escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Babakan Recep Tayyip Erdoan'n lk Ke Yazs retmen Sitesi633 defa grntlendi.

Babakan Recep Tayyip Erdoan'n lk Ke Yazs

Arzu Rana
Super Moderator
******


Mesajlar: 1,063 Katlma Tarihi: 19-03-2011 Rep Puan: 42 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Babakan Recep Tayyip Erdoan'n lk Ke Yazs
mage

Babakan Erdoan ke yazarlna soyundu ve yazsn da yeni Anayasaya ayrd. Yazsnda eyh Edebali ve Osman Gazi’den girip Yunus Emre’den kan Erdoan, ‘Tarihi frsat heba etmeyelim’ ars yapt. te Erdoan'n o ke yazs...

18. yzyln ikinci yarsnda, Amerikan ve Fransz devrimleri sonrasnda ortaya kan Anayasa kavram, modern bir kavram olarak, ynetimlerin yetkilerini ve vatandalarn haklarn yazl kurallara balamay, keyfilii snrlandrmay hedefliyordu. Bizdeki anayasa gelenei ise Osmanl Devleti'nin son dnemlerinde, 1. Merutiyet ile balad. 1876 tarihli Kanun-i Esas, bu topraklardaki ilk anayasal metin hviyetini tar. Osmanl devleti, bugn Anayasa dediimiz kavram iin, "Kanun-i Esas" terimini kullanmt.

Osmanl dneminde anayasa yerine kullanlan "kanun-i esas" kavram, anayasann temel kanun olma niteliine iaret ediyordu. Nitekim Anayasann nemi, bir lkedeki esas, temel kanun olmasndan kaynaklanr. Anayasa esas kanundur ve dier kanunlar anayasaya uygun olmak, anayasann lafzyla ve ruhuyla elimemek zorundadr. Anayasa, hukuk sisteminin erevesini ve prensiplerini tayin eden, hiyerarinin en stnde yer alan esas kanundur. Demokratik anayasalar, birbiriyle balantl fonksiyonu yerine getirirler. Anayasalarn birinci fonksiyonu, devletin temel yapsn ve ileyiini gstermektir. Siyas sistemin prensipleri, kurallar, yasama, yrtme ve yarg arasndaki ilikiler, anayasa tarafndan belirlenir. Anayasann bu ileviyle alakal olarak, bizde, 1921 ve 1924 anayasalar iin "Tekilt- Esasiye Kanunu" tabiri kullanlmt. Anayasann ikinci ve asl nemli fonksiyonu, devlet ile vatanda arasndaki ilikilerin erevesini izmesidir. Demokratik bir anayasa, vatandalarn hak ve zgrlklerini gvence altna alan bir temel haklar rejimini tarif eder. Dolaysyla devlet adna kullanlacak yetkilerin hukuk snrlarn da tayin eder. Anayasann bunlarla balantl nc ve en nemli fonksiyonu, bir toplumsal szleme metnine karlk gelmesidir.

Evet; Anayasa, her eyden nce, bir toplumsal szleme metnidir. Demokratik anayasa, devletin toplumsal iradeden bamsz, akn, st bir varlk olmadn ortaya koyar. Demokratik anayasalarn devlet ile toplum, devlet ile fertler arasndaki ilikileri hukuk bir dzene balamas ve devletin hukuk snrlarn belirlemesi bu yzdendir. Anayasa bir szlemedir. Her birey bu szlemeyle gvence altna alnm hak ve hrriyetlere sahiptir. Daha nemlisi, her birey, bu szlemenin tarafdr. Trkiye'de, 1921'den itibaren yaplan Anayasalarn temel sorunu da ite bu nc ilevle alakal olmutur. Yani, bugne kadar yaplan Anayasalarda, devletin ileyii gsterilmi, devlet vatanda ilikilerinin erevesi izilmi, ama Anayasa'nn bir toplumsal mutabakat metni olma vasf geride tutulmutur. stikll sava srasnda ve Cumhuriyet'in iln sonrasnda yaplan 1921 ve 1924 Anayasalarn bir yana brakrsak, Trkiye'nin ok partili hayata getikten sonra iki anayasa yaptn ve bu iki anayasann da asker mdahalelerin rn olduunu gryoruz. Her iki anayasa da seilmi, meru sivil ynetimler ve parlamentolar tarafndan deil, siyas meruluk dnda ynetime el koymu asker ynetimler tarafndan hayata geirilmitir. Her iki anayasa da yapld iklim ve yapl tarz itibaryla demokratik meruluktan yoksundur. 1961 Anayasas, demokrasimizin yarm asrdr yaad problemlerin, ana kaynaklarndan biridir.

1961 Anayasasnn kurumsallatrd vesayet dzeni, anayasa ve devlet geleneimizde tamiri zor hasarlar brakmtr. Bugn yeni anayasa yapm srecinde karlatmz engellerin ou, 61 Anayasasnn dayand devlet ve siyaset anlaynn neticeleridir. Bu anlay, 82 Anayasasna da sirayet etmi, topluma kar devleti ne karan otoriter gelenek kendisini yeniden retmitir. Bu lkede 61 Anayasasyla ilgili, gereklikten uzak, yanl bir kanaat srekli gndemde tutulmutur. Bu kanaate gre, 61 Anayasas bu lkenin tarihindeki tek demokratik anayasayd ve "ilerici" bir nitelik tayordu. Temelden yanl bu kanaatin bugn bile belli bir toplum kesiminde inan derecesinde sahiplenildiini grebiliyoruz. unu ak bir ekilde ve bir kez daha ifade etmek gerekir ki, 61 Anayasasnn esas gayesi, devleti siyasetin etki alannn dna tayarak siyaseti gszletirmekti. Siyaset gszletirilirken, "anayasal kurumlar" vastasyla otoriter-brokratik- sekinci devlet yaplanmasnn n ald. Devlet, siyas meruiyet alannn dna tand ve temsil nitelik tamayan brokratik iktidar, egemenliin kullanlmasnda parlamentonun, siyas iktidarlarn nne kondu. Tek parti devrinden kalma devlet telkkisi, demokratik parlamenter sistem iinde bu anayasayla muhafaza edilmeye alld.

Bunun neticesi, siyasetin daralan alanna paralel ekilde temsil kabiliyetini yitirmesiydi. 61 Anayasasnn ina ettii hukuksiyas zemin, toplumsal taleplere dayal sahici bir siyaseti imknsz hle getirdi. 1982 Anayasas, otoriter ve siyaset kart yaplanmay daha da ileriye tad. Devleti kutsayan, toplumu denetim altna almay hedefleyen bu anayasa, Trkiye'yi evrensel, demokratik normlardan uzaklatrarak kendine mnhasr, problemli bir siyas-hukuk dzene mahkm etti. Yrrlkte olduu 30 yl akn zaman iinde 82 Anayasas pek ok deiiklie urad. zellikle 12 Eyll 2010 referandumuyla ok kapsaml deiiklikler hayata geirildi. Ancak btn bu deiiklikler, yeni anayasa ihtiyacn ortadan kaldrmad. nk 82 Anayasas, balang ksmnda mahhaslaan otoriter devlet felsefesiyle zn, ruhunu muhafaza etmektedir. Yeni anayasa ihtiyac, esasen bu ruhla, bu felsefeyle demokrasimizin daha ileriye yryemeyecei gereinden kaynaklanyor. Hem 61 hem de 82 Anayasas, temel bir yanl zerine ina edilmitir. Bu yanl, otoriter, statkocu zihniyetin neticesidir, "malul" bir toplum algsndan kaynaklanmtr. Her iki anayasay yapanlar iin toplum, mmeyyiz olmayan, isabetli kararlar verme becerisinden yoksun, potansiyel bir tehlike kaynayd; dolaysyla toplumdan gelen taleplerin dizginlenmesi gerekiyordu. Bunun yolu da temsil demokratik siyaseti zayflatmaktan geiyordu. Bu yzden iki anayasa da "gelime"yi deil, "koruma"y ncelikli hedef olarak semitir. Trkiye'nin yeni bir Anayasaya acilen ihtiya duyduu artk ok ak ve net ortadadr

Toplumun her kesimi, yeni bir Anayasa ihtiyacn kabul etmi durumdadr ve byle bir beklentinin iindedir. Esasen, Trkiye'nin zaman zaman yaad tkanklklarn temel sebebi, bir Anayasa sorunumuzun olmasndadr. Hatta, Trkiye ekonomisinin ok daha hzl ve istikrarl bymesinin, Trkiye'nin blgesinde ve dnyada daha aktif bir konumda bulunmasnn nnde de Anayasa engeli vardr. 2023 gibi son derece iddial hedefler belirlemi, bu hedeflere doru kararllkla ilerleyen bir Trkiye iin, yeni, kucaklayc, demokratik, zgrlk bir Anayasa olmazsa olmaz bir arttr. Topluma, toplumsal dinamiklere gvenen, toplumsal taleplerin meruluu n kablne dayanan yeni anayasa, demokrasinin ve zgrlklerin nn aacak, siyas rejimin prensiplerinin demokratik geliimine zemin hazrlayacaktr. Trkiye demokrasisi, zellikle son on ylda derinleti, glendi. Ancak demokrasimizin rtn ispat etmesi iin mdahale anayasas aybndan kurtulmas gerekiyor. Elbette yeni anayasa btn problemlerimizi zecek sihirli bir denek deildir. Ancak phe yok ki, sivil demokratik siyas sreler iinde, mmkn mertebe toplumsal mutabakatla yaplacak yeni anayasa, Trkiye'nin psikolojik bariyerlerini kracak, demokrasimize eik atlatacaktr. Tek bana bu faydas bile, yeni anayasay deerli klmaktadr. Trkiye, vesayet rejimini tasfiye istikametinde nemli mesafe almtr; bugn artk, vesayeti dzene zemin ve imkan hazrlayan anayasa da mutlaka yenilenmelidir.

Trkiye, sivil, demokratik bir anayasay hayata geirecek siyas birikime ziyadesiyle sahiptir. Trkiye Byk Millet Meclisi'nin temsil gc, anayasa yapm asndan son derece elverilidir. En nemlisi, sreci baarya ulatracak gl bir toplumsal destek de mevcuttur. Trkiye'nin bu tarih frsat deerlendirmesi iin btn siyas partilerin, toplumsal aktrlerin gayret gstermesi, sreci akamete uratacak sorumsuz davranlardan kanmas gerekir. Trkiye'nin eline, 1961 ve 1982 mdahale anayasalarnn ardndan, ilk kez sivil bir Anayasa yapma imkan gemitir. Bu imkan heba edilmemelidir. AK Parti olarak bizim tercihimiz, demokrasimizin, milletimizin nn aacak, devleti deil, insan ve toplumu ne karan, otoriteye deil zgrlklere vurgu yapan bir anayasadr.

Hedefimiz, "Yeni Trkiye"ye lyk yeni anayasadr. Partimizi kurduumuz andan itibaren, srarla vurguladmz, birbirini tamamlayan iki nemli referansmz var. Bu referanslardan biri, eyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatinde ifade ettii, "nsan yaat ki, devlet yaasn" ilkesidir. Dieri de, Yunus Emre'nin ksa, z, ama ok derin ekilde ifade ettii, "Yaradlan severiz, yaradandan tr" dizeleridir. Bu topraklarn ve bu milletin adeta mayas olan, ruh kkn ekillendiren bu iki ilke, Anayasaya tam anlamyla damgasn vurmal, Yeni Trkiye'nin Yeni Anayasasnda artk mahhas hale gelmelidir. Yeni Anayasa, devleti deil, insan ne karan, insan yaattka glenen bir devlet algsna sahip olmal, byle ekillenmelidir. Devlet iin insan deil, insan iin devlet anlay anayasamzn ruhuna hakim olmaldr. Yine bu Anayasa, kucaklayc olmal, yani toplumsal szleme, toplumsal mutabakat ilevini tam anlamyla yerine getirmelidir. "Ancak", "ama" kelimeleriyle kesintiye urayan, istisnalara brnen bir anayasa deil, bakalarnn zgrlk alanna dokunmayan tam zgrl savunan bir Anayasa yazlmaldr.

AK Parti grubu olarak, Trkiye'nin bu byk ihtiyacn karlama noktasnda ortaya koyduumuz iradeyi en gl ekilde srdreceiz. Her zaman ifade ettiimiz gibi, "masadan kalkan taraf" biz olmayacak, son ana kadar yeni bir Anayasa'nn yaplmas iin gayretimizi, mcadelemizi srdreceiz. Trkiye'nin Anayasa yapabileceine, Trkiye Byk Millet Meclisi'nin bunu laykyla baarabileceine yrekten inanyoruz. Bu inancmzn bir gerei olarak da, Yeni Bir Anayasa, Yeni Bir Trkiye umudumuzu en gl ekilde muhafaza ediyoruz.

RECEP TAYYP RDOAN - Trkiye Cumhuriyeti Babakan
"Ayrlk olmasayd, birlikteliin deeri anlalr myd ?" (A.R.T)
12-02-2013 07:05
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Babakan Recep Tayyip Erdoan'n lk Ke Yazs - Arzu Rana - 12-02-2013 07:05

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Babakan'n Setii Gazeteciler Kimler ? jonhsame 1 1,117 27-10-2016 08:22
Son Mesaj: dienmaytrangiaabc
  Babakan Ahmet Davutolu oldu! KaRNeC 0 691 16-08-2014 12:03
Son Mesaj: KaRNeC
  TRT Spikeri Babakan' Eletirdi ve stifa Etti ! Ebru 0 743 30-08-2013 09:31
Son Mesaj: Ebru
  Babakan Erdoan'n Alama Kronolojisi, Ne Zamanlar Alyor ? KaRNeC 0 3,647 24-08-2013 10:29
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir