1443 defa görüntülendi.

Din Kültürü Öğretmenliği ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Konu Başlıkları

Zeynep Akargül
Öğretmen
**


Mesajlar: 37 Katılma Tarihi: 12-01-2013 Rep Puanı: 20 Durum: Çevirimdışı

Mesaj: #1
Din Kültürü Öğretmenliği ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Konu Başlıkları
Din Kültürü Öğretmenliği ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Konu Başlıkları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI
1. Sınıf Alan Dersleri
Temel Dini Bilgiler - I
Arapça - I
Psikoloji
Temel Dini Bilgiler - II
Arapça - II
Sosyoloji
2. Sınıf Alan Dersleri
Din Psikolojisi
Kuran Okuma Bilgi ve Becerisi - I
İslam Tarihi
Antropoloji
Müzik
Din Sosyolojisi
Kuran Okuma Bilgi ve Becerisi - II
Din ve Kültür
Dinler Tarihi
Etkili İletişim
3. Sınıf Alan Dersleri
Ahlak Felsefesi
Türk Din Müziği
Türk İslam Edebiyatı
Türk Eğitim Tarihi
Topluma Hizmet Uygulamaları
Dinlerde Ahlak
Sanat Tarihi
Din Felsefesi
Dini Akımlar
Kuran Yorum Bilimi
4. Sınıf Alan Dersleri
İslam İnanç ve Öğretisi
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Özel Eğitim
Hz. Muhammed’in Söz. ve Öğr
Kültürler Arası Din ve Ah. Öğr.
Din Öğretimi Bilimi
MEB ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ
4. Sınıf
1. Ünite: Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyorum?
a. Günlük Konuşmamızda Dine İlişkin İfadeler
b. Dini Öğrenmenin Önemi
c. Din Güzel Ahlaktır
d. Sübhaneke Duası ve Anlamı
2. Ünite: Temiz Olalım
a. Dinim Temiz Olmamı İstiyor
b. Sözünde Durmak, Dürüst ve Güvenilir Olmak
c. Fatiha Suresi ve Anlamı
3. Ünite: Hz. Muhammed’i Tanıyalım
a. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
b. Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım
c. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
d. Hz. Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları
e. Kevser Suresi ve Anlamı
4. Ünite: Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım
a. Son İlahi Kitap Kur’an-ı Kerim
b. Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e İndirilişi
c. Kur’an-ı Kerim’in Kitap Hâline Getirilmesi ve Çoğaltılması
d. Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni
e. Bilge İnsan: Hz. Lokman
5. Ünite: Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik
a. Sevmek ve Sevilmek Bir İhtiyaçtır?
b. Sevgi Allah’ın Bize Verdiği Bir Nimettir?
c. Allah Yarattıklarını Sever
d. Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir
e. İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler
6. Ünite: Aile ve Din
a. Aile Toplumun Temelidir
b. Anne ve Babam Benim İyiliğimi İster
c. Kardeşlerimle İyi Geçinirim
d. Ailemizde Birbirimize Saygı Gösterir, Yardım Ederiz
e. Ailemizde Birbirimizi Anlamalıyız ve Sorunlarımızı Birlikte Çözmeliyiz
f. Aile İçi İlişkilere Yönelik İslam’ın Öğütleri
5. Sınıf
1. Ünite: Allah İnancı
a. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır
b. Evrende Bir Düzen Vardır
c. Allah Vardır ve Birdir
d. Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım
e. İhlas Süresi ve Anlamı
2. Ünite: İbadet Konusunda Bilgilenelim
a. İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?
b. İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet
c. Başlıca İbadetler
d. Camiyi Tanıyalım
e. Dua
f. Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel
g. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir
h. Rabbenâ Duaları ve Anlamı
3. Ünite: Hz. Muhammed ve Aile Hayatı
a. Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları
b. Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları
c. Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları
d. Salavat Duaları ve Anlamı
4. Ünite: Kur’an-ı Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri
a. İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an
b. Kur’an İyiye ve Güzele Yönelendirir, Kötülüklerden Sakındırır
c. Kur’an’ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği
d. Allah’ı Arayan İnsan: Hz. İbrahim
e. Fil Suresi ve Anlamı
5. Ünite: Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım
a. Paylaşmak Niçin Önemlidir?
b. Sevinçlerimizi Paylaşalım
c. Üzüntülerimizi Paylaşalım
d. Tahiyyat Duası ve Anlamı
6. Ünite: Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz
a. Vatan ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz
b. Biz Vatanımızı ve Milletimizi Çok Severiz
c. Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz
d. Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz
e. “Yurtta Barış, Dünya’da Barış” Temel İlkemizdir
6. Sınıf
1. Ünite: Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç
a. Peygamber ve Peygamberlere İman
b. İlahi Kitap ve İlahi Kitaplara İman
c. Asr Suresi ve Anlamı
2. Ünite: Namaz İbadeti
a. Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?
b. Namazın Şartları
c. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet
d. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)
e. Cemaatle Namaz
f. Cuma Namazı
g. Bayram Namazı
h. Cenaze Namazı
ı. Teravih Namazı
i. Namazı Bozan Durumlar
k. Namazın İnsana Kazandırdıkları
l. Kunut Duaları ve Anlamı
3. Ünite: Son Peygamber Hz. Muhammed
a. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi
b. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi
c. Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi
d. Veda Hutbesi
e. Hz. Muhammed’in Vefatı
f. Nasr Suresi ve Anlamı
4. Ünite: Kur’an-Kerim’in Ana Konuları
a. Kur’an’ı Kerim’in Belli Başlı Konuları
b. Kureyş Suresi ve Anlamı
5. Ünite: İslam’ın Sakınılmasını İstediği Bazı Davranış-
lar
a. Yalan Söylemek ve Hile Yapmak
b. Gıybet ve İftira
c. Hırsızlık
d. Haset Etmek
e. Alay Etmek
f. Büyüklenmek (Kibir)
g. Kötü Zanda Bulunmak
h. Başkalarının Kusurlarını Araştırmak
ı. Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık
i. Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım
k. Felâk Suresi ve Anlamı
6.Ünite: İslamiyet ve Türkler
a. Türklerin Müslüman Oluşu
b. Türkler Arasında İslam’ın Yayılmasında Etkili Olan Bazı
Şahsiyetler
c. Türklerde Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi
d. Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
e. Türklerin Bilime Katkıları
7. Sınıf
1. Ünite: Melek ve Ahiret İnancı
a. Varlıklar Alemi
b. Meleklere İman
c. Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
d. Şeytan’ın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın
Öğütleri
e. Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
f. Ahirete İman
g. Kıyamet ve Yeniden Dirilme
h. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
ı. Nâs Suresi ve Anlamı
2. Ünite: Oruç İbadeti
a. Ramazan Ayı ve Önemi
b. Ramazan Orucu
c. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
d. Muharrrem Orucu
e. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz
f. Orucu Bozan Durumlar
h. Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
ı. Ramazan Bayramı Sevinci
i. Mâ’ûn Suresi ve Anlamı
3. Ünite: Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed
a. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
b. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
4. Ünite: İslam Düşüncesinde Yorumlar
a. Din ve Din Anlayışı
b. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
c. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
d. Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?
e. Dinde Zorlama Yoktur
5. Ünite: Din ve Güzel Ahlak
a. Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar?
b. İslamda Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar
6. Ünite: Kültürümüz ve Din
a. Kültür ve Kültürün Ögeleri
b. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
c. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir
8. Sınıf
1. Ünite: Kaza ve Kader
a. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
b. Kader ve Evrendeki Yasalar
c. İnsan İradesi ve Kader
d. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
e. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı
2. Ünite: Zekât, Hac ve Kurban İbadeti
a. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı
b. İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
c. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât
d. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
e. Yardımlaşma Kurumlarımız
f. Hac Nedir ve Niçin Yapılır?
g. Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar
h. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi
ı. Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?
3. Ünite: Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar
a. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
b. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
c. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
d. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı
e. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi
f. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi
g. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi
h. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi
ı. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi
4. Ünite: Kur’an’da Akıl ve Bilgi
a. Aklın Dini Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
b. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster
c. Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir
d. Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları
e. Bilgi Taassubu Önler
f. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf
5. Ünite: İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
a. Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak
b. Kumar Oynamak
c. Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
d. Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?
e. Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı
6. Ünite: Dinler ve Evrensel Öğütleri
a. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
b. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
c. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri
d. Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak
9. Sınıf
1. Ünite: İnsan ve Din
a. İnsanın Evrendeki Konumu
b. İnsanın Doğası ve Din
c. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
d. İnanmanın Çeşitli Biçimleri
2. Ünite: Temizlik ve İbadet
a. İbadet’in Anlamı ve Kapsamı
b. Niçin İbadet Edilir?
c. İbadet - Temizlik İlişkisi
3. Ünite: Hz. Muhammed’in Hayatı
a. Hz. Muhammed’in Doğduğu Ortam
b. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği
c. Hz. Muhammed’e Vahyin Gelişi
d. Hz. Muhammed’in Hicreti
e. Hz. Muhammed’in Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri
f. Hz. Muhammed’in İslamı Yayma Çabaları
g. Veda Hutbesi’nde Evrensel Mesajlar
h. Hz. Muhammed’in Vefatı
4. Ünite: Kur’an ve Ana Konuları
a. İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an’ı Kerim
b. Kur’an-ı Kerim’in Tarihi
c. Kur’an’la İlgili Bazı Kavramlar
d. Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları
e. Kültürümüzde Kur’an’ın Yeri ve Önemi
5. Ünite: Değerler
a. Değer Nedir ve Nasıl Oluşur?
b. Değerlerin Oluşumuna Dinin Etkisi
c. Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi
d. Toplumu Birleştiren Temel Değerler
6. Ünite: Laiklik ve Din
a. Din Bireyi Esas Alır
b. Laikliği Doğuran Nedenler
c. Laik Devlet
d. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir
e. Atatürk’ün Laiklik Anlayışı
7. Ünite: İslamiyet ve Türkler
a. Türklerin Müslüman Oluşu
b. Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan
Şahsiyetler
c. Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
10. Sınıf
1. Ünite: Allah İnancı
a. Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri
b. Allah Her Şeyi Yaratan, Yaşatan ve Gözetendir
c. İnsanın Allah’la İletişimi
d. Temel İnanç Esasları
2. Ünite: İslam’da İbadetler
a. İnanç - İbadet İlişkisi
b. Başlıca İbadetler
c. Salih Amel
3. Ünite: Kur’an’a Göre Hz. Muhammed
a. Hz. Muhammed Bir İnsandır
b. Hz. Muhammed Bir Peygamberdir
c. Hz. Muhammed Kur’an-ı Kerim’i Açıklayıcıdır
d. Hz. Muhammed Uyarıcıdır
e. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir
4. Ünite: Kur’an ve Yorumu
a. Kur’an’ın Temel Amaçları
b. Kur’an-ı Kerim’i Okumak
c. Kur’an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir
d. Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler
5. Ünite: Haklar, Özgürlükler ve Din
a. Hak ve Özgürlük Kavramları
b. Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din
c. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
d. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımını Engelleyen Alışkanlıklar
e. Hukukuk Üstünlüğü
f. Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır
6. Ünite: Atatürk ve Din
a. Atatürk’e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur
b. Atatürk Dinin Yozlaştırılmasına Karşıdır
c. Atatürk’ün İslamiyet ve Hz. Peygamberle İlgili Sözleri
7. Ünite: İslam ve Bilim
a. Din - Bilim İlişkisi
b. İslam’da Bilginin Kaynakları
c. İslam Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder
d. İslam Medeniyetinde Eğitim Kurumları
e. Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları
11. Sınıf
1. Ünite: İnsan ve Kaderi
a. Kader ve Kaza Kavramları
b. İnsan İradesi ve Kader
c. Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar
2. Ünite: İslam’da İbadetlerde İlkeler ve İbadetlerin
Faydaları
a. İbadetler İle İlgili Temel İlkeler
b. İslamda İbadetlerin Faydaları
3. Ünite: Hz. Muhammed’in Örnekliği
a. Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri
b. Hz. Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir
c. Kültürümüzde Hz. Muhammed Sevgisi
d. Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi
4. Ünite: İslam Düşüncesinde Yorumlar
a. İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
b. İslam Düşüncesinde Siyasi - İktisadi Yorumlar
c. İslam Düşüncesinde Amelî-Fıkhî Yorumlar
d. İslam Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar
5. Ünite: Aile ve Din
a. Aile Toplumun Temelidir
b. Dinler Evliliğe Önem Verir
c. Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’den Aile İle İlgili Öğütler
6. Ünite: Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri
a. Diyanet İşleri Başkanlığı
b. Dinî Yayınlar
c. Hutbelerin Türkçe Okunması
7. Ünite: İslam ve Estetik
a. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
b. İnsan ve Estetik
c. Kur’an ve Güzellik
d. Hz. Muhammed ve Güzellik
e. Yaşamda Güzellik
f. İslam Medeniyetinde Estetik
12. Sınıf
1. Ünite: Dünya Hayatı ve Ahiret
a. Hayat Amaçsız Değildir
b. Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı
c. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir
d. Ahirete Uğurlama
e. Kıyamet
f. Yeni Bir Hayat: Ahiret
2. Ünite: Tövbe ve Bağışlama
a. İnsan Hata Yapabilen Bir Varlıktır
b. Tövbe, Hatadan Dönme ve İyiye Yönelme Erdemidir
c. Allah Bağışlayıcıdır, Bağışlayanı Sever
d. Bağışlama Bireysel ve Toplumsal Hoşgörünün Temelidir
e. İyilikler Kötülükleri Giderir
3. Ünite: Hz. Muhammed’i Anlama
a. Hadis ve Sünnet
b. Hz. Muhammed’in Davranışlarının Yerel ve Evrensel
Boyutu
c. Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi
d. Başlıca Hadis Kaynakları
4. Ünite: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
a. Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
b. Tasavvufi Düşüncede Allah - Varlık İlişkisi
c. Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
d. Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
e. Nusayrilik
f. Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü
5. Ünite: İslam ve Barış
a. Barış İçinde Yaşamak Bir İhtiyaçtır
b. İslam Barışa ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir
c. Bir İnsanın Yaşamasını Sağlamak, Bütün İnsanlara Hayat Vermek Gibidir
d. Hz. Muhammed Bir Barış Elçisidir
e. Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir İnsanlık Suçudur
6. Ünite: Atatürk ve Din Öğretimi
a. Atatürk’ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem
b. Atatürk’ün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önem
c. Atatürk’ün Din Bilginlerine Verdiği Değer
7. Ünite: Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
a. Yaşayan Dinler
b. Dinlerin Benzer Özellikleri
c. Dinlerde Çevre Bilinci
d. Küreselleşen Dünya’da Dinler Arası İlişkiler
03-02-2013 12:55
Bul Rep Ver Alıntı
« Önceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Din Kültürü Öğretmenliği ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Konu Başlıkları - Zeynep Akargül - 03-02-2013 12:55

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alan Sınavı Soru ve Cevapları 2013 Yeliz 0 762 25-07-2013 04:26
Son Mesaj: Yeliz

Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kamanyalar Betist tanıtım yazısı

Öğretmen Sitesi

Öğretmen SiteleriÖğretmen Sitesi | İletişim | Yukarıya dön | İçeriğe Dön | Mobile Version | RSS

Türkçe Çeviri: MyBBTürkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO İnSiDe

ÖğretmenSitesi.İnfo Google Gizlilik Politikasına riayet etmektedir