escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Yetmi ki Frka... retmen Sitesi1112 defa grntlendi.

Yetmi ki Frka...

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,204 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Yetmi ki Frka...
Cenb- Fahr-i Kinat -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i eriflerinde:

Dorusu kitapllar kendi dinlerinde yetmi iki frkaya ayrldlar. Bu mmet ise yetmi frkaya blnecektir. Biri hari dierleri cehennemliktir. buyururlar. (Ahmed bin Hanbel)

Fakat bu blcler yahudileri de hristiyanlar da getiler, yetmi frkaya ayrldlar.

Blcler Mminn Sre-i erifinin 52-56. yet-i kerimelerini rtp hkmsz hale getirmek ve kendi dinlerini ayakta tutmak iin, eitli yollara bavuruyorlar.

Ezcmle bu yet-i kerimelerin gya yahudiler hakknda nzil olduunu iddia etmeleri bunun bir ifadesidir.

Halbuki gerek yet-i kerimelere gerekse Hadis-i eriflere bakldnda, mfessirin-i izm hazeratnn beyanlarna dikkat edildiinde, mmet-i Muhammede it olduu grlr.

Dier taraftan Sebebin hususiyeti hkmn umumiyetine mni deildir. kaidesi unutulmamaldr. nk Kuran- kerimde mevcut olan her hkm, kim hakknda nzil olursa olsun, mmet-i Muhammede de mildir.

Kelmullah sanki asrlarn ve devirlerin kitab deilmi gibi Sebeb-i nzul!.. Sebeb-i nzul!.. diye diye bu ilh ferman on drt asr ncesi hadiselere hasretmek, Kuran- kerimi ifsad etmek iin ancak blclerin bavurduklar bir dettir.

Halbuki Kurn- Azman kendisini btn insanla duyurmak ve anlatmak iin nzil olmu ve duyurmutur. Ancak, onun mnlar ihata olunup bitirilemez. Bir mns inkiaf ederken arkasndan bir mn daha, arkasndan bir mn daha yz gsterir. Nurunun aydnl iinde gizlilik zuhur eder.

Mmine hitap ederken kfire bir inzar frlatr. Kfiri inzar ederken mmine bir tebir nktesi uzatr. Avama hitap ederken havass dndrr. lime sylerken chile dinletir, chile sylerken lime dokundurur. Gemiten bahsederken gelecei gsterir. Bugn tasvir ederken yarn anlatr. En sade mahadelerden en yksek hakikatlere gtrr. Mminlere gayb anlatrken, kfirleri halden bizar eder. Ve btn bunlar hle, makama, mekna, zamana, mevzua gre en uygun en ltif kelimelerle ifade eder.
(Hak dini Kuran dili)Mminn sre-i erifinin ilgili yet-i kerimelerinin yahudiler hakknda nzil olduunu sylemeleri, Allah-u Telnn yet-i kerimelerinin hkmn rtmektir. nk bu yet-i kerimeler kendi kurduklar dinlerinin iyzlerini gsteriyor. Kendi dinlerini kuvvetlendirmeye, Allah-u Telnn dinini ykmaya ve kelmn rtmeye alyorlar.

Biz de bu hkmleri zerlerinden kaldrmak isteyen bu blclerin nne, ayn hkm tayan; Hicr: 90-94, Enbiy: 92-94 ve Rm: 30-31. yet-i kerimeleri srayla koyuyoruz. Bu mrikler bu hkmlere ne ad takacaklar?

Bu yet-i kerimelere iman m edecekler, yoksa kfrde mi kalacaklar diye denemek iin bu yet-i kerimeleri nlerine sryorum.

Frka frka olup dinlerini para para edenlerle senin hibir ilgin yoktur. Onlarn ii Allaha kalmtr. Sonra O, yaptklarn kendilerine haber verecektir. (Enm: 159)

Bu yet-i kerime btn blclerin slm diresinden atldklarna dair hudut izmektedir.

Allah-u Tel onlar kulluundan tardetmi, dininden atm, Habib-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-ine de tardetmesi iin emir buyurmutur. Benim onlarla ilgim yok, senin de olmasn.

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de onlar:

Ayrlk yapan bizden deildir. (Mnv)

Hadis-i erifi ile mmetlie kabul etmiyor.

Bu una benzer; bir baba ocuunu evltlktan reddetmi, nfusundan da sildirmi. Artk o evlt her ne kadar Ben filn kiinin oluyum. dese bile mirastan mahrum edilmitir.

Bunlar da imandan ve slmdan mahrum edilmilerdir.

Allah-u Tel rahmet kaplarn onlarn zerine kapam, blcler hakknda hkmn vermi, kbetlerini ak olarak beyan etmitir.

Ebu Hreyre -radiyallahu anh- Hazretleri bu yet-i kerimenin mmet-i Muhammed hakknda nzil olduunu sylemitir.

Mfessir Elmall Hamdi Yazr Efendinin bu yet-i kerime hakkndaki beyanlar yledir:

Dinin baz ahkmn tanyp bazsn tanmayarak paralayan; veya dinlerini tevhid-i Hakkta toplamayp muhtelif emeller, mbudlar, metblar (liderler) ve trl trl yollarla atallandran, hak dinden ayrlmaya kalkanlar, itihadlarn tevhid iin deil tefrik iin sarfedenler, her biri ayr bir lidere ve nefislerinin arzularna taraftarlk ederek frka frka olup yahudi ve hristiyanlar gibi tefrikaya dtler.

Ne teessf ki mslmanlar da bu hallere dmlerdir.

Nitekim Aleyhisselt Vesselm Efendimiz buyurmutur ki:

Yahudiler yetmi bir frkaya ayrld, birinden baka hepsi cehennemdedir. Hristiyanlar yetmi iki frkaya ayrld, birinden baka hepsi cehennemdedir. mmetim de yetmi frkaya ayrlacaktr, birinden baka hepsi cehennemdedir. O bir frka-i nciye ise benim ve mmetimin zerinde gittiimiz yolda gidenlerdir.

Bundan u anlalr ki yahudilerden bir, hristiyanlardan bir, mslmanlardan bir olmak zere frka-i nciye yoktur. Her zaman iin bir frka-i nciye vardr ki, o da Peygamber Aleyhisselmn ve ashbnn yrdkleri tarik- hak ve srat- mstakim olan tevhid (birlik) yolunda yryenlerdir.

Dierlerine gelince, sen onlardan hibir eyle lkal deilsin. Dinlerini tefrik edenlerden ve frka frka olanlarn frkalarndan, hallerinden ve felketlerinden ne mesulsn, ne haklarnda Allahtan bir ey sorup istemeye salhiyetin vardr, ne onlarn sana tutunmaya ve gittikleri yolu sana isnad etmeye haklar vardr, ne de senin onlara efat etmeye salhiyetin vardr.

Onlara yaplacak i, tatbik olunacak emir yalnz Allaha aittir. Ne yapacan ancak O bilir. Sonra zaman gelince onlara ne yaptklarn haber verecektir.
(Hak dini Kuran dili cilt: 3 sh. 2110-2111)Bu blcler slm iin deil, isim iin altklarndan, Allah-u Tel onlar reddetmitir. Biz slm iin alrz, onlar isim iin alrlar.

yi bilin ki bizim onlarla hibir ilgimiz yoktur. Onlarla muhatap deiliz, onlar Hazret-i Allah ile muhatap brakyoruz. Ya inanacak iman edecek, sadet-i ebediyeye kavuacak ve sonra da bize teekkr edecek. Veyahut inanmayp kfr batana batacak. Bu vebal kendisine aittir.

Allah-u Telnn emir ve hkmlerini yerletirmek istiyorum ve Allah-u Telnn yet-i kerimelerine iman etmeye dvet ediyorum. Eden eder, kalan kalr. Sadece teblie memurum.

Onlar kendilerine ilim geldikten sonra, birbirlerini ekememezlik yznden ayrla dtler.

Eer belirli bir sre iin Rabbinin verilmi bir sz olmasayd, aralarnda hkmedilerek i bitirilmi olurdu.
(r: 14)

Buradan anlalyor ki Allah-u Tel onlara kar ne kadar gazaba gelmi!

Bir taraftan kulluundan tardetmi, dier taraftan da en iddetli bir azab onlara hazrladn beyan buyurmu.

Bunlar da blclkte sevinedursunlar. Bunlara uyanlar da ibret alsnlar. nk ayn azab onlar da tadacaklar. Uymak yle dursun, onlara meyletmek dahi helk olmaya kfidir.

Bir yet-i kerime'de yle buyuruluyor:

Azab grdkleri zaman kimin yolunun sapk olduunu bilecekler. (Furkn: 42)

Amma kap kurtulmak ne mmkn?

yet-i kerime'lerde yle buyurulmaktadr:

Frkalar kendi aralarnda ayrla dtler. O byk gne ahit olunduu zamanda vay o kfirlerin haline!

Bizim huzurumuza kacaklar zaman ne iyi duyarlar ve ne iyi grrler! Fakat o zlimler bugn apak bir sapklk iindedirler.

Resulm! Hl gaflet iinde bulunanlar ve hl inanmayanlar, iin bitmi olaca o hasret gn ile uyar.

phesiz ki biz btn yeryzne ve zerinde bulunanlara vris olacaz. Onlar bize dndrlecekler.
(Meryem: 37-40)

Yukarda belirtilen yet-i kerimeleri ile ve yukarda geen Mminn sresi 52-56. yet-i kerimeleri ile Hazret-i Allahn kulluuna, Hadis-i erifle de Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin mmetlie kabul etmediini biz nasl kabul edelim?

Ayrlk yapan bizden deildir. (Mnv)

Ancak yet-i kerime ve Hadis-i erifleri esas tutarz. Lfa, yalana, dolana asla itibar etmeyiz, ona gre cevap verin.

Allah-u Tel yet-i kerimesinde:

Kendisine Rabbinin yetleri hatrlatlarak t verildikten sonra, onlardan yz eviren kimseden daha zlim kim olabilir?

Muhakkak biz zlimlerden alacaz!
buyuruluyor. (Secde: 22)

Mminn sresinin 52-56. yet-i kerimelerinin nur altnda dinleri ayralm.

Allah katnda din slmdr. (l-i imrn: 19)

Kitabullah ise Hazret-i Kurandr:

Bu Kuran doruluu phe gtrmeyen, Allaha kar gelmekten saknanlara yol gsteren bir kitaptr. (Bakara: 2)

Onun emir ve hkmlerine eriat denir.

Sen o eriata uy. (Csiye: 18)

Kim ki bunlara, yani Allah-u Telnn emir ve hkmlerine rz gsterirse o Allah-u Telnn hudutlar dahilindedir.

Bu hkmler Allahn hudutlardr. Kim Allahn hudutlarn aarsa kendine yazk etmi olur. (Talk: 1)

Bunlar red ve inkr eden olursa kfir olur. nk hkm- ilhiye byledir.

yetlerimizi inkr etmek iin yarrcasna gayret sarf edenler var ya, ite onlar iin ackl bir azap vardr. (Sebe: 5)

Kim ki, slm dinini alet ederek, dini dnyaya deitirirse onlar iin ackl bir azap vardr.

Bize kavumay ummayanlar, dnya hayatna rz olup, onunla tatmin olanlar var ya!

te onlarn kazandklarna karlk varacaklar yer atetir!
(Yunus: 7-8)

Onlar dini alet etmi ve birer isim takarak slmdan kmlardr.

Onlarn ou Allaha iman etmiler, fakat mrik olarak yaarlar. (Yusuf: 106)

Btn i ve icraatlar da isimlendirdii din veya kitaba gredir.

Allaha verdikleri sz kuvvetle pekitirdikten sonra bozanlar ve Allahn birletirmesini emrettii eyi ayranlar ve yeryznde fesat karanlar... te lnet onlar iindir ve kt yurt cehennem de onlarndr. (Rad: 25)

Onlar slm dininden ktklar iin Allah-u Tel onlara sapk ismini vermi.

slm gibi grnyorlar. slm dinine en byk tahribat yapyorlar.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz onlarn iyzn Hadis-i eriflerinde beyan etmilerdir.

hir zamanda yle kimseler treyecektir ki, bunlar dinlerini dnyala let edeceklerdir. nsanlara kar koyun postuna brnm gibi yumuak ve gzel huylu grnrler. Dilleri ekerden bile tatldr. Amma kalpleri kurt gnl gibidir. Azz ve Cell olan Allah-u Tel bu gibiler iin yle buyuruyor:

Bunlar acaba benim sonsuz affediciliime mi gveniyorlar? Yoksa bana kar meydan m okuyorlar? Ululuum hakk iin, onlara yle ar bir musibet vereceim ki aralarnda bulunan yumuak ballar aakalacaklardr.
(Tirmiz. Zhd, 60)

Bunlarn ismi ve asl budur. Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu tremeleri koyun postuna brnen kurtlar diye tarif ederken Allah-u Tel sapktr diye vasflandrmaktadr.

imdi sen onlar bir sreye kadar kendi sapklklar ile babaa brak. (Mminn: 54)

Her birinin ayr bir isimle ortaya kmalar ayr bir din kurduklarn gstermektedir. Bu bakmdan bunlar slm dininin tahripileri ve ykclardrlar. Bunlar kurduklar dini kuvvetlendirmek iin slmm gibi grnerek mslmanlar yolarlar.


Allah-u Tel kendi partisini aklam, felhn, kurtuluun da yalnz burada olduunu beyan buyurmutur.

te onlar Allahn hizbi (partisi)dir. yi bilin ki kurtulua ulaacak olanlar Allahn hizbi (partisi)dir. (Mcdele: 22)

Allah-u Tel Benim partim budur. buyuruyor.

Bu partiden ayrlan, baka partilere giren Allah-u Telnn partisinden kmtr.

Kim ki Allah ve Resulne iman etmise, bu partiye tbidir.

Erbakana inanp uyanlar da o partinin adamlardr. Onlar Hazret-i Allah ve Resulnn partisinden deildir. Niin? Onun szne inanp, yet-i kerimeye inanmadklar iin.

Menfaat, mevki, nam iin zanda bulunuyorlar ve slm dinini let ediyorlar. Bu suretle de yalan sylyorlar.

Din lf ii deildir. Bu blcler Din-i mbini byle paralyorlar.

Bunlarn bize teekkr etmeleri lzm deil mi? Ki biz sadece ikaz ediyoruz. Hkm Hazret-i Allahndr.

imdi biz ekilelim aradan. Onlar Hazret-i Allah ve Resul ile babaa brakalm. Zira onlarla muhatap deiliz.

Allah-u Tel yet-i kerimesinde blk ile partiyi ayrmtr. Blk ayr eydir, parti ayr eydir.

Amma ne var ki insanlar din hususunda kendi aralarnda paralara blndler, eitli kitaplara ayrldlar. Her blk, her parti kendi tuttuu yoldan memnundur, yannda bulunan din veya kitapla sevinmektedir. (Mminn: 53)

Onlar Allah-u Telnn partisinden ayrldlar. Baka partilere uydular. Fakat Allah-u Tel gerek blk, gerek parti hakknda yle ferman buyuruyor:

imdi sen onlar bir sreye kadar kendi sapklklaryla babaa brak. (Mminn: 54)

Benim partim budur, like hizbullahtr. Yani, yalnz Hazret-i Allah ve Resulnn partisindenim. Baka hibir parti ile ve hibir din kurucu ile de ilgim ve ibirliim yoktur.

Zira Cenb- Hakk yet-i kerimesinde buyurur ki:

Frka frka olup dinlerini para para edenlerle senin hibir ilgin yoktur. Onlarn ii Allaha kalmtr. Sonra O, yaptklarn kendilerine haber verecektir. (Enm: 159)

Semin ve etan Bu yet-i kerimeyi iittim ve itaat ettim. Hibir parti ile hibir blc ile ilgim yoktur.

Zira her din kuran blc, slm dinini ykmak iin, kendi dinini ayakta tutmak iin alr. Binaenaleyh, bunlar Hazret-i Allah ve Resuln let ederler. Gaye ve maksatlar, cemaati kendilerine evirmek ve kurduklar dini kuvvetlendirmek iindir.

Bunlar dinlerini kurmular, bylece dinden kmlardr. Bunun iindir ki en byk slm dmandrlar.

Binaenaleyh gerek blclerin, gerek dinini para para edenlerin, gerek Hakktan ayrlp parti kuranlarn hepsinin din olduunu Hazret-i Allahn beyanlarndan reniyoruz. Ve Cenb- Hakk bize bunlar duyuruyor. Sen kendi imanna gre bunu tahvil et.

Bugnk partilere gelince;

Be parman hepsi de bir deildir. Bunlarn iinde iyiler de var, ktler de var. Gerekten Allah iin alan gremedim. Hepsi de, bu iftlikte benim de bir koltuum olsun istiyor ve Cebim dolsun diyor, Borum tsn, filmim de ekilsin. diyor. Fakat aslnda dnya bir sinemadr. Herkes denenmek iin gnderilmitir.

yet-i kerimede:

O hanginizin daha gzel amel ileyeceinizi imtihan etmek iin lm ve hayat yaratandr. buyuruluyor. (Mlk: 2)

Hibir din kurucularndan deilim. Onlarn btn faaliyetleri kurduklar dini kuvvetlendirmek iindir. Allah-u Telnn dinini ykmak iin alrlar ve ceplerini doldururlar. hretim ok olsun isterler.

Daha evvel denilmiti ki:

Bu mlkn sahibi olan Hazret-i Allah iki kii gnderecek. Birisi Nurullah, dieri Hidayetullah. Bunlar temizleyecekler.

Kim Kime Tbi Olduysa!:

Her asrn insan yaad devirde kime tbi olduysa, kime balandysa, kimin peinden gittiyse onunla mahere arlacaktr.

yet-i kerimede yle buyuruluyor:

nsan snflarndan her birini biz o gn imamlar ile beraber aracaz. (sr: 71)

mam; insanlara nclk eden, beraberinde de kendi yolunca giden ve peinden gelen bir topluluk meydana getiren lider, nder demektir.

Hazret-i Ali -radiyallahu anh- Efendimiz bu yet-i kerime hakknda:

mamdan murad herkesin yaad asrn nderidir. buyurmulardr.

Herkes dnyada kimin bayra altnda bulunmusa, kime uymu, kimleri rehber edinmise ahirette de onun bayra altnda bulunacaktr.

Rehber edindii, peine dp gittii lideri nereye gtrlrse onlar da oraya gidecek, dnyada olduu gibi ahirette de bir ve beraber olacaklardr. yiler iyilerle beraber cennette, ktler ktlerle birlikte cehennemde olacaklardr.

Firavun ahirette avnesinin nnde cehenneme gittii gibi, bu saptclar da kfre kaydrd kimselerin hepsinin cehennemde ncleridirler.

Saptclarn peine taklanlar, kendilerinin sonsuz bir felkete dmelerine sebep olduklar iin onlara byk bir kin ve fke duyarlar. Sen bizim buraya girmemize sebep oldun diyerek, le zerine en kargalar gibi zerlerine rler ve yle derler:

Siz bize sadan gelir, sret-i haktan grnrdnz! (Saffat: 28)

Krkrne pelerine srklendikleri kimselerin ahiretteki zillet ve meskenetlerini, ne kadar sefil bir duruma dtklerini grdklerinde onlara yle derler:

Biz size uymutuk, sizin ballarnzdk, imdi siz Allahn azabndan zerrece bir ey olsun savp bizi koruyabilecek misiniz? (brahim: 21)

Btn saltanat ve kisveleri dnyada kalan, yaptklar tahrik ve tahriflerin, sapma ve saptrmalarn cezasyla kar karya bulunan saptclar onlar yzst brakr giderler. Aralarndaki btn lfet ve muhabbet sebepleri ortadan kalkar.

yet-i kerimede yle buyuruluyor:

Bylece Allah onlara btn yaptklarn hasretler ve pimanlklar halinde gsterecektir.

Onlar cehennemden kmayacaklardr.
(Bakara: 167)

slmm gibi grnp, din-i slma en byk darbeyi vuranlar bunlardr.

Bunun iindir ki mrid aramak ok mhimdir. Bir Mrid-i kmil vardr irad eder, bir mrid vardr ifsad eder.

Bu sebepledir ki Allah-u Tel yet-i kerimesinde:

Ey iman edenler! Allahtan korkunuz ve sdklarla beraber olunuz! buyuruyor. (Tevbe: 119)

eytanla, eytanlam eyhlerle deil.

yet-i kerimede geen sdklardan murad, Fenfillaha ermi Mrid-i kmillerdir. Gerek vris-i enbiya onlardr.

yet-i kerimelerde yle buyuruluyor:

Onlar atee aran imamlar kldk. Kyamet gn onlar yardm gremeyeceklerdir. (Kasas: 41)

Bu dnya hayatnda biz onlarn peine bir lnet taktk (daima lnetle anlacaklardr.) Kyamet gnnde ise onlar irkinletirilip iren kimselerden olacaklardr. (Kasas: 42)

yilerin arkasnda gidenler, saadet-i ebediyeyi kazanmaya vesile olduklar iin liderlerini verek ve ona dular ederek byk bir mutluluk iinde Cennet-i lya doru yryeceklerdir. Saptrc liderlerin peine taklanlar ise felaket-i ebediyeye dmelerine sebep olduklar iin onlara byk bir kin ve fke duyacaklar, dnmeden kr krne ardna srklendikleri nderlerine lnetler yadracaklar, beddular edeceklerdir.

yet-i kerimelerde yle buyuruluyor:

Hepsi birbiri ardndan cehennemde toplannca, sonrakiler ncekiler iin Ey Rabbimiz! Bizi saptranlar ite bunlardr. Bunlara ateten bir kat daha fazla azap ver! derler.

Allah da Zaten hepsinin azab kat kattr, fakat siz bilmezsiniz. buyurur.
(Araf: 38)

ncekiler de sonrakilere derler ki:

Sizin bize hibir stnlnz yok. O halde siz de kazandklarnza karlk tadn azab!
(Araf: 39)

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz ise Hadis-i eriflerinde yle buyurmulardr:

Kyamet gnnde insanlar bir araya toplanr, Rabbimiz Her kim neye tapmsa onun ardna dsn. buyurur. Artk kimi gnein, kimi ayn, kimi tautlarn (kodamanlarn) peine dp gider. (Buhari. Rikak: 52)Bakalarnn pelerinde kr krne giden, bu hususta kendilerini uyarmak isteyen mnevver insanlar dinlemeyen kimseler, o gn hakikati apak grdklerinde; liderlerinin suret-i haktan grnerek her eyi nasl ters gsterdiklerini, o kodamanlara uyduklar iin nasl bir felkete drldklerini ve azabn hazr vaziyette kendilerini beklediini mahede ettiklerinde pek byk bir hasret ekecekler.

Avam gruhu, dnyada iken lider kabul ederek kr krne pelerinde srklendikleri kimselerin ahiretteki zillet ve meskenetlerini, ne kadar sefil bir duruma dtklerini grdklerinde onlara yle derler:

Biz size uymutuk, sizin ballarnzdk, imdi siz Allahn azabndan zerrece bir ey olsun savp, bizi koruyabilecek misiniz? (brahim: 21)

Kendilerine ne emretmilerse emirlerini tutmular, onlara uyduklar iin zaten bu ac sonuca varmlar.

Btn yetkileri, makam ve mensuplar dnyada kalan, yaptklar tahrip ve tahriklerin, sapma ve saptrmalarn cezas ile kar karya bulunan nderler bu szler karsnda mahup olurlar, acziyetlerini itiraf ederler ve derler ki:

Eer Allah bizi doru yola eritirseydi, biz de size doru yolu gsterirdik. (brahim: 21)

Her mmet (topluluk) girdike kardeine (kendini saptran yoldana) lnet eder. (Araf: 38)

Saptrc nderlerle onlara uursuzca uyan akaklar bir araya gelince husumet ve karlkl tartmalar balar.

yet-i kerimede yle buyuruluyor:

Hepsi birbiri ardndan cehennemde toplannca, sonrakiler ncekiler iin Ey Rabbimiz! Bizi saptranlar ite bunlardr. Bunlara ateten bir kat daha fazla azap ver! derler. (Araf: 38)

Hrlamalar ve ithamlar ite byle balar. Krkrne pelerinden srklendikleri ve felket-i ebediyeye dmelerine sebep olduklar nderlerine Allah-u Teldan Ey Rabbimiz! diye balayarak, kat kat cezalar vermesini isterler.

nk onlara uyduklar ve kfrde pelerinden gittikleri iin sapkla dmler, onlarn at rda yrdkleri iin cehenneme mstehak olmular.

Allah-u Tel onlarn bu isteklerine u ekilde mukabele eder:

Zaten hepsinin azab kat kattr, fakat siz bilmezsiniz! (Araf: 38)

stedikleri kat kat azap hem kendileri iin, hem de onlar iindir. Kitleleri btl yollara srkleyen kfr liderleri hem kendi kfrlerinden, hem de bakalarn doru yoldan saptrdklarndan tr; kr krne bunlarn peinden srklenenlere de hem kfir olduklarndan, hem de gnl rzas ile sapk liderleri taklit etmelerinden dolay iki kat azap edilecektir.

Uyan da uyulan da birbirlerinden karlkl kuvvet almlar, irretliklerini beraberce yapmlardr. imdi ise hem kendileri iin hem de uursuzca kabullendikleri frkalar iin ne kadar ackl azaplar karlarna kmtr.

Allah-u Telnn bu beyan zerine ncekiler sonrakilere yle derler:

Sizin bizden stnlnz yoktur, kazandnza karlk azab tadn! (Araf: 39)

Orada buna benzer sulamalar ve lnetlemeler srp gider.

yet-i kerimelerde yle buyuruluyor:

Onlar birbirlerini sulayp ekiirler. (Saffat: 27)

Siz bize sadan gelir, suret-i haktan grnrdnz! (Saffat: 28)

Btl sslerler, hak diye gsterirlerdi. Gnahlar sevap diyerek onlara ilettirirlerdi.

Kendilerini hayrat ve hasenta sevketmek, doru yolu gstermek istediklerini syleyerek onlar kandrp Allah yolundan alkoyarlard. En gvendikleri noktalardan yanlarna sokulur, onlar ayartmaya alrlard.

Hayr! Zaten siz inanan kimseler deildiniz. (Saffat: 29)Saptrc nderlere uymann ac strabn ok ac bir ekilde eken uyruklar gruhu, kin ve intikam duygular ile dolup taarak Allah-u Telya ynelirler.

Derler ki:

Ey Rabbimiz! Bunu bizim bamza kim getirdiyse, atete azabn kat kat artr. (Sd: 61)

Aslnda burada onlara kar duyduklar kin ve nefreti dnyada iken duymalar gerekiyordu.

Ey Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi yoldan karp saptanlar bize gster. Onlar ayaklarmzn altna alalm da en alaklardan olsunlar! (Fussilet: 29)

nsanlar saptrp yoldan karanlarn, dinden, diyanetten, ahlk ve fazilet deerlerinden mahrum brakanlarn byk bir azaba urayacaklarnda phe yoktur. Fakat Allah-u Telnn kendilerine verdii akl kullanmayp, dinin ilhi beyanlarn dinlemeyip, bu gibi saptrclarn gsterdikleri kmaz yollara sapan kimseler de onlar gibi azaba mstehak olmulardr. Kendilerini mazur gstermeye asla salhiyetleri olamaz.

Ey Rabbimiz! Biz yneticilerimize ve byklerimize uymutuk, onlar da bizi yoldan saptrdlar. (Ahzab: 67)

Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver. Onlar byk bir lnete urat! (Ahzab: 68)

Halbuki kendilerine ne emretmilerse yapmlar, onlara uyduklar iin zaten bu hale dmlerdi.O zaman kfr ncleri azab grnce kendilerine uyanlardan hzla uzaklap giderler ve aralarndaki btn balar kopar. (Bakara: 166)

Kr krne uyduklar liderler onlar yzst brakr giderler. Dnyadaki gibi ba olmak iddiasnda bulunamazlar. Her eyden vazgeerler. Aralarndaki btn lfet ve muhabbet sebepleri ortadan kalkar. ttifak etmek zere yaptklar yeminleri ve anlamalar bozulur.

Onlara uyup arkalarndan gidenler Ah ne olurdu, bir daha dnyaya gitmemiz mmkn olsayd da, imdi onlarn bizden uzaklatklar gibi, biz de onlardan uzaklam olsaydk! derler. (Bakara: 167)

Bylece Allah onlara btn yaptklarn hasretler ve pimanlklar halinde gsterecektir.

Onlar cehennemden kmayacaklardr.
(Bakara: 167)

Tat bakalm! Hani sen kendince ok stn, ok erefli bir kimse idin! (Duhan: 49)

kaz edildikleri halde bu ikazlardan nefret duyanlar var ya, iman ettikleri saptrc imamlarla cehenneme girdikleri zaman ne kadar pimanlk duyacaklar.

Ah keke dinleseydik!

Hazret-i Allaha ve Resulne iman etseydik. Allah-u Telnn dvetisi bize hep Onun kelmn nmze karyordu. Fakat biz azgnlar bu yetlerden ikrah ederdik. nk sizin dininize girmitik. Meer o ne gzel bir dvetiymi, keke uysaydk! imdi ise sizden ikrah ediyoruz. Bu azgn ve alevli ateler ierisine, size uymamz, yolunuzda bulunmamz ve almamz sebebiyle girdik.
diyecekler.

Onlarn boyunlarna demir halkalar taklr, yetmi arn uzunluunda zincirlere vurulur. O bir lnet halkasdr, o lnet halkas ile kaynar suya da atlrlar.

Aslnda o lnet halkas onlara daha dnyada iken taklmtr. Zira onlara Allah-u Tel ve melekler, peygamberler ve slih kullar kyamete kadar lnet etmilerdi.

Allah-u Tel yet-i kerimesinde buyurur ki:

Bu dnya hayatnda biz onlarn peine bir lnet taktk (daima lnetle anlacaklardr.)

Kyamet gnnde ise onlar irkinletirilip iren kimselerden olacaklardr.
(Kasas: 42)

Zira onlar slm dininden ktlar, din kurucu oldular.
29-05-2013 11:07
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Yetmi ki Frka... - KaRNeC - 29-05-2013 11:07

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir