1052 defa görüntülendi.

Başbakan için 400 milyon dolara yeni uçak alıyorlar.

Yeliz
Super Moderator
******


Mesajlar: 2,581 Katılma Tarihi: 04-03-2011 Rep Puanı: 23 Durum: Çevirimdışı

Mesaj: #1
Başbakan için 400 milyon dolara yeni uçak alıyorlar.
İmage

Erdoğan’a 200 milyon dolara Airbus 330-200 alınıyor. Yeni uçak, lüks ve konfor için adeta baştan yaratıldı. Maliyet 400 milyon dolar oldu. Başbakan’ın uçağı 1 yıl sonra gelecek…
Hü­kü­met, büt­çe açı­ğı­nı ka­pat­mak için zam ya­pı­yor. Ye­ni ver­gi ka­lem­le­ri ge­ti­ri­yor. Va­tan­daş, ar­tan ver­gi­ler yü­zün­den ke­mer sı­kar­ken, dev­le­tin lüks har­ca­ma­la­rı tam gaz sü­rü­yor. Son ola­rak Baş­ba­kan­lık VIP uçak fi­lo­su­na ye­ni bir uçak da­ha ek­len­miş­ti. Şu­bat ayın­da ya­pı­mı ve test uçuş­la­rı ta­mam­la­nan uça­ğın VIP dö­nü­şü­mü­ne baş­lan­dı.
Uçağın içi lüks olacak
Air­port­Ha­be­r’­in ha­be­ri­ne gö­re; VIP ha­zır­lık­la­rı için AB­D’­ye uçan TC-Tur tes­cil­li Air­bus 330-200 ti­pi uça­ğın iş­lem­le­ri ha­len sü­rü­yor. Uçak, yak­la­şık 1 yıl sür­me­si plan­la­nan dö­nü­şüm son­ra­sı son de­re­ce lüks ve kon­for­lu ha­liy­le Tür­ki­ye­’ye ge­le­cek.
Fi­lo­sun­da 6 uçak ve 1 he­li­kop­ter olan Baş­ba­kan­lı­k’­ın hiz­me­ti­ne su­nu­la­cak. Baş­ba­kan Er­do­ğan için, Air­bu­s’­tan 200 mil­yon do­la­ra sa­tın alı­nan uça­ğın VIP dö­nü­şüm ma­li­ye­ti ise du­dak uçuk­lat­tı. Uça­ğın içi­ne, top­lan­tı sa­lon­la­rı, din­len­me ve ya­tak oda­la­rı, özel gü­ven­lik sis­tem­le­ri ve ban­yo­dan mut­fa­ğa ka­dar bir­çok de­tay ek­le­ni­yor. Air­bus 330-200 ti­pi uça­ğın da VIP dö­nü­şüm ma­li­ye­ti­nin en az 200 mil­yon do­la­rı bul­ma­sı ve uça­ğın Tür­ki­ye­’ye top­lam ma­li­ye­ti­nin 400 mil­yon do­la­rı aş­ma­sı bek­le­ni­yor.

İmage

“O uça­ğı giz­li­yor­la­r”
Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ye­ni uça­ğı, Mec­li­s’­te so­ru öner­ge­si de olmuş­tu. CHP İz­mir Mil­let­ve-­ki­li Ay­tun Çı­ray, “Bu uçak ne za­man alın­dı? Baş­ba­ka­n’­ın ra­ha­tı bu mil­le­te kaç mil­yon do­la­ra mal ol­du?” di­ye sor­muş­tu. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­kir Boz­dağ, “Böy­le bir uçak yo­k” ya­nı­tı­nı ver­miş­ti. Çı­ray ise “Boz­dağ, lüks uça­ğı giz­le­me­ye ça­lı­şı­yo­r” de­miş­ti.
Em­rin­de 6 uçak 1 he­li­kop­ter var
AKP dö­ne­min­de “VIP uçak fi­lo­su­” ku­rul­du. Fi­lo­da 6 uçak bir he­li­kop­ter var. Filodaki uçakları, ihtiyacı olan herkes kullanabiliyor.
* Baş­ba­kan Er­do­ğan, se­ya­hat­le­rin­de ge­nel­lik­le TC – ANA uça­ğı­nı kul­la­nı­yor. Ye­ni uça­ğın, ANA ye­ter­siz kal­dı­ğı için si­pa­riş edil­di­ği söy­le­ni­yor.
* ATA, GAP ve DAP da dev­le­tin uçak fi­lo­su­nda… AKP döneminde alınan, DA­P’­ın dev­le­te ma­li­ye­ti 60 mil-­yon do­lar ol­du.
* Dev­let Ha­va Mey­dan­la­rı İş­let­me­si bün­ye­sin­de­ki iki adet Cess­na Ci­ta­ti­on ti­pi uça­ğın Baş­ba­kan­lık fi­lo­su­na dev­re­dil­me­siy­le uçak sa­yı­sı 6 oldu. Yeni Airbus’la bu sayı 7’e çıkacak.
* Yakın mesafe uçuşlarını Emniyet’e ait OBA helikopteriyle yapan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2 helikopter alınması için çalışma başlattı.
10-11-2012 09:06
Web Bul Rep Ver Alıntı
« Önceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Başbakan için 400 milyon dolara yeni uçak alıyorlar. - Yeliz - 10-11-2012 09:06

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Doğum yardımı için hangi belgeler gerekli? (Doğum Yardımı Dilekçesi İndir) KaRNeC 0 1,227 28-10-2014 10:38
Son Mesaj: KaRNeC
  Aamir Khan Son Filmi Dhoom:3 Fragmanı (3 Günde 5 Milyon Defa İzlendi) KaRNeC 0 768 15-09-2013 08:23
Son Mesaj: KaRNeC
  Başbakan Erdoğan Gezi Rap Şarkısı Yeliz 0 568 28-08-2013 10:31
Son Mesaj: Yeliz
  Başbakan Erdoğan "One Minute"tan Yarım Saat Sonra Özür Dilemiş KaRNeC 0 825 04-02-2013 11:51
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar tanıtım yazısı Replika saat

Öğretmen Sitesi

Öğretmen SiteleriÖğretmen Sitesi | İletişim | Yukarıya dön | İçeriğe Dön | Mobile Version | RSS

Türkçe Çeviri: MyBBTürkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO İnSiDe

ÖğretmenSitesi.İnfo Google Gizlilik Politikasına riayet etmektedir