escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Hazr CV rnekleri retmen Sitesi29882 defa grntlendi.

Hazr CV rnekleri

Mustafa Unal
Yardmc Doent
***


Mesajlar: 135 Katlma Tarihi: 28-02-2011 Rep Puan: 0 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Hazr CV rnekleri
Trke CV
ZGEM HAZIRLAMA...


zgemi Yazma

zgemi, bavurulan ie uygun zellikleri ve baarlar zetleyen bir sunumdur. yi bir zgemi sizin kim olduunuzu, bugne dein neler yaptnz, ne tr becerileriniz olduunu, ne bildiiniz ve ne yapmak istediinizi anlatan bir zettir.
verenler;
'Neden bize bavurdu?'
'Bizim iin neler yapabilir?'
'Bilgi ve yetenekleri nelerdir?'
'Kiisel zellikleri, deerleri nelerdir?'
'zellikleri iin gerektirdii zellikler mi?'
gibi sorulara cevap ararlar. Dolaysyla zgemiiniz bu sorulara cevap verebiliyor nitelikte olmaldr. Ksacas zgemiiniz iverenlere;
'Ben bu ii yapabilirim.'
'Ben bu ii istiyorum.'
'Ben bu ie ve firmaya uyum salayabilirim'
mesajlarn verebiliyor olmaldr.
ZGEM HAZIRLAMAYA BALAMADAN NCE...


zgemi hazrlamaya balamadan nce hedefinizi belirlemeli ve bu hedefe ynelik olarak zgemiinizi hazrlyor olmalsnz.
zgemiinizi genel olarak bilgi, beceri ve baarlarnz yanstmak zere hazrlayabilirsiniz. Ancak spesifik olarak bir pozisyona bavuruda bulunuyorsanz, zgemiiniz o iin gerekliliklerine gre hazrlanm olmaldr. Sz konusu i iin gerekli bilgi, beceri ve kiilik zellikleri incelenerek hazrlanm zgemi daha baarl sonu verecek ve o ie sizin dier kiilere gre daha uygun olabileceinizi gsterebilecektir.
Dier bir deyile, tek ve standart bir zgemi yerine, bavurulan iin zelliklerine gre ekillendirilmi zgemiler hazrlamak daha yararl olacaktr.


ZGEMTE NELERDEN BAHSETMELYM?..


zgemiiniz kendi tantmnz yaptnz nemli bir aratr. Dolaysyla, zgemiinizde yer alacak bilgiler sizi iyi tanmlayabiliyor olmaldr. Bir zgemite yer almas gereken temel bilgiler:
Kiisel Bilgiler: sim, soyad, adres, telefon, e-mail, doum tarihi gibi bilgilerden oluur.
Kariyer Hedefi: Ksa ve z bir ekilde kariyer hedefinizi, istediiniz iin niteliklerini tanmladnz alandr. Eer kapak sayfasnda kariyer hedefinizden bahsettiyseniz zgemiinizde tekrar bahsetmenize gerek olmayabilir.
Profesyonel Deneyim ( Deneyimi): En son i deneyiminizden balayarak tm i deneyimlerinizi, sz konusu ilerinizdeki sorumluluk ve baarlarnz belirterek yazacanz alandr. Burada nemli olan tarihler arasnda tutarszlk olmamas, sorumluluklarn z olarak yanstlabilmesidir.
Eitim: En son eitim bilgilerinizden balayarak, bu konudaki kariyerinizi belirteceiniz alandr.
le lgili Beceriler: yaamnzda nemli olabileceini dndnz teknik ve teknik olmayan bilgi ve becerilerinizi ierir. Bilgisayar ve yabanc dil bilgisi, teknik bilgi ve beceriler burada yer alabilecek bilgilerdir.
lgi alanlar, dller, gnll faaliyetler, yaynlanm eserler gibi bilgiler bavurulan i ya da kariyer hedefleri asndan nem tayorsa bahsedilmelidir.
Referanslar ise, istee bal olarak yer alacak bir blmdr. Belirtilecek bir referans varsa yazlmal yoksa bu alan zgemite yer almamaldr. Referans olarak belirtilecek kiilerin daha nce birlikte allm kiiler olmas tercih edilmelidir. Ayn zamanda, referans olarak belirtilen bu kiilerin nceden izinlerinin alnm olmas da olduka nemlidir.
Referanslar stlenilecek grevin sorumluluk derecesine gre nem kazanmaktadr. Yetki ieren pozisyonlara yaplan bavurularda, iverenler, teklif yapmadan nce referans kontrol yapmaktadrlar. Bu tip ilerde, sizin ii alabilmenizde referanslarnzn nemi olduka byktr.
Gerekte, i deitirmeyi dnen kiiler referans konusuna yeterince nem vermemektedirler. deitirmeyi dnen bir kiinin aklna ilk olarak, zgemiini nasl oluturaca, grmede nelerle karlaabilecei gibi sorular gelmektedir. Halbuki, referans kontrol tm bunlar btnleyen ve kiinin ie kabul edilme aamasnda son derece kritik bir rol oynayan unsurdur.
Grmelerde oluan izlenimler bireyin ie kabul edilmesinde nemli rol oynar. Referanslar ise, bu izlenimlerin aday profesyonel gemiinde tanyan kiilerce teyit edilmesi anlamna gelmektedir.
Ayn nitelikteki kiiler arasnda tercih yapmann gletii durumlarda da referans kontrolnn nemi artmaktadr.


Referans verilecek kiileri belirlerken nelere dikkat etmek gerekir?


Referanslarn belirlenmesi aamasnda dikkat edilmesi gereken bir ka konu vardr. Referanslarnz belirtirken, sz konusu kiilerin sizi tanyan, daha nce birlikte altnz kiiler olmasna dikkat etmelisiniz. Sizi tanmayan, alma ekilleriniz hakknda bilgi sahibi olmayan kiileri referans olarak belirtmeniz negatif etki yaratabilir. verenlerin, referans olarak belirttiiniz kiilerle temas ettiinde sizin hakknzda yeterince bilgi sahibi olmayan ya da sizi tanmayan kiilerle karlamalar ii alamamanza neden olabilir.
zetle, referans olarak belirteceiniz kiiler;
Daha nce beraber altnz yneticiler va alma arkadalarnz,
altnz firmalarda ya da mterilerde irtibatta bulunduunuz, birebir altnz kiiler,
Akademi dnyasndan daha nce beraber altnz retim kadrolarndan kiiler olabilir.
Referans olarak belirteceiniz kiiler hakkndaki bilgilerinizin eksiksiz olmas da olduka nemlidir. Referans gstereceiniz kiilerin;
sim
Unvan
irket
Adres
Telefon Numaras
Faks
E-mail bilgilerini temin ediyor olmanz nem tamaktadr.
Referans listenizi oluturduktan sonra, bavurduunuz ilere ve irketlere gre gruplandrma yapmanz yaral olacaktr. yle ki eer teknoloji sektryle ilgili bir irkete yaptnz bavurularda daha nce benzer bir firmada altysanz bu firmadan gstereceiniz referanslar n plana karmak yararl olabilir.
Referans gsterilecek kiilerin, konu ile ilgili onayn almanz son derece nemlidir. Referans gsterilen kiiyle temas kurulmas durumunda bu kiinin konudan haberdar olmamas negatif etki yaratabilir.


ZGEM PULARI
Olumlu olun.
Yanl ya da yanltc bilgi vermeyin.
Dilbilgisi ve yazm kurallarna dikkat edin.
Mmkn olduunca ksa ve z bir zgemi hazrlayn.
Gereksiz kelimeler kullanmayn.
Politik ve dini ierik kullanmayn.
Ak ve net olarak kendinizi ifade edin.
Bavurduunuz pozisyon ya da kariyer hedefinizle ilgili olmayan zelliklerinizden bahsetmeyin.
Eer kapak yaznzda kariyer hedefinizden bahsediyorsanz zgemiinizde tekrar bahsetmeyin.
zgemiinizi tamamladktan sonra baka bir kiinin okumasn salayn ve yorumlarn aln.
zgemiin size ii deil grmeyi saladn unutmayn.
zgemi yazmann deimez formlleri olmadn unutmayn.
Bir ie kabul edilebilmeniz iin ncelikle grmeye arlmanz gereklidir. Grmeye arlabilmeniz iin iyi bir zgemiinizin olmas arttr. Bu yzden iyi yazlm bir zgemi sizi hayalinizdeki ie gtrecektir. Tm zgemilerin arasnda gze arpabilmek iin, iverende ilgi uyandracak, yksek enerjiyle yazlm, gven verici bir zgemi hazrlayabilirsiniz. Hedefinizi belirleyerek belirli pozisyonlar iin zgemiinizi kiiselletirebilirsiniz. Hatta iverende sizinle almak iin heyecan uyandrabilirsiniz. "101 More Best Resumes", bugnk acmasz rekabet ortamnda size nemli avantajlar salayacak, hayalinizdeki ie ulamanzda rol oynayacak, yol gsterici bir kitaptr.


Profesyonel zgemi Yazma Dernei'nin destei ile hazrlanan bu kitap, dernein sertifikal yeleri tarafndan yazlmtr. arama konusu, son yllarda radikal bir evrim geirmitir. Bu kitaptaki "pular" blmnde, yazarlar, elektronik ortamda i arama ile ilgili her dzeydeki i arayanlara ynelik kritik ipular vermekte ve en gelimi elektronik formatlar ve stratejileri sunmaktadrlar. "101 More Best Resumes" i dnyasndaki en iyi yazarlar tarafndan yazlm, baars kantlanm bir klavuzdur.


zgemi Tipleri


zgemiinizi vurgulamak istediiniz zellikleriniz ve gemi deneyimlerinizi gz nnde bulundurarak farkl ekillerde hazrlayabilirsiniz. En sk kullanlan zgemi tipleri kronolojik ve ilevsel zgemiler olarak nitelenebilir. Son yllarda youn olarak kullanlan dier bir tip ise kronolojik ve ilevsel tiplerin bir araya getirilmesi ile oluan karma zgemilerdir.


Kronolojik
En ok kullanlan zgemi formatdr. Bu formatta, temel olarak i deneyimlerinin vurgulanmas amalanr. En yeni i deneyimi en bata olmak zere kronolojik olarak i deneyimleri belirtilir.


Kronolojik zgemi, eer son allan i bavurulan ile paralellik tayorsa yararl olabilir. Kariyer deiiklii yapmak isteyen, alma hayatna ara vermi kiilerin kronolojik zgemi kullanmalar olumsuz sonu verebilir.


levsel
Kronolojik zgemiten farkl olarak bu tip zgemilerde kiinin beceri ve baarlar vurgulanmaktadr. deneyimi zet olarak yer almakta ve beceri ve baarlar en bata sunulmaktadr. Bylelikle, zgemii gzden geirecek kiinin iin gerektirdii zelliklerle sizin zellikleriniz arasnda balanty kurmas salanm olur.


levsel zgemi, zellikle benzer i deneyimlerine sahip kiiler iin olduka yararl olabilir. Bylece, arpc olamayacak bir i deneyimi olduka etkili bir ekilde anlatlm olacaktr.


levsel zgemiler zaman zaman "Baz bilgiler saklanyor mu?" endiesini gndeme getirebilecek olsa da bilgi ve becerilerini vurgulamasna yardmc olur.


Karma
Karma zgemiler, ilevsel ve fonksiyonel zgemilerin bir araya getirildii zgemi tipleridir. Bu formatta hazrlanm zgemilerde ilevsel zgemiin tm yaps korunur ve i deneyimi daha belirgin bir halde sunulur. deneyimi ilevsel zgemie gre daha fazla, kronolojik zgemie gre ise daha az belirgindir. Bylece hem bilgi, beceri ve baarlar daha net olarak ortaya konulabilir; hem de "Baz bilgiler saklanyor mu?" endiesi ortadan kaldrlm olur.


Karma zgemiler pek ok adan uygun olsa da, halen ou iveren kronolojik zgemileri daha kolay takip edilebilir ve anlalr olarak deerlendirmektedir.
CV Hazrlama Teknikleri


Gazetelerin insan kaynaklar eklerinde ve irketlerin eleman arama ilanlarnda sk sk rastladmz iki kelime var.
CV (Curriculum Vitae)
Resum


Curriculum, Latince kou, yar anlamna gelir. Curriculum Vitae ise "hayat yar" olarak evrilebilir dilimize. Resum ise Franszca'dan gelir. "zet" anlamna gelir.
Trke'de her ikisine karlk "zgemi" szc kullanlmaktadr.
Ksacas CV, niteliklerinizin, becerilerinizin, deneyimlerinizin ve bavurduunuz konu ile ilgili dier zelliklerinizin yer ald, ak ifadeli ve kolay anlalan, okuyan kiiyi etkilemeye ynelik bir zettir.
Mkemmel CV


Her kapy aan, sizi annda i sahibi yapan "mkemmel CV" diye birey yoktur.
Bir zgemiin tek amac sizin bir i grmesine arlmanz salamaktr.
Bu nedenle "mkemmel CV", mlakata arlmanz salayan CV'dir diyebiliriz.


CV'nin grevi kapy aralamaktr. Kap aralandktan sonra ieri girmek ise sizin kiiliinize, becerilerinize, zekanza ve elbette ie uygunluunuza kalmtr.


CV'niz, gelecekteki ivereninizin sizin hakknzda edindii ilk izlenimdir. lk izlenimi silmek ya da deitirmek mmkn olmadna gre, "ilk" izlenimin ayn zamanda "doru" izlenim olmas ok nemlidir.
verenin Gzyle
veren, hemen hergn onlarca hatta yzlerce i bavurusu ile kar karya kalr.
zellikle i ilan verildii zaman gelen CV'leri detaylar ile okuyup ie uygun nitelikleriniz olup olmadn grmek iin zaman yoktur. Gelen CV'lere gz atlr ve daha nceden belirlenmi anahtar noktalara baklr. rnein ya, deneyim, nitelik, dzgn ya da kt bir CV, ok ksa ya da ok uzun CV gibi. Anahtar tarama alanlarna uygun olmayan CV, benzerleri gibi p kutusunu boylar.


yi hazrlanm bir CV, tasarm ve sunumu ile yzlercesi arasndan farkedilmeyi salamaldr. CV, sade, net, iyi dzenlenmi ve konuyla ilgili olmaldr. Deneyimleriniz, becerileriniz ve eitiminizle ilgili nemli noktalara iaret etmelidir.


n elemeyi geen CV'ler, konuyla ilgili bir yneticiye iletilir. Ynetici, kendisine iletilen CV'lerin miktarna ve vaktine gre CV'nizi bir sre inceler, anslysanz tmn okur. Tmn okumasn salayacak ey aranan nitelikleri tamas kadar ilgin olmas, dierlerinden farkl ve yaratc olmasdr.


Bu nedenle CV'nizin sadece farkedilir olmas deil, ayn zamanda doru ve hedefe odaklanm bilgi sunmas nemlidir. CV sizin kiiliinizin aynasdr. Gelecekteki ivereninizi sizin irket iin faydal, yaratc, dnme ve fikir retme becerisine sahip olduunuz konusunda ikna edebilmelidir.
CV'niz bunlar salarsa, nihai listeye ve hatta mlakata davet edilecekler listesine girersiniz.


Bu arada unutulmamas gereken bir nokta, CV'nizin nne yazacanz etkileyici bir mektuptur.


CV Hazrlamanz in 14 neri


1. Hedefe Odaklann
yi bir CV, hedefe ve ie odaklanm olmaldr. ok zeki ya da irin grnmeye almayn. Sonuta bir iverenden deerli vaktini ve parasn sizin dier bavuranlardan daha iyi olduunuza karar vermesi iin harcamanz istiyorsunuz. veren, sizin deneyimlerinizin, eitiminizin ve becerilerinizin yeterliliine bakacaktr. Esprilerinize deil.


2. Uzunluk
Yeni mezunlar ve 1-2 yl i deneyimi olanlar iin 1 sayfa, deneyimliler iin en fazla 2 sayfa olmaldr.
CV'de 3. sayfa sadece yaynlanm eserleriniz, verdiiniz ya da katldnz eitimler, konferanslar gibi listeler iin kullanlmaldr.


n mektup kesinlikle 1 sayfay amamaldr.


3. Yazm Kurallar ve Noktalama aretlerine Dikkat Edin
fade bozukluklar, dilbilgisi hatalar, yazm ve noktalama iareti hatalar CV'niz ne kadar iyi olursa olsun sizin "dikkatsiz" ve "zensiz" bir kii olduunuza iaret eder.


Kullandnz dil anlalr ve yaln olsun.
CV'nizi yazdktan sonra birka kere okuyun ve dikkatli bir yaknnza da okutun. Sizin gznzden kaanlar o grebilir.


4. Saylar nemlidir
Saylar arpcdr ve aklda kalr. CV'nizde say kullann.


Bir say bazen on szckten daha fazla ey ifade eder. rnein "satlarn artmasna katkda bulundum" yerine "satlarn %45 artmasnda paym oldu" daha arpcdr.


5. landa Satr Aralarna Dikkat Edin
lan dikkatle okuyun. Tekrar okuyun.
landa aranan yapya uygun bir CV hazrlayn. Her farkl i bavurusu iin ayr bir CV hazrlamanz gerekebilir, zellikle fakl alanlarda deneyimliyseniz. Ancak CV'nizin yanl ynlendirici olmamasna dikkat edin.


landa iverenin kulland szcklere, vurgulad niteliklere dikkat edin. Hazrladnz CV ve n mektupta bu szckleri ya da eanlamllarn kullann.
Mmknse irketin web sitesini inceleyerek kurum yaps ve kltr hakknda bilgi edinin. Bu bilgileri CV'nizi hazrlarken kullanabilirsiniz.


6. Pozisyonun Size Uygun Olmas nemlidir
Eer ilan, sizin sahip olduunuz nitelikler ile uyumuyorsa boyere CV'nizi gndermeyin nk pe gidecektir. Gereksiz kat, pul, posta masrafna ek olarak kar tarafn da zamann alm olursunuz.


7. CV Bir Sat Aracdr
Kendinizi, becerilerinizi, deneyimlerinizi ve yeteneklerinizi deil, btn bunlarn iverene salayaca fayday sattnz unutmayn. Abartmadan ama canl ve yaratc olun. Sizi ie almakla iverenin neler kazanacan vurgulayn.


8. CV'niz Gzel ve Temiz Grnmeli
Temiz, sade ve basit bir format kullann. MSWord ve benzeri yazlmlardaki hazr formatlar kullanacaksanz en sade olann tercih edin. Sslemeler, bol renk ve kontrasttan kann. CV'niz kolay okunur olmal. CV'nize yakn tarihlerde ekilmi bir fotorafnz eklerseniz daha iyi olur. Ancak dikkat! Fotorafnz ie ynelik ve yakn tarihli olmal. 10 yl nceki haliniz deil.


ok nemli bir nokta; CV'nizde ssl fontlar kesinlikle kullanmayn. Eer CV'nizi e-mail ile gnderecekseniz standart fontlarn dna kesinlikle kmayn. Alcnn bilgisayarnda sizin fontunuz yoksa sadece karakter orbas olarak grlecek ve p kutusunu boylayacaktr.


9. Hayallerinizden ya da Bebekliinizden Deil, Yakn Zamanda Yaptklarnzdan Bahsedin
Pozisyonla ilgili, nemli bilgileri ncelikle yazn.
CV'nizi yazarken aranan niteliklere en yakn ve en yeni deneyimlerinize odaklann. Konuyla ilgisi olmayan ya da ok eski deneyimlerinizi ya yazmayn ya da ok ksa bir cmle ile, CV'nin sonunda anlatn. veren, sizin u anda ve ksa sre ncesine kadar ne yaptnzla, bunlarn aranan zelliklere ne kadar uyduuyla ilgilidir, bebekliiniz ya da gelecek hayallerinizle deil.


10. Drst Olun
Fazla gelimi hayalgcne dayal CV'lerin sahipleri eninde sonunda kendilerini zor durumda bulurlar. Gerekleri abartarak ya da yalan syleyerek girdiiniz bir ite her an yalannzn ortaya kmas korkusuyla almaya deer mi? Saklayacak ok eyiniz olduu iin byle bir ortamda ne yneticinizle ne de dier alanlarla iyi iletiim kurmanz mmkn olmayacaktr. Gerek olmayan beyanda bulunmak sizin itibarnz ve gvenilirliinizi de zedeleyecektir.


11. Kurallara Uyun
CV'nizi ilanda istenen nitelikte hazrlayn.
Referans numaras verilmise mutlaka yazn. CV'ye, mektuba ve posta ile gidecekse zarfa referans numarasn yazn.


Eer e-mail ya da faks ile de gnderebileceiniz belirtilmise dilediiniz ekilde gnderin. Ama zellikle posta ile gndermeniz istenmise kurala uyun, postalayn.


12. Postada ve irket inde Kaybolmayn
Postalamadan nce alcnn adnn ve adresinin doru olduunu kontrol edin, zarfn zerinde sizin de adnzn ve adresinizin yer aldndan emin olun. Posta ile gnderiyorsanz ve ilanda zaman kstlamas varsa APS ile ya da Taahhtl gndermenizde fayda var.
n mektubunuzda hitap ettiiniz kii ile zarfn zerindeki ismin ayn olduundan emin olun.
landa referans numaras verilmise mutlaka zarfa, n mektubunuza ve CV'nizin bana referans koyun.


13. Tekrarlardan Kann
CV'nin iinde yer alan bilgileri n mektupta tekrarlamayn. Bu bir "n" mektup. Ksa ve hedefe odaklanm olmal. Kendinizi ksaca tantn, kendinizi ie uygun grme nedenlerinizi ve ilgili deneyimlerinizi ok ksaca belirtin. ve irket hakkndaki ilginizi ve heyecannz gsterin. Mektubu, bavurunuza cevap beklediinizi ve grmeye istekli olduunuzu belirterek, saygyla bitirin.


14. E-mail Kullanrken Dikkatli Olun
E-mail ile ibavurusu yapmak hzl ve ucuz bir yntem ama baz noktalara dikkat edilmezse CV'nizin pe gitmesi de ayn hzda olabilir.
Eer birden fazla ie bavuruyorsanz herbirisine ayr ayr e-mail gnderin. Kesinlikle ayni e-mailde birden fazla i adresi bulundurmayn. Her iveren kendisini zel hissetmek ister.
Mail programnda, dz yaz eklinde hazrlanan CV'leri okumak zordur. Ayrca Trke font problemi de kabilir. CV'nizi ve n mektubunuzu mutlaka MSWord gibi bir yazlmda hazrlayp e-mail'e ek olarak gnderin. Ancak e-mailin de ne olduunu (Subject/konu) ksmnda belirtin.
CV'nizi save ederken vereceiniz isim size ait olsun. "CV" ya da "zgemi" gibi anlamsz bir szck kullanmayn. Herkes ayn adla gnderirse save edilmesi mmkn olamaz.
Ve son olarak e-mailinizin alndna dair teyit isteyin.


CV in Yap ve Yapmalar
Etkileyici olmasna dikkat edin ama hayal gcnz fazla almasn.
CV'nizi ksa tutun. En fazla 2 sayfa.
Detaya ve setiiniz szcklere ok dikkat edin.
Kolay okunabilmesi iin bilgisayarda ya da daktiloda yazn. El yazs kullanmayn.
Yazm, noktalama ve dilbilgisine dikkat!
CV'nizde ilanla ilgili bilgiler olsun.
Tarihlere gre sralamada arada byk tarih atlamalar olmasn.
Keskin gzl, gvenilir bir tanda okutun.
Sade ve kolay okunur olsun.
Standardn dnda bir format kullann.
Yaratc pozisyonlar iin yaratc davrann.
Baarl Bir zgemi...


zgemiiniz, bir ii alabilmeniz iin ilk admdr. Bir aday olarak iverenin karsna ilk olarak zgemiiniz ile karsnz. Bu ilk karlamanzda zgemiinizin ivereni etkilemesi iin sadece birka saniyesi var. Bu nedenle, iverenin karsna gelecek olan zgemiinizi hazrlarken ok dikkatli ve zenli olmalsnz.


zgemiinize mutlaka nyaz ekleyin.


zgemiinize ekleyeceiniz n yaz, dikkat ekmenizi ve yzlerce zgemi arasnda hatrlanmanz salayacaktr. Bunun iin n yazda, ncelikle bavurduunuz pozisyonu ve o pozisyondan nasl haberdar olduunuzu belirtin. Ardndan, yeteneklerinizi, deneyimlerinizi ve baarlarnz, i tanm ile ilgili olacak ekilde ksaca anlatn. Bunlardan bahsederken, bu ii yapabilecek ve baarl olacabilecek biri olduunuzu gstermeniz ve ivereni ikna etmeniz gerekiyor. Son olarak da istenmesi halinde grmeye hazr olduunuzu belirterek n yaznz sonlandrabilirsiniz.
Bavurunuza bir nyaz eklerseniz, nyazs olmayan zgemilerin nne dorudan gemi olursunuz. nyazs olan bir zgemiin deerlendirilme ihtimali ok yksektir.
nyaz sizin, bavurduunuz irket iin ne yapabileceiniz hakkndadr. Onlarn sizin iin ne yapabilecei deil. Bu yzden, nyaznzn oda siz deil irket olmal.
Her bavuruya eklediiniz bir nyaz yerine, her bavuru iin ayr bir nyaz hazrlayarak, nem verdiinizi hissettirin
zgemiiniz nasl olmal?
verenlerin her gn grd klasik zgemilerden kann. Arya kamadan, biraz fark yaratmaya aln.
verenler, zgemileri okurken dnmezler. Sadece istedikleri mevcut mu diye bakarlar. Onu etkilemek iin sadece birka saniyeniz olduunu unutmayn. O yzden, genele ynelik bir zgemi yerine, o ie gre dzenlediiniz bir zgemi kullann.
zgemiinize fotorafnz eklemeyi ihmal etmeyin. Ekleyeceiniz fotoraf mmkn olduu kadar u anki halinizi gstermeli ve eski olmamal.
Balk koymay unutmayn. zgemiinizin bal, okuyann dikkatini eken ilk ey olacaktr. Beni tanmanz gerek!, Aradnz kii benim! gibi balklardan kann.
pular


Olumlu olun.
Yanl ya da yanltc bilgi vermeyin.
Dilbilgisi ve yazm kurallarna dikkat edin.
Mmkn olduunca ksa ve z bir zgemi hazrlayn.
Gereksiz kelimeler kullanmayn.
Politik ve dini ierik kullanmayn.
Ak ve net olarak kendinizi ifade edin.
Bavurduunuz pozisyon ya da kariyer hedefinizle ilgili olmayan zelliklerinizden bahsetmeyin.
Eer kapak yaznzda kariyer hedefinizden bahsediyorsanz zgemiinizde tekrar bahsetmeyin.
zgemiinizi tamamladktan sonra baka bir kiinin okumasn salayn ve yorumlarn aln.
zgemiin size ii deil grmeyi saladn unutmayn.
zgemi yazmann deimez formlleri olmadn unutmayn. zgemiinizi vurgulamak istediiniz zellikleriniz ve gemi deneyimlerinizi gz nnde bulundurarak farkl ekillerde hazrlayabilirsiniz.


En sk kullanlan zgemi tipleri kronolojik ve ilevsel zgemiler olarak nitelenebilir. Son yllarda youn olarak kullanlan dier bir tip ise kronolojik ve ilevsel tiplerin bir araya getirilmesi ile oluan karma zgemilerdir. Kronolojik En ok kullanlan zgemi formatdr. Bu formatta, temel olarak i deneyimlerinin vurgulanmas amalanr. En yeni i deneyimi en bata olmak zere kronolojik olarak i deneyimleri belirtilir.


zgemi nedir


zgemi, bavurulan ie uygun zellikleri ve baarlar zetleyen bir sunumdur. yi bir zgemi sizin kim olduunuzu, bugne dein neler yaptnz, ne tr becerileriniz olduunu, ne bildiiniz ve ne yapmak istediinizi anlatan bir zettir. verenler;


'Bizim iin neler yapabilir?'
'Bilgi ve yetenekleri nelerdir?'
'Kiisel zellikleri, deerleri nelerdir?'
'zellikleri iin gerektirdii zellikler mi?'


gibi sorulara cevap ararlar. Dolaysyla zgemiiniz bu sorulara cevap verebiliyor nitelikte olmaldr. Ksacas zgemiiniz iverenlere; 'Ben bu ii yapabilirim.' 'Ben bu ii istiyorum.' 'Ben bu ie ve firmaya uyum salayabilirim' mesajlarn verebiliyor olmaldr.


zgemi hazrlamaya balamadan nce


zgemi hazrlamaya balamadan nce hedefinizi belirlemeli ve bu hedefe ynelik olarak zgemiinizi hazrlyor olmalsnz. zgemiinizi genel olarak bilgi, beceri ve baarlarnz yanstmak zere hazrlayabilirsiniz. Ancak spesifik olarak bir pozisyona bavuruda bulunuyorsanz, zgemiiniz o iin gerekliliklerine gre hazrlanm olmaldr. Sz konusu i iin gerekli bilgi, beceri ve kiilik zellikleri incelenerek hazrlanm zgemi daha baarl sonu verecek ve o ie sizin dier kiilere gre daha uygun olabileceinizi gsterebilecektir. Dier bir deyile, tek ve standart bir zgemi yerine, bavurulan iin zelliklerine gre ekillendirilmi zgemiler hazrlamak daha yararl olacaktr.


zgemite nelerden bahsetmeliyim
zgemiiniz kendi tantmnz yaptnz nemli bir aratr. Dolaysyla, zgemiinizde yer alacak bilgiler sizi iyi tanmlayabiliyor olmaldr. Bir zgemite yer almas gereken temel bilgiler:


Kiisel Bilgiler: sim, soyad, adres, telefon, e-mail, doum tarihi gibi bilgilerden oluur.


Kariyer Hedefi: Ksa ve z bir ekilde kariyer hedefinizi, istediiniz iin niteliklerini tanmladnz alandr.(Eer kapak sayfasnda kariyer hedefinizden bahsettiyseniz zgemiinizde tekrar bahsetmenize gerek olmayabilir.)


Profesyonel Deneyim ( Deneyimi): En son i deneyiminizden balayarak tm i deneyimlerinizi, sz konusu ilerinizdeki sorumluluk ve baarlarnz belirterek yazacanz alandr. Burada nemli olan tarihler arasnda tutarszlk olmamas, sorumluluklarn z olarak yanstlabilmesidir.


Eitim: En son eitim bilgilerinizden balayarak, bu konudaki kariyerinizi belirteceiniz alandr.


le lgili Beceriler: yaamnzda nemli olabileceini dndnz teknik ve teknik olmayan bilgi ve becerilerinizi ierir. Bilgisayar ve yabanc dil bilgisi, teknik bilgi ve beceriler burada yer alabilecek bilgilerdir. lgi alanlar, dller, gnll faaliyetler, yaynlanm eserler gibi bilgiler bavurulan i ya da kariyer hedefleri asndan nem tayorsa bahsedilmelidir.


Referanslar ise, istee bal olarak yer alacak bir blmdr. Belirtilecek bir referans varsa yazlmal yoksa bu alan zgemite yer almamaldr. Referans olarak belirtilecek kiilerin daha nce birlikte allm kiiler olmas tercih edilmelidir. Ayn zamanda, referans olarak belirtilen bu kiilerin nceden izinlerinin alnm olmas da olduka nemlidir.


zgemi trleri
Kronolojik zgemi, eer son allan i bavurulan ile paralellik tayorsa yararl olabilir. Kariyer deiiklii yapmak isteyen, alma hayatna ara vermi kiilerin kronolojik zgemi kullanmalar olumsuz sonu verebilir.


levsel zgemi Kronolojik zgemiten farkl olarak bu tip zgemilerde kiinin beceri ve baarlar vurgulanmaktadr. deneyimi zet olarak yer almakta ve beceri ve baarlar en bata sunulmaktadr. Bylelikle, zgemii gzden geirecek kiinin iin gerektirdii zelliklerle sizin zellikleriniz arasnda balanty kurmas salanm olur. levsel zgemi, zellikle benzer i deneyimlerine sahip kiiler iin olduka yararl olabilir. Bylece, arpc olamayacak bir i deneyimi olduka etkili bir ekilde anlatlm olacaktr. levsel zgemiler zaman zaman "Baz bilgiler saklanyor mu?" endiesini gndeme getirebilecek olsa da bilgi ve becerilerini vurgulamasna yardmc olur.


Karma zgemiler, ilevsel ve fonksiyonel zgemilerin bir araya getirildii zgemi tipleridir. Bu formatta hazrlanm zgemilerde ilevsel zgemiin tm yaps korunur ve i deneyimi daha belirgin bir halde sunulur. deneyimi ilevsel zgemie gre daha fazla, kronolojik zgemie gre ise daha az belirgindir. Bylece hem bilgi, beceri ve baarlar daha net olarak ortaya konulabilir; hem de "Baz bilgiler saklanyor mu?" endiesi ortadan kaldrlm olur. Karma zgemiler pek ok adan uygun olsa da, halen ou iveren kronolojik zgemileri daha kolay takip edilebilir ve anlalr olarak deerlendirmektedir.

ngilizce CV
Aada resmini grdnz CV rnei ngilizce olarak hazrland.
CV (i bavuru) rneini aadaki linkten word dkman olarak indirip istediiniz ekilde evirebilirsiniz.
.doc  ingilizce-CV-is-basvuru-fotografsiz.doc (Boyut: 33 KB / ndirme: 565)


Etiketler: Hazr CV rnekleri, Cv rnekleri, cv rnei, ablonu, zgemi ablonu, zgemi kad, cv kad
(Bu Mesaj 03-04-2018 07:04 deitirilmitir. Deitiren : Arzu Rana.)
26-07-2013 05:27
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Hazr CV rnekleri - Mustafa Unal - 26-07-2013 05:27

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Mazeret zni Hazr Dileke rnei KaRNeC 0 6,722 01-02-2013 10:53
Son Mesaj: KaRNeC
  CV zgemi Formu rnekleri ndir KaRNeC 0 10,315 24-09-2012 07:51
Son Mesaj: KaRNeC
  Kira Kontrat rnekleri, Kira Szlemesi rnekleri KaRNeC 0 21,549 14-09-2012 05:32
Son Mesaj: KaRNeC
  eitli Dileke rnekleri KaRNeC 3 13,134 30-07-2011 08:33
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | n11 entegrasyon | mara haberleri

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir