bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan En ok Sorulanlar ve Cevaplar ! retmen Sitesi1606 defa grntlendi.

En ok Sorulanlar ve Cevaplar !

Yeliz
Super Moderator
******


Mesajlar: 2,581 Katlma Tarihi: 04-03-2011 Rep Puan: 23 Durum: evirimd

Mesaj: #1
En ok Sorulanlar ve Cevaplar !
SORU : “ Bazlar gayr meru yerlerde para kazanyor ve kazandklar eyleri hayr olarak veriyor. Sevab var m? ”
CEVAP : “ Bundan hayr olmaz. Bu paray sahiplerine vermesi lazm. Eer mmkn deil ise hayr kurumlarna vermesi lazm fakat sevab yoktur. ”
SORU : “ Gmten hari yzk takmak ( erkekler iin ) caiz mi? ”
CEVAP : “ Hayr sadece gm yzk vardr. Baka yzk takmak kesinlikle caiz deildir. ( Demir, tun, altn... v.s ) ”
SORU : “ Ayvansaray’daki ( Muhammet El Ensr Hazretlerinde ki ) zemzem suyunun hkm? ”
CEVAP : “ lemi imkndayz. Bunun doru olmasnda hibir mahsur yoktur. Ashab Kiram keramet gsterebilir. Kendileri stten gelirde zemzem suyu alttan gelemez mi? Zemzemden bir kol buraya gelebilir. Fakat menba Mekke’dedir. Bu zemzem suyunu ( Ayvansaray’daki ) bende duymutum.
SORU : “ Kurban etinin nereleri yenir, nereleri yenmez? ”
CEVAP : “ Yenmeyen yerleri ( Tahrimen Mekruh ) ;
1-) Hay yerleri: Mesel ko yumurtas tahrmen mekruhtur yenmez.
2-) Akan kan: Kurumu et zerindeki kann sakncas yoktur.
3-) d kesesi.
4-) Beze: Et ve ya arasnda bulunan kk ya keseleri.
5-) Bevil torbas.
Bunun haricinde kafatas tamamen, ikembe, barsaklar, paalarn yemekte hibir mahsur yoktur.
SORU : “ Salar ortadan ayrmann hkm nedir? ”
CEVAP : “ Snnettir. Abimizde ayryor.
SORU : “ stazmzn resimlerini izinsiz oaltmak ve satmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Kesimlikle izinsiz oaltlamaz. oaltlmas ve satlmas yasaktr. Abimiz grrse ok kzar.
SORU : “ Saa kna yakmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Caizdir. Peygamberimiz sakalna kna yakmtr. Fakat erkein zaruretsiz eline, ayana kna yakmas mekruhtur. Hastalkta ila olarak kullanlabilir.”
SORU : “ Sa siyaha boyamak caiz mi? ”
CEVAP : “ iddetle yasaktr. nk ilk defa san siyaha Firavun boyatmtr. Velev ki kna ta ile olsun.
SORU : “ stazmz gece ziyaret caiz mi? ”
CEVAP : “ Tabi hibir mahsuru yoktur. Peygamber Efendimiz gece ziyaret ediliyor. Ona dayanarak hibir mahsuru yoktur. Fakat baz maddi sakncalar olabilir. Mesel sarholar, tehlikeli insanlar mezarlklarda iskn edebilir. Bunun iin tavsiye olunmuyor.


SORU : “ Futbol mevzusunu izah eder misiniz? ”
CEVAP : “ ster milli olsun, ister dier malar olsun bunlar malayanidir. Vakti orada ldrmek haramdr. Pikniklere klyor. Yasakta etsen talebe bir yerden bir top alr yine oynar. Bunlarn yanna gitmeyeceksin. Onlara gzkmeyeceksin. Onlar grmemezlikten gelmen lazm. Eer onlar grdn zaman kzmazsan cevaz vermi olursun. Eer grdn halde yasak eder kzarsan kursa yeni alan talebeleri kurstan soutabilirsin. Onun iin dikkatli olmak lazm. unu kabul etmek lazm ki; bu bir bela-i azimdir. stazmz yasak etmitir.
SORU : “ Nsha ( Muska ) caiz mi? ”
CEVAP : “ Salhiyetli kiiler tarafndan yazlrsa ve er- llerde yazlrsa caizdir. Mft Abi ( Mustafa ZALTIN ) ben tayorum. Manev bir silah fakat cincilerin yazd nshalar tanmaz.
SORU : “ Kurban kanyla namaz klnr m? ”
CEVAP : “ Hayr. Kan necistir, namaz klnmaz. Bu ne kan olursa olsun.
SORU : “ Gece Karabasan hadisesi var m? ”
CEVAP : “ Vardr. Onunda aresi var. Peygamberimizin snnetidir. Gece yataca zaman 3 hls, 3 Felk ve 3 Nas sreleri okuyarak btn vcudunu svazlard. Bu peygamber efendimizin snnetidir.
SORU : “ ntihar eden ebed cehennemlik midir? ”
CEVAP : “ Hayr. Gnahn eker.
SORU : “ Kz karmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Eer kz ile erkek birbirini seviyor da aileleri istemiyorsa karmakta fkhen bir mahzur yoktur. Fakat anne ve babann rzasn almak lazm. Ayn zamanda bizim gelenek ve greneklerimize ters dt iin bu fiili yapmazsak daha iyi olur.
Bir kz beenirsen anne ve babana dersin. Eer kabul etmezlerse memlekette hatun mu kalmad kardeim? Git bakasn al. Anne ve babann kalbini krma. ”
SORU : “ Sakal brakrken hanmdan izin almak art m? ”
CEVAP : “Hayr gerek yoktur. Erkek bu mevzuda istediini yapabilir. ”
SORU : “ kinci veya nc kez evlenirken birinci hanmdan izin almak art m ?”
CEVAP : “ Hayr. zin almadan ikinci, nc hatta drdnc hanmla dahi evlenebilirsin. Birinci hanm dese ki ; “ eer ikinci kez evlenirsen intihar ederim ”dese yine de dinlenilmez, edersen et kardeim. Zaten ikincisi geliyor denilebilir. ”
SORU : “ Vekil olarak hacca giden hac olur mu? ”
CEVAP : “ Hayr hac olmaz. Kimin yerine vekil olarak gitti ise o hac olur. ”
Fakir olan bir kimse hac aynda herhangi bir sebepten dolay oraya gitse ona o sene hac ibadetini yapmas farz olur. O kimse para harcamad ve meakkatini ekmedii halde hac olabilir. Fakat vekil hac olamaz.
SORU : “ Namaz klarken kollar svamak mekruh mu? ”
CEVAP : “ Bir kii namaz klarken elbiseleri serbest olmas lazmdr. Secdeye gittiinde elbiselerde adeta secde eder gibi yere demesi lazmdr. Bunun iin pantolon paasn katlamak iyi grlmemitir. Kollar svamakta buna benzetilerek baz limler iyi grmemitir. Birok lim de kollar dirseklere kadar svamak mekruhtur demilerdir. ”
SORU : “ orapsz namaz mekruh mu? ”
CEVAP : “ Hayr, orapla alakal fkhta hibir ey yoktur. Zaten orap nceden de yoktu. imdi de Arabistan’da haclar hi orap giyinmez. imdi orapszlk adeten ayplansa bile, eran ayplanamaz. ”
SORU : “ arzl pilleri kursun elektrii ile doldurmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Bu elektrikler sizin iin baland. Hibir mahsuru yoktur. Her ey sizin iin. Hocalara da caizdir. Hocalar kursta pien yemekten dahi alabilirler. Bu eran caizdir. Fakat adeten gzel grnmeyebilir. ”
SORU : “ Deterjann hkmn izah eder misiniz? ”
CEVAP : “ Deterjann bedene ok byk zarar vardr. Evlerde de kullanlmamas lazm. Abimizin tavsiyeleri var. Bu tavsiyelere uymak lazm.
Eer deterjan kullanrsak kardelikten karz diye bir ey yok. zellikle bebeklerin ve kadnlarn vcutlar daha hassas olduu iin kullanlmamas lazm. Tabaklarda kullanlrsa tabaklar ok iyi durulamak icap eder. Fakat yine de kalntlar kalr. Siz hi kullanmayn !. ”
SORU : “ Mevlit hakknda bilgi verir misiniz? ”
CEVAP : “ mam Rabban Hazretleri bidat tr der. Fakat stazmzn baz evlatlar mevlit okurlarm. Bunu da stazmz dinler skt ederlermi. Baz meclislerde mevlit programna katlrlarm. ”
SORU : “ Sal gn trnak kesilir mi? ”
CEVAP : “ Baz kitaplar tavsiye etmez ama buna bizim byklerimiz pek nem vermez. Trnak gecede gndzde her gn kesilir, hibir mahsuru yoktur. ”
mam Yusuf’a sorarlar;
__ “ Efendim gece trnak kesilir mi? ”
__ “ Hayrl iler tehir edilmez ”buyurmutur. Yani bal gibide kesilir.
SORU: “ Abdest alrken okunan dualar bidat midir? ”
CEVAP : “ Hayr okunmas mstehaptr. Peygamber Efendimiz zamannda bu dualar yoktu. Zahiri fkha da itibar etmek lazm. Okuyanlara bir ey denmez. ”
SORU : “ Kolonya meselesini izah eder misiniz? ”
CEVAP : “ Biraz tuz atlrsa kullanlabilir. Oradaki kullanlan alkol normal zararl, sarho eden alkol deil. Bu kimya mhendisleri tarafndan syleniyor. Ama biz ihtiyaten tuz kullansak iyi olur. Abimize, iine tuz katlan kolonyalar bazen ikram ediliyor. Kullanmayn kardeim. Ne ie yaryor ki. En iyisi bu. ”
SORU : “ Kurban kesilirken hayvana nce ine vurup bayltmak caiz mi? ”
CEVAP : “ slm bir usul olmamakla beraber bir mahsur yoktur, eti hell olur. ”
SORU : “ Milli piyangodan kan paralarn hepsi haram olduu iin fakir fukaraya datld zaman bir sevap hsl olur mu? ”
CEVAP : “ Hayr. nk o mal onun deil ki. Fakat “ yok gzlk ” yapt iin Allah (c.c ) memnun kalabilir. ”
SORU : “ Devlet arazisindeki orman kesip tarla yapmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Bal gibide caiz. Zaten o mal sizin. Devlette bunu gryor. Ses karmyorsa bu daha iyidir. ”
SORU : “ Karanlk yerde namaz klmada bir mahsur var mdr? ”
CEVAP : “ Karanlk yerde namaz daha iyi klnr. Zifiri karanlk olupta kbleyi kartrma tehlikesi varsa o zaman mahzur olabilir.”
SORU : “ Her gn 90 km yol gitmek mecburiyetinde olan bir kimse sefer midir? ”
CEVAP : “ Evet. Mesel evi zmit’te olan bir kimse, i yeri stanbul’da ise seferdir.”
SORU : “ Fabrikalarda mescit yaplyor. Burada Cuma namaz klmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Kimseye giri izni verilmiyorsa ( dardaki halka ) caiz deildir. Fakat mescit d insanlara aksa caizdir. ”
SORU : “ Baz mescit veya camiler, uzunluunca ortadan ikiye blnyor. Byle olunca da kadnlarla erkekler ayn safta namaz klm oluyorlar. Caiz mi? ”
CEVAP : “ Caiz. ”
SORU : “ Selam verilirken el kaldrlr m? ”
CEVAP : “ Hayr. Fakat uzaktan geerken sesini duymayacak ekilde ise hem selam verebilir hem de elini kaldrabilirsin. Araba kornas almak, el sallamak, ayak sallamakla selam olmaz. ”
SORU : “ Ayrlrken selam verilir mi? ”
CEVAP : “ Abimiz bunu ok yapard. Bizde arrdk. Fakat daha sonra rendik ki bu Raslllahn snneti imi. lk selamla son selamn arasnda hibir fark yoktur. Gayet gzel bir hadisedir. ”
SORU : “ ntihar edenin namaz klnr m? ”
CEVAP : “ htilaf vardr ama klnmas daha iyidir. Baz ulemaya gre ceza olsun iin , ( Bak intihar edenin namaz bile klnmyor ) gnahnn bykln gstermek iin ve intihar olay kalksn iin klnmamas ynnde fetva verirler. ”
SORU : “ Ailemizle beraber ( anne, baba, karde, bac ) kark olarak hlas Hatmi yapmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Gayet tabii. Bundan daha tabii ne olabilir? ”
SORU : “ mam secdede iken tbi olunur mu? ”
CEVAP : “ Bazlar bekliyor. Hlbuki hemen tekbir alacaksn. mam secdede ise secdede, rkda ise rkda uyacaksn. Ne kazk gibi ayakta bekliyorsun? Fakat rkyu karrsan o rekta yetimi olamazsn. ”
SORU : “ Hoparlrle namaz caiz mi? ”
CEVAP : “ Canl sese uymak icap eder. Ya imamn sesini duyacaksn, ya ara mezzinin. htiyaten hoparlre uymamak lazm. Eski ulemaya gre olmaz diye fetvalar vardr.
SORU : “ Hibir ibadet yapmayacan halde vakf suyu ile yatarken abdest almak caiz mi? ”
CEVAP : “ Haram olduuna veya israf olduuna dair bir ey syleyemeyiz fakat doru olduunu da iddia edemeyiz. ”
SORU : “ ampuann hkmn izah eder misiniz? ”
CEVAP : “ Btn ampuanlarn deterjan daniskas vardr. ok zararldr. En iyisi kylerde yaplan o irkin sabunlar var. Onlardan kullanmak lazm. ampuana haramdr diyemeyiz. ”
SORU : “ Osmanl padiahlar neden Hacca gitmedi? ”
CEVAP : “ Koca dnyann idaresi allak bullak olabilir. Onun iin hibir ulema cevaz vermemilerdir. Vcubunu brak caiz bile deildir. ”
SORU : “ Kbe resmi bulunan seccade ile namaz klmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Caiz deildir. Byle bir eye rast gelirseniz o seccadeyi kaldrrsnz ve tenbih edersiniz. ”
SORU : “ ahitler karsnda bir insan kendi nikhn kendisi kyabilir mi? ”
CEVAP : “ Evet. Hatta hanmnn vekletini kendisi alr. ki tane ahit alr. Nikhn kendisi kyar. ”
SORU : “ orapla yatmann hkm? ”
CEVAP : “ Temiz olduktan sonra bir mahsuru yoktur. Fakat edebe muhaliftir. Aklnzda bulunsun bir yaknnz ameliyat olduunda ayana orap giydirin. nk insan ayandan souk alr ve gaz yapar, ksrk yapar. nsan ksrrken de ameliyat yerleri zarar grebilir. ”


SORU : “ ki anne ve baba tarafndan ocuklar bali olmadan nikhlarn kymak caiz mi? ”
CEVAP : “ Evet. Nikhlar kylm olur. Fakat bali olduktan sonra ill evlenecek diye bir ey yok. Boayabilir. Fakat bu ocuklar bali olduktan sonra sylenmeli. Bir tarafla boanmadan dier tarafla evlenmek caiz olmaz. ”
SORU : “ Kar koca evlenecei zaman ya fark ne kadar olmal? ”
CEVAP : “ Ne kadar olursa olsun. sterse 100 ya olsun hibir mahsuru yok. 100 yandaki bir adam 9 yanda bir kzla evlense kz balie olmadan ona yaklaamaz. Ona bakar, bytr, balie olunca yaklaabilir. ”
SORU : “ Hayzl kadnn kurban kesmesinde mahsur var m? ”
CEVAP : “ Hayr hibir mahsur yoktur. Yapt yemeini yemekte de bir mahsur yoktur.”
SORU : “ kinci Abdlhamit Han stazmz grd m? ”
CEVAP : “ yle duydum; 2. Abdlhamit Han ve bni Mevlna Siracuddn Hazretleri Yldz Camiinde namaz klarken orada 2. Abdlhamit Han’a stazmz gstererek “ ZAT BU KDR ”der. ”
SORU : “ CALGON kullanmann hkm ?( amar makinesinde kire skc ) ”
CEVAP : “ Eer zararlysa kullanlmaz. Haram diyemeyiz. Fakat vcuda zararldr. ”
SORU : “ Baz yzklerin iinde veya stnde yaz veya kutsal resimler var. Caiz mi? ”
CEVAP : “ Caiz deil. Kbe’nin resmi veya Allah’n ismi olan yzkler belden aa dmemesi lazm. Ayrca tuvalette de kullanlmaz. ”
SORU : “ Yzk takmada snnet nedir? ”
CEVAP : “ Sa veya sol elin yzk parma. Buna kk parmaklarda dhildir. Baparmaa veya iaret parmana kesinlikle taklmaz. ”
SORU : “ Mezarlar yer deitirilebilir mi? ”
CEVAP : “ Evet. Zaruret varsa hrmetli bir ekilde yer deitirilebilir. Bizim iin evimiz ne ise onlar iin mezarlar da yledir. Rahatsz etmeden deitirilebilir. ”
SORU : “ Ryaya tabii olunur mu? ”
CEVAP : “ Hayr rya ilim ifade etmez. Rya gren bir kimse baz mjdelere iaret olunabilir. Ryaya kesinlikle itimat olunmaz. Hakikati bildirmez. ”
SORU : “ Bir kimse kurban nezir etse, o kurban bakas kesse caiz mi? ”
CEVAP : “ Hayr kendisi kesmesi lazm. Ate dt yeri yakar. ”
SORU : “ Evrad Bahariye msaade alnmadan okunabilir mi? ”
CEVAP : “ Hayr, kesinlikle okunamaz hususi izin alnmas lazm. ”
SORU : “ eytan vel suretine girebilir mi? ”
CEVAP : “ Hayr. ”
SORU : “ Bir kii lecei zaman ocuklar varken maln torunlarna brakabilir mi? ”
CEVAP : “ Hayr. lmek zere olan bir kimse maln istedii gibi taksim etmek hakkna sahip deildir. Mahkeme paylatrr. ”
SORU : “ Gnmzdeki dilencilere para verelim mi? ”
CEVAP : “ Tavsiye olunmuyor. Gerekten ihtiya sahibi varsa verilir. Fakat gnmzde meslek haline getirilmitir. Bir gn ekmei bulunan kimsenin eran caiz deil. ”

SON...
30-04-2011 09:56
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
En ok Sorulanlar ve Cevaplar ! - Yeliz - 30-04-2011 09:56

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir