bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan KPSS 2013 - 100 Maddede Anayasa zeti retmen Sitesi4914 defa grntlendi.

KPSS 2013 - 100 Maddede Anayasa zeti

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,199 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimii

Mesaj: #1
KPSS 2013 - 100 Maddede Anayasa zeti
Wmal.net Kahramanmara zel Anaokulu A101 AktelGoogle sra bulucu
1. Trkiyenin ilk anyasal belgesi nedir?

1921 Tekilat- Esasiye Kanunu

2. Trkiyenin en uzun sre yrrlkte kalan anayasas hangisidir?

1924 Anayasas

3. ada anlamda dnyann ilk yazl anayasas nedir?

1787 ABD anayasas

4. Yaygn kanaate gre, Osmanlda ilk anayasal belge nedir?

1808 Sened-i Ittifak

5. Trkiyenin en kat anayasas hangisidir?

1982 Anayasas

6. Ynetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunlarn da anayasaya uygun olmas gerektiini bildiren sisteme ne ad verilir?

Normlar Hiyerarisi

7. 1982 Anayasasna gre, kanun yapma yetkisi kime aiddir?

Trkiye Byk Millet Meclisi

8. TBMM seimleri ka ylda bir yenilenir?

5 yl

9. Kanunlar cumhurbakannca ka gn iinde yaymlanr?

15 gn

10. Hangi kanunu cumhurbakan veto edemez?

Bte Kanunu

11. Kanunlar nerede yaynlanr?

Resmi Gazete

12. 1982 Anayasasna gre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir?

Bakanlar kurulu ve milletvekilleri

13. Usulne gre yrrle konulmu temel hak ve zgrlklere ilikin milletleraras antlamalarla kanunlarn ayn konuda farkl hkmler iermesi durumunda ne yaplr?

Milletleraras antlama hkmlerinin uygulanaca n grlmtr.

14. TBMM tarafndan verilen yetkiye dayanlarak hkmete karlan dzenleyici ilemlere ne denir?

Olaan Kanun Hkmnde Kararnameler

15. 1982 Anayasasna gre nizamname (tzk) karma yetkisi kime aiddir?

Bakanlar Kurulu

16. Kanunlarn ve tzklerin uygulamanmasna ilikin ayrntlar gsteren dzenleyici ilemlere ne ad verilir?

Ynetmelik

17. 1839 Tanzimat Ferman hangi padiah dneminde karlmtr?

Abdlmecid Sultan

18. Osmanlda halkn askerlik hizmeti ynnden eitlii hangi belgeyle ortaya karlmtr?

1839 Tanzimat Ferman

19. Tanzimat dneminde etkin olan mahkeme tr hangisidir?

Nizamiye Mahkemeleri

20. Gayrimslimlerden alnan cizye vergisinin uygulanmayaca taahhd hangi fermanda ortaya kmtr?

1856 Islahat Ferman

21. Trk tarihinin tek yumuak yazl anayasas hangisidir?

1921 Tekilat- Esasiye Kanunu

22. Devletin dini slamdr, hkm ne zaman anayasadan karlmtr?

1928

23. Devletin vasflar arasna laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmitir?

1937

24. ok partili siyasi hayata ne zaman geilmitir?

1946)

25. 27 Mays 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarn bana gelen kurul hangisidir?

Milli Birlik Komitesi

26. Kanun hkmnde kararnameler hangi dnemde kabul edilmitir?

1971 1973 ara rejimi

27. Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmitir?

1924 Anayasas

28. Kanunlarn anayasaya uygunluk denetimini gerekletirmek iin kurulan mahkeme hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

29. Kanunlarn anayasaya uygunluunu denetlemek anlamna gelen anayasa yargs hangi anayasayla getirilmitir?

1961 Anayasas

31. 1982 Anayasasna gre, hangi hallerde temel hak ve hrriyetlerin kullanlmas durdurulabilir?

Sava, seferberlik, skynetim ve olaanst haller

32. 1982 Anayasasna gre anayasann deitirilmesi teklifi verebilmek iin gereken say nedir?

Meclis ye tamsaysnn 1/3′

33. 1982 Anayasasna gre, anayasa deiiklii getiren kanun cumhurbakannca hangi halde tasdik edilebilir?

TBMM ye tamsaysnn 2/3′nn kabul etmesi

34. TBMM yelerinin meclis almalarndaki oy ve szlerinden sorumlu tutulamamalarna ne denir?

Yasama sorumsuzluu

35. TBMM her yl hangi ayda kendiliinden toplanr ve TBMMnin alt bir dneme ne ad verilir?

Ekim ay Yasama yl

36. TBMMnin toplant yetersays nedir?

TBMM ye tamsaysnn (550) 1/3′dr.

37. TBMMnin karar yetersays nedir?

TBMM ye tamsaysnn nn 1 fazlasdr.

38. Bakanlar Kurulu yeleri kurula katlamadklar zaman kime vekalet verebilir?

Dier bir bakana

39. TBMMnin almasn dzenleyen ve maddi anlamda anayasa saylan dzenleyici ileme ne ad verilir?

TBMM itz

40. TBMM dnda almalarn kendi yapt dzenleyici ilemlerle belirleyen kurum hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

41. Bakanlar Kurulunu ve bakanlar denetlemek yetkisi kime aiddir?

TBMM

42. 1982 Anayasasna gre, meclisin ara verme veya tatil srasnda olaanst toplantya arlmas yetkisi kime aiddir?

Cumhurbakan ve Meclis Bakan

43. Cumhurbakan makamnda bulunmad zaman bu makama kim vekalet eder?

Meclis Bakan

44. Meclisin bilgi alma ve denetim yollar nelerdir?

1. Soru 2. Meclis aratrmas 3. Meclis soruturmas 4. Genel grme 5. Gensoru

45. 1982 Anayasasna gre, siyasi partilere kimler ye olamaz?

1. Yksek renim ncesi renciler 2. Yksek yarg memurlar 3. Devlet memurlar 4. Askeri renciler 5. TSK mensublar

46. Seimlerin ve halkoylarnn genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?

Yksek Seim Kurulu

47. Bir milletvekili cumhurbakan olursa milletvekilliinin durumu ne olur?

Milletvekillii kendiliinden sona erer.

48. 1982 Anayasasna gre, cumhurbakann kim seer?

TBMM

49. TBMM cumhurbakann seemezse ne olur?

TBMM seimleri yeniler

50. Cumhurbakanl genel sekreterliinin kuruluu, tekilat ve alma esaslar, alan atama ilemleri hangi dzenleyici ilemle yaplr.

Cumhurbakanl kararnamesi

51. Trkiye Byk Millet Meclisinin bakanlk divan kimlerden oluur?

- Meclis Bakan Bakanvekilleri Katib yeler dare amirleri

52. Cumhurbakan seilme yeterlilikleri nelerdir?

- Trkiye vatanda olmak 40 yan doldurmu olmak Yksek renim yapm olmak nceden cumhurbakanl yapmam olmak Milletvekili olabilme artlarn haiz olmak

53. Milletvekili seilebilme artlar nelerdir?

- Trkiye vatanda olmak 25 yan doldurmu olmak lkretim mezunu olmak Mahcur olmamak Mkellef olduu askerlik hizmetini yapm olmak Kamu hizmetinden yasakl olmamak Taksirli sular hari bir yldan ok hapis veya ar hapis cezas almam olmak Yz kzartc su ilememi olmak Kaaklk, resmi ihale ve alm satmlara fesad kartrma, devlet srlarn aa vurma, terr eylemlerine katlma ve bu gibi eylemleri tahrik ve tevik sularndan biriyle hkm giymi olmamak

54. 1982 TC Anayasasna gre babakan atamak yetkisi kime aiddir?

Cumhurbakan

55. Bir bakann Yce Divan sfat verilen Anayasa Mahkemesine sevk edilmesi durumunda ne olur?

Bakanl der.

56. TBMM seimlerinin ertelenmesi hangi halde mmkndr?

Sava sebebiyle seimler ertelenebilir.

57. Cumhurbakannn tek bana yapabicei belirtilen ilemler dndaki kararlarn babakan ve ilgili bakanlarca imzalanmas ilkesine ne ad verilir?

Kar imza ilkesi

58. Cumhurbakannca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMMden gvenoyu alamazsa ne olur?

Bakanlar Kurulu igder hkmet halini alr. gder hkmetin gndelik devlet ilerini yrtebilecei kabul edilir.

59. 1982 TC Anayasasna gre, cumhurbakan TBMM seimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar verebilir?

1) Bakanlar Kurulunun kuruluta gvenoyu alamamas 2) 99. madde uyarnca Bakanlar Kurulunun gvensizlik oyuyla drlmesi

3) 111. maddeye gre Bakanlar Kurulunun vazife srasnda gvenoyu alamamas 4) Babakann istifa etmesi

5) Yeni seilen TBMMde bakanlk divannn kuruluunun tamamlanmas zerine 45 gn iinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamamas hallerinde Cumhurbakan TBMM Bakanna danarak seimlerin yenilenmesine karar verebilir.

60. Gensoru teklifi verebilmek iin en az ka milletvekilinin imzas gerekir?

20 milletvekilinin imzas gerekir.

61. Yargtay bakann seme yetkisi kimdedir?

Yargtay Genel Kurulu

62. Anayasa Mahkemesi kararlarnn anayasada saylan zellikleri nelerdir?

- Kesin hkm saylr. Temyize gidilemez. btal kararlar gerekesi yazlmadan aklanamaz. btal kararyla yeni bir uygulamaya yol aacak ekilde hkm kurulamaz.

- Kararlar Resmi Gazetede yaymland tarihte yrrle girer. Anayasa Mahkemesi yrrlk tarihini 1 (bir) yl gememek zere ayrca kararlatrlabilir.

- btal kararlar geriye yrmez. Yani ak veya zmni ekilde mlga edilen kanunlar, ilga eden kanunun Anayasa Mahkemesince ibtaliyle tekrar yrrle giremez.

- Anayasa Mahkemesi kararlar kanun gcndedir.

63. Hangi dzenleyici ilemlere kar Anayasa Mahkemesinde ibtal davas alabilir?

- Kanun

- Kanun Hkmnde Kararname

- TBMM itz

64. Hangi ilemler yarg denetimi dnda tutulmutur?

Yksek Askeri ura kararlar Cumhurbakannn tek bana yapt ilemler. Skynetim komutannn kararlar Hakimler ve Savclar Yksek Kurulu kararlar

Memura verilen uyarma ve knama cezalar

65. Cumhurbakannn seilebilmesi iin ka kiinin kabul oyu vermesi gerekir?

Cumhurbakannn ilk turda seilebilmesi iin 367 milletvekilinin kabul oyu gereki

66.Para baslmasna kim karar verir?

TBMM

67. Babakann Yce Divana sevki halinde hkmetin durumu ne olur?

Hkmet kendiliinden der.

68. Trkiye Byk Millet Meclisi genel seimlerinden nce hangi bakanlarn ekilmesi gerekir?

Adalet Bakan ileri Bakan Ulatrma Bakan

69. Bakanlar Kurulu milli emniyetin salanmasndan kime kar sorumludur?

TBMMye kar

70. Genel Kurmay Bakan nasl atanr?

Genel Kurmay Bakan, Bakanlar Kurulunun teklifi zerine cumhurbakannca atanr.

71. Cumhurbakan katlamad zamanlar Milli Gvenlik Kurulu kimin bakanlnda toplanr?

Babakan

72. Olaanst hal ilan etme yetkisi kime verilmitir?

Cumhurbakan bakanlnda toplanan Bakanlar Kuruluna

73. Cumhurbakan hangi yarg mercilerine atamalarda bulunabilir?

Anayasa Mahkemesi Dantay Yargtay Askeri Yargtay Askeri Yksek dare Mahkemesi Hakimler ve Savclar Yksek Kurulu

74. 1982 TC Anayasasna gre, devletin iktisadi ve sosyal vazifelerinin snr nedir?

Mali kaynaklarn yeterlilii

75. 1982 TC Anayasasna gre, seim kanunlarnda hangi ilkeler gz nne alnmaldr?

Temsilde adalet darede istikrar

76. 1982 TC Anayasasna gre, siyasi partiye ye olabilmek iin ka yan doldurmu olmak gereklidir?

18 ya

77. Yksek retim elemanlarnn siyasi partide vazife olmalar ne ekilde olabilir?

Bu elemanlar ancak siyasi frkann merkez organlarnda alabilirler.

78. dari mahkemelerce verilen ve kanunun baka bir idari yarg merciine brakmad karar ve hkmlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir?

Dantay

79. Adli, idari ve askeri yarg mercileri arasndaki vazife ve hkm uyumazlklarn zmleyen merci neresidir?

Uyumazlk Mahkemesi

80. Hakimler ve Savclar Kurulunun bakan kimdir?

Adalet Bakan

81. Hangi kanunun anayasaya aykrlnn ileri srlemeyecei ngrlmtr?

nklab kanunlar

82. 1982 TC Anayasasna gre inklap kanunlar nelerdir?

1. 430 sayl Tevhidi Tedrisad Kanunu

2. 671 sayl apka ktisas Kanunu

3. 677 sayl Tekke ve Zaviyelerle Trbelerin Seddine ve Trbedarlklar ile bir takm nvanlarn men ve ilgasna dair kanun

4. 473 sayl kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru nnde yaplacana dair hkm.

5. 1288 sayl Beynelmilel Erkamnn Kabul Hakknda Kanun

6. 1353 sayl Trk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakknda Kanun

7. 2590 sayl efendi, bey, paa gibi lakab ve nvanlarn kaldrlmasna dair kanun

8. 2596 sayl Baz Kisvelerin Giyilemeyeceine Dair Kanun

83. Sreli veya sresiz yayn karmak iin nereden izin alnmaldr?

Sreli veya sresiz yayn nceden izin almakszn ve mali teminat yatrmakszn karlabilir.

84. 1982 TC Anayasasnn balang ksmnn anayasal deeri nedir?

176. maddeye gre balang ksm anayasaya dahildir.

85. Madde kenar balklarnn hkm nedir?

Anayasaya dahil deildir.

86. Cumhurbakan seilirken meclisin toplant yetersays nedir?

ye tamsaysnn en az te biri ile meclis toplanr.

87. Bakanlar Kurulu adna, szl veya yazl olarak cevaplandrlmak zere babakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir?

Soru

88.lk devrede cumhurbakan seilebilmesi iin ka oy gerekir?

367

89. 1982 TC Anayasasna gre faklte dekanlar kim tarafndan seilir?

YK

90. Temel hak ve zgrlklerin vatanda olmayanlar iin snrlanma artlar nasl ngrlmtr?

Milletleraras hukuka uygun olarak kanunla snrlanmas ngrlmtr.

91. Anyasaya aykrln dier mahkemelerde ileri srlp Anayasa Mahkemesine gelebilmesi iin hangi artlar ngrlmtr?

- Aykrlk iddiasnn bir mahkemede ileri srlmesi Aykrlk iddiasnn grlmekte olan bir davada ileri srlmesi.

- Aykrlk iddiasnn davada uygulanacak dzenleme hakknda olmas Aykrlk iddiasnn mahkemece ciddi grlmesi veya dorudan doruya mahkemenin aykrlk kansna varmas

92. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykrlk iddiasnn dier mahkemelerde ileri srlmesi ile nne gelen ii be ay iinde zmezse davaya bakan mahkeme kararn neye gre verir?

1982 TC Anayasasnn 152/3. maddesine gre davaya bakan mahkeme dzenlemenin anayasaya aykrl kansnda olsa da mevcud dzenlemeyi uygular.

93. Anayasa mahkemesinde dorudan doruya ibtal davas aabilmek iin esas olarak ka gn tannmtr?

60 gn

94. Kanunlarn ekil bakmndan anayasaya aykrl iddiasnda bulunabilmek iin ka gn ngrlmtr?

10 gn

95. Anayasa deiikliklerinde denetimin snr nedir?

Teklif ve oylama ounluuna ve ivedilikle grlememe artna uyulup uyulmad hususu ile snrl bir denetim sz konusudur.

96. Kanun hkmnde kararnamelerin ekil bakmndan denetimi ka gn iinde ibtal davasna konu edilebilir?

60 gn

97. Anayasa mahkemesinde, anayasa deiikliklerinde ibtale ve siyasi parti davalarnda kapatmaya karar verilebilmesi iin ka kiinin kabul oyu gerekir?

7 (3/5 ounluk)

98. Anayasa mahkemesinin alma esaslar ve yeleri arasndaki iblm nasl dzenlenir?

Anayasa mahkemesi itz ile.

99. Vergi ve benzeri mali ykler hakknda Dantay ile Saytay kararlar arasnda uyumazlk karsa nasl bir zme gidilir?

Dantay kararnn stn tutulaca sylenmitir.

100.Milli Gvenlik Konseyi dneminde karlm bir kanunun anayasaya aykr olduu kansna varlrsa hangi yol izlenebilir?

Bu kanunu uygulayacak mahkeme araclyla Anayasa Mahkemesine bavurulabilir.


Etiketler: kpss anayasa zeti indir, kpss 2013 dersler, indir, vatandalk zeti indir 2013 vatandalk zeti
07-12-2012 07:03
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
KPSS 2013 - 100 Maddede Anayasa zeti - KaRNeC - 07-12-2012 07:03

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Kpss 2013 Gncel Bilgiler - 20 Nisan Gncel Arzu Rana 0 1,998 20-04-2013 02:02
Son Mesaj: Arzu Rana
  Kpss 2013 Gncel Bilgiler PDF Dosyas Olarak ndirin KaRNeC 0 7,462 15-03-2013 05:21
Son Mesaj: KaRNeC
  KPSS 2012 Gncel Konular ( Gncellenecek ) KaRNeC 15 15,455 31-05-2012 03:34
Son Mesaj: KaRNeC
  12 Eyll Referandumu Maddeleri ( KPSS ZET ) Seda123 0 2,855 26-06-2011 03:32
Son Mesaj: Seda123

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar tantm yazs Replika saat kurumsal SEO danman seim anketi

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir