escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Sosyal Bilgiler Alan Snav Sorular 2013 - ABT 2013 retmen Sitesi3887 defa grntlendi.

Sosyal Bilgiler Alan Snav Sorular 2013 - ABT 2013

Arzu Rana
Super Moderator
******


Mesajlar: 1,063 Katlma Tarihi: 19-03-2011 Rep Puan: 42 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Sosyal Bilgiler Alan Snav Sorular 2013 - ABT 2013
Kpss Sosyal Bilgiler retmenlii Alan Snav Soru ve Bilgi Paylam

lka’da Anadolu birok uygarla beiklik yapmtr.

Aadaki uygarlklardan hangisi bunlardan biri deildir?
A) Hititler B) Asurlar C) Frigler D) Lidyallar E) Urarturlar

lka’da Mezopotamya’da birok uygarlk kurulmutur.
Aadakilerden hangisi bu uygarlklardan biri deildir?

A) Smerler B) Akadlar C) Babiller D) Mikenler E) Asurlular

Miladi Takvim ile ilgili aadakilerden hangisi doru deildir?

A) Bir Yl 365 gn 6 saattir
B) Artk yl vardr.
C) lk kez msrllar kullandlar.
D) Son eklini Papa XIII. Greguar verdi.
E) slam ncesi Araplar kullandlar.


Hz. mer zamannda vilayetlere valilerin yannda adalet ilerine bakacak kadlar tayin edilmitir.
Bununla aadakilerden hangisinin gerekletirildii sylenebilir?

A) Din eitimi dzenlenmitir.
B) Askeri alanda dzenleme yaplmtr.
C) Ekonomi dzenlenmitir.
D) syanlarn kmas nlenmitir.
E) Yarg ve ynetim ayrlmtr


Bizans ve Sasani uygarlklarnn aadaki alanlardan hangisinde slam uygarln etkiledii sylenemez?

A) Mimari
B) dari
C) Dn
D) Mali
E) Siyasi


Mekke'de basklarn artmas zerine Medine'ye hicret eden Mslmanlar bu olay ile birlikte Mekkeli mriklerin karsna daha gl bir ekilde kma imkan elde etmilerdir.
Aadakilerden hangisi Hicretin sonucunda meydana gelen gelimelerden biri deildir?

A) Muhacir ile Ensar karde ilan edildi.
B) slm devleti kuruldu.
C) Vatandalk antlamas yapld.
D) Mekkelilerle Mslmanlar arasndaki savalar sona erdi.
E) Mslmanlar dinlerini rahata yaama imkan buldular


Mekkeli mrikler slamiyet'e kar kmlar ve Mslmanlara eziyet ederek, onlarn Mekke'den Medine'ye g etmelerine neden olmulardr. Hicret'ten sonra da Mslmanlar tamamen yok etmek amacyla saldrlarn srdrmlerdir.
Yukarda verilen bilgilere gre aadakilerden hangisi Mekkelilerin ulamak istedikleri temel amatr?

A) Mslmanlar Mekke'den karmak
B) Arap kltrn korumak
C) Ekonomik karlarn korumak
D) slamiyeti ortadan kaldrmak
E) Yahudiler ile ibirlii yapmak


Arap Yarmadasndaki Hicaz blgesinin dier blgelere gre daha nemli olmasnn nedeni aadakilerden hangisidir?

A) Arap Yarmadas'nn en kalabalk yeri olmas
B) Dini ve ticari bir merkez olmas
C) Arap Yarmadas'nn ortasnda bulunmas
D) klimin yaam artlarna daha uygun olmas
E) Siyasi ynden dier blgelere hakim olmas


Hz. mer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin ehit edilmesi sonucunda Emeviler Dnemi'nde halifelerin gvenliinin salanmas amacyla aadaki nlemlerden hangisi alnmtr?

A) Ordugh ehirlerinin kurulmas
B) Divan tekilatnn kurulmas
C) Muhafz tekilatnn kurulmas
D) Kur'an- Kerim'in oaltlmas
E) Emir-l meralarn yetkilerinin artrlmas


Aadakilerden hangisi Drt Halife Dnemi'nde snrlarn genilemesiyle ortaya kan gelimelerden biri deildir?

A) Ordugh ehirlerinin kurulmas
B) Kur'an- Kerim'in oaltlmas
C) lkenin ynetim birimlerine ayrlmas
D) Divan tekilatnn kurulmas
E) Tevaif - i Mlk devletlerinin kurulmas


slamiyet'in kabul edilmesiyle Arap Yarmadas'nda yaayan insanlarn geleneklerinde birok deiiklik meydana gelmitir.
Aadakilerden hangisi bu tr bir genellemenin dnda kalr?

A) Kan davas
B) Kabe'nin kutsall
C) Kabilecilik anlay
D) Klelik anlay
E) Kadnn toplumdaki yeri


Psikoloji ve antropoloji disiplinlerinin yakn iliki iinde olduu antropoloji kuram aadakilerden hangisidir?
a. Kltr-kiilik
b. Kltrel maddecilik
c. Etnobilim
d. Simgeci/yorumcu antropoloji
e. Yapsalclk


Kltrn deimesinde en nemli etkenin baka kltrlerden gelen kltrel eler olduunu savunan antropoloji kuram aadakilerden hangisidir?
a. Evrimcilik
b. Kltrel maddecilik
c. Difzyonizm
d. ingiliz ilevcilii
e. Yeni ilevcilik


Toplumda ortaya kan atmalarn toplumsal yapnn ileyiinde nemli bir unsur olduunu savunan kuramsal yaklam aadakilerden hangisidir?
a. Postmodernizm
b. Yapsal ilevcilik
c. Yapsalclk
d. Yeni ilevcilik
e. Kltrel maddecilik


Aadakilerden hangisi kltrn zelliklerinden biri olamaz?
a. Deiim
b. renilebilirlik
c. tgdsellik
d. Sreklilik
e. Evrensellik


Aadakilerden hangisi yazdklarnda deindii konular nedeniyle antropolojinin babas olarak kabul edilir?
a. Aristoteles
b. Platon
c. Cicero
d. Strabon
e. Herodotos

Yaayan insan topluluklarnn biyolojik eitliliini,byme ve gelime sorunlann inceleyen antropolojinin alt dal aadakilerden hangisidir?
a. Biyoarkeoloji
b. Paleoantropoloji
c. Primatoloji
d. Fiziksel antropoloji
e. Sosyal-kltrel antropoloji


nsanlar ve toplumlar arasndaki benzerlik ve farkllklar, ara-gere ve dncelerin bir toplumdan dierine geme srecine dayandrarak aklayan dnceye ne ad verilir?
A. Etkileim tezi
B. Yaylma tezi
C. Deiim tezi
D. Evrim tezi
E. Homosantrizm


ABD'de hem Kzlderililere hem de Afrika'dan getirilmi siyah tenli insanlara ait kltrn, kltrleme yoluyla ortadan kalkmas aadaki lerden hangisi ne bir rnektir?
A) Kltrel deime
B) Kltrel zlme
C) Kltrel yaylma
D) Kltrel yozlama
E) Kltrel zmseme


Irklarn tarihini, biyolojik evrimin ilke ve aamalarn inceleyen insanbilim dal aadakilerden hangisidir?
A) Sosyal insanbilim
B) Kltrel insanbilim
C) Psikolojik insanbilim
D) Fizik insanbilim
E) Etnoloji


nsanbilimciler, "insanlarn ve toplumlarn birbirinden farkl olmasnn nedeni"ni aadakilerden hangisinin farkl oluuyla aklarlar?
A. Kltrn
B. Akl ve dncenin
C. Grnlerinin
D. Doal koullarn
E. retim ilikisinin


Aadakilerden hangisi insanbilimine katk salayan bilim dallarndan biri deildir?
A) Astroloji
B) Karlatrmal dilbilim
C) Ekoloji
D) Psikoloji
E) Arkeoloji


1871 ylnda Morgan tarafndan yazlm olan ve insann kltrel evrimini, teknolojiyi esas alarak ana evreye ayran eserin ad nedir?
A. Eski Ahit
B. insann Ycelii
C. Eski Toplum
D. ilkel Toplum
E. Trlerin Kkeni


Aadakilerden hangisi antropolojinin sorduu ve cevap arad sorulardan biri deildir?
a. Toplumlar ve kltrler neden farkldr?
b. Baz toplumlar ve kltrler neden benzer?
c. Baz toplumlar ve kltrler neden dierlerinden daha stndr?
d. Toplumlar ve kltrler neden deiir?
e. Toplumlar ve kltrlerin deimesinde rol oynayan etkenler nelerdir?


Aadakilerden hangisi antropolojinin temel yaklamn oluturan ilkelerden biri deildir?
a. Etnikmerkezcilik
b. Kltrel grecilik
c. Btnclk
d. Karlatrmaclk
e. Evrensellik


Primatlar takm iki byk alt takma aynlmaktadr. Bunlardan biri prosimiyenler olarak adlandrlr. Buna gre primatlar takmnn dier alt takm aadakilerden hangisidir?
a. Kuyruksuz byk maymunlar
b. Yeni Dnya Maymunlan
c. Eski Dnya Maymunlan
d. Antropoidler
e. Platiriniler


nsann hi tanmad bir kltrn ierisinde nasl davranacan bilememesine neden olan ve bu nedenle bunalmlara yol aan srece ne ad verilir?
a. Kltrel uyum
b. Kltr oku
c. Kltrel yaylma
d. Kltrel gecikme
e. Kltrel btnleme


Nesilden nesile aktarlan gelenek-grenek ve alkanlklarmz ve bunlarda meydana gelen deiimleri bilimsel bir bak asyla ele alp inceleyen antropolo
jinin alt dal aadakilerden hangisidir?
a. Paleoantropoloji
b. Sosyal-kltrel antropoloji
c. Fiziksel antropoloji
d. Primatoloji
e. Dil antropolojisi


Dier canllarla karlatrdnda insann hayatta kalmak ve trn devam ettirebilmek asndan sahip olduu en nemli yetenek nedir?
a. Dnme
b. Hatrlama
c. Hayal kurma
d. iletiim kurma
e. Kltr yaratma


Antropologun alan aratrmas yaparken kendini de gzlemlemesi ve kendi deneyimlerini de yazmasna ne ad verilir?
a. Hikayeci etnografya
b. Katlmc gzlem
c. Kart gzlem
d. Tersine evrilmi etnografya
e. e dnk antropoloji


Hz. Muhammed'den sonra slam Devleti'nin gcn sarsan nemli gelimeler olmutur.
Bu gelimelerle ilgili olarak aada verilen bilgilerden hangisi dorudur?

lk karklklar - lk ayrlklar - Kesin ayrlklar
A) Hz. Osman - Hz.Ali - Abbasiler
B) Hz. Ebu Bekir - Hz.Osman - Abbasiler
C) Hz. mer - Hz.Osman - Emeviler
D) Hz. mer - Hz. Osman - Hz. Ali
E) Hz. Osman - Hz. Ali - Emeviler


Emeviler dnemine ait idari alandaki gelimelerden hangisi bu dnemi "Drt Halife Dnemi" nden ayrmaktadr?

A) Fetihlerin devam ettirilmek istenmesi
B) lk slam parasnn bastrlmas
C) Donanmaya nem verilmesi
D) Hilafetin saltanata dntrlmesi
E) Mekke'nin kutsal saylmas


I. lk slam parasnn baslmas
II. Arapa'nn resmi dil olmas
III. Kuzey Afrika'nn fethinin tamamlanmas
Yukardaki olaylar hangi dnemde gereklemitir?

A) Abbasiler
B) Emeviler
C) Drt Halife Devri
D) Endls Emevileri
E) Seluklular


Aadakilerden hangisi Emeviler zamannda meydana gelen gelimelerden biri deildir?

A) Hilafetin Memlklere gemesi
B) stanbul'un kuatlmas
C) slm mimarisinin gelimesi
D) Kuzey Afrika ve spanya'nn fethi
E) am'n bakent olmas


Hz. Muhammed'in vefatndan sonra slm tarihinde "Drt Halife Devri" balamtr. :
Aadakilerden hangisi bu dnemin en nemli zelliidir?

A) Devlet bakanlarnn seimle belirlenmesi
B) lk slm parasnn bastrlmas
C) Talas Sava'nn kazanlmas
D) Mekke'den Medine'ye hicretin gereklemesi
E) Halifeliin saltanata dnmesi


I. Sffin Sava
II. Hakem Olay
III. Kerbela Olay
Bu gelimelerin slam dnyas asndan en nemli sonucu aadakilerden hangisidir?

A) Drt Halife Devri'nde gereklemesi
B) lkenin eyaletlere blnmesi
C) Mslmanlar arasnda ayrlklarn ortaya kmas
D) Muhafz tekilatnn kurulmas
E) Arap Yarmadas'nda siyasi birliin salanmas


Hz. Ebubekir, lmnden sonra yerine Hz. mer'in halife olmasn tavsiye etmitir.
Bu durum Hz. Ebubekir'in lmnden sonra aadakilerden hangisinin olumasn engellemitir?

A) Arap Yarmadas'nda siyasi birliin olumasn
B) Halife seiminde doabilecek i karklklar
C) Komu devletlerle mcadelelerin artmasn
D) slam kltrnn zelliini yitirmesini
E) Drt Halife dneminin uzun srmesini


Aadakilerden hangisi Cilalta Devrinin zelliklerinden biri deildir?
A) Toplumsal hayata gei
B) reticiliin balamas
C) Hayvanlarn evcilletirilmesi
D) Aatan ve kerpiten evler yaplmas
E) Atein bulunmas


Hellen Medeniyeti, Makedonya Kral Byk skender’in Asya seferi sonunda dou ve bat kltrnn kaynamas sonucu olumutur.
Aadaki Medeniyetlerden hangisi Hellen Medeniyetinin olumasna katkda bulunmamtr?
A) Avrupa
B) Anadolu
C) in
D) Mezopotamya
E) Msr
Etiketler: sosyal bilgiler alan snav sorular, rnek sorular, en kapsaml sosyal bilgiler alan sorular, 2013 alan snav sorular indir,
"Ayrlk olmasayd, birlikteliin deeri anlalr myd ?" (A.R.T)
12-03-2013 12:09
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Sosyal Bilgiler Alan Snav Sorular 2013 - ABT 2013 - Arzu Rana - 12-03-2013 12:09

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Sosyal Bilgiler Alan Snav Soru ve Cevaplar 2013 Yeliz 0 1,300 25-07-2013 04:20
Son Mesaj: Yeliz
  Sosyal Bilgiler retmenlii ABT (retmenlik Alan Bilgisi Testi) Konu Balklar Zeynep Akargl 0 2,575 03-02-2013 12:39
Son Mesaj: Zeynep Akargl

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir