bursa escort-escort beylikdüzü bayan-bursa escort-escort istanbul bayan-escort istanbul bayan-bodrum escort-gaziantep escort-marmaris escort bayan-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort-ataşehir escort-istanbul escort bayan-bursa escort-bursa escort-istanbul escort-tuzla escort bayan PTT A 3534 Szlemeli Personel Alacak ! retmen Sitesi1336 defa grntlendi.

PTT A 3534 Szlemeli Personel Alacak !

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,198 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimii

Mesaj: #1
PTT A 3534 Szlemeli Personel Alacak !
Wmal.net Kahramanmara zel Anaokulu A101 AktelGoogle sra bulucu
mage
PTT A.. PERSONEL ALIM LANI

irketimiz Merkez ve Tara Tekilatna 657 sayl Kanun ve dier kanunlarn szlemeli personel hakkndaki hkmlerine tabi olmakszn Bakanlar Kurulunca 4/10/2013 tarih ve 28785 sayl Resmi Gazete de yaymlanarak yrrle giren "Posta ve Telgraf Tekilat Anonim irketinde altrlacak dari Hizmet Szlemeli Personel Hakknda Ynetmelik " hkmleri uyarnca istihdam edilmek zere ekli stede ili, ilesi, unvan, pozisyonu, adedi, snav ekli ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2012 yl Kamu Personeli Seme Snavna (KPSS) giren adaylar arasndan mhendis, mimar, avukat, gie grevlisi, datc ve tekniker unvanl "dari Hizmet Szlemeli Personel" alnacaktr.

Szkonusu idari hizmet szlemeli personel sosyal gvenlik bakmndan 5510 sayl Kanunun 4nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi (SSK yesi) hkmleri uyarnca sigortal olacaktr.

GENEL ARTLAR

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayl Trk Vatandal Kanununun 28 inci maddesi kapsammda yer alanlar ile PTT'nn yurtdndaki iyerlerinde istihdam edilecekler hari olmak zere Trk vatanda olnak.

b) Onsekiz yam tamamlam ve otuzbe yandan gn almam olnak.

c) Kamu haklarndan yasakl bulunmamak.

) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile: kasten ilenen bir sutan dolay alt ay veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da affa uram olsa bile devletin gvenliine kar sular. Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasma fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaaklk sularndan mahkm olmamak.

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik ama gelmemi olmak veya askerlik ama gelmi ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm veya erteletmi olmak.

e) Yurtiinde ve yurtdnda devaml grev yapmasna engel olabilecek beden veya akl hastal bulunmadm resmi salk kurulu raporu ile belgelemek.

f) Baka kurululara kar mecburi hizmet ykmll bulunmamak.

g) Atanaca pozisyon iin ekli listede belirtilen renim artna haiz olmak.

) Mhendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonlar iin yaplacak szl snavlarda baarl olnak.

l) Herhangi bir sosyal gvenlik kurum veya kuruluundan emekli olmamak.

) Daha nce altklar kamu kurum veya kurulularndan disiplin cezas ile iten karlm olmamak.

ZEL ARTLAR

a) Mhendis olarak atanabilmek iin;

1) Fakltelerin ekli listede belirtilen mhendislik blmlerinden mezun olmak,

2) Yaplacak szl snavda baarl olmak, (Bilgisayar, Elektrik-Elekfronik, Elektrik, naat ve Makine branlarnda mhendis alnacaktr.) (Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mhendislii branlarnda alnacak Mhendisler iin ayrca, son 5 yl ierisinde KPDS/YDS snavlarndan ngilizce "D" dzeyinde puan alm olmak art aranacaktr.)

b) Mimar olarak atanabilmek iin;

1) Fakltelerin Mimarlk blmlerinden mezun olmak,

2) Yaplacak szl snavda baarl olmak,

c) Avukat olarak atanabilmek iin;

1) Hukuk Fakltesi mezunu olmak,

2) Avukatlk ruhsatm aln olmak.

3) Yaplacak szl snavda baarl olnak,

) Tekniker olarak atanabilmek iin;

1) En az iki yllk eitim veren yksekokullarn, ekli listede belirtilen blmlerinden mezun olmak.

2) Yaplacak szl snavda baarl olnak,

d) Gie grevlisi olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk eitim veren yksekretim kurumlarnn,] ekli listede belirtilen blmlerinden mezun olmak.

e) Datc olarak atanabilmek iin;

1) En az iki yllk eitim veren yksekokullarn, ekli listede belirtilen blmlerinden mezun olmak.

2) Her trl iklim ve yolculuk koullarnda posta datm ilerini yaya ekilde yapabilecek derecede salkl olduunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduunu, kilo ile boy arasmdaki farkm 15'den fazla olmadm salk kurulu raporu ile belgelemek.

3) En az B snf src belgesine sahip olmak.

f) 2012 ylnda yaplan Kamu Personeli Seme Snavna gimi olmak.

g) Bavuru ilemlerinde 2012 yl KPSS snavna girmi Lisans mezunlar iin (KPSS P3), nlisans mezunlar iin (KPSS P93) puan kullanlacaktr.

) Datc bavurusu iin (KPSS P93) puan en az 50.00,

Tekniker bavurusu iin (KPSS P93) puan en az 70.00.

Gie grevlisi bavurusu iin (KPSS P3) puan en az 70.00,

Mhendis, mimar ve avukat bavurusu iin (KPSS P3) puan en az 75.00 olmaldr.

NOT: Denklii YK tarafndan kabul edilmi yurtdndaki okullarn ilgili blmlerinden mezun olanlar da bavurabilecektir.

BAVURU EKL, SRES VE BAVURULARIN DEERLENDRLMES:

1- Bavurular 21-25 EKM 2013 tarihleri arasmda http://www.ptt-gov.tr , http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yaplacaktr.

2- En fazla 20 tercih yaplabilecektir.

3- Unvan ve grev yeri belirtilmeyen tercihler geersiz saylacaktr.

4- Gie grevlisi ve datc olarak yaplacak atamalar dorudan KPSS puan baar sras ve tercihlere gre yaplacak olup, ayrca szl snav yaplmayacaktr.

5- Mhendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonlar iin ayrca szl snav yaplacak olup szl snav ve tarihi adaylara bildirilecektir.

6- lan edilen pozisyon saysnn yzde otuzu kadar aday yedek olarak belirlenecektir. lan edilen pozisyonlarda bo kalanlar iin yeniden tercih ahnnak suretiyle yedekler arasndan KPSS puan srasna gre atama yaplacaktr. Yerletirme sonularnn ilanm mteakip, alt aylk sre sonunda yedeklik hakk sona erecektir.

7- Mhendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonlar iin ilan edilen pozisyon saysnn kat aday KPSS baar sras esas alnarak szl snava arlacaktr.

8- Szl snav yaplmas ngrlen pozisyonlar iin snav notu: KPSS puan ile szl snav notunun ortalamasndan oluur. Snav notu en yksek olandan balamak zere ilan edilen pozisyon kadar atana yaplr.

Puanlanl eit olmas halinde:

- KPSS puan yksek olan,

- KPSS puanlarnn eit olmas durumunda diploma tarihi itibariyle nce mezun olmu olan,

- Bunun da ayn olmas halinde ya byk olan,

- Her ikisimn de ayo olmas durumunda ise KPSS sonucu yeni aklanan

Aday tercih edilir.

9- Szl snava katlanlar, snav sonularma ilan tarihinden itibaren yedi gn ierisinde yazl olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar snav kurulu tarafndan enge on be gn iinde incelenir ve sonu ilgiliye bildirilir.

10- Atamas yaplacak adaylardan aadaki belgeler istenir;

a) Nfus czdan fotokopisi,

b) Kamu Personeli Seme Snav sonu belgesinin internet kts,

c) renim durumunu gsterir belge,

) Adli sicil kaydmm bulunmadna dair beyan.

d) Askerlikle iliii olnadma dair beyan.

e) isteme beyannamesi.

f) Mal bildirim beyannamesi

g) Atanaca pozisyonda almasnda salanca olmadna ilikin salk kurulu rapon.

) Baka kurum veya kurulua kar mecburi hizmetle ykml bulunmadna dair yazh beyan.

h) 8 adet 4.5x 6 ebadnda vesikalk fotoraf

GENEL HKMLER

1) Gie grevlisi ve datc olarak yaplacak yerletirme sonulan 1 KASIM 2013 tarihinde ayn internet adreslerinde ilan edilecek olup. yerletirilen adaylar, yerletirme sonularnn ilanndan itibaren on gn iinde atama srasnda istenen bilgi ve belgelerle bnlkte yerletirildii nitenin insan kaynaklar birimine mracaat edeceklerdir. Bu sre ierisinde mracaat etmeyenlerin dosyalar ilemden kaldnlacaktr.

2) Mhendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonlarna mracaat eden adaylardan szl snava arlacak olanlarn stesi 1 KASIM 2013 tarihinde anlan internet adreslerinde ilan edilecek olup, szl snav yer. zana ve ekli bilahare bildirilecektir.

3) Atamas gerekletirilen adaylarn bavuru formunda belirtilen adresine tebli yaplacak olup.

adaylar atama kararnn kendilerine tebli tarihinden itibaren on be gn ierisinde greve

balamak zorundadr. Belgeyle ispatlanabilir mcbir sebep olmadka bu sre iinde greve

balamayanlarn atamalar iptal edilecek olup, askerlik hari mcbir sebeplerle greve balamama halinde iki ay at takdirde atama ilemi iptal edilecektir.


Etiketler: szlemeli personel alm, kamu personel alm, kpss, ii alm, memur alm, szlemeli ilanlar,2013 personel almlar, szlemeli personel ilanlar, alm, 3534 szlemeli personel alm, ptt szlemeli,
(Bu Mesaj 13-10-2013 01:02 deitirilmitir. Deitiren : KaRNeC.)
13-10-2013 01:00
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
PTT A 3534 Szlemeli Personel Alacak ! - KaRNeC - 13-10-2013 01:00

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Emniyet Mdrlne KPSS artsz Personel Alm KaRNeC 0 231 14-03-2018 12:25
Son Mesaj: KaRNeC
  2015/1 KPSS tercihlerindeki memurluk ve KT szlemeli karlatrmas KaRNeC 0 813 24-06-2015 01:22
Son Mesaj: KaRNeC
  Gmrk ve Ticaret Bakanl Aktan Personel Alm lan KaRNeC 0 1,063 21-12-2014 10:56
Son Mesaj: KaRNeC
  2015 ylnda kamuya ka personel alnacak? Akland KaRNeC 0 966 21-12-2014 10:51
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar tantm yazs Replika saat kurumsal SEO danman seim anketi

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir