bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan Okul ncesi Oyunlar retmen Sitesi4626 defa grntlendi.

Okul ncesi Oyunlar

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,204 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Okul ncesi Oyunlar
ASLAN AVI OYUNU
________________________________________
Arkadalar ok elenceli bir oyundur umarm beenirsiniz
Aslan Av
retmen “imdi herkes benim sylediim hayvanlarn taklidini yapacak” der. Hayvan isimleri syler. ocuklar ses ve hareketleri ile bu hayvanlar canlandrrlar. Daha sonra “imdi sizinle aslan avlamak iin ormana gideceiz. Srt antalarmz hazrlayalm. Yanmza sakn su ve yiyecek almay unutmayalm! Haydi, bakalm trenimiz geliyor. abuuk. Hooop herkes trene binsin. uf uf uf uf...imdi trenden iniyoruz. Hoop. imdi, buradan sonra yolculuumuza otobsle devam edeceiz. Herkes hazr m? Otobse sra ile binelim. Kornaya basalm. Yolculuumuza balayalm. imdi otobsten iniyoruz ve buradan itibaren biraz yryerek gitmemiz gerekiyor. nmzde bir dere var herkes benim elimi tutup karya gesin. Tamam, hadi bakalm yola devam. Aaa ormanda ne gzel hayvanlar var. Her yer aalarla dolu. Bir sre ormanda gezilir. Uzun bir yolculuktan sonra aslan bulunur. Fakat avc ocuklar aslan avlanmaktan vazgeerler.
retmen ocuklara etkinliin bittiini haber verir. Yere oturmalarn ister. “Ormana giderken kendinizi nasl hissettiniz? der.
Bataklkta, tahta asma kprde, akl tal alanda yrrken kendinizi nasl hissettiniz?
Ormanda hangi hayvanlar grdnz?
Aslan ldrmekten neden vazgetiniz?”
eklinde sorular sorularak ocuklar ile hissettikleri ve duygular hakknda sohbet edilir


KM SAKLANDI? :
Btn renciler yerlerinde otururlar. Bir renci kara tahtann nne getirilir. Dierlerine arkas dnktr ve gzlerini kapatr. Dier bir ocuu snfta bir yere saklar veya dar karrlar. br ocuklar da yerlerini deitirerek kark otururlar. Bundan sonra tahtada bekleyen renciye "Kim sakland ?" derler. Gzlerini yuman ocuk arkasn dnerek kimin darya ktn veya saklandn bulmaya alr. Bulamazsa ebe deitirilir ve bylece oyun devam eder.

AL KUTUDA
Btn ocuklar sra aralarndaki boluklarda ayakta dururlar. retmen ; "Ali kutuda." dedii zaman herkes melik vaziyet alr. "Ali kutudan kt." deyince herkes ayaa kalkar. retmen bu tempo ile giderken baz komutlarda deiiklik yapar. Bu deiiklikte yanl yapanlar yerlerine otururlar. En sona kalan snfn birincisi olur.

SNCAP VE CEVZ
Btn renciler yerlerinde otururlar. Bir renci sincap olur ve ceviz olarak eline silgiyi alr. Dier renciler, balarn sralarnn zerine koyarlar ( Uyuyormu gibi ). Yalnz bir elleri, avular ak olarak yandadr. Sincap, cevizle arkadalarnn arasnda dolarken, Cevizi ( Silgiyi ) bir arkadann eline brakr ve yerine oturmak zere kaar. Yerine ulancaya kadar yakalanamazsa kurtulur. Eline ceviz konulan renci sincab yakalayamazsa kendisi bir sonraki oyun iin sincap olur.

DORU SIRALA
Btn ocuklar sralarnda otururlar. retmen bunlardan 6–8 tanesini ararak yaz tahtasnn nnde yzleri arkadalarna dnk olarak tutar ve hepsine bir isim verir. ( rnein; Renkler, Ku isimleri, ehir ismi veya oyuncak isimleri gibi ) Bundan sonra oturanlar sralarnn zerine balarn koyarak gzlerini kaparlar. retmen tahtadakilerin yerlerini deitirir. Bundan sonra herkes bakar, bir ka gnll istenir. Bu gnlller arkadalarnn yer ve isimlerine gre onlar tekrar dizerler.

KK KUZU
Bir ocuk ( Byk Kurt ) snfn nnde ve ayaktadr. Dierleri yerlerinde oturmutur. Kurt, sralarn arasnda dolar. kk kuzunun ellerine vurur ve yine snfn nne gelerek ; "hurr, hurr" der. Bu kelimeler ile birlikte ellerine vurulan kuzunun yerlerini deitirmesi gerekir. Kurt da bu kuzulardan birinin yerine oturmaya alr. Ayakta kalan kuzu bir sonraki oyun iin Kurt olur. Oyun bylece devam eder.

KARILA VE GE
retmen snfn nnde ve ortadadr. ki elinde birer silgi veya fasulye torbas tutar. Sa ve sol gerisinde iki renci vardr. aret verildiinde bu iki renci retmenin elindeki silgileri alr ve sralarn yannda kouya balar. Bu renciler arkada karlarlar. retmene silgiyi nce getiren oyunu kazanr.

BEK KPE:
Bir yere bir cisim ( Nesne ) konur. Yannda gzleri kapal bir beki kpei durur. Dier rencilerden birisi sessizce nesneyi oradan almaya alr. Eer kpein haberi olmadan onu alabilirse, bir dahaki oyun iin "Beki Kpei" olur. Eya alrken kpek farkna varrsa "hav hav" diyerek arkadan yakalar. O zaman yeni bir beki kpei seilir.

FASULYE TORBASINI BULMA
ocuklar elleri arkada olmak zere omuz omuza bir daire yapar. Bir ocuk ortadadr. Birisine bir fasulye torbas verilir. Dairedeki renciler bunu elden ele verirler. Ortadaki renci fasulye torbasnn nerede ( kimde ) olduunu bulmaya alr. Eer tahmini ok uzun srerse baka bir oyuncu ile deitirilir.

MEYVE SEPET:
Bir renci snfn nnde durur. Dierleri yerlerinde otururlar ve hepsine 4 eit meyve ismi verilir. ndeki renci " Elmalar " deyince ad elma olanlar ayaa kalkar, yerlerini deitirir. Bu arada ayaktaki oyuncu kendine bir yer bulmaya alr. kincide baka grup meyve ismini syler. Bu kez de bu meyveler yer deitirir. Eer ebe " Meyve Sepeti " derse her cins meyvenin yerlerini deitirmesi gerekir.

AVCI ADAM
Bir lider seilir. Bu lider, herhangi bir yne doru yrr ve " Kim benimle rdek ( Ay, Tilki, Geyik ) avlamaya gelir ?" der. Btn ocuklar arkasna dizilir ve ayn ekilde lider (avcy) izlerler. Avc dnp hepsini grnce silahn onlara evirir ve " Bum " der. Bunun zerine ayaktaki ocuklar koarak kendi yerlerine otururlar. Kim yerine nce oturmusa bir dahaki sefere o lider ( Avc ) olur.

Mzik eliinde dans ederlerken havaya atln balonu da drmemeye alrlar. Balon yere dtnde hepsi donar kalr. retmen mzii keser. ocuklara dokunmadan onlar gldrmeye alr. lk glen dier oyunda retmenle birlikte dierlerini gldrmeye alanlardan olur. Tek kii kalana kadar oyun srer. Oyunun galibi gnn en ciddisi ilan edilir.

RESM BL
ocuklar uygun bir zemine (sandalye, minder vb.) otururlar. retmen, arkas dnk resimli kartlardan ocuklara birer tane verir. (Top, bebek, araba, lego, bardak, iek, tavan... vs).
Dierlerinin resmi grmemesi salanr. ocuklar sra ile ellerindeki resmin zelliklerini syleyerek, arkadalarnn bu nesneyi tanmalarn ister. lk tanyan baarl olur.

MANDAL TAKMACA
Snf iki gruba ayrlr. Her grubun nne birer daire izilir. Gruplardan birer kii seilir ve derin kolda tek sra duran gruplarnn tam karsnda ayakta dururlar. izilen dairelerin iinde eit sayda mandal konur. Mzik baladnda her ocuk srayla bir mandal alr ve kardaki arkadann giysisine asar. nce bitiren grup alklanr

MAV (DONDUM)
ocuklar snf iinde dalrlar. Bir kii ebedir. Ebe, ebelii bakasna devretmek iin arkadalarna dokunmaya alacaktr. Ebe dokunmadan nce ocuk mavi dnda herhangi bir renk syleyip, donar kalrsa, korumal olacaktr ve ebe onu ebeleyemez. Donup kalann bakas tarafndan dokunulup zlmesi gerekir. Mavi diyen ebe olur.

MISTIK
Oyun iin biri seilir ve snfn bir kesine gider. Dier ocuklara birer yaklm mum verilir. Elinde mum olan ocuklar Mstk’a yaklarlarken “Mustafa, Mstk, arabaya kstk, bir mum yaktk, seyrine baktk” derler. Mstk, ayaa kalkar ve mumlar flemeye balar. En son kimin mumu snerse o Mstk olur.

SAYILAR
Oyun iin snf gruba ayrlr. tane 6, tane 7, tane 8, tane 9 yazl kartlar gruplara denk ekilde datlr. Snfn orta yerine kk bir daire izilir. retmen, “6’lar!” dediinde kartnda 6 yazl ocuklar hemen daireye girerler. En son kim girerse, sevimli bir ceza alr.

UYKUCU HOROZ
Tm ocuklar yumurta olup, yere otururlar. Uyur gibidirler ve gzlerini amazlar. retmen tek tek balarna dokunur. Bana dokunulan ocuk, sessizce kalkar ve retmenin peinden gelir. Son ocuk kalana kadar, retmen ocuklarn balarna dokunarak kaldrr. Sona kalan ocuun etrafnda sessizce halka olunur. Ve birden, “uykucu horoz, uykucu horoz kalk artk!” diye barrlar. Uykucu horoz arkadalarn yakalamaya alr.

HAYVAN MZES
Bir mze bekisi seilir. Dier ocuklar, mzedeki hayvanlar olurlar. Her ocuk, hangi hayvan olacan kendi seer, masann zerine kp heykel olurlar. Mze bekisi mumyalar inceler ve mzeden kar. Hayvanlar beki gidince canlanr, hareket etmeye balarlar. Beki aniden geri dner ve hareket halindeki mumyalar yanar. En sona kalan mumya oyunu kazanr ve mze bekisi olur.

UTU, UTU… UTU
Oyun, “utu, utu gvercin utu” gibi uan bir hayvanla balar. Eer uan bir hayvan sylendiyse ocuklar ellerini kaldrp “uar!” Diye barrlar. Eer umayan bir hayvan sylendiyse ocuklar ellerini yere vurup “umaz!” Diye barrlar.

MKROP
Saymacayla seilen ocuk mikrop olur. Arkadalarna dokunarak onlara hastalk bulatrmaya alr. Dierleri de mikroptan kamaya alrlar. Hastalk kapan ocuk, hasta rol yaparak yere oturur. En sona kalan ocuk dier oyunda mikrop roln alr.

PARA KMDE?
Snf iki gruba ayrlp karlkl masalara geerler. retmen paray bir grubun eline verir. Grup yeleri paray kar gruba sezdirmeden masa altnda elden ele dolatrrlar. Kar grup “Turist geldi!” dediinde para dolatran grup ellerini yumruk eklinde havaya kaldrrlar. Parann kimde olduunu tahmin ederler

EVM- OKULUM- SINIFIM:
Yere birka metre aralklarla iki izgi ekilir. Oluan alandan biri evim; biri okulum; dieri de snfm diye adlandrlr. retmen hangi alann adn sylerse ocuklar o alana koarlar. Yanlan oyundan ayrlr. retmen ynergelerin temposunu arttrarak veya ard ardna ayn alann adn syleyerek artmalarda bulunur

HOPLAYALIM, ZIPLAYALIM (beki baba)
ocuklar snf iinde dank yerleirler. Zplayarak szleri sylerler: “hoplayalm, zplayalm, gkten elma toplayalm. Beki baba geldi!” hepsi yere yatar ve beki baba hi kprdamayan bir ocuu dier oyunda beki baba olarak seer.

SANDALYE KAPMACA
Snf mevcudundan bir eksik sayda sandalye snfn iinde dzenlenir. Oyuncular mzik eliinde dans ederek sandalyelerin etrafnda dnerler. Mzik durduunda herkes bir sandalye kapar ve oturur. Bir kii ayakta kalacaktr. Ayakta kalan oyundan ayrlr. Dier turda bir sandalye daha eskitilir. Tek kii kalana kadar oyun srdrlr.

MNDER KAPMACA
Snf mevcudundan bir eksik sayda minderler snfn iinde dzenlenir. Oyuncular mzik eliinde dans ederek minderlerin etrafnda dnerler. Mzik durduunda herkes bir minder kapar ve oturur. Bir kii ayakta kalacaktr. Ayakta kalan oyundan ayrlr. Dier turda bir minder daha eskitilir. Tek kii kalana kadar oyun srdrlr.
KR RESSAM
Tahtaya gzleri olmayan bir insan kafas izilir. Kr ressam olan ocuk gzleri bal iken tebeirle resme gz izmeye alr. ocuklar srayla kr ressam olurlar.
KOL ALTINDA KOVALAMACA
ocuklar ikier ikier elenirler. Eler karlkl durup kollarn birletirip kaldrarak snf iinde dank olarak yerleirler. ki ocuk ise botadr. Bunlardan biri kovalayan, biri ise kovalanandr. Kovalamaca srasnda snf iinde kollarn birletirmi olan ocuklarn kollarnn altndan gemek zorundadrlar.

ORAPLAR - AYAKKABILAR
Snf iki eit gruba ayrlr. Oyun alannn bir bana ve bir de sonuna ikier daire izilir. ocuklar oraplarn karp ilk daire iine koyarlar. kinci dairenin iine de ayakkablarn koyarlar. Yarma balaynca ocuklar srayla ilk nce ilk daireye giderek oraplarn, ikinci daireye giderek ayakkablarn doru bir ekilde giyerek, srann arkasna geer, yerini arkadana brakr. Oyun her ocuk yarana kadar devam eder.

GYME-IKARMA YARII
ocuklar iki gruba ayrlr, her gruba birer yelek verilir. Sra ile gruptakiler yelekleri giyip-karrlar. Turu ilk tamamlayan grup, oyunu kazanr.

DUDAK OKUMA
ocuklar retmeni rahatlkla grebilecekleri biimde otururlar. retmen ses karmadan sadece dudaklarn oynatarak bir eyler sylerken ocuklar da retmenin ne sylediini anlamaya alrlar.

EL 1–2–3 OYUNU:
1, 2, 3, 4 ve 5 saylarnn her birine eli yaplabilecek devinimler atanr. Mzik eliinde dans edilirken birden mzik durdurulur ve retmen be saydan birini syler. Herkes eini bulur ve ilgili devinimi gerekletirir.

EL DUYGULAR OYUNU
Eli oynanacak bir oyundur. Eler oyun balamadan belirlenir. Her duygu adna eli yaplabilecek bir hareket tayin edilir. rnein mutluluk deyince eler bir birine sarlr. Kzgnlk deyince eler birbirlerine srtlarn dnerler vs. Mzik eliinde dans edilir. Mzik susar ve retmen bir duygu ad syler. Eler doru hareketi yapmaya alrlar.

ALKITAN BUL
Ebe snftan karlr. Kalan ocuklar bir eyay saklarlar. Ebe ieri arlr. Ebe eyann bulunduu yere yaklanca ocuklar kuvvetlice; uzaklanca hafife alklarlar. Ebe bu ipucuyla eyann yerini bulmaya alr.

RDEK VE KAZ
Bir ocuk kaz olur ve gzleri balanr. Dierleri dank biimde yere otururlar. Oturanlardan biri rdektir. rdek vak vaklar ve kaz onu sesinden kim ve nerede olduunu bulmaya alr.

EN SEVDM MEYVE
ocuklar yerde halka eklinde otururlar. retmen bir ocuun adn syler ve topu ona atar. ocuk topu tutar ve en sevdii meyvenin adn syler. Baka bir arkadana topu atar ve oyun srer.

KAR TANELER
4–5 renci rzgr olur. Dierleri kar taneleridirler. Rzgr grubu kol kola girerek kar tanelerine doru fler. Kar taneleri rzgrn estii yne doru savrulurlar.

METEOR ARPMASI
Bir ocuk meteor olur. Dierleri ise ikili gruplar halinde ya da tek bana binalar canlandrrlar. Meteor, nceden belirlenmi bir alanda (uzay) serserice bir sre dolatktan sonra atmosfere yani binalarn olduu blme gelir. Binalara arpmaya balar. Meteor binalar ykmaya alrken binalar ise sk durup yklmamaya alrlar. En sona kalan bina dier oyunda meteor olur.

UZAYLI KONUMASI
Gnll iki ocuk seilir. ocuklar uzayl rolndedirler. Kendi aralarnda uzayl diliyle sama sapan konuurlar. Konuurlarken kelimelerin anlamlar belli deildir ama hayret, kzgnlk, sevin, hzn, yorgunluk vs. duygularn vurgularnn verilmesi nemlidir.

GARSON
Snfta uygun bir bo alan alr. Sandalye ve masalarla iki kiiye eit olanak ve engeller salayacak kafe ortamna benzeyen bir parkur hazrlanr. Saymaca ile iki ocuk garson seilir. Ellerine zerinde ie veya bardak olan birer tepsi verilir. Parkurun sonunda ise kafe sahibi patronun masas vardr. Garsonlar, parkurdaki engelleri aarak ve gidi gzerghn izleyerek ieyi veya barda drmeden patrona sipariini gtrrler. Drrlerse siparii tekrar tepsiye koyarak devam ederler. Patrona nce ulaan alklanr.

GYS GYDRME
ocuklarn palto, atk, eldiven, bere, yelek gibi giysilerinden bolca alnr ve oyun alanna konur. Bir manken ve bir giydirici olarak iki grup saymaca ile seilir. Mzik baladnda hi hareket etmeyen mankenleri giydiriciler oyun alanndaki giysilerle giydirmeye balarlar. Giysiler tkendiinde oyun biter ve mankenlere giydirilen giysi says karlatrlr. En fazla giysi giydiren grup alklanr.
05-03-2011 08:30
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Okul ncesi Oyunlar - KaRNeC - 05-03-2011 08:30

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Okul ncesi ocuklar iin eitici oyunlar ndir Esra Bayraktar 0 7,049 19-09-2013 05:49
Son Mesaj: Esra Bayraktar
  Ana Snf Oyun Etkinlikleri - Okul ncesi Oyunlar 2012 2013 Yeliz 26 15,365 22-09-2012 08:05
Son Mesaj: Yeliz

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir