escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Eitim Bir Sen'den 100 Bin Yeni retmen Alnsn Talebi! retmen Sitesi678 defa grntlendi.

Eitim Bir Sen'den 100 Bin Yeni retmen Alnsn Talebi!

kahramanmara haberleri |a101 aktel rnler
kaansebati
Yardmc Doent
***


Mesajlar: 122 Katlma Tarihi: 21-08-2012 Rep Puan: 0 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Eitim Bir Sen'den 100 Bin Yeni retmen Alnsn Talebi!
Memur Sen'e bal Eitim Bir Sen Genel Bakan Yardmcs Ahmet zer, 4+4+4'n 1. ylnda sisteme dair eitli deerlendirmelerde bulundu. KPSS ile ka retmen atanacann MEB tarafndan henz aklanmamas zerine Ahmet zer, bu yl 100 bin retmen atamas yaplmas talebinde bulundu.


Memur Sen'e bal Eitim Bir Sen Genel Bakan Yardmcs Ahmet zer, ilk defa geen yl uygulamaya konulan 4+4+4 eitim sisteminin 1. yln doldurmas zerine, sisteme ynelik yaplan analizlerin akland bir basn toplants gerekletirdi. Her 7 blgeden birer il zerinde yaplan almalarn genel sonucunu deerlendiren ve ortaya bir sonu sunan Ahmet zer, almay rakamlarla birlikte kamuoyuna sundu.Birinci Yln Dolduran 4+4+4 Eitim Sistemine likin En Kapsaml zleme ve Deerlendirme almasEitim Bir Sen Genl Bakan Yardmcs Ahmet zer, konumasna u ekilde balad: "Bu yl uygulamaya konulan ve birinci yln dolduran 4+4+4 kademeli eitim sistemine ilikin uygulamalardaki durum ve sonular tespit etmek zere yaptmz almay aklayacamz basn toplantsna ho geldiniz.

Konumuza gemeden nce, LYSye giren ve girecek olan genlerimize baarlar diliyor, sorunsuz bir snav geirmelerini diliyorum."4+4+4 sistemine dair yaplan almaya giri yapan Ahmet zer, konumasna yle devam etti: "Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayl Kanun ile birlikte gerekleen dzenleme ve sonrasnda Milli Eitim Bakanl tarafndan yaplan dzenlemeler, eitim sisteminde kkl deiikliklere neden olmutur. Eitim-Bir-Sen olarak, birinci yln dolduran yeni eitim sistemine ilikin uygulamalardaki durum ve sonular tespit etmek zere en kapsaml almay yapm bulunmaktayz.

almann amac, gerek yasalama srecinde gerekse uygulama aamasnda kamuoyunda eitli tartmalara yol aan 4+4+4 zorunlu eitim sisteminin baarl ynlerini ortaya koyarak, sorun alanlarn tespit edip mevcut sorunlarn zmne ynelik eitli neriler gelitirmektedir. alma, 4+4+4n izleme ve deerlendirilmesine ynelik u ana kadar yaplan en kapsaml nitel aratrmadr. Aratrma kapsamnda 7 blgeden birer il (Adana, Ar, Denizli, Diyarbakr, Eskiehir, stanbul, Trabzon) seilmi ve bu illerde farkl yap (ikili, tekli, tamal, byk veya kk), kademe (ilkokul, ortaokul ve lise) ve trdeki (genel ortaokul, imam hatip ortaokulu, genel lise ve meslek lisesi) okullarda derinlemesine grmeler yaplmtr.

alma, reformlardan dorudan etkilenen birinci, beinci ve dokuzuncu snf retmenleri ve ilgili okul yneticileri ile derinlemesine grmeler yoluyla gerekletirilmitir. Bu erevede 46 farkl zellikteki okulda 52 ynetici ve 104 retmen ile grlmtr. Ayrca alt ilde velilerle odak grup grmesi yaplm ve bu grmelere toplam 53 veli katlmtr. Yaplan derinlemesine grme bulgular, 4+4+4 eitim sisteminin uygulamasna ilikin olduka kapsaml veriler ortaya koymutur. alma kapsamnda ne kan bulgular, alt temel balk altnda toplanmtr."I- lkretim Okullarnn Ayrmas

almann amacnn ve hedef kitlesinin ayrntl bilgilerini veren Ahmet zer, szlerine u ekilde devam etti: "alma kapsamnda grlen ynetici, retmen ve veliler ilkretim okullarnn ilk ve ortaokul olarak ayrmasn, benzer ya gruplarnn ayn okula devam etmesini ve fiziki ortam kullanmasn genel olarak olumlu karlamlardr. Yasann getirdii en nemli dzenlemelerden biri, ilk ve ortaokullarn ayrmas olmasna ramen, almann uyguland tm illerde ilk ve ortaokullarn tamamen ayrtrlamad grlmtr. Baz ilk ve ortaokul rencileri halen ayn bina ve meknlar kullanmaya devam etmektedir. Birok ilde okullar kademeli bir ekilde ayrtrlmaya devam etmekte, ayrtrlamayan okullarda renciler birlikte eitim grmektedir. Bununla birlikte, ayn mahallede ya da benzer sosyo-ekonomik yapya sahip evrelerdeki okullarn ayrmasnda herhangi bir ciddi sorun yaanmamtr. Bir baka ifadeyle, ayrm iki okul arasndaki mesafenin ok az olmas, okullarn fiziki imknlarnn ve evresinin sosyo-ekonomik yapsnn benzer olmas nedeniyle, ynetici, retmen ve veliler okullarn ayrmasndan memnun olmulardr. ki okul aras mesafenin az olmas nedeniyle, okullar arasnda bran ve snf retmenleri rahatlkla yer deitirmi ve norm fazlal sorunu yaanmamtr. Yine, birden fazla binaya sahip ve fiziki meknlar uygun olan okullarn ayrmasnda herhangi bir sorun yaanmamtr. Bu tr ilkretim okullar ayrrken, fiili olarak zaten ilkokul rencilerinin kulland binalar ilkokul; ortaokul rencilerinin kulland binalar ise ortaokul olmutur. te yandan, okullarn ayrmasndan sonra rencilerin farkl sosyo-ekonomik blgedeki okullara gitmeleri, baz ynetici, retmen ve veliler tarafndan sorunlu grlmektedir.

Okullarn ayrmas srecinde ne kan sorunlarn banda, geiten kaynakl sorunlar azaltmak iin uygulamaya konan kademeli gei gelmektedir. almada, kademeli geiin varsaylandan farkl olarak nemli sorunlara neden olduu ve 4+4+4 eitim sistemine geiten kaynaklanan sorunlar canl tuttuu grlmtr. Bu okullar, yl iinde kapanacandan, retmenler bu okullarda kalmak istememekte ve tayin istemektedir. Bunun sonucu olarak okullarda ciddi retmen a ortaya kmaktadr. Bu ak ise, genellikle cretli retmenlerle kapatlmaktadr. Baz veliler de bu durumdan rahatszdr. nmzdeki yl, kademeli okullardaki normlarn azalmas ile birlikte bu sorun gndemde olmaya devam edecektir. 4+4+4e geiten kaynaklanan bir dier sorun ise, beinci snfn ortaokula dahil edilmesi ile birlikte birok okulda alan retmeni skntsnn yaanmasdr.

Ayn binada ya da okul ortamnda birden fazla okulun bulunmasnn nemli bir sorun olduu, birok katlmc tarafndan ifade edilmitir. Baz yerlerde ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu ayn binada ya da ortamda bulunmaktadr. Bu okullarn, amalarnn, giri k saatlerinin ve haftalk ders saatlerinin farkl olmas, dzen ve disiplini salamada sorunlara neden olmaktadr. Bununla birlikte okullarn ayrmas sonrasnda okul mdr ve mdr yardmclarnn kadro durumunda oluan belirsizlikler, yneticileri huzursuz etmitir. Ayrca, kardelerin farkl okula gitmesi (rnein 1 ve 5. snfa devam eden iki kardein devam ettii okulun sadece ilkokula dnmesi sonucu byk kardein baka okula gitmek zorunda kalmas) az sayda da olsa gereklemitir. Bu durum, baz ailelerin memnuniyet dzeylerini olumsuz etkilemitir."II- Norm Fazlas retmen Sorunu

Yaplan almada, zellikle retmenlerin en muzdarip olduu konu olan norm fazlas retmen sorununa deinen Ahmet zer, konuyla ilgili unlar syledi: "Yasalama srecinde ve sonrasnda, ilkokulun be yldan drt yla inmesi ile birlikte snf retmenlerinin norm fazlas duruma decei sklkla ifade edilmiti. Norm fazlal sorununu zmek iin okul yneticileri, okullarn tm fiziki imkanlarn kullanarak yeni snflar amtr. Bu sayede retmenlerinin norm fazlas durumuna dmesi byk oranda engellenmitir. Yeni snflarn almas ile birlikte retmenler byk lde norm iinde kalm; eitim yl balamadan nce kamuoyunu megul eden karamsar senaryolarn aksine snflarn ortalama mevcutlar da bu vesileyle azalmtr. MEB, norm fazlal sorununu amak iin alan deiiklii kararn uygulamtr. Bu karardan faydalanan bir ksm retmenler yeni alanlarnda olduka memnun iken, baz retmenlerin sadece tayin olabilmek iin alan deitirmi olmas, alan deiiklii iptal taleplerini gndeme getirmitir. Alan deiiklii yapan baz retmenlerin i verimlilii konusunda sorunlar olduu ifade edilmitir."III- 66 Aylk ocuklarn Okula Balamas

4+4+4 sisteminde en ok polemik yaratan konu olan 66 aylk balang konusunda Ahmet zer unlar syledi: "Yasann en ok tartlan konusu olan okula balama yann erkene ekilmesi ve 66 ay olarak dzenlenmesi, genel olarak okul yneticileri, retmenler ve veliler tarafndan olumlu karlanmamtr. Katlmclar, ilk balarda ocuklarn uyum konusunda birok sorun yaadklarn ifade etmilerdir. Okulun ald dnemde ocuklarn okula gelmek istemedikleri, snf ve okul kurallarn kavramakta zorlandklar, oyun anda olduklar, z bakm ve tuvalet alkanlklar konusunda eksiklikleri olduu belirtilmitir. almaya katlan retmen ve yneticiler, 66 ay ve daha kk ocuklarn, oyun ve etkinlikler sresince dier yaa byk rencilerle birlikte hareket ettiklerini ancak okuma yazma etkinliklerinde motivasyonlarnn dk olduunu ifade etmitir. Bu rencilerin byk ocuklara gre daha fazla skldklar bilgisi aktarlmtr. Bu ya grubundakilerin daha fazla fiziksel eksiklik gsterdikleri, kalem tutmakta zorlandklar, okul kltrne ilikin davran ve bilince sahip olamadklar, dierlerine gre daha yava ilerledikleri ve geride kaldklar ifade edilmitir.

almaya katlan baz veliler, ocuklarn okula gnderdikleri iin piman olduklarn ve keke gndermeseydik diye dndklerini dile getirmilerdir. Buna ek olarak, veliler 66-72 aylk ocuklarn okula gndermek istemeyenler iin rapor alma zorunluluunun olmamas ve bu konuda veliye esneklik tannmas gerektiini belirtmilerdir. Baz veliler ise, snf tekrarnn nemi zerinde durmu ve imkn olmas halinde ocuklarnn snf tekrar yapmasn istediklerini kaydetmilerdir. Kamuoyunda, 66 aylk ocuklar iin mevcut programn ok ar olaca, bu ocuklarn okula hazr olmad eletirileri yaplmtr. Bu eletiriler sonrasnda Bakanlk, birinci snf mfredatnda deiiklik yapm, 14 haftalk bir oryantasyon program tanmlamtr. Buna ilaveten, oyun ve fiziki etkinlikler dersi mfredata eklenmitir. almann dier en ilgin bulgularndan biri de, 14 haftaya kadar oryantasyon sreci tanmlanmasna ramen, okuma yazma retme konusundaki yaklamlarda bir deiiklik olmamasdr. Birok retmen ve veli, oryantasyon programndan memnun kalmam ve bunu gereksiz grm, bundan dolay da uygulamamtr. Okuma yazma almalarna, uyum srecini dikkate almadan balamlardr. zellikle velilerin basks, retmenler arasnda ocuklar erken okumaya balatmak rekabeti nedeniyle oryantasyon program ksa srede tamamlanm ve retmenler okumay retmeye balamlardr. alma kapsamndaki okullarn ounda rencilerin ilk dnem bitmeden okumaya balad grlmtr. retmenlerin ou, oyun ve fiziki etkinlikler dersinde, oyun vb. oynamadklarn, okuma, yazma ve matematik gibi dersler yaptklarn belirtmilerdir."IV- Haftalk Ders Saatinin Artrlmas

Ahmet zer, yaplan almada haftalk ders saatleriyle ilgili u szlere yer verdi: "4+4+4 eitim sistemini olumlu bulup destek verenler de dhil olmak zere, katlmclarn ou ders saatlerinin artrlmasn eletirmilerdir. zellikle beinci snf rencilerinin gnde yedi veya sekiz saat ders almaya hazr olmadklar ve leden sonraki son saatlerde ok skldklar vurgulanmtr. Ders saatlerinin artrlmas, ikili retimde ve tamal eitimde daha fazla soruna neden olmutur. kili eitim veren okullarda sabah gruplarn ok erken saatlerde okula balamalar, lenci gruplarn ise olduka ge saatlerde okuldan ayrlmalar ciddi sorunlar ortaya karmtr. Tamal eitimde, rencilerin farkl saatlerde dersten kmas ve ayn servisi kullanmas bir soruna neden olmakta ve dersi biten renciler, dersleri devam eden dier rencileri beklemektedir. Bu srete de baz sorunlar yaanmaktadr."V- Semeli Derslere likin Deerlendirme

En ok konuulan konulardan bir dieri de semeli dersler konusu. Ahmet zer bu konuya dair unlar ifade etti: "almaya katlan ynetici, retmen ve velilerin ounluu semeli ders uygulamasn olumlu karlamtr. zellikle, Kuran- Kerim ve Hz. Muhammedin Hayat dersleri veliler tarafndan olumlu karlanm ve bu dersler genellikle veliler tarafndan seilmitir. Buna ilaveten, matematik uygulamalar ve yabanc dil dersleri en ok seilen ve talep edilen dersler olmutur. te yandan, din eitimi dndaki semeli dersler, genellikle veli ve rencinin tercihinden ziyade, retmen ve altyap eksiklikleri dolaysyla okulun ynlendirmesi ile belirlenmitir. Buna ek olarak, okul idareleri derslik oluturmak iin okullarn tm imknlarn kullanmlardr.

Semeli derslerle ilgili en nemli problemin retmen a olduu grlmtr. retmen a, genellikle cretli retmenlerle karlanmaktadr. Katlmclarn ou, semeli derslerde not verilmemesi uygulamasn nemli bir sorun olarak tanmlamlardr. Bu uygulamann, rencilerin semeli derslere nem vermemesine, dersleri ciddiye almamasna neden olduu belirtilmitir. Baz katlmclar ise, semeli dersleri not ile deerlendirmenin uygun olmadn ve semeli ders mantna aykr olduunu ifade etmilerdir."VI- Zorunlu Eitimin 12 Yla karlmas

Ahmet zer: "Katlmclar, zorunlu eitimin 12 yla karlmasnn, Anadolu liseleri ve imam hatip liselerinde herhangi bir deiime neden olmadn belirtmilerdir. Bu sreten, zellikle genel liselerin Anadolu liselerine dntrlmesi ve Anadolu liselerine snavla snrl sayda renci alnmas nedeniyle, meslek liseleri olduka olumsuz etkilenmitir. Meslek liselerinin renci saysnda ok ciddi artlarn olduu, snf mevcutlarnn ok kalabalklat belirtilmitir. Buna ilaveten, almaya katlan tm meslek lisesi ynetici ve retmenleri; rencilerin okula gelmek istemediklerini, motivasyonlarnn ve hazr bulunu dzeylerinin olduka yetersiz olduunu ifade etmilerdir. Bunun yannda, bu rencilerin ok fazla devamszlk yaptklar ve okul terk oranlarnn yksek olduu bilgisi paylalmtr." dedi.neriler

Son olarak eitli neriler getiren Ahmet zer, unlar kaydetti: "Pedagojik adan yasann en temel hedeflerinden biri olan ilkretim okullarnn ilk ve ortaokul olarak ayrmas hzl bir ekilde sonulandrlmaldr. zellikle kademeli gei uygulamasndan kaynaklanan sorunlar dikkate alnarak, fiziki imkan uygun olan okullarn biran nce ayrmas gerekmektedir.

Zorunlu okula balama yann 66 ay olarak tanmlanmas, ancak, okula balamas uygun grlmeyen ocuklar iin salk raporu istenmesi uygulamasndan vazgeilmelidir. Veli ve okul ibirlii ile ocuun okula balayp balamamasna karar verilmesi uygundur.

Oryantasyon srecinin mfredata uygun olarak ilk 14 hafta retmenler tarafndan etkin bir ekilde uygulanmas salanmaldr.

Ortaokul ve liselerdeki haftalk ders saatinin daha aaya ekilmesi gereklilii ortaya km olup Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn geen haftalarda ald kararla ortaokullarda haftalk ders saatini 35 saate indirmesi, almann bulgular ile rtt grlmektedir. Benzer ekilde, semeli derslerin fazlal eitli sorunlara (retmen ve derslik bulma vb.) neden olduundan, semeli ders saatinin azaltlmas gerekmektedir. Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn bir sre nce ald kararla ortaokullarda semeli ders saatini altya ve semeli derse indirmesi, almann bulgularn dorulamaktadr.

Alan deiiklii yapan snf retmenlerinden, tekrar snf retmenliine dnmek isteyenlere bu imkan verilmelidir.

Okullarn ayrmas sonrasnda okul mdr ve mdr yardmclarnn kadro durumunda oluan belirsizlikler bir an nce giderilmelidir.

Zorunlu eitim sresinin 12 yla karlmas dolaysyla meslek liselerinde yaanan renci art ve hazr bulunuluk dzeylerindeki yetersizlik, mesleki eitim veren okullarda sorunlara neden olduundan, mesleki eitimin altyapsnn glendirilmesi ve niteliinin artrlmas salanmaldr.

4+4+4 eitim sisteminin amacna ulamas iin okullarn ayr olmas kanlmaz olduundan hareketle mevcut okul ve derslik saysnn yetersizlii ile ikili eitim sisteminin getirdii problemler gz nne alnarak yeni okul ve derslik retimine arlk verilmelidir.

Semeli dersler ve alan retmenliindeki ihtiyacn karlanmas iin bte imkanlar zorlanarak, 2013-2014 retim dnemi balamadan nce 100 bin yeni retmen alnmaldr."
16-06-2013 12:52
Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Eitim Bir Sen'den 100 Bin Yeni retmen Alnsn Talebi! - kaansebati - 16-06-2013 12:52

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  l l Milli Eitim Mdrlkleri il ii atama kontenjanlar listeleri KaRNeC 0 573 23-05-2018 06:01
Son Mesaj: KaRNeC
  Mili Eitim Bakanl tasfiye mi ediliyor? KaRNeC 1 1,589 18-08-2016 06:45
Son Mesaj: Sansyorumu
  Atanma ans En Yksek Ve En Dk retmen Branlar KaRNeC 0 865 10-11-2015 07:16
Son Mesaj: KaRNeC
  zel eitim iin 6 ylda 70 milyar dolarlk bte KaRNeC 0 552 25-10-2015 11:35
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | Replika saat | kurumsal SEO danman |

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir