escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan 2013 Alan Deiiklii ptal Edildi ! retmen Sitesi929 defa grntlendi.

2013 Alan Deiiklii ptal Edildi !

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,204 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
2013 Alan Deiiklii ptal Edildi !
Milli Eitim Bakanlnn 2012 yl alan deiiklii ile Zihin Engelliler Snf retmenlii , Teknoloji Tasarm retmenlii ve dier alan retmenlerinin teknoloji tasarm retmenliine geenlerin mahkeme karar gerei eski grevlerine iade edileceine ilikin Milli Eitim Bakanl nsan Kaynaklar Genel Mdrlnn 14/08/ 2013 tarihli ve 2082209 sayl yazlarna gre;

1-Snf retmenlerinden 2012 ylnda il iinde alan deiiklii yoluyla Zihin Engelliler Snfretmenliine ya da Teknoloji ve Tasarmretmenliine geirilenler ile dier alan retmenlerinden Teknoloji ve Tasarm retmenliine geirilenler nceki alanlarna ve grev yerlerine dndrleceklerdir.2-Snf retmenlerinden Zihin Engelliler Snf retmenlii iin sz konusu yarg kararnda belirtilen 540 saatlik Zihin Engelliler Snf retmenlii Sertifika Programn tamamlayanlar istemeleri halinde Zihin Engelliler Snf retmenlii grevine devam edebileceklerdir.

3-Yarg karar gerei nceki alanlarna ve grev yerlerine dndrlecek retmenler ile ilgili her trl i ve ilemler valiliklerce gerekletirilecektir.

4-Yukarda belirtilen retmenlerden alan deiiklii yapldktan sonra herhangi bir nedenden dolay iller arasnda grev yeri deiiklii yaplanlar atandklar il valiliine bildirilecek bunlarn daha nceki alanlarna ve durumlarna uygun eitim kurumlarna atamalar halen grev yaptklar valiliklerce yaplacaktr.

Alan deiikliinin iptali iin dava aan sendika; Eitim, retim ve Bilim Hizmetleri i kolunda faaliyet gsteren Eitim ve Bilim alanlarnn Sz Sendikasdr.(Eitim Sz-Sen) Hi bir konfederasyona bal olmayp 2013 yl itibariyle 128 yesi (Yz yirmi sekiz) yesi bulunmaktadr. Bu tr davalar bu tr sendikalarn reklam iin atklar malumunuzdur. Zaten bu tr davalar tuzu kuru, ye basks ve kaybedecei hi bir ey olmayan bu tr sendikalar aar. imdi doacak kaostan kimsenin eline hi bir ey gemeyecek olup, olan yine renciye ve gariban retmene patlayacaktr.

4+4+4 eitim sistemi nedeniyle norm kadro fazlas olan ve kendine kar yol arayan retmenlerin snd liman olan alan deiiklii de elinden gitmitir. Dava aan sendikann bu veballeri nasl deyecei merak konusudur. imdi geriye dnlp retmen atamas m yaplacak? Yok. Geriye dnlp il ii, il d zr durumu yer deitirmesi mi yaplacak? Yok. Elde var sfr. O zaman ne kazandnz? ne kazandk? Kamuoyu bu davay niye atnz diyecektir.

Devlet yetkililerinin siyasilerin ve kamuoyunun sendikalara baraj konulmasn ciddi ciddi dnme zaman gelmitir. Ben buradan yzde 5 barajnn derhal gndeme getirilmesini ve meclisten gemesini tavsiye ediyorum. 128 ye ile alan dava sonulanm 40 bine yakn retmen madur edilmitir. Eitim ikolunda byk sendika neden bu konuya dava amamtr? Bazen susmak gerekmektedir.

Konuyu bir fkra ile zetleyelim;

Aa ile marabas bir traktrn zerinde kasabaya gidiyorlar. Aa yol boyu marabas Memoya taklmaktadr. Bir ara yolda bir pislik grr. Muziplii tutar. Traktr durdurur. Memoya dnerek, ola Memo, u yoldaki pislii gryon mu? der. Memo; he aam griyem der. Aa, ola Memo onu ye bu traktr sana vereyim der.

Memo iin traktr ok nemlidir. Hayat boyunca byle bir aracn sahibi olamayacan dnr.

Aam ciddi misin? der.

Aa iin bir traktrn fazla da bir nemi yoktur. Onun iin Memoyu kk drmesi yeterlidir.

He ola vallahi vereceim der.

Memo traktrden iner ve yerdeki nesneyi yer. Aa kahkahalara boulur. Ama traktrn anahtarn Memoya verir.

Birlikte, bu kez Memo traktrn direksiyonunda ehre giderler. Al veri yapp kye dnmek iin yine traktre binerler.

Yolda aay bir dnce alr. Kyl bu ie ne der? Memo aann traktrn almtr. Aa bunu kylye nasl izah edecektir. Ya kyl inanmazsa? Ya Memonun traktr aadan satn aldn dnrse Gibi vesveseler aay dndrr. Traktr Memoya kaptrmtr. Akas piman olmaktadr.

Ola Memo, kylye bunu nasl izah ederiz? Ya kyl traktr senin benden para karl veya baka bir biimde aldn dnrse ben kime nasl anlatrm? der.

Memo; Vallahi aam ben hak etmiem almiem der. Ama aann pimanlk duymakta olduunu da iyice anlamtr. Bu kez muziplik yapma sras Memoya gelmitir. Yola dikkatlice bakar. lk grd pisliin yannda traktr durdurur.
Aam, bu traktr kyden ayrlrken senindi deil mi aam? der. Aa, he ola Memo benimdi der. Peki kyl imdi traktrn benim olduunu anladnda ne der? Diye sorar. Aa, Vallah ben de onu dnirem der.

Memo, Aam u pislii grrmisen, onu ye bu traktr yine sana vereyim der. Aa iin bu i biraz zor olsa da traktr yine Memodan geri almas gerektiini dnr. ner ve Memonun isteini gerekletirir.
Bu kez traktrn direksiyonunda yine aa oturmaktadr. Bir sre gidince aa glmeye balar.

Ola Memo, bu traktr ehre giderken benimdi deil mi? der.

He aam senindi diye yantlar Memo.

Eee, kye dnerken imdi yine benim mi? der.

He aam yine senin der Memo.

Ula iyi de giderken benimdi, dnerken yine benim ise ne gerek vard o pislikleri yemeye der.


Atalarmz tebihte hata olmaz derler. Yani rnekte, misal vermede hata olmaz demek. Siz deerli okurlarmdan zr diliyorum. Ltfen hi kimse szlerimi kendi zerine almasn.

Not:Bilindii zere;

a)19/12/2010 tarihli ve 27790 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanlna Bal Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin retmenleri ile Gzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eitimi, Mzik ve Grsel Sanatlar/Resim retmenlerinin Seimi ve Atamalarna Dair Ynetmelik hakknda alan bir davada Dantay kinci Dairesinin 12.7.2011 gnl, 2011/1488 Esas Sayl karar ile Ynetmeliin"kapsam" balkl 2.maddesinde her trdeki Anadolu liselerine yer vermemek suretiyle eksik dzenlemenin ve "Kazanlm haklar" balkl Geici 1.maddede her trdeki Anadolu Liselerinde grev yaptktan sonra herhangi bir nedenle ayrlm olan retmenlere yer vermemek suretiyle eksik dzenlemenin yrtmesinin durdurulmasna karar verilmitir.

Dantay kinci Dairesinin 12.7.2011 gnl, 2011/1488 Esas Sayl kararna ulamak iin tklaynz.

b)19/12/2010 tarihli ve 27790 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Mill Eitim Bakanlna Bal Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin retmenleri ile Gzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eitimi, Mzik ve Grsel Sanatlar/Resim retmenlerinin Seimi ve Atamalarna Dair Ynetmeliin "Yer deitirme" balkl 21 maddesi, 2 fkrasnn; "Bu Ynetmelik kapsamnda saylan eitim kurumlarnda grev yapan retmenler, yer deitirmelerinde, fen liseleri arasnda ya da fen liselerinden sosyal bilimler liselerine, sosyal bilimleri liseleri arasnda ya da sosyal bilimler liselerinden fen liselerine yer deitirme suretiyle atama isteinde bulunabilirler. Yer deitirme suretiyle atamalarda, kapsamda saylan eitim kurumlarna hizmet puan yetersizlii ya da ihtiya bulunmamas nedeniyle atanamayan retmenler istemeleri halinde kapsam dndaki eitim kurumlarna da atanabilirler." yrtmesi Dantay kinci Dairesinin 12.7.2011 gnl, 2011/1486 Esas sayl karar ile durdurulmutur.

Dantay kinci Dairesinin 12.7.2011 gnl, 2011/1486 Esas sayl kararn ulamak iin tklaynz.

Anadolu liseleri ile ilgili yukarda yer verdiimiz yarg kararlar olmasna karlk bu tr okullara yaplan snavsz atamalar iptal etmeyen Bakanln alan deiiklii ile ilgili yarg kararlar; 2012 yl alan deiiklii klavuzu" class="klink">alan deiiklii klavuzunun ilgili hkmlerini iptal etmasine karlk karlk alan deiiklii ilemlerini iptal etmesi aknlkla karlanmaktadr. nk MEB daha nceki bu tr uygulamalarda ayr yeten atamlarnda iptali iin dava almasn beklemekteydi.

Ahmet KANDEMR

Memurlar.net retmenler Blm Sorumlusu

te o yaz;

T.C.

MLL ETM BAKANLII

nsan Kaynaklar Genel Mdrl

Say : 68898891/903.02.01/2082209 14/08/2013

Konu: Yarg karar uygulamas

..........VALLNE

( l Milli Eitim Mdrl)


Bakanlmza bal eitim kurumlarnda grev yapan retmenlerin 2012 yl alan deiiklii" class="klink">il ii alan deiiklii ilemleri 2012 retmenlerin l i Alan Deiiklii Klavuzu ile yaplan aklamalar erevesinde gerekletirilmitir.

Bu Klavuzda yer verilen snf retmenlerinin Zihin Engelliler Snf retmenlii ile Teknoloji ve Tasarm retmenliine ve dier alan retmenlerinin Teknoloji ve Tasarm retmenliine geilerine ilikin ilemlerin iptali talebiyle Bakanlmz aleyhine alan davalar sonucunda;

1-Dantay kinci Dairesinin 12/04/2013 tarihli ve Esas No: 2012/12121 sayl karar ile 2012 l i Alan Deiiklii Klavuzunun 2.2/1-b maddesinde yer alan Zihin Engelliler Snf retmenlii alanna, bu alanda bo norm kadro bulunmamas halinde ifadesinin,

2-Dantay kinci Dairesinin 19/04/2013 tarihli ve Esas No: 2012/1775 sayl karar ile de 2012 l i Alan Deiiklii Klavuzunun 2.2. maddesinin 1. fkrasnda yer alan b) Zihin Engelliler Snf retmenlii alanna, bu alanda bo norm kadro bulunmamas halinde Teknoloji ve Tasarm Alanna ve 2. fkrasnda yer alan Teknoloji ve Tasarm alanna ibarelerinin yrtlmesinin durdurulmasna karar verilmitir.

Klavuza dayanak tekil eden Talim ve Terbiye Kurulunun 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayl mtalaasnn yrtlmesinin durdurulmas talebi reddedilmitir. Bu kararlar Bakanlmza 15/07/2013 tarihinde tebli edilmitir.

Bu kararlarn uygulamasna ynelik olarak; snf retmenlerinden 2012 ylnda il iinde alan deiiklii yoluyla Zihin Engelliler Snf retmenliine ya da Teknoloji ve Tasarm retmenliine geirilenler ile dier alan retmenlerinden Teknoloji ve Tasarm retmenliine geirilenler nceki alanlarna ve grev yerlerine dndrleceklerdir.

Snf retmenlerinden Zihin Engelliler Snf retmenlii iin sz konusu yarg kararnda belirtilen 540 saatlik Zihin Engelliler Snf retmenlii Sertifika Programn tamamlayanlar istemeleri halinde Zihin Engelliler Snf retmenlii grevine devam edebileceklerdir.

Yarg karar gerei nceki alanlarna ve grev yerlerine dndrlecek retmenler ile ilgili her trl i ve ilemler valiliklerce gerekletirilecektir.

Yukarda belirtilen retmenlerden alan deiiklii yapldktan sonra herhangi bir nedenden dolay iller arasnda grev yeri deiiklii yaplanlar atandklar il valiliine bildirilecek bunlarn daha nceki alanlarna ve durumlarna uygun eitim kurumlarna atamalar halen grev yaptklar valiliklerce yaplacaktr.

Bilgilerinizi ve gereini rica ederim.

Nabi AVCI

Bakan
15-08-2013 07:37
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
2013 Alan Deiiklii ptal Edildi ! - KaRNeC - 15-08-2013 07:37

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Alan Deiiklii Hakk Verilmeli KaRNeC 0 1,046 23-09-2013 05:16
Son Mesaj: KaRNeC
  2013-2014 Eitim retim Ylnda Ek Ders cretleri Ne Kadar Olacak ? Arzu Rana 0 1,078 19-09-2013 02:52
Son Mesaj: Arzu Rana
  2013 retmen lk Atamas Sonucu Oluan Minimum Puanlar KaRNeC 0 1,314 09-09-2013 10:03
Son Mesaj: KaRNeC
  2013 retmen lk Atama sonular Akland ! KaRNeC 0 927 09-09-2013 11:41
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir