bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan 4. Yarg Paketi Yasalat !!! retmen Sitesi569 defa grntlendi.

4. Yarg Paketi Yasalat !!!

Arzu Rana
Super Moderator
******


Mesajlar: 1,063 Katlma Tarihi: 19-03-2011 Rep Puan: 42 Durum: evirimd

Mesaj: #1
4. Yarg Paketi Yasalat !!!
mage

TBMM Genel Kurulu'nda, "4. Yarg Paketi" olarak bilinen, nsan Haklar ve fade zgrl Balamnda Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars kabul edilerek yasalat.

Kanunla, Askeri Yksek dare Mahkemesi'nde alan tam yarg davalarnda, talep edilen tazminatn daha yksek olduunun dava devam ederken anlalmas durumunda, davacya talep edilen miktar arttrma hakk verilmemesinin adil yarglama hakknn ihlali olarak kabul edilmesi sebebiyle, nihai karar verilinceye kadar slah suretiyle talep edilen tazminat miktarn arttrma hakk tannyor.

Kanuna gre, Askeri Yksek dare Mahkemesi'nde alan tam yarg davalarnda; dava dilekesinde belirtilen miktar, sre veya dier usul kurallar gzetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar bir defaya mahsus olmak zere arttrlabilecek ve miktarn arttrlmasna ilikin dileke 30 gn iinde cevap verilmek zere kar tarafa tebli edilecek. Bu hkm derdest olan davalarda da uygulanacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu, dari Yarglama Usul Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki hkmlere paralel ekilde, AHM tarafndan verilen ve kesinlemi ihlal kararlar, Askeri Yksek dare Mahkemesi'nde grlen davalar bakmndan da yarglamann iadesi sebebi olarak kabul edilecek. Bu kararlar hakknda yarglamann iadesi, AHM kararnn kesinletii tarihten itibaren bir yl iinde istenebilecek.

Tazminat artrma hakk

Kanunla, AHM'in, devletin sorumluluuna ilikin tazminat davalarnda, davaclarn yarglamann yava ilemesinden doan zararlarn ortadan kaldracak yeterli bir zm bulunmad ynnde Trkiye aleyhinde verdii ihlal kararlarnn nn kesmek amacyla dzenleme yaplyor.

Buna gre, idari yargda alan tam yarg davalarnda talep edilen tazminatn daha yksek olduunun dava devam ederken anlalmas durumunda, nihai karar verilinceye kadar talep edilen tazminat miktarn arttrma hakk tannacak.

Yarglamann uzun srmesi nedeniyle kamulatrma bedelinin ge denmesinden dolay ortaya kan hak kayplarnn giderilmesi amacyla dzenleme yaplyor. Buna gre, alan davann 4 ay iinde sonulandrlamamas halinde, bu srenin bitiminden itibaren balamak zere, deme tarihine kadar geecek sre iin hesaplanacak kanuni faiz hak sahibine denecek.

Kanunla, AHM'in, terr rgtlerinin ierii iddet unsuru iermeyen bildirilerini yaynlayanlarn, sadece bu eylemleri nedeniyle cezalandrlmasn ifade zgrlnn ihlali olarak saymasna paralel dzenleme yaplyor.

Buna gre, terr rgtlerinin bildiri veya aklamalarn basanlara veya yaynlayanlara bir yldan yla kadar hapis cezas verilmesinde, "cebir, iddet veya tehdit ieren yntemlerini meru gsteren, ven ya da bu yntemlere bavurmay tevik eden" art getirilecek. Bylece, suun kapsam AHM standartlaryla uyumlu hale getiriliyor.

Basn aklamas

Ayn dzenleme, basn aklamalar iin de getiriliyor. AHM'in, ieriinde iddete bavurmay cesaretlendirici ifadeler yer almayan ya da kiileri silahl isyana tevik edici nitelikte olmayan aklamalar nedeniyle bireylerin Terrle Mcadele Kanunu'nca cezalandrlmasn ifade zgrlne aykr bulmamas iin dzenleme yaplyor.

Buna gre, terr rgtnn propagandasn yapan kiiye bir yldan be yla kadar hapis cezas verilmesinde, suun "cebir, iddet veya tehdit ieren yntemlerini meru gsterecek veya vecek ya da bu yntemlere bavurmay tevik edecek ekilde olmas" art getiriliyor. Bu suun basn ve yayn yoluyla ilenmesi halinde verilecek cezann yar orannda arttrlmas hkm korunuyor.

Sular toplant ve gsteri yry dnda da ilerse...

Terr rgtnn yesi veya destekisi olduunu belli edecek ekilde; rgte ait amblem, resim veya iaretleri asanlar ya da tayanlar, slogan atanlar, ses cihazlaryla yayn yapanlar, terr rgtne ait amblem, resim veya iaretlerin zerinde bulunduu niformay giyenler, bu sular toplant ve gsteri yry dnda da ilerse ayn cezaya arptrlacak.

Terr rgtlerinin bildiri ve aklamalarn basmak ve yaymlamak, terr rgtnn propagandasn yapmak ile yasa d toplant ve gsteri yryne katlma suunu ileyenler hakknda, ayrca "Terr rgtne ye olmak" suundan dolay ceza verilmeyecek.

Ancak, ilenen suun; patlayc madde bulundurma, mala zarar verme, kasten yaralama, grevi yaptrmamak iin direnme, genel gvenlii kasten tehlikeye sokma gibi cebir ve iddet iermesi halinde, kii ayrca rgt yeliinden cezalandrlacak.

kence sularnda zaman am ilemeyecek

Kamu dzeni asndan ak ve yakn bir tehlikenin ortaya kmamas halinde, yaplan aklamalar "suu ve suluyu vme" suunu oluturmayacak. Terrle Mcadele Kanunu'nda yaplan; terr rgtnn propagandasn yapan kiiye ceza verilmesinde, suun "cebir, iddet veya tehdit ieren yntemlerini meru gsterecek veya vecek ya da bu yntemlere bavurmay tevik edecek ekilde olmas" art getirilmesi dzenlemesi, Trk Ceza Kanunu'nda yaplyor. Buna gre, terr rgtnn propagandasn yapan kiiye bir yldan yla kadar hapis cezas verilmesinde, suun "cebir, iddet veya tehdit ieren yntemlerini meru gsterecek veya vecek ya da bu yntemlere bavurmay tevik edecek ekilde olmas" art aranacak.

"Terr rgtne ye olmamakla birlikte rgt adna su ileyen kiinin, ayrca rgte ye olmak suundan da cezalandrlmas ve rgte ye olmak suundan dolay verilecek cezann yarsna kadar indirilebilmesi" hkm, sadece silahl rgtler hakknda uygulanacak. Bylece silahl olmayan rgtler hakknda sz konusu hkm uygulanmayacak.

haleye fesat kartrma

Kamu kurum veya kurulular adna yaplan mal veya hizmet alm veya satmlarna ya da kiralamalara ilikin ihaleler ile yapm ihalelerine fesat kartran kii, 3 yldan 7 yla kadar hapis cezas ile cezalandrlacak.

haleye fesat kartrma suunun cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ilenmesi halinde temel cezann alt snn 5 yldan az olamayacak. Ancak, kasten yaralama ya da tehdit suundan veya tehdit suunun daha ar cezay gerektiren nitelikli hallerin gereklemesi durumunda, ayrca bu sular dolaysyla cezaya hkmolunacak.

haleye fesat kartrma suu ilenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluu asndan bir zarar meydana gelmemise fail hakknda bir yldan 3 yla kadar hapis cezas verilecek.

Halk, askerlik hizmetinden soutacak etkinlikte tevik veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara 6 aydan 2 yla kadar hapis cezas verilmesinde, suun unsuru, "askerlik hizmetini yapanlar firara sevk edecek veya askerlik hizmetine katlacak olanlar bu hizmeti yapmaktan vazgeirecek ekilde tevik ve telkinde bulunmak" eklinde deitiriliyor.

Kanunla, soruturma ve kovuturma aamasnda yaplan tahliye taleplerinde, Cumhuriyet savcsnn mtalaasnn sank, pheli veya mdafiye tebli edilmemesinin silahlarn eitlii ve ekimeli yarg ilkelerine aykr kabul edilmemesi iin dzenleme yaplyor. Tahliye talebi, duruma dnda yaplrsa, Cumhuriyet savcs, pheli, sank veya mdafinin gr alnmayacak.

Maddi ve manevi her trl zararlarnn tazminini isteyebilecek

Yakalanan veya tutuklanan kiiler, yakalama ve tutuklama ilemine kar kanunda ngrlen bavuru imkanlarndan yararlandrlmazlarsa, maddi ve manevi her trl zararlarnn tazminini isteyebilecek.

Gzalt ve tutukluluk sresi baka bir hkmllnden indirilen kiiler, tazminat isteyebilecek.

Kovuturmaya yer olmadna dair kararlarn etkin soruturma yaplmadan verildiinin AHM'in kesinlemi kararyla tespit edilmesi durumunda, 3 ay iinde yeniden soruturma alacak.

Ceza muhakemesinde silahlarn eitliinin salanmas amacyla dzenleme yaplyor. Buna gre, tutuklulua yaplan itirazlarda, cumhuriyet savcsnn gr alndktan sonra, pheli, sank veya savunmann da gr alnnca itiraz hakknda karar verilecek.

Yarglamann yenilenmesi

"Hkml lehine yarglamann yenilenmesi nedenleri" balkl maddeye gre verilen ceza hkmnn, AHM tarafndan nsan Haklarn ve Ana Hrriyetleri Korumaya Dair Szleme'nin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiinin tespit edilmi olmasna ramen, baz bavurular iin yarglamann yenilenmesi yoluna gidilmemesinin nlenmesi amacyla dzenleme yaplyor. Buna gre, 4 ubat 2003 tarihi itibaryla AHM'de derdest olup, sonradan ceza hkmnn szlemenin ihlali suretiyle verildii tespit edilen ancak yeniden yarglama yaplamadndan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafndan 15 Haziran 2012 tarihi itibaryla icra sreci denetlenmekte olan kararlar asndan da yarglamann yenilenmesi yaplabilecek.

Adli yardmn kapsam geniletiliyor

Dava veya takibin aka dayanaktan yoksun bulunmamas halinde adli yardmdan yararlanlabilecek. Bylece adli yardmn kapsam geniletiliyor. Adli yardm talebinin reddine ilikin kararlara kar, tebliinden itibaren bir hafta iinde itiraz edilebilecek. Adli yardm talebi reddedilirse, deme gcnde sonradan gerekleen ciddi bir azalmaya dayanlarak tekrar talepte bulunulabilecek.

Yarglama giderlerinin tahsilinin, adli yardmdan yararlanann maduriyetine neden olaca mahkemece anlalrsa, mahkeme hkmde tamamen veya ksmen demeden muaf tutulmasna karar verebilecek.

Gruplarn ortak nergesi

Kanuna, AK Parti, CHP, MHP ve BDP milletvekillerinin imzasyla verilen deiiklik nergesiyle geici madde eklendi.

Buna gre, 7 Kasm 1982 tarihinden nce ilemi olduu bir su dolaysyla hrriyeti cezaya mahkum olan kii hakknda, mahkum olduu cezann infaz srecinde koullu salverildikten sonra deneme sresi iinde iledii yeni bir su sebebiyle koullu salverilme karar geri alnmayacak.

Bu dzenlemeden, yaklak 32 yldr cezaevinde bulunan Tahir Canan'n da yararlanaca belirtildi.

"KCK yararlanamyor"

Bu arada Adalet Bakan Sadullah Ergin, Meclis kulisinde gazetecilerin, "rgte ye olmamakla birlikte rgt adna su ileyen kiinin ayrca rgte ye olmak suundan da cezalandrlmas hkmnn, terr rgtleri de dahil tm silahl rgtler hakknda uygulanmas" nergesi ile ilgili sorular yantlad.

"Bu nerge olmasayd, silahl rgtle silahszlar arasnda bir fark yoktu" diyen Ergin, "220 maddenin 6. fkrasndaki olay, silahl rgtlere, terr rgtlerine ve organize su rgtlerine uygulanyordu zaten, onun dndakiler iin ikinci bir ceza verilmez. Eyleminin cezasn alr ama rgt yesi olmamakla birlikte yeymi gibi cezalandrlmaz diyoruz. Hakl bir ayrm yapyoruz' diye konutu.

"KCK tutuklular bundan yararlanamyorlar m?" sorusu zerine Ergin, "Onlar TCK 314. (Silahl rgt kurmak ve silahl rgte yelii dzenleyen) maddeden yarglanyorlar. KCK dosyalarndaki iddialar, TCK 314'ten. Silahl rgtten onlar. Bu dzenlemenin kapsamnda deil" dedi.

Ergin, bir gazetecinin, "Ergenekon'dan yarglananlar" sz zerine, "Bilmiyorum ona siz bakn" diye konutu.
"Ayrlk olmasayd, birlikteliin deeri anlalr myd ?" (A.R.T)
11-04-2013 07:49
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
4. Yarg Paketi Yasalat !!! - Arzu Rana - 11-04-2013 07:49

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Elektrik Faturasna Eklenen Kalemlere Yarg Dur Dedi !! KaRNeC 0 536 11-04-2013 05:34
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir