES:

TRKYE BYK MLLET MECLS BAKANLIINA...
08/10/2012

Aadaki sorularmn, Milli Savunma Bakan smet YILMAZ tarafndan yazl olarak cevaplandrlmasn arz ederim.
Sayglarmla...

Birinci Dnya Sava'nda ngilizlere, esir den askerlerimizden bir ksmnn Msr'n skenderiye ehri yaknlarnda bulunan Seydibeir Usare Kamp'na ("Seydibesir Kuveysna Osmanli Useray-i Harbiye Kamp) hapsedildikleri belirtiliyor. Baz yaynlarda, bu kampta tutulan ve 1918'de Filistin cephesinde esir den 16. Tmen'in 48. Alay'na bal Osmanl askerlerinin her trl ikence eziyet, ar hakaret ve aalanmaya maruz kaldklar ifade edilmektedir.

Karamanl yedek subay Ahmet Altnay’a ait olduu ileri srlen gnlklerden yola klarak hazrlanan ve Ahmet Duru imzasyla yaymlanan “Katran Kazannda Sterilize” isimli kitapta, esir askerlerimizin sng zoruyla dezenfekte havuzlarna sokulduklar ve ancak suya normalin zerinde konulan krizol (Cresol) maddesi nedeniyle 15 bin askerimizin kr edildii anlatlmaktadr.

Bu vahete ilikin olarak Edirne Mebuslar Mehmet eref Bey ve Faik Bey tarafndan 27 Mays 1921 tarihinde verilen ve TBMM’nin 28 Mays 1921 tarihli oturumunda okunan bir takrirde de “ngilizlerin Msr’da dezenfekte etmek amacyla normalden fazla krizol maddesiyle banyo ettirerek 15 bin askerimizin gzlerinin kr edildii” anlatlmaktadr.

1- ngilizlerin esir aldklar Trk askerlerine yaptklar ileri srlen bu ikence ve insanlk d muamelelerle ilgili olarak, Milli Savunma Bakanl, Genelkurmay Bakanl ya da devlete ait arivlerde belge ve bilgi bulunmakta mdr?

2- Konuyla ilgili olarak imdiye kadar Genelkurmay Bakanl veya baka bir devlet birimi tarafndan herhangi bir aratrma-soruturma yaplm mdr? Yaplmsa sonularn aklar msnz?

3- Baz tarihi yazarlar, olayn belgelerinin Genelkurmay arivlerinde bulunduunu, ancak Genelkurmay’n arivlerini u ana kadar amadn ileri srmektedirler. Eer bu iddia doruysa, Genelkurmay’n bu belgeleri gizlemesinin nedenini aklar msnz?

Sinan AYGN
Ankara Milletvekili


mage

mage
08-10-2012 09:53
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
15 Bin Mehmetik'e Uygulanan Vahet ! - KaRNeC - 08-10-2012 09:53

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir