bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan Emsile Dersleri retmen Sitesi4166 defa grntlendi.

Emsile Dersleri

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,198 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimii

Mesaj: #1
Emsile Dersleri
Wmal.net Kahramanmara zel Anaokulu A101 AktelGoogle sra bulucu
اَلاَمْثِلَةُ


Emsile kitabnn musannifi Hz. Ali (R.a.) olarak bilinmektedir. Emsile "misaller" demektir. Sarf ilminde isim ve fiilleri istenilen manaya gre ekillendirir.


Emsile ikiye ayrlr:


1. Emsile-i Muhtelife اَلاَمْثِلَةُ الْمُخْتَلِفَةُ


2. Emsile-i Muttaride اَلاَمْثِلَةُ الْمُطَّرِدَةُ1. Emsile-i Muhtelife:


Emsile-i Muhtelife "degiik misaller" demektir. Harfleri bir, ekilleri baka baka olup birbirine benzemeyen sigalardr. "Siga" ekilleri degien kelimelere denir. Emsile-i Muhtelife 24 sigadr. 24 sigann 13' fiil ve 11'i isimdir.

2. Emsile-i Muttaride:
Emsile-i Muttaride harfleri ve ekilleri birbirine benzeyen sigalardr. Emsile-i Muttaride 14 sigadr, malum (bilinen) ve mehul (bilinmeyen) olarak iki ksma ayrlr. Bu ksmlara Bina-i ma'lum ve Bina-i mehul denir. Bu ksmlarn her biri de gaib, muhatab ve mutekellim olmak zere e ayrlr. Gaib (hazrda olmayan) ve muhatab (hazrda olan) da, muzekker ve muennes olarak ikiye ayrlr. Muzekker (eril) ve muennes (diil) ise mufred (tekil), tesniye (ikil) ve cem'i (coul)olarak e ayrlr. Mutekellim, Nefs-i mutekellim vahde (konuann kendisi) ve Nefs-i mutekellim me'al gayri (konuann bakasyla veya bakalaryla beraber olmas) olarak ikiye ayrlr. Nefs-i mutekellim'in sesinden erkek mi kadn m olduu belli olduu iin muennes ve muzekker olarak ayrlmaz.

FLLERN VE SMLERN AIKLAMASI. emsileyi muhtelife

Arkadalar bu dersimizde arapa kelime ekimlerine balyoruz.Daha nce bu konular hi grmeyen kardelerimiz kelime ekimleri de nedir diye dnebilir.naallah elimden geldiince hepsini aklamaya alacam.Yine benim anlatmay unuttuklarm olursa sorabilirsiniz.

Arapa kelime ekimi demek ; ele aldmz bir kelimeyi mzi, muzri, masdar, fil, mef'ul gibi durumlarnda hangi vezinde geliyorsa o ekilde okumak demektir.Mesel :

نصر (nasara) fiili , mzi bir fiildir.Yada fiil-i mzi diyelim.Gemi zaman kipi olarak kullanlr.Anlam da "yardm etti" demektir.Peki ben geni zaman kipinde kullanmak isteseydim yani "yardm eder" demek isteseydim o zaman نصر (nasara) fiili nasl bir vezinde gelecekti.?
bunun iin kelimenin bana bir ي(ye) harfi getirip kelimedeki dier harflerin harekelerini deitirmemiz yetiyor. ينصر (yensuru) Bu fiil yapsna arapada muzri fiil denir.

te arapada bir kk kelime vardr ve siz o kelimeye harf veya harfler ziyade ederek veya kelimenin harekelerini deiirerek gemi zaman, gelecek zaman, zne, emir kipi ve daha bir ok yapda kullanabilirsiniz.Bu da tek bir kelimeyi rendiiniz zaman aslnda o kelimeden yola karak bir sr kelime renmisiniz demektir.

Arapada kelime ekimleri muhtelife ve muttaride olarak iki ksmdr.imdi bu muhtelife ne demek muttaride ne demek onlar aklayalm.

Muhtelife : Arabi kelimelerin mzi, muzri, masdar gibi yaplara gre ekimleri demektir.

Muttaride : Yukarda bahsettiimiz mzi,muzri,masdar gibi yaplarn da kendi ilerinde mfred, tesniye, cemi, mzekker, mennes, ib, muhatab gibi durumlara gre ekimi demektir.

Bunlar da rendiimize gre elimize rnek bir kelime alarak muhtelife ye gre ekimini yapalm.Derse نصر (nasara) fiilinden balamtk onunla devam edelim o zaman.

نصر (nasara) : Fiil-i mzi."yardm etti" demektir.

ينصر (yensuru) : fiil-i Muzri."yardm eder, yardm ediyor, yardm edecek" anlamlarnda kullanlr.

نصرأ (nasran) : Masdar."yardm etmek " demektir.

فهو ناصر (fehve nsrun) : ism-i Fildir.zne de diyebiliriz."yardm edici" demektir.

وزاك منصور (ve zke mensurun) : ism-i Mef'ul.Failin yapt i kendisine etki edendir."yardm olundu veya yardm olunmu kii" demektir.

لم ينصر (lem yensur) : fiil-i muzri cehd-i mutlak."yardm etmedi "demektir

لما ينصر (lemme yensur) : fiil-i muzri cehd-i msterak.gemi zamann cemisinde "yardm etmedi" demektir.

ما ينصر (m yensuru) : fiil-i muzri nefi hal.imdiki zamanda "yardm etmez" demektir.

لا ينصر (l yensuru) : fiil-i muzri nefi istikbal.Gelecek zamanda "yardm etmez" demektir.

لن ينصر (len yensura) : fiil-i muzri te'kid-i nefi istikbal.gelecek zamanda "elbette yardm etmez" demektir.Bunun bir ncekinden(nefi istikbal) fark te'kid yaplmasdr.yani manay kuvvetlendirmesidir.

لينصر (liyensur) : Emr-i ib."yardm etsin" demektir.Bu birisi vastasyla baka bir kimseye emir vereceiniz zaman kullanlr.

لاينصر (l yensur) : Nehi ib."yardm etmesin" demektir.Bir ncekinden(emr-i aib) fark olumsuz olmasdr.

انصر (nsur) : Emr-i hzr."yardm et" demektir.Karmzdaki kiiye emredeceimiz zaman kullanlr.

لاتنصر (l tensur) : Nehi hzr."yardm etme" demektir.ncekinden fark olumsuz olmasdr.

منصر (mensarun) : Mimli masdar.Daha nce de bir masdar(nasran) gemiti.bunun ondan fark banda mim harfinin gelmesidir."yardm edecek zaman,yardm edecek mekan,yardm etmek" manalarnda kullanlr.Mesela mekteb kelimesi mimli masdar olur.كتب (ketebe) fiilinden gelir.Ketebe "yazd" demek.mekteb ise yaz yazlan yer anlamndadr

منصر (minsarun) : sm-i let."yardm edici bir alet" demektir.Mesela مفتح(miftah) kelimesi ism-i alet olur.feteha kelimesinden gelir.Feteha "at" demektir.Miftah ise "ac alet" yani "anahtar" demektir.

نصرة (nasraten) : Masdar bini merra."bir kere yardm etmek" demektir.


نصرة (nisraten) : Masdar bini nevi."bir trl yardm etmek" demektir.

نصير (nusayrun) : sm-i tasir."azck yardm edici" demektir.Ancak bunda acizlik anlam vardr.Yani fazla yardm etmeye gc yetmeyen,ciz kii demektir.Mesela عبد(abede) kelimesi "ibdet etti,kulluk yapt" demektir.Bunun ismi tasiri عبيد(ubeydn) olarak gelir.Ve hepimizin bildii Ubeydullah isminin anlam " 'n aciz bir kulu" eklindedir. 'a az ibadet eden kii demek deildir.

نصري (nasriyyn) : sm-i mensub."Yardm etmeye mensub kii" demektir.

نصا ر (nassarun) : Mblaa ism-i Fil."mblaa ile yardm edici" demektir.

انصر (ensaru) : sm-i tafdl."ziyade yardm edici" demektir.Herhalde Peygamber efendimizin ashabndan olan Medine halkna niin ensar denildiini de anlamsnzdr.

ما انصره (m ensarah) : Fiil-i taaccb-i evvel."aceb yardm etti" demektir.Bunu bir kiinin yapt i taacbmze gittii zaman kullanrz.

وانصر به (ve ensr bihi) : Fiil-i taaccb-i sni."ne aceb yardm etti" demektir.


Arkadalar ism-i fail ve ism-i mef'ul 'n balarnda "فهو "(fehve) ve "وزاك "(ve zke) olarak gelen ksmlar zamirdir.Yani kelimenin aslndan deildir.Sadece "ناصر "(nsrun) veya "منصور "(mensurun) dediimiz zaman da ayn anlam verir.Bu zamirler bahsi ilm-i sarfn mevzusu olmayp ilm-i nahvin mevzusudur.Bu yzden burada bundan bahsedip te sizlerin kafanz kartrmayaym.naallah lm-i sarf bitirebilirsek ilm-i nahve de gei yapabiliriz.

Buraya kadar elimden geldiince aklamaya altm.Yine atladm yerler olursa veya anlamadnz yerler olursa sorabilirsiniz.Misallerle aklamaya balaynca daha iyi anlamaya balyacanz umuyorum.

Bylece arabi kelimelerin muhtelifeye gre nasl ekildiini renmi olduk.Bundan sonraki dersimizde muttarideye gre nasl ekilir onlar renmeye balyacaz.Muhtelifeyi ana balklar gibi dnrsek muttarideyi de o her bir ana baln alt balklar eklinde dnebiliriz.Yani bir fiil-i mzi ile fiil-i muzrinin muttarideye gre ekilimleri farkldr.Muhtelifeye gre 24 tane kelime olduuna gre ve her bir kelimenin kendine ait muttarideye gre ekimi olduunu dnrsek muttaride bahsinin ok daha uzun olacan tahmin edebiliriz herhalde. imdiden gznzn korktuunu biliyorum Ama korkmanza gerek yok.nk belli bir muttaride kalbn ezberlediimiz zaman dierlerini de ezberlemek ok kolay oluyor.Yani fiil-i mazinin muttarideye gre ekimini rendiimiz zaman fiil-i muzarinin muttarideye gre ekimini de byk lde halletmisiniz demektir

Emsile-i muttaride


Emsile-i muttaride sadece fiil ve emirlerde olur.Sialar failin durumuna gre deiir ve bu ekilde her fiil ve ismin emsile-i muttaridesi meydana gelir.Malm ve mechul olmak zere iki ksma ayrlr.Fiilerin emsile-i muttaridesi 14 siadrFiiller aib,muhatab,mtekellim olmak zere ksma ayrlr.aib siasda,mzekker,mennes olmak zere iki ksma ayrlr.mzekker ve mennes sialarda,mfre,tensiye,cemi olmak zere ksma ayrlr. kisi toplandnda alt sia yapar.Muhatap siasda mzekker ve mennes olmak zere iki ksma ayrlr.Mzekker ve mennes sialarda mfred,tensiye,cemi olmak zere ksma ayrlr.ikisi toplandnda alt sia yapar.aib ve muhatab sialar toplandnda oniki sia yapar.Kalan iki sia ise nefsi mtekellim vahde ve nefsi mtekellim maal ayr sialardr.

mage
mage

Bu konuyu zihnimize daha kolay yerletirmek iin parmaklarmzn i ksmnda ki blmelerden faydalanabiliriz .

mage

mage
07-08-2013 07:12
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Emsile Dersleri - KaRNeC - 07-08-2013 07:12

Konuyu grntleyenler: 2 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar tantm yazs Replika saat kurumsal SEO danman seim anketi

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir