escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Yavuz Sultan Selimin Hayat retmen Sitesi4657 defa grntlendi.

Yavuz Sultan Selimin Hayat

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,205 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Yavuz Sultan Selimin Hayat
mage

Yavuz Sultan Selimin Hayat

slm halfelerinin yetmidrdncs ve Osmanl pdihlarnn dokuzuncusu. kinci Byezd Hn’n olu, Sultan Sleymn Hn’n babasdr. Hilfeti, Osmanl pdihlarna balayan Selim Hn’dr. 875 (m. 1470)’de Amasya’da dodu. 920 (m. 1514)’de aldran’da ran ah smil-i Safev’yi malub ederek, bozuk inanlarnn yaylmasn nledi. Bylece slmiyete byk hizmet etti. Tebrz’i de ald. 922 (m. 1516)’de stanbul’da ilk tersaneyi yapt. Burada gemiler in edildi. 923 (m. 1517) senesinde Msr’ ald. Haremeyn-i erfeyn de ele girmi oldu. Hutbelerde ismini; “Mekke ve Medine’nin hizmetisi” diye okuttu. Msr’daki son Abbas halfesi olan, Ya’kb bin Mstemsik-billah’dan mukaddes emnetleri alarak halfe oldu. Byk bir donanma yapt. 926 (m. 1520) senesinde, orlu ovasnda hastalanarak veft etti. Sekizbuuk senede, devleti iki kat bytt. Yavuz adn kazand. Kabri Ftih’de, Sultan Selim Cmii bahesindedir.

Ftih Sultan Mehmed Hn’n olu ehzde Byezd, Amasya vlisi idi. 875 (m. 1470) senesinde birgn, ehzde Byezd’in sarayna nr yzl bir ihtiyr geldi. Sarayn kapsnda uzun bir du okuduktan sonra, kapdaki nbetiye; “Bugn bu hnede bir erkek ocuu dnyya gelecek. Babasndan sonra pdih olacaktr. Vcdunun yedi yerinde ben bulunacak ve bydnde her ben saysnca, li-n (n byk) beyleri malub edecektir” dedikten sonra oradan ayrld. Nbeti bu zt ta’kib ettiyse de, bir anda kaybetti. Nereye gittiini bulamad. Bu haberi vliye sylemek isteyen nbeti, saraya girdiinde, ehzde Byezd’in kucana ald ocuun kulana, ezn- Muhammed ve ikmet okumakta olduunu grd. ehzde Byezd; “smin Selim olsun” diyerek, ocuuna ismini verdi.

stanbul’da bu haberi iiten Ftih Sultan Mehmed Hn, torunu iin dular etti ve “Lala Selim’i ok sevdim” buyurdu. Ertesi gn sabahleyin, Sultan Ftih lalasna gece grd r’yy anlatt: “Kendimi bir derya iinde grdm. Yanmda olum Byezd de vard. Bir ara, deryann kar tarafndan bir gne dodu. Gne nce beni, sonra da Byezd’i aydnlatt. Sonra yedi gne daha dodu.” Ftih’in lalas r’yy; “Cenb- Hak hayra getirir inallah sizden sonra yerinize olunuz Byezd’in sultan olacan, ondan sonraki pdihn yedi hretli kimseye galip gelerek, mslmanlar bir bayrak altnda toplayacan umarm” diyerek ta’bir etti.

Kk yata stanbul’a gnderilen ehzde Selim, dedesi Ftih Sultan Mehmed Hn’n terbiyesinde yetimee balad. ehzde Selim’e Kur’n- kerm, tefsr, hads ve fkh dersleri verildi. Ayrca, yksek fen ilmi zerinde de dersler verilerek yetitirildi. Bu arada ata binmek, gre tutmak, ok atmak ve kl kullanmak da retiliyordu. ok zek olan ehzde Selim, ksa zamanda Arab ve Frisyi ana dili gibi rendi. Zamannn velleriyle grr, sohbetlerini karmazd. Bylece, tevecchlerine kavuup, hayr dularna mazhar olurdu. Babas, pdih olduktan sonra, askeri sevk ve idresi ile devlet yneticiliini renmesi iin, ehzde Selim’i Trabzon’a vli ta’yin etti. ehzde Selim, Trabzon’da Mevln Abdlhalim hazretlerinin derslerini ta’kib etti. Bu arada edebiyat ve trih zerinde de alt. Geceleri veya drt saatten fazla uyumaz, vaktini ilim renmekle geirirdi. Hussi meclislerinde ilm ve edeb mevzlar konuulur, deerli limleri, velleri, tarihileri bu meclise da’vet ederdi. lim adamlarna ziyadesiyle sayg gsterir, onlar yanndan ayrmazd. Msait zamanlarn kitap mtlaalaryla geirirdi. Binlerce cilt kitap okudu Mtlalarnda gzlk kullanrd. Arab ve Fris iirler yazard. Fris olan dvn mehrdur. Okumaya o kadar merakl idi ki, savaa giderken ve gelirken dah, yannda kitaplar bulundurur, msait durumlarda okurdu. Msr seferi dnnde stanbul’a gelinceye kadar bn-i Tagriberd’nin Ncm-z-zhire isimli eserini, Ahmed bni Keml Paa ile mtla etmitir. Evliyya ok rabet ederdi. Onlarn sohbetlerine katlmay bulunmaz bir ni’met sayard. Bu sohbetlerle kendisi de tasavvufta yetiti. stn dereceler sahibi oldu. “Osmanl sultanlar arasnda; tefsr, hads, fkh, trih, edebiyat gibi zhir ilimlerde ve btn ilimlerinde en yksek olan Yavuz Sultan Selim’dir” diyen limler pekoktur. Yavuz Sultan Selim, ihtiam ve debdebeye hibir zaman ehemmiyet vermezdi. Dima sadelii sever ve sde giyinirdi. Bir defasnda olu ehzde Sleymn’ ssl elbiseler iinde grnce; “Annene giyecek birey brakmadn” diyerek sitem etmiti. Kendisi iin, fazla para sarfyle kk ve lks eyler yaplmasn istemezdi. Devletin bir kuruunun dah boa harcanmasna rz gstermez, buna riyet etmiyenleri iddetle cezalandrrd. Hazneyi devaml olarak dolu bulundurmaya gayret ederdi. Padiahl srasnda hazne defterdar Abdsselm Bey’e; “Sirkeci ile Sarayburnu arasndaki sahile basit bir ev yapnz” diye emretmi, o da Yalkk denilen kk yaptrmt. Sultan, kkn mkemmel yapldn grnce ok zlerek; “Ben sana bu kadar para sarfna ruhsat vermemitim. Basit bir glgelik yapasn diye emretmitim” buyurmutu.

Yavuz Sultan Selim Hn uzun boylu, iri kemikli, omuzlarnn aras gayet geni olup, mtensip bir vcdu vard. Yz yuvarlakt. Hele alnnn dzgnlk ve nrniyeti ile, gzlerinin, kh hakimane bir fikir gibi, kendisine bakann gnlndeki en gizli kelere girercesine ve kh konuan lisn gibi meramn ifa edercesine baklar, onun bykln apak belli ederdi. Yce bir himmet, salam azm, vekar, geni tasavvur, keskin zek, ileri grllk, abuk kavrama, tahminde isbet, ftri kahramanlk, her trl silh en mkemmel kullanma, harp mahareti ve byk deiiklikler yapma kabiliyeti, sr’atli manevra yapma, nfuzlu emir, mukavemet etmedeki kuvvet, glklere galip gelme, ok az bir kuvvet ile byk bir orduya kar galip gelme gibi, herbiri bir kahramana iftihar vesilesi olacak pekok stn meziyetlere sahip idi. Allah telnn emirlerini yapma, slmiyete hizmet etme ve insanlarn Cehennemden kurtulmas iin gayreti o derece idi ki, kt yolda her trl arzu ve hislerine kolaylkla galebe alard. Gayesi mslmanlar ve slm devletlerini bir bayrak altnda toplamak idi.

Hussiyetlerinden pek azn saymaya altmz ehzde Selim, Trabzonlular yle gzel idre etti ki, halk onu babalarndan ok sevdiler. ehzde Selim’in adleti ile herkes mutlu ve huzrlu idi. Huzr ve gven anlatlamayacak ldeydi. yle ki, hrszlk yolu, hrszn koparlan eli gibi kesilmi, soygunculuk alkanl, onun meydana getirdii gven ile kaybolmutu.

ehzde Selim’in cihd ak, Allah telnn dnini yaymak arzusu o kadar fazla idi ki, bu yolda ayakkablarna bulaan tozlar toplar, veft ettii zaman yanaklarnn altna konmasn vasyyet ederdi. ehzdelii srasnda, Trabzonlular rahat brakmayan Grclerle savaa karar verdi. Atnn dizginlerini gaz yoluna sald. Klcndan su gibi kan aktarak galip geldi ve Trabzonlular rahata ve huzra kavuturdu.

ehzdelii srasnda, ran’da Safev devletinin banda ah smil bulunuyordu. ah smil, lkesinde bulunan Ehl-i snnet mslmanlara eziyet ve ikence ediyor onlar, kendi bozuk frkalar olan rfizlie girmeye zorluyordu. Bunlar, Hazreti Eb Bekr, Hazreti mer, Hazreti Osman gibi pekok Eshb- Kirma (r.anhm) dil uzatyor, Peygamber efendimizin ( aleyhisselm ) mbrek hanm Hazreti ie vlidemize iftira ediyorlard. Ayrca ah smil, Dlkadirolu Alddevle’ye harp ln ederek, ordusunu izinsiz olarak Osmanl topraklarndan geirdi. Dlkadir beyi Alddevle’nin olunu ve kzlarn kesip kebap ettirerek, gzleri dnm askerlerine yedirdi. yle ki, ocuklarn etlerini, askerler birbirlerini ite kaka, kaparak yediler. Dlkadir hnedanna mensp llerin kabirlerini atrarak kemiklerini yaktrd. Yine zbek Sultn eybek Hn’ malub edince, onun kafasn kesip kafatasn altnla kaplatt ve onunla iki iti. Kafa derisini de baharatla doldurarak, Yavuz Selim’e gnderdi. ah smil, ranllarn, selmnaleykm yerine ah demelerini, Bismillah (Allah telnn ismiyle) yerine, bismih (ahn ismiyle) demelerini emretti. Birbirlerinin hanmlarna istedikleri zaman sahip olabileceklerini syledi. Daha da ileri giderek, Osmanl hudutlarna adamlarn gnderdi, ieri szmaya almalarn ve Osmanl mslmanlarn Ehl-i snnet i’tikdndan karp, Eshb- Kirm dman yapmak iin almalarn tenbh etti.

Bu haberleri byk bir hiddet ve znt ile dinleyen ehzde Selim, dvn toplayp limlere, vellere, komutanlara ve beylere durumu anlatt. Dvnda bulunanlar hep birden ayaa frlayp klnlarn ektiler ve; “Sefer isteriz! h’n lkesine cihda klsn isteriz!...” diyerek yerlerinde duramaz oldular. ehzde Selim; “Orduyu hmyun hazr ola!... ehzde Selim, Safev lkesine sefere kyor!” diye emrini bildirdi. Ksa zaman iinde onbebin kiilik bir ordu hazrland. Trabzon’da, yallar ve ocuklar orduyu dular arasnda uurladlar. ehzde Selim’in hocas Abdlhalim Efendi de bu sefere katld. ehzde ile hocas yanyana gidiyorlard. Bir ara ehzde Selim; “Bu gidile haytmz hep at zerinde geecee benzer lala... nallah tel pdih olduum zaman seferlerime seni de gtrrm” dedi. Etrftaki vilyetlerden toplanan askerlerle, ordu yirmibin kiiye ulat. Azerbaycan ilerine kadar girdiler. h’n ordusundan herhangi bir haber kmad. Nihyet Gence’ye geldiler. Gence kalesi komutanna, kalenin teslimini teklif etti. Red cevb gelince; “Bre gfiller! Karnzda kim var sanrsnz? Tiz ordum hcum hazrlna gesin!” emrini verdi. ehzde Selim, ota nnde ellerini aarak; “Y Rabb! Bu Ehl-i snnet ordusunu muzaffer eyle!” diye du ediyordu. Sava kokusunu alan ehzde Selim’in cins at, yerleri toynaklyor, sk sk aha kalkyordu. Bu srada Gence kalesinin kaps alarak, kale komutan olan Safev hkmdrnn ehzdesi brhim Mirz hcuma geti. ehzde Selim: “Y Allah, Bismillah, Allah ekber!” diyerek hcum emrini verdi. Allah Allah sesleri arasnda iki ordu birbirine girdi. ehzde Selim, ustaca manevralarla atn saa sola sryor, g durumda kalan askerlerine yardma yetiiyordu. Her kl sallaynda bir dman yere seriyordu. ehzdelerini yanbalarnda kl sallarken gren askerlerin herbiri bir arslan kesiliyor, hcum stne hcum tazeliyorlard. ehzde Selim durmadan etrfna emirler vererek; “Koman yiitlerim! Koman ahbazlarm! Allah iin vurun!” diyerek askerine moral veriyordu. Bir ara kalabalk bir dmann arasna dt. Onlarn komutan durumunda olann zerine saldrarak, onu atndan yere drd. Yere den “Aman vurma, canma kyma! Teslim oluyoruz!” deyince, ehzde Selim kalkan klcn indirerek; “Sen kimsin!” diye grledi. O da; “Ben ehzde brhim Mirz’ym” dedi. Bu srada ehzde Selim’in ordusu, dman byk bir bozguna uratm olduu hlde kaleye giriyorlard. ehzde Selim atndan inerek; “zlme ey Mirz! Sen benim esrim deil, misfirimsin” diyerek merhamet gsterdi. Kale teslim alnd, brhim Mirz’ya; bozuk inanlarndan vazgemesini, mslmanlara zulm edilmemesini ve Osmanl hudutlarndan ieriye izinsiz girilmemesini tenbh etti. Azerbaycan ilerine yaplan seferlerden sonra, ehzde Selim Trabzon’a dnd. Osmanl Devleti aleyhine propaganda yapan rfzleri ta’kib ettirdi.

Hin ve sapklarn isim listesini tutturdu. ah smil’in, Dou Anadoluda artan ve Akdeniz shilleriyle Anadolu ilerine ve Rumeli’ye kadar varan propagandasna kar, gayet iddetli tedbirler ald. ah smil’in gayesi ve propagandasnn neticelerini iyi tesbit ettiinden, daha kkl tedbirler alnmas gerektiini tehis etti. Vlilik selhiyetiyle btn lkede ah smil’in faaliyetlerinin nne geilemeyeceini bildiinden; babas Sultan kinci Byezd Hn’a durumu anlatmak, kendisine bir ordu vermesini salamak ve babasyla grerek elini pp hayr dusn almak maksadyla Edirne’ye gitti.

Sultan Byezd Hn’n vezirleri, Pdih’n veftndan sonra, ehzde Ahmed’in pdih olmasn istiyorlard. ehzde Ahmed, pdih olursa yine vezr olabileceklerini, azledilmiyeceklerini biliyorlard. Pdihn meyli de, yann bykl sebebiyle ehzde Ahmed’e idi. Pdihn, kalb yumuakl ve abuk te’sr altnda kalma hasleti vard. Vezirler, ehzde Selim’deki fevkalde kabiliyet ve te’srli konuma zelliini biliyorlard. Eer ehzde Selim babasyla bir kere mlakat ederse, babasn ikna ederek pdih olacan, o zaman da vezirlikten atlacaklarn ve kendilerine meydan kalmayacan bildiklerinden grmelerine engel olmaya altlar. Sonunda birbirleriyle grmeyi candan arzu eden baba-oulun bulumasna mni oldular. u kadar var ki, pdihn babalk efkatine btnyle kar koyamadklarndan, Sar Grz diye mehr Mevln Nreddn ismindeki limi-arac olarak gnderdiler.

Bu srada ehzde Selim, Ferhat Paa ve dier silah arkadalaryla Edirne yaknlarnda bekliyordu. Birara ehzde Selim’in sevdii komutanlar ve yaknlar kendi aralarnda; “Sadetl beyimiz tahta oturup pdih olsa da, gl kollar devlet-i liyye’yi korusa. Douyu da baty da fethetsek, Eshb- Kirm dmanlarn darmadan edip, pislik iindeki vcdlarn ortadan kaldrsak...” diyorlard. Onlar byle konuup dururken ehzde Selim oturduu yerde murkabe hlinde idi. Grenler, onu uyuyor sanrlard. Sonra mbrek balarn kaldrd. Buyurdu ki: “Ey dostlarm! Saltanat deyp durursunuz. Bana imdi; “Sekiz-dokuz yllk bir saltanattan ne bekliyorsun? Madem ki ok arzu ediyorsun, ite sana verildi” dediler.”

Bir mddet sonra Sar Grz, ehzde Selim’in huzruna gelip, grevli bulunduu vazfeyi yerine getirdi. ehzde onu ok iyi karlayp, tek dncesinin lkede yaayanlarn korunmas ve dzeni olduunu bildirdi. Ayrca; “Pdih babamn istekleri benim bamn zerinedir. Salna ducyz. Pdih pederimin sa kald mddet iinde kimseyi veliaht iln etmemesini ve Rumelinde bir eyletin uhdemizde olmasn isteriz” dedi. Sar Grz hazretleri, anl ehzdenin yanndan ayrlp Sultan Byezd’in huzruna kt. ehzdenin, pdih kapsna olan sonsuz balln, boyun bkn, gven ve inancn syleyerek, isteklerini bildirdi. Pdih Byezd Hn bu arzuyu kabl etti. ehzde Selim’e; Vidin, Alacahisar, Semendire sancaklarn verdi. Sonra da veliaht ta’yin etmiyeceini bildiren bir ahidnme gnderdi.

Bu arada vezirler, ehzde Ahmed’e acele stanbul’a gelmesi iin haber gnderdiler. ehzde Korkut da, sanca bulunan Teke’den (Antalya) Manisa zerine hareket edince, frsat kollayan ah smil’in adamlarndan ah Kulu, etrfna rfizleri toplayarak ehzde Korkut’un mallarn yama ettiler. Ktahya zerine yryerek Anadolu beylerbeyini idm ettiler. ehzde Selim bu hdiseleri renince; “Anadolu’da karkln ne hl kazanacan bekliyorum. Belki hizmetim gerekir” diyerek ta’yin edilen yere gitmeyi geciktirdiyse de, babasnn emrini yerine getirerek vazfesi bana gitti. ehzde Ahmed ve ehzde Korkut, Osmanl Sultn olmak iin faaliyete getiler.

ehzde Selim’in yavuzne tavr yenierilerin ok houna gidiyordu. Onu balarnda grmek, emrinde cihda gitmek arzusuyla, stanbul’da; “Selimi isteriz! Selimi isteriz!” eklinde seslerini ykseltmeye balamlard. Bunun zerine ehzde Selim, babasnn da’veti zerine, 7 Safer 918 (24 Nisan 1512) trihinde Osmanl Devleti’ne pdih oldu. Babas kinci Byezd Hn, olu Selim’e; “Saltanat sana terkediyorum. Olum, Allah tel mbrek etsin” deyince, Selim Hn, pdih babasnn elini byk bir hrmetle pt. Bu srada saraydakiler tekbir getirmeye baladlar. Tekbir sesleri sarayn dna kadar tayor, stanbul’da byk bir bayram havas yaanyordu. Artk ehzde Selim gitmi, yerine Yavuz Sultan Selim Hn gelmiti. kinci Byezd, oluna; “Devlet-i liye’yi senin kavi kollarna teslim ettik. Senin, babam cennetmekn Ftih Sultan Mehmed Hn’a benzediini bilirim. Cenb- Hak sana da, zaferler ve fetihler myesser eylesin. Allah tel yardmcn olsun. Kardelerini himye et. Onlara kar efkatli ol. Hayr dum her zaman seninle beraberdir. Bundan byle mrmn sonunu, doduum yer olan Dimetoka’da geirmek dilerim” dedi. Yavuz Sultan Selim de, ylda iki milyon ake tahsisatla, babasn miyetiyle beraber Dimetoka’ya yolcu etti. Babas, 26 Mays 1512 de, Dimetoka’ya giderken, yolda veft etmesi zerine, cenzesini stanbul’a getirtti. Byezd Cmii yanna trbe yaptrp, buraya defnettirdi.

Yavuz Sultan Selim Hn, pdih olaca gn, komutanlarn ve devletin ileri gelenlerini toplyarak; “Pdih olduum zaman Arabistan’ erkeslerden, Acem lkesini rfizlerden temizlemee ahdettim. Hatt mslmanlar bir noktaya toplamak iin Hind ve Turan’a gideceim. ark ve Garb’ta “’ly- Kelimetullah” (Allah telnn ismini yceltmek) iin alacam. Zlimlere, evldm bile olsa, merhamet etmiyeceim. Zamanmda bo oturmak ve ahliye zulm etmek mmkn olmaz. te benim hlim budur. Birderim ise rahat sever ve yumuak huyludur. Seferden korkmaz ve haddi amak istemezseniz bana biat ediniz. Aksi takdrde Sultan, Ahmed’i seiniz ki, onun zamannda, o da siz de zevk ve safnzla megl olasnz” diyerek, stn gayretlere i’tin gsterdiini, fakat dny devletini arzulamadn aklam idi. te imdi Pdih olmu, bu arzularn gerekletirmek iin, nce devletin i ilerini yoluna koymaya balamt.

Yavuz Sultan Selim Hn, isyan karmak iin harekete geen, Anadolu’da kendilerine pekok taraftar toplayan kardelerine birer mektp yazd. Mektbunda; “Yaptnz bu hareketler ve devletin paylalmas gibi istekleriniz, hi bir sretle kabl edilemez. Birka gnlk mr iin, fitne ve fesat kararak, memleketi harb etmektense, Allah telnn takdrine boyun emek en iyi hareket olur. Byle yaplp, husmetten el ekildii ve bir mslman lkesinde oturmay kabl ettiiniz taktirde, aramzda dmanlktan hibir eser kalmyacaktr. Ayrca ihtiylarnz tamamen karland gibi, bu tarafta kalan mal-mlk ve oluk-ocuunuz iin de, arzunuz yerine getirilecektir. Aksi taktirde Allah telnn irdesi ne ise o olacaktr” yazyordu. Buna ramen kardeleri ehzde Ahmed ve ehzde Korkut, balarna asker toplamaya devam ettiler. Yavuz Sultan Selim Hn, memleketin birlik ve beraberliini salamak, isyan bastrmak iin, kardeleri ile mcdele etmeye mecbr kald, istemeyerek, zlerek, hatt gzya dkerek yapt bu mcdelelerde galip gelerek isyanlar bastrd. Elebalarn ldrd. syan kkrtan, kendisini istemeyen Vezr-i a’zam Mustafa Paa’y dm ettirdi.

Yavuz Sultan Selim Hn. lke iinde hdise kartan ve ilerisi iin byk tehlike olabilecek rfiz faaliyetlerin tevikisi, doudaki Safev Devleti’ne kar sefere kmadan, bat, kuzeybat ve gney hududlarn emniyete ald. Eflk, Bodan, Macar, Venedik ve Msr elileriyle sulhun devamn te’yd eden andlamalar imzalad. Sultan Selim Hn’n douya dnmesinin sebebi; slm lemini birletirmek ve Anadolu Trkl ile Orta Asya’y birbirinden ayran. ran engelini amak idi. Bunun iin, Asya ve Afrika’daki devletlerin, Osmanl hkimiyetine girmesi gerekiyordu. Bu gayenin tahakkuku iin ilk nce, devaml byyen Osmanl Devleti ve slmiyet aleyhine faaliyet gsteren Safev Devleti, hedef ta’yin edildi. Osmanllarn dousunda: Afganistan. ran dhil Dou Anadolu ilerine kadar hkim olan Safev Devleti, rfizilii yaymak amacyla, Anadolu ve Rumeli’de faaliyette bulunuyordu.

Safev ah smil, Osmanl ve slm lkelerine gnderdii “D’” veya “Halfe denilen propagandaclaryla, Ehl-i snnet aleyhine faaliyette bulunup, Safev Devleti’ne taraftar topluyordu. Sultan Selim Hn, ah smil’in btn faaliyetlerini yakndan ta’kib ve kontrol ettiriyordu. Bu faaliyetlerin nne btnyle gemek iin, umm bir dvn doplad. ah smil’in, slama verdii zarar ve Ehl-i snnete yapt saldry teker teker anlatt. Sonra da; “Allah telya hamd senalar olsun ki; gl bir orduya sahibiz. Dmanlarmz malub ve perian edeceimizden asla phem yoktur. Arzuyu ahnemiz, memleketimize tecvz cr’etinde bulunan ah smil’in lkesini tarumar etmektir. Vezirlerim! limlerim! Beylerim! At zerinde ihtiyrlam askerlerim!... Ne dnrsnz, tiz syleyin!” dedi. Dvnda bulunan herkes skt edince tekrar: “Niin susarsnz? Size mtlanz sylemeye msade ettik. Dndklerinizi elbet bilmek isteriz” dedi vezirler; “ran’a yaplacak bu cihdda galip gelmek gtr” diye dndklerini syleyemiyorlard. mrn muharebe meydanlarnda geirmi olan Abdullah isminde yal bir yenieri: “Sultnm! Ne durursunuz? Allah tel yolunuzu ak, klcnz keskin eylesin! Biz dah gittiiniz yere gider, kaldnz yerde kalrz!” dedi. Bu sz dvnda olan herkes kabl ettiler. Bunun zerine Yavuz Sultan Selim Hn; “nallah tel klcmz ran topraklar zerinde erefle dolaacaktr. Vezirlerim benimle beraber gelecektir. limlerim de, Tebrz’de eda edeceimiz Cum’a namaz iin hazr olsunlar. Yalnz; Eshb- Kirma (radyallah anhm) sverek dil uzatan, cematle namaz klmay men eden, cmilerdeki minberleri yaktran, Ehl-i snnet olan limleri ldren, birbirlerinin kadnlarn tasarruf etmeyi mbah kabl eden, eybek Hn’n kafatasyla arap ien bu ah smil’in ve taraftarlarnn kfrne ve kanlarnn hell olduuna dir ulem ne buyurur?” diye sordu. Molla Arab lakabyla mehr Muhammed bin mer, Sar Grz lakabyla mehr Nreddn Hamza, Zenbilli Ali Ceml Efendi, Ahmed bni Keml Paa ve daha pekok limler byle bir cihdn farz olduuna, ah smil’e haddnin bildirilmesinin lzm geldiine dir fetv verdiler. Bunlardan Sar Grz Nreddn Hamza Efendi’nin verdii fetv yledir:

“Hvelmu’n Bismillhirrahmnirrahm. Sevdii kullarna yardm eden, dmanlarn da kahreden Allah telya hamdolsun. Peygamberlerinin en stn olan Muhammed aleyhisselma ( aleyhisselm ) ve O’nun line ve eshbna (radyallah anhm) salt--selm olsun. Ey mslmanlar! Biliniz ve anlaynz ki, Eshb- Kirm dman rfizlerin resleri, Erdebilolu ah smil’dir. Onlar, Peygamber efendimizin ( aleyhisselm ) yolunu ve snnetini beenmezler. Kur’n- kerm ile alay ederler. Allah telnn haramdr buyurduuna helldir derler. Kur’n- kermi ve dier din kitaplarn tahkir edip yakarlar. Btn Ehl-i snnet limlerine ve slih mslmanlara ihnet edip, onlar ldrrler. Mescidleri ykarlar. Bu taifeye mensb olanlar, resleri olan ah smil mel’nunu ilh yerine koyup secde ederler. Hazret-i Eb Bekr’e ve hazret-i mer’e svp, hilfetlerini inkr ederler. Peygamber efendimizin ( aleyhisselm ) hanm hazret-i ie vlidemize iftira edip sverler. slmiyeti ykmak iin urarlar. Onlarn bunlara benzer dn-i slama aykr olan pekok bozuk i’tikdlar ve hareketleri vardr ki, ahsen benim katmda ve dier limlerin katlarnda tevtr derecesinde bilinmektedir. Onlar, grnen bu hareketleri ile, dnimizin hkmne ve kitaplarmzn bildirdiine gre fetv verdik ki; kfirdirler, mlhiddirler. Herhangi bir kimse dah onlarn btl olan dinlerini heense ve rz gsterse kfir olur. Bunlar ldrp cemaatlarn datmak btn mslmanlara vcibdir, farzdr. Mslmanlardan lenler, sa’d ve ehd olup Cennet-i a’ldadr. tekilerden lenler ise, hor ve hakr olup Cehennemin dibindedirler. Bunlarn hli kfirlerin hllerinden daha beterdir. Zr bunlarn boazladklar ve avladklar, okla, doanla ve kpek ile de olsa murdardr. Kendilerinden veya bakalarndan kz alp nikhlasa, nikhlar btldr. lenin vrisi olamaz, mras alamaz. Mslman devletin Pdih, bunlarn erkeklerini ldrp, mallarn, kadnlarn ve ocuklarn slm askeri arasnda paylatrmaldr. Bunlarn yaptklar tvbelere ve istifarlara aldanmamal, hi dinlemeyip ldrmelidir. Bunlardan olduu bilinenler, veyahut onlara giderken yakalananlar dah ldrlmelidir. Netice olarak. Eshb- Kirm dman olan bu rfizler, hem kfirdirler, hem mlhiddirler ve hem de fesd ehlidirler, iki cihetten de katledilmeleri vcibtir. Y Rabbi! Dnine yardm edenlere yardm eyle. Mslmanlar arasnda fitne karanlar kahreyle. min. Kullarn en fakiri Sar Grz lakabyla tannan Nreddn Hamza”

Sultan Selim Hn, Kur’n- kermde Tevbe sresinin yetminc yet-i kermesinde; “Ey sevgili Peygamberim ( aleyhisselm ) Kfirlerle ve mnfklarla cihd et, d! Onlara sert davran” emrine uyarak, rfizlere hadlerini bildirmek iin ran’a sefer karar ald. Sefer hazrl esnasnda, ehzdeliinden beri tesbit ettirdii bozguncular, memleket aleyhinde alanlar; srgn, hapis ve gerekli olan cezalarla cezalandrd. Bylece si, hin ve ahlkszlan Anadolu ve Rumeli’den temizledi. Devletin birlik ve beraberliini salad. Sava iin gerekli hazrlklar bitiren Yavuz Sultan Selim Hn, Manisa’da vlilik yapan olu ehzde Sleymn’ yerine vekl brakt ve 23 Muharrem 920 (20 Mart 1514) Pazartesi gn Edirne’den stanbul’a hareket etti. On gnde stanbul’a gelerek ordughn Eyb semtinin Fil ayr’nda kurdu. Sultan Selim, Eyyb Sultan hazretlerini ve dier Sahbe-i Kirmn (radyallah anhm) kabri erflerini ziyret etti. Onlardan m’nev yardmlarn istedi.

Ordusunu skdar’a geirdikten sonra, sr’atle douya doru yol almaya balayan Sultan Selim Hn, zmit’e gelince, daha nce yakalanan ah smil’in casuslarndan Kl ismindeki kimseye; “Var, grdn ahna syle. Muradmz beyn eyle” diyerek ah smil’e gnderdi. Kl, ayn zamanda Sultan Selim Hn’n hem tehdid, hem de nasihat dolu bir mektbunu h’a gtryordu. Yavuz Sultan Selim Hn mektba unlar yazmt:

“Bilesin ve anlyasn ki, ilh hkmlerden yz evirenlerin, Allah telnn dnini ykmaya alanlarn bu hareketlerine, btn mslmanlarn ve adletsever hkmdrlarn kudretleri nisbetinde mni olmalar farzdr. Sen ki, mslmanlarn memleketlerine saldrdn, efkat ve utanma bir tarafa brakarak zulm kaplarn atn. Gnahsz mslmanlar incittin. Fitne ve fesad kendine gaye kabl ettin. Nefsinin kt arzularna ve ftratndaki bozukluklara uyarak, dn-i slmn emirlerini deitirmee kalktn. Haramlara hell diyerek nice mslmanlar ifsd ettin. Mescidleri yktn, trbeleri ve mezarlar yaktn. limleri ve Peygamber efendimizin ( aleyhisselm ) neslinden gelen mbrek seyyidleri ldrdn. Kur’n- kermi hela ukurlarna attn. Hazreti Eb Bekr’e ve Hazreti mer’e sverek hakaret ettin. Bu saydklarm senin kt hllerinden sdece birkadr. Dillerde dolamakta olan bunlar ve bunlara benzer hareketlerinden dolay, limlerim, kesin delllere dayanarak senin kfir olduuna, dinden kp mrted olduuna fetv verdiler. Ayrca senin ve sana tbi olanlarn ldrlmelerinin vcib olduuna, mallarnzn yama, kadn ve ocuklarnzn esr edilmesinin mbah olduuna da fetv verdiler. Bu durum karsnda Allah telnn emirlerini yerine getirmek.

Zulm grenlere yardm etmek iin merasimlerde kullandm padiahlk elbiselerimi kardm. Zrhm giyip, klcm kuandm. Atma binerek Safer aynn banda Anadolu yakasna getim. Maksadm, Allah telnn inyetiyle senin ahln yok etmek ve bu sretle, cizler zerinden zulmn ve fesadn kaldrmaktr. Ancak, kltan nce sana, “Snnet-i seniyye icb” slmiyeti teklif ederim. Eer yaptklarna piman olup cn- gnlden istifar eder ve aldn kaleleri geri verirsen, tarafmzdan, dostluktan baka birey grmezsin. Fakat kt hllerine devam ettiin taktirde, zulmlerinle simsiyah yaptn yerleri nra kavuturmak ve senin elinden almak zere, Allah telnn izniyle yaknda geleceim. Takdr ne ise yle olacaktr.”

Yavuz Sultan Selim Hn ordusuyla zmit’ten Yeniehir’e geldi. Burada, Anadolu ve Rumeli Beylerbeyleri de orduya katldlar. On gn sonra Seyyidgzi’ye, oradan da Konya’ya ulatlar. Sultan Selim, Konya’da Mevln Celleddn-i Rm, Sadreddn-i Konev, ems-i Tebrz (rahmetullahi aleyhim) gibi evliynn trbelerini ziyret etti. ah smil’e kar muzaffer olmas, mslmanlar bu beldan kurtarmas iin o mbrek ztlarn rhlarndan yardm talebinde bulundu. Bu trbelere hizmet edenlere bol bol ihsnlarda bulundu. Sonra ordusuyla Kayseri’ye yrd. Bu arada Dlkadir beyi Alddevle’ye bir mektp yazarak; ah smil aleyhine “birlikte savaa girelim” dediyse de, ah smil’e dman olmasna ramen, Osmanllarla da geinemeyen ve Memlklerden himye gren Alddevle buna yanamad. Hatt Sultan Selim’e, dmanca bir tavr bile taknd.

2 Temmuz’da Sultan Selim Hn, ordusuyla Sivas’a girerken, yal bir oban koarak huzruna geldi ve; “Sulamza ho geldin sultnm. Gryorum ki, yorgunsun ve asn. Bu fakire misfir olursan gnl alrsn” dedi. Yavuz Sultan Selim Hn; “Ben tek bama deilim oban baba. Ardmda koca bir ordu var” buyurunca, oban tevekklle boynunu bkt ve; “Allah tel kermdir. Hele sen bir mola ver. Misfir ksmetiyle gelir” dedi. Sultan Selim Hn; “Bunda bir hikmet olsa gerektir!” diyerek ordusuna mola verdi. adrlar kuruldu. oban srden drt koyun seerek yzp temizledi ve kazana koydu. Sonra Sultan Selim Hn’a; “Sultnm! Askerler eti yerken kemikleri sakn krmasnlar” diye ricada bulundu. Kazanlarda etler piirildi ve gaziler da’vet edilerek kemiklerin krlmamas tenbhlendi. Nbet nbet sofralara oturuldu. Btn ordu doyuncaya kadar yemelerine ramen drt koyunun etini bitiremediler. Sonra oban, kemikleri bir araya getirerek du etti. Askerler “min” dedi. Koyunlar, Allah telnn izniyle dirildi ve srye katld. Sdece biri topallyordu. Herkes armt. Yavuz Sultan Selim Hn, obana; “Bu niin topallyor?” diye sorunca oban; “Bir kemii noksan olduu iin” dedi. Bunun zerine Sultan Selim Hn saklad ak kemiini kard ve “Baba! Sizi denemek istemitim. Kmil bir vel olduunuz anlald. Kusurumuz af ola. Bizi dularndan eksik etme” diye rica etti. oban da; “Allah telnn yardm senin zerindedir. lemlere rahmet olarak gnderilen sevgili ve erefli Peygamber efendimiz ( aleyhisselm ) ve Eshb- Kirm (radyallah anhm) senin yanndadr. Merak etme zafer senin olacak, muzaffer olarak dneceksin!” dedi.

Yavuz Sultan Selim Hn, Sivas’a geldiklerinde orduyu tefti etti. Mevcdun yzkrkbin kii olduu grld. Ayrca bebin zhireci ile altmbin deve vard. Askerin krkbininin Kayseri-Sivas arasnda beklemelerini, yiyecek tedriki yapmalarn emretti. nk; ah smil’in kumandanlarndan Ustacl Mehmed Hn, Osmanl ordusunun ileri harektn duymu, burada oturan halk daha ierilere srerek, geride kalan heryeri atee vermiti. Bunun iin ran topraklarna girecek Osmanl ordusunun beslenmesi zor olabilirdi. Sultan Selim Hn, Allah telnn ihsnyla bu durumu daha iki sene nce gnl gz ile kefetmi, Rumeli’de yetien budaylar Trabzon’a depo, ettirmiti. Depo edilen budaylar un ve bulgur yapld. Bunlar dier erzaklarla birlikte katrlar ve develerle orduya iletilerek, askerin yiyecei te’min edildi. Sultan Selim, h’a Sivas’tan bir mektp daha gnderdi. Mektbunda;

“Yapacam ilerden, seni birka ay evvelinden haberdr ettim ki, hazrlklarn tamamlayp karma kasn. Gfil avlandm, hazrlanamadm demeyesin. Uzun zamandan beri benim hazrlklarma ve grltl hareketlerime, hatt, Erzincan da ve tepelerine gelmeme ramen, sende hl hibir hareket yok. yle gizleniyorsun ki, varlnla yokluun farkedilmiyor. Hlbuki kl da’vs gdenlerin bellara gs germesi, yiitlik sevdasnda olanlarn, ok ve mzrak yarasndan korkmamas gerekir. lmden korkanlarn kl kuanmas ve ata binmesi mnsip deildir. Eer gizlenmekten maksadn askermin okluundan ise, senin bu korkunu gidermek iin, krkbinini Kayseri-Sivas arasnda braktm. Herhalde dmana bundan daha byk bir iyilik yaplamaz. Onun iin, sende bir para gayret varsa karma k” diyordu.

Bu mektptan sonra ordu hibir kar hareket grmeden, dman topraklar zerinde yoluna devam ediyordu. Uzun yolculua ramen, dmann hl karlarna kmamas, yenieriler arasnda honutsuzlua sebep oldu. Aylarca yol yrmekten, seferin zorluklarndan, gurbetin uzunluundan ikyete baladlar. Rahatlarna dkn olan ba’z vezirler de, askeri bahne ederek, Pdihn ok sevdii mahremlerinden Karaman vlisi Hemden Paa’dan, Pdih geri dnmeye ikna etmesini rica ettiler. Hemden Paa, Yavuz Sultan Selim’in en yakn nedimi idi. Her hussta Pdih ile konuabiliyordu. Hemden Paa, savaa gitmeye muhalefet eden bu vezirlerin ricasn kabl ederek, Sultan Selim’in huzruna girdi. Askerlerin durumunu anlatt. Geri dnmenin daha uygun olduunu syleyince, Sultan Selim onu derhal ldrtt. eyhlislm Zenbilli Ali Ceml Efendi: “Pdihm! Hangi hkme dayanarak katlettirdiniz?” diye sorduunda, Sultan Selim; “yet-i kermeye muhalefet ettii iin ldrdm. Allah tel, Eshb- Kirm (radyallah anhm) medhederek melen buyuruyor ki: “Onlar kfirlere kar ok iddetli, kendi aralarnda gayet merhametlidirler.” “(Ey Peygamberim! Eshbnn) i hussunda fikirlerini al (mavere et). Mavereden sonra da bir eyi yapmaa karar verdin mi, artk Allah telya gven ve dayan. Gerekten Allah tel tevekkl edenleri sever. (Feth-29, l-i mrn-159)” Biz bu cihda karken, vezirler, limler ve komutanlarmzla mavere ettik. Karar verdik. Allah telya tevekkl ederek yrdk. Hemden’in yerinde olum Sleymn bile olsa idi, onun da boynunu vurmaktan kl kadar ekinmezdim” dedi. Hemden Paa’nn ldrlmesini ve Sultnn bu szlerini iiten vezirler ve yenieriler, yaptklar hatnn bykln anladlar. Bir mddet ikyetleri braktlar.

Sultan Selim Hn, Erzincan’dan ehsuvrolu Ali Bey’i, dman hakknda bilgi toplamak iin ileriye, Ferahad Bey’i Tercan zerine, Faik Bey’i Bayburt’u igal etmeye gnderdi. Ordu Erzurum’a yaklatnda, alnan iki esrden mhim bilgiler rendi. ah smil’e bir mektp daha gnderdi. Bu mektpta da yle yazyordu: “Hkmdrlarn topraklar, onlarn nikhls gibidir. Bu i’tibarla erkek ve merd olanlar, ona baka birinin elinin demesine dayanamazlar. Hlbuki gnlerden beri askerlerimle topraklarn zerinde yrdm hlde, senden hl bir haber yok. Aslnda imdiye kadar senin, merdlikle ve celdetle ilgili bir hareketin grlmemitir. Btn hareketlerin sdece hileye dayanmaktadr. Askermden krkbinini buraya getirmiyerek korkunu gidermeye altm. Buna ramen gizlenmeye devam edersen, erkeklik sana haramdr. Zrh yerine araf, mifer yerine yamak kullanarak, serdarlk ve ahlk da’vsndan vazgemelisin.” Selim Hn bu mektbun yansra, bir de kadn elbisesi gnderdi. Bu mektplar ile ah smil’i tahrik ederek, meydana kmasn salamaya alt.

Devam 2. Sayfada...............>>>
(Bu Mesaj 16-01-2013 03:12 deitirilmitir. Deitiren : KaRNeC.)
16-01-2013 03:11
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Yavuz Sultan Selimin Hayat - KaRNeC - 16-01-2013 03:11
RE: Yavuz Sultan Selimin Hayat - KaRNeC - 16-01-2013, 03:15
RE: Yavuz Sultan Selimin Hayat - KaRNeC - 16-01-2013, 03:16
RE: Yavuz Sultan Selimin Hayat - KaRNeC - 16-01-2013, 03:17

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Steve Jobsn lham Verici Hayat KaRNeC 0 1,449 10-02-2013 10:40
Son Mesaj: KaRNeC
  Mslm Grses Kimdir ? Hayat, Biyografisi KaRNeC 0 2,189 31-01-2013 10:59
Son Mesaj: KaRNeC
  Milli Eitim Bakan Nabi Avc Kimdir ? Biyografisi, Hayat Ebru 1 2,689 25-01-2013 03:30
Son Mesaj: KaRNeC
  Hz. mer'in Hayat KaRNeC 0 1,257 23-09-2011 02:26
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | n11 entegrasyon | mara haberleri

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir